Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59770: DANCKERTS, DANCKER (1634-1666); VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637); AFTER RIJN, REBRANDT VAN (1606-1669) - Old woman reading (Prophetess Anna?)
63364: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - ST ANTONIS POORT 1636 [set title: Town Gates of Amsterdam].
63362: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - HAERLEMMER POORT [set title: Town Gates of Amsterdam].
63360: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - REGELIERS POORT [set title: Town Gates of Amsterdam].
32663: DANIËLS, MATTHEUS FRANCISCUS, UIT NIJMEGEN - Lineaire congruenties. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1890
57518: DANSAERT, G.; - Nouvel armorial Belge, ancieu et moderne, precede de l'art heraldique, Brussel 1949, 426 pag., geill.
66183: JONGHE D'ARDOYE VICOMTE DE - JOSEPH HAVENITH - GEORGE DANSAERT, - ARMORIAL BELGE DU BIBLIOPHILE (3 volumes)
64109: DANZII, IOH. ANDR., - Sive compendium grammaticae ebbraeo - chaldaicae utriusque linguae vet. test. institutionem harmonica uta tradens, ut cuncta, firmis superstructa fundamentis innotescant scientifice, editio novissima.
52515: DAPPEREN, D. V. - Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen; of handboekje voor onderwijzers om kinderen deze wetenschappen reeds eenigzins vroegtijdig te leeren beoefenen. 2 stukjes, Amsterdam, v.d. Hey, 1830 [eerste stukje in 2e druk].
58714: DARUP, FR., - De zielzorger bij het ziekbed, eene handleiding voor jonge geestelijken of zielzorgers, vertaald uit het Duits door A. van Maaseland, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1834, 227+248 pag.
36683: DASBERG, LENA, UIT AMSTERDAM - Untersuchungen uber die Entwertung des Judenstatus in 11. Jahrhundert Den Haag Mouton 1965
64142: HONORE DAUMIER, - Ensemble unique de lithographies originales épreuves inédites ou avant la lettre remarquables ensemble de sculptures dont les platres origineaux de deux oeuvres maitresses;auto-portrait, le ratapoil, dessins originaux de Daumier, vente a Paris Palis Galliera, 1966
43230: DAUTUN, DANIEL HENDRIK - Waterbeschryving der Vereenigde Nederlanden, waarin alle de verscheidene wateren die deeze landen bespoelen beschreeven zijn en aangeweezen word hoe de overstroomingen in dezelven konnen plaatse hebben. Amsterdam, Bom, 1771.
66686: DAVID, JOHANNES, - Den doolhof der ketteren
35272: DAVIDS, EUGENII, UIT ROTTERDAM - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
7800: DEBRETT - Debrett's complete peerage of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, edition 22 (1888)
7798: DEBRETT - Debrett's illustrated baronetage and knightage of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.
7796: DEBRETT, JOHN - The peerage of the United Kingdom of Great Britain & Ireland, in two volumes, 14th edition.
63901: DEBRETT, - Debrett's Peerage, Baronetage and Knightage and companionage 1907, 194th year
47206: DEBRETT, - Debrett's Peerage and baronetage 1985, founded in 1769, renamed Debrett in 1802, edited by C. Kidd and D. Williamson, London 1985, 127+240+1310+32+973 pag., hardback + dustwrapper.
47368: DEBRETT, - Debrett's peerage and baronetage, 1990, edited by C. Kidd and D. Williamson, London 1990, geb. met stofomslag.
28988: DEBRIE, CHR. - Richesses de la peintre flamande et Hollandaise des 16e et 17e siecles au musee Jeanne d' Aboville de la Fère, z.pl., 1988, 59 pag., geïll.
32401: DECHER, JOACHIM - Tractatus de investitura Saxonica in rebus allodialibus immobilibus Von der gerichtlichen Lehns-Reichung derer unbeweglichen Güther in Sachsen. Frankfurt Johann. Martin. Burgmann 1727
60054: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Godt geeft het Vee fijn Voeder ende Jonge Ravens alse Roepen Psalm 147
59604: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Het Afslaen der Franschen door die van Ardenburg den 29 Juny 1672
59790: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Beleg van Alkmaar
55817: DECKER, C. - Prent: 'Op en ondergang der grooten' [= tekst op de snede van een boek]. Fraaie zinneprent op de dood van de De Witten.
66168: DECROOS, GABRIEL, - Traité sur les savons solides, ou manuel du savonnier et du parfumeur (...)
51226: DEE, M.A., - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899, Leiden, Donner, 1900 (8) + 166 pag., geb.
47196: DEFOE, D., - Lotgevallen van Robinson Crusoe. Verkorte uitgaaf, 2 delen, 's-Gravenhage, My. Schoone Kunsten 1841, 60+67 pag. Gebonden in halflinnen (bibliotheek exemplaar met stempel) geïll. met houtgravures.
65333: DEHON L., - La Sicile L'Afrique du nord les Calabres autrefois et aujourd hui
33832: DEIMAN, ALBERTUS JOACHIMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de mitigatione poenarum ob diversum reorum temperamentum [...] Leiden Leonardus Herdinghe 1796
6814: ANONIEM (VERT.); JOHANN LUDWIG DEINHARDSTEIN - Florette, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
23786: DEINSE, A.J. V. - Iets over de subsidien van de achterliggende -ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland, Middelburg 1867, 68 pag., geb.
41970: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide, 2e druk, Enschede 1925, 517 pag., geïll., gebonden. Hierbij (in identieke band) deel II, Enschede 1939, 275 pag., geïll.
37074: DEITMER, H - Die Kölner Generalvikariatsprotokolle als Personengeschichtliche Quelle, Band I - IV , in 5 halbleinen Einbände, Köln 1970- 1979, 1584 + 1094 + 1032 + 1024 pag.
42263: DEJAIFFE - Exploitation, commerce et travail des marbres. Dejaiffe freres, Mazy (Belgium), 1925.
67268: DEJONG, PETER, - Strofe
4470: DEK, A.W.E. - Het nageslacht van H.J. Priel (overl. 1748) en zijn echtgenote Adr. Schriek (1709-1787). Den Haag 1962, 208 p., geb., geïll.
4742: DEK, A.W.E. - Het geslacht Van der Staal. Rijswijk 1960, 46 p., geb., geïll.
31727: DEKETH, ALBERTUS, UIT HARLINGEN - Specimen juridicum inaugurale varii argumenti [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
58506: DEKING DURA, F.C. / J.P. BREDIUS, - Stoomvaart op Amerika. Brief der kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht van den minister van binnenlandsche zaken, Dordrecht 1869.
47822: DEKKER, P., - De laaste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbenvangst 1761-1775, Zaltbommel 1971, 328 pag., geb., geïll.
52981: DEKKER, C.M. - Schetsen uit de strafgevangenis. 's Gravenhage 1910.
53603: DEKKER, MAURITS E.A. - Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand. Publicatie van het Internationaal Van der Lubbe-comité. Amsterdam, Internationaal uitgeversbedrijf.[1933].
64870: DEKKER, P.,, - Een 'gulden snede' door het Zijper geslacht Blaauboer met verwante families Jimmink, Veuger en Lanser
37264: DEKKER, J.A. - Nieuw genees- en verloskundig handboek van het vee, Leiden, Noorthoven van Goor [ 1853 ], 24 + 322 pag., origineel bedrukt kartonnen band. Slordig exemplaar.
66961: DELANGE, R., - Un conquérant de l'air, Antoine de Saint-Exupery.
56634: DELANOUE, M. DE, - La coquette corrigee. Comedie en cinq actes et en vers, Paris, Duchesne 1786, 93 pag.
60072: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - December [The twelve months
60066: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - June [The twelve months
60060: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - Première Suite des Mois de l'Année [The twelve months]
60070: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - October [The twelve months
60064: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - April [The twelve months
60068: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - August [The twelve months
43890: DELCOURT, PIERRE [ILLUSTRATOR: MAUREL, JULES] - Vacances de Bébés. Par Pierre Delcourt, illustrations en couleurs d ápres les aquarelles de Jules Maurel. Paris, Émile Guérin, n. d. [ca. 1890].
64434: DELEGORGUE, M.A., - Voyage dans l'Afrique australe notamment dans le territoire de Natal dans celui des Cafres Amazoulous et Makatisses et jusqu'au tropique du Capricorne
64445: DELEN, A.J.J., - Rik Wouters. Zijn leven - Zijn werk - Zijn einde. Een studie door A.J.J. Delen. Met een inleiding door Aug. Vermeylen.
66510: DELFT, DIRK VAN; POLAK, JAAP, - Eene verzameling ontplofbare toestellen: De juridische strijd van Kamerlingh Onnes om de koudste plek op aarde
16229: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, 2e édition, Delft, Vis, 1906, 97 p.
16227: DELFT - Archaeography of Delft curiosities, by M.G. Wildeman, Delft, J. Vis, 1903, 75 p.
16228: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, Delft (Vis), Parijs (Daragon), 1905, 97 p.
61786: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) - Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krygs-helden van christenrijk, Delft 1617 [Frontispiece]
60048: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Christianus van der Goes
59425: DELFT, TECHNISCHE HOGESCHOOL. - Jaarboek Practische Studie, Stylos over de jaren 1945, 1946, 1947. Met inleiding van A.W.P. Thunnissen. 1 deel, ills., gestencild, A4-formaat, VI + 76 p. Betreft Civiel en bouwkundig Gezelschap "Practische Studie", bouwkundige afdeling, opgericht 13 februari 1894. Voortgezet als Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap "Stylos". Bestuur (1946): H. Postel, president, D.F. de Bordes, secretaris, E.J. van Broekhuysen, penningmeester. In de jaarboekcommissie hebben zitting: M. Gout, voorzitter, R. Meischke, secretaris en H.L. Prak, lid. Artikelen van onder meer: M.J. Granpré Molière, E.H. ter Kuile, J.J. Terwen, M. Gout, J. Kruger, R.G.D.N. Uijl, D.J. van Herwaarden, H. Dam, J. Rotshuizen, J.H.J. van Rossum, H.L.J. Reck, J.J. Margry, J.H. Gribling, J.G. Athmer, Th. J. van Gendt, H.J. van Dalen, B. Salomons, C.F.A. Knol, H.E. Niemeijer, H. Meddens, E. Boersman, H.T. Hoen, C. de Wit. Ex libris Jan Verster. M14716
38558: DELFT, M. VAN, E.A. - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, Zwolle 2003, 317 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
28856: DELGADO, G. A.O. - El arte en las colectiones de la casa de Alba, Madrid 1987, 253 pag., geïll.
568: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën, deel I t/m IV. Nijmegen 1957-1974. Geb., geïll., ca. 1000 p.
67737: DELHOUSSEN, J., - Dichterlijke herinneringen
7087: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; JACQUES DELILLE - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l’Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Rotterdam, Johannes Allart, 1803.
28160: DELILLE, F. - Principes de cosmographie, .... destine aux etablissements d' instruction, 6e ed. Paris 1865, 180 pag., with 3 folding plates, hardback.
3330: DELLEN, R. VAN - Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus. tweede druk. Ulrum 1926, 112 p., met zeer veel aanvullingen in handschrift door J. Rodenboog.
64034: DELOCHE, M. RENE, - Note sur une ferme dans l'ancien lac de Harlem par M. René Deloche, ingenieur des ponts et chaussés, extrait des annales des ponts et chaussés, tome V, 1863
66871: ROBLOT-DELONDRE L., - Portraits d'Infantes, XVIe siècle (étude iconographique)
64489: DEMANDT, K.E., RENKHOFF, O., - Hessisches Ortswappenbuch, doppelband 1 und 2
61465: DEMENGEOT, CHARLES - Dictionnaire du chiffre-monogramme, dans les styles Moyen-Âge et Renaissance et des couronnes nobiliaires universelles. 34 planches gravées au burin accompagnées dun texte historique sur les chiffres-monogrammes et couronnes depuis lantiquité jusquà nos jours. Composition, gravure et texte par Charles Demengeot, graveur héraldiste.
64013: DEMOCRIET, - XII Volks-Liedekens op de bekende wijzen, ter vervrolijking van Lourens Jansz. Kosters vierde eeuw-feest
18916: ZOONTJE VAN DEMOCRIET - Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
7349: DEMOCRIET - Democritische tafelliedjes. Haarlem, Vincent Loosjes, 1823.
42145: DEMOCRIET, GEZELSCHAP - Vriendenzangen tot gezellige vreugd. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1801.
24812: DENINA, ABBE C.G.M. - Nouvelle vie du Frederic II, Roi de Prusse, ou essai sur son règne. 2 parts in one volume, Amsterdam 1789,
58618: DENNERT, H., - Oude Curacaose muziekinstrumenten, z.pl., z.j., 28 pag., geïll.
26976: DENNINGER-SCHREUDER, C - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schilderdorp in beeld. Bussum 1998, 117 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
576: DENUCÉ, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van oud-Spaansch-Portugeesche geslachten in de Nederlanden. Overdruk Antwerpsch Archievenblad (1928), met tabel, 23 p.
64641: DENYS, E., - Onafhankelijk Congoland Aardrijkskunde, Geschiedenis, Godsdienst, door Edmond Denys Leeraar aan 's Heiligen Lodewijks te Brugge. Tweede Deel
42444: DENYS, JACOBUS - Verhandelingen over het ampt der vroed-meesters en vroed-vrouwen. Leiden, J. Wishoff, 1733.
4468: DENYS, J. - Inventaris van het archief van de familie Van Pottelsberghe en van de aanverwante families. Brussel 1983, 96 p.
15154: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d’oiseau. 3de druk. Tours: Mame, 1881.
25350: DEPPING, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen ( ....) tegen Holland in de jaren 1672, 1673 en 1674. Arnhem, Nijhoff, 1841. 4+282 pag., halfleer, rug beschadigd, met gelithografeerd portait van Chr.Bernhardt. Bibliotheekstempel.
578: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel). Meppel 1988. Geb., geïll., 362 p.
64141: DERKZEN VAN ANGEREN, ANTON, ZILCKEN, PH, - Elsevier's geillustreerd maandschrift, jaargang XVII, deel XXXIV, juli december 1908: Anton Derkzen van Angeren
59646: DESCARTES - Oeuvres choisies de Descartes. Paris, Garnier. Hardcover, nicely bound. 1924.
17943: [ROULLAUD, HENRI JEAN, OF HERMANUS ASSCHENBERG (VERT.)]; PIERRE JEAN BAPTISTE CHOUDARD DESFORGES - De jaloersche vrouw. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789.
58922: DESGUERROIS & CO, NAAR C.C.A. LAST, - Willem III. Koning der Nederlanden. Lithografie op chine collé, 50x40cm. Portret Willem III, uitgegeven door P.M. van der Made.
26154: DESHAIRS, L. ( EINLEITUNG) - Klein-Trianon. Baustil, Ausschmuckung, Einrichtung. Stuttgart [ ca. 1910], 16 pag. + 102 plates. Large 4o, loose in org. board covers.
24732: DESHOULIERES, ANTOINETTE DU LIGIER DE LA GARDE - Poësies de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs ouvrages qui n’ont pas encore paru. 2 parts in 1 vol. Amsterdam, Henri Desbordes, 1709.
64145: DESJARDIJN, D., DENOON, C., - En de kindertjes de moeders
30404: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De twintigste eeuw, Stachelswine Catalogus III, Amsterdam, z.j., 656 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
63596: DESROCHERS, ETIENNE (1668-1741) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
55105: FACIONORIS DETESTATOR - De geestige en zin-ryke val van Heli ontzwagtelt en (...) opgeheldert in een treurklagt over het inkruipen van den wolf in de schaapskooi. Amsterdam, J. v. Soest, 1740.
15160: DETHMAR, F.W. - Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende. Deel II. Essen/Rotterdam: Bädeker, 1839.
38028: DETMAR, D.A. - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven , laatst predikant te Ede, grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld, Amsterdam , Höveker, 1850, 160 pag., orig. karton.
66369: DETMAR, D.A., - Een eenvoudig door ernstig en getrout woord aan mijne gereformeerde geloofsgenoten in ons vaderland, geschreven na de lezing van het Adres en den Uinoodigingsbrief tot vereniging daarmede, van B. Moorrees
67160: DEURSEN, A. TH. VAN, - Jacobus de Rhoer 1722-1813. Een historicus op de drempel van een nieuwe tijd
67668: DEUTMANN, - Original photograph of S.H.K. Brumsen.
34538: DEUTZ, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de judicibus et praesertim de scabinis in Belgio a primis inde temporibus Leiden Luchtmans 1782
59392: DEVENTER, BELLEVIDE, OUDE FOTO. - Oude foto van een meisje, geheel in het wit gekleed, ca. 1920/30. Fotograaf: Bellevide, Deventer. NB Bellevide = Bellewiede, Jan Willem, geboren Deventer 11-2-1886 en overl. aldaar 25-11-1959.
59393: DEVENTER, ZANGVERENIGING AURORA, SLETERING - Een vijftal oude groepsfoto's van uitstapjes van de zangvereniging Aurora te Deventer, 1908-1910. Op 2 foto's staat achterop het volgende: "Aurora 1908, 16 augustus, Kale Berg Lochem" en "17 juli 1910 Montferland Aurora". Op 2 foto's staat een stempel: "J.J. Sletering Welle, Deventer". Deze Sletering kan geïdentificeerd worden als: Johannes Jacobus Reminikus Sletering (* 1879), instrumentmaker, zn van Gradus Johannes Sletering en Johanna Harmina Klumper, tr. 2-4-1913 te Deventer met Anna Maria van Leth (*1885), dr. van Andreas Johannes van Leth en Maria van Tiem. De gemengde zangvereniging Aurora te Deventer werd op op 1-11-1894 opgericht. M14686
16245: DEVENTER - Deventer. Een wandeling, door G.J. Lugard Jr, Deventer 1972, 74 p.
16243: DEVENTER - Gids voor Deventer en omstreken. Uitg. V.V.V., [ca. 1940?], 36 p.
16242: DEVENTER - Deventer. Uitg. gemeentebestuur [1922], 72 + 70 p.
59355: DEVENTER, POT, KIEZEBRINK, JANSEN, GROOTMAN - Gezinsoverzicht van Roelof Pot, wonende te Deventer (1848-1923, zn. van Martinus Pot en Johanna Geertrui Kiezebrink)), gehuwd (Deventer, 6 augustus 1874) met Martina Albertina Aleida Jansen (1848-1893, dr. van Arend Jansen en Maria Carolina Eleonora Grootman). Uit dit huwelijk 5 kinderen: Martinus (1875), Hermanus (1877), Arend (1879), Martina (1882), Johannes (1884), 1 stuk, deels gedrukt, deels in handschrift.
39246: DEVENTER, M.L. VAN; - Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd, 2 (van 3) delen betr. 1577-1602, Gravenhage 1862, 231 + 336 pag., gebonden in half linnen.
66311: DEVIGNE, M., - Notes sur les tombes liegeoises du XVIe siecle
20282: DEVRIENT, E - Familienforschung, 2e druk, Leipzig 1919, 132 p., geb.
20512: DEYS, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen. Rhenen 1981, 304 pag., geïll.
33472: DIBBETIUS VAN DE CAPELLE, JOZIAS, UIT LEIDEN - Specimen inaugurale juridicum de tortura reorum [...] Leiden S. Luchtmans 1723
38516: DIBDIN, THOMAS FROGNALL - A bibliographical antiquarian and picturesque tour in France and Germany. Three volumes (complete), London 1821.
7359: DICHTLOOVEREN - Nieuwe dichtlooveren, bijeenverzameld door Fred. Wijsman. Amsterdam, P.M. van der Made, 1859.
7364: DICKENS, CHARLES - Uitstapje naar Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, C.F. Stemler, 1842.
64784: DICKENS, CHARLES, - Schetsen en portretten
64785: DICKENS, CHARLES, - Kleine dora door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing
64783: DICKENS, CHARLES, - Levensgeschiedenis, lotgevallen, ondervindingen en opmerkingen van David Copperfield de Jonge
34516: DIDDENS, JACOBUS HERES, UIT BELLINGWOLDE - Het recht van de huurcerter Groningen Scholtens 1893
51946: DIDEROT, D., - Contes, publies avec une introduction par Andre Billy, Paris, 1926, 8+228+(6) pag.
33093: DIELEN, GUILIELMUS MATTHIAS JANUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges, ubi adsunt liberi prioris thori [...] Utrecht Paddenburg en Co. 1830
42137: DIELENS-JANSEN, MARIANNE [= PH.C. BUSMAN CORNELIUS?] - Dienstboden, de ergste plaag des levens. Gedenkschriften van mevrouw Marianne Dielens geboren Jansen, uitgegeven door (...) mr. P.C. Busman Cornelius. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Binger, 1858.
36072: DIEMONT, CHRISTIAAN, UIT GORINCHEM - Academisch proefschrift over art. 1883 Burgerlijk Wetboek Leiden Hazenberg 1860
31823: DIEPHUIS, GERHARDUS, UIT FARMSUM - Disquisitio litteraria inauguralis, de jure en ratione divortiorum apud antiquissimos romanos [...] Groningen J.B. Wolters 1842
53007: DIEREN, E. VAN - Kleine Nederlanders!, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1910.
65195: DIERENDONCK J.E. VAN, - Hoorn van zee- tot landstad
36530: DIERT VAN MELISSANT, ROGIER KAREL WILLEM YVO, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over den rechtsregel: Resoluto Jure Dantis Resolvitur Jus Accipientis 's-Gravenhage Ten Hagen 1878
66296: DIEST LORGION, EVERT JAN, - Balthazar Bekker in Franeker. Een portret uit de zeventiende eeuw
66610: DIEST LORGION, E.J., - Bonifacius / door E. J. Diest Lorgion
31933: DIEST LORGION, JOHANNES JACOBUS, UIT HALLUM - Regnerus Praedinius. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1862
32649: DIEST LORGION, E.J. - De regte beoefening der historische theologie uitnemend geschikt ter opbouwing van de kerk der toekomst. Groningen H.R. Roelfsema 1860
33668: DIEST LORGION, E.J. - Oratio [...]
40042: DIEST LORGION, E.J., - Geschiedenis van de kerkhervorming in Friesland, Leeuwarden 1842, 167 pag., orig. karton, zonder rug.
40164: DIEST LORGION, E.J., - De Nederduitse Hervormde Kerk in Friesland sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Groningen 1848, 14 + 345 pag., geb.
36210: DIETERICUS, JOHANN FRIEDRICH; PRAESES: BUDDE, CONRAD - De studiis liberalibus apud veteres Romanos..... Jena Muller 1700
33834: DIEU, GULIELMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de poena talionis [...] Leiden Jonannes Hasebroek 1737
16809: DIEZ, F.M. - Deutschland, Königr. der Niederlande, Königr. Belgien und die Schweiz, nebst Theilen der angränzenden Länder [...] nach Adolf Stieler’s Entwurf. Zum Reisegebrauch eingerichtet und, mit Bezeichnung der Eisenbahnen, Chausséen, Eilwagen- und Extrapost-Routen, unter Mitwirkung F.M. Diez [...] gemeinschaftlich gezeichnet von F. von Stülpnagel und J.C. Bär. Gotha: Justus Perthes, 1852.
36244: DIEZ, JOHANN WILHELM, UIT ULM; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH - Dissertatio theologica de praesagiis mortis, vulgo Von Vorbothen des Todes ..... Wittenberg J.G.Meyer 1718
53592: DIGGELEN, P.J.G. VAN EN J. SNIJDER - Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850). Middelburg, Gebr. Abrahams, 1850.
59698: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) - GVGLIELMVS DE VOS. ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM. (Portrait of Willem de Vos)
60050: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) - PAULUS DE VOS PICTOR. (portrait of Paulus de Vos)
14812: DIJCKE, F. VAN - Recueil héraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges.
22708: DIJCKMEESTER, VAN DER LAARS - Foto van een herinneringsblad “Ter herinnering aan het 40-jarig huwelijk van mr Herman Jacob Dijckmeester en vrouwe Emilia Chr. Wintgens”, 1879-1919, vervaardigd door Van der Laars.
34134: DIJCKMEESTER, FREDERICUS, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de traditione rei immobilis ex principiis juris Belgici [...] Leiden J.C. Emeis 1833
34576: DIJCKMEESTER, JOHANNES, UIT TIEL - Dissertatio historico-juridica inauguralis de decimandi juris historia recentiori Leiden Luchtmans 1831
34614: DIJCKMEESTER, HERMAN JACOB, UIT TIEL - III. theses juridicae. 1792
34616: DIJCKMEESTER, HERMAN JACOB , UIT TIEL - XXIV. theses juridicae. 1793
56504: DIJK, B. VAN, - Lees- en prenteboekje voor jonge kinderen, vooral ten dienste der scholen, 7e druk, Wildervank, v. Halteren, 1853.
47440: DIJK MZ., J. VAN, - Na vijf en twintig jaren. Mijn verblijf en arbeid te Doetinchem herdacht, Arnhem 1887, (8)+86 pag.
67680: DIJK, A.J.M. VAN, - Sketch/design in art nouveau style by A.J.M. van Dijk Azn. of a view of a city and orchard with ladies in the middle.
67675: DIJK, A.J.M. VAN, - Portrait of an old man with beard by A.J.M. van Dijk Azn.
7370: DIJK, JAN - De slapende in den Haarlemmer Hout. Eene merkwaardigheid uit het bijzonder leven van koning Willem I der Nederlanden. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1844.
67677: DIJK, A.J.M. VAN, - Design for a religious mass attributed to A.J.M. van Dijk Azn.
34446: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel Gravenhage Boekencentrum 1985
4436: DIJK, J.G. VAN, EN P. VAN DIJK-BERGSMA - Het geslacht Pierweyer. Van degenstok tot heden. Groningen 1982, 280 p., geb., geïll.
67678: DIJK, A.J.M. VAN, - Sketch by A.J.M. van Dijk Azn. of a vellum charter. "schetsje oorkonde koker in perkament"
31124: DIJKGRAAF, P.C. E.A. (RED.) - Inventaris van het archief van het Groninger Studentencorps " Vindicat Atque Polit " ( 1815-1943 ), Groningen 1976, 343 pag., geïll.
16864: DIJKSHOORN, J.A. - L'influence française dans les moeurs et les salons des Provinces-Unies, Parijs 1925, 275 p, geb.
25210: DIJKSTRA, T - Voor- en nageslacht van Lolke Eelses Dijkstra en Johantje Jans Wijnia, Schoorl 1995, 495 pag., geb., geïll.
36006: DIJKSTRA, JAN FREDERIK, UIT 'T ZANDT - Stellingen Groningen Hoitsema 1900
7371: DIKEMA, FREERK MELLES - Ontboezeming. Dichtregelen. Groningen, J.B. Huber, 1867.
34210: DIKKERS, JOANNES HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones juris hodierni [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
57824: DILLEN, J.G. VAN, - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland, Rede, Groningen 1949, 29 pag.
35322: DILLEN, J.G. VAN - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis Groningen Noordhoff 1934
66609: DILLO, M. & G.A.M. VAN SYNGHEL. (BEW.), - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, II: De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom.
36430: DIMPELIUS, THEOPHILUS, UIT SPOREN.MISN.; PRAESES: ROHRENSEE, CHRISTIAN - De consiliariis .... Wittenberg Schroedter 1697
56130: DIMPFEL, R., - Biographische Nachschlagewerke. Adelslexika / Wappenbucher, Leipzig 1922, 128 pag., geb.
20540: DIRKS, J. E.A. - Catalogus van het museum van het Friesch Genootschap ( ....) te Leeuwarden, Leeuwarden 1881, 9+304 pag., geb.
53013: DIRKS, J. - Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiërs in de Noordelijke Nederlanden, Utrecht 1850.
67479: DIRKS, J, - Levensberigt van Mr. Schelte Baron van Heemstra.
37676: DIRKS, J - Souvenir de la Haye. Description de soixante jetons de presence aux funérailles etc. des quartiers de cette ville. Brussel 1859, 28 pag. + 7 gegraveerde platen.
40514: DIRKS, J., - [ Convoluut met ca. 20 overdrukken van artikelen door of over Mr. J. Dirks, ca. 1850-1893 ], gebonden in linnen band.
43376: DIRKS, J - De Noord-Nederlandsche gildepenningen wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. ALLEEN DE ATLAS. Haarlem 1878/79, 63 pag. en 143 gegraveerde platen.
66407: DIRKZWAGER, CZN. A., - Laus Senecutis, Lof op- en van de ouderdom, met als post scriptum 'Document Expiatoire' anno 1946
6042: DIRKZWAGER, J.M. - De Schiedamse tak van de familie Van der Schalk, [Olst] 2002, 167 p., geïll.
35990: DIRKZWAGER, JOHAN, UIT MAASSLUIS - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
34320: DISCHBEIN, HENRICUS CARIOLUS THEODORUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridia inaugurale de successione ab intestato [...] Leiden Haak en Comp. 1810
42895: DISDIER, ALEXANDRE TOUSSAINT DE LIMOJON DE SAINT - Histoire des negotations de Nimegue. Parijs, C. Barbin [= Amsterdam, D. Elzevier], 1680.
34950: DISHOECK, ANTONIUS EWALDUS VAN, UIT SAS VAN GENT - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione secundum codicem civilem Neerlandicum Leiden Hazenberg 1840
63939: DIVERSEN - Personal documents A.J. van Beusekom
37240: DIX, J.F.CH. - Gekweekte planten, Amsterdam/ Assen z.j., [ ca. 1925 ? ] 176 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
21090: PAO LIEN DJIE - Een waardig en fraai geheel. Gooise affiches. Hillversum 1995, 80 pag., geïll.
54830: DOBELN, FERD. VON - Die Lasterhohlen der Prostitution und ihre Genossen. Leipzig, z.j.
52485: DOBSON, AUSTIN (ED.) - Eighteenth century essays, selected and annotated by Austin Dobson. Londen, Kegan Paul, Trench, 1883.
7788: DOD - Dod's peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1870, 13th year.
59234: DODD, W., REV., - The beauties of Shakespeare, London 1878, geg., geïll., 356 pag.
15172: DODGE, MARY MAPES - Hans Brinker, or the silver skates. A story of life in Holland, Chicago/New York: Rand, [ca. 1930?]
67791: DODT, J.J., - Letterkundig verslag van hetgene uit de landspapieren kan worden geput, om daarna de verdiensten van P. Plancius omtrent de zeevaartkunde, beter te doen waarderen medegedeeld door den Heer J.J. Dodt v. Fi.
66483: DOEDENS, A., HOUTER, J., - Vlieland een Nederlandse geschiedenis
33686: DOEDES, I.D. - Oratio de libertate cum theologiae, tum etiam ecclesiae christianae, strenue vindicanda [...]
55390: DOELEN, J. VAN - Eenvoudig doch aaneengeschakeld verhaal van het geen er in de laatstverlopen jaren in en bij Utrecht is voorgevallen ter zake van de aldaar aan publieke werken gebruikte geoctroijeerde kunst-cement. Utrecht, Altheer, 1827.
66334: DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER, - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
7372: DOES, JACOB VAN DER - 's Graven-Hage, met de voornaemste plaetsen en vermaeklykheden. 2e druk. Den Haag, Abraham Troyel, 1700.
31803: DOES DE WILLEBOIS, PIETER JOSEPH FRANS MARIE VAN DER, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
602: DOES DE WILLEBOIS, A. VAN DER - Studiebeurzen. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1904-1906, 157, 368, 553, 637 p.
4670: DOES DE BYE, P.J. VAN DER - Genealogische déductie voor Jhr. Charles Pierre de Senarclens de Grancy. 's-Hertogenbosch [1879], 47 p., geb., geïll. Met originele foto.
67596: DOESBURG, J. VAN, - Een mogelijk Romeinse steenbouw in Ingen in de Betuwe. Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) no. 6.
64130: DOESBURG, THEO VAN, - Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst haar ontwikkeling, aesthetisch beginsel en toekomstigen stijl met 39 afbeeldingen van aanteekening voorzien door Theo van Doesburg
64129: DOESBURG, THEO VAN, - Klassiek-Barok-Modern
31322: DOESSCHATE, A. TEN - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst, Steenderen 1919, 68 pag., geïll. ( mist achterzijde omslag ).
60326: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Landscape (from a set of twelve Landscapes)
63536: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - River Landscape with a Barge in the foreground (from a set of twelve plates of Landscapes with village scenes). Rivierlandschap met aak.
5408: DOETS, J. - Het geslacht “Jan Jansz Doets” uit het dorp Middelie in de Zeevang 1600-1992, z.p. 1992, 55 p.
34610: DOEVEREN, C. E. VAN, UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1790
34612: DOEVEREN, C. E. VAN, UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
58528: DOIJER VAN CLEEFF, G., - De luchtvaart 1783-1883, Overdruk [1884], pp. 291-311, 323-336 en 357-384.
36308: DOLAU, GOTTLOB CHRISTIAN VON, UIT EQU. MISN.; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM - De monarchia universali , quae Europae imminere dicitur .... Leipzig Johann Georg 1681
60324: DOLENDO, BARTHOLOMEUS (1570-1626), VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Count William III passes judgement on the sheriff of South Holland, 1336 [set of seven prints]
32925: DOLK, THEODORUS FLORENTIUS JOHANNES ANTHONIE, UIT UTRECHT, GEB. TE ZUTPHEN - Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592-1916. Proefschrift [...] Utrecht L.E. Bosch & Zoon 1916
36194: DOLMARUS JOAN. F. , SEVERINUS, UIT DENEMARKEN; PRAESES: FINE, JOHANN ARNOLD DE - Enneas dissertationum physiologicarum ....... Giessen Nic. Hampelius 1609
30616: DOLMETSCH, H - Der ornamentenschatz, ein Musterbuch stilvoller ornamenten aus allen kunstepochen, 2e auflage, Stuttgart 1889, geïll. met 78 ( van de 85 ) platen, veel als chromolitho's. Linnen band, enkele andere platen bijgebonden.
66534: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - E. LAURILLARD, - B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd.
66424: DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD, J. D., - Aus meinem Kriegetagebuch. Translated and introduction by C. A. Wolf von Wülfing.
56454: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - De hooge feesten der christelijke kerk in derzelver oorsprong en bestemming, Leeuwarden 1834.
66451: DOMELA NIEUWENHUIS, J., - Mr. I. A. Levy. Mannen en vrouwen van beteekenis. Nieuwe reeks I ; 3
34454: DOMELA NIEUWENHUIS, JACOBUS, UIT MONNICKENDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de carcere cellulari - De straf der afzonderlijke opsluiting Amsterdam Gebhard 1859
47638: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche Gemeente, Amsterdam 1856, 298+124 pag., orgineel karton (rug omplakt).
66121: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J.,, - Leven en karakter van Am. des Amorie van der Hoeven / gedeeltelijk uit onuitg. brieven en zijne schriftelijke nalatenschap beschreven door F.J. Domela Nieuwenhuis
66508: DOMISSE, P.K., - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
33890: DOMMER, GYSBERTUS MARTINUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, ad Legem XIV.ff. de regulis juris [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1716
57386: DOMMISSIE, H., - Het dorpshuis van Maeslandersluys, Maassluis 1927, 19 pag., geïll.
24932: DOMSELAER, THOMAS VAN - Beschryvinge van Amsterdam.
606: DON, J. - De [oude] archieven der gemeente Kampen. 3 dln. Kampen 1963-1966-1971, 338, 758, 265 p.
61880: DONA, ANTHONIE FRANCISCUS (1802-1877) - Cow in a landscape
59814: DONDERS, FRANSISCI CORNELI - Oratio de Justa Necessitudine Scientam Inter et Artem Medicam et de Utriusque Juribus ac Mutuis Officiis.
32349: DONDORP, JAN HENDRIK, UIT WYMBRITSERADEEL - Rechtsmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam VU Uitgeverij 1988
5404: DONGELMANS, M.J.M. EN J.M.H.J. HEMELS - Vier generaties Dobbelman. Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Nijmegen 1996, 311 p., geb., geïll.
66473: DONKER CURTIUS, D., - De regtsmagt der hooge - en andere heemraadschappen betwist. Pleitrede van Mr. Dirk Donker Curtius.
66474: DONKER CURTIUS, D., - Verdere bestrijding der regtsmagt van heemraden door Mr. Dirk Donker Curtius.
35192: DONKER, ANTON LODEWIJK, UIT BENNINGBROEK - Van het doen van afstand der instantie Leiden Somerwil 1892
54999: DONKER CURTIUS, W.B. - Opinion enonce par M. Donker Curtius depute de la Hollande aux etats generaux en comite general de la deuxieme chambre, les 9 et 10 Avril 1829 sur l'admission ou la non-admission du jury dans le royaume des Pays-Bas. z. pl. [Brussel?], 1829.
61394: DONKER, JOHANNES - Aandoenlyk Tafreel, wegens de hooge en byna nooit gehoorde Overstroming, doorbraken van Dyken, en daar door veroorzaakte Watervloeden, welke het meest in Noord-Holland.
66970: DONY, F.M., - Antiek - Leergang Antiek onder deskundige redactie.
3706: DOOL, FRANKLIN VAN DEN - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Genealogie Hellenthal. Sliedrecht 1990, 309 p., geïll.
22546: DOOPSGEZIND, WESTZAAN, KOONINGH - Kwitantie d.d. 1-10-1785 waarbij de schotgaarder van Westzaan Jan Spat, verklaart dat Cornelis Kooningh "zijnde van Menno's gezindheid" ƒ 14 heeft betaald. 8° oblong, deels gedrukt.
6584: DOOREN, J.P. VAN EN M.G. SPIERTZ (RED.) - Kerkelijke archieven. Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke Herleving in Nederland 1520-1650 door M.G. Spiertz en J.A.M.M. Janssen.
66356: DOORENBOS, DR. W., - Pieter Corneliszn. Hooft, Feestrede.
24858: DOORGEEST, ENGEL A. VAN; - Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (...) waar in ook gehandelt wordt van 't Eyland in Noord-Holland en wel deszelfs Schermer, Graft, Schermerhorn en de Ryp (...) walvis-vangst. Amsterdam, K. de Wit, 1744.
34492: DOORMAN, JOHANNES DIEDERICUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - De vasthechting van de kiemblaas Utrecht Van Boekhoven 1893
612: DOORMAN, G. - Techniek en octrooiwezen in hun aanvang. Geschiedkundige aanvullingen bij `Octrooien ... uit de 16de-18de eeuw' en `Het Nederlandsch octrooiwezen ... der 19de eeuw'. 's-Gravenhage 1953. Geb., 126 p.
32921: DOORN, CORNELIS JAN VAN, UIT ZEGVELD - Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1940
35912: DOORN, JOHANNES HENRICUS PETRUS VAN, UIT MIDDELBURG - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
37870: DOORNBERG, F.D. E.A. - Purmerends jugendstil aardewerk 1895- 1907, Purmerend 1995, 216 pag., geïll.
35908: DOORNBOS JR, G.M. , UIT ASSEN - Stellingen ..... Assen H. Born 1898
22340: DOORNEKROON, VOET, COCCEJUS, UTRECHT - “Memorie van rechten aen den edelen hove van Uitrecht overgegeven bij ofte vanwegen Jacob Doornekroon, philosophiae Doctor .... tegens ..... Diderik Borre van Amerongen, heer tot Sandenburg ..... hooftofficier der gemelde stad Uitrecht”, folio, 14 p, gedrukt (bij Pieter Scepérus te Amsterdam 1698).
64898: DOORNEWEERD, B., - De Noord-Veluwse geslachten Doorn(e)waard, Doorn(e)weerd en Doorenweerd.
7380: DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Gaston en Bayard, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
7381: DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Pedro de wreede, koning van Kastiliën, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
67654: DOORNIK, J.G., - Den heere D. Deutz van J.G. Doornik (autograph)
7377: DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); LOUIS ANSEAUME - Het verloren lam, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
35978: DOORNIK, JACOBUS GERARDUS, UIT JAVA - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
65927: DOORNIK. J.E., - De herssen-schedelleer van Frans Joseph Gall, getoetst aan de natuurkunde en wijsbegeerte, met plaaten
626: DOORNINCK, P.N. VAN - Rekening van Jan van Blois 1361-1362: De tocht van Jan van Blois met hertog Aelbrecht van Gelre november 1362. Haarlem 1899, 253 p., Oud-Hollands papier.
620: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede, met lijsten van schouten en predikanten. Haarlem 1894, 72 p., Oud-Hollands papier.
19100: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der gemeente Velsen.
64610: DOORNINCK, P.N. VAN, - Inventaris van het archief van de Hollandsche Maatschapij der Wetenschappen te Haarlem
51224: DOORNINCK, J. VAN, - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenigen berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest, 4 (van 5) stukken, Deventer 1869-1870, 612 pag.
66260: DOORNINCK, J. VAN, - Levensschets van jonkheer mr Cornelis Backer. (1798-1864)
32545: DOORNINCK, JAN IZAAK VAN, UIT DEVENTER - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1866
622: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen. Haarlem 1897, 159 p., Oud-Hollands papier.
34322: DOORNINCK, DAMIANUS JOANNES VAN, UIT DEVENTER - Specimen oeconomico-politico-juridicum inaugurale de locatione conductione fundorum [...] Leiden J.C. Emeis 1834
618: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Bennebroek, met lijsten der Heeren Predikanten enz. van Bennebroek en Heemstede. Haarlem 1892, 160 p., Oud-Hollands papier.
614: DOORNINCK, J. VAN - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest. 5 dln.in een band. Deventer 1869-1871, 786 p.
5500: DOORNINCK, P.N. VAN EN J.S. VAN VEEN - De graven en hertogen van Gelre, Arnhem 1904, 31 p., geïll. met 5 platen in “phototypie” van zegels.
640: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M., EN W. ZONDERVAN - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk: Regestenlijst van brieven, index.
41034: DOPPELFELD, O. E.A. - Die Ausgrabungen im Dom zu Koln, Mainz 1980, 785 pag., geb., geïll., in schuifhoes. Als nieuw.
36008: DOPPERT, JOHANNES, UIT FRANKFURT A.M.; PRAESES: L.A.RECHENBERG - De totatu hildebrandino, dissertatio historica Leipzig Chr. Fleischer 1693
6696: DOPPLER, P. - Het tweede burgerboek van Maastricht (1421-1442) met eene inleiding en aanteekeningen.
642: DOPPLER, P. - Lijst der kanunniken van het Vrije Rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht (1050-1795). Overdruk Publications 1938+1939, 350 p.
61564: DOPTER - The intercession of the Virgin [Canivet]
16258: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport. Uitg. V.V.V., Dordrecht 1952, 184 p.
16257: DORDRECHT - Oud en nieuw Dordrecht. Uitg. V.V.V. en Gemeentebestuur Dordrecht, 1941, 40 p.
16255: DORDRECHT - Dordrecht zooals het is. Uitg. in samenwerking met het gemeentebestuur, Amsterdam, Strengholt, [1937], 62 p.
16256: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport, uitg. V.V.V., Dordrecht 1940, 104 p.
16253: DORDRECHT - Beknopte gids voor de bezoekers der Groote Kerk te Dordrecht, door J.L. van Dalen, Uitg. Morks & Geuze, Dordrecht 1898, 18 p.
67193: DORDRECHT, - Collection of eight works on the history of Dordrecht
66793: DORÉ, WORMS, GÉROME, BASTIEN-LEPAGE, FANTIN LATOUR ET AL, - Paris-Murcie, Journal publié au profit des victimes des inondations d'Espagne par le Comité de la presse française?
31731: DORHOUT, LAMBERTUS, UIT HARLINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de provocatione ad populum romanum maxime sub regibus [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1827
34428: DORHOUT MEES, EVERT JOOST, UIT GRONINGEN - Over beschikkingen van den niet geautoriseerden voogd Groningen Wolters 1889
66401: DORP, JONKHEER AREND VAN, - Brieven en onuitgegeven stukken van Jonkheer Arend van Dorp, Heer van Maasdam, Uitgegeven door mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren
31729: DORP, BARTHOLOMEUS VAN, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de legitima portione [...] Utrecht Van Paddenburg en Co. 1829
35782: DORSTEN, ANTHONIE VAN, UIT UTRECHT - Het ontstaan van anorganische hartgeruischen Utrecht Van Dorsten 1895
36692: DORT, CATHARINA TH. H. VAN - Ideas about women in the earliest printed Dutch vernacular books. Saints' Lives, Exempla, and their female readers z.pl. z.n. 1998
644: DOSKER, NICH.H. - De Nederlandsche taal in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2 extracten Noord en Zuid III (1880), 10 p.
25002: DOU, J.J. & S. VAN BROECKHUYSEN; ROMEYN DE HOOGHE - ‘T Hoogheymraedschap van Rhynland.
34900: DOUBLET VAN GROENEVELT, FRANCISCUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de injuriis Leiden A. Elzevier 1710
30474: DOUCET, G - Peintres et graveurs libertins du 18e siecle. Parijs 1913, 63 pag., geïll. ( met 30 staalgravures naar oude prenten ). Genummerd exemplaar. Rug licht beschadigd.
24840: DOUCHET, J. PH - Principes generaux et raisonnes de l'orthographe Francoise avec des remarques sur la prononciation.
32583: DOUDE VANTROOSTWIJK, HENDRIK JACOB, UIT NIEUWERSLUIS - De landbouw als tak van staatszorg. Proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1887
61463: DOUËT D'ARCQ, M. - Ministère de la maison de l'empereur et des beaux-arts, archives de l'empereur, Collection de Sceaux par M. Douët d'Arcq, sous-chef de section aux archives de l'empire, fin de la première parti - seconde partie tome III.
7772: DOUGLAS, R. - The baronage of Scotland
66335: DOUMA, A. M., - Zij schreven over leven en werk van J. C. P. Salverda, ij sijn libben schoallemaester to Wons.
59094: DOUMA, A.M.H., - Anna Maria van Schurman en de Studie der Vrouw, Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
646: DOUMA, H. - Inventaris van het archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha [te Cuijk] 1371-1887. 3 stukken. 's-Hertogenbosch 1972, 484 p.
66861: DOUMERGUE, E., MAILLART-GOSSE, H., DEMOLE, E., - Iconographie calvinienne, ouvrage dédié à l'Université de Genève, par E. Doumergue,... Catalogue des portraits gravés de Calvin, par le Dr. H. Maillart-Gosse, Inventaire des médailles concernant Calvin, par Eug. Demole
67602: DOWN, A., - Chichester Excavations, 2,
67603: DOWN, A., - Chichester Excavations, 1,
67598: DOWN, A., - Chichester Excavations, 5,
67599: DOWN, A., - Chichester Excavations, 6,
67600: DOWN, A., MAGILTON, J., - Chichester Excavations, 8,
67601: DOWN, A., - Chichester Excavations, 3,
64481: DOZY, G.J., - De familie Dozy, genealogie en geschiedenis
65670: DOZY-DE STOPPELAAR, H.I.C., - G.H.G. von Brucken Fock. Een mens van twee werelden 1859-1935
35308: DOZY, FRANCISCI, UIT LEIDEN - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1827
28394: DRAISMA DE VRIES, A - De wadden polders, eene studie, Leeuwarden 1921, 78 pag., geb., geïll. met 12 kaarten en profielen. Met: De wadden polders naschrift, naar aanleiding van de beoordeling van en door J.C. Ramaer, december 1921, 39 pag. ( bibliotheek stempel ).
5638: DRAPIER - De Leydsche Drapier, tijdschrift van de stichting Familie Hubrecht, deel I en deel II (jaargangen 1983-1990, alles wat verscheen), 729 p., geïll.
59700: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Arithmetic (The liberal arts)
60322: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Poetry (The Liberal Arts)
36156: DRECHSEL, JOHANN GEORG, UIT CURIENSE VARISCO; PRAESES: PLANER, JOHANN ANDREAS - Historia Varisciae sigillatim urbis curiae descripta ..... Wittenberg Martin Schultz 1700
65503: DRELINCOURT, C., MOULIN, PIERRE DU, SIMONIDES, SIMON, UDEMANS, G., - Het regt gebruyk van des Heeren H. Avontmael. Soo voor als na de Bedieninge; Bestaende in Meditatien / Gebeden en Dankseggingen / door C. Drelincout , P. du Moulin, en an- de Godts-geleerden. Item, De klagt van een zwaermoedige Ziel over 't gebruyk van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelijk het H. Avontmael is; neffens een belijdenisse des Geloofs / voor die haer tot het selve willen begeven / door G. Udemans (...)
23155: DRENTHE, SMIDT, OORTWIJN, PICCARDT, GRATAMA, KYMMELL, COLLARD - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van mejuffrouw J.C. Smidt, 1833-1837, met 27 bijdragen.
16261: DRENTHE - Drenthe industrialiseert! Onder redactie van het Drentsch Economisch Technologisch Instituut, Leeuwarden 1953, 82 p, 4°.
16259: DRENTHE - Naar Drenthe! Neêrlands Pompeji, Toeristenland en vacantie-oord bij uitstek, Assen 1928, 48 p.
650: DRESCH, N.J.M. - De archieven der colleges die over het tegenwoordig gebied der gemeente Schiedam rechtspraak hebben uitgeoefend en van de notarissen die er hebben gefungeerd, 1344-1811. Schiedam 1918, 171 p.
15184: DRESSELHUIS, J. AB UTRECHT - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. 3 stukken in 1 band. Goes: F. Kleeuwens, 1833-[1837]. (Op gegraveerde titel: 1832.)
67395: DRESSELHUIS, JOH. [PREDIKANT TE WOLFAARTSDIJK], - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
65487: DREXELIUS, P. HIEREMIAS,, - De sonne-bloeme, ofte Overeenkominge van den menschelijcken wille met den Goddelijcken. In 't Latijn gemaeckt door den Eerwaerden P. Hieremias Drexelius, en nu in de Nederduytsche Tael overgeset door den Eerwaerden P. Franciscus de Smidt, beyde Priesters der Societeyt Jesu.
34506: DRIENDIJK, WILLEM, UIT DIRKSLAND - Over de aetiologie van het navelstrenggeruisch Leiden Blankenberg 1890
656: DRIESSEN, JOZIEN J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917. 's-Gravenhage 1989. Geïll., 177 p.
33234: DRIESSEN, PAULUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de donatione propria, tum iuris Romani, tum omlandici [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1807
33256: DRIESSEN, BERNARDUS HERMANUS MARIA, UIT AALTEN - Specimen juridicum inaugurale de juris poenalis praeceptis ex codice mercatorio recte exulantibus [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1852
21234: DRIJVER, F.W. - Naarden, historie en monumenten, 2 delen, Hilversum 1932-1936, 112 + 76 pag., geïll.
44042: DRIJVER, F.W., - Naarden. Historie en monumenten [deel 1], Hilversum 1932, 112 pag., geïll.
38372: DRONKERS, J. - Hier hangt de gaper, Enschede 1958, 75 pag., geb., geïll. ( drogist ).
658: DROSSAERS, S.W.A. - Het archief van den Nassauschen Domeinraad. 2 dln. in 10 bdn. 's-Gravenhage 1948-1955, ca. 3000 p.
65369: DROST, A., - Hermingard van de Eikenterpen : een oud vaderlandsch verhaal
38150: DROST, J.W.P. - Het Nederlandsche kinderspel voor de zeventiende eeuw, 's- Gravenahge 1914, 172 pag., geïll. [ dissertatie met los katern stellingen ] geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
7389: DROSTE, COENRAAD - Verloste vryheid. Den Haag, Gerard van der Poel, 1730.
23436: DRUGULIN, W.E. - Allgemeiner portrait-katalog, 2 delen, Leipzig 1860, 407+468 pag. Standaardwerk met beschrijving van 24000 portretprenten. Exemplaar in afleveringen, zonder band. pp.465 t/m 468 van deel II in kopie.
67049: DRUGULIN, W., - Drugulins Leipziger Kunst-Auction LVII. Auserlesene Kunstsammlung des Herrn D.D.T.*** schonste und werthvollste Kupferstiche etc. Versteigerung 25 Juni.
67044: DRUGULIN, W., - Drugulins Leipziger Kunst-Auction LVI. Mehrere werthvolle Kupferstichsammlungen wobei eine partie Russica und Polonica. Versteigerung 11 Mai 1874.
64135: DRUGULIN, W., - W. Drugulin's Historischer Bilderatlas. Verzeichnis einer Sammlung von Einzelblättern zur Cultur- und Staatengeschichte von fünfzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundert. Zweiter Theil: Chronik in Flugblättern.
660: DRUIF, C. - Nederlandse gemeentewapens. Leeuwarden [1965]. Geb., geïll., 175 p.
47952: DRUMMOND, H., - Tropical Africa, 3rd. ed., London 1889, 12+228 pag., hardback.
39836: DRUNEN, D. VAN; - Leven en werken van Gerrit Brender à Brandis (1751-1802). Een bio-bibliografische schets. Nijmegen 1984, 343 pag.
35312: DRYFHOUD, ANE, UIT HEERENVEEN - Theses quaedam theologicae de praedestinationis et creationis dogmate Utrecht J. Broedelet 1768
37956: DUBBE, B - Zwols zilver. Het Zwolse goud- en zilversmidsambacht en zijn meesters, Zwolle 1999, 200 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
64482: DUBOIS, EUGÈNE, - De prise d'eau der Haarlemsche waterleiding. Rapport uitgebracht aan burgemeester en wethouders van Bloemendaal
35796: DUBOIS, HENRI FREDERIK, UIT UTRECHT - Over de verandering der refractie gedurende den loop van het leven Utrecht Den Boer 1907
67620: DUBOSCQ, A., - Louis Bonaparte en Hollande - d'apre`s ses lettres, 1806-1810
30760: DUBOUT - Dessins, Monte Carlo 1950, oblong, geïll.
54773: DUBREUIL-DENIZOT, SOPHIE / FRANCOIS DARZIER DUBREUIL - Hommage a la vérité, contre l'oppression, l'injustice et les rapines du Directoire et de ses representans au Corps-legislatif. Ou appel a leur cruauté pour en obtenir la mort. Par une famille de rentiers et creanciers de l'etat reduit l'agonie du desespoir par l'extreme besoin. Paris, 1799.
662: DUBUISSON, [PIERRE-PAUL] - Armorial des principales maisons et familles du Royaume, particulièrement de celles de Paris et de l'Isle de France. 2 dln. in 1 band. Facsimile-uitgave Parijs 1977, naar de uitgave Parijs 1757. Geb., geïll., ca. 900 p.
37320: VIOLLET- LE- DUC - Histoire d' une maison, Paris s.a [ 19th centr.], 260 pag., ill, linen binding.
55138: DUCANGE, V.H.J.B. / JAN DE QUACK (VERT.) - Jean Calas of de onschuldig gevonnisde. Toneelspel in drie bedrijven naar het Fransch van mr. Victor. Amsterdam, v. Kesteren, 1820.
65098: DUCIS, UYLENBROEK, P.J., - Othello, of de Moor van Venetiën; Treurspel het Fransche van Ducis vrij gevolgd. door P.J. Uylenbroek
66665: DUCPETIAUX, ED., - De la Justice de prevoyance, et particulierement de l'influence de la misere et de l'aisance, de l'ignorance et de l'instruction sur le nombre des crimes.
42293: DUDOK DE WIT, L.C. - Herinneringen ontleend aan reizen te water, te voet, te paard en per spoor. Amsterdam, 1881. Niet in den handel.
664: DUERLOO, LUC - Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse wapenkoningen en wapenkunde in de eeuw der Verlichting. Brussel 1991. Geïll., 282 p.
19546: DUFET, MICHEL - Meubles, ensembles, décors. Recueil de documents et de commentaires sur la décoration d'interieurs moderne contemporaine, 2e édition.
60152: DUFF ROBERTSON, ALEXANDER (PERTH 1807 - GLASGOW 1886) - View of a street with several people
61004: DUFLOS, CLAUDE-AUGUSTIN (1700-1786) AFTER LE BRUN, CHARLES (1619-1690) - Ma douleur est au dessus de toute doleur [Our Lady of Sorrows]
7964: DUFOUR, EUG. - Album héraldique. Chiffres et Armoiries.
21058: DUHAMEL, L. - Inventaire-sommaire des archives municipales antérieures à 1790 de la ville d'Orange. Tome I: séries AA-CC. Orange 1917, 464 pag., geb. in een stevige linnen band.
66355: DUIJNISVELD, A.N., - Geschiedenis der parochie van St. Laurentius te Stompwijk
36650: DUIJNSTEE, JACOBUS ANTONIUS THEODORUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Schending van het brieven- en telegrammengeheim door post- en telegraafbeambten -- -- 1891
37116: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind, Amsterdam 1919, 48 pag. ( vlekkig ).
57208: DUIJSER, J.L. PH., - De voornaamste vorstenhuizen van Europa en der noordelijke en zuidelijke Nederlanden, Groningen 1896.
64234: DUINKERKEN, W., - Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, biografisch-genealogisch lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend
5806: DUJARDIN, G., - Martens, Mertens, Maartens, Maerten, Maartense en varianten. Verspreiding en frequentie [in België en Nederland], 16 p. met uitv. kaart, extract Med. Naamkunde 1967
60058: DUJARDIN, KAREL (1622-1678) - Portrait of Jan Vos
65335: DUKAS-THEODASSOS, J., - Im Zeichen des Halbmonds. Schilderungen aus der türkischen Reichshauptstadt.
39086: DULAURE, J.A. - Des divinites generatrices, ou culte du phallus, chez les anciens et les modernes, Paris 1885, 422 pag., half leather, good copy.
64348: DULBERG, F., - Die Leydener Malerschule. I Gerardus Leydanus. II Cornelis Engelbrechtsz. Inaugural-Dissertation zur erlangung der Dokterwurde van der Philosophischen Facultat der Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin
31741: DULL, CAROLUS GUILIELMUS, UIT NORDHOORN - Dissertatio juridica inauguralis de conjugum juribus obligationisbusque quatenus [...] Groningen J.B. Wolters 1840
34132: DULLERT, GUILIELMUS HENRICUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de pollicitationibus [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
67625: DUMAS, A., - De Zwarte Tulp, musical-comedy
52904: DUMONT-PIGALLE, P.A. - Het gedrag van jonkheer A.P. van der Capellen, colonel by de cavallerie ten dienste van de republicq der Vereenigde Nederlanden en eerste luitenant van het escadron Guardes du Corps [...] aan het publicq door hem zelve opengelegt, 's Gravenhage, C. Plaat, 1784.
52905: DUMONT-PIGALLE, P.A. - Het gedrag van jonkheer A.P. van der Capellen, colonel by de cavallerie ten dienste van de republicq der Vereenigde Nederlanden en eerste luitenant van het escadron Guardes du Corps [...] aan het publicq door hem zelve opengelegt, 2e- druk, 's Gravenhage, C. Plaat, 1784.
65791: DUMONT-WILDEN,L., - Amsterdam et Harlem, les villes d'art celebres
64621: DUMONT D'URVILLE, J.S.C. LE COMTE, - Voyage au Pole sud et dans l'Océnie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de M. J. Dumont D'Urville
34960: DUMOULIN, EUGENE FRANCOIS LAMBERT, UIT MAASTRICHT - Huwelijk bij curatele op eigen verzoek Amsterdam Delsman & Nolthenius 1894
32167: DUMPEL, NICOLAUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de artt. II et III codicis poenalis [...] Amsterdam J. Allart Rietberg 1837
65324: DUNCAN, A., OPATOWSKI, M., - War in the Holy Land from Meggido to the West Bank
58536: DUNCKLEY, H., - De vrije-handels-staatkunde en haar invloed op nijverheid en volkswelvaart, Hoogezand, Joustra, 1856.
20484: DUPAQUIER, J. E.A. ( EDS. ) - Marriage and remarriage in populations in the past. Londen etc. 1981, 663 pag., geb., met stofomslag.
32719: DUPARC, JOHAN, UIT LEEUWARDEN - Het beding van artt. 1340-1348 B.W. Academisch proefschrift [...] Leeuwarden H. de Groot 1888
60016: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - altre sorte di bellissimi marmori et mischi, come sino al di d'hoggi se ne vegono segni in dette ruine... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
60014: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - Vestigij et parte del monte Celio, che guarda verso Ponente ... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
54492: DUPIN SR., ANDRE M.J.J. - Jezus voor Cajaphas en Pilatus. Wederlegging van den heer Salvador over de veroordeling en het vonnis van Jezus. Vertaald door J.M. v. Maanen. Gravenhage, 1829 [op omslag 'Regtsgeding van Jezus Christus'].
66987: DUPLESSIS, G., - De la gravure de portrait en France par Georges Duplessis.
32243: DUPONT, M.A. - Discours prononcé a la salle des promotions [...] après le service funèbre célébré en l' eglise de St.-Pierre pour le repos de l' ame de Bernard Jongmann, professeur ordinaire à la faculté de théologie Leuven Joseph van Linthout 1895
60150: DUPRÉ, DANIEL (1751-1817) - Italian landscape titled: 'Près de Sala à trois lieues de Parme, 1787'.
60052: DUPUIS, NICOLAS (1698-1771) AFTER VISSCHER, CORNELIS (1628/29-1658) - PHILIPPUS WOUWERMAN PICTOR BATAVUS
67378: DURAND, CH.,PALING, J.H., - Van Speyk, Chanson Patriotique de mr. Charles Durand mise en musique par J.H. Paling.
27920: DURAND, CH. - Dix jours de campagne ou la Hollande en 1831, Amsterdam 1832, 344 pag.
15198: DURANDY, DOMINIQUE - A travers la Hollande. Carnet d’un automobiliste. Illustrations de G.J. Veldheer. Parijs/Brussel: Van Oest, 1914.
65416: DURAS, M., - L'Amante Anglaise
24942: DURER, ALBRECHT - Beschryvinghe van Albrecht Durer van de menschelijcke proportion.
64281: DURHAM, JACOBUS, - De hemel op aarde. Nedergebracht in een bedaarde Stilte en geruste Kalmte, in een aangename Vrede en vaste Blydtschap eener goede conscientie, welke besprengt zynde met het bloedt Jezu, zich oeffent om altydt Onergerlyk te zyn by Godt en de menschen (...).
7395: DUSSEAU, PETRUS JOHANNES VALENTINUS - Dichtstukjes. Amsterdam, Marten Westerman & zoon, 1836.
33894: DUSSEN, JACOBUS VAN DER - Commentarius historico iuridicus ad diplomata quaedam Batava adhuc anecdota [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1785
33896: DUSSEN, JOANNES BRUNO VAN DER, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de duplici actionum fonte [...] Utrecht Joannes Broedelet 1765
64662: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER; M.P. SMISSAERT, - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten, tweede serie
671: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER; M.P. SMISSAERT - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, 1e en 2e serie.
43708: DUTILH, C.E. E.A. (RED.), - Gedenkboek lustrumviering van het Delftsch Studencorps 29 juni 1908 - 4 juli. Delft 1908, 52 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34344: DUTRY VAN HAEFTEN, CORNELIUS BENJAMIN, UIT ZALTBOMMEL - Specimen academicum inaugurale exhibens quaestiones juridicas varii arguumenti [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
64264: DUTT, ROMESH, - Mahabharata the epic of ancient India condensed into English verse by Romesh Dutt C.I.E.
56640: DUVAL, G. / T. DUMERSAN, - Le pont des arts ou scenes sur Seine, vaudeville en un acte, Paris, Cavanagh, 1805, 29 pag.
18824: [WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON] (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL - De huwlyks ontwerpen, of De twee militairen. Blyspel. Vryelyk gevolgd naar het Fransch [...] door een' der vertalers van Den jongen Richelieu. Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
64224: DUVAL, JOHANNES JACOBUS THOMAS, - Specimen Iuris publici Belgici sive dissertatio historico-politico diplomatica de vera mente foederis traiectini circa gubernatores Hollandiae et Zeelandiae
43522: DUVAL, JOHANNES JACOBUS THOMAS - Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland, Utrecht, Wild & Altheer, 1790. Papieren omslag, 20+184+41+(1) pag.
60952: DUVIVIER, GUILLEAUME (FL. 1660-1670), AFTER HEUVEL, ANTONIE VAN DEN (CA. 1600-1677) - The two Dutch female cooks
35100: DUYMAER VAN TWIST, MR. J. - Redevoering over de noodzakelijkheid van uitwendigen luister ter gelukkige beoefening der wetenschappen 1839
34768: DUYMAER VAN TWIST, ALB. JAC. - Oratio de sapiente legislatore civili ad communem utilitatem civium mores componente Groningeb Th. Spoormaker 1802
42153: DUYN, NICOLAAS - Historische aanmerkingen van drie meer dan gemeene strenge winters, als die van de jaaren 1708 en 1709, 1739 en 1740 en der wintermaand 1742. Haarlem, Marshoorn, 1746.
53986: DUYNSTEE, J.J. E.A. - Opheldering en mededeeling naar aanleiding van den Open Brief van den heer A.T.C. Schoevers aan de heeren J.J. Duynstee, M. Kruyt Az. en J.L. Wiercx. ['s Gravenhage, maart 1876].
66079: DUYSE, PRUDENS VAN, - Simon Stevin naer Voorduin's bekroond werk, met eenige dichtstukken.
36936: DUYVENÉ DE WIT-KLINKHAMER, TH. M. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver, 2e druk, Amsterdam 1965, 268 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
32005: DWIJTEMA, JOHANNES, UIT APPINGEDAM - Goederenprijzen en muntwezen. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1898
60940: DYCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND VORSTERMAN, LUCAS I (1595-1675) - Titian and his mistress [self portrait of Titian and Pictura]
31044: DYK, J.H. V. - Geslagsregister van die broers Joost en Burgert van Dyk, Pretoria 1975, 339 pag., geb., geïll.
28456: DYKSTRA, W - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. 2 delen, Leeuwarden 1895, 424 + 444 pag., geb., geïll. Bibliotheekexemplaar met stempels en plakkers, maar stevig en copmpleet ( 17 illustraties buiten de tekst, waarvan enkele in kleur ).
31737: DYLIUS, DANIEL - Oratio de raro medicorum principum proventu, ad amplificandam tamen medicinam sufficiente Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
51326: DYMKOWSKA, K. E.A. (RED.), - VIIIe Congres International des bibliophiles. Varsovie 23-29 Juillet 1973, Varsovie 1985, 172 pag., geb., geill.
25214: DYSERINCK, JOH. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan, Amsterdam 1908, 135 pag., ingenaaid, geïll. Behandelt: Riehm, Van der Meer van Kuffeler, Snellen van Vollenhoven, De Blaauw, Molewater, De Clerq en Jonckbloet. [ Idem, gebonden exemplaar EUR 20.]
59006: DYSERINCK, JOH., - De weerloosheid volgens de doopsgezinden, Extract, pp. 104-161 en 303-342.
17025: EASON, R.; ROOKLEDGE, S. - Rookledge’s International Handbook of Type Designers. A Biographical Directory. Carshalton Beeches: Sarema Press, 1991.
67037: EASTON, C., - Het Dordtsche probleem (de vroegere loop der rivieren bij Dordrecht)
19586: EBBENHORST TENGBERGEN, J.T.H.C. VAN, EN J. ALBLAS - Liefgdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht.
32177: EBBINGE WUBBEN, CLAUDIUS HENRICUS, UIT STAPHORST - Over middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament - Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1903
26144: EBELING, R.A. - Familiennamen Landkreis Leer um 1940. 2 Teile, Groningen 1979-1984, pp. 174+254, met losse kaart.
680: EBELING, R.A., - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer, sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940. (Diss.) Groningen 1984. Geïll., 254 p.
32881: EBELL, CAREL CORNELIS DANIËL, UIT 'S GRAVENHAGE - De strijd tusschen de gemeente Opsterland en het hooger gezag over de middelen tot werkverschaffing van gemeentewege. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr.Belinfante 1895
35460: EBELT, EHRENFRIED, UIT GROS-ZSCHOCHERA; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS - Dissertatio historico-moralis de misocosmia eruditorum Vulgo Schmutzigen Gelehrten [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
42863: EBENHOCH, P. - Der Bau des menschlichen Korpers, Anatomische Beschreibung des Menschen, fur Schule und Haus. 19 Doppelfoliotafeln in Farbendruck mit uber 100 Abbildungen und 24 Seiten erklarenden Text. Neu bearbeitet von Th. Himmelein, Esslingen, [1895]. [Supplement zu G.H. v. Schubert, Naturgeschichte (...)].
57546: EBENHOECH, DR. P. - Der Mensch in zerlegbaren Abbildungen. Wie es in unserem Körper aussieht und wie seine Organe arbeiten. Leichtfakliche Körper- und Lebenslehre von Dr. P. Ebenhoech. J. F. Schreiber, Esselingen/München, n.d. [ca. 1910].
63818: EBERHARD, A.G., - Hansjen, of het bruidsgeschenk, naar het Hoogduitsch van A.G. Eberhard
42326: EBERMEIER [EBERMAIER], JOHANN - Triumphus pacis Osnabruggensis et Noribergensis. Heroico carminent plurimum adumbratus. Tubingen, Brunnius, 1649.
64477: EBERS, G, - De burgemeestersvrouw Roman van Georg Ebers in het Nederlandsch bewerkt door Dr. H. C. Rogge
64478: EBERS,G., - Die Frau Bürgemeisterin roman von Georg Ebers
8030: EBERSTEIN, A. VON EN B. VON EBERSTEIN - Hand- und Adresbuch der Genealogen und Heraldiker unter besonderen Berücksichtigung der Familiengeschichtsforscher. Erste Abteilung des Handbuchs für den deutschen Adel.
64871: EBERT, F.A., - De vorming van den bibliothekaris, vertaald uit het Duits door J.W. Holtrop,
32933: EBLING, BEREND, UIT OUDE PEKELA - Geschillen over het drostambt van Drente, voornamelijk in de 16de en 17de eeuw. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1932
3414: ECK, TH.G. VAN - De familie Van Eck. 's-Gravenhage 1929, 84 p., geïll., Oud-Hollands papier.
34792: ECK, THEODOOR GUILLIAAM VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Vergoeding van oproerschade 's-Gravenhage H.L. Smits 1888
36336: ECKHARD, JOHANN GODOFREDUS, UIT WRATISLAWA; PRAESES: CASTENS, MORITZ - Vom Esels-Begrabnusz ad Jerem. XXII 19 Leipzig Tietze 1716
16262: EDAM - Edam met de visscherswijk Volendam, uitgegeven met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 36 p.
19250: EDELMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe.
17067: EDELMAN, H. - The Dutch Language Press in America. Two Centuries of Printing, Publishing and Bookselling. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1986. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 21).
56036: EDER, J.M., - Theorie et pratque du procede au Gelatino-Bromure d' Argent ( French edition), [Paris, Gauthiers-Villars, 1883], 267 pag.
56038: EDER, J.M., - La photographie instantanee son application aux arts et aux sciences, traduction francaise de la 2e edition allemande par O. Campo. Paris: Gauthier-Villars et Fils, 1888, 221 pag.
27420: EDINGA, H - De lustwaranda. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving, Zeist 1979, 151 pag., geïll.
42515: EDLEN VON LILIENBRUNN, K.A. - Panorama der Donau von Linz bis Wien, gezeichnet in Vogelperspective von K.A. Edlen von Lilienbrunn. Stahlstich und vignetten von H. Hummitzsch. Wien, P. Rohrmann, [1838].
65117: EDMONDS, C.R., - Cicero's three books of offices, or moral duties;
15208: EDWARDS, GEORGE WHARTON - Holland of to-day. 2de druk. Philadelphia: The Penn Publishing Comp., 1919.
35618: EEDBERG, JOHANNES; PRAESES: EISENHART, JOHANN - Exercitatio philosophica de respectu personarum seu Prosoopolèpsia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1680
65972: EEDEN, F.W. VAN, - Lijst der planten die in de Nederlandsche Duinstreken gevonden zijn.
15210: EEDEN, F.W. VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel, 2 delen in één band, Haarlem: Schuyt & Co, 1974
65185: EEDEN, F.W. VAN, - Häxan fran Haarlem av Frederik van Eeden. En tragedi om osakerheten
4092: EEGHEN, P. VAN - Jan Luyken en zijne bloedverwanten. [Amsterdam 1889], 30 p., geïll. Niet in de handel.
64233: EEGHEN, P. VAN, - Twee particuliere correpondentien uit den Franschen tijd, Reizen in 1799-1801. Een Garde d'Honneur in 1813 door P. van Eeghen
52010: EEGHEN, I.H. VAN; - De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel III. Gegevens over de Vervaardigers (...), A - M. Amsterdam 1965, 271 pag., geb. Los deel III.
66747: EEGHEN, I.H. VAN;, - Catalogus 206 ambachten naar J. & C. Luyken.
3242: EEGHEN, P. VAN - Familie-boek De Clercq. 's-Gravenhage 1940, 48 p. met tabel.
6230: EEGHEN, P. VAN - Het doopsgezinde geslacht De Vogel te Leiden en Amsterdam, [Amsterdam] 1966, 6 p., folio, gestencild
66331: EEGHEN, C. P. VAN, JR., - Adriaan van Eeghem, doopsgezind leeraar te Middelburg, 1655-1709, Eene historische studie
63967: WOPKE EEKHOF - W. Eekhof
690: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika 1624-1664. 2 dln. 's-Gravenhage 1913, 267, 204, 57 p., met kaart.
20964: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, 2 delen in I band, Leeuwarden 1846, 402+454 pag, geb., geïll.
67702: EEKHOFF, W, - Wie en wat was de rector Johannes Hilarides voorgedragen in eene vergadering van het Friesch Genootschap (...).
40526: EEKHOFF, W., - Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo, Leeuwarden 1865, 140 pag., orig. kartonnen omslag, goed exemplaar.
16816: EEKHOFF, W. - Blad “Kollumerland en Nieuw Kruisland, de vijfde grietenij van Oostergoo, 1847”, uit de Nieuwe atlas van de provincie Friesland, geplakt op linnen en in schuifhoesje.
32257: EEKHOUT, EVERARDUS JANUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de matrimonii dissolutione secundum codicem civilem batavum, comparatum cum codici civili gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
31709: EERDE, J.R. VAN - Oratio de Europa imperiorum iure temperatorum altrice [...] Groningen J. Oomkens 1825
33762: EERDE, JOANNES RUDOLPHUS VAN - Oratio de historiae, in primis universalis, a recentioribus excultae, amplitudine et praestantia [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1808
7405: EERKROON - Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782-1783. [2 delen in 1 band]
7404: EERKROON - Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782. [Deel I van 2]
3474: EEUWEN - De Eeuwen Trotserend. Mededelingenblad van de Overschiese familie Van Eijk. Nrs. 1 (1973) t/m 24 (oktober 1981). Met enkele bijlagen. (In totaal verschenen 25 nummer. Oplage 25 ex.) Enkele honderden pagina's.
7418: EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Frederik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [deel 1 van 3 delen]
66617: EFFEN, JUSTUS VAN, - Hollandsche Spectator, no. 303
66404: EFFEN, JUSTUS VAN, - Uit den Hollandschen Spectator.
7413: EFFEN, JUSTUS VAN - De Hollandsche Spectator. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, [1731-1735] [12 dln in 6 bdn]
66616: EFFEN, JUSTUS VAN, - Hollandsche Spectator, no. 118
7416: EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De Misantrope, of De gestrenge zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Fredrik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [3 delen]
54207: EGAN, PIERCE - Pierce Egan's account of the trial of John Thurtell and Joseph Hunt. Londen, 1824. [gebonden met:] Recollections of John Thurtell who was executed at Hertford ... for murdering mr. W. Weare, by Pierce Egan ... being an appendix to this account of the trial. Londen, 1824.
64964: EGELING, L., - Leerredenen, nagelaten door L. Egeling, Evangelie-Dienaar der Hervormde Gemeente te Leiden.
35502: EGGERS, NICOLAUS, UIT LÜNEBURG; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR - Dissertatio historica de originibus et incrementis inclutae civitatis Luneburgi [...] Jena Johann Gollner 1682
20476: EHBRECHT, W. ( ED. ) - Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit. Keulen etc. 1980, 453 pag., geb. Met losse kaart.
39378: EHMCKE, F.H. - Gelegenheits Graphik. Ausstellung Mùnchen 1924, 64 pag., ill.
35484: EHRENREICH KOCH, JOHANNES, UIT WITTENBERG; PRAESES: WEIDIUS, ESAIAS - Memorabilia quaedam Augustana [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
32773: EIBRINK JANSEN, ELISABETH ALEXANDRINE MARGARETHA - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. Proefschrift [...] Haarlem Amicitia 1927
63594: EICHEL, EMANUEL (1717-1782) AFTER KRAUSE, CARL AUGUST (1724-1764) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Schuurman).
64837: EICHMAN, J.H., - Magdalena Moons, het behoud van Leyden in 1574. met aanteekeningen en bijlagen, door J.H. Eichman.
4810: EICKSTADT, F. VON - Der Stammbaum von Rabindranath Tagore. Overdruk Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie (1927), 16 p., geïll.
64308: EIJL, C. VAN (RED), - Geld en goed, jaarboek voor vrouwengeschiedenis 17
47254: EIJSSELL, A.P.TH., - 's-Gravenhage van voorheen en thans. In brieven afl. I t/m XIII, 's-Gravenhage , Couvee, 1879-1882, 208 pag., ingenaaid in 3 deeltjes
35700: EIJSSELSTEIJN, GERHARD VAN, UIT ZWOLLE - Over de accomodatie en convergentie bij zijdelingschen blik Helder De Boer 1891
60074: EIMMART, GEORG CHRISTOPH II (1638-1705), AFTER NEUBERGER, DANIEL I (FL. 1660) - Self portrait with allegorical figures
65320: EISENHOWER, D.D., - Kruistocht door Europa
64529: EISLER, M., - Die Geschichte eines höllandischen Stadtbildes : (Kultur und Kunst) / von M. Eisler ; mit 2 karten und 61 abbildungen
65982: EKAMA, C.,, - Geschiedenis der stad Haarlem in tabellarische volgorde. Uit de voornaamste bronnen bijeengebracht door Dr. C. Ekama.
67095: EKAMA, C. - Het beleg van Haarlem door vrouwe Jacoba in 1426
64740: EKAMA, C.,, - Chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen der stad Haarlem, Uit de voornaamste bronnen bijeengebracht door C. Ekama.
64027: EKAMA, C.,, - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven door C. Ekama
66006: EKAMA, C.,, - Het Klokhuis en zijne klokken te Haarlem
47614: EKAMA, C., - Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de geschiedenis van Haarlem, 3 stukken in 1 band, Haarlem 1874-1875, 136+103+19+14 pag.
16972: EKKART, R.E.O. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977-1987. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1987.
40086: EKKART, R.E.O. E.A., - Leids kunst-legaat. Kunst en historie rondom Ars Aemula Nuturae, Leiden 1974, 145 pag., geb., geïll
5246: ELDERINK, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, gebonden ex. in leer met familiewapen op voorplat.
57178: ELDERMANS, H.B.; - Raad van Beroerten [geconfisceerde goederen 1561568], 's-Gravenhage 1991.
19422: ELIAS, J.E. - Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog, 2 delen.
65263: ELIAS, S., - Iets over steenhouwers en hun vak
65107: ELIAS, J.E., - De vroedschap van Amsterdam 1578-1795.
706: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat ... idem, geb.
35704: ELIAS, JOSEPH PHILIP, UIT EINDHOVEN - Hartziekten, afhankelijk van aandoeningen der nervi vagi Utrecht van Boekhoven 1894
64941: ELINK STERK, A., - Hulde aan de nagedachtenis van Jan Carel Josephus van Speyk
32599: ELION, HARTOG, UIT ROTTERDAM - Diacetylazijnaether en aethylacetylazijnaether. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1884
32701: ELIX, LUDOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen inaugurale commentationis politico-juridicae ad caput primum legis fundamentalis [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
66860: ELLER, POVL, - Kongelige portrætmalere i Danmark 1630-82. En undersøgelse af kilderne til Karel van Manders og Abraham Wuchter's virksomhed.
56354: ELLERBROCK, IGNATZ, - De gallen bij het paard, of nauwkeurig onderzoek van de zitplaats, de oorzaken en de genezing van dezelven. Eene handleiding voor paardenartsen (.....), Amsterdam, Weytingh, [1845], 50 pag.
33370: ELLERBROEK, GEUCHIEN GEORGE, UIT STEENWIJK - Observations sur la langue de l'histoire universelle de Theéodore-Agrippa d'Aubigné. Akademies proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1925
38756: ELLINGER, G. - Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden, vom ausgang der 15. bis zum beginn des 17. Jahrhunderts, Berlin 1933, 334 pag., geb.
33498: ELLINHAUSEN, FRANCISCUS, UIT HAMM (DLD) - Dissertatio juridica inauguralis, de jurejurando [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
64550: ELOUT, C.K., - De heeren in Den Haag door C.K. Elout met teekeningen van Louis Raemaekers. eerste en tweede reeks
35256: ELOUT, JACOBUS NICOLAUS JANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de interpretatione in jure criminali Leiden H.W.Hazenberg Jr 1822
55037: ELSEVIER, J.J. E.A. - [1] Verzameling van stukken, betrekkelijk tot het zenden eener commissie van (...) Staten van Holland (...) naar Rotterdam, tot het onderzoek naar de oorzaken van de aldaar plaatshebbende oneenigheden en het wantrouwen (...) herstelling van de openbare rust, in den jare 1784. 2 delen, Dordrecht / Rotterdam, Blusse / Ruys en Krap, 1784-1785. [Hierbij: 2 ] Verzameling van Staats- en Stadsstukken welke in de jaren 1786 en 1787 wegens de regeering der stad Rotterdam gepasseerd zijn (om te dienen tot een vervolg op de Verzameling van stukken betr. de in Rotterdam geresideerd hebbende commissie van (...) Staaten van Holland (...) in de jare 1784 en 1785. z. pl., 1788.
7426: ELSLAND, JAN VAN - Gezangen, of het vrolyk gezelschap der negen zanggodinnen, kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitgezogte muzikaale toonen, verscheide zangstoffen: tot verversing en verkwikking der hedendaagsche zangminnende herten. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Aaron van Hulkenroy, 1730.
3432: ELSNER VON GRONOW, B. - 500 Jahre Oelsner, Elsner, Elsner v. Gronow, 1467-1967. [Soest 1967], ca. 400 p., met Ergänzungsband I (1970), 59 p.
64206: ELSSCHOT, WILLEM, - Kaas
7428: ELVERVELT, HENDRIK VAN (VERT.); LUDVIG HOLBERG - De bedrogen officier; blyspel. Vertaald uit het Deens. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
42995: ELVERVELT, H. VAN - Naukeurige en omstandige beschryving van al het geene voor, by en na de verkiezing van (...) Willem C.H. Friso (...) is voorgevallen in het merkwaardig jaar van 1747. Amsterdam, Huissteen e.a., 1747.
61442: ELWE, JAN BAREND - [MAP OF SWITZERLAND] Nova et accuratissima Helvetiae, Foederatarumque / Les Cantons Suisses, leus alliés & pays sujets.
47574: ELWES, A., - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden (....) bewerkt door A.A. Deenik, 2 delen in 1 band, Sneek 1858-1859, 368 pag. Half leer, rug en scharnier los en beschadigd.
30238: ELZENGA, E. E.A. ( RED.) - Bulletin van de Stichting Oude Hollandse kerken, nrs. 11 ( 1980 ) t/m 17 ( 1983 ), geïll.
32163: EMANTS, GUILLIAM BALTHASAR, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de restitutione in integrum jure neerlando [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
62638: EMAUS, GERARDUS DE MICAULT (1798-1863) - Rural landscape.
35404: EMBDEN, J.W.A. VAN; EN PETRUS VAN DER POEL - Prent op de dubbele promotie van J.W.A. van Embden en Petrus van der Poel
39084: EMDE BOAS, C. VAN, - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Amsterdam 1951, 528 pag. [dissertatie met los blad stellingen].
34130: EMDEN, EMANUEL LEVIUS VAN, UIT LEIDEN - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1849
52160: EMDRE, S. VAN, - Historisch berigt van alle de gezintheden die, buiten onze gereformeerde kerk, in ons vaderland vrijheid van openbaare godsdienstoefening hebben, waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven, Utrecht, v. Otterloo, 1784.
5096: EMEIS, M.G. - Waar men vier eeuwen om zeep ging. Amsterdam 1954, 44 p., geïll.
3082: EMEIS JR., M.G. - Bonebakker 1792-1967. Amsterdam 1967, 89 p., geïll., geb.
66100: EMERIC-DAVID, T. B., - Neptune. Recherches sur ce Dieu, sur son Culte, et sur les Principaux Monuments qui le Representent, faisant suite au Jupiter et au Vulcain du meme auteur.
32505: EMMEN, NICOLAUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua illustratur celebris arcadii constitutio quae extat [...] Leiden Jacobus de Beunje 1747
53073: EMMENES, A. VAN - In het huis van bewaring. Een pleidooi tegen preventieve hechtenis en het cellulaire stelsel, Amsterdam, L. de Boer, 1904.
56632: EMPIS, M., - Un jeune menage. Drame en cinq actes et en prose, Paris, Barba, 1838, 72 pag.
716: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
718: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
66277: ENAULT, L., - La Norvege.
35826: ENCKE, J.F. - Uber die geographische lange und breite der Berliner Sternwarte Berijn Kon. Akademie 1832
57148: ENDEAR IVALL, D.; - Cornish heraldry and symbolism, Cornwall 1988.
42225: ENDEN, CORN. V.D. - Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen. 2 delen in 1 band, Utrecht / Amsterdam, v. Paddenburg / Schalekamp, 1789.
65948: ENGEL, REGULA, - De Zwitsersche heldin, of lotgevallen, ontmoetingen en veldtogten van eene officiersvrouw in Frankrijk, Egypte, Italie¨, Spanje, Portugal, Duitschland en de Nederlanden, met het Fransche leger onder Napoleon. Door haar zelve beschreven. Naar den tweeden druk uit het Hoogduitsch vertaald.
64212: ENGELBERTS GERRITS, G.,, - Het leven en de regering van Z.M. Willem I, Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. enz. door G. Engelberts Gerrits. Met vier staalplaten.
63716: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken.
42597: ENGELBERTS, E.M. - De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. 4 delen, Amsterdam, J. Allart, 1784-1799.
51126: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen. 1e t/m 5e stukje, ( in half leren band), Nieuwe uitgave, Amsterdam Portielje, 1828-1836, ca. 700 pag.
32055: ENGELBERTS, WILLEM JODOCUS MATTHIAS, UIT ELBERFELD - Willem Teellinck. Proefschrift [...] Amsterdam Scheffer & Co 1898
51118: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld, in gesprekken, 3e druk, Amsterdam 1829, (4) + 216 pag., gebonden in half leer.
50732: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken, 2e druk, Amsterdam, Schalekamp 1830.
26090: ENGELBRECHT, W.A. - Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland, 's-Gravenhage 1940, 22 pag., geïll., gedrukt in 100 ex. op zwaar papier.
20924: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Pretoria 1855-1955, Pretoria 1955, 146 pag., geb., geïll.
66606: ENGELBRECHT, S.P., - Thomas Francois Burgers 'n Lewenskets deur Dr. S.P. Engelbrecht
51686: ENGELBREGT, DR., - Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam, Middelburg 1865, 118 pag.
59118: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1882, drie en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59158: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1884, vijf en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59150: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1880, een en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
43092: ENGELEN, A.W. - Reistogtje door een gedeelte van Duitschland in 1838. Groningen, v. Boekeren, 1839.
31096: ENGELENBURG, F.V. - Engelenburg. Geschiedenis van de familie voor z' n jonere verwanten verteld,
31895: ENGELKENS, HARMANNUS JOHANNES, UIT WENERA (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale generalia quaedam sistens de juris cambialis origine [...] Groningen E. Mekel 1821
7440: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.) - Hekingborn, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed J. Dóll, 1807.
7445: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); DESAUDRAS - Middennacht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800.
7446: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRANÇOIS BENOIT HOFFMAN - De verijdelde zamenkomsten, of De afspraak der gelieven; blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818.
7455: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); V. ADOLPHE VOLLEAU DIT REVEL - De pijper des konings van Pruissen, of De gevangenen te Spandau; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
7448: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRIEDERICH LUDWIG SCHRÖDER - Victorine, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 14de Deel, 4de Stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
7439: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS EN J.H. RASKE (VERT.); JOHANNA FRANUL VON WEISSENTHURN - Duitsche trouw, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
7447: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FREDERIC DE CASTELLI - Victoryn, of Het weeskind en de moordenaar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
66419: ENGELMANN, TH.W., - Frans Cornelis Donders (1818-1889), in memoriam written by Prof.dr. Th.W. Engelmann (1843 - 1909) on this famous Dutch physician available in Dutch and German
33688: ENGELMANN, TH.WILH. - Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen.
27692: ENGELS, P.H. - De geschiedenis der belastingen in Nederland van de vroegste tijden tot op heden, Rotterdam 1848, 351 pag., geb. in half leer. Fraai exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
66267: ENGELS, R., - Ontboezeming over de godsdienstige denkwijze, vroomheid en regtzinnigheid bijzonder met betrekking tot de leeraars
67179: ENGELS, M.H.H., - Naamlijst van gedeputeerde staten van Friesland 1577-1795
726: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz. 11de uitgave. Görlitz 1934. Geïll., 336 p.
66344: ENGLISCH, PAUL, - Geschichte der erotischen Literatur.
60824: UNKNOWN ENGRAVER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
16279: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Beschrijving van de bezienswaardigheden der stad, 2e druk, bewerkt door D. Brouwer, Enkhuizen, A. Egmond, 1915, 56 p.
16282: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geïllustreerd. Bewerkt door D. Brouwer. Uitg. V.V.V., 1932, 76 p.
14879: ENKLAAR, D.TH. (INL. EN AANTEK.) - Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland. Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden, 1525-1527. Hilversum 1934.
730: ENKLAAR, D.TH. - De ministerialiteit in het graafschap Holland. Assen 1943, 79 p.
67211: ENKLAAR, W.F.P., - Allard Pierson in memoriam.
35918: ENKLAAR, JOANNES ELIZA, UIT VELP - Stellingen ..... Leiden B.Blankenberg 1876
4918: ENSCHEDÉ, A.J. EN D.P.M. GRASWINCKEL - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Supplément aux Notes Généalogiques. Haarlem 1939, 53 p., geïll.
56672: ENSCHEDE, JOH. - Proef van Nederduitse letters en gothische initialen uit de XVde eeuw, Haarlem Joh. Enschede, 1925, 51 pag.
17040: ENSCHEDE, J.W. E.A. - Het drukkers jaarboek voor 1906. Eerste jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1906.
16287: ENSCHEDE - Enschede. Zijn betekenis en ..... zijn industriële vestigingsfactoren. [1950], 32 p.
16288: ENSCHEDE - Enschede. De nieuwe stad in het oude land. Uitg. Gemeentelijk voorlichtingsbureau. Tekst K. Jassies, M.J. van Sambeek e.a. [Enschede 1951], 48 p.
65619: ENSCHEDÉ, CHARLES / CARTER, HARRY / HELLINGA, LOTTE (EDITED BY), - Typefoundries in The Netherlands from the fifteenth to the nineteenth century by Charles Enschedé . A history based mainly on material on the collection of Joh. Enschedé en Zonen at Haarlem, first published in French in 1908.
65044: ENSCHEDÉ, A.J., - Genealogie de la famille Guepin
65703: ENSCHEDÉ, A.J., - Verslag over de geschiedenis en de eigendom van eenige godshuizen, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem in 1861 door den Gemeente-Archivaris Mr. A.J. Enchede
64739: ENSCHEDE, JOH., - Kuerboeck der stadt Haerlem/Der stede kuerboeck van Haerlem
35060: ENSCHEDE, HENRICUS , UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de iis magistratibus qui publice constituti sunt depositarii Leiden C. Menzel 1853
66615: ENSCHEDE, JOH.,, - Proef van Letteren, Welke gegooten worden in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery van J. Enschedé
65785: ENSCHEDÉ, A.J., - Index op de Keur- en Gebodregisters van de stad Haarlem van 1490 tot 1694, aangevuld tot 1755.
67558: ENSCHEDE, MR. CH., - Technisch onderzoek naar de uitvinding van de boekdrukkunst
65173: ENSCHEDÉ, J.W., - De Sint-Bavo of Groote Kerk te Haarlem
59196: ENSCHEDE, JOH., - Voorstad en straat . Beelden van driehonderd jaar bedrijfgeschiedenis, 7 delen in casette, ca. 600 pag., geïll., met CDRom.
31807: ENSCHEDÉ, ADRIANUS JUSTUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis, de proculo jurisconsulto [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1852
64953: ENSCHEDÉ, A.J., - Geschiedenis der Walsche kerk en der Fransche Dames-societeit te Haarlem
3980: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille Lalause. Haarlem 1887, 15 p., Oud-Hollands papier.
64094: ENSCHEDE, JOH.,, - Proef van Letteren, Welke gegooten worden in de Nieuwe Haerlemsche Lettergietery van J. Enschedé
43822: ENSCHEDE, J.W., - Dertig jaren muziek in Holland (1670-1700), Haarlem, V. Loosjes, 1904, (8)+37+(18) pag, los en omslag beschadigd.
4454: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille des Pommares. Haarlem 1887, 12 p., Oud-Hollands papier.
4738: ENSCHEDÉ, J.W. - De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Amsterdam 1919, 204 p., geb., geïl.
47826: ENSCHEDE, JOH., - Aanteekeningen van het gebeurde in de stad Haarlem van 15-11 tot 2-12-1813, Haarlem [1913?], 25 pag.
65181: ENSCHEDÉ, A.J., - Verslag over de geschiedenis en de eigendom van het St. Elizabeths of Groote Gasthuis, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem den 11den Januarij 1860 door den archivaris Mr. A.J. Enchede
65795: ENSCHEDÉ, CH. (ED), - Catalogus der Tentoonstelling van Boek- en Prentkunst binnen Haarlem in vroeger Eeuwen. 1 Aug.-15 Oct. 1913 in het Frans Hals Museum
64869: ENST KONING, G.VAN, - Het Huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
47622: ENT, W. VAN DER, E.A., - Feestnummer van het Amsterdamsch Studenten-weekblad Propria Cures, uitgegeven t.g.v. het 280-jarig betsaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam, Amsterdam 1912, 89 pag., geb., geïll.
16995: ENTIUS, T. - Dag Chris. Amersfoort: z.u., 1993.
33782: ENTRUP, JOHAN SAMUEL, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica de actione pauliana [...] Groningen Georgius Spandaw 1721
16292: EPEN - Gids van Epen (Zuid-Limburg), uitg. V.V.V., 28 p.
67568: EPEN, D.G. VAN, - De Wapenheraut, maanblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde, enz, 5e jaargang 1901.
736: EPEN, D.G. VAN - Grafschriften [van Nederlanders] in Voor-Indië. Overdruk, ca. 1898, 19 p.
67567: EPEN, D.G. VAN, - De Wapenheraut, maanblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde, enz, 4e jaargang 1900.
4688: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Slicher (1558-1900). Scheveningen enz., 1900, 63 p., geïll.
64418: EPEN, D.G. VAN, - Adelsarchief jaarboek van de Nederlandschen Adel, anno 1901
64419: EPEN, D.G. VAN, - Adelsarchief jaarboek van de Nederlandschen Adel, anno 1902
2956: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Beaufort, geslachtsregister met biographische aant. 's-Gravenhage 1902, 49 p., geïll.
3132: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1904, 53 p., geïll.
64920: EPEN, D.G. VAN,, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818.
3730: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Heukelom, genealogie met biographische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1913, 31 p., geb., geïll.
4542: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Rochussen. Genealogie met biografische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1928, 27 p., geïll., geb., Oud-Hollands papier. Oplage 50 exx.
4766: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Steyn, van 1650-1899. Brussel 1899, 24 p., geïll.
4806: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Sypesteyn. Scheveningen 1901, 10 p., geïll.
8155: EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graece & Latine, ex recensione Abrahami Berkelii, cum ejusdem animadversionibus & notis. Quibus accedunt notae Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum. Leiden en Amsterdam, Daniel, Abraham en Adriaan van Gaesbeeck, 1670.
28226: EPKEMA, E - Thet Freske riim, met aant. van E.Epkema, voorafgegaan door eene levensschets van laatstgenoemden door J.v. Leeuwen. Workum 1835, 24 + 377 pag., geb. in bibliotheekband, watervlek op eerste pagina.
52439: ERASMUS - Les colloques. Nouvellement traduits par Victor Develay et ornes de vignettes gravées a l'eau-forte par J. Chauvet. 3 volumes, Paris, Librarie des bibliophiles, 1875-1876.
66425: ERASMUS, - Lot of articles and ephemera on Erasmus
66426: ERASMUS, - Lot of 8 articles and cuttings on Erasmus, a.o. Jac. Scheltema: Het lot en de verrigtingen va Desiderius Erasmus in zijne kindschheid en jeugd, 60 pp. [taken from Mengelwerk I, 1817]
66579: ERASMUS, - Collection of booklets and offprints concerning Erasmus of Rotterdam
7456: ERASMUS, DESIDERIUS; JOHAN AMOS COMENIUS; FRANS VAN HOOGSTRATEN (VERT.) - De lof der zotheid, speelensgewys beschreven. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-spel van den verrezenen Diogenes. Beide vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Pieter Bastiaansz. 1738. [Gebonden met:] Johannes Amos Comenius, Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wysheid. Heekel-spel. Vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Jan van Heekeren, 1719.
42663: ERASMUS, D. - Bereydinghe totter doot: een costelick ende devoot boecxken. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42773: ERASMUS, D. - Enarratio in psalmum I. Leiden, Maire, 1644. [gebonden met:] Enarratio triplex in psalmum XXII. [en met:] Enarratio pia juxta ac docta in psalmum XXXIV. Leiden, Maire, 1652. [en met:] Concionalis interpretatio plena pietatis in psalmum LXXXVI. Leiden, Maire, 1652.
42777: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaald en met kantteekeningen verklaard van Pieter Rabus. 2e druk, Amsterdam, J. Borstius, 1697.
42783: ERASMUS, D. - Colloquia, nunc emendatiora. Cum omnium notis. Amsterdam, R. en G. Wetstein, [ca. 1720].
42899: ERASMUS, D. - [1] De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis (...) liber. Ex editione Frobeniana anni 1533. Leiden, Maire, 1642. [Gebonden met:] [2] Consultatio de bello Turcis inferendo. Leiden, Maire, 1643. [Gebonden met:] [3] Encomium moriae sive declamatio in laudem stultitiae. Leiden, Maire, 1641.
42901: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, ex nouissima Chiliadum recognitione exerpta. Lyon, Seb. Gryphius, 1553.
51061: ERHARD, W. (ED.) - Die Geldsorten aller lander. Sammlung von Munzkarten mit Darstellung der Munzen in naturlichen grosse und Farbe gepragt. Grosse Serie= 50 Karten. Walter Erhard Verlag, Wildberg, [ca. 1910?]. Komplet.
65336: MAC-ERIN U., - HUIT MOIS SUR LES DEUX OCEANS - VOYAGES D'ETUDES ET D'AGREMENT.
32079: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de physicorum methodo vere philosopha [...] Franeker G. Ypma 1833
33500: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de matheseos vi ad acuendum veri sensum [...] Groningen J. Oomkens 1836
33690: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum [...] memoriam recoluit
32415: ERNESTI, JOHANN AUGUST - Emendationem voluntatis per saltum impugnabunt [...] Leipzig Langenheim 1730
35512: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR, PASTORE BRUCHTERENSIUM - Disquisitio historico-ecclesiastica, de Eusebio Pamphili Episcopo Caesariensi [...] Wittenberg Christian Schrödter 1703
34480: ERP TAALMAN KIP, MARCUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Lichaamsgrootte en hersenschors Groningen Noordhoff 1938
35726: ERP TAALMAN KIP, MARCUS JACOBUS VAN, UIT HARDERWIJK - De ontwikkeling der Mullersche gang Leiden Brill 1893
42336: ERPENIUS, THOMAS - Arabicae linguae tyrocinium id est [...], grammatica Arabica. Leiden, Maire, 1656.
42099: ERZEY, A. - Wiskonstige beschryving der reguliere lichamen, aantoonende hoe men die uit massive stoffe kan maaken, hun inhoud berekenen en op dezelven zonnewyzers beschryven, die zeer bekwaam zyn om op Pedestallen in hoven, thuinen of of elders geplaatst te worden. Amsterdam, Morterre, 1764. (8)+164+(2) pag., half leer. [gebonden met:] Tafelen der logarithmen. Amsterdam, v. Keulen, 1828. Ongepagineerd.
63810: ESCHOLIER, RAYMOND, - Daumier, Peintre et Lithographe,
56626: ESMENARD, PERSUIS, - Le triomphe de Trajan. Tragedie-lyrique en trois actes, Paris, Ballard, 1810, 46 pag.
24874: ESPAGNAC, BARON DE - Histoire de Maurice, comte de Saxe, marechal general (...) dressée sur les memoires de mr. d'Alencon, son Gouverneur, 2nd- edition. London, Nourse, 1753.
56510: L'ESPINE, L.M. DE / J. PH. GRAUMAN, - Nieuw interest-boek van 1½, 1¾, (....) en 6 percento in 't jaar (.....) door L.M. de L' Espine, vermeerderd met wiskonstige proportionaal-tafels (....) door Joh. Philip Grauman / Nouveau livre d'interest (...) Amsterdam etc., de Groot etc., 1801.
67240: L'ESPINE, IAN VAN, - Een cort ende schoone onderwijsinghe inhoudende gewisse vertroostinghen in allerhande beswaernissen ende ancxt der confscientien. Genomen ende getrocken uyt de Boecken van Ian de l'Espine.
52489: ESPIRE, LE MOINE DE L' / LONG, ISAAC LE' - De koophandel van Amsterdam en andere Nederlandsche steden, naar alle gewesten der waereld (...) ontworpen door De L'Esping (sic) vermeerderd door Le Long. 10e druk, 4 delen. Amsterdam etc. J. de Groot etc. 1801-1802.
66029: C. ESSEBOOM, - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht [...]
7486: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Keizer Claudius, tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
7473: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De ongehuwde vrouw, tooneelspel, in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
7474: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het onzichtbaar meisjen, blyspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1812.
7488: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De Engelsche goederen, kluchtspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1809.
7465: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het dal van Almeria, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7485: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Bruid en bruidegom in één persoon. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Gartman, 1814.
7491: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. [Amsterdam, Hendrik Gartman, 1814.]
7493: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); FRANÇOIS XAVIER DELOEUVRE - De geschaakte jongman, of Het Hollandsch gebruik, geschiedkundig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
5602: ETZRODT, H. EN K. KRONENBERG - Hirsch, Geschichte eines Mansfelder Geschlechts, Erster Teil, 1500-1750, [Halle-Saale] 1938, 258 p., geb., geïll.
24828: EULER, L. - Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte. Leiden, Murray en Pluygers, 1785-1786.
5454: EUPEN-TOELEN, T. VAN E.A. - Familieboek van Eupen, Varsenare 1981, 583 p., geïll.
57120: EVE, G.W., - Decoratieve heraldry. A practical handbook of its artistic treatment, 2nd. edition, London, Bell, 1908.
57114: EVE, G.W., - Heraldry as art. An account of its development and practice chiefly in England, London, 1907.
31569: EVEKINK, DIDERICUS, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de debiti solutione [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34016: EVEKINK BUSGERS, PETRUS JACOBUS, UIT DOETINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de instrumentis quae ad delicta probanda scribuntur ab iis quibus hoc negotium, propter munus publicum quo funguntur, lege datum est et commissum [...] Utrecht Van Paddenburg en Comp. 1829
33240: EVELEIN, MACHIEL ANDRÉ, UIT DE RIJP - De institutis Olympiacis eorumque propagatione extra Olympiam quaestiones variae. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G. Los 1908
756: EVELYN PETTIPHER, G. - Names and numbers. Londen [ca. 1940?]. Geb., 16 p.
64064: EVERITT, CHARLES P., - The adventures of a treasure hunter, a rare bookman in search of American history
32255: EVERSDYK DOMINICUS, DIGNUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale, de jure accrescendi, ad legem x.d. de usufructu accrescendo [...] Leiden Haak en Comp. 1817
67221: EVERSEN, M. H. / J. L. MEULLENERS., - De Limburgsche Gemeentewapens vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis.
15232: EVERSMANN, FRIEDRICH AUGUST ALEXANDER [VON] - Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland, mit 10 Kupfern. Freyberg und Annaberg: Crazischen Buchhandlung, 1792.
34324: EVERTS, GERHARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio historico juridica inauguralis de bonis, quae tam active, quam passive legali inter conjuges bonorum communione comprehenduntur [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
34365: EVERTS, JACOBUS NICOLAÜS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inaugurale de competenta judicis cantonalis quod attinet ad ejus jurisdictionem contentiosam in rebus civilibus atque ad politiam pertinentibus [...] Deventer J. de Lange 1840
54975: EVERTSEN DE JONGE, W.C.K. - Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853.
66312: EVERTSEN, J., - Part of a letter written by Jan (Johan) Evertsen in 1635 damaged in the fire of the Ministerie van Oorlog in the Hague in 1844
35062: EVERTSEN DE JONGE, GUILIELMUS CORNELIUS CAROLUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de delictis contra rempublicam admissis ac praecipue de horum maleficiorum conatu Utrecht Kemink 1845
43642: EVERTSZ, U.A. E.A. (ED.) - Memoires relafifs a la guerre de succession de 1706-1709 et 1711 de Sicco van Goslinga, Leeuwarden 1857, 174 pag., geb.
34518: EVERTSZ HZ, JOHANNES PHILIPPUS, UIT CURACAO - De ontijdige loslating van de normaal gelegen placenta Leiden IJdo 1897
34852: EVERTSZ, GERHARDI - Responsio ad quaestionem a nobilissima ordine juridico in academia Groningana 1832
35400: EVERWIJN LANGE, G.C. - Prent voor het promotiediner van Mr G.C.Everwijn Lange, naar een tekening van W. Six. 1883
60877: EWALD, CARL [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND A.O.] - The Queen Bee and other Nature Stories, translated from the Danish of Carl Ewald by G. C. Moore-Smith. London/Edinburgh/Dublin/New York, Thomas Nelson & Sons, 1907.
66599: EWALD, W., - Rheinische Siegel. Bd. IV 3 Bde, (complete in 3 volumes) . Siegel der Stifte, Klöster u. geistlichen Dignitäre. Tafeln 1-116, mit erster und zweiter halbband, 1. Halbband: Tafel 1-56 und nachtrage tafel 117-128 Siegel der Korporationen, 2.Halbband.: Tafel. 57-116 Siegel der geistlichen Dignitäre. Textband. Bearb.: Edith Meyer-Wurmbach. (Publikation der Gesellschaft f. Rheinische Geschichtskunde, 27).
66600: EWALD, W., - Rheinische Siegel. Bd. V Rheinische Siegelkunde 1. Lieferung. (Publikation der Gesellschaft f. Rheinische Geschichtskunde, 27).
66601: EWALD, W., - Rheinische Siegel. Bd. VI Siegel der Grafen und Herzöge von Jülich, Berg, Cleve, Herrn von Heinsberg. Tafel 1-26. (Publ. d. Ges. f. Rheinische Geschichtskunde 27)textband bearbeitet von Edith Meyer-Wurmbach.
64403: EWALD, WILH. ERNEST, - De Heerlykheid van het Nieuw Jeruzalem: Of Schriftmatige Verklaaring van het XXI Hoofdstuk. Der Heilige Openbaringe van Johannes, in XVIII. Betragtingen Opengelegt, en aangedrongen, zo ter beschaming als opwekking van het trage Zion van onze dagen.
760: EWE, HERBERT - Schiffe auf Siegeln. Rostock 1972. Geb., geïll., 231 p.
34730: EWYCK, JOHAN HENDRIK VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de actione funeraria Utrecht W. van Yzerworst 1792
7496: EYBEN, HERMANUS FREDRIK (VERT.); J.F. JUNGER - De wissel, blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
56850: EYCK, JEF VAN, - Wat weet ge over den apotheker?, z.pl., 1944, 59 pag., geïll.
17102: EYKMAN, E. & H.M. VOOYS. - Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986. Hilversum: Verloren, 1991. (Historische Vereniging Holland).
32403: EYLENSTEIN, HEINRICH GOTTLIEB - Tractatio juris criminalis de Jure Circa Urphedam. Jena Johann Friedrich Ritter 1754
47598: EYMA, X, - Les trente-quatre etoiles de l'union Americaine. Histoire des etats et des territoires, 2 volumes, Paris 1862, (on covers 1861) 312+356 pag.
36352: EYRING, JOHANN CHRISTIAN, UIT FECHA-FRANCI; PRAESES: EYRING, ELIAS MARTIN - De ortu et progressu religionis Christiana in Francia Orientali [Disputatio I en II] Wittenberg Kreusig 1698
66086: EYSINGA, W. J. M. VAN, JONKHEER, - Van Vollenhoven 1874-1933. [=C. van Vollenhoven]
7497: FAAM - De gekortwiekte faam. No. I - XII (1825-1826) en No. XIII - XXIII (1826-1827). Amsterdam, J. C. van Kesteren, 1826-1827. [Gebonden met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826].
43758: FAAM, - De Faam, archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool, nrs. 1,2,3, en 4 (complete set), 82 pag., [1834). sierpapieren omslag.
64001: FABER, MARION, - Das Schachspiel in der europäischen Malerei und Graphik (1550-1700)
21204: FABIUS, A.N.J. - Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst van het dorp Bussum, Bussum 1917, 139 pag., geïll.
66403: FABIUS, F. W., - Over het wapen van het geslacht Fabius en een onbekend wapenbord.
36624: FABIUS, N. ; D.G. KORTENBOUT VAN DER SLUYS - Foto van groep personen bij promotie van N. Fabius, bij Van der Pijl.Verso foto van groep personen bij promotie van D.G.Kortenbout van der Sluys op Minerva, 18-3-1910, ook 18 x 24 cm 1909
34948: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatio philologica secunda de republica Romana quae agit de historia romuli et romanae urbis origine Leiden A. Elzevier 1709
764: FABRITIUS OG HARALD HATT, ALBERT - Haandbog i slaegtsforskning. Kopenhagen 1943, 374 p.
64646: FAGNAN, E., - Alger au XVIIe Siecle par venture de paradis edité par E. Fagnan
3814: FAHNE VON ROLAND, A., - Die Herren und Freiherren Von Hövel nebst Genealogie der Familien aus denen sie ihre Frauen genommen. Drei Bände 4 Abteilungen, mit mehr als 500 Illustrationen, Wappen, Siegeln, Porträts, Grabdenkmäler, Plänen, Autographen ... und andere Beilagen.
31466: FAHNE, A - Geschichte der Westphälischen Geslechter unter besonderen berücksichtigung ihren Uebersiedelung nach Preussen, Curland und Liefland, Keulen 1858, folio, 432 pag., geb., geïll. ( backstrip lose ).
65126: FAILLE, PETRUS DE LA, - Bekeeringe van P. de la Faille, predikant te Kaudekerk (...)
50899: FALCK, N.D. - Verslag en beschryving van eene verbeeterde stoommachine dewelke (...) meer dan de dubbele hoeveelheid van waeter zal opbrengen. Uit het Engelsch vertaald, Rotterdam, Bennet en Hake, 1776.
60012: FALDA, GIOVANNI BATTISTA (1643-1678) - Veduta di dentro la chiesa Colleggiata dell'Assunzione di M.[ari]a Vergine nella terra dell'Ariccia fatta et adornata da N. S.ig. p[a]p[a] Alessan.[dr]o VII
47648: FALKE, OTTO VAN, - Kunstgeschichte der Seidenweberei, 2 Bande, Berlin 1913, 128+147 pag., ill.
66974: FALKENBURG,R. (ET. AL.), - Hof-, Staats- en Stadsceremonies. Court, State and city Ceremonies.
47872: FALKENBURG, R. E.A. (RED.), - Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst 1550-1750, Zwolle 1995, 439 pag., geb., geïll., met stofomslag. [=Ned. Kunsthistorisch Jaarboek deel 46 (1995).
7507: FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); CÉSAR RIBIÉ EN MARTAINVILLE - De staart van den duivel, of De Toovergeest. Klugtig tooverspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1816.
7505: FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ANDR. JOS. VON GUTTENBERG - De verbanning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, wed. J. de Groot en Zoonen, 1803.
7504: FALLEE, B.A. (VERT.); JOSEPH PATRAT - De vermomde gelieven. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1804.
7503: FALLEE, B.A. (VERT.) - De verrassching in den nacht, of De gelieven in den tuin. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Molenijzer, 1804.
7502: FALLEE, B.A. (VERT.) - Het gevaarvol kasteel, of De woestyn in Polen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1805.
3482: FAMFAF - De Famfaf, huisorgaan van de families Fafié, Van Teeseling, Petri, Gerritsen. 23 afleveringen uit jaargangen 10 (1965) t/m 20 (1975).
4222: FAMILIEBLAD - Ons Familieblad. Jrg. 1 (1940) t/m 5 (1944), in afleveringen.met: : 12e jrg nr 1(l951).
3784: FAMILIEBOEK - [Familieboek met: a. Stamboom 1650-1940; b. Familiegeschiedenis 16de eeuw - 1831, door C.P. Holst; c. Familiegeschiedenis 1853-1883 door C.H. Holst.] Haarlem-Krommenie 1961, 181 p., geb., gestencild.
4824: FAMILIEGEMEENSCHAP - Familiegemeenschap `Ter Laeck'. 27ste Jaarboekje (1971), geïll.
4890: FAMILIEKRANT - Familiekrant W.W.W., nrs. 1 (1980) t/m 4 (1981).
3278: FAMILLE - La Famille Del Court van Krimpen. Refugiés de Verviers, leur rôle dans l'industrie drapière en Hollande au 17e et au 18e siëcle et leur place dans la magistrature, avec une étude sur le tableau de Rembrandt dit `De Staalmeesters'. Arnhem 1916, 182 p., geïll.
57836: FAMULUS, TH. [= TH.F.A.M. BENSDORP], - Een heusch wonder uit den tegenwoordigen tijd, Amsterdam, Borg, 1904.
33161: FANGMAN, HENRICUS GUILIELMUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio iuridica inauguralis de codicis juris civilis articulis 1167-1172 [..] Gorinchem J. Noorduyn en Zonen 1855
42885: FARAMOND, LUDWIG ERNST VON [= PHILIPP BALT. SINOLD VON SCHUTZ] - Het gelukkigste eiland op de gantsche waereld, of Het land van vergenoegzaamheid. 3 delen, vertaald uit het Duits, Amsterdam, S. van Esveldt, 1764.
64351: LA FARGUE, - La Fargue collection
14436: FARJON, MAX - Het gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 350 Jaar historie en gebruiken. Leenderstrijp 1995, (316) p., ill., cloth with dustjacket.
774: FASEL, W.A. - `Duizend en een aanwinsten'. Inventaris van de collectie aanwinsten van het Gemeentearchief Alkmaar. Alkmaar 1986, 106 p.
52403: FAUCHER, MICHEL LE - Verhandeling van de uitspraak en gebaarmaaking van eenen reedenaar (...) als meede bestieringen aangaande de uitspraak en gebaarmaaking door den heere Petrus Francius en ten laatsten aanmerkingen aangaande uit het Frans en Latijn door J. van Zanten. Haarlem, W. v. Kessel, 1701.
67640: FAVARO, ANTONIO, - Intorno alle opere complete di Cristiano Huygens
66297: FAVARO, A., - La proposta della longitudine fatta da Galileo Galilei alle confederate provincie belgiche
33502: FAY, JACOBUS FREDERICUS DU, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de inter conjuges donationibus morte donantis confirmatis [...] Leiden Bernhardus Jongelyn 1742
27690: FAYEN, A - Lettres de Jean XXII ( 1316-11334 ), textes et analyses, tome I ( 1316-1324 ) et tome II, 1e partie ( 1325-1330 ), Rome 1908-1909, 953 + 448 pag .Hardback in artificial leather. [tome II 2e partie missing]
39664: FAYUS, TH. - Disputatio philosophica de materia subtili, Utrecht 1724, 22 pag., papieren omslag [ o.a. over Descartes]
18638: W. (VERT.); WILHELM VOGEL; CAMILLO FEDERICI [PS. VAN GIAMBATTISTA VIASSOLO] - De Amerikaan, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1821.
27972: FEEN, T. V.D. - De invloed van het christendom op het regt, 's-Gravenhage 1841, 149 pag., orig. karton.
50586: FEHSE, C. - 't Zand (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50587: FEHSE, C. - Zuidbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50585: FEHSE, C. - Winsum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50583: FEHSE, C. - Wildervank (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50584: FEHSE, C. - Winschoten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50582: FEHSE, C. - Wedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50581: FEHSE, C. - Warffum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50580: FEHSE, C. - Vlachtwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50579: FEHSE, C. - Uskwerd [Usquert] (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50577: FEHSE, C. - Ulrum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50578: FEHSE, C. - Uithuistermeeden (Uithuizermeeden) (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50576: FEHSE, C. - Uithuizen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50575: FEHSE, C. - Termunten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50573: FEHSE, C. - Scheemda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50574: FEHSE, C. - Stedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50572: FEHSE, C. - Sappemeer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50570: FEHSE, C. - Onstwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50571: FEHSE, C. - Oude Pekela (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50569: FEHSE, C. - Oldekerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50567: FEHSE, C. - Nieuwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50568: FEHSE, C. - Noordbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50566: FEHSE, C. - Nieuwe Schans (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50565: FEHSE, C. - Nieuwe Pekela (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50564: FEHSE, C. - Muntendam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50250: FEHSE, C. - Midwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50249: FEHSE, C. - Middelstum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50248: FEHSE, C. - Meedem (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50246: FEHSE, C. - Loppersum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50247: FEHSE, C. - Marum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50245: FEHSE, C. - Leens (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50244: FEHSE, C. - Kloosterburen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50242: FEHSE, C. - Grijpskerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50243: FEHSE, C. - Hoogkerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50240: FEHSE, C. - Finsterwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50241: FEHSE, C. - Grootegast (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50239: FEHSE, C. - Ezinge (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50236: FEHSE, C. - Bierum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50237: FEHSE, C. - Ten Boer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50235: FEHSE, C. - Bellingwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50234: FEHSE, C. - Arrondissement Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50231: FEHSE, C. - Baflo (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50232: FEHSE, C. - Bedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50230: FEHSE, C. - Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50229: FEHSE, C. - Aduard (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50228: FEHSE, C. - Adorp (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
64092: FEIST, SIGMUND, - Etymologisches Wörterbuch der Gotischen Sprache. Mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger gotischer Sprachreste
7520: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
65626: FEITH, RHIJNVIS, - De ouderdom in zes zangen
19382: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de stads-veenkoloniën.
19366: FEITH, J.A. - De Ommelander borgen en hare bewoners in de 17de en 18de eeuw.
14810: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594.
782: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis. (Diss.) Groningen 1885. Geb. (in besch. leren band), 209 p.
784: FEITH, J.A. - Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen. Groningen 1901. Geb., 386 p.
65294: FEITH, RHIJNVIS, - De ouderdom in zes zangen
780: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhem Coenders van Helpen. 's-Gravenhage 1886. Geb., geïll., 90 p.
67732: FEITH, RHIJNVIS, - Oden en gedichten
67729: FEITH, P.R., - Levensschets van Mr. M. des Amorie van der Hoeven
67733: FEITH, RHIJNVIS, - Poëtisch mengelwerk
7538: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7532: FEITH, RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7534: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. De Eenzaamheid en De Wereld. 2e druk. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
7523: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Tweede deel, Zwolle, H. Doijer Asz, 1824. [alleen het tweede van drie delen]
7529: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788.
32071: FEITH, GUILIELMUS JACOBUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, animadversiones nonnullas exhibens de delicto iterato [...] Groningen W. Zuidema 1840
32961: FEITH, ELIAS, UIT GRONINGEN - Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1795, in de provincie Groningen. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1870
3496: FEITH, H.O. - Geslachtlijst van de familie Feith. Groningen 1881, 49 p., met tabel, geïll. Op omslag: `Aant. betr. de geboorte...'
64978: FEITSMA, J., - Het heldenleven van "Van Speijk"
788: FELIX, D.A. - De archieven krachtens de K.B.'s van 28 augustus 1919 ... naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Rechterlijke en notarieele archieven (1796) 1811-1838 (1942). 's-Gravenhage 1931, 239 p.
56902: FELLER, - Vaine replique de l'abbe de Feller, ou examen d'un article de son journal historique & litteraine du sujet de l'ecrit intitule Reponse a une calomnix de l'abbe de Feller contre les catholiques-Jansenistes de Hollande, Utrecht, Schelling, 1794, 21 pag.
36320: FELLERUS [FELLER] JOHANN HENRICUS, UIT BULA-MISN.; PRAESES: KIESSLING, JOHANN DANIEL - Exercitatio historica de artibus episcopi Romani in conservanda monarchia Leipzig Bauch 1713
35190: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER , UIT DWINGELO - Opmerkingen over artikel 97 der Grondwet Groningen Wolters 1888
36626: FELTZ, WIM VAN DER - Foto van diner t.g.v. de promotie van W. van der Feltz op Minerva. Hierbij : Foto van candidaatsfeest Wim van der Feltz op stoep Hotel Levedag, 1904. Voorts groepsfoto's Ahasverus 1904 en Collation 1909. 1909
65634: FENELON, F. DE PONS DE SALIGNAC DE LA MOTHE, - Godsdienstige beschouwingen / gevolgd naar het Fransch van Fenelon, schrijver van den Telemachus; voorafgegaan van de levensschets van dien auteur
66035: FENELON, F. DE PONS DE SALIGNAC DE LA MOTHE, - De opvoedinge der meisjes / van den heer Franc¸ois de Salignac de la Motthe Fe´ne´lon; als meede onderwys voor eene jonge prinsesse van den heer de la Chetardye; uit het Fransch vertaald en voorzien met eene voorreden van Josua van Iperen
33504: FENNEMA, TJEPKE, UIT FRANEKER - Dissertatio philologica de quatuor cornibus et quatuor iis oppositis fabris, prophetae Zachariae in viso propositis [...] Franeker Willem Coulon 1766
33165: FERF, ABRAHAMUS, UIT BERGUM - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis, jure belgico cum gallico collato [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
24842: FERRIER, A.; - Introduction a l'etude philosophique et practique de la phrènologie.
34088: FERRIER, ALEXANDER JANUS, UIT ´S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de variis modis acquirendi per occupationem jure Anglico comparato cum jure Romano [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
792: FERWERDA, ABRAHAM, EN JACOBUS KOK - Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-boek, waarin voorkomen de voornaamste adellijke en aanzienlijke familiën in de zeven vereenigde provinciën opgemaakt uit oude en echte gedenkstukken; doormengd met veele weetenswaardige historische byzonderheden byeen en in orde gebracht door wijlen Abraham Ferwerda, en met de noodige registers, zo der geslachten als der wapenen voorzien door Jacobus Kok. Eerste deel (letter A-B), Tweede deel (letter C-E).
43836: FETES,F.J., - Manuel des compositeurs, directeurs de musique, chef d'orcheste & de musique militaire, or traite methodique (....), Paris [1837], 133 pag., los.
35596: FEUERBORN, JUSTUS - Christliche Predigt [...] bey der [...] fünfftzigjährigen glücklichen Ehe [...] Hermanni Vulteji [...] und [...] Frawen Adelheit, geborner Happelin [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
66770: FEVAL, P., - De verborgenheden van Londen van Sir Francis Trollop. Eerste deel, eerste, tweede en derde stuk.
36246: FIBIGER, JOHANN ADAM, UIT LOBAVIA-LUSATUS; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - De poculo S. Joannis quod vulgo appellant S. Johannis-Trunck ..... Leipzig Chr. Fick 1675
49830: FICK, A., - Potsdam, Berlin, Bayreuth. C.Ph.C. von Gontard (1731-1791) und seine burgerlichen wohnhauser, immediatbauten und stadspalais, Petersberg 2000, 288 pag., geb., geïll.
65809: FIDELIO (PSEUD. J.C. PEEREBOOM), - Haarlemsche schetsen, tien teekeningen van P. van Looy met bijschriften van Fidelio
24848: FIELDING, HENRY; - Amelia. London, A. Millar, 1752.
7550: FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7551: FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7549: FIELDING, HENRY - De historie of gevallen van Joseph Andriessen, broeder van Pamela, en zyn vriend den heer Abraham Adams. Geschreven in navolging van Cervantes, schryver van Don Quichot. 2e druk. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1776. [2 delen in 1 band]
23314: FILEDT KOK, J.P. E.A. - Kunst voor de beeldenstorm. Catalogus. `s-Gravenhage 1986, 493 pag., geïll.
30304: FILEDT KOK, J.P. - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch- meester, ca. 1470-1500, Amsterdam 1985, 404 pag., geïll.
30488: FILEDT- KOK, J.P. - Lucas van Leyden- grafiek ( 1489-of 1494- 1533) met een complete oeuvre catalogus, Amsterdam, Rijksmuseum, 1978, 175 pag., geïll.
35640: FILITZ, THOMAS, UIT KÜSTRIN; PRAESES: SIMON, JOHANN - Violationem legati [...] Jena typis Müllerianis 1680
36174: FISCHER, JOHANNES, UIT SOLNENSIS HUNG.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - De origine, jure, ac utilitate linguae Slavonicae .... Wittenberg Christian Schroedter 1697
65398: FISHER, LORD, - Memories by admiral of the fleet Lord Fisher
15247: FISK, WILBUR - Travels in Europe; viz. in England, Ireland, Scotland, France, Italy, Switzerland, Germany and the Netherlands. 5de druk. New York: Harper, 1839.
6652: FISKE, JOHN - The Dutch and Quaker colonies in America, two volumes.
61046: FITZGIBBON OF LOWER CONELLO, GEORGE III, LIMERICK IRELAND - Patent of nobility donated in name of George III (1738-1810) to John FitzGibbon (ca. 1747-1801), Lord Chancelor of Ireland, creating him Baron Fitzgibbon of Lower Conello co. Limerick.
35486: FLACHS, SIGISMUND ANDREAS - Vestitum e papyro in Gallia nuper introductum e scriniis antiquitatis erutum moralibusque adnotationibus circa inventiones vestium stipatum [...] Leipzig Schedius 1718
14418: BRITISH & COLONIAL FLAGS - British & Colonial flags, also flags of all nations, Glasgow James Brown & Son, [ca 1901?]
19344: FLAMENT, A.J. - Bijdragen tot de kennis der oude Amsterdamsche geslachten, uit de aanteekeningen in de directoria van David van der Mye, pastoor des Begijnhofs 1672-1692. 45 pag..
56292: FLAMENT, A.J.A., - Wandelingen op het Vrijthof te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1013, pp. 385-396, geïll.
37682: FLÄMIG, O - Monogramme auf munzen, medaillen, marken, zeichen und urkunden, 2e Auflage, Braunschweig 1968, 184 pag., geb., geïll.
67229: FLETCHER, J., MASSINGER, P., - De tragedie van Johan van Oldenbarnevelt naar het Engelsch van John Fletcher en Philip Massinger vertaald door A.J. Barnouw.
22904: FLEUMER, DEGENHARDT, PADT - Twee nota's en een kwitantie t.n.v. Degenhardt & Padt, opvolgers van C.F. Fleumer, d.d. Amsterdam 1893-1902, deels gedrukt.
7556: FLIJGARE-CARLÉN, EMILIA - De zoogbroeders. Vertaald uit het Zweeds. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845. [2 delen]
7760: FLINES, Q. DE - De vorstelijke voorouders, afstamming uit Czaar Peter den Grooten en Willem I, Prins van Oranje en zestien kwartieren van Hare Keizerlijke Hoogheid, Anna Paulowna, Groot-Vorstinne van Rusland, gemalinne van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje, Kroonprins der Nederlanden. Opgemaakt en uitgegeven, bij gelegenheid van Hoogstderzelver Echtverbintenis.
7557: FLINES, QUIRIJN DE - Loisirs littéraires (collection nouvelle). Amsterdam, Bertram & Comp., 1809.
30350: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Belgian romantic painters, Antwerpen 1981, geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
54565: FLODROFF, KAREL PHILIPS GRAAF VAN - Memorie of species facti rakende den verkoop en aankoop van het huis en heerlykheid Borculo. Amsterdam, Jan Boom [1730].
33806: FLUGGER, JAN HIONDRICK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de fructuum perceptione [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
65276: FOCH, - MEMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918 (2 TOMES)
59586: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - River landscape (Heisen van het zeil)
35840: FOCKE, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT AMSTERDAM - Stellingen ...... Leiden Brill 1873
804: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857. [Leiden] 1933, 295 p., met kaart.
31378: FOCKEMA ANDREAE, S.J. EN B. VAN 'T HOFF - Geschiedenis der kartografie van Nederland, van den Romeinschen tijd tot het midden der 19e eeuw, 's- Gravenhage 1947, 127 pag., geb., geïll.
31677: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Gronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
31703: FOCKEMA, AUKE, UIT DOKKUM - De thoracenthese. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1868
810: FOCKEMA ANDREAE, S.J., EN W. DOWNER - Overijsselsche plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810. Utrecht 1961, 175 p.
33163: FOCKEMA, YNZ.FIL., JOHANNES, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de iterato crimine seu delicto, tum e jure poenali Gallico, tum in universum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
35526: FOERSTERUS, GODOFRIDUS, UIT FRIDEBERG (SILEZIË); PRAESES: BEYER, CHRISTOPHOR - Exercitatio historica de magno veteris ecclesiae circa poenitentes rigore [...] Leipzig Andreas Martin Schede 1725
38190: FOGG, S - Medieval manuscripts, catalogue 14, Londen 1991, 201 pag., ill.
38742: FOHRMANN, J. - Abenteuer und Bürgertum. Zur Geschichte der deutschen Robinsonsaden im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1981, 331 pag. Copy as new.
7085: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX - Deukalion en Pyrrha; tooneelstuk. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
65855: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen Schouwburg, met fraaije afbeeldingen.
7584: FOKKE SIMONSZ, AREND - Nourmahal, of De regeering van vier-en-twintig uuren. Tooneelspel in vier bedryven met zang en dans. Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1808.
55707: FOKKE, S. - Prent: 'Capt. Scheerenberg stilt het oproer op den Dam te Amsterdam Ao 1747', ets en gravure door S. Fokke 1782, A. Fokke Simonsz. exc.
7558: FOKKE, JAN - Mengeldichten. Sabina van Beieren, gravin van Egmond, aan koning Philips, den tweeden. [z.p., z.n., z.j.] [Gebonden met:] Verklaaring der prentverbeelding voor J. van Vondels Gijsbrecht van Aemstel.Amsterdam, Arend Fokke, Simonsz., 1775. [en met:] Lykdicht op het afsterven van den heere Johannes Punt. [Amsterdam, z.n., 1779?]. [en met:] Op de komst van zyne keizerlyke majesteit Joseph II, in Amsterdam, den 13 July, 1781. [Amsterdam, z.n., 1781]. [en met:] Op het smertelyk afsterven van (...) Theodorus Adrianus Clarisse, bedienaar des goddelyken woords te Amsterdam. Overleden te Groningen, den 7den may, 1782. [Amsterdam, Willem Vermandel, 1782]. [en met:] Aanspraak van den heere Emmanuël, in het character van den ridder Bayard, aan zyne excellentie de Marquis de Verac, ambassadeur des konings van Vrankryk. [z.p., z.n., 1786]. [en met:] De Tooneelspelbeschouwer. Beoordeling van het Treurspel, Margaretha van Henegouwen (...) door den heer J. Fokke. [z.p., z.n., z.j.].
55534: FOKKE SIMONSZ, A. - Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus, nagelaten door Arend Fokke Simonsz en door hem voorgelezen in (...) Felix Meritis. Amsterdam, Saakes, 1814.
66972: FOKKE SIMONSZ, A, - Verhandeling over de algemeene gelaatkunde der onderscheidene leeftijden van den mensch, waar bij gevoegd is eene naauwkeurige beschrijving van een mensch-horologie; met de noodige ophelderende aaenteekeningen, voorgeleezen in, en opgedragen aan: de Maatschappij van Verdiensten ter spreuke voerende Felix Meritis door Arend Fokke, Simonsz.
52481: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden. Amsterdam, v.d. Hey, 1809.
7588: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het lustslot van den duivel, zangspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7564: FOKKE SIMONSZ., AREND - Het (Latijnsch) Hollandsche spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een’ boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806.
7593: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); HEINRICH JOSEPH VON COLLIN - Balboa, treurspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807.
7559: FOKKE, JAN - Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland; treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, [1775].
7570: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Dorus, of het wonderkind. Het psycho-chemisch geheim om van den nood eene deugd te maken. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 9 van 12 delen]
7571: FOKKE SIMONSZ., AREND - De moderne Helicon, een droom. 2e druk. Apollo, sergeant van de gewapende burgerwacht, of Vervolg van den modernen Helicon. Haarlem, François Bohn, 1802.
7573: FOKKE SIMONSZ., AREND - Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of De waereldsche kermismarkt. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806.
7596: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); KARL FRIEDRICH HENSLER - Het vrouwtje van den Donau, of De koningin der spooknymphen. Zangspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, [1826?].
7597: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNEZ - Salomons eerste gericht; tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 5e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807.
67518: FOKKE, S., - Graave belegerd, door Prinse Maurits, in 't jaar 1602.
65349: FOKKE SIMONSZ., A., - Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch, in drie verhandelingen, waar bij gevoegd is eene verhandeling over de zelfkennis; Voorgeleezen in, en opgedraagen aan de Maatschappij der Verdiensten, onder de zinspreuk; Felix Meritis (...) met caricatuurplaaten.
55701: FOKKE, S. - Prent: 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao 1623', ets en gravure door S. Fokke 1776, A. Fokke Simonsz. exc., tonende de aanhouding van Slatius op een dijk voor een herberg.
65538: FOKKE SIMONSZ, A., - Boertige reis door Europa. Geheimzinnige toebereidselen tot eene boertige reis door Europa. Vermaakshalve voorgelezen in, en opgedragen aan de maatschappij der verdiensten, onder de spreuk Felix Meritis
65615: FOKKE SIMONSZ, A, - De Amsterdamsche kermis, in derzelver oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat, beschouwd, in eene verhandeling voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de beide Amsterdamsche departementen de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Met caricatuur plaaten.
67741: FOKKE, S., - Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevesteinsche gevangenis, in 't jaar 1621
7592: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De spiegelridder, eene opera in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1807.
65616: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen schouwburg, met fraaije afbeeldingen. Bound with: "Historie van den Nieuwen Amsterdamschen Schouwburg" (1775) and three poems.
65709: FOKKE SIMONSZ, A., - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den acteur T. Majofski, in den stadsschouwburg te Amsterdam. Den eersten january 1803.
7589: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De pagiestreeken, kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
59602: FOKKE, SIMON (1712-1784), ON A DRAWING BY SCHOUMAN, AERT (1710-1792), AFTER PAINTING BY BAEN, JAN DE (1633-1702) - Aftekening der Schilderye, op 't Stadhuis te Dordrecht geplaatst, ter gedagtenisse van de Overwinning by Chattam, in 't Jaar 1667, onder 't beleid van KORNELIS DE WIT. Rurwaard van Putten.
7568: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Leven van Lucifer. Amsterdam. J.C. van Kesteren, 1835. [deel 4 van 12 delen]
7566: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. 2e druk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831.
55766: FOKKE, SIMON (1712-1784) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792) - Willem de Eerste, prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584
67348: FOKKE SIMONSZ, A, - De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. Met caricatuurplaten.
39320: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 's- Gravenhage, Leeuwesteyn., z.j., 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
43132: FOKKE SIMONSZ., AREND - De graveur, behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia of graveerkunst (...) etsen (...) mezzotinto (...) aquatinta. Dordrecht, Blusse, 1796. [13e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
43152: FOKKE SIMONSZ, A. - Inleiding tot de gronden der teekenkunst benevens tot de geheimen van de bereiding van de meeste soorten van waterverwen (...) uit het Engelsch vertaald door A. Fokke Simonsz. Utrecht, Stamrood, 1814.
34092: FOKKER, GERARDUS ADRIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen inaugurale juridicum de futura potestatis judiciariae ordinatione [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
814: FOKKER, ADR.A., EN J.C. DE MAN - Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901, 200 p. gebonden exemplaar.
33506: FOKKER, JOANNES PETRUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio philosophica inauguralis, de mensura temporis [...] Leiden Leonardus Herdingh 1781
37986: FOKKER, A.L. - De s'- Gravenhaagsche Boekhandelaars- Vereeniging in de jaren 1886- 1904, 28 pag.
40562: FOKKER, M., - Proeve van een lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg, Middelburg 1904, 101 pag.
32783: FOLKERSMA, ULBO, UIT LEEUWARDEN - Specimen iuridicum inaugurale, diversa continens [...] Groningen W. van Boekeren 1823
65069: FONCIN, P., - Geographie Historique l'histoire de la formation territoriale des pays civilises et l'histoire de la civilisation 48 lecons - 48 cartes coloriees 5 figures, lexique, table alphabetique
54043: FONGERS, S. - Redevoering gehouden door den heer S. Fongers ter teregtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland op den 3den October 1855 bij het sluiten der debatten in zake de heeren Jonkheer M. Salvador en S. Fongers. Amsterdam, A.H. v. Gorcum, 1855.
60870: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables choisies de La Fontaine, précédées de sa vie. Nouvelle Edition, a laquelle on a ajoute? des notes explicatives; a? l'usage des Maisons d'Education. Tournay, J. Casterman, n.d. [1852].
56472: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de La Fontaine, publiées par D. Jouaust avec une introduction par Saint-René Taillandier (De l'Académie français. (set of 2 ) Paris, Librairie des Bibliophiles, 1873.
8711: LA FONTAINE, JEAN DE - Fabelen van J. De la Fontaine in Nederduitsche vaerzen. (set of 4), Amsterdam, Johannes Allart, 1805.
51630: FONTAINE, JOS, - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden, Zutphen 1980, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32579: FONTAINE, PETRUS FRANCISCUS MARIA, UIT AMSTERDAM - De Raad van State. Zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
38098: LA FONTAINE, JEAN DE / J.C. JUMEL - Choix de fables de la Fontaine, precede d' une notice sur sa vie, et suivi de petits dialogues propres à faire sentir aux enfans les beautes de l' apologue, par J.C. Jumel. Fourth edition, Paris, d'Alexis Eymery, 1820.
38584: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis, z.pl., 1956, ing., 20 pag., geïll.
38985: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de J. de la Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandré et W.H. Freeman, Paris, Bernardin Béchet, 1868.
32149: FONTEIN, JACOBUS ADRIANUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de legatis ex principiis juris hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1842
34286: FONTEIN VERSCHUIR, GISBERTUS CORNELIUS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad art. 386 Cod. Nap. Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
65211: FOPPOLI, M., - Gli stemmi dei comuni di Valtellina e Valchiavenna
33173: FORBES, WILLIAM MELANCHTON, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica de iudice eiusque officio apud Romanos [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
42205: [ROOSWIJK, N. VAN], N. V. FOREEST, J. FRUYTIERS - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der Stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
23684: FORMEY, J.H.S. - Consolations raisonnables et religieuses, Yverdon 1768, (12) + 273 pag.
31941: FORMIJNE JR., JAN, UIT TIEL - Verslag der heelkundige kliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1892-1893. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1896
822: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.) - Historie van Groningen. Stad en land. Groningen 1976. Geb., geïll., 825 p.
32497: FORSTEN, RUDOLPHUS, UIT OLDAMPT GRONINGEN - Dissertatio medica inauguralis, cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
15251: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, [z.j.].
59582: FORTI, CARLO ANTONIO (1657- 1732); AFTER CANUTI, DOMENICO MARIA (1625-1684) - The Virgin and Child in the heavens with Saints
42763: FORTIN DE LA HOGUETTE, PHILIPPE - Testament ou conseils fideles d'un bon pere a ses enfants. Leiden, J. Sambix [gedrukt door J. Elzevier], 1655.
25038: FOSSE, J. CH. DE LA - Algemeen kunstenaars handboek of schatkamer voor alle beoefenaaren van kunsten en handwerken. Amsterdam, J.W. Smit, [ca. 1790].
66857: FOSTER, J.J., - A Dictionary of Painters of Miniatures [1525-1850]. With some account of Exhibitions, Collections, Sales, etc.
59454: FOTOALBUM, BLOEMENDAALSE BRANDWER, 1945-1955 - Fotoalbum van de Bloemendaalse brandweer in de jaren 1945-1955. 15 pp foto's beginnend in zwart wit en daarna in kleur, enkele nog niet gebruikte bladen. Mooi album.
59352: FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. - prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
66059: SIMON VAN DER STEL FOUNDATION, - Bulletin of the Stigting Simon van der Stel Foundation, nrs. 1 and 2. Mei -may 1960; maart-march 1961.
47644: FOURNEL, V., - D' Alexandrie au Caire, Tours 1897, 142 pag., ill.
30944: FOX-DAVIES, A.C. - The art of heraldry. An encyclopedia of armory, London, Jack, 1904, large 4o, 504 pag., hardback, ill.
832: FOX-DAVIES, ARTHUR CHARLES - Heraldic badges. Londen-New York 1907. Geb., geïll., 162 p.
3868: FRAGMENT - Fragment généalogique concernant la famille Joos. Overdr. (18..), 9 p., met twee wapenplaten.
63904: FRANCK, L., - Jan van Beers, eene levensschets
64891: FRANCKE, J., - Utiliteyt voor de gemeene saake : de Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697
64211: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden Godsdienst. Eenvoudig ter nedergestelt, en met de Oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen door Aegidius Francken, Bedienaer des H: Euangeliums tot Maessluys. Veertiende druk.
64462: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Stellige God-geleertheyd, dat is de Waarheden van de Hervormde Leer, eenvoudig ter nedergestelt, en met Oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen. Eerste deel. Vyfde druk.
58602: FRANCKEN, W., BERGSMA, - Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934.
32963: FRANCKEN, CORNELIUS MARINUS - Oratio de finibus institutionis in gymnasiis partim iure prolatis, partim in posterum proferendis [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1852
64463: FRANCKEN, AEGIDIUS, - Stellige God-geleertheyd, dat is de Waarheden van de Hervormde Leer, eenvoudig ter nedergestelt, en met Oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen. Tweede deel.
66127: FRANCKEN, A., - Toespraak bij het graf van den weleerwaarden, zeer geleerden heer W. Storm, in leven predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Utrecht door deszelfs ambtgenoot A. Francken. Uitgegeven ten behoeve van de armen der Gemeente.
36278: FRANCO[FRANCI], DESIDERIUS - Dissertatio epistolica ad V. Cl. Severinum Pedanium, de historia artis scriptoriae, nuper publicata Wittenberg? 1683
36024: FRANCOIS, J.P.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het volkenrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1920
67423: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Wilhelmo Quinto serenissimo arausionensis et nassaviae principi, necnon academiae lugduno batavae illustrissimis curatoribus sacrum.
7623: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7625: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - De toren van de Leydsche saai- of festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst. Leiden, P.H. Trap, 1807.
52503: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Gedichten. 2 delen, Amsterdam, de Kruyff, 1776-1779.
52509: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE / P. 'T HOEN - De zeetriumph der Bataafsche vryheid op Doggersbank. Bevochten den 5-oogstmaand-1781. 1e en 2e stuk, Amsterdam, Allart, 1782. [Met:] Nodige bylage en aanmerkingen op den zeetriumph. Amsterdam, I. de Jongh, 1783.
7626: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Oud Hollands vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide oud Hollandsche aanteekeningen [...] Aan den raad en het volk van Leyden. Gedrukt voor rekening en ten voordeele van den autheur, en voor contant te bekomen bij F. de Munnik, boekverkooper te Leyden. [Leiden], 1809. [Tweede titelpagina:] Utrecht, de kroonstad der Bataafsche, Frankische en Nederrhijnsche koningen, vorsten en prelaten. Eeuwschets tot op dezen tijd, toegepast op oud Hollands vriendschap. 1808.
7618: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Gedichten. Amsterdam, F. de Kruyff, 1776-1779. [2 delen]
7606: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint, zyne doorlugtige hoogheid Willem de Vde [...] op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjarige eeuwgetyde der oprichtinge van Hollands Hooge school, binnen de stad Leyden opgedraagen en geschonken. [Leiden, Haak en comp., 1775]
7601: FRANCQ VAN BERKHEIJ, CAREL DAVID DE VRIJ LE - Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van zyne doorluchtige hoogheid Willem Frederik, erf-prince van Oranje en Nassauw [...]. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, 1786.
65544: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE, - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets.
42123: FRANCQ VAN BERKHEY, JOHANNES LE - Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. 6 delen, Leiden, Trap, 1805-1811. [Ook verschenen als deel IV 2 t/m IX van de Natuurlijke Historie van Holland].
26148: FRANCQUEN, C. DE - Recueil Historique, genealogique, chronologique et nobiliaire des Maisons et familles illustres en nobles du Royaume (...) des Pays-Bas. Brussel 1826, ca. 1000 pag., geb. in half leer, met 15 tabellen. Betreft: Oranje-Nassau, Arenberg, Bieberstein, Blondel, Bouillon, Bousies, Bryas, Constant Rebecque, Croix, Croy, Derfelden, Gravre, Goubau, la Barre, Lalaing, Ligne, Lockhorst, Looz-Corswarem, Maelcamp, Moreau de Bellaing, Spoelberch, Válenzi, van den Broucke.
16294: FRANEKER - Geïllustreerde gids voor Franeker en omstreken. Uitg. in overleg met ‘Franeker’s Belang’, Groningen, Evers, [1906] 76 p.
16866: FRANK-VAN WESTRIENEN, A. - De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1983, 385 p, ing.
65964: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis, Dagboekbrieven 12 juni 1942- 1 augustus 1944. / Anne Frank, Diary of a young Girl,
32563: FRANK, GUSTAV. W. - De matthiae flacii illyrici in libros sacros meritis. Commentatio theologica [...] Leipzig Breitkopf & Härtel 1859
36256: FRANK, JO. NICOLAUS, UIT VARISC.; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST - Disputatio theologica de universalitate voluntatis divinae respectu vocationis Jena Johann Werther 1666
56720: FRANKAMP, L., - Beschouwingen over eenige oorzaken van het ter zijde stellen van militaire officieren, ook van andere staats-ambtenaren, Utrecht, 1854, 15 pag.
65547: FRANKAMP, L.,, - Losse gedachten over 1. vrijheid, gelijkheid en broederschap, 2. uiteenloopende gevoelens, 3. handhaving der maatschappij, 4. niet veel praten noch voorbarig beloven, maar handelen, 5. onze bezigheden in verband met onze verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, 6. belooningen en onderscheidingen, 7. Belgie en Holland tegenover Frankrijk / door ... L. Frankamp
67757: FRANKE, CLEMENS, - Beiträge zur Geschichte Johanns II. von Hennegau-Holland
63914: FRANKEN DZ, D., KELLEN, J. PH. VAN DER, - L'Oeuvre de Jan van der Velde, Graveur Hollandais 1593-1641 avec additions et corrections par Simon Laschitzer
59066: ANKUM PROF DR. L. A FRANKEN G. J. D. EA, - Encyclopedie van de Zaanstreek, De stichting behoud Zaans Streekeigen 1991 in 2 delen.
56648: FRANKLIN, ALFRED, - La civilite, l' etiquette, la mode, le bon ton, du 13e au 19e siecle, 2 delen, Paris, 1908.
844: FRANQUINET, G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach, berustende op het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1877, 303 p.
7631: FRANSEN VAN ECK, CORNELIS - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde. Deventer, J.H. de Lange, 1817.
31739: FRANSEN VAN ECK, CORNELIS - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde [...] Deventer J.H. de Lange 1817
35802: FRASER, EVERT SOPHIE JACOB MARIUS ANNE, UIT BATAVIA - Retroflexie operaties Leiden IJdo 1898
64070: FREDERIKS, J.G., FREDERIKS, P.J., - Kohier van den tweehonderdsten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631 uitgegeven vanwege het Koninklijk oudheidkundig genootschap te Amsterdam
19710: FREDERIKS, J.G. - Cornelis Cornelisz Matelieff de Jonge en zijn geslacht.
66548: FREDERIKS, J.G., - Johan Lipperhey van Wesel Burger van Middelburg en uitvinder der verrekijkers, door J.G. Frederiks.
32219: FREDERIKS, JAN, UIT IJSSELMUIDEN - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie. Academisch proefschrift [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1960
34514: FREDERIKS, JOHAN SAMUEL, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over vaginale hysterektomie Amersfoort Van Cleeff 1898
41534: FRELING, W.V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw, Leeuwarden 1993, 375 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22732: FREMERIJ, DE; SEIJL - Brief van P.J. de Fremerij, d.d. ‘s-Gravenhage 1836 met aanbeveling betr. W. Seijl, zijn oppasser die tevens een uitdragersaffaire doet.
22386: FREMERY, DE, SUERMAN, VAN WOUDENBERGH - Drie brieven van N.C. de Fremery, dd. 1828, aan zijn “hoog geleerd collega Suerman”, manuscript, 4° en 8°, 7 p.
34542: FREMERY, PETRUS ISAACUS DE, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale sive exercitationes quaedam de rationibus veterum jurisconsultorum Leiden Luchtmans en Herdingh 1801
61105: FRENCH HERALDICA, CONSEILLERS OF THE FRENCH COURT, CHANDON DE BRIAILLES - Manuscript heraldica collection containing 81 coats-of-arms of the 'conseillers' and presidents of the French Court.
19082: FRENKEN, A.M. - Genealogieën van eenige voorname aan elkaar verwante Meierijsche geslachten.
41694: FRENKEN, A.M. - Helmond in het verleden, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1928-1929, 335+384 pag., omslag los.
43275: FRESNOY, C.A. DU / DE PILES - De schilderkonst van Carolus Alphonsus du Fresnoy, uyt het Latyn in 't Fransch vertaelt en vervoegt met noodige en zeer uytvoerige aenmerkingen door mr. De Piles, en alzoo in 't Nederduytsch overgezet door xxx. Antwerpen, v.d. Hey, 1762.
66273: FRETS, FRANCOIS, - Vergelijkende berekening van het personeel en de bezoldiging voor de regterlijke magt volgens het voorstel der heeren Barthelemy en volgens de wet van 18 april 1827.
66275: FRETS, FRANCOIS, - Aanmerkingen op het voorstel van eenige heeren leden der Staten Generaal tot veranderen der wet op de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie
66271: FRETS, FRANCOIS, - De uitvoerlijkheid van de wet op de regterlijke organisatie nader betoogd en berekend
35454: FREUDE, HENRICO; PRAESES: KRIEGEL, ABRAHAM - Dissertatio de veterum et recentiorum ratione excitandi iuventutem ad litterarum culturam Leipzig Schedius 1719
36292: FREYBERGK, CHRISTIAN AUGUST, UIT STOLP-MISN.; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG - Disputatio academica de bruto ex lege Leipzig Brandenburger 1703
34572: FRIDAGH, CONRADUS GUILIELMUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica inauguralis de jure liberos exheredandi [...] Utrecht Van Paddenburg 1821
36400: FRIDERICI, JOHANN, UIT PLAVIA-VARISCUS; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR - Historia Johannis Friderici I, electoris Saxoniae Halle Zeitler 1715
16818: FRIED, F. - Neueste Post-Karte von Deutschland und dem grösten Theil der umliegenden Staaten, oder Mittel-Europa, aus den besten quellen gezogen und nach den neuesten Grenz-Bestimmungen entworfen und gezeichnet von F. Fried, 1829. Wenen, Artaria, 1829.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/6