Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37726: FRIEDEMANN, O.M. - Loefs schiffsmodel-baubriefe nr. 2. Bauplan mit anleitung schwerer Kreuzer Prinz Eugen, sowie Schwester-schiffe Admiral Hipper und Blücher, Burg [ ca, 1943 ], 4 pag. tekst en 3 gevouwen bouwtekeningen.
25016: FRIEDERICH II, KÖNIG VON PREUSSEN - Oeuvres posthumes de Frederic II, roi de Prusse. Histoire de la guerre de sept ans. [with:] Recueil de plans de batailles, sieges et combats, arrives dans les expeditions memorable de la guerre de sept ans, pour servir a l'intelligence des oeuvres posthumes de Frederic II.
67339: FRIEDERICH, R., - Voorlopig verslag van het Eiland Bali (vervolg van het XXIIste deel), door R. Friederich.
21228: FRIEDHOFF, G - W.M. Dudok, Amsterdam z.j., 28 pag., geïll., ( reeks Nederlandssche bouwmeesters o.l.v. W. Retera ).
53125: FRIEDLAENDER, HUGO - Interessante Kriminal-prozesse von Kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender, gerichts-berichterstatter. Eingeleit von Justizrat Dr. Sello, Berlin. 12 delen, Berlijn 1910-1920.
30746: FRIEDLÄNDER, M.J. - Der Holzschnitt, 2e auflage, Berlin 1921, 229 pag., ill.
37192: FRIEDRICH, C - Die altdeutschen Glaser. Beitrag zur terminologie und geschichte des Glases, Nurnberg 1884, 264 pag., hardback, ill.
16307: FRIESLAND - Gids voor Friesland. Uitg. Prov. Friesche Ver. voor Vreemdelingenverkeer [ca. 1940], 76 p.
16310: FRIESLAND - V.V.V. Friesland. Uitg. Prov. Friesche V.V.V., Leeuwarden [ca. 1948], 48 p.
16306: FRIESLAND - Gids van een mooi deel van Friesland, Sneek, Kiezebrink, [1933?].
16305: FRIESLAND - Een bezoek aan Friesland. Door G. Kamerling. 2e geheel herziene uitgave, Leeuwarden, A.C. Westerbaan [1928], 4°, 122 p.
16303: FRIESLAND - Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland, Uitg. V.V.V. [1917], 108 p.
16304: FRIESLAND - De Gids voor den toerist in Friesland, Uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek 1923, 176 p.
16299: FRIESLAND - Naar de Friesche meren! To the lakes of Friesland!, Uitg. V.V.V. Sneek, [ca. 1910?], 32 p.
16298: FRIESLAND - Kaart van Friesland. Bewerkt door A. Fabriek. Met alph. register en reiswijzer voor wielrijders. Leeuwarden, R. van der Velde [1902], 67x59 cm.
40512: STATEN VAN FRIESLAND, - Staatsstukken behelzende eene uitgebreide deductie (....) over den waaren toestand der finantien van Vriesland, met (.....) bewijzen dat deze provintie te hoog is aangeslagen in de quota, Leeuwarden, Coulon, 1786.
35902: FRIESWIJK, GUILIELMUS MARINUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
64804: FRIJLINK, H., - Galerij van merkwaardige gebeurtenissen / bijeenverzameld door H. Frijlink
850: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749. Amersfoort z.j. Geb. (in latere, halfleren band), geïll., 405 p.
60350: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - The Court of The Hague
60112: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [31] Antonius Bloclandus, Batavus Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
67031: FRISIUS, - Friesland een waterschap.
60342: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Forest landscape with two farmers [Topographia variarum regionum; Serie title]
60332: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - FAECUNDA QUAM SIT ACRIS INGENI.... [Battles of Cavalry: Series title]
60118: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [44] Georgus Hoefnaglius Pict. Antverpianus (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60328: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60132: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [55] Michael Miervelt, Delphensis. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60126: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [35] Henricus Clivensis, Antverp. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60128: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [41] Aegidius Mostart, Flander. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60114: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [54] Henricus Vroom, Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60110: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [26] Ioachimus Bueckelaer Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60334: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Village Landscape with seven figures in bottom left [Topographia variarum regionum; Serie title]
60336: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Steep cliff on the left and city in a river valley at right [Topographia variarum regionum; Serie title]
60330: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60344: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Landscape with a large tree in center under which a nude couple makes love [Topographia variarum regionum; Serie title]
60346: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Landscape with fields on the left and a windmill on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]
60134: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [43] Michael Coexius, Mechlinien Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60136: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [49] Ioannes Stradanus, Brugens Pic[tor] (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60338: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Night Scene [Topographia variarum regionum; Serie title]
60340: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Town scene with large triangular barn with nativity [Topographia variarum regionum; Serie title]
42809: FRISSCHIUS [FRISCH], JOHANNES - Historische, philosophische en politische rust-uuren aengeleghd tot een eerlijcke, leersaeme en vermaecklijcke gemoeds-verquickingh (...) vertaelt (...) door S. de Vries. Amsterdam, T. ten Hoorn en J. v. Royen, 1681.
61700: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
60842: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
59986: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER [?] PUNT, JAN (1711-1779) - DON JAN VAN OOSTENRYK... [Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...] [Juan I of Austria (1547-1578)]
58438: FRITSCH, TH., - Die zionistischen protokolle. Das programm der internationalen geheim-regierung, 7e Auflage, Leipzig 1924, 81 pag.
55794: FRITZSCH, C.F. - Prent: 'De ongelukkige familie van Calas. De moeder, de twee dochters, met Jeanne Viguiere haar dienstmaagd, de zoon en zijn vriend de jonge La Vaisse', gravure door C.F. Fritzsch naar L.C. de Carmontelle. Eronder in twee kolommen boekdruk een vers, gesigneerd W. Ockers. Uitgave van Gerrit Bom, Molsteeg [Amsterdam] 1766.
42479: FROBEN [FROBENSIUS], GEORG LUDWIG - Epistolae consolatoriae regum principum comitum baronum (...) aliorumque clarissimorum (...) ad Henricum Ranzovium (...) scriptae; opera et studio M. Georgio L. Frobenii collectae. Frankfurt, J. Wechel, 1593.
34399: FROMBERG JR., PIETER HENDRIK, UIT AMSTERDAM - De lasthebber-verzekeraar Voorburg W.H.C.Susan 1882
39214: FRORIEP, L.F. VON - Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe, zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer, 5e Ausgabe, Weimar 1814, in half leer geb., 14 + 518 + ( 1) pag. Geillustreerd met een gegraveerde plaat. Mist het voorplat. Tekst en ill. compleet.
856: FRUIN, R. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584. 's-Gravenhage 1909, 509 p. (Besch.)
66549: FRUIN, R, - Journaal van Splinter Helmich soldaat en later hopman in dienst van den lande van 1572 tot 1589 medegedeeld door R. Fruin.
64140: FRUIN, R, - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854 - 1865. Hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie toegelicht.
54621: FRUIN TH. AZN., R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, deel I, II en III. 's Gravenhage, 1892-1903.
66458: FRUIN, R., - Over Philips van Leyden en zijn werk 'De cura reipublicae et sorte principantis'.
860: FRUIN, ROBERT - Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander. Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door I. Schöffer. 's-Gravenhage 1980. Geb., 436 p.
33654: FRUIN, JACOBUS ANTONIUS - Oratio de privati iuris nostri codicibus assidue corrigendis et supplendis [...]
36544: FRUIN, R. - Redevoeringen uitgesproken als rector magnificus gedurende het studiejaar 1877-78. Leiden Brill 1878
36704: FRUIN, R. - De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven Middelburg van m & Jutting 1910
66653: FRUIN, R., - De gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854-1865 hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie / toegelicht door R. Fruin.
41244: FRUIN, R - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg, 's-Gravenhage 1902, 643 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
67051: FRUYTIER, JACOBUS, - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1. Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c.
19662: FUCHS, J.M. (RED.) - Memoria, jaargang 1 (1933-1934) en 2 (1934-1935) [104 wekelijkse afleveringen met twee registers], gebonden in één band.
40380: FUCHS, R.H. E.A., - Collectie Becht. Beeldende kunst uit de verzameling van Agnes en Frits Becht, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1984, 240 pag., geb.,geïll., met stofomslag, als nieuw.
34413: FUCHTER, HENRI, UIT BATAVIA - Over het putatieve huwelijk Leiden P. Somerwil 1879
15261: FÜHRER - Der Führer am Rhein von seinen Quelle bis zur Mündung. Ein Handbuch für Freunde der schönen Natur, der Kunst und des Alterthums, mit ausgewählten Balladen und Liedern. 2de vermeerderde druk. Bonn 1851.
53137: FUHRI, K. (RED) - Nieuwe en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, of verslag van het vermaarde regtsgeding gevoerd in zake mevrouw Lafarge geb. Maria Cappelle, te Tulle in Frankrijk. Naar echte bescheiden opgemaakt. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1840.
32969: FUHRI SNETHLAGE, JOHAN WILLEM FERDINAND, UIT DIRKSLAND - Over het voorkomen van paraglobuline in urine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1875
38820: FUHRI, K - Adres aan de boekverkopers in Nederland, z.pl. 1846, (12) + 179 pag., gebonden in half leer.
24814: FULIGATTI, GIACOMO/ SILVESTRO PETRA SANCTA - Vita Roberti cardinalis Bellarmini e societate Jesu. Italice scripta a Jacobo Fuligatto; Latine reddita a Silvestro Petra Sancta. [Liege, J. Ouwerx & L. Streel, 1626].
41008: FULOP, PETER - Mahler discography, New York 1995, 473 pag., geïll., geb., met stofomslag.
24854: FUNCHAL, DOMINGOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO, CONDE DE - La guerre de la Peninsule sous son veritable point de vue, ou lettre a mr. l'Abbé F*** sur l'histoire de la derniere guerre. Brussels, Weissenbruch, 1819.
65208: FUNCKEN, L., F., - Le costume, l'armure et les armes au temps de la chevalerie, 2: le siecle de la Renaissance
35740: FUNKE, GEORGE LODEWIJK ,UIT DEN HAAG - Onderzoekingen over de vorming van diastase ...... 's-Gravenhage Nijhoff 1922
60984: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, VICTORIA - Grant of arms donated by Sir Albert William Woods, Garter, Principal King-of Arms, George Edward Cokayne, Clarenceux, King of Arms and William Henry Weldon Norroy King of Arms to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (13 April 1851 - 10 November 1911), British businessman and liberal politician.
52024: FURSTENBERG, HANS, - Das Franzosiche buch im achtzehnten Jahrhundert und in der Empirezeit Weimar, Gesellschaft Bibliophilen, 1929.
6801: ANONIEM (VERT.); FRANZ FUSS - De snijder en zijn zoon, blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, Frederik Wanner, 1781.
58684: FYNJE, H.F.; - Beschouwingen over den toestand van Nederland in betrekking tot zijnen handel. Landbouw en nijverheid, Utrecht 1849, 52 pag.
26880: MULLER FZ. S. - Oude huizen te Utrecht, Utrecht 1911, portefeuille met 50 pag. tekst en 48 platen. Compleet exemplaar in goede conditie.
66346: GAAY FORTMAN, B. DE, - Leven en sterven van Dirk Graaf van Hogendorp (1833-1857)
8128: GAFFAREL, PAUL - Histoire de la découverte de l'Amérique, depuis les origines jusqu`a la mort de Christophe Colomb, 2 delen.
54744: GAILLARD, J. E.A. - Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van den 30 Juny en 2 July 1783 residerende. z. pl., 1783.
870: GAILLARD, VICTOR - Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés à Rome, publiées avec introduction et notes biographiques.
56150: GALAMA, S.H.M., - Het Wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geïll.
32973: GALEN, ARNOLDUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de modis acquirendi et amittendi servitutes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
64923: GALLAND, G., - Der Grosse Kurfurst und Moritz von Nassau der Brasilianer, Studien zur Brandenburgischen und Hollandischen Kunstgeschichte von Dr. Georg Galland
24688: GALLE, JOANNES - [Six series of religious prints in one volume:] [1] Iconvm sacrarvm piæpiorvm meditationi deservientivm Farrago, qvas avariis viris doctis excogitatas in vnvm velvt fascem collegit et piorvm vsvi editit Ioannes Gallæus [...]. Antwerp, I. Galle, 1648. [2] Præcipva vitæ Iesv et Mariæ meditantibvs sacra imaginvm typis effigvrata. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [3] Vita beatissimæ virginis Mariæ imaginibvs expressa. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [4] Elogia ab excellentibus virtvtibvs ac eminenti gloria b. virgini potissimum attributa. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [5] Vita s. Ioseph b. mae virginis sponsi patriarcharvm maximi iconibus delineata ac versiculis exornata. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [6] Peccati fomes vincvla poena medela. Antwerp, I. Galle, [n.d.].
60244: GALLE, CORNELIS I (1576-1650) AFTER HORST, NICOLAAS VAN DER (1587/98-1646) - JOHANNES DECKER FALCKENBOURGUS I.C. BELGA (portrait of Johannes Deckher van Valckenburgh)
60368: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN (1533-1583) - SIBYLLA LIBYCA (Ten Sibyls)
60370: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AFTER HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - Johan complaining under the gourd [Jon. 4:1-11]
60372: GALLE, PHILIPS (1537-1612), COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Otter hunt by a river
60374: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Two women taking care of a man
32337: GALLÉ, PIETER HENDRIK, UIT BUSSUM - Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland [...] Proefschrift [...] Delft W.D. Meinema 1963
34546: GALLE, FRANCISCUS JOHANNES, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi Leiden Delfos en Honkoop 1787
43358: GANDERHEYDEN, J.F.M. - Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder t.a. der z.g. navalien in de provincie Noord-Braband, 's-Hertogenbosch 1843, 151 pag., geb.
876: GANSHOF, F.L. - Qu'est-ce que la féodalité? 4de druk. Brussel 1968. Geïll., 169 p.
59205: GARDENER'S TESTIMONY, - 'Gärtnerbrief', testifying that Johannes Rosenkrantz, son of Claus Rosenkrantz, completed his apprenticeship in the garden of Carl August F. zu Waldeck Pyrmont und Rappolstein, dated 1737, and signed by Johann Andreas Baulithu [or Paulithu?], 'Lustgärtner' von Waldeck Pyrmont.
42625: GARDETTE, C.M. DE LA / ARDESCH, N.W. - Lessen over de eerste beginselen van het schaduwen in de bouwkunde. Uit het Fransch vertaald door N.W. Ardesch. 's Gravenhage, gebr. v. Cleef, 1826.
63911: GARNIER, NICOLE, - L'Imagerie populaire francaise, gravures en taille-douce et en taille d'épargne
39698: GARONNE; - Petition a M.M. de la Chambre des Deputes de departemens, relatieve au monopole des tabacs, Marseille, Olive, 1829, 58 pag.
65987: GARRER, A.H.,, - Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem.
65026: GARRER, A.H., - Letter and book: In een beterhuis van 1682 tot 1692
50973: GARSAULT, A. DE - Le nouveau parfait marechal ou la connoissance generale et universelle du cheval. Parijs, Mathey, 1741.
34158: GASINJET, GYSBERTUS CAROLUS FERDINANDUS, UIT PEIZE (DR.) - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens spicilegium ad controversiam de vi ratihabitionis paternae in nuptiis liberorum [...] Groningen J. Römelingh 1812
36310: GASSER, CHRISTIAN HEINRICH, RECTOR RASTENBURG ET MARIAEBURG - Dissertatio politica de Roomaiopolei Konigsberg Reusner ca 1710
21128: GATTY, J.C. - Beaumarchais sous la revolution, l´affaire des fusils de Hollande. Leiden 1976, 362 pag., geb., als nieuw.
32503: GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID - Oratio panegyrica in auspicium seculi tertii academiae SBataviae quae Leidae est auctoritate publica [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1775
15267: GAUCHEZ, MAURICE - Images de Hollande. Le Louange de la Terre (deuxième cahier). Poèmes. Parijs: Librairie générale des sciences, arts et lettres, [ca. 1920?].
43084: GAUGER, NICOLAS - La mecanique du feu, ou l'Art d'en augmenter les effets & d'en diminuer la dépense, Contenant le traité des nouvelles cheminee's qui échauffent plus que les cheminées ordinaires & qui ne sont point sujettes à fumer. Paris, Jombert, 1749.
64362: GAUNT, W., - The etchings of Frank Brangwyn, R.A. a catalogue raisonné by W. Gaunt
15269: GAUTHIER-STIRUM, P.J. - Voyage pittoresque dans la Frise, une des sept provinces-unies. Parijs: Belin-le-Prieur, 1837.
55532: GAUTIER, MATTHIEU - Astrologische aenmerckinghe op het jaer 1673, door mr. Matthieu Gautier, professor in de astrologie tot Parijs, gestorven in het gasthuis (...) 1672 (...) gevonden (...) nae sijn doodt / Remarques astrologiques sur l'an 1673 (...). Z. pl., z. n., 1672.
7926: GAUTIER, ADOLPHE - Les armoiries et les couleurs de la Confédération et des Cantons suisses, 2nd édition.
32975: GAVERE, CORNELIS DE, UIT GRONINGEN - Het gebit der vinvoetige zoogdieren. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1864
24642: GAVIN, ANTONIO - Reyze door Vrankryk, Italien, Duytsland, Switserland, &c. Behelsende, een nette verklaring en beschryving van de regte toestand aller Roomse kerken, kloosters, konventen, en ordens van geestelijken, van allerley zoort; met alle de reliquien en heyligdommen, die ze voorgeven te hebben en te besitten, en de gewaande mirakelen die de zelve uytwerken. Item, van alle heremitagien, pelgrimagien, processien en ceremonien, die daar inne gepleegt worden; het gedrag en gewoontens, van de priesters, monnikken en nonnen: beneffens de bedriegeryen die de zelve tot verblinding en verleyding van’t gemeene volk aanwenden. [...] Hier is bygevoegt een kort verhaal van den oorspronk en natuur van het Roomse jubel-jaar. Translated from the English. ’s Gravenhage, Meyndert Uytwerf and Engelbregt Boucquet, 1700.
65436: MEVROUWE V.H. GEB. C., - De Eleusinische Zusterschap, of Beknopt verslag der wetten, instellingen, plegtigheeden, tekens en toonbeelden eener vrouwelijke geheimzinnige maatschappij, onlangs opgericht binnen Amsterdam.
22256: GEBORDUURDE BAND UIT DE 17E EEUW, HAVERMANS, VAN AERSSEN, VAN NUYSSENBORCH, WAALWIJK - Album, oblong (17x20 cm), gebonden in groen fluweel, met aantekeningen betreffende de families Havermans, Van Nuyssenborch, Van Aerssen en Stappars uit de jaren 1612-1747. Circa 50 p manuscript, Waalwijk, 17e en 18e eeuws.
7642: GEDACHTEN - Gedachten over verschillende onderwerpen. Amsterdam, Fredrik Drayer, 1791.
50792: GEDDES, J.; - History of the administration of John de Witt, grand pensionary of Holland. Vol. I 1623-1654 (all published), Gravenhage 1879, 463 pag., geb. Met geëtst portret.
19032: GEDENKBOEK - Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858 - 1933.
4366: GEDENKBOEKJE - Gedenkboekje `Vereeniging der Familie van Oordt' 1911, 1954, 1958, 1959, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1991. Per stuk
50662: GEDIKE, FREDRIK, - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden, (...) vertaald uit het Duits, 2e druk, Leiden, Honkoop, 1805, 16+334+(2) pag. Gebonden in half leer.
65748: GEEL, J., - Over den gang van het onderzoek in oude geschiedenis en letteren en deszelfs grenzen
7649: GEEL, JOOST VAN - Gedichten. Uitgegeven door Korn. van Arkel. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1724.
7646: GEEL, JACOB - Onderzoek en Phantasie. Gesprek op de Drachenfels. Het proza. 6e druk. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, gebroeders Van der Hoek, 1895.
54754: GEELVINCK, JOAN - Missive aan (...) F.S. grave van Byland, capitein ter zee in dienste dezer landen (...) over de gehoudene conversatie in 't Heeren logement te Amsterdam, den 16 november 1783. Amsterdam, P. Schouten, [1784].
66537: GEER, B. J. L. DE, - Mr. A. C. Holtius.
20444: GEER VAN OUDEGEIN, J.J. DE - Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht. Utrecht 1875, 185 p., geíll.
5810: GEER, J.J. DE - Proeve eener geschiedenis van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, Utrecht 1850, 88 p., met grote, uitvouwbare stamboom, overdruk Berigten Hist. Gen. III
31150: GEER VAN JUTFAAS, B.J.L.DE ( INL.) - Annales Egmundani, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen, Utrecht 1863 ( werken H.G. nw. reeks I ) 100 pag. Latijnse vertaing
34326: GEER, GUILIELMUS CAROLUS AEMILIUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis, ex quibus testamentum impugnari possit [...] Utrecht N. van der Monde 1833
66111: GEER VAN JUTPHAAS, J.L.W. DE, - Lodewijk de Geer. Eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van Amsterdam in de zeventiende eeuw.
35980: GEER, ANTHONY GUSTAAF DE, UIT UTRECHT - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1875
4344: GEER, J.J. DE - Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nijenrode. Utrecht 1854, 91 p., met tabel.
20600: GEERLIGS, I - Het geslacht Geerligs. 5 generaties ( Groningen 1956 ), 16 pag., gestencild.
42989: GEERLING, L.F. - De Nederlandsche briefsteller, naar Adelung en Vollbeding, bevattende brieven en andere opstellen (...) voorschriften bij geboorte, huwelijk en overlijden (...). 3e herz. druk, Arnhem, J.G. Meijer, 1853.
34812: GEESTERANUS, REGNERUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de justa defensione Leiden Van der Eyk en Bos 1764
55952: GEFFROY, G., - Constantin Guys. L' historien du second empire, Paris 1920, 109 pag., gebonden, geïll.
32965: GEFKEN, JANUS GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen iuridicum inaugurale de exceptione veritatis convicii [...] Amsterdam C.A. Spin 1832
7656: GEIREGAT, PIETER - De bolders, blyspel met zang in een bedryf. Vertoond voor de eerste mael op Minards-Schouwburg, den 10 February 1861, door de koninglyke maatschappy: De Fonteinisten, te Gent. Gent, I.S. van Doosselaere, 1861.
64327: GEISBERG, MAX, - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1500-1550
63992: GEISBERG, MAX, - Verzeichnis der kupferstiche Israhels van Meckenem + 1503 zusammengestelt von Dr. Max Geisberg mit 9 tafeln
66097: GELDER, JACOB DE, - Allereerste gronden der Cijferkunst, bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewonen en tiendeelige breuken (...), eerste en tweede deel, and: Antwoorden op de rekenkundige vragen voorkomende in de allereerste gronden der cijferkunst door Jacob de Gelder, bewerkt door G. Ramakers, derde druk.
67084: GELDER, J. J. DE, - Een geteekend portret van Prins Willem I
60226: DIRK VAN GELDER (1907-1990) - Sicilian landscape
64217: GELDER, JACOB DE, - Enkhuizer Almanak tot nut van 't algemeen. Voor den Jare 1815
63908: GELDER, J.J. DE, - Bartholomeus van der Helst, een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register en 41 afbeeldingen naar schilderijen
63909: GELDER, J.J. DE, - Bartholomeus van der Helst, proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Nederlandsche letterkunde aan de rijksuniversiteit te Leiden (...)
66148: GELDER, J. J. DE, - Brieven en andere bescheiden rakende het Beleg van Alkmaar in 1573 naar de oorspronkelijke stukken
29180: GELDER, H. E. V. - Rembrandt, met 314 afbeeldingen, Amsterdam z.j., [ bundel van 7, apart gepagineerde, brochures uit de Palet serie ], geïll.
35884: GELDER, DOMINICUS HERMANUS VAN, UIT SOLO - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
37256: GELDER, JACOB DE - Wiskundige lessen, eerste cursus, bevattende de gronden der telkunst benevens de eerste beginselen der stelkunst; tweede cursus, bevattende de volledige gronden der stelkunst, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1823- 1823, 512 + 542 pag., geïll., origineel karton. ( deel 2 lichte waterschade ).
37410: GELDER, H. E. VAN - Mededeelingen dienst kunsten en wetenschappen: De ontwerpen van Dr. H.P. Berlage [ voor Gemeentemuseum 's- Gravenhage ], jrg. 3, nr. 1, januari 1921, pp. 71- 86.
47522: GELDER, C.E.M. VAN, - Hindeloopen in de jaren 1830-1839, meded. 5 Afd. Historische Geografie, Utrecht 1967, 44 pag., gestencild.
16320: GELDERLAND - Reisboek voor de provincie Gelderland, uitg. Prov. Geldersche V.V.V., 3e druk [ca. 1942], 372 p.
16319: GELDERLAND - Rondrit door Gelderland voor motorwielrijders en automobilisten, ANWB, [1934] 12 p., met enkele bijlagen.
63746: GELIOT, LOUVAN, PALLIOT, PIERRE - La vraye et parfaite science des armoiries, ou, L'indice armorial de feu maistre Louvan Geliot, apprenant, et expliquant sommairement les Mots & Figures dont on se sert au Blason des Armoiries, & l'origine d'icelles : augmente´ de nombre de termes, enrichy de grande multitude d'exemples des armes de familles tant franc¸oise qu'estrangeres..
7659: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1778.
7672: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven van de Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Dóll, 1774.
7671: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst. Met privilegie, 1778.
7668: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - C. F. Gellert's Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche verzen gevolgd. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1830.
7664: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven van Christian Furchtegott Gellert door Johan Andreas Cramer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [titelpagina 2e deel:] De nagelatene brieven van Christiaan Furchtegott Gellert nevens enige aan hem geschrevene brieven, uitgegeven door Johan Adolph Schlegel en Gottlieb Leberecht Heyer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [2 delen]
41884: GELLING, H - Genealogie Gelling-Heijdekamp en van Meinders-Boels, Nieuw-Pekela 1985, 319 pag., geïll.
57366: GELLIUS, AULUS / J.L. CONRADI; - Auli Gellii noctium atticarum Libri XX, sictut supersunt editie Gronoviana praefatus est et excursus operi adiecit J.L. Conradi, pars prima [van 2] Lipsiae, 1762
36434: GELLIUS, JOHANN CONSTANTINUS, UIT DRESDEN; PRAESES: DATHE, JOHANN H. - Dissertatio de prudentia Abigaelis Leipzig Tietze 1723
33416: GELPKE, HENRICUS CHRISTIANU LUDOVICUS, UIT WASPIK - Dissertatio physiologica inauguralis de passionibus [...] Leiden wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
1900: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 10. Laren. Heiloo 1936, geïll., 30 p.
1898: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 3. Beverwijk. Heiloo 1935, geïll., 29 p.
1896: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 1. Medemblik. Heiloo 1934, geïll., 23 p.
30648: GENARD, P. - Nasporingen over de geboorteplaats en de familie van Quinten Massys, Antwerpen 1870, 100 pag., geb. in half linnen, met 2 tabellen.( onderstrepingen ).
5262: GENEALOGIE - Genealogie - parenteel - [Herman] Bolten, z.pl. 1997, 46 + 1 p., geb.
5566: GENEALOGIE - Genealogie Derck Haselhoff [groot blad, ca 50 x 270 cm], uitg. Familiestichting Haselhoff “Gegevens tot 1 september 1993”.
6068: GENEALOGIE - Genealogie van het geslacht van Segwaert, z.p. [ca 1710], 33 p., geïll. met 35 gegraveerde familiewapens, orig. sierpapier omslag. Zeer zeldzame tweede uitgave (de eerste druk dateert uit ca 1700). Geslacht uit Holland, ca 1500-ca 1700. Met veel gelegenheidsgedichten op leden van de familie Segwaert.
5302: GENEALOGIE - Genealogie de la maison de Brandenbourg, ses differentes branches, ses titres, ses pretentions et ses alliances, groot blad, 38 x 47 cm, 18e-eeuws.
3812: GENEALOGIE - [Genealogie Houwing.] Z.p. z.j., 6+28 p., gestencild.
2044: POPULAR GENEALOGIST - Popular genealogist or the art of pedigree-making. Edinburgh 1865. Geb., 108 p.
22782: GENEGEN, VAN - Genealogisch overzicht van de nakomelingen van Vincent van Genegen en Sara de Wilhem, manuscript, 18e eeuws, 2 p.
7681: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Laatste der eerste. Verspreide gedichten. 4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1864.
63853: DE GENESTET, P.A., - De Dichtwerken, verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Thiele
7676: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 4e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1877.
7673: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Over kinderpoëzie. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1865].
7678: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Een twaalfjarige dichter. Drie gedichten op twaalfjarigen leeftijd vervaardigd. Uitgegeven door P.J. Andriessen. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1876].
59828: GENNEP, J. VAN - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
31749: GENNEP, JUSTINUS HENRICUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disquisitio historico-juridica inauguaralis de cautione in re criminali a reo praestanda [...] Utrecht G.F. Koch 1844
30388: GENNETE, L. DE - Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Gennete, uit het Fransch vertaald ..... door Z.v.J., Dordrecht etc. [1756], 76 pag.
22598: LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP T.F.S.A. - “Ter gelegenheid van de 25e vergadering en eerste verjaring van het Letterkundig Genootschap T.F.S.A., den 28sten October 1823”, gedicht door A.C. van Eldik Thieme. Manuscript, 4°, 4 p.
7682: GENOVEVA - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Amsterdam, G. van der Linden, [ca 1830].
3558: GENT, L.F. VAN - Heer Arend van Gent, een middeleeuwsch ridder in het kader van zijn tijd. 's-Gravenhage 1941, 54 p.
64747: DESAUGIERS AND GENTIL, - Meester Vink, of De vermiste diamant; Blijspel met Zang, vrij vertaald naar het Fransch, van Desaugiers en Gentil. (De Tweede Druk)
60909: VON GERAMB, MARIA THERESIA - Patent of nobility, donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to the brothers Franz Karl, Ignaz Victor, Johann Adalbert and Gottlieb Xaver Geramb.
50830: GERAMB, M.J. DE, - Voyage a Rome, 3e. edition, Brussel 1843, 12o, 191 pag., Bound in half red morocco.
15279: GÉRARD, LÉON - A travers la Hollande. Parijs: P. Roger & Cie., 1911.
65075: GERARDS, W.J., - Teekenatlas van Nederl. Oost-Indië voor de Lagere School
66809: GERBER, H., - De vrijmetselarij, nieuwe onthullingen door Hildebrand Gerber. Naar tal van authentieke bescheiden. Uit het Hoogduitsch voor Nederland bewerkt door Laicus. Met een bijzonder hoofdstuk over de Vrijm. in Nederland. Tweede druk.
60227: ROELF GERBRANDS (1891-1954) - Landscape with sheep shepherd
19226: GERCKEN, ERICH - Chronik der Familie Miesner, im alten amte Zeven, zu Jork im alten Lande und Lübeck.
32405: GERCKEN, PAUL HENNING - Otium Vienna-Ratisbonense, sive de voto consilii cæsareo-imperialis aulici ad sacram caesaream majestatem [...] Hildesheim typis Geismarianis 1717
35518: GERHARDUS, PAULUS FRIDERICUS, UIT BERLIJN; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPHORUS - Ex historia ecclesiastica de vestigiis Christi in loco Ascensionis [...] Wittenberg Wed. August Brüning 1685
55076: GERLACH, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'. Haarlem, 1965 [dissertatie].
14442: GERLACH JR., J.A. - Oorsprong, geschiedenis en tegenwoordige toestand van het Collegie van oude schutters van den voetboog van St. Joris en der jonge colveniers schutters te Heusden, met afbeeldingen van hunne gedenkstukken. Groningen 1862, ill., 159 p., orig. half leather.
66005: GERLINGS, H. CZ., - De Nes van Bakenes
64320: GERLINGS, H. CZ., - De Haarlemsche bloemschilder Hendrik Reeker door Mr. H. Gerlings Cz.
65191: GERLINGS, H. CZ., - De aloude rhetorijkamer De Wijngaartranken onder het blazoen Liefde Boven Al, te Haarlem door Mr. H. Gerlings Cz. December 1874
34338: GERLINGS C.F., HERMANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges ad qcqaestus limitata [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1840
64530: GERLINGS, H., - Te Haarlem voor vijftig jaren door Mr. H. Gerlings (niet in den handel)
65186: GERLINGS, H. CZ., - Verscheidenheden van Haarlems bodem, uitgegeven ten voordeele van het Gereformeerde Weeshuis te Haarlem
67115: GERLO, A., - Erasmus en zijn portrettisten, metsijs, durer, holbein.
27446: GERRETSON, C - Voorloopig register op de geschiedenis der "Koninklijke" deel I, II, III. Volksuitgave z.pl. z.j., ca. 300 pag., gestencild.
64603: GERRING, CH., - Notes on Printers and Booksellers with a Chapter on Chap Books
60366: GERRITSZ., HESSEL (1580-1632) AFTER VINCKBOONS, DAVID I (1576-1629/33) - Nyenroy [Spring] (The Seasons: Set Title)
30296: GERSAINT, HELLE, GLOMY, YVER - Catalogue raisonne de toutes les estampes qui forment l'oeuvre de Rembrandt. Nouvelle edition.. corrige et augmentee par Adam Bartsch, 2 volumes, Leipzig 1880, 234 + 182 pag., geb. in half leer ( een scharnier los ).
36126: GERSDORFF, CAROLUS SIEGFRIED VON; PRAESES: HASSEN, MARTIN - Dissertationem academican ex jure gentium de parapresbeias crimine .... Wittenberg Samuel Creusig 1717
22528: GERSIE, VAN WALSUM - Album met 24 tekeningen, meest in potlood. Een aantal gesigneerd K. Gersie en soms met het jaartal 1948.
66845: GERSON, H., - Hollandse portretschilders van de zeventiende eeuw. Afscheidscollege gehouden op 14 februari 1975 aan de Rijksuniversiteit te Groningen door H. Gerson.
7686: GERSTÄCKER, F. - Senor Aguila. Een Peruaansche geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, D.A. Thieme, 1866. [2 delen in 1 band]
7684: GERSTÄCKER, F. - Roovers en Regters, of zoo gaat het in Amerika. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1847. [2 delen]
3280: GESLACHT - Het geslacht Van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900. 's-Gravenhage 1927, 131 p., geïll., gebonden (in een zeer fraaie leren band met goudstempeling).
4836: GESLACHT - Over het geslacht Theelen en aanverwante families (Weusten, Beckers, Stiels, Michiels, Jacobs, Beeken, Rutten, Raskop, Lemmens, Elissen, Curvers). Hasselt 1969, 100 p., geïll.
5804: GESLACHTLIJST - Geslacht-lijst van Philip van Marnix, heere van St. Aldegonde, tabel, oblong, 18e-eeuws
3658: GESLACHTREGISTER - Geslachtregister van het geslacht Van Harpen (Krook van Harpen, Kuijper van Harpen). Z.p. z.j., 16 p., met wapenafb.
52054: GESSNER, G., - Het leven van Jan Kasper Lavater, 4 delen, Amsterdam, Allart 1802-1805, 437+478+374+366 pag. gebonden in half linnen.
42173: GESTEL, C. VAN - Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis. 2 delen in 1 geheel leren band, 's Gravenhage, v. Lom, 1725.
59502: GEUL, JOHAN, - Redres der Hollandtschen adel : aenwijsende het recht gebruyck ende misbruyck der adelijcker stammen ende persoonen. Waerin mede sommierlick verhandelt wert het geheele ampt eens veldt-overstens, 's-Gravenhage: Anthony Jansz Tongerloo, 1644. 91 pp.
23176: GEUNS, VAN - Krijttekening voorstellende een stilleven met boeken, gesigneerd "[mej.] M. van Geuns", 23x32 cm.
32757: GEUNS, JAKOB VAN, UIT AMSTERDAM - Over de verhouding tusschen de opgenomen zuurstof en het uitgescheiden koolzuur bij de zoogdieren. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.G. van der Post 1875
34340: GEUNS, STEPHANUS JOANNES MATTHIAS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis de infamia, legibus Romanorum constituta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1823
51374: GEURTS, A.J.; - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden, geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties, Gent 1987, 24 pag., geïll.
58984: GEUS, A.J. DE, - Jachtrecht en jachtwet, Rotterdam 1871, 61 pag. Zonder omslag.
37980: GEUS, C. DE - Oud- Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek, naar aanleiding van de collectie Artur Isaac in het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam z.j. [ eerste druk ], 26 pag. + 73 platen. Gebonden in jute (? ) omslag. Goed exemplaar.
904: GEVAERT, E., - Het wapenteeken en de kleuren der Belgische provinciën. Brussel 1919. Geïll., 128 p.
64208: GEVERS VAN ENDEGEEST,, - Het Hoogheemraadschap van Rijnland in twee delen
19442: GEVERS, A.J. EN A.J. MENSEMA - Een schatkistje voor Overijssel. Overijsselse afbeeldingen in de Thesaurus Philo-Politicus 1623 - 1631.
31993: GEVERS DEYNOOT, ANNE ADRIANUS, UIT VEUR - Dissertatio juridica inauguralis de contractu chartae partitae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34690: GEVERS, HUGO, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de sociis delinquentium Leiden Haak 1824
35258: GEVERS DEYNOOT, GULIELMUS THEODORUS, UIT ROTTERDAM - Theses juridicae inaugurales quas annuente deo optimo maximo Leiden Haak 1790
5504: GEWIN, J.P.J. - Stammtafeln eines noch blühenden bayerischen Dynastengeschlechtes aus der Zeit der Karolinger, ‘s-Gravenhage 1942, ca 50 p. met tabellen, groot folio
66196: GEWIN, J.P.J., - Genealogie van het geslacht Gewin.
912: GEWIN, J.P.J., - Die Verwandschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter. 's-Gravenhage 1964. Geb., 144 p.
32967: GEWIN, BERNARD, UIT ABCOUDE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
23232: GEYN, VAN; VAN DER WUSTEN, HAARLEM - Twee zilveren (verzilverde?) plaques met daarop gegraveerde portretten van het echtpaar Jan Engelen van Geyn en Margreta Adelijt van der Wusten. Ieder 15x10 cm, in 19e-eeuwse zwart houten lijstjes. Fraai.
60800: GEYSER, FRIEDRICH CHRISTIAN GOTTLIEB (1772-1846) AFTER VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
67355: GHEIJSENS, C., - Cahier de differentes sciences commence au pensionnat des soeurs de Notre-Dame a Gand 1827.
35078: GHERT, PETRUS CORNELIUS JOHANNES VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de necessitate poenae capitalis 's-Gravenhage J. Kips 1836
39068: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken, Assen 1954, 412 pag., geb., geïll., met stofomslag.
39156: GHIJSEN, H.C.M.; - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd en huwelijksjaren, Rotterdam 1919, 257 pag. [dissertatie].
7688: GHYBEN, KLARA; JOHANNES BADON - Mengeldichten. Dordrecht, Abraham Blussé, 1756.
65481: GIBBS, PH., - Realities of War
65533: GIDE, ANDREE, - Journal 1889-1939
1910: OFFICIEELE GIDS - Officieele gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij voor Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hilversum, Baarn, Bussum, Utrecht, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en 's-Gravenhage, Juli 1891. Facsimilé-reprint Amsterdam 1970 naar de oorspronkelijke editie uit 1891, 280 p.
15285: GIDS - Gids voor Nederland (geïllustreerd). Uitgave 1918. Amsterdam: Hollandsche Uitgeversmaatschappij “Amsterdam”, 1917.
67571: OFFICIEELE GIDS - Officieele gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Mij voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Hillegom, Overveen en Sandpoort. September 1901.
7689: GIDS - [De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1838.]
7691: GIDS - De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1839.
56116: GIDS, DE, - Register op de veertig eerst jaargangen van De Gids, 1837-1876, Amsterdam 1877, 212 pag.
63915: GIELEN, JOS. J., - De wandelende jood in volkskunde en letterkunde
53170: GIESEN, MARINUS VAN DE(R); C. DOMINICUS (RED.) - Ervaringen en voorvallen van Marinus van der Giesen, terwijl hij om der waarheidswille gevangen zat te 's Bosch in 1837. Benevens een viertal brieven, in de gevangenis geschreven. Brielle, J. Wierema, 1882.
7946: GIETMAN, C. EN A. VERSCHOOR - Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse vicarie Sancti Nicolai 1501-2001.
38222: GIFFEN, A.E. VAN - Bouwstoffen voor de Groninger oergeschiedenis III, Groningen 1940, pp. 73-100, geïll.
6831: APOLLO'S NIEUWE-JAARS-GIFT - Apollo's nieuwe-jaars-gift aan het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Dordrecht, Hendrik Walpot, 1745.
6830: APOLLO'S KERMIS-GIFT - Apollo's kermis-gift aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Den Haag, Jan van den Bergh, 1743. [2 delen] [Gebonden met:] Apollo's nieuwe-jaers-gift aen het bekoorlyke Hollandsche jufferschap. Den Haag, Jan van den Bergh, 1745. [en met:] Apollo's vasten-avond-gift, voorzien met de nieuwste en aangenaamste minne- harders- en bruilofs-gezangen. Den Haag, Pieter Servaas, 1745.
23896: GIGOT, PHILIPPE - Abrégé de l' histoire de la Hollande, formant aujourd'hui la partie septentrionale du Royaume des Pays-Bas. Brussel, Delemer, 1820, 191 pag. Papieren omslag, voorzijde omslag aangegeten.
64407: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel I.
64525: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel II.
64526: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel III.
64409: GIJN, S. VAN, - Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel III
33442: GILLISSEN, AEGIDIUS - Oratio funebris in obitum [...] Emonis Lucii Vriemoet [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
33418: GILLON, GUILIELMUS LE, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de societate [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
42615: GILPIN, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engels. Rotterdam, Holsteijn, 1787.
43140: GILPIN, W. - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald. 3e druk, Rotterdam, Holsteijn, 1787.
53485: GILQUIN, J.H. - Hulde van de onder-officieren en korporaals van het 1e- bataillon der dienstdoende schutterij van Amsterdam aan hunnen oud-kapitein J.J. Kicherer, bij Kon. Besluit van 4 October 1850 ontslagen. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
53483: GILQUIN, J.H. - Het regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van Amsterdam, in eersten aanleg voor den schuttersraad aldaar en in appel voor het kollegie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gehouden, door mr. J.H. Gilquin, advocaat te Amsterdam. Amsterdam, C.G. van der Post, 1850.
34830: GILSE, JANI VAN - Commentario ad quaestionem a venerabili theologorum ordine in academia Groningana A. 1830. 1831
35292: GILSE, JANI VAN, UIT ZAANDAM - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine theologorum [....] 1833
35286: GILTAY, CAROLI MARINI, UIT ROTTERDAM - Commentatio ad quaestionem zoologicam [....] 1832
66289: GIMPEL, C.J., - Jan van Gijsen, de Amsterdamsche volkspoeet.
916: GINANNI, MARC'ANTONIO, - L'Arte del blasone, dichiarata per alfabeto. Facsimilé-uitgave Westmead (Eng.) 1971, naar de uitgave Venetië 1756. Geb., geïll., 392 p.
21120: GINNEKEN, J.V. - Trois textes pré-kempistes du second livre de l 'imitation, Amsterdam 1941, 116 pag.
66638: GIRARD, J., - Les plantes etudiees au microscope, bibliotheque des merveilles.
23872: GIRARDIN, EMILE DE - Journal d'un journaliste au secret, Brussel, Wouters, 1848, 108 pag.
60200: GIRAUD, ALPHONSE PIERRE (1786-1863) - SCHOUWBURG
25534: GIROT, M - Le moraliste de la jeunesse, pensées, maximes les plus propres à former le coeur et l'esprit, tirées des meilleurs écrivains français, avec des notices. 2 volumes, Paris, Onfroy, 1801, 363 + 368 pag., bound in full leather. Good copies.
66440: GIRTANNER, C., - Schets van het huisselijk leven, en karakter van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk. / Uit het Hoogduitsch van C. Girtanner
31030: GLASBERGEN, J.B. - Van heinde en verre. Kwartierstaat van J.B. Glasbergen en Yollanda A. Olthoff, eerste uitgave, Groningen 1966, 100 pag., geb.
7900: GLASBERGEN, J.B. - Rijnsburgse regenten 1573-1811. Proeve van sociaal-genealogisch onderzoek.
66350: GLASIUS, B., - Verhandelingen van het Haagsche Genootschap, sedert deszelfs Vijftigjarig bestaan. Tiende deel. Tweede stuk. Verhandeling over Erasmus als Nederlansch Kerkhervormer.
64228: GLASIUS, B., - Biographisch woordenboek van Nederlandsch Godgeleerden
36698: GLAZEMA, PIETER, UIT MARRUM - Gewijde plaatsen in Friesland Meppel Boom 1948
38978: GLEESON WHITE, J. W. ; C. HAZELWOOD SHANNON (ED. ) - The Pageant 1896. London, H. Henry & Co. , 1896.
67734: GLEICHMAN, J.G., - Mr. F.A. van Hall als minister. Mededeelingen en Herinneringen van Mr. J.G. Gleichman.
19222: GLENZDORF, JOHANN - Glenzdorfs Internationales Genealogen-Lexicon. Biographisches Handbuch für Familiënforschung und Heraldik. Dritter Band.
33402: GLEUNS, WILLEM, UIT GRONINGEN - De nieuwere parallax-bepalingen van vaste sterren. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1875
43232: GLIMMERVEEN, D.J. - Gedenkschrift van de dijkbreuken en overstroomingen in de provincien Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Amsterdam, Weijtingh & v.d. Haart, 1855.
7696: GLINDERMAN, E.L. - Mijn Geloof. Op het gerucht dat de Koning naar Pruissen vertrokken was. Het Hoogduitsch van Ludwig Marchand vrij gevolgd. Utrecht, N. van der Monde, 1830.
35624: GLOCK, ESAIAS PHILIPPUS, UIT FRANKFURT AM MAIN; PRAESES: CONRING, HERMANN - Exercitatio politica de maiestatis civilis autoritate et officio circa leges [...] Helmstedt Henning Möller 1664
64849: GOBINET, M. KAREL., - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. Getrokken uyt de Heylige Schriftuer en de Heylige Vaders, door M. Karel Gobinet, nieuwen druk
922: GOCH, H.A. VAN, - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen. Gorinchem 1898. Geb., geïll., 346 p.
31985: GOCKINGA, WOLTERUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de rescindenda hereditatis divisione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
31987: GOCKINGA, CAMPEGIUS HERMANNUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de doctrinae iuris criminalis incrementis, inde a saeculo duodevigesimo, media iam parte elapso [...] Groningen W. Zuidema 1826
33406: GOCKINGA, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum cui inscribitur arborum furtim caesarum [...] Leiden H.W. Hazenberg, Jr. 1834
7697: GODDARD, QUIRINUS JOHANNES - Luimen mijner muze. Niet in de handel verkrijgbaar. Rotterdam, W. Bruining, 1840.
65518: GODEAU, ANTOINE, - Elevations a Iesus-Christ et meditations chrestiennes sur le texte de l'epistre aux Hebreux. Seconde edition.
6540: GODEFROY, J. - Ornamentstijl. Het ornament in de verschillende stijlen van den vroegsten tijd tot aan de 19e eeuw. Amsterdam [1915]. Geb., geïll., 208 p.
30640: GODEFROY, L. - The complete etchings of Adriaan van Ostade, New illustrations and first Englisch translations of the cataloge raisonne, together with a reprint of the original French edition. Amsterdam 1990, geb., geïll., met stofomslag. Nieuw exemplaar.
36608: GODSCHALK, LOUIS ALEXIS FREDERIK, UIT UTRECHT - Ontijdig schip-verlaten Amsterdam Presisto 1942
4268: GOECKINGK, H. VON - Geschichte des Nassauischen Wappens. Görlitz 1880, gebonden exemplaar.
14688: GOEDE-LODDER, N.M. DE (RED.) - De Goede Ting, orgaan van het Maegskip De Goede, jrg 1 (1947) afl. 5
64136: GOEDE, W., - Galerij van merkwaardige menschen en menschelijke lotgevallen wier geboorte, levensloop, ziekte of dood, iets zonderlings heeft opgeleverd, door W. Goede, ten gebruike voor de jeugd ingerigt door L. van den Bor, onderwijzer te Arnhem
30684: GOEDHART, I.E. - Uit mijn 50 jarige loopbaan als kunsthandelaar en expert in oude kunst. Herinneringen, aanteekeningen en werken, Amsterdam 1918, 69 pag., geïll.
43106: GOEDHART, J.P. - Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad Dordrecht. Dordrecht, Lagerweij, 1850.
65903: GOENS, RIJKLOF MICHAËL VAN, - De ouderwetse Nederlandsche patriot. Vyfde stuk.
61668: GOEREE, JAN (1670-1731) - 'Berymde tafereelen door P: Vlaming'[p. 98] and 'BRIEVEN Door J.B. WELLEKENS ' [p. 118]
43138: GOEREE, W. - Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde, leerende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheyd, muskelen (...) tot de teykenkunde (...) toepassen, maar ook hoe sich een mensch na deselve regelen (...) aanstellen zal. Amsterdam, W. Goeree, 1682 [op gegraveerde titel 1683].
64010: GOEREE, JAN (1670-1731), - Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover. Treurspel. Het Fransch gevolgt van den Heer Scaron.
16325: GOES - Goes en omgeving/and surroundings/und Umgebung/et ses environs, z.pl. [ca. 1920?], 40 p.
31665: GOES, F. VAN DER - De arbeidskracht. Rede uitgesproken als openbare les. Amsterdam C.L.G. Veldt 1900
31669: GOES, WILHELMUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio academica inauguralis de bonis vacantibus [...] Leiden Haak en Co. 1833
32189: GOES VAN NATERS, ANDREAS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden A. Elzevier 1701
34618: GOES, A. W. VAN DER, UIT LEIDEN - XVIII. theses juridicae. 1792
34686: GOES, HENRICUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate Leiden E. Luzac 1751
34688: GOES, FRANCO VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1707
42751: GOETHALS, JOHANNES - Het godtsalich overlyden van sijne doorluchtighste hoogheyt Frederick Henrick Prince van Orange, Grave van Nassau, &c.
65530: GOETHE, J.W. VON, - Goethes Briefe an Frau von Stein, Ausgewahlt und herausgegeben von Julius Petersen
50953: GOETHE, J.W. VON - Het lijden van den jongen Werther. Amsterdam, J. Allart, 1792.
42362: GOETHE, J.W. VON - Faust, ein Tragodie, Erster [+ Zweiter] Teil. Jena, E. Diederichs, 1912.
65054: GOETHEM, J.F. VAN, - Mengeling van oorspronkelijke en nagevolgde dichtstukken door J.F. van Goethem ten voordeele der Armen
67406: GOETHEM, H. VAN, - Feestlied opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden ter gelegenheid van zijn 70sten Geboortedag 19 Februari 1887. Gedicht van H. van Goethem. Gecomponeerd voor een zangstem met begeleiding van Piano of Orgel door A.N. Koopman.
67214: GOEVERNEUR, J.J. A., - Duizendschoon een nieuwe bundel Kinder- en Volkssprookjes.Het Gulden Kinderboek. Keur van de mooiste Kinder- en Volkssprookjes.
38162: GOEVERNEUR, J.J. A. - Kinderspelen voor school en huis, met versjes en liedjes, Groningen 1877, 48 pag. + 14 pag. muziekschrift., geb.
29040: GOGH, VINCENT V. - Brieven aan Anthon G.A. Ridder van Rappard 1881-1885, Amsterdam 1937, 234 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
38182: GOLDING, H - The wonder book of ships for boys and girls, 7th edition, London, z.j., 264 pag., hardback, ill.
63800: GOLDSCHMIDT, BRUIN, SERVAAS DE;, - Naar Italië, een handboekje voor beoefenaars van de Italiaansche taal en voor hen, die Italië wenschen te bezoeken, naar het hoogduitsch
7703: GOLDSMITH, OLIVER - De leeraar van Wakefield. Vertaald uit het Engels. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1827.
17049: GOLDSTONE, L. & N. - Warmly Inscribed. An New England Forger and Other Book Tales. New York: Thomas Dunne/ St. Martin’s Press, 2001.
60250: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - D. ADRIANUS WESEL GETROUW LEERAAR (portrait of Adrian Wesel)
60248: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - D. Gerbrandus van Leeuwen Leeraar en Professor inde Theologie tot Amdsterdam
67039: GOLTERMAN, W.F., - Rede uitgesproken door Prof. Dr. W.F. Golterman bij de opening van de herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht 1618-1968 op 8 november 1968/ Herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht 1618-1968.
67120: GOLTSTEIN, W. BARON VAN, - Jhr. Mr. G.C.J, van Reenen als staatsman geschetst.
60208: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
60748: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Marching warrior seen from behind
60256: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Jan van Broeckhoven
60736: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Godescalcus Stewechius [from: Commentarius ad Flavii Vegetii De re militari]
60738: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The separation of the blessed and the damned (set title: The Four Last Things)
60740: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The descent of the damned into hell (set title: The Four Last Things)
60686: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Allegory of war: Currus Belli
61108: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The nine muses: Calliope, Thalia, Melpomene, Clio, Teupsichore, Euterpe, Erato, Polyhymnia and Urania.
60252: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - CAROLA BURBONIA... (portrait of Charlotte de Bourbon)
34702: GON, JACOBUS FENWICK VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de imputatione in foro civili Utrecht Broedelet 1769
52563: GONCOURT, E. ET J. DE - La femme en dix-huitieme siecle. Paris, Firmin Didot, 1862.
63744: GONCOURT, E. ET J. DE, - l'Art du dix-huitième siècle, Les Saint-Aubin, Cochin, Debucourt
63808: GONCOURT, E. ET J. DE, - Gavarni, l'homme et l'oeuvre
38740: GONDEBEAUD, L. - Le roman picaresque anglais 1650-1730, Paris 1979, 750 pag.
32407: GONNE, JOHANN GOTTLIEB - De evictione feudi oblati diatribe [...] Erlangen Tetzschner 1751
65828: GONNET, C.J.,, - Beschrijving van en aanteekeningen betreffende enkele buitenplaatsen enz. afkomstig van wijlen den heer Gonnet als ook genealogische aanteekeningen van den heer Gonnet.
59384: GONNET, C.J., - De wallen en poorten van Haarlem. Geschiedenis van de versterking eener oude stad,
66138: GONNET, C.J.,, - Bijdragen tot de geschiedenis van Haarlem, Sint Panthaleon, patroon van de kapel te Zoeterwoude, De Lazaristen te Haarlem, Vier parochien in De Middeleeuwen. Heemskerk, Beverwijk, Zoeterwoude en Hazerswoude, Sint Lucas Gilde te Haarlem in 1631
64537: GONNET, C.J.,, - De Jesuiten-statie Het springende paard te Haarlem
64538: GONNET, C.J.,, - Het Beggijnhof te Haarlem
64539: GONNET, C.J.,, - De Commanderij van St. Jan te Haarlem
64834: GONNET, C.J.,, - Vreugdefeesten te Haarlem
65997: GONNET, C.J.,, - Beschrijving der schilderijen in 's Rijks verzameling van kunstwerken van moderne meesters in het paviljoen Welgelegen te Haarlem
25614: GONSON, JOHN - A charge to the grand jury of the city and liberty of Westminster etc. at the general quarter-sessions of the peace, held the third day of July, 1729, in Westminster-Hall. Londen, Charles Ackers, 1729, 32 pag., original decorated paper covers. ( Waterstained)
18996: GONZALEZ, PIERRE G. - Le livre d'or des noms de famille.
16942: GOOI, ‘T - Gids voor het Gooi, met beschrijving vandaaruit te maken watertochten ..., uitgegeven door de Nieuwe Onderneming IJselmeer, Huizen (NH) [1934], 80 p.
16339: ‘T GOOI - Gids voor Het Gooi, uitg. Ver. van Vrienden van het Gooi-reservaat, z.pl. [1937], 61 p.
16337: ‘T GOOI - Wandelingen in het Gooi en omstreken door A.W. Stork, [1e uitgave] Uitg. A.N.W.B., 1925, 80 p.
16334: ‘T GOOI - Gids voor ‘t Gooi en Baarn, bewerkt door J.W. Draaijer, 4e druk, Utrecht, Broese [ca. 1916], 120 p.
42915: GOOL, JOHAN VAN - De nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. 2 delen, 's Gravenhage, 1750-1751.
934: GOOLE, F., EN P. SEVERIJNS, - Limburgse families en hun wapen. los deel 2 Hasselt-Tongeren 1973-1984. Geïll., 150
25088: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der stadt en lande van Breda.
22920: GOOR - Ter verjaaringe van deugrijke jonge dogter Adriana Christiaanse Goor, verjaart op den 6 Augustus, out 12 jaar. Gedicht in handschrift op papier in de vorm van een gevouwen hart, ondertekend "vader Christiaan Goor, 1789".
16943: GOOR - Gids voor Goor, door J.W. Anton Schepers, uitg. met medewerking van het gemeentebestuur van Goor en van de vereniging “Goor vooruit”, Amsterdam Alta 1925, 44 p.
16341: GOOR - Geïllustreerde gids van Goor en omstreken, Uitg. Ver. “Goor Vooruit”, [ca. 1902], 43 p.
35064: GOOR, CONSTANTINUS ENGBERT VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica de trajectitiae pecuniae contractu apud romanos Leiden Gebhard 1841
936: GOOSSENS, R.J.I., EN A.M.S. VAN HEES, - Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg. Maastricht 1980, 397 p.
66235: GOOSSENS, - Document handwritten dated 30 Junij 1798 concerning G. Meuschaert, Goossens,
65293: GOOT, P. VAN DER, - In 't voorbijgaan, herinneringen en indrukken van Quintus
65781: GORCUM, A.H. VAN, - Het kasteel van Verneuil. Toneelspel in vijf bedrijven. Naar het Fransch van Poujol door A.H. van Gorcum.
7708: GORDON DE GRAEUW, GEERTRUYD - De poesy van de geest en deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw, bestaande meest uit ernstige gedigten (...). Amsterdam, Johannes van Heekeren, 1710.
63796: GORDON, C.G., EGMONT HAKE, A, - The journals of Major-Gen C.G. Gordon C.B. at Kartoum, printed from the original mss. introduction and notes by A. Egmont Hake
16344: GORINCHEM - Gorinchem door H.A. Ravenswaaij Mzn, Uitg. met medew. Gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 72 p.
47204: GORIS, G., - Les delices de la campagne a l' entour de la ville de Leide, Leiden, Haak, 1712, (16)+275+(29) pag., geb. in geheel perkament uit de tijd met titelprent.
31002: GORISSEN, F. - Urkunden und regesten des Stiftes Monterberg- KLeve. Band I: regesten nr. I- 2846, Kleve 1989, 804 pag.
64449: GORKOM, K.W. VAN, - Kina, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, afdeeling Voortbrengselen van de groote cultuur in Nederlandsch Oostindië, II
64448: GORKOM, K.W. VAN, - Suiker, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, afdeeling Voortbrengselen van de groote cultuur in Nederlandsch Oostindië, V.
63622: DR. K.W. VAN GORKOM - Thee
25124: GORLITZ, F.H. - Kaart van Rotterdam en omstreken met inbegrepen van de steden Delft, Vlaardingen, Schiedam en Delftshaven [1851], 125x120 cm., geplakt op linnen, handgekleurd.
16345: GORSSEL - Geïllustreerde gids voor de gemeente Gorssel, Uitg. V.V.V. [ca. 1913], 64 p.
20796: GORTEL, H. VAN, T. PLUIM EN D. VERBEEK JR. - De geschiedenis der Neder-Veluwe, deel 1 t/m 3, Wageningen 1888-1890, 136+168+141 pag, geïll.
66360: GORTER-VAN ROYEN, LAETITIA V. G., - Maria van Hongarije, Regentes der Nederlanden, Een politieke analyse op basis van haar regentschaps-ordonnanties en haar correspondenties met Karel V.
66067: GORTER, SADI DE, - La randonnée des hommes perdus.
33404: GOSLIGA, CLAAS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de legatis secundum principia juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
66654: GOSLINGA, S. VAN, - Onuitgegeven brief van Sicco van Goslinga
36498: GOSLINGA, A. - De Belgische opstand van "Dietsche" zijde verklaard Assen Hummelen 1932
942: GOSSES, I.H., - De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek). Groningen-Batavia 1941. Geb., 326 p.
940: GOSSES, I.H., - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de middeleeuwen. Groningen-Den Haag 1917, 315 p.
27812: GOTHA - Almanach de Gotha pour l 'annee 1826, Gotha [ 1825 ], ill. IV + 204 + 176 pag., orig. boards.
53186: GOTHOFREDUS, JACOBUS - Opera juridica minora sive libelli, tractatus, orationes & opuscula rariora & praestantiora. Leiden, J.A. Langerak 1733.
65295: GOTTHELF, J. (BITZIUS, A.), - Uli. pachter. Een verhaal uit het Zwitsersche volksleven naar het Hoogduitsch van Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius) door W. Mensing
36582: SLEVOGTIUS GOTTLIEB - Commentatio juris sacri de vocatione ad pastoratum sub conditione matrimonii ..... Jena J.F. Ritter 1743
950: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, vervolgdeel 1910-1925. Arnhem 1927. Geb., 344 p.
43934: GOUDA QUINT, S., - Veilingcatalogus boeken etc. Mr. A.C. Lagerwey, oud rechter te Oosterbeek, Arnhem 1923, 18 pag.
32655: GOUDOEVER, ANTONIUS VAN - Oratio de Francisco Petrarcha, literarum humaniorum, seculo XIV. Instauratore praecipuo [...] Utrecht J. Altheer 1829
35878: GOUDRIAAN, WILLEM JAN, UIT VLAARDINGEN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1879
65355: GOUFFÉ, ARMAND, VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, A. COMTE DE, - De zangzieke kleermaker, zangspel. Naar het Fransch (Le Bouffe et le Tailleur.) van Armand-Gouffé en Villiers. Door De Quack en Fallée, muziek van P. Gaveaux.
37522: GOUNOT, R. - Evolution de l'art de la dentelle du Puy, au 19e siècle. Le Puy 1978, 64 pag. + 78 plates (ex library copy).
42056: GOUPIL, P.E.A.? / J.P. BRISSOT DE WARVILLE? - Essai historique sur la vie privee de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. s.l, s.n., 1789.
53588: GOUR, A.J. DU - Memorie ter verdediging van Lodewijk den XVI, opgesteld voor het uitspreken van zijn doodvonnis, Harderwijk etc, Kasteel etc. [1801].
954: GOURDON DE GENOUILLAC, H., - L'Art héraldique. Parijs [1889]. Geb., geïll., 290 p.
23370: GOUTAREL, A - Les regimes matrimoniaux a Orange au XIXe siecle, d'apres contrats de mariage et état-civil. z.pl. 1975, 136 pag., geïll.
21100: GOUTAREL, A - La peste de 1721-22 a Orange, z.pl. 1974, 61 pag.
20270: GOUTAREL, ALAIN - Aspects de la société Orangereoise au 18e siècle, a travers les registres notariés, 2 delen, Aix 1972, 671 p.
26122: GOUW, J. TER - Amsterdamsche Tafereelen, Haarlem 1876, 318 pag., geb. in blauw linnenband, geïll. met 15 litho's van J.C. Greive Jr. Goed exemplaar.
20142: GOUW, J.L. V.D. - Marie de Brimeu. Une princesse Néerlandaise de la première moitié de la guerre de quatre vingts ans, Brussel 1951, 59 pag, geïll. ( eerder verschenen in de Ned. Leeuw 1947, in het nederlands ). Oplage 75 ex.
19580: GOUW, J. TER - In de Kalverstraat.
64331: GOUW, J. TER, - De Volksvermaken
960: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's). Mooi exemplaar, gebonden.
38310: GOUW, JAN TER - De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven, Amsterdam 1866, 98 pag., ( iets los ).
40500: GOUW, J. TER, - Nalezing op mijne Amstelodamiana, Amsterdam 1866, 156 pag., met uitsl. plaat.
43682: GOUW, J.L. V.D. - Schetskaart van Heukelum volgens het morgenboek van ca. 1425, nov. 1982. Groot blad plano.
67192: GRAADT VAN ROGGEN, J.M., - Etching after A. Mauve by J.M. Graadt van Roggen (1867-1959) signed and dated 1909.
36628: GRAADT VAN ROGGEN, C.J. - Foto van het diner van C.J.Graadt van Roggen, ter gelegenheid van zijn candidaatsexamen rechten 1923
38266: GRAADT VAN ROGGEN, A.H.F. EN A. V. ROGGEN - Genealogy of the families van Roggen, Graadt van Roggen and Graadt. USA 1995, 547 pag., hardback, ill.
67208: GRAAF, A. DE, - Allard, Hendrik en Nicolaas Pierson Portretten. door Mr. A. de Graaf.
65988: GRAAF, J.J., - Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, door J.J. Graaf.
20370: GRAAF, J. DE - Het huis Dorth en zijne bewoners, 2 pl., 1920, 58 p., geíll.
3582: GRAAF BIERBRAUWER, BOB DE - Het geslacht De Graaf Bierbrauwer. Nieuwkoop 1986, 64 p., geïll. Oplage 100 exemplaren.
65993: GRAAF, J.J., - Bijzonderheden over de geschiedenis der geslachten: Graaf-Franses en Van der Scheer-Hazemont
67085: GRAAF, J.J., - Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, door J.J. Graaf.
59792: GRAAF, H.J. DE - Catalogus van de handschriften in Westerse talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1963.
42753: GRAAF, REINIER DE - De vivorum organis generationi inservientibus, de clijsteribus et de usu siphonis in anatomia. Leiden/Rotterdam, Hackius, 1668.
66365: GRAAFLAND, JOHAN, - Van toen en thans. Een bundel schetsen en novellen door Jonkheer Johan Graafland. (1915-1925.)
33422: GRAAFLAND, AEGIDUS, GEB. TE ´S GRAVENHAGE, BURGER VAN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad leg. 27 cod. de inofficioso testamento [...] Leiden Daniel Goedval 1751
15297: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden [...]. 1792-1793.
53196: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd. Zutphen, W.J. Thieme, 1894 [dissertatie].
19622: GRAFT, C.C. VAN DER - Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis [Blikman & Sartorius] 1749 - 1949.
32515: GRAFT, JACOB VAN DE - Geschiedenis der wetgeving op de tienden hier te lande, inzonderheid in Holland en Zeeland. Academisch proefschrift [...] Middelburg J.C. & W. Altorffer 1856
36864: GRAFT, J. VAN DE - De tapijtfabrieken der 16e en 17e eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels .... Zeeland, Middelburg 1869, 193 pag., geb. Mist mapje met 7 gravures.
47334: GRAIMBERG, CH. DE, - Histoire du gros tonneau de Heidelberg, Mannheim 1823, 110 pag., origineel bedrukt omslag.
50913: GRAM, J. - De avonturen van baron Munchhausen. Naar de Engelsche uitgave bewerkt door Johan Gram, met 18 platen in kleurendruk naar oorspr. teekeningen van A. Bichard. Rotterdam, Elsevier, 1880 (jaartal op voorplat).
30704: GRAM, J. - Onze schilders in Pulchri Studio ( 1880- 1904 ), Leiden 1904, 120 pag., geb., geïll., mooi exemplaar in linnen stempelband, goud op snee.
38286: GRAM, J - De schilderconfrerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's- Gravenhage 1682-1882, Rotterdam 1882, 136 pag., orig. omslag van imitatie perkament ( in goede staat ! ).
43308: GRAM, J. / C. TELDERS (SECRETARISSEN) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen van Oude Meesters te 's-Gravenhage, t.b. der watersnoodlijdenden, 3e druk, 's-Gravenhage 1881, 56 pag.
54475: GRAND, MARC ANTOINE LE / P. LANGENDIJK (VERT.) - De bedriegery van Cartouche of de Fransche roovers. Blyspel. Amsterdam, D. Ruarus, 1732.
19902: GRANDAUR, GEORG - Eine alte genealogie der Welfen und des Mönchs von Weingarten. Geschichte der Welfen.
61458: GRANDJEAN, POUL BREDO - Danske Købstæders Segl indtil 1660. Avec un Résume en Francais.
14616: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Grobberehuson ca. 1000 - Grapperhausen 2000, History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
984: GRASWINCKEL, D.P.M., - De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het archief der gemeente Arnhem. 's-Gravenhage 1930, 413 p. (mist rug, slordig ex.)
53198: GRASWINCKEL, D.P.M. - Gedachten over ons gevangeniswezen. Open brief aan een voorstander van de afschaffing der doodstraf, Zierikzee, Ochtman & van Dishoeck, 1871.
3586: GRASWINCKEL, D.P.M. - Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht. 's-Gravenhage 1956, 415 p., geb., geïll. rug iets vergeeld
65829: GRATAMA, G.D., - The Frans Hals Municipal Picture Gallery at Haarlem
65830: GRATAMA, G.D., - Frans Hals Museum der Gemeente Haarlem.
33452: GRATAMA, SEERP; THEODORUS VAN SWINDEREN - Oratio de honesta aemulatione inter homines [...], [gebonden met: ]Oratio de Platone, optimo in legibus condendis principis magistro [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1807
33738: GRATAMA, SEERP - Oratio de hermodoro ephesio vero XII tabularum auctore [...] Groningen J. Oomkens 1817
33776: GRATAMA, SEERP - Oratio in caussas malorum, quae jurisprudentia naturalis ejusque doctores fuerunt perpessi [...] Groningen T. Spoormaker, W. Wouters en J.F. Nieman 1806
34782: GRATAMA JZN, SIBRAND, UIT APPINGEDAM - De verantwoordelijkheid der herbergiers en logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W. Zwolle Tijl 1885
35254: GRATAMA, KOENRAAD WOLTER, UIT ASSEN - Onderzoekingen over tinea favosa Utrecht J. Greven 1866
16360: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage. Publication of the municipality, Den Haag, Mouton, [ca. 1930?], 107 p.
16351: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage en Scheveningen. 16 reproductien naar de nieuwste opnamen, z.pl., z.j. [ca. 1925?], 16 afbeeldingen, oblong.
16347: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye et Schévengue, Uitg. Librairie Royale de M.M. Couvee, leporello met 12 foto’s in linnen omslag [ca. 1890].
16346: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye, leporello met 12 foto’s, in linnen omslag [ca. 1880]
65845: GRAVENSTEIN, J.H., - Aan Nederland in maart 1848.
65326: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - De Odyssea van Homerus. Naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. J. van 's Gravenweert
65756: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - Ninus de Tweede, treurspel naar het Fransch van Brifaut, door Mr. J. van 's Gravenweert.
22536: GREB - Gedicht “Aan een’boom” door F.H. Greb, dec. 1837. Manuscript, 8°, 3 p.
42175: GRECO, GIOACHINO [= ABBE BELLECOUR] - La plus nouvelle academie universelle des jeux ou divertissemens innocens. 3 volumes, Amsterdam / Leipzig, Arkstee / Merkus, 1752.
33400: GREEF, JOANNES HENRICUS DE, UIT LEIDEN - Disputatio exegetica inauguralis de epistolae Pauli ad Romanos cap. V, sect. 1-11 [...] Amsterdam S.J. Prins 1845
15445: GREEN SHACKELFORD, G. - Thomas Jefferson’s travels in Europe, 1784-1789, Baltimore en Londen: J. Hopkins University press, 1995
43867: GREENAWAY, KATE - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1910].
57196: GREENHILL, PETER; - Heraldic sketchbook, Lewes 2009.
63739: GREENWOOD, T, - The new turners' & fitters' handbook. Great discoveries relating to Screw Cutting and the Lathe, establishing this work as a Standard Text Book fo all time (...).
7717: GREEVEN, WILLEM (VERT.) - De loteling, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
66417: GREGORY, J. L. G., - Levensschets van mr. Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk.
66416: GREGORY, J. L. G., - Mr. J. C. Faber van Riemsdijk in de maand November 1813 : eene bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1813
67674: GREINER, A., - Original portrait photograph of L.H. Daniels.
67684: GREINER, A., - Original portrait photograph of J.H. Haanebeek.
988: GRELL, OLE PETER, - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Leiden 1989. Geb., 331 p.
66962: GRESHOF, J., - Cum Grano Salis
17038: GRESHOFF, J. (RED.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Nummer negen. Vijftien Januari 1913. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
66605: GRESHOFF, J, - Willem Paerels
30536: GRESHOFF, J - Bij feestelijke gelegenheden. Gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols 1928, 46 pag. Gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
39472: GRESHOFF, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier. 2e vermeerderde uitgave, Leiden 1902, 40 pag. Geïllustreerd met een plaat.
43744: GRESHOFF, J., - V. Aardsch en Hemelsch (1926), gedichten z.pl., z.j., (19) pag., getypt.
24802: GRESSET, J.B.L. - Poésies choisies, Paris, stereotype d’Herhan, 1802,
25468: GREVE, H.E. - De tijd van den tachtigjarigen oorlog in beeld, Amsterdam 1908, 191 pag., geb., oblong, geïll.
60356: GREVE, ISAAC (1677-1757) AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - Les Manteaux; Habits Ordinaires; Boerin van den Helder, over Texel....; costume prints
33454: GREVE, FRANCISCUS DE - Oratio de germano iuris romani studio, nostra aetate magnopere exculto et fontium accessione insigniter aucto [...] Groningen J. Oomkens 1830
35652: GREVE, WILHELMUS, UIT NORTHEIM; PRAESES: HILDEBRAND, JOACHIM - De conscientia variisque eius casibus exercitatio moralis [...] Helmstedt Henning Müller 1652
42034: GREVE, E.H. - Sterre- en weerkundige berigten voor het jaar 1819, met afbeeldingen, waaronder ook eenige van de opmerkelijke zonsverduistering op den 7-9-1820, Amsterdam, Pieper, [1819].
42058: GREVE, WILH. - Verzameling van merkwaardige droomen en gebeurtenissen, voorafgegaan van eenige aanmerkingen op zeker werkje genaamd Droomen en gedachten over dezelve [anoniem verschenen bij Blusse, 1815]. Amsterdam, Sepp, 1819.
3402: GREVEL, W. - Das Archiv der Familie von Düngelen. Essen 1912, 99 p.
35080: GREVEN, HERMANNUS JOANNES, UIT ZWOLLE - Disputatio juris publici inauguralis de jure regio legibus solvendi Leiden C.C. van der Hoek 1839
59526: GREW, MARION E. - William Bentinck and William III (Prince of Orange); the life of Bentinck, Earl of Portland, from the Welbeck correspondence. London, J. Murray, 1924.433 p. Foxed.
60266: GRIENDT, CORNELIS VAN DER (1827-1918) - Portrait of Cornelis Ouboter van der Griendt, father of the maker
4200: GRIENT, J.H. V.D. - Het geslacht Mol. 's-Gravenhage 1981, 80 p., geïll. (Westfriese Geslachten XVIII.)
63146: GRIENT, CORNELIS OUBOTER VAN DER (1797-1868) - Landscape with ruins and a tree (ruine en boom)
63144: GRIENT, CORNELIS OUBOTER VAN DER (1797-1868) - View on the woods (Gezicht op het bos).
66182: GRIESER, RUDOLF, - Die Denkwurdigkeiten des Burggrafen und Grafen Christoph zu Dohna (1665-1733)
31254: GRIETENS, J - Dr. August Snieders in leven en gedachten [ o.a. betr. Bladel ], z.pl., z.j., 149 pag., geb., geïll.
32711: GRIETHUYSEN, THEODORUS IOANNES VAN, UIT WAGENINGEN - Disputatio exegetico-theologica de notionibus vocabulorum soma et sarx in Novi Testamenti interpretatione distinguendis [...] Amsterdam S.I. Prins 1846
3984: GRIFFIOEN - `De Griffioen', familie-orgaan De Lange. Nrs. 1 (1954), 3 t/m 6, 8, 11 t/m 20 (1986).
15305: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - Brave little Holland, and what she taught us. Revised edition, Boston/New York 1897
15307: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands, London: Gay and Bird, 1899
44006: GRIJPSKERKE, J. VAN; - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland (...) tot 1579, Middelburg 1882, (18)+7+537 pag. Papieren omslag
30594: GRIJZENHOUT, F - Cornelis Troost, Nelri, Bloemendaal 1993, 95 pag., geïll.
30646: GRIJZENHOUT, F. - Liotard in Nederland, Utrecht 1985, 189 pag., geïll.
17003: GRIMM, H. - Deutsche Buchdrucker Signete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdocumente. Mit hundertvierzig Signetbildern. Wiesbaden: Guido Pressler, 1965.
43875: GRIMM, BRÜDERN [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Aschenputtel, von den Brüdern Grimm, Mit 8 mehrfarbigen Bildern von Rie Cramer. Stuttgart, Dieck & Co. , n. d. [1925].
56334: GRINTEN, A.H. V.D., - Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis voor de middelklasse en de hoogste klas der Volksschool, 2e druk, 's-Hertogenbosch, Teulings, 1886, 16 pag., los.
33660: GRINWIS, C.H.C. - De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica
65876: GRODZICKI, STANISLAW, - Quadripartitae Conciones Stanislai Grodicii Societatis Jesv. Quarum primae, Timorem sanctum incutiunt, secundae Fidem Catholicam confirmant; tertiae Spem erigunt; postremae diuinam Charitatem in nobis excitant. Tomus VIII. & vltimus, continet Conciones Sex Dominicarum à XIX. post Pentecosten ad vltimam & Dominicae Dedicationis.
64014: GROEN VAN PRINSTERER,G. EN A.G.A. VAN RAPPARD (RED.), - Nederlandsche gedachten
59416: GROEN, LELY-LYCEUM, CHRISTELIJK LYCEUM, HBS, AMSTERDAM - Rapportboekjes van Julia (Juultje) Groen te Amsterdam, resp. op Christelijk Lyceum (1952-1955, HBS (1956-1957, Ir. Lely-Lyceum (1957-1958), Examenopgaven HBS-B 1958 voor de vakken: Engels, Scheikunde, Algebra, Nederland, Trigonometrie, Duits, Frans, Stereometrie, Mechanica, Beschrijvende meetkunde, regelingen met betrekking tot eindexamen Ir. Lelt-Lyceum (leraren, examinatoren, eindexamen-leerlingen, adviezen, schema schriftelijk en mondeling examen, 6 p. , gestencild, verkeersdiploma 1952 (Spartaschool Amsterdam), kabouter-diploma (padvinderij), beide op naam van Juultje Groen, 1 dossier. M14708.
65002: GROEN VAN PRINSTERER, GUILIELMUS, UIT VOORBURG, - Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Première Série. tome I)
39330: GROENEIJK, J.P.L. - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Kon. Ned. Marine, Amsterdam 1848, 12 + 190 + ( 1 ) pag., blanco omslag.
16985: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 2e dr. Amsterdam: De Technische Boekhandel, 1943.
30658: GROENEVELT, ERNST EN C.F.G. HOGEWIND - Vijf- en - twintig jarig jubileum van het Instituut Schoevers, 1913-1938, 's-Gravenhage 1938, 47 pag., oblong, geb., geïll.
59748: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Poon; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
50917: GROENEWEGEN, G. - Verscheyde soorten van Hollandse vaartuigen, geteekent en gesneeden door G. Groenewegen, 2de boekje, 1787.
59750: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Kof schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59730: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Boeyer; Verschillende schepen serie F (title serie)
59732: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Snik.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59734: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Schokker.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59738: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - verscheide soorten HOLLANDSE SCHEEPEN 5de Catern door G. Groenenwegen 1790 (serie title) / Advies Jacht de Snelheit, zeylende van de wind.
59740: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Jacht van Gecommiteerde Raaden, zeylende van de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59742: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Kof zeijlende by de wind.; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59746: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Water schip Zout water voor de Zoutketcten halende; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
35240: GROENEWEGEN, JOHANNES , UIT AMSTERDAM - Pontius Pilatus Amsterdam Wed. J.C.Spijker 1872
64575: GROHMANN, H., - Das Segel. Seine Bedienung, Herstellung und Behandlung
26128: GROLMAN, H.C.A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland. Extract T.K.N.A.G. (1923) pp. 359-396.
34212: GRONDEN, GUILIELMUS STEPHANUS VAN DER, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de juris Francici et novissimi Belgici differentiis, ratione formae testamentorum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37738: GRONEMAN, J - Overzee van Amsterdam naar Nederlandsch/ Indiè, gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij "Nederland", Amsterdam 1906, oblong, 168 pag., geïll., in origineel batik omslag.
22486: GRONINGEN, HOMMES, VAN WISSING, STAAL - Acte van transport, verleden voor stadsbestuur van Groningen d.d. 10-5-1793, van een huis met hofje erachter, gelegen bij de Kuipen, ten oosten van het Schuitendiep tegenover het Prinsenhof. Verkopers: Martha van Wissing, wed. van de klerk N. Staal. Kopers: de hoofmansdienaar Jan Frederik Hommes en Matje Daniels.
22362: GRONINGEN, LEWE, ROELANTS, LULOFS - Bericht betreffende het overlijden van twee Groningse studenten: Berthold van Ewssum Lewe van Middelstum en diens neef Egbert Roelants. D.d. Groningen 30 maart 1837 en getekend B.H. Lulofs. Overdruk uit Mengelwerk Groninger Courant 31-3-1837. 1 blad, groot 4°, gedrukt.
17112: GRONINGEN, ABRAM PIETER VAN - Onuitgegeven en verspreide poëzy. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
16372: GRONINGEN - Groningen. Ed.: Weenenk & Snel, La Haye [oblong, 14 bruingetinte fotografische afbeeldingen in omslag] [ca. 1910?].
16369: GRONINGEN - Ons Nederland. Officieel orgaan der A.N.V.V., Groningen-Nummer, [1931], 36 p., groot 4 °.
16368: GRONINGEN - Hotel “De Doelen” Groningen (Holland) [ca. 1930].
16366: GRONINGEN - Groningen. Uitg. met instemming van gemeentebestuur, Kamer van Koophandel en V.V.V., Amsterdam, Alta, [1924], 112 p.
998: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen , Leiden 1840, 487 pag.. Slordig exemplaar, ingenaaid.
23228: GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN - Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen, Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt.
22450: GROOT, LOUWE, ZAANDAM - Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p.
17059: GROOT, J.R. DE - Levinus Warner and His Lagacy. Three Centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Catalogue of the commememorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th till May 15th 1970. Leiden: Brill, 1970.
55480: GROOT, WILLEM DE - Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
55458: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - In-leydingh tot de Hollandtsche rechts-geleertheyt. 4e druk, Rotterdam, Corssen, 1631. [Gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van Justitie in Holland. Rotterdam, wed. Bastiaans, 1631.
15309: GROOT, HUGO DE, E.A. - Respublica Hollandiae et Urbes.
30302: GROOT, I DE EN R. VORSTMAN - Sailing ships. Prints by the Dutch masters from the 16th. to the 19th. century, Maarssen 1980, 284 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31951: GROOT, J.J.M. DE - Over het belang der kennis van China voor onze koloniën, uit een politiek en wetenschappelijk oogpunt [...] Leiden E.J. Brill 1891
34872: GROOT, EVERT HENDRIK, UIT ZANDVOORT - Bijdrage tot de kennis van de voedingswaarde van boter. Haarlem Planeta 1949
66061: GROOT, HUGO DE, - Grotius enucleatus, hoc est Hugonis Grotii De jure belli et pacis libri tres / in compendium redacti a Jo. Scheffero ; nunc praemissa praef. De consensu in juris naturae ac gentium disciplina Grotium inter ac Wolffium ; iterum ed. ac succinctis adnotationibus illustrati a Jano Gerh. Wichers
23066: GROOTEBROEK (NH) - Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575. Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws).
22800: GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL - Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p.
17093: GROOTES, E.K. & P.C. PUNT & P.J. VERKRUIJSSE - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederoo (1618-1969). Leiden: Martinus nijhoff, 1986.
32387: GROOTH, GEERT DE, UIT WINSCHOTEN - De schuldbekentenis. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1918
40168: GROOTHEEST, T. VAN E.A. (RED.), - Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam, 21 afleveringen uit de jaren 1980, met: Gemeentelijke kunst aankopen Fodor 1984, 85,87,88, 89 en 1990.
67144: GROSEZ, JOANNES STEPHANUS, - Dagh-register der heyligen of overdenkingen voor allen de dagen des iaers, met een kort begryp vande levens der Heyligen (...)
1000: GROSSEN, - Die grossen Dynastien Europas 13 dln. Lausanne 1968-1969. Geb., geïll., ca. 7000 p.
65298: GROSSI, T., - Marco Visconti. Eene geschiedenis uit de veertiende eeuw door T. Grossi. Naar het Italiaansch
55561: GROSSMANN, C.A. - Prent: Drie vechtende mannen met messen in een schuur, naast een omvallende tafel waarop speelkaarten en geld. Ets, met als onderschrift 'C.A. Grossmann inven. del et exc. A.V.[= Augsburg] No 22'.
64888: GROTE, - Ary Scheffer's leven. Naar het Engelsch van Mevr. Grote. door H. met een eopgave van Scheffer's werken naar tijdsorde door Mr. C. Vosmaer
21028: GROTIUS, HUGO - De iuri belli ac pacis, editit P.C. Molhuysen, Leiden, Sijthoff, 1919, 752 pag., geb.
33456: GROULART, STEPHANUS HARPERTUS DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de jure asylorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1728
22584: GROUW, VAN DE VELDE - Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p.
16373: GROUW - V.V.V.-gids van Grouw, [ca. 1940?], 36 p.
19872: GROVE, G.L. - Bidrag til Oplysning om en formentlig Slaegtskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslaegt Zytphen.
59458: C F SIRTEMA VAN GROVESTINS. - Le baron Robert Fagel, La Haye : Ten Hagen, 1857. En francais, 62 pp. Couverture manque.
65316: GRUBB, E., - The bible, its nature and inspiration
63948: J.G. GRUBER - De hel op Aarde tegen Salzmann’s hemel op Aarde, naar het Hoogduitsch
53228: GRUIWARDT, FERDINANDUS - Zeeusch treur-tonneel geopent ten dienste van de Nederlantsche wereld, waer op sal vertoond werden een tyrannie van meer als vijfmael seven-jaren ... z. pl., z. n., 1693.
57428: GRUNDMAYR, FRANZ; - Liturgisch woordenboek der Roomsch Catholijke kerkgebruiken, Hertogenbosch, Arkesteyn, 1824, 440 pag., geb.
59396: GRUNNING, AMSTERDAM, DOMHOFF. - Rekeningen van Carl H.C. Grunning, kledermakers- en naaistersfournituren, Amsterdam aan de fa, Gebr. Domhoff te Amsterdam, alle gedateerd 1930, 1 omslag (8 stukken). M14689
67127: GRUNWALD, L, - Dorus Rijkers in Parijs Episode uit de laatste levensdagen van een groot Nederlander.
38284: GRUYTER, JOS DE - Kathe Kollwitz, Amsterdam, z.j., 32 pag., geïll.
63770: GRYP, CORNELIS VANDER, DE REUVER, ADRIAAN JAN, - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee over Lieven Jansson Keersemaker, gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; uit het Latyn vertaald door Cornelis van der Gryp en met de noodige bewyzen en bylagen betrekkelijk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd door Mr Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der Stad Zierikzee
38112: GUBITZ, J.W. - Jahrbuch des nützlichen und unterhaltenden, Berlin 1843, ill. Auch: Berlin 1838, ill ( ohne eine pagina der beigebundenen Kalender ). Preis pro stuck € 18
65306: GUENOT, C., - Eene handleiding uit de tijden van het schrikbewind, vrij naar het Fransch, van C. Guenot.
59710: GUERARD, NICOLAS I (C.1648-1719) AND KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
42085: GUEVARA, ANTONIO DE - Leyts-man der hovelingen, vertoonende hoe een hovelinck leeft en leven moet (...) Daer beneffens De misprijsinghe des hofs en het lof der lage staet. Vertaald uit het Spaans door E.E. [= M. v.d. Merwede van Clootwijk], Amsterdam, Nic. Fransz, 1652.
15313: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581.
42390: GUICHARD, MARTINUS DE - Noctes Granzovianae, seu discursus panegyricus de antiguis triumphis. Amsterdam, Valckenier, 1661.
15931: TRAVELLER’S GUIDE - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
15323: GUIDE - Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820.
15321: GUIDE - Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. [...] nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier & Covens Junior, 1772
60662: GUILMOT, FREDDY [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier. Amsterdam, S. L. van Looy, n. d. [1906].
35894: GUIMARAES, JOACHIM FRUCTUOSUS PEREIRA, UIT PARAENSIS EX BRASILIA - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
40578: GUISE, HENRI II DE LORRAINE, DUC DE - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
26322: GUIZOT, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: GÜLCHER, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
38126: GUMBERT, J.P. E.A. (RED.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
32355: GUNNING, MARIA JACOBA, UIT BREDA - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
41584: GUNNING JR., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
60354: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND EYK, ABRAHAM VAN DER (1684-1726) AFTER HOLBEIN, HANS II (1497-1543) - DESIDERIO ERASMO ROTTERODAMO. (Portrait of Erasmus of Rotterdam)
23200: GÜNST - Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel "Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam".
60744: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND HALMA, FRANÇOIS (1653-1722), AFTER BOONEN. ARNOLD (1669-1729) - DAVID VAN HOOGSTRATEN MEDICINAE DOCTOR.
33436: GÜRTLER, NICOLAUS - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
33662: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: GUTHER, CHRIST. HEINRICH; PRAESES: ROHDE, JOHANN JABOB - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
53265: GUTMANN, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: GUTSMUTS, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: GUTT, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
15331: GUTZKOW, KARL - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
37602: GUYOT, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
42103: GUYOT, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
34758: GYSBERTI HODENPYL, JANUS , UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
36046: GYSBERTI HODENPYL, ISAACUS, UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34330: GYSELAAR ENGELB.FIL., N. DE, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
15722: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - De Physiologie van den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844
15718: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
64568: HAAGEN, J.K. VAN DER, - De schilders Van der Haagen en hun werk
3618: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
23660: HAAK, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
41620: HAAK, H.C. TER E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
67447: HAAKMAN, H., - Redevoering ter nagedachtenis van Nicolaas Wilhem Rauwenhoff, in leven med. doct., president der provinciale, lid der plaatselijke geneeskundige commissien en regent der beide gasthuizen te Amsterdam
67613: HAALEBOS, J.K. ET AL., - Centuriae onder Centuriae Hof. Opgravingen achter het hoofdgebouw van het voormalig Canisiuscollege te Nijmegen 1995-1997.
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
66019: DE HAAN, H., HAAGSMA, I., - Kareol, legende, landgoed, legende
58770: HAAN PSZ., PIETER DE, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
67182: HAAN, S. DE, - Inventaris van het archief van de Friesche Doopsgezinde Societeit.
32953: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE, UIT ROTTERDAM - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
33035: HAAN HUGENHOLTZ, HENRICUS JOANNES DE, UIT RIJSWIJK - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
35170: HAAN, GUILIELMI DE, UIT AMSTERDAM - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
35776: HAAN, CORNELIS DE, UIT SCHELLUINEN - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
41348: HAAN, F. DE - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
64639: TER HAAR, B., - De St. Paulus rots. Dichtstuk van Bernard ter Haar
9210: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
66212: TER HAAR, B., - Toespraak bij het graf van den hoogleraar B.F. Suerman. 17 Februarij 1862
9212: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
64688: HAAR, BERNARD TER, - Huibert en Klaartje. Eene vertelling door B. ter Haar. met vijftig houtgravuren. derde druk
23930: HAAREN, W. VAN - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem. Uitg. Stichting “Haarlems Bloei”, 1938, 71 p.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s-Gravenhage], A.N.W.B., [ca. 1950], 68 p.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids van Haarlem,
67103: HAARLEM - Gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 3e jrg, 1906Gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 3e jrg, 1906
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
65108: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
65183: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
5538: HAAS, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
64278: HAASTERT, H. VAN, - De laatste "Heerlijkheid" der Heerlijke Jachtrechten. Hoe de Jachtwet 1923 t.a.v. de Jachtrechten is uitgevoerd en toegepast
61159: HAASTERT, ISAAK VAN (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
34692: HABBEMA, JOHANNES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
61231: HABERMANN, FRANZ XAVER (1721-1796) - Representation du Feu terrible a Nouvelle York (mirrored)
23942: HABETS, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
66288: HABETS, JOS., - Lettres de Sophie Baronne de la Marck née De Baexen, à ses Enfants. 1778-1779
3362: HABETS, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
34264: HACFORT TOT TER HORST, CASPARUS FLORENTIUS IGNATIUS FRANCISCUS, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
9216: HAEFTEN, MARGRIET VAN - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
61172: HAEGH, W. TEN - Naemen ende Waepenen van die Heeren Canzelers, Ordinairis, en Extraordinairis Raaden, inden Hove des Furstendumbs Gelre en Graefschap Zutphen, Zederdt desselfs oprigtinge door Keyser Carel de 5.e inden Jaaren 1545. Alsmede de naemen ende Waepenen vande Heeren Raaden en Rekenmeesters in Gelderlandt Zedert de oprigtinge vande Camer van Rekening, door Coninck Philips de 1.e inden Jaaren 1558. met byvoeginge wanneer de selve Sessie hebbe genomen.
60594: HAELBECK, JAN VAN (? - 1630) - Henry IV on horseback
34838: HAERSMA, HECTOR LIVIUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
66618: HAES, FRANS DE (ED.), CLERCQ, PIETER LE (TRANSL.), - De Philanthrope, no. 35
1340: KAFFEE HAG - Wapens van het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg, getekend door S.G. van der Laars. Losbladige uitgave van Koffie Hag Maatschappij. Drie deeltjes met ingeplakte zegeltjes. Brussel 1930.
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
66792: HAGE, M., - 14. Op de akkers bij Laren, by Matthijs Hage (1882-1961) possibly 1914
9219: HAGEDOORN, ADOLF HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
15335: HAGEMAN JR., H.H., E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
24822: HAGEN, JACOBUS - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer, 1834.
60808: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
33193: HAGEN VAN DEN HEUVEL, J.J. VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
36338: HAGEN, FRIEDRICH CASPER EN DIETERICH, JOHANN GEORG - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
57198: HAGENEY, W.; - Tartans. The tartans of the clans and septs of Scotland, with the arms of the chiefs, Rome 1987.
15339: HAGHE, JOHAN VAN DE - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
30762: HAHN, A. EN C. VETH - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
30766: HAHN, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
63586: HAID, JOHANN JAKOB (1704–1767) AFTER HUBER, JOHANN RUDOLPH (1668-1748) - DANIEL BERNOULLIUS.
33322: HAIJUNGA, HERMANNUS RUDOLPHUS, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
35886: HAIJUNGA, LEFFERTUS THELENUS ADOLPHUS, UIT CURACAO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
59756: HAINING, PETER - Movable Books. An illustrated history. London, New English Library, 1979.
34194: HAITSMA MULIER, JOHANNES, UIT RINSUMAGEEST - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
65110: HALBERSTADT, A., - Een standbeeld voor den graaf van den Bosch.
67034: HALBERTSMA, H., - Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18e en 19e eeuwse geschriften.
8048: HALBERTSMA, E.H. EN T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74 (1983) - 85 (1995) en Nederland's Patriciaat 1 (1910) - 79 (1995/96) 2 delen.
33634: HALBERTSMA, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
33636: HALBERTSMA, JZ, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
40276: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
40988: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
14976: HALE, J.R. (RED.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: HALEVY, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: HALEWIJN, FRANÇOIS - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
34363: HALFWASSENAER VAN ONSENOORT, FREDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
67402: HALL, M. C. VAN, - Afscheidsgroet van mr. M. C. van Hall, 10 december 1856.
66485: HALL, F.A. VAN, - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp door Mr. F.A. Baron van Hall, minister van staat.
67698: HALL, F.A. VAN, - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp door Mr. F.A. Baron van Hall, minister van staat.
66572: HALL, J. VAN, - Levensberigt van Mr. Cornelis Anne den Tex.
15341: HALL, MAY EMERY - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
65250: HALL,M.C. VAN., - M. Valerius Messala Corvinus, geschetst in eenige tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis gedurende zijn leven
9224: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
9223: HALL, JACOB NIKOLAAS VAN (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
53252: HALL, M.C. VAN - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
66539: HALL, M. C. VAN, - Mr. Joannes van der Linden en Mr. Jonas Daniel Meijer als rechtsgeleerden herinnerd door Mr. M.C. van Hall.
67574: HALL, M.C. VAN, - Redevoering, ten betooge: dat de geest van orde, moed, zelfopoffering -en- andere volksdeugden, die de ingezetenen van Oud-Nederland thans zo loffelijk onderscheiden, aan ware godsdienstige en zedelijke verlichting en beschaving, voornamelijk, zijn dank te weten: uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van't Algemeen, op den 9den augustus des jaars 1831 / door Maurits Cornelis van Hall.
9227: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt. [z.p.], [z.n.], 1845.
66242: HALL, M. C. VAN, - Ter nagedachtenis van mr. Angelus Jacobus Cuperus
67650: HALL, M. C. VAN, - Rutger Jan Schimmelpenninck voornamelijk als Bataafsch afgezant op het vredescongres te Amiens, in 1802 : eene bijdrage tot zijn leven en karakter
67399: HALL, M. C. VAN, - Afscheidsgroet van mr. M. C. van Hall, 10 december 1856. Added: S. P. Lipman: Toespraak aan den hoog edel gestrengen heer mr. M. C. van Hall, 4 feburarij 1856.
67403: HALL, F. A. VAN, - Proeve van een onderzoek omtrent de schuld van het Koninkrijk der Nederlanden.
54815: HALL, M.C. VAN - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
34182: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
34744: HALL, M.C. VAN - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
38044: HALL, M.C. VAN - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
62079: HALL, VAN M.C; ALTHEER, JOHANNES - Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
47554: HALL, BASIL, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
64806: HALL, M.C. VAN, - Gedichten.
6018: HALLEMA, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
40516: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
40868: HALLEMA, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
15345: HALMA, FRANÇOIS, EN M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
67265: HALMAEL, VAN,STORT, K., AA, ROBIDE VAN DER, - Ter nagedachtenis van J.C.J. van Speyk. (Ten voordeele van de nagelatene betrekkingen der omgekomenen mt de kanonneerboot no. 2.)
32409: HALTAUS, CHRISTIAN GOTTLOB - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: HALVERHOUT, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
63999: HALWASSE, G., - File containing newspaperclippings, advertisments, photographs and other information concerning signet rings (zegelringen) and jewellery
63978: HALWASSE, G., - Correspondence between Genealogisch Heraldisch Historisch Bureau of Gerard Halwasse (heraldic expert and genealogist) and Dutch manufacturers of armorial porcelain and earthenware plates
20284: HAM, W.A. VAN - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
61170: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
1050: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
42769: HAMCONIUS, MARTINUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
33756: HAMEL, JOANNES MATTHAEUS VAN, UIT NANTERRE (FRANKRIJK) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: HAMEL, PETRUS THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
54481: HAMELSVELD, YSBRAND VAN / D. KAAS / J. SCHERTSZER - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
34596: HAMELSVELD, W.Y VAN, UIT HOLLAND - IX theses juridicae 1791
34694: HAMELSVELD, ISBRANDUS VAN - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
64693: HAMELSVELD, Y. VAN, - De geschiedenis van Jakob, voor kinderen, door Ysbrand van Hamelsveld opgedragen aan Bataafsche Maatschappij tot nut van 't algemeen
59236: HAMERLING, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
55047: HAMERSTER, DOMINICUS - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt (...) met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar nader bevestigt. 3e druk, 2 delen in 1 band, Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1760.
33091: HAMERSTER, ALBERTUS JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
63753: HAMERTON, PHILIP GILBERT, - The Life of J.M.W. Turner RA
59774: HAMMANN, PETER E.M. - Hendrik Paulides. Utrecht 1892 - 1967 Amsterdam. Schilder en verteller / Pelukis dan dalang / Painter and narrator. Singapore & Haarlem, 1997.
67788: HAMMANN, P.E.M., - Haarlem gaat mee met de NSB, de nationaalsocialistische beweging in Haarlem 1932-1945.
64220: HAMMER-SCHENK, HAROLD, - Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert (1780-1933)
36340: HAMMER, GEORG FRIDER., UIT ILEBURG EN BARTHIUS, CHRIST. UIT ILEBURG; PRAESES: ZSCHAU, GEORG FRIEDRICH - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
58636: PHAEDRUS/L.HAMMERSKOLD; - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
63924: HAMMERTON, J.A., - Wonders of the past, the marvellous works of man in ancient times described by the leading authorities of to-day
9239: HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); JOSEF VON HORMAYR ZU HORTENBURG - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
36712: HANFF, MICHAELE, UIT COBURG. PRAESES: M.CHR. TIEROFF - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: HANGER & CO., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
26306: HANGEST BARON D. YVOY, D.M.M. D' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
19480: HANKEN, CAROLINE - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
35688: HANKEN, JOANNES HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
67646: HANKIN, CHRISTIANA C., - Life of Mary Anne Schimmelpenninck, edited by her relation in two volumes.
35724: HANLO, EMILE ALEXANDER JOHAN MARIA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
66468: HANNEMA, D., - Catalogue raisonné of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring.
64842: HANNOT,S. & D. VAN HOOGSTRAATEN., - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waar in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste Schryveren door S. Hannot. Vervolgen overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
37334: HANS, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
42475: SCHEEL-HANS [= HANS VON GERSDORFF / VAN GERSDORP] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
66486: HANS, D., - Majoor Thomson
39608: HANSEN, ELS; - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
35544: HANSES, HENRICUS AUGUSTUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: MENCKEN, JOHANN BURKHARD - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
65342: HANSTEEN, C., - Souvenirs d'un voyage en Sibérie. Accompagnés d'une carte itinéraire dressée par l'auteur. Traduits du norvégien par Mme Golban et revus par Mm. Sédillot et De la Roquette.
35612: HAPPEL, GEORG EBERHARD - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
5334: HARDENBERG, H. EN R. VAN LIT - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
19548: HARDENBERG, H.A. VON - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
55442: HARDER, DE - Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763].
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
64218: HARDERWIJK, K.J.R., - Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die sedert de kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn.
65740: HARDERWIJK, J. VAN, REYN, G. VAN, - Rijm-bundel van het Negende Schalisten-Kwartier Rotterdam (1820-1836)
65271: HARDING DAVIS, R., - Adventures and Letters of Richard Harding Davis, edited by Charles Belmont Davis
9254: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9257: HAREN, WILLEM VAN - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
64802: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - Lykreeden over wylen Syne Hoogheid Willem de IV. Prince van Orange en Nassau (...).
9244: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]
65350: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
63945: WILLEM EN ONNO ZWIER VAN HAREN - Dichterlijke werken
9241: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geusen. Amsterdam, Adrianus Hupkes. 1772.
9253: HAREN, WILLEM VAN - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.
9259: HAREN, WILLEM VAN - Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742].
9255: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
67746: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
64767: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk
34928: HARENCARSPEL, JOHAN CORNELIS VAN, UIT NIJMEGEN - De exceptien van aanhangig geding en van verknochtheid Leiden Somerwil 1888
67685: HARINCK, C., - Letter written by C. Harinck (Julianalaan 70, Overveen), on 15 december 1981 concerning his departure as griffier of Noord-Holland.
28496: HARINXMA THOE SLOOTEN, E.A. - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den minister.... van 18-6-1896... tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen, Leeuwarden 1900, 172 pag. + 38 bijlagen, waaronder diverse kaarten. Gebonden in half linnen.
32645: HARINXMA THOE SLOOTEN, PETRUS ALBERTUS VINCENTIUS VAN, UIT HOLWERDA - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti [...] Groningen J. oomkens 1837
35022: HARINXMA THOE SLOOTEN, COERT LAMBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het binnentreden van woningen Leiden Somerwil 1891
35928: HARINXMA THOE SLOOTEN, ALBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Kleyn 1896
35930: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS JOHAN PICO DIEDERIK VAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
1062: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland. 1ste/2de druk. Z.p. 1966/1968. Geb., geïll., 190 p.
34204: HARMSEN, JANUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de reditibus perpetuis qui vulgo dicuntur census constitutivi et reservati [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
67123: HARN, W.J. VAN, - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët (geb.1550, overl. 1602) in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die voor en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
4748: HARN, W.J. VAN - Het geslacht Stalpert van der Wiele 1279-1853. Vianen 1854, 52 p., geb., Enige bijzonderheden betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den 20 april 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Châstillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Graaf van Colligni, admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus nacht op den 24 augustus 1572, vermoord, Vianen, 1854, xii, 52 (2) pages. Printed boards.
59156: HARRIS, POUL, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
39094: HARRIS, FRANK - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
65418: HARRISON, W.H. (ED.), - Friendship's Offering and Winter's Wreath, a Christmas and New Year's present for 1837
67219: HART, G. 'T, - De Oude Kerk te Scheveningen haar grafschriften en andere monumenten
67653: HART, S., - Rede voor het afscheid van Dr. W.J. van Hoboken voormalig gemeentearchivaris van Amsterdam door S. Hart op 11 januari 1974.
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
4744: HART, S. E.A. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
42669: HARTEVELT, SYMON JANSZ - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
60261: DIRK HARTING (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
60416: HARTING, DIRK (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
19878: HARTING, H. - Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und ihrer Mitarbeiter.
66133: HARTING, P., - Johannes Florentius Martinet.
67496: HARTING, D., - Een dag in den vreemde door Dr. D. Harting. Op een tochtje door het Thuringerwald.
66566: HARTING, P.; A. SCHIERBEEK,, - Collection of three booklets on Johannes or Jan Swammerdam
66378: HARTING, P., LUBACH, D., LOGEMAN, W.M., - Album der Natuur 1876
15355: HARTING, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
67641: HARTING, P., - Christiaan Huygens in zijn leven en werken geschetst
47156: HARTING, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
33320: HARTMAN, CAROLUS MARIUS ANTONIUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: HARTMAN BUSMANN, CHRISTIANUS, UIT SAPPEMEER - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
32479: HARTMAN VAN HOEK, RUDOLPHUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
32761: HARTMAN, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
35028: HARTMAN, JACOBUS JOHANNES - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
15623: HARTMANN, CAROLUS - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
64339: HARTOG, S., - Pronken met porselein
34208: HARTOGH, HENRICUS ALEXANDER, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de regula juris " Locus regit actum" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838
32915: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, HERMANUS, UIT DELFT - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
8198: HARTSEN, ANTHONY; HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
67201: HARTSEN, F.A.,, - Nederlandsche Toestanden. Uit het leven van een lijder.
65662: HARTSEN, C., VAN LENNEP, J., JAGER, J.G., BLAND, CROKER, W., BURN, C., - Noord-zee haven en kanaal voor Amsterdam. Memorien behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd door Jhr. C. Hartsen, Mr. J. van Lennep, J.G. Jager, Bland W. Croker en C. Burn.
36676: HARTVELT, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: HARTWECH, ADAM - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
34832: HASE, CORNELIUS DE, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8210: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
67581: HASEBROEK, J.P.GERTH VAN WIJK, J.A., OOSTERZEE, J.J., - Toespraken gehouden bij en na de begrafenisplechtigheid van Vrouwe Johanna Louise van Tets douariaire Jhr. Mr. Joan Huydecoper van Maarsseveen den 8den April 1884.
8227: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
8223: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
67461: HASENCLEVER, J., - Josua Hasenclever. Erinnerungen aus meinem Leben.
67203: HASLER, CH., - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain’s Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form
33720: HASSELAER, CORNELIS PIETER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
56708: HASSELT, N. VAN, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
25126: HASSELT, G. VAN - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
8229: HASSELT, JOHANNES WILLEM VAN (VERT.); JOHANN CASPAR LAVATER - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
36892: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
15359: HASSELT, ANDRÉ VANT - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
67469: HASSELT, P.L.M. VAN, - Hoe ik herstelde...
30710: HASSELT, C. VAN - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
31989: HASSELT, NICOLAUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
31991: HASSELT, IOANNES FRANCISCUS LEONARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
54537: HASSELT, S.F. VAN - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
43464: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
64672: HASSELT, J. VAN, - Bladzijden uit de geschiedenis der Nederlandsche nijverheid
65212: HATTINGA VERSCHURE, P. P., - Een wereld van verschil. Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen.
28572: HATTON, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
66093: HATTUM, MARINUS VAN, - Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger
33878: HAUCK, NICOLAUS GEORGIUS, UIT BREDA - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
43344: HAUFF, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
27888: HAUG, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
65438: HAUG, C.F., - Brieven uit Amsteldam over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde
20602: HAUPTMANN, FELIX - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
4874: HAUSDÖRFER, JOH. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
53295: HÄUSLER, FRITZ - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
15361: HAUSSEZ, [CH. LEMERCHER DE LONGPRÉ], BARON D’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
64062: HAVARD, HENRY, - Objets d'art et de curiosité tirés des grandes collections Hollandaises, orfevrerie, Ivores, faiences, émaux &a exposés à Amsterdam en 1873 avec le catalogue traduit en annoté par Henry Havard, eaux-fortes per mm. Greive et J. Taanman
29026: HAVARD, HENRY - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
15363: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Parijs: E. Plon & Cie., 1874.
15371: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Le Coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. Parijs/Amsterdam: Plon/Caarelsen, 1878.
15373: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15375: HAVARD, HENRY - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
15367: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs: E. Plon & Cie., 1876.
15369: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
64990: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg.
50923: HAVARD, HENRY - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
8233: HAVERKAMP, JAN (VERT.); PIERRE CORNEILLE - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
8242: HAVERKORN WZ, WILLEM - Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785
8239: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: HAVERMANS, ADR. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
8249: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
56580: HAWKINS, B, WATERHOUSE, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
64592: HAYDN, J., - Haydn; De Schepping; armen-concert. ten voordeele der Armen
8254: HAZLITT, WILLIAM; E.J. POTGIETER (VERT.) - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: HEATH, J. DUNBAR, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: ROGER HEBBELINCK (1912-?) - Landscape with boat
36180: HEBENSTREIT, JOHANNE DANIELE, UIT NEOSTADIO-VARISCO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
56674: HECKEL, ULRICH, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
65245: HECKER, W.A., - Quos Ego! Hekelrijmen door den auteur der Hippokreen-ontzwaveling.
65267: HECKER, WILLEM, - Dichterlijk mengelwerk, Ontzwaveling van den Hippokreen-ontzwavelaar, Hippokreen-ontzwaveling., Hippokreen-ontzwaveling (2nd edition), Quos Ego! Hekelrijmen door den autheur der Hippokreen-ontzwaveling.
32717: HECKER, GUILIELMUS AUGUSTUS ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
33638: HECKER, WILLEM - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
42081: HECKER, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
57556: HEDEGAARD, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
64962: HEDEGAARD, E.O.A.,, - Danske Heraldiske Officers-Exlibris
15376: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
34206: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, GUILIELMUS LEONARDUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
67202: HEEK, F. VAN, - Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit.
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
15382: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk. Amsterdam: Adr. Wor en Erve G. onder de Linden, 1729.
66612: HEEMSKERK, J., BLANC, L., BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Mr. G. de Clercq herdacht.
8260: HEEMSKERK, JOHAN VAN; CASPAR VAN BAERLE - Batavische Arcadia , waar in, onder 't loofwerk van liefkoserye, gehandelt werdt van den oorsprong van 't Oudt Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten [...] mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Laatste druk, met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen. Den Haag, Ottho van Thol, 1756.
32001: HEEMSKERK, AB.Z., JANUS, UIT AMSTERDAM - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
31743: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, NOBILIS FRISIUS - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
35890: HEEMSTRA, AARNOUD JAN ANNE ALEID VAN, UIT VREELAND - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
65632: HEENEMAN, D.J., - Conditien en voorwaarden waarop Mr. Daniel Jacob Heeneman, gequalificeerd tot de waarneeming van het Comptoir der Domeinen herkomende van de Abdyen van Rhynsburg en Leeuwenhorst (...), van meening is, op Zaturdag den 7 January 1804, in het logement den Burg te Leyden, (...) publicq te veilen en (...) daarne ((...) finaal te verkoopen, de Partyen hier na gespecificeerd.
64919: HEENK, - Heenk's Ijzerhandel Haarlem, Gereedschappen, 1921
35880: HEERDE, JOHANNES VAN, UIT BUREN - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
3694: HEERDT, A.C. BARON VAN - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
1090: HEERE, P.H. (RED.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
7910: HEEREN, JAC. - Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit "De Zuidwillemsvaart" 1934-1935, in map.
40888: HEEREN, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
34868: HEERES, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
14734: HEERINGA, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908.
32959: HEERINGA, TETJE, UIT ZUTPHEN - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
47122: HEERINGA, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
32271: HEERKENS, JOANNES NICOLAUS JOSEPHUS, UIT ZWOLLE - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
38444: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
47652: HEERKENS THIJSSEN, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
65060: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
31969: HEERMA VAN VOSS, ULBO JETZE, UIT TIEL - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
8264: HEEROOM - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
67623: HEERSPRINK, J.B.F., - Dr. P. Hofstede de Groot's Leven en Werken door J.B.F. Heerspink.
27966: HEES VAN DEN TEMPEL, J.J. V. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
51992: HEES, P. VAN, E.A.; - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
67480: HEEST, J.J. VAN, - Na-klanken. Een zestal overdenkingen van wijlen Ds. J.J. van Heest, voorafgegaan door eene beknopte levensschets.
61041: OTTO TITIAN VON HEFFNER - Heraldische Bilder Bogen.
36420: HEHRING, GOTTFRIED, UIT COSWIG.ANHALTINUS; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG C. - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: HEIDA, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
56298: HEIDE, G.D. V.D., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
57422: HEIDEMA, A.W. (RED.); - De Hoefsmid. Geïllustreerd maandblad voor hoefsmeden. Jaargang 6 (1901) 190 pag., geb. in rood linnen, geïll.
66036: HEIGEL, K. VON, - König Ludwig II.von Bayern - Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte
30558: HEIJBROEK, J.F. ( RED.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
56516: HEIJDE, R.J. V.D., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
37402: HEIJNINCK, E.S. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
66158: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - Viglius van Aytta
34098: HEILBRON, ISAÄCUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
25218: HEIM, H.J. VAN DER - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
19614: HEIM, BRUNO B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
67577: HEIM, H.J. VAN DER - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius,
52919: HEIM, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
35250: HEIM, JOANNES DAVID VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
64380: HEIMANS, E, SCHUILING, R., - Nederlandsche landschappen geschetst. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter: Bloembollenvelden bij Lisse.
17061: HEIMBUCHER, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
56356: HEINE, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
35552: HEINE, JOHANN-CHRISTOPH, UIT ZAGAN (SILEZIË); PRAESES: MAGNUS, GEORG FRIEDRICH - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
36677: HEINEKEN, WIJNAND, UIT AMSTERDAM - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
36672: HEINSIUS, DANIEL - Orationes. Editio noua, altera parte auctior Leiden Lodewijk Elsevier 1615
65502: HEINTSMAN, A., ROMEYN, J., - De Zuiderzeebode 1944-1945
53308: HEINTZ, C.A. - Onze politie-agenten in hun verkeer met de burgerij. Drie verhalen. Netto opbrengst ten voordeele van den bestolen politie-bond. 3e- druk, 's Gravenhage, L.J. van Zwijndregt 1894.
36152: HEINTZELER, SIXTUS, UIT ULM; PRAESES: WOLFF, CONSTANTIN - Gallia Concilio Tridentino repugnans ..... Wittenberg Christian Fincelius 1687
38510: HEINZE, G.A. - Theoretische en praktische zangleer, eene handleiding, deel I, 2e druk, Amsterdam 1866, 103 pag. Gebonden met: Koorschool voor volwassenen, 75 pag.
31090: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel II, Gouda, Gouda's Roem, z.j., 24 pag., oblong, met ingeplakte plaatjes. Compleet.
37210: HEKELEN, F.E. VAN E.A. - De polder Jannezand [ onder Dussen ] 1805- 2000, Amsterdam 2000, 168 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1108: HELBERS, G.C., EN D.A. GOEDEWAGEN - Goudsche pijpen. Amsterdam 1942. Geb., geïll., 252 p.
22434: HELDER, RUTGERS - Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.
33149: HELDEWIER, MAURITIUS JANUS LUDOVICUS JACOBUS HENRICUS ANTONIUS, UIT TURIJN - Dissertatio juris gentium inauguralis de juribus et officiis gentium mediarum in bello maritimo Leiden Jac. Hazenberg, Corn. zoon 1852
64805: HELDRING, OTTO GERHARD, - De zoon der natuur en de man naar de wereld
8275: HELDRING, OTTO GERHARD - Leven en arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881.
15388: HELDRING, OTTO GERHARD - Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden, legenden, enz., eerste [en tweede] stukje. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838-1839, twee deeltjes.
64733: HELDRING, OTTO GERHARD, - Opmerkingen op eene reis langs den Rijn. Met platen.
66497: HELLIER, CHR., VENTURI, F., - Splendours of the Bosphorus. Houses and Palaces of Istanbul.
17091: HELLINGA, W.G. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Intr. H. de la Fontaine Verwey & G.W. Ovink. Amsterdam: Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf [etc], 1962. 2 dln.
39464: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse Typografie, Amsterdam 1962, 254 pag., geb.
15390: HELLWALD, FRIEDRICH VON; RICHARD OBERLÄNDER - Nordland-Fahrten. Vierte Abteilung. Malerische Wanderungen durch Holland und Dänemark. Land und Leute, mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig: F. Hirt & Sohn, [ca. 1882].
57599: HELLYNCKX, FULGENTIUS, - Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
64792: HELM, C.J. VAN DEN, - Proeven van woordgronding. Eerste en tweede stukje
55784: HELMAN, I.S. - Prent: 'Journee du 21 Janvier 1793. La mort de Jean Capet sur la place de la Revolution. Presente a la Convention Nationale, le 30 Germinal, par Helman', gravure door Helman naar Monnet. Uitgave: l'auteur, rue Honore 1497.
8286: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie, in zes zangen. Gouda, G.B. van Goor , [1839].
8282: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 5e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1821.
8289: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [1 van 2 delen]
8288: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
65444: HELMERS, JAN FREDRIK, - De Hollandsche natie, in zes zangen.
64706: HELMERS, JAN FREDRIK, - Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Eerste deel.
59398: HELMOND, GARENFABRIEK, CARP, DIEPENVEEN. - Kwitantie van J.A. Carp's garenfabrieken NV (Helmond) voor A.C. Diepenveen, met afbeelding fabriek in vogelvlucht, 1932, (1 stuk). M14691
50969: HELMONT, FRANCISCUS MERCURIUS VAN / J.C. AMMAN - Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken door Joh. Conrad Amman.
32729: HELOMA, MARCUS VAN, UIT HEERENVEEN - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur: An liberi naturales legitime agniti jus habeant ad legitimam, quau dicitur, portionem nullis donationibus, sive inter vivos, sive testamento factae sint, minuendam, aut prorsus adimendam [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
65224: HELVERSTEIJN, W., - Bond zonder naam, 40 jaar, 1938-1978
40878: HELVOORT, C.J.A. VAN - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag., geïll., geb.
34728: HEMERT, PAULO VAN - Oratio funebris in obitum [...] Abraham Arent van der Meersch Amsterdam M. Schalekamp 1792
34328: HEMERT, FRANCISCUS JUNIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de modis quibus sententia arbitrorum infirmatur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
43936: HEMERYCK, P.A., - Veilingcatalogus bibliotheek Frank van der Goes, Amsterdam 1940, 37 pag.
66375: HEMESSEN, O.C. VAN, - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beide dorpen
8298: HEMKES, FREDERIK LEONARDUS - XL gedichten. Leiden, E.J. Brill, 1882.
15392: HEMKES KZN., H. - Het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt. Opgehelderd door 16 kaartjes. Gouda: G.B. van Goor, [1852].
64692: HEMKES, H., - Vaderlandsche Geschiedenis. Een leer- en leesboekje voor kinderen.
8299: HEMPEL, W. - De jodin. Groot melodrama in vijf bedrijven naar aanleiding van het Fransche zangspel La juive. Utrecht, L.E. Bosch, 1838.
60268: AREND HENDRIKS (1916 - 1951) - Westland
28870: HENDRIKS, A - Etsen. Handleiding voor het etsen op koper en zink, Alkmaar z.j., 44 pag. + afb., geïll.
38474: HENDRIKS, JAN - Vijf jaar drukkunst in het verborgene, Utrecht z.j. [ ca. 1946 ], 60 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34824: HENDRIKSZ, PETRI - Oratio de iis 1831
60520: HENDSCHEL, ALBERT - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek. Utrecht, W.F. Dannenfelser, (ca. 1890).
26864: HENGEL, C.G. V.D. - Leusden 1605-1794, naar de prothocollen van de Gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar. Scriptie, Leusden [ca. 1960?], 32 pag.
33306: HENGEL, WESSEL ALBERTUS VAN - Redevoering over de leer van den christelijken godsdienst, beschouwd als de vruchtbare moeder der ware en natuurlijke welsprekendheid [...] gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis [...] Amsterdam. Amsterdam Johannes van der Hey 1818
34224: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen juridicum inaugurale de tribus majoriani novellis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
67758: HENGEL, W. A. VAN, - Collection of works by and on W. A. van Hengel.
44084: HENGEL, J.F. VAN; - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, Derde stuk: Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, 's-Gravenhage 1875. Facsimilé herdruk, Loenen 1987.
47660: HENGEL EN EELTJES, VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. J. van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1873, 184 pag.
34226: HENGELAAR, MATTHEUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de alimentis, cum liberis tum parentibus, praestandis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
1110: HENGST, C.G.C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
34094: HENGST, HENRICUS WOLTERUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de origine et juribus dominii, hujusque acquirendi modis, qui originarii vulgo dicuntur, imprimis secundum naturae jus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
34096: HENGST, JANUS HENRICUS CAROLUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de rerum singularum dominio, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht Samuel Alter 1827
34314: HENGST, ADRIANUS ELIZA VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de donatione inter conjuges stante matrimonio [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
66865: HENKELS, S. V., - The Hampton L. Carson Collection Of Engraved Portraits Of Gen. George Washington, catalogue no. 906, Part I. Including Nearly All that Are Mentioned in Baker's "Engraved Portraits of Washington," and Many Rarities Unknown to Baker, and the Great St. Memin Personal Collection of Proof Mezzotints of Portraits he Engraved, and St. Memin's Original Physionotrace of Washington.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/6