Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Naar de andere oever. Pag. 180
Description: Amsterdam, Wereldbibliotheek. 1981. Paperback. Good.l "Naar de andere oever" van Ilse Aichinger is vanuit een andere visie een waardige tegenhanger van het Dagboek van Anne Frank. Ellen, een halfjoods meisje, beziet de voor een kind niet te bevatten wereld vol haat, angst en onmenselijke wreedheid, met ontwakend begrip en tegelijk roerende naiviteit. De gebeurtenissen, die haar overkomen, worden zo kinderlijk fantasievol opgevangen, dat een geestelijk schild haar beschermt voor het allerergste. Het schitterend proza, soms realistisch, dikwijls ook zeldzaam teder, wordt in dienst gesteld van een zich inleven in een kinderziel, die onder alle verschrikkingen zichzelve blijft. Een literair meesterwerk van het hoogste niveau

Keywords:

Price: EUR 5.50 = appr. US$ 5.98 Seller: Grimbergen Boeken
- Book number: 10

See more books from our catalog: juda´ca WO II