Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46621: - KOPYRECHT OP VERTAALDE BOEKEN--- Adres aan de koning door Nederlandse boekhandelaren. Folio, 3 pag., gedrukt [ca. 1818].
46625: - BOEKHANDEL, GRAVENHAGE--- Extract uit Register Resolutien van de Kamer van Politie van Den Haag, d.d. 10-9-1806. folio, 1 pag., gedrukt (met handtekening in pen H. van Panhuijs).
46627: - BOEKHANDEL--- Ca. 40 afbeeldingen van bibliotheken, boekverkopers, antiquaren etc., voornamelijk 19e eeuw.
46633: - TWENTHE, DAGBLAD TUBANTIA--- Kinderkrant van het Twentsch Dagblad Tubantia, nrs. 1-52 (= eerste jaargang 1937), 416 pag., geillustreerd, gebonden in linnen band. Gedrukt.
46637: - VERBERNE--- Tien overdrukken van artikelen van dr. L.G.J. Verbene, 1940-1958.
46643: - BORGER, TYDEMAN--- Iets ter aanvulling van het levensbericht van E.A. Borger (zie Boekzaal januari 1850). En 'Nog iets naders omtrent E.A. Borger'. 8°, gedrukt, 3 pag. Getekend: H.W.T.[ydeman].
46649: - SCHARP, BEELAERTS VAN BLOKLAND--- Brief van H.J. Scharp, secretaris K.O.G. d.d. Amsterdam 1917, aan W.A. Beelaerts van Blokland. Manuscript, 1 pag.
46653: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Programma der feestelijkheden, (...) t.g.v. het 375 jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden, 7-14 juni 1950. 112 pag., gedrukt.
46655: - TONEEL, OBREEN, V. SWINDEREN, V. BYLANDT--- Toneelstuk 'De doorgehakte doodbidder of Odysseus thuiskomst'. Gedrukt, 20 pag., begin 20e eeuw.
46659: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gids 'Studiosi juvare de lectamur, Organisatie voor studentenhulp, Amsterdam 1933-1934'. 72 pag., geill. gedrukt.
46665: - LEIDEN--- Alphabetische naamlijst van de ingezetenen der Stad Leyden, de vereischten bezittende om tot kiezers te kunnen benoemd worden. 1837, 1842, 1845, 1847. Folio, 16 pag.
46667: - ONDERWIJS, SCHOOL MET BIJBEL--- Drie stukken betr. collectes voor een school met de bijbel, 1894. Gedrukt, 8 pag.
46679: - WISSINK, BOSCH--- "Protest". Ondertekend: G. Wissink v.d. M. en H. Bosch, 19e eeuws, 4°, 2 pag. Manuscript.
46681: - WIJCK, VAN DER--- Brief van H.C. van der Wijck, d.d. 's Gravenhage 1887, gericht aan leden der Tweede Kamer. 4°, 1 pag., gedrukt.
46691: - FRIESLAND, W.O.II--- Friesch Dagblad, 15 afleveringen uit de periode 29/7/1940 - 15/10/1940. Gedrukt.
46693: - VERMANDER, V.D. MANDERE--- Genealogische aantekeningen betr. geslachten Vermander en Van der Mandere, 2e helft 20e eeuw, ca. 50 pag.
46695: - WHESSELL--- 10 litho's van koppen van personen, getekend door I. Whessell, 1794, gepubliceerd door T. Simpson te Londen.
46697: - ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ--- Nederlandsche Gedachten, officieel orgaan ten dienste van de A.R. partij, jrg. 2 (1945-46) en 3 (1947), compleet, gedrukt.
46699: - DORDRECHT, GEZELSCHAP SIMPLICITE--- Album nr. 2 van het gezelschap Simplicité te Dordrecht over de jaren 1816-1843. Oblong album in rood marokijn gebonden, met een groot aantal bijdragen, in de vorm van gedichten en tekeningen. Manuscript.
46705: - HASPERS--- Getuigschrift voor sergeant O.J.F.H. Haspers, d.d. 14-1-1942. 1 pag., getypt.
46715: - FRANZ--- Foto, 9x6 cm., van 'Hans Franz met een vriend', 1935.
46719: - RK, UTRECHT, KOCK--- Placaat van Staten van Utrecht d.d. 23-5-1703, betr. Theodorus Kock, 4°, 4 pag., gedrukt.
46725: - JORDENS--- Exemplaar van de overdruk uit Ned. Leeuw van de 'Bijdrage tot de genealogie Jordens' door Kronenberg en Roell. 45 pag., gedrukt.
46729: - BANNING, VAN; ZOETERWOUDE, RK--- Convoluut van 7 publicaties, meest in het Latijn, van Johannes van Banning, r. k. priester te Zoeterwoude, gepubliceerd 1824, 1839, 1840, 1835, en z. j. 8°, gedrukt, gebonden in mooie half leren band uit de tijd.
46735: - MORITZ, TETRODE, RIE CRAMER--- Baby's book. Voor Else Moritz, dochter van R.F. Moritz en H. Moritz-Tetrode, Huize De pol, 't Joppe (Gld.), geboren 24 maart 1927. Ingeschreven op 26 pagina's in een voorgedrukt album met illustraties van Rie Cramer.
46737: - INDIE, VAN STIPRIAAN LUISCIUS, VAN GORKUM--- Map met 14 foto's (ca. 18x24 cm.), ca. 1890, van gezichten in Indie: Oude station Elandsfontain (foto: E.E.Caney); Samarang (3x); doorbraak spoordijk tussen Maroesburg en Florita (?); Bureel staatspoor Malang-Blitah; huis fam. Van Gorkum te Droinfontein (?).
46739: - FAK BROUWER, TAK, SALM--- Poesiealbum van Marinus Fak Brouwer, 1878-1881, met 27 inschrijvingen, voorn. te Middelburg. Met verzilverd schildje op voorplat met M.F.B.
46741: - OOSTVEEN, VAN--- Brief van Mia S.H. van Oostveen, d.d. Leersum 1946. 1 pag., getypt.
46747: - FRANSEN, L.J. COSTER SCHOOL, HAARLEM--- Voor Wim. Ringband met bijdragen t.g.v. het afscheid van Willem Fransen als docent aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap Laurens Jz. Coster te Haarlem op 14-7-1988.
46751: - WORKUM, HAIJTEMA--- Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Sjouke Haijtema te Workum, 1922. 80 pag., gedrukt.
46755: - STEENWIJK--- Veilingcatalogus meubilair, zilver etc. op het landgoed Eikenhof, vroeger genaamd de Ronde Blesse, te Steenwijk, 1880. 18 pag., gedrukt.
46757: - MILITARIA, MAASTRICHT, FRANKAMP, VAN IMBIJZE, MACKAIJ--- Is een goed georganiseerd leger, ook in tijd van Vrede, noodzakelijk? door F..., kapitein der Veld-artillerie. Maastricht, J. Straatmans, 1831. 8°, 18 pag., gedrukt.
46765: - APPINGEDAM, HUIS, ZAGEMAN--- Acte verleden voor burgemeesteren van Appingedam, d.d. 19-12-1785 waarbij de hopman Frans Huis en Anna Geertruida de Bakker een huis met hof er achter aan de Broerstraat te Appingedam verkopen aan monsieur Harm Zageman. Charter op perkament, zegel verloren.
46767: - VOLLENHOVEN, VAN; VAN KAN--- Brief van C. van Vollenhoven aan J. van Kan, n.a.v. diens 'Juridische oorlogsliteratuur van voor honderd jaren', (1915). Manuscript, 4°, 1 pag.
46777: - ELSPEET--- Tekening in kleur van het wapen van Wolterus Elspeet, burgemeester van Harderwijk, ca.1900?
46782: - HAARLEM, KUNSTBEZIT IN STADHUIS--- Memorie behelzende opgave van kunststukken zoo schilder als tapijtwerk, gevonden wordende op het stadhuis en in andere stedelijke gebouwen binnen Haarlem. Door J.A. Graswinckel, 1815. Manuscript, 4°, 18 pag.
46785: - LODEWIJK NAPOLEON IN AMSTERDAM, 1808--- Volkszangen by gelegenheid van de plegtige intrede en het aangenaam verblyf van Z.M. de Koning van Holland binnen Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
46787: - TILBURG, WOUTERS, LOMBARTS--- Huwelijksacte d.d. Tilburg, 9-5-1825, voor Antonie Josephus Wouters, voerman, 32 jaar, zoon van Johannes en Johanna Peijnenburg, met Petronella Wilhelmina Lombarts, 21 jaar, dr. van Antonie F. en Barbara A. Pollet. Folio, 1 pag., manuscript.
46789: - TILBURG, VAN BOMMEL--- Zegenwensch aan onze dierbare ouders J.M. van Bommel en J. Vinken, t.g.v. hunner 25 jarige echtvereniging 12-10-1851. 4°, 3 pag., manuscript.
46793: - DAALEN, VAN; GERRETSON--- Twee brieven van Boeboe, d.d. Arnhem 1913 aan ouders. Ze is in huis bij (tante?) Toetie. Manuscripten, 6 pag.
46795: - TONEEL, FOTO'S VAN ACTEURS, SMIT--- Collectie van 34 foto's, diverse formaten, deels op karton, van toneelspelers c.a., vrijwel alle met opdrachten aan Margaretha Smit (ook Zwarte Griet, Grietepiet); werkzaam in de eerste jaren van de 20e eeuw bij de Stadsschouwburg te Amsterdam.
46797: - OPPERMANN--- Prog. dr. O. Oppermann 1909-1934. Overdruk Tijdschrift voor geschiedenis 49 (1934), 102 pag.
46801: - LEIDEN, STUDENTEN, VISSER--- Twee albums met foto's (voornamelijk studententijd Leiden) van mr. A.R. Visser, later advocaat, Jan v. Nassaustraat 82, 's Gravenhage. De meeste foto's 18x24 cm., 1903-1911.
46806: - SCHEEPVAART, KON. HOLL. LLOYD--- Knipsels betr. Kon. Hollandsche Lloyd, ca. 1900-ca. 1950. Geplakt op bladen, 18 pag.
46808: - MEPPEL, WITHAAN, HEINEN--- Kalligrafie-oefeningen door Hendrikje Withaan, d.d. Meppel 1845. 4°, 2 pag., manuscript.
46809: - DANCKERTS DE RY, DE HOOGHE, V.D. KAMERE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Danckerts de Ry, artillery-meester en landmeter van Amsterdam, d.d. 14-4-1662, folio, oblong, 1 pag., gedrukt.
46811: - CYPRUS, GJERSTAD--- Brief van Einar Gjerstad, d.d. Stockholm 1933, aan prof. Slothouwer. Manuscript, 4°, 2 pag.
46820: - HEERKENS THIJSSEN, SEVEKE, STALLER--- Anti-choc 1928-1978. Uitgegeven t.g.v. het 50 jarig jubileum van Heerkens Thijssen & Co., makelaars assurantien, Amsterdam, 48 pag., geill., gedrukt.
46823: - BOLSWARD--- Aantekeningen betr. de geschiedenis van de kerk te Bolsward. Manuscript, folio, 19 pag.
46825: - TONEEL, LABICHE--- Toneelstuk Un chapeau de paille d'Italie door Eugene Labiche. Manuscript, folio, getypt, 37 pag. (tekst in het Nederlands).
46827: - TONEEL, STUDENTEN--- Dossier betr. landelijke toneel-studieweken der studententonelen, 1952 en 1953. Folio, ca. 50 pag., met foto's.
46829: - TONEEL, CAPOTE--- Toneelstuk The grass harp door Truman Capote, Nederlandse vertaling door Theatre arts, sept. 1952, gestencild, 53 pag.
46831: - TONEEL , SALACROU--- Toneelstuk L'archipel Lenoin, door Armand Salacrou, Nederlandse vertaling door H.A. Bouman, gestencild, 68 pag.
46835: - KRUININGEN, WO II--- Foto, 6x9 cm., van vernielde spoorbrug te Kruiningen, d.d. juni 1940.
46837: - MIDDELBURG--- Foto, 6x9 cm., van de ruines op de Markt te Middelburg, juni 1940.
46839: - HAITI--- 2 foto's van Port au Prince en 1 foto van Jacmel, 1917.
46841: - VLISSINGEN, FRELIER--- Foto, 14x9 cm., van de heer Frelier tijdens de cursus radiotelegrafie te Vlissingen, 1918.
46845: - SIERRA LEONI--- Twee foto's, 9x3 cm., van Freetown, Sierra Leone, d.d. 1925, met bezoek van de kroonprins.
46847: - DUITSLAND, MILJONAIRS, VAN DELDEN--- Jahrbuch des vermogens und einkommens der Millionaire in Westfalen, von Rudolf Martin. Berlin, 1913, 71 pag., geb.
46849: - MUIDEN, MUIDERKRING--- Cultureel Genootschap De Muiderking 1954-1984, Muiden 1984, 17 pag., in ringband, gedrukt, geillustreerd.
46853: - LEFEBVRE, KAARS SIJPESTEYN, VAN ROSSEM--- Zeven notariele acten betr. mevr. J.A. Lefebvre-Kaars Sijpesteyn te Heemstede en mevr. M. van Rossem-le Febvre te Haarlem, 1919-1939. Manuscripten.
46855: - ORANJE-NASSAU, AMSTERDAM--- Programma feesten 8-14 juni 1937, intocht prinselijk paar te Amsterdam, (12) pag., geill., gedrukt.
46857: - WATERSNOOD, WAGENINGEN, 1855--- 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Herinnering Maart 1855. Watersnood.' gedicht door J.G.J., d.d. Amsterdam april1855, gedrukt, 1 pag., versierde rand in rood.
46818: - COLLEGEDICTAAT, VERBERNE--- Dictaten van prof. L.G.J. Verberne. Manuscript, 8°, ca. 100 pag.
46859: - FOSCARENUS VENETIAR--- Charter op perkament d.d. 15-6-1762, uitgevaardigd door Marcus Foscarenus Rei Gra. Dux Venetiar. Met uithangend loden zegel.
46865: - SCHEEPVAART, ORANJE-NASSAU--- Bylagen behoorende tot de missive en memorie door Z.H. den heere prince van Orange en Nassau aan H H M. op den 7 October 1782 overgegeven, houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie. Folio, gedrukt, 213 pag.
46869: - BICKER--- Advertentie betr. overlijden mr. Jan Bernd Bicker, d.d. 16-12-1812, op zijn buiten Oosterbeek bij Den Haag. Gedrukt.
46871: - VERKADE, PLAATJESALBUMS--- Brochure 'Verkade's plaatjes albums. Een en ander over het album, de plaatjes, het verzamelen, het ruilen, de verzending, enz.' Zaandam, 1908, 16 pag., gedrukt, geill.
46877: - C.H.U.--- Brochure 'Urgentie program' van de christelijk-historische unie, september 1945. 8°, 8 pag., gedrukt.
46883: - TALMA STHEEMAN--- Correspondentie en rekeningen gericht aan mr. A.W.L. Talma Stheeman te Nijmegen en Amsterdam, ca. 1920-1930. Manuscripten.
46885: - UTRECHT, ZONDAGSSCHOOL, WITZAND--- Circulaire van de Zondagsschool Johannes te Utrecht betr. 80e verjaardag van H. Witzand, 1912. 4°, 1 pag., gedrukt.
46889: - ROTTERDAM, JACOBS--- Twee brieven gericht aan de heer Jacobs, directeur van de fabriek voor metaal-preserven, Wijnhaven 43 te Rotterdam, 1939, 1945. Manuscripten, 4 pag.
46893: - HAZENBERG, HOMAN--- Drie oude foto'tjes, 8x4 cm., twee van de militair P. Hazenberg en een van Annie Homan.
46895: - ADORP, RENKEMA--- Fraai, in twee kleuren gedrukt, visitekaartje van Hendrikje (K.W.) Renkema te Adorp, ca. 1900.
46897: - DRENTHE--- 'Prospectus van eene Maatschappij op te rigten ter bevordering van de ontginning der Drentsche heidevelden tot bosch'. 1666, 4°, 3 pag., gedrukt.
46899: - HOVE, B.J. VAN--- Vier schetsboekbladen met tekeningen in aquarel in grijs door B.J. van Hove, 'decorateur van de Schouwburg'.
46713: - SPOORWEGEN--- Diverse stukken betr. Nederlandse spoorwegen ca. 1920-ca. 1940.
46565: - ADEL, BEELAERTS VAN BLOKLAND, DRONKERS---
45554: - HASSINK, SPIJKER--- Ter plechtige echtvereeniging ter tijd van 25 jaaren van Derk Hassink en Engeliena Spijker. Manuscript vers op gedecoreerd blad, z.j. Getekend door de kinderen: N.D.M.H.
45025: - FARNESE; PARMA; DE TOURNON --- Letter from Octave Farnese, duc de Parme to Cardinal de Tournon, dated 17 November 1551/Brief van Octave Farnese, duc de Parme, d.d. Parma 17-11-1551, aan de kardinaal de Tournon te Venetie
49635: - MOLLERUS, DANCKAARTS--- Brief van J.H. Mollerus, d.d. Gravenhage 9-11-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
43110: [NOMSZ, JOHANNES] - Vaderlandsche chocolaad. Amsterdam, D.M. Langeveld, 1796.
64787: [SMOLLETT, TOBIAS], - Histoire et avantures de sir Williams Pickle. Ouvrage traduit de l'Anglois, par l'Auteur Des Moeurs.
64005: - Rapport der hoofd-ingenieurs en ingenieurs van den waterstaat in het 9e, 10e en 8e district omtrent eene verbetering van de bestaande Keuslche Vaart, van Amsterdam langs Utrecht, Vreeswijk, Vianen en Gorinchem.
64788: [BEAUNOIR, ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU DE], - De schoorsteenveger prins en de prins schoorsteenveger. Tooneelspel, in een bedrijf, naar het Fransche.
47118: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1851, 196 pag., gebonden in rood marokijn.
47152: - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Kon. Zeil/Roei/ en Motorsport Vereeniging " De Kaag ", 1935, 156 pag., geïll.
47154: [OLLEFEN, L. VAN], - Gedenkboek van Amsteldam inhoudende onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, tot (....) het inrukken der Pruissische troepen, Amsterdam 1788, 208 pag. Met frontispice.
47212: - Bergen album, uitgave Bergensche kunsthandel z.j., 4o oblong, 12 bladen met foto's van Bergen Noord-Holland in omslag, bijeengehouden door koortje.
47224: - Souvenirs de la Suisse. Chateau de Laufen, Chute du Rhin, 16 foto's in leporello vorm in rood kartonnen omslag, ca. 1880.
47226: - Album von Coeln, leporello of 12 pages with photographes of Koln [ca.1900?].
47228: - Souvenir de Zurich. C.F. Prell, Lucerne [ca.1900], 18 foto's in leporello vorm in groen kartonnen omslag.
47230: - Erinnerung an IX Deutsches Bundes & Jubilaeums Schiessen vom 3-10 Juli 1887 zu Frankfurt a. M.
47234: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren residerende in de stad 's-Gravenhage en aanwijzing hunner woonplaatsen, verbeterd voor het jaar 1828, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing 1828, 8+258 pag, 16o, papieren omslag.
63833: - Mostra delle armi ed uniformi napolitane 1734-1860 catalogo
47318: - Ansichten vom Nahethal, [tekst op omslag van oblong boekje met 10 gravures, 16x14 cm, uitgave T.Habicht te Bonn], ca. 1850?
47322: - Nouveau guide aux musee et chateau de Versailles (.....) Versailles, Klefer, 1844, 102 pag.
47346: [LYNDHURST, J. SINGLETON COPLEY, BARON], - Etat de l'Angleterre en 1822, publie par ordre du ministere de S.M. Britannique, 2nd. ed., suive d úne reponse de l'opposition, Paris, Chanson, 1822, 10+238 pag.
49371: - WILDERVANK, OLTHOFF--- Beroepingsbrief van de kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente te Wildervank d.d. 9-2-1866, waarbij Klaas Olthoff, onderwijzer aan de school der Geref. Gemeente Rotterdam wordt beroepen als hoofdonderwijzer van de Bijz. school voor Chr. lager onderwijs te Wildervank, 2 pag., getypt.
47390: - Die denkwürdigsten Orte der Christenheit: Jerusalem, Bethlehem und Nazareth, 2e Auflage, Brunn 1834, (6)+84+(4) pag. Geillustreerd met een lithografisch gezicht op Jerusalem, gebonden in half leer. Gebruikt exemplaar. Zeer zeldzaam, niet in Worldcat.
47402: - Der Rhein. Leporello van 12 foto's op karton, elk 9x14 cm, uitgave van J.F. Stiehm te Berlijn, 1880.
47414: [HASLINGHUIS, E.J.], - Willem III te 's-Gravenhage in 1691. Maskerade op 20-6-1905 door de leden van het Leidsch Studentencorps te houden, historische toelichting door E.J.H., Leiden 1905, 130 pag., geb., geïll.
47418: - Frankfurt a. M., leporello van 24 foto's op karton, elk 9,5 x 13 cm., uitgave A.H.John, Frankfurt, 1896.
47442: - Galerie systematique composee de 226 planches gravees sur pierre pour servir a tout. Dictionaire encyclopedique a ll'usage des gens du monde. Paris, Depot d Éstampes et de cartes geographiques [ca. 1810]. Gebonden in half leer.
47520: - De geschiedenis der Stede Grootebroek, [ca. 1930?], 19+25 pag.
47548: - Paris nouveau et ses environs d ápres les photographies, 1857.
47594: [QUACK, JAN DE], - Belangrijke land en zeereizen, togten en wandelingen naar en door de onderscheidene deelen der wereld, deel I (van II) , Amsterdam v. Kesteren 1825, 6+267 pag.
47610: [KRAUS, J. E.A.], - Staatscommissie in zake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal, verslag aan H.M. de koningin, deel I en II, 's-Gravenhage [1911], 93+23 pag. + vele bijlagen.
47646: - Zaanlandsch Jaarboekje, losse delen, ingenaaid, per deeltje ca. 200 pag. Geillustreerd met lithografien. Prijs per deeltje 18 euro.
47650: - Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer op zijn 70-sten verjaardag, 's-Gravenhage 1925, 396 pag., geïll.
47706: - Petite mythologie a l' usage de la jeunesse, Paris, Eymery, 1816, 250 pag., ill. with 14 engravings.
47712: [SLUYTERMAN, K. (INL.)], - Arti et Industriae (....) Gedenkboek uitgegeven n.a.v. het 25 jarig bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunstnijverheid 1884-1909, 's-Gravenhage 1909, groot 4o, 18 pag. tekst en 131 pag. platen.
47718: - Eerkroon van Leydens tienmanschap 1748, 4o, 8 pag., gedrukt [gedicht].
64774: - Leben Katharinens der Zweiten Kaiserin von Russland
47780: - Die Schweizer im Dienste der Hollandisch-Ostindischen Compagnie, Zurich 1879, 20 pag. [Neujahrsblatt feuerwerker-gesellschaft, Zurich 1879].
47816: - Stormramp 1927, oblong fotoboekje, uitg. W. Stempher te Deventer, met 10 reproducties van foto's.
47830: [BERNS, J.L.], - Catalogus van de Buma-bibliotheek te Leeuwarden, 1e en 2e gedeelte, Leeuwarden 1889, 15+95+254 pag., geb.
41816: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland, Amsterdam van Creveld, 1925.
47852: [POOLE, L.G., LE], - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme Wees-en kinderhuis te Leiden, Leiden 1902, 40+89 pag., geb.
47858: [POOLE, L.G. LE E.A.], - 1638-1938. Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden, Leiden 1938, 64 pag., geïll.
47966: - DELMAS--- Rekening van fa. J. Delmas, Warmoesstraat Amsterdam, ca. 1880. 1 pag., gedrukt.
47972: - LANGENBERG, NAAISTER--- Rekening van Judith Langenberg, naaister, voor mejuffrouw Muller, d.d. 1766-1767. Manuscript, 1 pag., met handtekening voor voldaan.
47974: - GENERALITEITSLANDEN, HUWELIJKSWETGEVING--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 12-7-1792, betr. de huwelijkswetgeving in de Generaliteitslanden (n.a.v. het Echt-reglement van 18-3-1656). 1 blad plano, gedrukt bij I. Scheltus, 1792.
47976: - FILM--- Brochure voor een filmcamera van de fa. Rothschloss te Berlijn: 'Rothschloss Aufnahme Apparat'. 8°, 8 pag., geill., gedrukt, ca. 1920?
47978: - SCHEEPVAART--- 14 prentbriefkaarten van mailschepen uit het begin van de 20e eeuw.
47980: - SPELLING--- Een gevaar voor taal en beschaving? Brief van het bestuur der Ver. tot vereenvoudiging van onze schrijftaal, aan de staatscommissie voor de spelling, ingesteld bij KB 16-6-1916, Hilversum 1917. 26 pag., gedrukt.
47982: - RUYTER, DE--- Programma feestviering 23-3-1907 ter herdenking van 300 jaar M.A. de Ruyter Concertgebouw Amsterdam, gedrukt, 8 pag.
47984: - HEUIJMANS--- Rekening van M. Heuijmans, mr. smid, d.d. Amsterdam 1898. 1 pag., manuscript.
47986: - CIRCUS, COENEN--- Circulaire voor 2e Representation de Blondin, les heros de Niagara, in Paleis voor Volksvlijt, begin 20e eeuw. 2 pag., gedrukt.
47992: - LUCHTVAART--- Oorkonde d.d. 7-10-1959 waarbij de KLM dank betuigt aan geadresseerde wegens steun in de afgelopen 40 jaar. Plano, 1 pag., gedrukt.
47994: - BARENDSE, DE LAPPER, HAARLEM--- Bijvoegsel der Bataviasche Courant d.d. 16-3-1822, met artikel 'Jan Barendse of Jan de Lapper'. Gedrukt, 1 pag.
47996: - INDIE, KAMP TJIDENG, BREET--- Muziekblad Star Dust, 4°, 4 pag., gedrukt.
48002: - LEISTIKOW--- Bericht van een handels-informatiebureau betr. Joh. Anth. Mart. Leistikow, geb. Heino 1884, d.d. 1915, 2 pag., manuscript.
48004: - HOOFT, P.C.--- Hooft herdacht 1581-1881. Speciaal nummer van Eigen Haard, 24 pag., geill., gedrukt.
48010: - LEESBERG--- In memoriam mr. A.F.A. Leesberg, door E. Everts, 1907. 4 pag. tekst + portret, gedrukt.
48012: - HAEMSTEDE, WITTE VAN--- Enkele artikelen uit de Alg. Konst- en Letterbode over Witte van Haemstede, 1825, geschreven door Snouckaert v. Schauburg en d'Yvoy van Mijdrecht. Gedrukt.
48014: - SCHEEPVAART, BALBIAN VERSTER--- De vaart om de noord, serie krantenartikelen door Omega (= J.F.L. de Balbian Verster), 1916.
48016: - LEQUIN--- Genealogische aantekeningen uit 1962 betr. geslacht Lequin, in de 18e en 19e eeuw. Manuscript, 3 pag., 4°.
48018: - HERWEYER--- Twee brieven van A.C. Herweijer te Huizen NH en Oud-Beyerland, resp. 1965 en 1967. Manuscripten, 4°, 2 pag.
48020: - LOBEN SELS, VAN--- Overlijdensaankondigingen voor mr. J.E. en Ernst van Loben Sels, resp. 1885 en 1863. Gedrukt.
48022: - ZIERIKZEE, EVERSTEN--- Familieadvertentie betr. overlijden van mr. Cornelis Evertsen, oud-burgemeester van Zierikzee, 1809.
48024: - KLUYVER--- Overlijdensaankondiging van Albert Kluyver, Zeist 1931, 1 pag., gedrukt.
48026: - VULPEN, VAN--- Overlijdensaankondiging van Anthonie L. van Vulpen, Alphen 1918, 1 pag., gedrukt.
48030: - TRIEU, DU--- Genealogie Du Trieu, ca. 1350 - ca. 1850. Manuscript, begin 20e eeuw, 5 pag.
48032: - HONEPELL, V.D. LOE, ULFT--- Getekende wapens van Honepell, van den Loe en Ulft, 1 blad, 8°. Met een extract uit een periodiek betr. deze families, 8 pag.
48038: - BRUHL, VON; VON BIEBERSTEIN--- Brief van Ferdinand graf von Brúhl, d.d. Berlijn 1882. Manuscript, 8°, 2 pag.
48040: - DAVIDS, J.I. DE HAAN--- Brochure van A.B. Davids 'Over significa'. Amsterdam, Emmering, 1919, 29 pag., gedrukt.
48042: - NYENRODE, ONNES--- Krantenartikel door Omega (= de Balbian Verster) 1914 'Een kasteel aan de Vecht'. Gedrukt.
48044: - MORRIS--- Genealogie Morris, nu van Braam Morris, 17e-19e eeuw. 8°, 5 pag., getypt.
48050: - GORINCHEM, BEGRAM, TEN HAGEN--- Aan mr. P.L. Begram van Jaarsveld bij de viering zijner 25 jarige dienst in het O.M. bij de regtbank te Gorinchem 1837. Gedicht, manuscript, 8°, 3 pag.
48052: - HEUTSZ, VAN--- Vier krantenartikelen over dood c.a. van J.B. van Heutsz, 1927. Gedrukt.
48060: - KNOTTNERUS--- Eenige familielijnen uit den stamboom van Johann Knöttner, geb. ca. 1580 te Eger (Bohemen), groot blad plano, door A.H. Stikker, Malang 1937, gedrukt.
48062: - VRIES, M. DE; VAN MAERLANT--- Foto, 16x11 cm., van beeld Jacob van Maerlant door H. Pickery, 28-11-1874 aangeboden aan M. de Vries bij diens 25 jarig professoraat.
48066: - AULNIS, D' Brief van J.C.F. d'Aulnis, d.d. Baarn 1899. Manuscript, 2 pag., ter begeleiding van een gedrukte 'Genealogie d'Aulnis', 25 pag.
48068: - WAARD, DE; DE KLERK--- Twee (beschadigde) 19e eeuwse fotoalbums met 108 carte-de-visite en kabinetfoto's van de familie De Waard-De Klerk, met nog wat losse foto's, eind 19e eeuw.
48070: - DEINSE, VAN--- Overdruk van artikel van J.H.L. van Deinse, De scheepswerven en het veiligheidsbesluit van 1913. 's Gravenhage, 1913, 11 pag., gedrukt.
48072: - JANSSEN, AUGUST--- Zes krantenartikelen uit 1919 betr. de kunstverzamelaar August Janssen, gedrukt.
48074: - VEER, DE--- Krantenartikel betr. installatie van mr. F.J.J.L. de Veer als griffier van het Hof in 's Gravenhage, 1891, gedrukt.
48076: - COSTA, DA--- Gedachtenis-viering van mr. Isaac da Costa 28-4-1885 in Felix Meritis te Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
4808: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Genealogie van de familie Sijthoff. Leiden z.j., 33 p.
48080: - KRAJENBRINK--- Een drietal krantenknipsels uit Bataviaasch Handelsblad 1871 van J.A. Krajenbrink, gedrukt.
48082: - HARDENBROEK, VAN--- Enige krantenrecensies van het dagboek van Van Hardenbroek, 1902, gedrukt.
48088: - EYSINGA, HUMALDA, MUZIEK--- Repertoire und Kritiken uber Gesangs-vortrage von C. van Humalde (jhr. van Eysinga), Leipzig [1900], 24 pag., gedrukt, met portret.
48090: - NEUSS, VAN--- Brochure 'Henri van Neuss, archiviste, historien, et archeologue, door A. Hansay, Hasselt 1907, 12 pag.
48092: - BEVEREN, DE--- Brief van C.L. de Beveren, d.d. Amersfoort 1884, manuscript, 2 pag.
48094: - BROUWERS--- Brieflkaart van J.W. Brouwers, 1878, aan Vorsterman v. Oyen. Manuscript, 1 pag.
48096: - BONDT--- Aflevering 2-9-1796 van de Nw. Alg. Konst- en Letterbode, 4°, 8 pag., gedrukt.
48098: - MOLL--- ' On the alleged decline of science in England, by a foreigner' [= G. Moll], London 1831, 2+33+8 pag., gebonden in half perkament.
48100: - KEUCHENIUS--- 3 artikelen in Bataviaasch Handelsblad 1871 betr. mr. L.W.C. Keuchenius. Gedrukt.
48102: - HERWAARDEN, VAN; OPHEUSDEN--- ' Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden 29-7-1855 (de dood van ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger'. Wageningen 1855. 8°, 16 pag., gedrukt.
48104: - BAHR--- Nach 25 Jahren. Lieder von Lieb und von Leide, Amsterdam, Vrolijk, 1926. 8°, 78 pag., geb., gedrukt.
48110: - DOUWES--- 2 foto's, 18x24 cm., van afscheid J. Douwes als redacteur Libelle 30-12-1960 te Haarlem.
48112: - MUZIEK, PERE LACHAISE--- 8 foto's, 13x18 cm. van grafmonumenten op Pere Lachaise te Parijs, ca. 1960.
48116: - TROELSTRA--- Foto, 18x24 cm., van standbeeld Troelstra te Amsterdam, ca. 1960.
48118: - UTRECHT--- 17 foto's, ca. 18x24 cm., van stadsgezichten in Utrecht en details van de Domkerk, ca. 1930.
48122: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- 10 foto's en 2 negatieen van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
48126: - EINDHOVEN--- 2 foto's, 18x24 cm., van huizen aan Guido Gezelleplein Eindhoven, ca. 1930.
48128: - DUITSLAND, TIJDSCHRIFTUITGEVERS--- Foto, 18x24 van Der Tisch der Berliner Verleger, 24-6-1938 (aangeboden door Reichsverband der Deutschen Zeitschriftverleger).
48132: - USA, INDIANEN--- 'Greetings from the Indian Country of the great southwest', leporello met 18 gekleurde afbeeldingen van indianen, 1940.
48134: - DOORN--- Foto, 13x18 cm., van de kerk te Doorn, ca. 1930.
48138: - GRAFHORST, VAN--- Brochure door J.H. van Grafhorst, ' Granuline tegen tuberculose', Rotterdam 1913, 31 pag., gedrukt.
48140: - LANDMATEN--- Tafel, dienende ter herleiding van morgen en roeden tot bunders, roeden, ellen en palmen, Nieuwe maat. Manuscript, 1819, 14 pag.
48142: - TABAK, BEUKERS, GRAVENHAGE--- Tabakzakje met opdruk Jan Beukers, hoek Hoogstraat en Plaats 's Gravenhage, begin 19e eeuw.
48144: - PLAS, ZADELMAKER, GRAVENHAGE--- Reclamebiljet voor H. Plas, zadel, koets en tuigmaker, Korte Poten 198 's Gravenhage. Litho van Langenhuijsen, begin 19e eeuw, geill.
48150: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- Menu Hotel des Indes 25-8-1907 t.g.v. het huwelijk van koningin Wilhelmina, gedrukt, 2 pag.
48153: - ZEIST--- Poesiealbum van Louise NN, met 35 inschrijvingen, alle te Zeist, in de jaren 1870 en 1871.
48155: - RIJN, W.A. VAN--- Ontwerp voor een reclamefolder voor het Genealogisch-Heraldisch Bureau W.A. van Rijn te Rotterdam, ca. 1930, tekening, 20+25 cm.
48157: - GOUWSLUIS, ALENSOON--- Gravure van penning op Gouwsluis, 1672, voor J. Alensoon.
48159: - HORDIJK, DORDRECHT--- Exemplaar van de Koninklijke Courant d.d. 12-6-1807, plano, 4 pag., gedrukt.
48161: - EPEN, VAN--- Pasfoto van de genealoog Van Epen, overl. 27-8-1930.
48163: - VREE, VAN--- Aantekeningen betr. F.J. van Vree (1807-1861), manuscript, 4°, 2 pag.
48167: - FERGUSON--- Briefkaart van H. Ferguson, Den Haag, 1926. 1 pag., manuscript.
48181: - NORD THOMSON--- Artikel 'Een bezoek aan de Nederlandsch-chemische fabriek van een welbekend industrieel in de hoofdstad'. [ca. 1905], folio, 2 pag., geill.
48185: - TABAK, MAASTRICHT, BALMA--- De stoom-tabakskerverij V. Balma te Maastricht. Extract Het leven 1916, 2 pag., gedrukt, geill.
48187: - BIER, KIRCHMANN--- Artikel: De Zuid-Hollandsche bierbrouwerij te 's Gravenhage, Het leven 1912, 2 pag., geill., gedrukt.
48189: - ROTTERDAM, MARGARINE, BOTERMANS--- Jaarberichten over Oleo-Margarine, Wijnstraat Rotterdam. 1894, 1895, 1900, 1902, 1903, 1904. Gedrukt en lichtdruk, 12 pag.
48191: - SPOORWEG AMSTERDAM-KEULEN--- Plan en voorwaarden van deelneming in eene NV tot daarstelling van eenen ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen, 1834, 4°, 2 pag., gedrukt.
48205: - INDIE, RAWANG, ELECTRA--- 5 interieur foto's (13x18 cm.) van de electrische centrale te Rawang, 1925.
48207: - KOFFIE, BREDENBERG--- Prijscourant van koffie, in veiling bij de NHM, Amsterdam 1832, 1 pag., 4°, gedrukt.
48213: - GIROCREDIET-RING, SCHUURMAN, VISSER--- Brochure met propaganda voor de Ned. Cooperatieve Girocrediet-ring (De Ring) gevestigd te 's Gravenhage, 8°, 4 pag., geill., gedrukt.
48215: - VERZEKERING, INDIE, PLOOS VAN AMSTEL, KNEGT--- Verslag van het 46e (1911) boekjaar van de Tweede koloniale zee- en brand-assurantie my. te Batavia. 4°, 4 pag., gedrukt.
48217: - POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN, POSTHUMUS--- Brochure 'Nederlandsche Stichting voor politieke en sociale wetenschappen'. Z. pl., z. j. [ca. 1950], 12 pag., gedrukt.
48221: - INDIE, VERZEKERING, SANTHAGENS, KETELAAR--- Statuten der Oost-Indische Zee- en Brand Assurantie Maatschappij, [1833], folio, 2 pag., gedrukt.
48227: - TJEENK--- Berigt betr. administratie kantoor wed. H.F. Tjeenk, Amsterdam 8-8-1844. 4°, 2 pag., gedrukt.
48229: - AMERIKA, MARTIN STEPHAN, LUTHERSE KERK--- 17 brieven van Martin Stephan jr., zoon van de lutherse predikant Martin Stephan sr. (1777-1846) d.d. Dresden en Wisconsin 1842-1855, gericht aan de consul van de Verenigde Staten te Leipzig dr. J.G. Flugel. Manuscripten, ca. 30 pag.
48231: - HOGENDORP, SMAAK--- 'Mijn eerste levensjaar', album met babyboek en foto's betr. Robert Hogendorp, geb. Amsterdam 22-1-1950, zoon van W. (Harry) Hogendorp en Willy Smaak.
48235: - SCHIEDAM--- Berigt eener negotiatie ten behoeve van de stad Schiedam, groot F 25,000. Folio, 1 pag., gedrukt.
48237: - HANDEL-MAATSCHAPPIJ, NED.--- Plan en voorwaarden eener lening van 10 miljoen gulden aan te gaan door de Ned. Handel My, Amsterdam 4-5-1835. 8°, 4 pag., gedrukt.
48239: - TEXEL, VAN GEUNS, GESTRAND SCHIP--- Verslag eener ontlading door duikers van een met spoorstaven geladen kofschip gestrand en gezonken op de Noorderhaaks bij Texel, Haarlem, nov. 1845. Door J. v. Geuns en gericht aan A. Lipkens. 8°, 6 pag. Gedrukt.
48247: - HAARLEM, ANKERSMIT, DUSTERBECK--- Drie acten van transport van het huis Van Eedenstraat 14 te Haarlem. Notariele acten 1922, 1969 en 1973.
48251: - FIBBE--- 'Diploma' t.g.v. de eerst H. Communie van Conny Fibbe, d.d. Haarlem 1928. 1 blad, deels gedrukt.
48263: - DRENKELINGEN, ZWEMMEN--- A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. 18e druk, Haarlem 1938, 16 pag., gedrukt.
48268: - GALEN, VAN; WEIJLL, TIEL, SHEPHERD--- Twee aquarellen, ieder 17x14 cm., met portretten van mr. Hendrik Jan van Galen (1773-1850) en zijn vrouw Anna Catharina Weijll (1782-1848). Gesigneerd Th.H. Shepherd 1823. In twee 19e eeuwse lijstjes achter glas.
48272: - RUIJSCH, TRIP--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 5-1-1684, betr. Pieter Ruijsch, en zijn overleden vrouw Maria Trip. Folio, 6 pag., manuscript.
48274: - JONGBLOET, V. REDE, VEEN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland juli en augustus 1637 inzake Cornelis Jongbloet, Ernst van Rede en Johan Veen. Manuscript, folio, 9 pag.
48276: - HOPPEVELT--- Extract uit resolutien staten van Holland d.d. 10-2-1670 betr. Willem Hoppevelt, onder clerc van Viglius. Manuscript, folio, 1 pag.
48278: - AMELONSE, V. WESSEM, TROMER--- Extracten uit diverse resolutien Staten van Holland d.d. 1728 en 1729, betr. N. Amelonse, clerc op de griffie, N. van Wessem, Nicolaas Tromer. Manuscript, folio, 38 pag.
67337: - Oude Friesche Kronijken. Voorlezing over Franciscus Junius door Mr. J.W. de Crane, Gesta Fresonum, De olde Freesche cronike met aanteekeningen en verbeteringen van E. Epkema, Gesta Frisiorum, M. Alvini Tractatus.
48280: - SLOTERDIJCK, VAN RECHTEREN--- Extract uit resolutien Staten Generaal d.d. 15-9-1734 betr. de gedeputeerde Van Sloterdijck uit Friesland en de gedeputeerde, de graaf van Rechteren uit Overijssel, na een vechtpartij in het Voorhout. Mansucript, folio, 5 pag.
48296: - ENGELAND, 1643--- Eed bij 't parlement van Engelant ingestelt, 1643, 4°, 2 pag., manuscript.
48298: - HAARLEM, BAKKERIJ--- Regelingen betr. het bakken van brood in Haarlem, 1659. Mansucript, folio, 3 pag.
48300: - SPANJE, GAMARRA--- Acte van de ambassadeur van Spanje Gamarra, d.d. 's Gravenhage 19-10-1663, in het Frans. Manusript, folio, 2 pag.
48302: - HANDEL, ENGELAND--- ' Request door de gedeputeerde kooplieden aan H.K.H. overgegeven van wegens redres omtrent de roverij der Engelschen ter zee'. Folio, 4 pag., gedrukt, 18e eeuw.
48304: - HEENVLIET, V.D. KERCKHOVEN, DE LIQUES--- Deductie in de rechtszaak tussen Johan van den Kerckhoven, heer van Heenvliet, houtvester van Holland en Philips baron de Liques, als vader van Philips Charles Bartholome baron de Liques. Manuscript, folio, 68 pag.
48308: - JONG VAN HOEVEN, DE; WESTRAVEN--- Dossier betr. Carl de Jong van Hoeven, geb. 1917, directeur Westraven en van het Departement Nederland van het Institut Int. de Genealogie te Utrecht, ca. 1978 - 1987. Manuscripten en gedrukt, ca. 20 stuks.
48310: - PLANTIJN--- Museum Plantin-Moretus, 20 prentkaarten in mapje, ca. 1910?
48320: - BUNO, WIJHE, DE KLOEZE--- Brief van Johan Willem Buno, d.d. Op de Kloeze (wijhe) 21-8-1793 aan ' mon tres cher cousin'. Manuscript, 4°, 4 pag.
48324: - STEMBERG--- Brief van J. Stemberg, d.d. 's Gravenhage 1879, manuscript, 8°, 2 pag.
48330: - WITTEVEEN, ROTTERDAM--- Enige tientallen foto's van ir. W.G. Witteveen, directeur Gem. Techn. Dienst Rotterdam, ca. 1930-1950, voornamelijk betr. werken te Rotterdam.
48332: - OPZOOMER, WALLIS--- Gerda, Een Noordsche sage, door A.S.C. Wallis, Haarlem, z. j., 71 pag., geb.
48336: - HEUSDEN, VAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A.E.L. van Heusden. Amsterdam, ca. 1900.
48338: - MEDISCH, KWAKZALVERIJ, VAN DER VEEN--- Missive van de landdrost van Amstelland Jan van Styrum, d.d. Haarlem 2-hooimaand-1810. Gedrukt, folio, 1 pag.
48340: - WEISS--- Prentbriefkaart met verkiezingstekst 'Stemt op den bekenden stoeren strijder voor de vrijheid A. Weiss, raadslid, ca. 1900, gedrukt.
48342: - TABAK, ROTTERDAM--- Circulaire van J. Personaart (??) d.d. Rotterdam 1869, met bericht dat hij zich heeft gevestigd als commissionair in tabak. 4°, gedrukt.
48344: - KOOIJ, VAN DER--- Brief van Stichting familie Van der Kooij aan Van Nelle, d.d. 1988, 1 pag., getypt.
48352: - AMERIKA--- Drie facsimile's van historische documenten betr. de Amerikaanse geschiedenis. In enveloppes 'they look and feel authentically old', 1977.
48354: - THEOLOGIE, BIJBEL--- De Delftsche bijbel van 1477. Brochure met microfiche, uitgave NCR 1977.
48362: - ORANJE-NASSAU, UTRECHT, 1766--- Plan van receptie ten tyde Z.H. de heere Prince van Oranje ter vergadering der heeren Staten [van Utrecht] als stadhouder dezer provincie zal sessie nemen. Utrecht, 28-5-1766. Gedrukt, folio, 8 pag.
48364: - MILITARIA, UTRECHT--- Formulier van eed voor alle oversten, colonellen (...) guarnisoen houdende binnen de provincie van Utrecht. Folio, gedrukt, 1 pag., 18e eeuws.
48366: - UTRECHT, BELASTING--- Deductie by de heren dekenen en kapittelen der vijf ecclesien binnen Utrecht aan (...) Staten van Utrecht overgegeven, Utrecht [1757], folio, 11 pag., gedrukt.
48368: - BORSSELE V.D. HOOGE, UTRECHTSE RIDDERSCHAP--- Extract uyt de resolutien der (...) edelen en ridderschappen, representerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, d.d. 27-6-1758. Folio, 51+37 pag., gedrukt.
48374: - STUDENTEN UTRECHT--- Vier brochures betr. het lustrum van het Utrechts studenten corps 1956. Gedrukt.
48378: - KARTOGRAFIE--- Parlementaire kaart van Nederland. Bijvoegsel tot het Nieuws van den dag 1891, 1 blad, plano, gedrukt.
48401: - LESTEVENON, BADCOCK, SCOTTEN, MITCHEL--- Verklaring van burgemeesters van Amsterdam d.d. 25-7-1719 dat Thomas Badcock, Joseph Scotten en James Mitchel een attestatie bevestigen. Manuscript, 1 pag., oblong. Getekend B. Lestevenon.
48406: - KELDERMAN--- Kwitantie van gasfitter D.A. Kelderman, Haarlem, d.d. 1923. 1 pag., deels gedrukt.
48410: - KERSTJENS, DE BRESSER--- Enkele stukken betr. gezin Kerstjens-de Bresser, 1914-1929, deels gedrukt.
48412: - SCHWARTZENBERG--- Envelope geadresseerd aan G.F.A. thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg, student te Delft, 1860. Manuscript, 1 pag.
48414: - ORANJE-NASSAU, ORANGE--- Verslag van raadsheren van de Prins van Oranje in het vorstendom Orange (Fr.) betr. gewelddadigheden in augustus 1682 daar gepleegd. Manuscript, 19e eeuws, 16 pag.
48416: - CULEMBORG, VAN; TIN--- Kopie brief in het Frans van Floris graaf van Culemborg aan mr. Floris Tin, advocaat te Utrecht, d.d. 19-2-1580. Manuscript, 2 pag. (19e eeuws).
48418: - BRIMEU, DE--- 19e eeuwse kopie van twee brieven van Charles de Brimeu aan de prins van Oranje, d.d. Arnhem 31-8-1563 en 23-10-15.. Manuscript, folio, 1 pag.
48422: - LUTHER, VAN BAKEL--- Brief van Martinus Luther, d.d. Marburg, S. Francisci (4-10) 1529, aan zijn vrouw Käthe. Manuscript, folio, 1 pag.
48424: - SCHEEPVAART, CARDON, VAN BERGEN--- Brief van Ari Cardon, d.d. 13-5-1748, kruissende op het Bergse Velt, aan 'mijne heren en meesters'. Mansucript, 4°, 1 pag.
48430: - HUGUENIN, AMERSFOORT--- Brief van P. Huguenin, d.d. Amersfoort 1787. Incompleet, 4°, 2 (van 3?) pagina's, manuscript.
48432: - MEIJER, TAALKUNDE--- Uittreksels van 5 verhandelingen van J.L. Meijer over taal, 1816-1818. Manuscript, folio, 3 pag.
48434: - AKERSLOOT--- Handtekening op perkament van Aumel (Auwel?) Akersloot, 1629.
48440: - COLLOT D'ESCURY--- Briefje van Collot d'Escury van Heijnenoord, aan raadsheer Schonck, 8°, 1 pag., manuscript, z. j.
48442: - HASSELT, VAN--- Briefje van G. van Hasselt, d.d. Daalhuijsen 1806, aan raadsheer Schonck. 8°, 1 pag., manuscript.
48446: - LANGENHOVE, GASPARIN, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Brief van A. van Langenhove (Lanzenhove?), d.d. Parijs 1854, aan de comte de Gasparin au Chateau de Orange. Manuscript, 4°, 4 pag.
48448: - QUACK--- Briefje van H.P.G. Quack, d.d. Amsterdam 1893 aan Hr. Verster over zijn vertrek als redacteur van De Gids. 8°, 2 pag., manuscript.
48452: - KARSTEN, V. GOUDOEVER--- Brief van S. Karsten, d.d. Amersfoort 1838 aan prof A. van Goudoever. Manuscript, 4°, 2 pag.
48456: - DYSERINCK--- Brief van Joh. Dyserinck, d.d. 's Gravenhage 1911, aan de heer Hartkamp. Manuscript, 8°, 1 pag.
48458: - ROSSING--- Brief van J.H. Rossing, d.d. Amsterdam 1891. Manuscript, 8°, 1 pag.
48460: - MILITARIA, MACKAIJ--- Verlof voor Frans Mackaij, gesuspendeerde colonel commandant van het geweze regiment van de luit. gen. Douglas, om uit de dienst te treden. 's Gravenhage 22-6-1796. Getekend Rambonnet en Donker Curtius. Plano oblong, deels gedrukt, 1 pag.
67053: - L'Eglise Walonne de Leeuwarden. Taken from Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises Wallonnes (1899) complete in two parts
67060: - Catalogue d'une belle collection de tableaux, par des maitres anciens et modernes de l'ecole hollandaise, de dessins (...), de gravures (...) delaisses par feu Monsieur E.P. Cremer, F.D.J., Middelburg 17 Mai 1847, Stuart, Makkers, J.C. Gaal.
64866: - Journal de commerce, Dedié à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Charles-Alexandre Duc de Lorraine et de Bar, Gouverneur & Capitaine-Général des Pays-Bas pour Sa Majeste' Imperiale, Royale et Apostolique. Aoust 1760.
48462: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, HEYCOOP--- Verklaring van schepen Ruijter, d.d. Aarle Rixtel 29-11-1788, betr. een boete in de verponding van goederen van de wed. Hendrik van Ommeren (begraven 10-1-1788), te betalen door mr. J.C. van Ommeren en diens zuster, de vrouw van Martinus Heycoop. Manuscript, folio, 3 pag.
48464: - AARLE RIXTEL, JAGERS, VAN GROTEL--- Acte van transport, d.d. 30-12-1767, van 2 huizen te Rixtel, verkocht door Lucia Jagers, wed. Fr. Corstiaans, Maria Jagers wed. Huybert Daandels en Geertruy Jagers. Aan Anthony van Grotel, wonende te Grotel onder Bakel.
48466: - HELMOND--- Extract resolutien Staten Generaal 11-7-1789, betr. Roomse personen in de regering van Helmond. Manuscript, folio, 4 pag.
64771: - Der Schauspielführer Theaterstücke ihrem Inhalte nach wiedergegeben
48474: - VLIERDEN, D, AUMERIE, HEYCOOP--- Korte staat van ontvangsten en uitgaven voor Johan Fr. Daumerie, heer van Vlierden, 1766-1767. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend Antoni Heycoop, secr.
65089: - Accountantskantoor Adr. F. Bollerman
48476: - LIESHOUT, AARLE RIXTEL--- Verklaring d.d. 26-8-1783, van drossaard en schepenen van Lieshout over de eigendom van de rivier De Loop. Deze behoort geheel tot Lieshout en niet tot Aarle Rixtel. Manuscript, folio, 2 pag.
48480: - AARLE RIXTEL, V. OMMEREN, PIEK--- Acte d.d. 11-7-1760 betr. verpachting door H. van Ommeren van hooi op land te Aarle Rixtel van Johannes Roschaes Piek en van de wed. van de advocaat Piek. Manuscript, folio, 4 pag.
48485: - KLOETINGE, SINKE--- Pachtcontract voor bouwland te Kloetinge, gepacht door Jan Sinke Dz. van de capellarij van Kloetinge, 1930. Folio, 4 pag., deels gedrukt.
48489: - STOLK, VAN; SCHELL--- Briefje van majoor Van Stolk, d.d. Rotterdam 1874, aan K.T. Schell. 8°, 1 pag., manuscript.
48491: - TEUNISSEN, BUSSINK--- Trouwboekje van Albert Teunissen, geb. Ede 1907, zoon van Cornelis en Cornelia Versteeg, en Derkje Bussink, geb. Wageningen 1905, dochter van Herman en D. v.d. Brink. 1 deeltje, deels manuscript.
48492: - REEMER, V.D. SLUIS--- Trouwboekje voor George Lodewijk Reemer, geb. Haarlem 1905, zoon van Pieter en Hendrica Bosveld en Helena El. van der Sluis, geb. Haarlem 1912, dr. van Antonie H. en Helena E. Heuperman. 1 deeltje, deels gedrukt.
48496: - FEIJTEN--- Zes stukken betr. de Chr. declamator J.L. Feijten uit Utrecht, ca. 1920-1940. Gedrukt.
48498: - KRIJGSMAN, MULLER--- Twee acten van indemniteit, afgegeven door de Lutherse gemeente Rotterdam d.d. 28-8-1796. 4°, oblong, deels gedrukt, met lakzegels.
48502: - WIJSMAN, LULOFS--- Menu dejeuner t.g.v. huwelijk Maidie Lulofs en Job Wijsman, Amsterdam 12-11-1929, 3 pag., gedrukt.
48504: - BERG--- Brief van F.J. Berg, d.d. Utrecht 1942, aan genealogisch bureau Halwasse betr. Jan Berg. Manuscript, 4°, 2 pag.
48508: - ZUYLEN VAN NYEVELT--- Brief van baron Andre van Zuylen van Nyevelt, d.d. Arlon 1963, over zijn genealogie. 1 pag., getypt.
48510: - LIMBOURGH--- Twee brieven van J. Limbourgh, d.d. Deventer 1948, betr. genealogische hobby. Manuscript, 2 pag.
48512: - BREDIUS--- Briefkaart van G. Bredius, d.d. Rijsenhout 1962, betr. familiewapen Bredius. 1 pag.
48515: - KRANENBURG--- Brief van dr. B.W. Kranenburg, d.d. Wierden 1976, aan lieve Retha. 4°, 2 pag., manuscript.
48517: - MIENIS, GROOT--- Trouwboekje (Schermerhorn 1897) voor Klaas Mienis, geb. Ursem 1865, zoon van Hermanus en Trijntje Kriek en Arendje Groot, geb. Schermerhorn 1866, dr. van Frederik en Niesje Kos. 1 deeltje, deels gedrukt.
48519: - LEIDEN, VAN ROIJEN, STUDENT--- Poortereed Leiden d.d. 11-4-1783 voor Henricus van Roijen, student in de litterature, geb. Noordwijk aan Zee. 1 blad folio, deels gedrukt. Getekend: IJsbrand van Dam.
48522: - VERMEULEN--- Gedicht 'Runo', door F. Vermeulen, 1842-1843. Manuscript, 4°, 20 pag., in cahier.
65788: - Collection of books and documents concerning Jan Bronner (1881 - 1972) ad his Hildebrand monument in Haarlem
55821: --- - Prent: [De moord op de gebr. De Witt, het verslepen der lijken, de lijken aan de galg, etc.], anonieme ets. Rechts de Gevangenpoort, op de achtergrond het Binnenhof. In de lucht de twee ooievaars.
9445: - Gezangen op het huwelyk van den heere Hendrik Kintsius en mejuffrouw Christina Johanna Backer, in den echt vereenigd den 10den van herfstmaand 1716. z.p., z.j. 4º. Incompleet. Slechts één blad [B] aanwezig met een sonnet, ondertekend 'Amicitia'.
9438: - Lykoris herder- en visscherszang ter geboorteviering van mejuffer Juffr. Katharina Johanna De with, uitmuntentste poëtesse, geviert binnen Uitrecht den 23en van Sprokkelmaant 1715. z.p., z.j. 4º: [8] p.
64111: - Bijbel, het nieuwe testament, met gouden slot (Bible with gold lock)
46535: - VOGEL, DE--- Visitekaartje van L.C.J.A. de Vogel. Utrecht, ca. 1920.
48964: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent Groenensouper 29-10-1877 te Utrecht, litho van A. Grolman, met afbeeldingen van maaltijden etc. en handtekeningen, 55x40 cm., gedrukt.
10937: - Een paar oude Friese bruiloftssangen. Extract, pp. 94-112 uit De Navorscher, 1908.
10938: - Oud-Zaansch bruiloftsfeest, bewerkt naar het naspel van 'De Bloem van Zaandyk, dramatische schets uit de jaren 1793 en 1794', door G.J. Honig en C. v.d. Zeyde, Koog aan de Zaan 1895, 48 p.
38980: - Kurze erzehlung von dem anfange und fortgange der Schiffahrt, biss auff diese unsere zeit. Aus der Holländischen in die Hochdeutsche Sprache gebracht, Hamburg 1676, pp. 213- 236.
9582: - Op het overlijden van ... Mr. Johan Van den broucke, in zijn ... leven in den oudraad der stadt Dordrecht, aan deszelfs zuster jonkvrouw Adriana van den Broucke, en verdere naastbestaanden. z.p., z.j. 4º: [24] p. Incompleet, mist p. [25] - [42].
49040: - Willem iii
48966: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie souper 16-11-1877 [Grieks] 1859-1844', met afbeeldingen van chocolade drinken, de kranten Standaard en Het Oosten en handtekeningen, 43x33 cm., gedrukt.
65521: - Collection concerning Beiaardskunst, klokken en klokkenspelen
49070: - DORDRECHT--- Concep reglement voor de kamere justiciele ende zecretarye der stadt Dordrecht, aen M.H. van den Oudt-Rade voor gedragen den 13-2-1668. Folio, 7 pag., gedrukt.
11409: - HECK, STEENKAMP Ontwerp voor een wapen voor `Heck's Lunchrooms', tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 25x20 cm.
11414: - HEUKELOM, VAN; ROTTERDAM Brief van J. van Heukelom, Rotterdam, 25 maart 1881, zijnde `een podagrist met zijn voet op een stoel, sindts 4 weken bezig, zijn voorvader te verwijten dat deze te goed leefde en daardoor den kleinzoon jicht bezorgde'. 8(: 2 p.
11425: - HOFSTEE, DE BLIECK Pedigree/Kwartierstaat Hofstee/ de Blieck, 3 december 1988, z.p. 57 p., getypt.
11432: - HOUVEN, VAN DER Brief van H. van der Houven, Leiden 8 november 1892. 8(: 4 p.
11442: - IMSCHOOT, VAN Genealogie (Van) Imschoot (alias Puitemans), 2 p., afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met aantekeningen van Van Oyen en correspondentie met Chs. van Imschoot te Oostende, ca. 1910, 10 stuks. 19de-eeuws.
9696: - Het leeven en sterven van Adam, ... Leer-reeden --- ter geleegenheid van het afsterven van den vader des vaderlands jonkheer Adam Adriaan baron Van der duyn, vrijheer van 's Gravenmoer, heer van Benthorn, ... uitgesprooken den 2 december 1753 door Johannes Balthazar Bennet, predikant te Sassenheim. Tweede druk. 's Gravenhage, C. v. Buren, 1754. 8º: [4] 57 [6] p.
65180: - De Heldendaad van Jan Carel Josephus van Speyk, uit den mond der geredde schepelingen opgeteekdend, door Van de Poll, Wiselius, Van Eybergen, Uytwerf Sterling, Grevelink.
11868: - HAARLEM Geliefd bruidspaar. 4(: [8] p.
11870: - HAARLEM, DIAKONIE Aantekenboekje van een diaken van de Nederduits Gereformeerde Diakonie te Haarlem over de jaren 1825-1860. Klein 8(: ca. 250 p., gebonden.
11872: - HAARLEM, VAN GELDORP, VAN TUYL. Eigendomsbewijs van een huis aan de Burgwal te Haarlem, `bij de Grutterspoort op de hoek van de Witwerkerspoort met een kamertje boven dezelve poort', 1778. charter op perkament, beschadigd, zegel verloren.
11874: - HACKE, 'T HOEN, DEN HAAG Gedeeltelijk gedrukt biljet waarbij president en secretaris van het gemeentebestuur van Den Haag (Galles? en P.A. 't Hoen) verklaren dat Jan Baptiste Hacke in het Nationaal Stemregister is ingeschreven. 4(, oblong, 1 p.
54531: [HASSELT, J.J. VAN] - Rechtsgeleerde verhandeling over de noodzaakelykheid van het schouwen der doode lighamen en wat daaromtrent moet in acht genomen worden, door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde. Amsterdam, Entrop, 1772. [gebonden met:] Rechtsgeleerde verhandeling over de aanzegging des doods aan een veroordeelden misdadiger. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Verhandeling over den oorsprong en voortgang van de criminele jurisdictie in de Nederlanden. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over eenige rechten de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over den doodslag die zonder misdaad geschiedt. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het Yveroffer (...) welk eertijds bij de jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad. Amsterdam, Entrop, 1773.
48820: - LEEUWARDEN, DE ROSKAM, V.D. WEIJ--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop cafe restaurant De Roskam aan de Oude Koemarkt 155, in eigen gebruik bij Joh. Aukes v.d. Weij. 1 blad, plano, gedrukt.
67343: - Gedagtenis of inwying van een opgerigt diacony armehuis in tegenwoordigheid der aanzienlyke collegien ... : op verzoek van ... de diaconen van de Gereformeere Kerke van Leeuwarden ... gehouden ... den 9 May 1759 / en nu ... aan het ligt gegeven door Cornelius Blom, Car. Fil., predikant te Leeuwarden
66931: - Bijvoegsel behoorende tot de Dingsdagsche Haarlemsche Courant, 8 Januarij 1856.
48654: - VOGELS--- Brief van C. de Jong d.d. 1977, aan C.A. Looyenstein over familiewapen Vogels. Manuscript, 1 pag.
66075: [MARCHETTI, G.], - Del concilio di Sardica e de' suoi canoni sù la forma de'giudizj Ecclesiastici. Dissertazione polemico - canonica. Pel dritto delle Appellazioni Romane.
10002: - Herders-zang op de 34ste verjaring van H.K.H. Frederica Sophia Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassouw op den 7 Augustus 1785. Rotterdam, P. van Dijk, 1785. 8º: 11p.
66243: - Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, IIIe deel, werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 56
53235: --- - Advertissement van rechten, gedaan maaken ende den edele Rade en leenhove van Braband [...] overgegeven [...] van wegens Isabella Barbara Salicati, wed. Jacobus van der Bossche, te Mechelen, benevens haare suster Maria Rosalia de Nemis-Salicati, erfgename van wijle Bruno Gysels, gewoont hebbende te 's Bosch, op ende jegens de testamentaire erfgenamen van Adriana Elisabeth Doncquers, ongehuwde dogter, gewoont hebbende te 's Bosch, met namen Johannes L. Schoutheeth, mr. Petrus M. Schoutheeth en Elena F. Schoutheeth en de drie kinderen van Isabelle Schoutheeth en Jan Baptista Ameye. [ca. 1766].
65176: - Beschrijving der gebeurtenissen voorgevallen te Antwerpen, sinds den opstand in België, tot den glorierijken geeindigden tiendaagschen strijd. Komend hierin voor: Het Bombardement, de edele Zelfsopoffering van J.C.J. van Speyk, en het helfdhaftig gedrag van H. van Leuven. Benevens eene Korte Beschrijving van Antwerpen, in vroegere dagen.
65177: - Letter by Gemeente-Bestuur van Haarlem dated 9 october 1893 to M.G. Wildeman ('s Gravenhage) concerning the baptism on March 6 1709 of Agatha, daughter of Cornelis van der Zaan and Cornelia Sweedenrijk
49078: - GROOT, DE--- Blaadje uit album amicorum met tekst van broer W.M.L. de Groot, d.d. Maastricht 1841, manuscript (militair).
49080: - GROLL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met tekst van J. van Groll, 19e eeuw, manuscript.
54308: --- - 'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
11529: - MEURS Het in chromolithografie gedrukte wapen Meurs op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
49181: - HESSELBERG, SWAVING, INDIE--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de onderwijzeres Mina Hesselberg, met 16 inschrijvingen uit de jaren 1884-1893 te Rotterdam en Ned. Indie. Deksel van doosje los.
53409: --- - Bericht van den Hove van Hollant, wegens de sententie ghewesen jegens den drost van Gornichem[sic], nevens een korte memorye op de selve sententie, z. pl., 1676.
53414: --- - Instructie voor de ghedelegueerde rechters in de chambre mi parti, by den heere coninck van Spaignen ende de heeren Staten Generaal der Verenighde Nederlanden te samen geërigeert. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
67387: - Fabel van den wolf in 't hol der leeuwen.
55692: --- - Leeven en character-schets van een voornaam boekhandelaar in een der vermaardste koopsteden van Holland. Waerachtige geschiedenis. Niet vertaald. Constantinopel, Jochem Regtuyt, nae onze jaertelling 1209 [= 1794].
54411: [ZOUTELANDE-LINDENAER, JOHANNA DOROTHEA VAN] - La Babylone demasque'e, ou entretiens de deux dames Hollandoises sur la religion Catholique Romaine, & sur les motifs qui doivent engager a l'embrasser, & a renoncer aux sectes qui lui sont contraires, notament au Calvinisme. Paris, Nicolas Pepie 1727
57923: - Groot besoigne, gehouden met de Hrn Ged. Raden in de beyde Quartieren, 11-1-1742 betr. personele quotisatie. Manuscript, folio, 16+6 pag.
57924: - Extracten Resolutien Staten Generaal d.d. 20-3-1727 tot 28-4-1727 betr. de middelen te water: "of in de binnenlandsche paspoorten van goederen die niet na de waarde betalen, de waarde moet worden uitgedrukt", gedrukt, folio, 73 pag.
57957: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-6-1712 en 16-9-1712 betr. introductie van een familiegeld. Gedrukt, folio, 2+7 pag.
57958: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-2-1727 met de "Lijst van de taxen op de ampten (tot leeninge)." Gedrukt, folio, 49 pag.
8328: [HOEFNAGEL, NICOLAAS] - Rondborstige en vinnige spoorslag voor de heeren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden en verdere predikanten binnen Amsterdam. Amsterdam, [z.n.], [1782].
7501: [FABIUS, H.] - Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de Hoogere Scholen, naar mr. Hieronymus van Alphen. Door een' student. 3e druk. Amsterdam, J.C. Spijker, Az., 1849. [2 bundels]
49383: - BIER, VAN OOSTERHOUT, DU CLO--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten v. Holland 6-8-1749, folio, 3 pag., gedrukt.
49016: - ARTI ET AMICITIA, KUNST--- Eene dames kunstbeschouwing in de kunstzaal der Maatschappij Arti et Amicitia. gravure door J. de Mare naar C. Rochussen, 1851, 30x35 cm.
49012: - SPAARNDAM, STOOMGEMAAL Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam, 1 October 1843. Gelithografeerd blad, deels handgekleurd, 50x65 cm., met plattegrond van het gehele dorp Spaarndam, en voorgevel en doorsneden van het gemaal.
49014: - DYSERINCK, HAARLEM--- Eeuwfeest der firma Corn. Dyserinck & Zoon te Haarlem. 7 april 1774-1874. grote (33x25 cm.) gravure door J.W. Kaiser met 6 portretten (5x Dyserinck en 1 x A. Noë Lz.) en afbeeldingen van Haarlem.
13330: - BURMAN, SERRURIER, DE VRIES Tweede vertaling van het beruchte vers, genaamt Sophiae reduci door P. Burman... Met vertaling ook van de acht regels die om (redenen) door Burman uyt zynen 2de dr. zyn uytgelaten. Gerymt door R. de Jong. Amst. 1706, 8 p. (Kn.15548). - Briev aan een vriend behelsende een regt vertalinge van het berugte vers genaamt Sophiae reduci. (Vert. in proza), dd Franeker, 19 maart 1706, 8 p. - Niet in Knuttel.
13333: - VLAARDINGEN, VAN ‘T WOUDT “Lied voor de Nederlandsche jongens bij de 50-jarige herdenking van den veldslag van Waterloo, door Reijer van ‘t Woud, oud 16 jaren, schildersleerling te Vlaardingen”, Vlaardingen 1865, 2 p., gedrukt.
13334: - ROORDA, VAN DER LUNE, BRUNIA Proefdruk voor een boek “Epke Alberts Roorda and Froukje Wijgens van der Lune”, overgrootouders van William Frans Brunia, de auteur, 48 p., gedrukt, geïllustreerd,losbladig, ca 1940.
9391: - Ter bruilofte van den Heere Jan Hooft en Jongkvrouw Anna Rave, geviert in Amsterdam den 9den van wijnmaand des jaars 1708. Amsterdam, Willem Goeree de Jonge, 1708. 4º: [12] p.
58589: - Extract uit het boek der Besluiten van B. en W. van Amsterdam d.d. 17-12-1874 inzake verhoging van jaarwedde aan C.F. van Haeften, commissaris hoofdcontroleur bij de gemeentebelasting van een personele toelage van f. 600 per jaar. Manuscript, 1 pag., folio.
58591: - Extract uit het aktenboek van Dordrecht d.d. 2-3-1674, waarin het Gerecht ordonneert aan Pieter van Schellebeeck, het bordes van zijn huis naast het erf Leonart van der Hulck in te korten en tevens het regenwater van zijn dak beter op te vangen. Manuscript, 2 pagina's folio.
64734: - Vijftig plattegronden, Uitgave van den A.N.W.B. 1920
66030: - Jaarboekje voor den boekhandel 1840
64737: [HALL, MAURITS CORNELIS VAN], - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. Met platen.
64738: - Maatschappij tot exploitatie van Bouwterreinen Crailoo (Bussum, Blaricum)
64659: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, 1878-1879
64660: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1885-1886
64661: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1881-1882
64668: - Bahia de Lourenço Marques. Questão entre Portugal e a Gran-Bretanha sujeita á arbitragem do Presidente da Republica franceza. Memoria apresentada pelo governo portuguez. [Segunda Memoria do governo portuguez. (Replica á memoria Ingleza.)
64670: - Etoiles de Mer, album inedit, preface Abel Hermant,
64671: - Les fetes galantes, album absolument inedit, par Bac preface Arsene Houssaye
64673: - Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777 jubileumnummer 1927
64674: - Haarlemsch-Weduwenfonds, staat van het, onder de zinspreuk "De liefde zorgt tot na den dood" opgericht 1 October 1802, voor de jaren 1871, 72, 73, 75-84.
64691: - De vondelingen. een verhaal voor christen kinderen / uit het Hoogduitsch. met platen
64694: - Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap dulces ante omnia musae.
65969: - Van het Toovervischje en vervolg Hoe Piggelmee groot werd : twee sprookjes.
64698: - Kasteelen-Kalender 1919, 1920, 1921, 1922, 1930
65968: - Een bemoedigend woord
64703: F.A.R., - De dobbelaar, blyspel, vrij gevolgd naar het Fransch
64705: J.V.L., - Katechetische verlustiging of de Heidelbergsche katechismus. Zoo als dezelve, Overeenkoomstig den eigenlyken Text. In dichtmaat gebragt; En te gelyk eenigermaate Toegelicht wordt. Door J. v. L. Onder de spreuk: Nut Kroont Vlyt.
64708: [POST, ELISABETH MARIA], - Gezangen der liefde
64716: - Keuze uit dichtstukken van het Letterkundig Genootschap "de Lelie" te Roermond. 1858.
64718: - Zedelijke tafereelen uit het menschelijke leven
64721: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar.
64658: - Journal Illustré des voyages et des voyageurs
9331: - P. Rabus. Op d'uitvaart van den zeer vermaarden Heere Geeraard Brandt, den ouden. Rotterdam, by Barent Bos, boekverkooper op 't Westnieulant, 1685. 4º: [6] p.
67781: - Hugo Grotius, portrait of Hugo de Groot.
9734: - Echt-zang op het huwelyk van ... Mr. Pieter Hendrik Van de wall, regeerend scheepen en in den oud-raad der stadt Dordrecht, enz. en ... Catharina Berger, in den echt vereenigt binnen Utrecht op den [met pen ingevuld: 6] van sprokkelmaand 1763. z.p. 4º: [8] p. Titelpagina in rood gedrukt.
9507: - Huwlykszangen voor den Heere Albertus Roos en Jongkvrouwe Maria Mulerius, in den egt vereenigd binnen Amsterdam, den 15 van bloeimaand 1726. z.p., z.j. 4º: [49] p.
9509: - Feest-praal op het echtelijk vereenen van den Heere Matthijs Beuning en Jongkvrouwe Christina Luyken [te Amsterdam]. 4º. Incompleet, [6] p.
9505: - Bruilofts gezang, of Smeekschrift, aan de edelen Hoove van Ciprus [op p.5: Proces Crimineel ... van weegen Ysbrand Ysbrandszoon [= Ysbrand Ysbrandsz Vincent] van Vryekeur, jongman, contra Pouwtje Hendriks Kind [= Johanna Paauw] van Vryekeur, jonge dochter, gedaagdesse], z.p. [ca 1750], 8º: , 14 p.
53784: --- - Octroyen, privilegien ende keuren, mitsgaders de ordonnantie van de weeskamer en vierschaar van de Oude-Zijpe ende Hase-polder. Alkmaar, Gerrit Welhem, 1717.
49295: - UTRECHT, STUDENTEN, PHARMACIE--- Twee menu's van de Unitas Pharmacenticorum d.d. nov 1936 en 27-11-1937. Gedrukt.
49297: - UTRECHT, STUDENTEN, TONEEL--- Elf stuks drukwerk betr. het Utrechtsch Studenten Toneel, 1934-1971.
49299: - UTRECHT, STUDENTEN--- Vijf stuks drukwerk betr. societeit P.H.R.M. 1930-1936.
59258: - Manuscript "Eenige spreuken om de kinderen te leeren", met citaten uit de bijbel. 17e eeuws handschrift. Groot folio, 3 beschreven bladen.
59259: - Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
59260: - Twee stichtelijke gelegenheidsgedichten, handgeschreven. Eerste van vader De Klijne aan zijn zoon Johan. Tweede van zoon Johan aan zijn vader. [zonder jaar]. Manuscript, resp. 2 beschreven bladen en 1 beschreven blad, klein formaat.
59261: - Manuscipt, 1 beschreven blad, folio. Berekening (Beloop) van renten gedurende twintig jaar van obligaties ten laste van de provincie Holland ten bedrage van F 1.853065,-. M14637
55736: --- - Prent: 'Hier ist zu sehen in was gestalt Verliern das leben iung und alt ... Am 22 tag August im Jahr 1572', anonieme litho van het neerschieten en vermoorden van admiraal de Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs in 1572.
54995: --- - Publicatie [van de Raad van Leiden, dd. Leiden 6-12-1805]. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1805.
54471: [DANOU, PIERRE CLAUDE FR.] - Geschiedkundige proeve over de wereldlyke magt der pausen, over het misbruik het welk zij gemaakt hebben van hunne geestelyke bediening en over de oorlogen die zij verklaard hebben aan de regerende vorsten. Breda, W. v. Bergen, 1812.
57604: - Almanak voor het Verstand en Hart voor het jaar 1819, Amsterdam, H. Timmer.
57606: - Almanach voor het verstand en hart voor het jaar MDCCC (1800), Amsterdam, P.E. Briët.
57608: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCIX (1799), Amsterdam, J. Doll.
57610: - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar MDCCXI (1811), Amsterdam, P.E. Briët.
54423: --- - Alle de gruwelyke en ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaden, gepleegt door Jacob Gerritsz Leyen, by 't gemeen genaamt Jaap Phlippen, gewesene dienaar van de justitie van de Bedykte Schermeer. z. pl., z. j., [1739/1740].
54428: --- - Memorie voor de klassis van Zevenwouden in cas van revies, contra H. Breijl. Ingeleverd aan de Hoog Eerw. Sijnode van Vriesland op den 21 Julij 1807. Leeuwarden en Franeker, J.W. Brouwer en D. Romar, 1807.
57691: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ], - Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me":] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:] Deventer, C. Thomassen, 1639.
5770: [KOOY, JOHN] - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946, Amsterdam 1946, 154 p., geb., geïll. (Papierhandel te Amsterdam). Bandontwerp en letter: J. van Krimpen
54430: --- - Notificatie [van burgemeesteren van Delft, ter beteugeling en wering van bedelarij]. Delft, dd. 13-1-1823, gedrukt door mr. J.J. Stuerman.
53676: --- - Beredeneert verhaal van den aart, oorsprong, voortgang en einde der zake en procedures tussen den here hooft-officier der stad Leiden ter eenre ende Gillis Christiaan van der Meulen, poorter en fabriqueur aldaar, ter andere zyde. Met de autentique stukken en preuves daar toe specterende. [Leiden, 1754].
54397: --- - De moord, door Jan Drof??? Een greep uit de vele ervaringen van den grooten kamerdetective L.L.(vroeger verschenen in 'De Wekker'). Delft, W.D. Meinema, 1922.
54386: --- - [Rechtspleeging gehouden met Hendrina Wouters wegens twee afschuwelyke moorden, op den 17 December 1746 binnen Amsteldam ter dood gebragt. Amersfoort, M. Langenwagen, 1747].
54377: --- - Zamenspraak gehouden tusschen een regent en burger over het gevangen neemen van den vaandrig den Witte, het gedrag daaromtrent en de gedrogtelyke militaire jurisdictie. Dordrecht, H.U. Koen, 1782.
54370: --- - Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, of nader opening van de bibliotheecq van mr. Jan de Witth, zijnde een samenspraak tusschen een Hagenaar en Dortenaar. z.pl., 1672.
65145: - Jan van Scorel, Centraal Museum Utrecht
65146: - Aert Schouman, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam
54368: --- - The London Gazette, nr. 688 van 20/24-6-1672 met berichten betreffende de gebeurtenissen in Nederland rond de moord op de gebroeders De Witt. Londen, Th. Newcombe, 1672.
49546: - W.O. II, SCHAARSTE 1945-'46, HALSUMA--- Tekening met kleur, 24x30 cm., met het thema schaarste in de maanden na W.O. II. In lijst achter glas met verso 'Reiservaringen na de oorlog 40-45, begin 1946. Geschreven door je vriend Ary Halsuma' (Holsema?).
49551: - UTRECHT, BELASTINGEN--- Notificatie van commissarissen ter administratie der finantien in voorm. gewest Utrecht, d.d. 22-8-1799 betr. belastingen, 1 blad plano, gedrukt (bij G. Post te Utrecht).
49553: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 12-3-1722, betr. afkoop van leenroerigheid van leengoederen, tegen 10% van de waarde. 1 blad, plano, gedrukt.
63956: MR. DE G*** [NICOLAS GUEUDEVILLE] - Le censeur, ou caracteres des moeurs
49557: - LOOSDRECHT, GOOI, BELASTINGEN--- Waarschouwing van financieele commissie van voorm. gewest Holland d.d. 11-6-1801, betr. compositie voor inwoners van Loosdrecht, Loenen, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's Graveland en Bussum van impost op tarwe en rogge. 1 blad, plano, gedrukt.
49559: - FRIESLAND, OUDE FOTO'S BOERDERIJEN REPELAER--- Negen grote fraaie foto's, ca. 1890, elk 22x28 cm., op karton, van boerderijen, waarschijnlijk alle eigendom van de familie Repelaer en gelegen in Friesland. Op alle foto's staat voor de boerderij het boerengezin. Prijs per stuk 40 euro.
49561: - UTRECHT, BAKKERIJ--- Publicatie van stadsbestuur van Utrecht d.d. 28-4-1749 betr. bakkersgilde en het bakken van brood. 1 blad, plano, gedrukt (J. v. Poolsum).
49562: - DEVENTER--- Kadstrale tekening van Deventer, sectie C van percelen langs Koerhuisbeek en Schipbeek, 1895. 1 blad plano, manuscript.
49563: - ELBURG, LIJNBAAN, VOSKUYL--- Touwbaan te Elburg, ets door Gijs J. Voskuyl 1947, 21x21 cm., in lijst achter glas.
49565: - GRONINGEN, DRENTHE--- Verhaal van hetgeen is geschied in Groningen, Drenthe en Coevorden onder het bestuur van eenige Utrechtsche bisschoppen. typoscript, 37 pag.
63749: - Heraldisch ex-Libris, armorial bookplate from Henri Jacques Scharp, geb. 1874
49571: - HEERHUGOWAARD--- Keure op het leggen van dammen en het planten van boomen, uitgevaardigd door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 2-8-1828. 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
49573: - HEERHUGOWAARD--- Keure in den Heer-Huigen-Waard van 't wegnemen van de dammen, z. j. (begin 19e eeuw), 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
54336: --- - Sententien van den hoogen scheeps-krijghs-raede, jegens de capiteynen Govert van der Weppelen, Simon Holthuysen, Anthony van der Lith en Cornelis van der Hoeven, gepronuncieert den 4 den Mey 1695. 's Gravenhage, P. Scheltus, 1695.
54343: --- - Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. ['s Gravenhage], Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809.
49673: - VIANEN, HAGESTEIN--- Keur op de waterkeering (...) van den polder genaamd De Uiterwaarden, gemeenten Vianen en Hagestein. Vianen 1899, 9 pag., gedrukt.
49677: - HEYTHUIZEN, HEIBLOEM, WENNEN--- Eerste verslag van de Aloysius kolonie of Heibloem in de provincie Limburg. Amsterdam, 1854, 14 pag., gedrukt.
49679: - GRAVE, BLINDEN--- 1859-1884, R.K. Blinden-instituut voor jongens te Grave. Tilburg 1884, 12 pag., gedrukt.
49681: - VIANEN, BOERBOOMS--- Bestek en voorwaarden waarna ten dienste der R.K. Parochie te Vianen zal worden aanbesteed het gedeeltelijk afbreken van een bestaand huis in de 1e Westerachterstraat en het wederopbouwen van een zusterhuis. Vianen 1881, 31 pag., gedrukt.
49683: - VERZEKERING--- Verslag bij het vijftig-jarig bestaan van de Onderl. Kerkelijke Brandwaarborg Maatschappij St. Donatus te Amsterdam. Amsterdam, 1902, 16 pag., gedrukt.
49691: - WESTERVELDE--- Oude foto van het huis Westervelde, 8x11 cm., ca. 1890?
49693: - AMSTERDAM, MOBIELE SOCIETEIT, MILITARIA--- Wetten der mobiele societeit, gevestigd te Amsterdam, den 29-10-1832. Amsterdam, 1834, 31 pag., gedrukt.
49695: - KEUCHENIUS--- Menu afscheidsdiner aan mr. H.J.C.A. Keuchenius, Leiden 4-3-1880. 2 pag., gedrukt.
49697: - CAPELLEN, VAN--- Menu promotiediner mr. D. van Capellen. Amsterdam, 21-12-1877, 4 pag., gedrukt.
54278: --- - De eerlijkheid en de duitenplaatjes. Een drama in ? bedrijven. Amsterdam, F. Günst, 1856.
54256: --- - Verzameling van een aantal behendige schurkenstreken en listige gaauwdieverijen; aan het licht gebragt ter waarschuwing van eerlyke lieden om tegen de listen en lagen van het uitvaagsel des menschdoms op hunne hoede te zijn. Amsterdam, J.F. Nieman, 1808.
58079: - Waarschuwing van het Hof en de municipaliteit van Den Haag aan een inwoner om voor 22-12-1798 een van elke honderd gulden op de bezittingen te betalen, 1 blad, folio, gedrukt.
58082: - Enkele pagina's betr. Limmen uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafzerken NH Kerk te Limmen, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58083: - 10 pagina's betr. St. Maarten en St. Maartensbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje. 1 illustratiebetreffende grafmonument van Vrouwe De Mey-du Peyrott (Peyrou).
58084: - 38 pagina's betr. Medemblik uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met heel veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58085: - Enkele pagina's betr. Monnickendam uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
58086: - Enkele pagina's betr. Muiden en Muiderberg uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
58087: - Enkele pagina's betr. Nieuwe en Oude Niedorp uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
58088: - Enkele pagina's betr. Oudorp, St. Pancras en Petten uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
58089: - Enkele pagina's betr. Eenigenbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
54218: --- - Tractaet crimineel hoemen misdadige persoonen ghevangen nemen ende bewaren sal. [extract uit?], [17e- eeuws].
54210: --- - Advertissement van rechten gedaan maaken, ende den Hoogen Raade in Hollandt [...] overgegeven [...] van wegens Peter Cornelis Timmerman, gevangen op de Voorpoorte [...] contra den procureur generaal. z. pl., [1725].
58136: - Wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en eene daarmee gepaard gaande vrijwillige leening, Amsterdam [1854], gedrukt.
49329: - BELASTINGEN, HUWELIJK--- Extract resolutien Rekenkamer Holland 27-3-1781 betr. betaling trouwrecht bij huwelijken buiten de provincie. Folio, 1 pag., gedrukt.
66850: - The Kings and Queens of England.
48640: - BUTAY--- Correspondentie tussen C. de Jong en M.J. Dou Butaye te Courthezon, 1987, betr. fam. Butay.Manuscript, 5 pag.
48642: - JONG, DE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Pierre Kahn te Forbach 1986, betr. fam De Jong. Manuscripten, 4 pag.
66251: - Het Nederlandsche en Ned. Indische huis oud & nieuw, Tweemaandelijksch prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst.
63910: - Toeristen-Gids voor 1923 with a map of the island of Walcheren
64103: - Wij Decanen Capittule van Oud Munster te Utrecht
65994: - Pulchri Studio. Hulde aan Jozef Israels 28 januari 1904.
64841: - Album Studiosorum. Academiae Rheno-Traiectinae. 1636-1886. Accedunt Nomina Curatorum et Professorum per eadum Secula
10104: - Gedachten op het leezen van De Haagsche Courant [betr. B. Bosch en Poortvliet] z.p. 8º: [4] p.
10106: - Iets nader van B. Bosch aan de schrijver van de Zegepraal der waarheid. z.p. 8º: [4] p.
64832: [KLIJN, HENDRIK HARMEN], - Voor-zang. Kom! de vreugd niet meer bedwongen
64831: [KLIJN, HENDRIK HARMEN], - Voor-zang. Broeders! Zusters! stemt uw zangen!
66226: - Bekendmaking: Het College voor de Zeevisscherijen maakt (..) opmerkzaam op de nieuwe bepalingen betreffende de kleur en afmetingen der onderscheidingsteekenen van zeevisschersvaartuigen (...)
10087: - Het heil des lands gezocht en gevonden in de gunstige omkeering van zaaken, door de herstelling van ... Willem den vijfden ... in alle waardigheeden ... benevens de zoo heuglyke ... wederkomst van ... deszelfs gemaalinne in 's Gravenhage. Rotterdam, A.J. van Ginkel, 1788. 8º: 40 p.
10089: - Dem verehrungswürdigen Wagner-henschenschen Braut-Paar am Tage ihrer Vermählung. Von dem Königlich Preussischen Justiz-Rath J.F. Striebeck geweiht. z.p., 1788. 4º: [4] p.
10094: - Welkoomst-groet aan ... Willem Frederik, erf-prins van Oranje & Nassauw ... bij hoogstdeszelfs aankomst aan Leydens Hoogeschool, den 2den van Slagtmaand 1789. z.p., z.j. 8º: 7 p.
65222: - Haarlem. Haarlem tot aan de Hervorming. Haarlem Bisschopsstad. Geschiedenis van de Oud-Katholieke parochie van de heilige Anna en Maria te Haarlem.
67439: [KAUFFMANN, GEORG], - Vier Zamenspraken tusschen Hiob en Simpson, twee gereformeerde burgers en lidmaten. Over den Heidelbergsen Catechismus waer in de hondert en negen en twintig Vragen, daer in vervat, grondig onderzogt, en met bondige Aenmerkingen op het alderduydelykste verklaert worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een Beminnaer der ware Religie. In twee Deelen.
10041: - Lof- dank- en zeege-dicht uitgeboezemd door den oud-burgemeester [van Brielle] Augustus van der Crap, oud 72 jaren, ter gelegenheid van een vreugdemaal door 12 heeren ... gegeven aan ... Gabriel Sturler, colonel, benevens deszelfs ... officieren ... tot dankerkentenisse voor derzelver ... hulp ... bij de ... gevaaren door de soogenaamde patriotten ... voorgevallen op den 20 september 1787. Brielle, Jac van Tertoolen en W.P. Turnbull de Mikker. 8º: 8 p.
10033: - De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom den ... Heere Daniel Albert Reguleth, veelgeachten evangeliedienaar der Haagsche kerkgemeente toegewijd, door Johan van Hoogstraten. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1787. 8º: [6] p.
65182: - Jaarverslag der Vereeniging "Haerlem" over 1925-1926 and 1928
65639: - Wapenkaart/Coat of Arms: Spiering
65210: - Verslag betreffende de aanleg der staatsspoorwegen, van 1 januarij tot 31 december 1879.
67514: - Oostende, na de overgave aan de Aartshertogen Albertus en Izabella, in 't jaar 1604
67270: - Original 19th century photograph of Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam with gardens and people in front
66634: - Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de E: Hoogh Mog: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, ende volgens ’t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt d'oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlandtsche getrouwelick overgeset. Ende Door gemeene ordre der Kercken verbetert van Druckfauten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.
61155: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
61157: - Vue de l'Eglise Luterinne, pres de la porte a la Haye, a Delft (mirrored)
61161: - La Seconde Plaïe en Egypte (mirrored)
66409: - De proverbia, ofte Spreuken van den Allerwysten Koning Salomon. Inhoudende allerlei Schone, Wyze, en Godvrugtige Leeringen, om in alle Staten ende gelegendheden Wysselyk ende Godvrugtelyk te handelen. Zeer bekwaam om de Jeugd in de Scholen tot haar stigtinge te doen leren.
61169: - Isaiah v. 37: 36
61177: - The prodigal son returns to his father asking for forgiveness
61179: - The Easter meal
61181: - La Venus, sixiéme Planete, et son influxion (mirrored)
61183: - Romulus on his throne
61185: - Vue de Vienne
61191: - La Cathedrale de St. Paul a Londre (mirrored)
61197: - Vue de la Place de Louis XV a Paris (mirrored)
61201: - Vue perspective de la Place Royal à Paris ou est posée la statue Equeste de Louis 13
61205: - Perspective view of the Place Royale
61207: - Fontaine dans la Logis a droit du Labyrinthe
61209: - Le Jardin, et le Palais du Luxenbourg, a Paris
61223: - Le Pont de Francfort (mirrored)
61225: - La Ville du Mexique prise du coté du Lac (mirrored)
61227: - Vue du Chateau de plaisance de l'Axarienne pris du Côte du grand basin a Petersbourg
61233: - Vue de la Place Colonnes a Rome (mirrored)
61235: - Monuments de l'ancienne Rome (mirrored)
61237: - Vue du Pont Rialto et de la Prison de Venise
61239: - Le Luxambourg (mirrored)
61243: - Buen Retiro Palace in Spain
61246: - St. Paul in London
61254: - Vuë de Perspective du Grande Bierkade, a la Haye
61352: - - Siegsgesang nach der Schlacht bei Leipzig.
61354: - - Privately printed satirical broadsheet on the French in The Neherlands during the War of the First Coalition (1792-1797).
61356: - - Diversche miraculeuse victorien, onlancx ghesien in desen Franzen kriich met de Belegeringe, tot nu toe, met noch eenige France gedichten.
66462: - Adresboek van Haarlem, 1942-1943.
10013: - Traanen gestort by het overlijden van den uitmuntendsten dichter Jacobus Bellamy, in de bloei zijns levens gestorven, elf maart 1786 binnen Utrecht. 's Gravenhage, I. v. Cleeff, 1786. 8º: 14 p.
64441: - Collectie belastingzegels in metalen doosje/collection of fiscal stamps in metal box
64442: - Westland. Blatter fur Landschaft, Geschichte und Kultur an Rhein, Mosel, Maas und Schelde., 1,2 and 3 Folge 1943 and 1 Folge 1944,
67718: - Martinus des Amorie van der Hoeven
67382: - LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 17-11-1945 regarding the liberation of The Netherlands.
67383: - "GEKROONDE / UTRECHTSCHE / SCHENK - KAN, / Uitgeschonken en gedronken op de Gezondheid van de Wel / Edele Groot Achtbare Magistraet, en de Heeren Professoren, der Stadt en / Universiteit van UTRECHT, / Door de Heeren Studenten, ten dage der Vieringe van het Eeuwfeest der Utrechtsche Akademie / gecelebeert op den 27 van Lentemaand MDCCXXXVI."
66880: - Catalogus van de prentverzameling van wijlen den heer C. van Ommeren, conservator van de Stichting 'Atlas van Stolk' Rotterdam.
66881: - CATALOGUE D'UNE BELLE COLLECTION DE PORTRAITS D'AMIRAUX ET DE MARINS NEERLANDAIS ET D'AUTRES PORTRAITS ET ESTAMPES. UNE COLLECTION DESSINS DE WILLEM VAN DE VELDE. PROVENANT DE LA SUCCESSION DE DR. D.F. SCHEURLEER, LA HAYE
66882: [KEILL, J.], - Institutions Astronomiques, ou leçons élémentaires d'Astronomie, Pour servir d'introduction à la Physique Céleste, & á la Science des Longitudes, Avec de nouvelles Tables d'Équation corrigées; et particulierement les Tables du Soleil, de la Lune & des Satellites; Précedées d'un Essai sur l'Histoire de l'Astronomie Moderne.
66886: - Onze Kunst: portretten-nummer, gewijd aan de tentoonstelling van oude portretten (Haagsche Kunstkring). W. Steenhof: De tentoonstelling van oude Portretten in den Haag, H. Hymans: twee Vlaamsche Primitieven op de tentoonstelling, Max Roosjes: Rubens of Van Dyck?
66889: - Catalogus van prenten, portretten en teekeningen, boeken van Scheurleer & Zn - Den Haag ... [et al.], 18 tot 19 december 1934/Van Stockum's Antiquariaat bevattende een (...) verzameling Haagsche prenten uit het kantoor der Fa. Scheurleer & Zonnen, verder diverse portretten, historie- en topografische prenten afkomstig uit het Museum De Lakenhal in Leiden benevens antiquiteiten (...) 18 en 19 December 1934 (...).
66890: - Catalogue d'une belle collection d'estampes anciennes et modernes portraits et gravures historiques vues topographiques dessins avec la collecti, n unique d'imagerie populaire des Pays-Bas (...), de feu Dr. G.J. Boekenoogen, Leide. 21 et 22 Mai 1931.
66891: - Catalogus van den historischen atlas, bijeengebracht door wijlen Jhr. G. Beeldsnijder van Voshol en Vrije-Nes. 1e gedeelte. I. Bevattende: algemeene historieprenten, Nederlandsche marine en zeevaart ... portretten van het Huis van Oranje, stedegezichten en plaatselijke historische gebeurtenissen enz. in gravure en teekening, waaraan zijn toegevoegd: topogr. en historieprenten w. o. in teekening collectie van wijlen den heer J. Hoevenaar Wz., Utrecht. Verkooping: 15-18 Maart 1927 bij A. J. van Huffel's Antiquariaat, Utrecht
66892: - Livres Anciens et Modernes, Gravures Anciennes,Vente Les 12 et 13 Mai 1958 Collection de Feu - J.C.P.E. Menso - premiere partie.
66893: - E.T.E.B.O.N. Feestbundel ter herinnering aan de viering van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan. (niet in den handel).
66894: - E.T.E.B.O.N. Feestbundel ter herinnering aan de viering van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan. (niet in den handel).
66895: - Kijkjes door venster, deur en dak in het binnenste van den mensch : de kunst om uit den schedel, het gelaat, de handen, houding, gang en gebaren, ja zelfs het schrift, het karakter van iemand te leeren kennen, met acht platen.
66896: - Geteekende Nederlandsche portretten tentoongesteld in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam September, October, November 1905.
66902: - Portraits of Artists
66903: - Ausstellung Das Gemalte Kleinrortrat Katalog: I Das Kleinportrat in den handschriften der nationalbibliothek, II Zwei Wiener miniaturensammlungen A Strasser und Prof. E. Ullmann.
66904: - Iconografisch Bureau: uitnodiging voor de tentoonstelling "Verbeeld Voorgeslacht" 11 september 1981 en twee folders voor deze tentoonstelling. Krantenknipsel over de tentoonstelling NRC Handelsblad 1981.
66905: - Porträt-Katalog I.
66906: - Porträt-Katalog III
66907: - Catalogue 20/1981 : Allgemeines Portratverzeichnis By ANTIQUARIAT HARLINGHAUSEN
66908: - Catalogue 21/1982 : Allgemeines Portratverzeichnis By ANTIQUARIAT HARLINGHAUSEN
66914: - Rotterdamsch Nieuwsblad 1894 in miniatuur
66915: - Rotterdamsche Courant, nr. 29, Dingsdag 9 maart 1802
66916: - Rotterdamsche Courant, nr. 20, Dingsdag 16 February 1802
66917: - Opregte Zaterdagse Haarlemsche Courant, nr. 154, 24 December 1808
66918: - Rotterdamsche Courant, nr. 30, Donderdag 11 Maart 1802
67744: - Grotius (Hugo de Groot) pencil drawn portrait
67736: - Invitation for a meeting of Leidsche Afdeeling der "Societas Studiosorum Reformatorum" Libertas ex Veritate addressed to G. Witkamp with the agenda for the meeting printed and partly written.
67318: - 12 gezichten uit Zeeland, Ie en IIe serie.
65913: - Geschiedenis der martelaren die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Vooraf gaat een woord ter inleiding van Dr. A, Kuyper.
67489: - Collection of 19th century glass lantern slides: Serie VIII, nrs. 2, 8, 9. Pisa, the leaning tower, Milan (Milaan, Mailand, Milano) Arch of the Paix, San Remo, Panorama.
65494: - Het jaar 1909 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
66503: - Astrologische aanteekeningen van den Wereldberoemden, Sterrenkundigen Don Antonio Magino. Gevoegt bij al de Maanverwisselingen, gedurende het jaar 1829. En eene tafel der Zonne op- en ondergang.
66823: [HASPESLAGH, L.J.], - Godloosheyd der achthiende eeuw. Of kort-begryp van de saemenzweeringen der philosophisten, vry-metzelaers, (franc-mac¸ons,) zoo-gezeyde Verlichte, (illumine´s,) en Jacobins, tegen den godsdienst en den troon, ontdekt door haer-zelven. Getrokken uyt de Schriften der heeren Barruel, Proyart, en andere. Derden druk. Vermeerdert met de Beschryving van het ongelukkig eynde der bezonderste Kop-stukken.
65184: [QUARLES VAN UFFORD, L.J.], - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren.
65814: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van De Haarlemsche Football Club 1879-1919
67458: - Hendrik Jacobsz. Soeteboom.
67086: - Annuarium van het Collegium Studiosorum Veritas: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963.
67090: - Duitsche aanteekeningen betrekkelijk het Beleg en de overgave van Haarlem, en enkele andere punten uit de jaren 1572 en 1573, benevens eenige brieven die stad betreffende van oct.-dec. 1576
67091: - Officieel programma der feestelijkheden ter viering van verjaardag en inhuldiging van hare majesteit koningin Wilhelmina
65541: - Politieke gedichten door een Schoolmeester.
64502: - Gedenkschriften van de Koninklijke orde der Unie voor de jaren 1807, 1808 en 1809
67609: - Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Overdrukken. nrs. 3, 5, 8, 17, 29, 43, 45, 46, 47, 56, 59, 77, 79, 83, 90, 96, 102, 116, 117, 126, 127, 128 (2), 129, 130, 131, 133 (2), 134 (2), 135, 136, 137, 138, 139, 140, 171, 173, 175, 176, 177, 191, 194, 200, 212, 228, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 259, 264, 266, 269, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 303, 311 (2), 312, 314, 315, 319, 325, 326, 329, 332, 335, 343, 344.
65499: - Register der Proclamatien, Publicatiën, enz. in 1804, Geärresteerd door het staats-bewind der Bataafsche Republiek.
65930: - Wie wat waar. Jaarboek 1937 van het Rotterdamsch Nieuwsblad
67285: - Nederland's Adelsboek jaargang 11, 1913
67286: - Nederland's Adelsboek jaargang 10, 1912
67287: - Nederland's Adelsboek 1910
62143: - Burial of King Willem III.
67288: - Nederland's Adelsboek 1909
67289: - Nederland's Adelsboek 1908
67290: - Nederland's Adelsboek 1907
67291: - Nederland's Adelsboek 1906
67292: - Nederland's Adelsboek, jaargang 30, 1932.
67293: - Nederland's Adelsboek, jaargang 23, 1925.
67294: - Nederland's Adelsboek, jaargang 87, 1998.
67295: - Nederland's Adelsboek, jaargang 72, 1981.
67296: - Nederland's Adelsboek, jaargang 75, 1984.
67297: - Nederland's Adelsboek 1915
67298: - Nederland's Adelsboek 1916
67299: - Nederland's Adelsboek 1911
67300: - Nederland's Adelsboek 1933
67301: - Nederland's Adelsboek 1930
67302: - Nederland's Adelsboek 1950
67303: - Nederland's Adelsboek 1929
67304: - Nederland's Adelsboek 1918
67305: - Nederland's Adelsboek 1917
67306: - Nederland's Adelsboek 1920
67307: - Nederland's Adelsboek 1921
67308: - Nederland's Adelsboek 1919
67309: - Nederland's Adelsboek 1922
67310: - Nederland's Adelsboek 1927
67311: - Nederland's Adelsboek 1928
67312: - Nederland's Adelsboek 1939
67313: - 12 gezichten uit Noord-Holland, Ie en IIe serie.
67315: - 12 gezichten uit Friesland, Ie en IIe serie.
67317: - 12 gezichten uit Overijssel, Ie en IIe serie.
67242: - Mededelingen vanwege het Spinozahuis nrs. 66-81: set of publications concerning Spinoza and philosophy in general.
65827: - Ochtend-schemering. Jongste mengelingen van het Letterlievend Genootschap: Oefening kweekt kennis.
63713: ( BRINK, V.D. ), - In Memoriam Mevrouw H. van 't Lindenhout geb. Sipman 1836-1900
63615: - Centsprent: Het Trouw-Verbond. No 115.
63613: - Centsprent: De Haring-Visschery. no 57.
63611: - Leve Dibbitz, blijf beveelen, U is de vesting toevertrouwd, koning Willem heeft kasteelen op U, Generaals, gebouwd.
63607: - Centsprent: Hare Majesteit Frederica Louisa Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
63609: - Centsprent: De twaalf Aartsvaderen, de Zonen Jacobs ziet / Men hier ten Trappenrei gesteld ... No. 185.
63605: - Centsprent: Klein duimpje en de gelaarsde kat, N. 5.
64743: - Collection of newspaperclippings from the 30-s concerning inheritances/collectie oproepingen uit Nederlandse kranten uit de jaren 30. Ongeveer 50 stuks ten behoeve van erfgenamen
63588: - BERTHOLDE. Engraved from an Original Picture (dwerg hofnar Bertholde, de dwerg van Normandie).
63515: - Centsprent: ‘Oostenrijksche Troepen’ and ‘Fransche Troepen’. No. 13 & No. 14.
63513: - Centsprent: Zie hier o lieve Jeugd! een aantal oorlogs helden: Die door het oorlogsvuur, den vreden eens herstelden, No 4.
63511: - Centsprent: Jeu de Cartes / Jeu de Domino. N. 60.
63509: - Centsprent: Voorstelling der ontvlugting van den zeer beroemden Hugo Grotius of Huig de Groot, No 11.
63507: - Centsprent: De Geschiedenis van den Zwitser Willem Tell, No. 21.
63505: - Centsprent: Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel / Image miraculeuse de N.-D., à Montaigu / Den Godzaligen Huyszegen / La bénédiction du Ménage.
65434: - Generale en particuliere ordonnantien van de excynsen binnen de stadt Haarlem
65433: - Kort verhaal van de merkwaardigste voorvallen in de beroerten onder een gedeelte der burgers te Haarlem, voor, by, en na het inrukken van de militie; ten grootsten deele voorgevallen op den 2 en 3 Januari 1750.
63499: - Centsprent: Jeu de l’oie / Ganzenspel. No. 44.
63501: - Centsprent: [Belgian Revolution / Belgische Opstand] N. 9.
63497: - Centsprent: Het Vermakelijk Harlikein-Spel. No. 95.
63495: - Centsprent: Histoire de Jean et Marguerite / Geschiedenis van Jan en Margaretha. 83.
63493: - Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
63491: - Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
63489: - Centsprent: [Eight trades / acht ambachten] N. 45.
63487: - Centsprent: [Militaire Ruiterij]. No. 50.
63485: - Centsprent: Hier ziet ge ‘t leven en bedrijf Van Jan de wassener en zijn wijf. No. 5.
63483: - Centsprent: Jan Steen was wijd en zijd vermaard / Maar ook een schilder naar den aard. No 107.
63481: - Centsprent: Duymken uyt een kool gekomen / Word van de moeder aangenomen (...) No. 57.
63479: - Centsprent: Wanneer gij onvermoeid met ijver steeds blijft leeren / Verwacht dan lieve jeugd, nog menig schoone plaat (...) No. 40.
63475: - Centsprent: Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje, / Dat lief en lekker suikerdoosje! / Zij houden bruiloft met elkaar; Geluk en zegen aan dit paar. No. 36.
63473: - Centsprent: Hier ziet gij, lieve Jeugd! een overschoon Tafreel, / Van Genoveva’s deugd, en hoe God haar beloonde, / Hoe zij Onschuldig leed, en werd in haar regt hersteld. / Nadat zij Zeven jaar een Wildernis bewoonde ... No. 22.
63471: - Centsprent: Zie hier, ô lieve Jeugd die ‘t spelen steeds bemint, / wat onze Konst en Vlyt U aanbiedt in deez’ print … No. 66.
63469: - Centsprent: Kom lieve Jeugd! Zie hier een Zomer Veldgezicht / Zoo ik ‘t uw nader zeg / kent gy de plaats zeer ligt. No. 42.
63467: - Centsprent: Zie hier, ô jonge jeugd! Des Waerelds eerste stand; Waarin de boosheid reeds vertoond de overhand. No. 26.
63465: - Centsprent: Wie immer Amsterdam beziet / Vergete toch het Doolhof niet ... No. 13.
67124: - Memoirs of the Duke de Ripperda: First Ambassador from the States-General to his Most Catholick Majesty, then Duke and Grandee of Spain; afterwards Bashaw and Prime Minister to Muly Abdalla, Emperor of Fez and Morocco, &c. Containing a Succinct Account of the most Remarkable Events which happen d between 1715 and 1736. Interspersed throughout with Several Curious Particulars relating to the Cardinals Del Guidice, and Alberoni, the Princess of Ursins, Prince Cellamere, the Marquis Beretti Landi, M. de Santa Cruz, and other Persons of Distinction in the Spanish Court. As Also, a Distinct and Impartial Detail of the Differences between the Courts of London and Madrid; with many Authentick Memorials, and other valuable Papers. And an Alphabetical index/An Appendix, Containing Some Papers on the Balance of Europe; the Present State of Spain; and the Consequences of a War in the West-Indies.
63359: - Centsprent: Hier kunt gij voor- en Tegenspoed, / Van twee opregte, brave Liên, / Van Hendrik en van Anna, zien ... V.
63357: - Centsprent: Jongens wil je vreugd vermeeren, Wild in deze print studeeren, Want het is van Tetjeroen, Die een yder kon voldoen, 37.
63355: - Centsprent: Slag van Waterloo / Bataille de Waterloo. No 48.
63351: - Centsprent: Trekken en gedenkwaardigheden uit de levens van beroemde Nederlandsche Mannen. T.
63353: - Centsprent: Les 3 chemins de l’Eternité.
63349: - Centsprent: Hier ziet gy Jonge Jeugd mits dezen, De Vier-getijde des Jaars geprezen. 86.
63347: - Centsprent: Various animals, N. 73.
63345: - Centsprent: Nederlandsche Weldadigheid, Litt. A.
63341: - Centsprent: Willem V, in leven prins van Oranje en Nassau, stadhou-/der, capitein generaal en admiraal der Nederlanden, no. 43.
63343: - Centsprent: Bijbelsche Zinnebeelden des Nieuwe Testament, no. 29.
63274: - Before the woods.
63936: - - Consent tot introductie van een familiegeldt in de provincie van Hollandt en Westvrieslandt, tot verval van de schulden en lasten van den laetsten oorlogh
63248: - Centsprent: Hier ziet gij Steven van der Klok, / En al zijn hooggeroemde daden, / Waar hij zoo veel opzien trok, / En zich met eer zag overladen, N. 25.
63246: - Centsprent: Deez’ prent met veel verscheidenheid, / Wordt lievers u weêr toegeweid … no. 40.
63242: - Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kind’ren zoo wel groot als klein … no. 3.
63240: - Centsprent: Hier ziet ge de kleedij van ‘t leger dat voor dezen, / Onder Napoleon de vijand deden vreezen. No. 43.
63233: - Centsprent: [National costumes, nationale klederdrachten] No 16.
63235: - Centsprent: Het Metalen Kruis. No. 6.
63231: - Centsprent: Coats of arms of Friesland and Frisian cities.
63226: - Centsprent: Let, schrandre Jeugd! Op 't nut dat u deez' prent-tafreelen / Van veel Historiën des Bybels mededelen, no. 88.
63221: - Centsprent: Deez’ prent vertoont aan klein en groot, / Van dwazen Robinson den nood ... no. 27.
63223: - Centsprent: Hoe moed en trouw, gepaard aan list, / Weleer de Groot te redden wist; / En hoe hij vlugtte als metselaar, / Wordt ge in deez’ fraaije prent gewaar, no. 32.
63218: - Centsprent: Zie hier wat in den Spaanschen tijd, / Het trouwe Leijden heeft geleden ... no 33.
63211: - Centsprent: Bedelaar / Krygsman / Boer / Edelman, No. 2
63209: - Centsprent: Het Stadhuis te Delft / Het Koninklijk Paleis te Amsterdam, No. 47.
63202: - Centsprent: Zes Fab’len, lieve jeugd, word’u hier voorgesteld ... No. 45.
63200: - Centsprent: I. Abdy van Rynsburg, 2. ’t Slot te Maarssen, 3. Van Speyks Boot, 4. Gevecht bij Bautersem ... DD.
63197: - Centsprent: Ziet hier, ô Kinderen! De vier Hoofdstoffen samen / Verbeeld; Lucht, Water, Vuur en Aarde ... No. 64.
63132: - Centsprent: Beschouw, o vaderlandsche Jeugd! / Der vadren Trouw en Moed en Deugd. / En dat uw teeder hartontbrand / In zucht voor hun en ’t Vaderland, A.
63130: - Centsprent: Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen van Isrel, vóór de wet ... No. 112.
63126: - Centsprent: Paasch-Prys No. 32.
63123: - Centsprent: Hier ziet gij, lieve Jeugd! een overschoon Tafreel, / Van Genoveva’s deugd, en hoe God haar beloonde, / Hoe zij Onschuldig leed, en werd in haar regt hersteld. / Nadat zij Zeven jaar een Wildernis bewoonde ... No. 22.
62987: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baelde
62648: - Boethius after the painting of Justus van Gent.
62628: - Map of Leiden (Leyde)/Kaart van Leiden (Leyden)
62609: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baillet (De)
62607: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bagenrieux (De)
62605: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baertons
62603: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baerle (Van)
62601: - Wapenkaart/Coat of Arms: Badham-Thornhill
62599: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bacx
62597: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backhuys
62595: - Wapenkaart/Coat of Arms: Back (De)
62593: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baccaart
62591: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baars
62589: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aytta
62587: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aylva (Van)
62585: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avenhorn
62581: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aumale (d')
62579: - Handwritten letter regarding coat of arms/wapenkaart: Augustinus
62577: - Wapenkaart/Coat of Arms: Auckama
62575: - Wapenkaart/Coat of Arms: Astier (d')
62573: - Wapenkaart/Coat of Arms: Assche (d')
62571: - Wapenkaart/Coat of Arms: Asperen (Van)
62569: - Wapenkaart/Coat of Arms: As (Van)
62567: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arssen (Van)
62565: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arriens
62563: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arntzenius
62561: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnoldy
62559: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnold
62557: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arminius
62555: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arkel
62553: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arentsma
62551: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arents
62549: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aremberg (d')
62547: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardenne (d')
62545: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arconnati Visconti
62543: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arazola Deonata
62541: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aquin (d')
62539: - Wapenkaart/Coat of Arms: Appelius
62537: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aoust (d')
62535: - Wapenkaart/Coat of Arms: Antheunis
62533: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ankersmit
62531: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anhalt
62527: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andres
62525: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andreae
62523: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andre de la Porte
62521: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andel
62519: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amya
62517: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amoury
62515: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ammeroy
62513: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ameshoff
62511: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amerongen
62509: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amama (Am(m)ama)
62507: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alvensleben
62505: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alting
62503: - Wapenkaart/Coat of Arms: Althuyzen
62501: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altena
62499: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alsem (Van)
62497: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aloist
62495: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allershof
62493: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aller
62491: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allegambe
62489: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62487: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62485: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62483: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62481: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62477: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alen (Van)
62475: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alemans
62473: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aleman
62471: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alegambe (d')
62469: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aldin (d')
62465: - Wapenkaart/Coat of Arms Alderwerelt (Van)
62463: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Albrecht
62461: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
62459: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62457: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62455: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62453: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62451: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada (Diederick Ruurts)
62447: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akkersloot
62449: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62445: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alarts
62443: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akerlaken (Van)
62441: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
62439: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aillon
62437: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aggama van Witmarsum
62435: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Agema
62433: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aeswijn (Van)
62429: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62427: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62425: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aelst (Van)
62423: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62421: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62419: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda
62417: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
62415: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda (Van)
62413: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda
62411: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga van Humalda
62409: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga
62407: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62405: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62403: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
62401: - Wapenkaart/Coat of Arms: Admiraal
62399: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adius
62395: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adema (Hora)
62393: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
62391: - Wapenkaart/Coat of Arms; Adams
62389: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquoy
62387: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquet
62385: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62383: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achthoven (Van)
62381: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achtevelt
62379: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
62377: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abresch
62373: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62371: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62369: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62367: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62365: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62359: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbinga
62357: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
62355: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
62353: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
62351: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aarsen tot Beyem
62349: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aapkens
62227: - Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
62229: - Maps of Amsterdam (vier plattegronden van Amsterdam).
62225: - Music sheet: 'Deutschland und Hollands Willkom an Paul Kruger, Prasidenten von Transvaal. Alliirten vom Orange-Freistaat. Lied im Volkston von Friedrich Tuinhout'. 1900.
62223: - Legal documents: French, German and English contracts and terms and conditions (diverse Franse, Duitse en Engelse juridische documenten).
62145: - Mourning of King Willem III.
66428: - Zinryk en schertzend woordenboek, no. 20
62141: - Burial King Willem III.
62139: - Funeral King Willem III.
62137: - Satirical print of Bismarck and the case of Samoa.
62135: - Monument 1830/1831
62133: - 'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'.
62131: - 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
51035: [VLEERTMAN JANSZ., W.D.; E.D.] - Levensgevallen van Willem Vleertman, commissaris van de Aproches, ten dienste van H.H. Mog. de Heeren Staaten Generaal (...) uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt. Amsterdam, De Wadder, 1742.
50951: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman (...) doorvlochten met (...) avantuuren van (...) Britta Beijer. Nijmegen, van Goor etc., [1784].
64583: - Jan Mankes, Tentoonstelling van eenig werk van Jan Mankes, museum Willet Holthuysen zomer 1933
63747: - A history of the operations of the French and British armies in Egypt from the landing of Bonaparte to the restoration of the Ottoman power by several gentlemen
65443: - Reglementen van de twee hofjes van staats en noblet, gesticht, uit de nalatenschap van wylen den Heere, Ysbrand Staats, aan den Jans-Weg, en uit de nalatenschap van wylen den Heere, en de Juffrouwen, Leonard, Sara, en Geertruid Noblet, aan 't Noorder-Spaarne, binnen de stad Haarlem, zoo veelen concernen de bewoonsters van dezelve gestichten, ingevolgen eener Resolutie der regenten van den 5den January 1780, gerevideerd, gecorrigeerd, geamplieerd, en, tot narichting der voorsz. bewoonsteren, gedaan drukken.
4938: M., V. - Het geslacht Van Vloten, slot: Lijst van de geschriften van Prof. Dr. J. van Vloten. 's-Gravenhage 1907, 12 p.
49333: - NASSAU, HENDRIK, VAN; MILITARIA, HELCHIN--- Ordonnantie gegeven in het leger te Helchin, op 26 sept. 1707, ondertekend door Hendrick van Nassau, Heer van Auverquerc, veldmaarschalk-generaal over de legers der Vereenigde Nederlanden, voorzien van diens gegraveerde wapen en tegengetekend door N. Ruysch. Manuscript, 1 pag., folio, opgedrukt zegel.
64770: - Führer durch die Operetten - 119 Operettentexte nach Angabe des Inhalts, des Personals und der Szenerie
67372: - Nieuwe Rotterdamsche Courant Donderdag 21 Juni 1877 nr. 169 "plechtig begrafen wijlen Hare Majesteit Mevrouw Sophia Frederika Mathilda Koningin der Nederladen, geboren Prinses van Wurtemberg.
66849: - Tentoonstelling van pastels uit drie eeuwen.
64494: - Dix années d'apostolat au Pundjab (Indes anglaises) mission confiée aux freres-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la Mission.
65509: - Menukaart huwelijk van Wim en Tjits, Uden 28 Oct. 1941
25254: AA. A.J. VAN DER - Biographisch woordenboek der Nederlanden, 13 delen in 7 banden, Haarlem 1852-1878, reprint Amsterdam, Israel 1969, ca. 3500 pag. Gebonden in stevige linnen banden, met illustraties. Goed exemplaar, als nieuw.
14867: AA, A.J. VAN DER - Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1847.
38592: AA, A.J. VAN DER - Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852-1878. Losse delen van de grote uitgave, gebonden in de oorspronkelijke half linnen banden. Prijs per deel € 30. De meeste delen met 1 of 2 gelithografeerde portretten. Aanwezig de delen 4 (D, E), 5 (F, G), 7 (I, J, K), 8 (L.M), 9 (N, O, P, Q).
61618: AA, HILLEBRAND VAN DER (1659-CA. 1721) - ZINNE-BEELDEN der LIEFDE. Door Mr. W Den ELGER R:G
42314: AA, CORNELIS VAN DER - Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden. 5 delen, Amsterdam, J. Allart, 1806-1809.
65498: AA, P.J.B.CH. VAN DER ED., - Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid, 1795 and 1796
66900: AA, G.L. VAN DER, - Feiten en konterfeitsels, portret-iconografie in Nederland
22844: AAFJES, BLOMMERT - Gedrukte kaart betr. ondertrouw Willem H. Aafjes Jr en Anna D.C. Blommert, Amsterdam 1901.
32373: AALBERSE, PETRUS JOSEPHUS MATTHEUS, UIT LEIDEN - Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht. Proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
35332: AALDERS H. WZN, G.J.D. - Mensen als wij, en toch anders Groningen Wolters 1957
66980: AAN DE STEGGE, P. PIUS, - Handboekje voor de leden der wereldlijke derde orde van O.L. vrouw van den berg carmel samengesteld door P. Pius aan de Stegge.
23116: AANDEEL, ZUID-AFRIKA - Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart My, 1920, 1 stuk, gedrukt, met talon.
22990: AANDEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT - Aandeel ad ƒ 10,- in N.V. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. 1867. Gedrukt, 8° oblong, 2 p.
22988: AANDEEL - Premie-aandeel ad ƒ 15,- van de Hollandsche Grond-Kredietbank te Amsterdam, d.d. 1904. Gedrukt, plano oblong, 2 p.
5440: AANNEMERSBEDRIJF - Vijftig jaren N.V. Aannemersbedrijf J. van Egteren & Zoon, Enschede 1950, ca 80 p., geïll.
4546: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Röell en Van Gheel Röell. 's-Gravenhage 1888, 37 p., geïll.
6140: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Stuers, ‘s-Gravenhage 1889, 16 p.
3130: AANVULLING - Aanvulling of IIde deel op de Geschiedenis van de familie Brakman. Ede 1937, p. XI-XL en 178-509.
16056: AARDENBURG - 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg, 2e herziene druk, Aardenburg 1974, 32 p.
34592: AARDWEGH, J.J.A. VAN DEN, UIT LEIDEN - IV. theses juridico-politicae. 1840
33752: ABBINCK, BERNHARDUS, UIT GROENLO - Dissertatio juridica inauguralis de origine juris patrii [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
64209: ABBINK, J.J., - Het leven van Koning Willem II, en zijn overlijden en plegtige begrafenis, door J.J. Abbink met portret en plaat
14873: ABBOT, JACOB - Rollo in Holland. Boston (USA), 1857.
14570: ABEGG, C.J. - Die Familie Abegg in der Kirchgemeinde Kilchberg und in Küsnacht, 1557-1933.
66631: ABEL, CHRISTIANUS PET., - Schat-kamer der goddelijcke wijsheydt. Vertoonende de Rijckdom der Ziele (...)
33994: ABERSON, DANIËL PAULUS HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
34422: ABERSON, FREDERIK NICOLAAS LUCRETIUS, UIT AMSTERDAM - Het gekozen domicilie Leiden Somerwil 1880
56778: ABLAING IN NIEUWKERK, J.C.L. D', - Dissertatio juridica inauguralis de Viduis intra annum luctus nubentibus, Harderwijk, Mooien, 1762.
6706: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' - De Ridderschap van Veluwe, of Geschiedenis der Veluwsche Jonkers, opgeluisterd door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens. Hoofdzakelijk getrokken uit de verzameling van handschriften van wijlen den Rijks-Vrijheer W.A. van Spaen.
12: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem. 's-Gravenhage 1857, 352 p. Geïll.
65153: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen. Van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw, tot het jaar 1795. Geschiedkundig gedeelte + Tweede of Geslachtkundig gedeelte
35066: ABLAING VAN GIESSENBURG, VINCENTIUS MATTHIAS D´, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis [...] Utrecht C. van der Post 1834
65152: D'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. BARON, VAN MEURS, MR PETER A. N. S., - De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen. Uitg. met een geschiedkundig overzicht door Peter A.N.S. van Meurs.
65150: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850.
65149: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht sedert 1581; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
42925: ABNEY, W. DE WIVELESLIE - A treatise on photography. 10th edition, London, Longmans, 1905.
35522: ABRAHAMI, JOHANNES, UIT PRASMAR. TRANSILV.; PRAESES: SCHULER, ANDREAS - De susceptoribus, ex historia ecclesiastica [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1688
66274: ABRAHAMS, H.P., - De Pers in Zeeland 1758-1900
14875: ABRAHAMSON, S.S. - Holland and our friends the Dutch, by one living amongst them. Amsterdam, 1911
43392: ABRAMSZ, S - Van Sinterklaas en Pieterbaas. 12 Sinterklaas liedjes met piano begeleiding, 2e druk, Zutphen, v. Belkum, z.j., oblong.
31997: ABRESCH, HENRICUS GUICHART, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen juridicum inaugurale, de revocandis legatis secundum art. 1046 seq. cod. civ. gall. [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1838
43996: ACHILLES, KORPORAAL (= J.F. NUIJENS), - Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen oorlog. Feiten op warheid gegrond en voor het nageslacht verzameld, 's-Gravenhage, Veenstra, [1900], (20) pag., geïll.
16060: ACHTERHOEK - Gids naar den Gelderschen Achterhoek, door Chr. Le Roy, Doetinchem, Misset [1937], 96 p., groot 4º.
35628: ACKENHUSEN, CHRISTIANUS DIETERICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN - Theses politicae de ortu et mutationibus regnorum [...] Helmstedt Henning Müller 1658
67241: ACKERLEY, J.R., - Hindoo holiday: an Indian journal.
36234: ACKERMANN, DAVID, UIT REICHENBACH; PRAESES: ERNESTI, JOHANN HEINRICH - Ex doctrina civili de prudentia convertendi descriptas ab historicis clarorum virorum vitas in usum politicum ..... Leipzig Joh. Georg 1688
67140: ACKERSDIJCK, W.C., - Geschiedkundig onderzoek omtrent Herman de Ruyter van 's Hertogenbosch, zijne inneming en verdediging van de vesting Loevestein, en de omstandigheden daartoe betrekkelijk.
24: ACQUOY, J., - Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland. Eerste stuk. Leiden 1893/1894. 110 p.
67137: ACQUOY, J.G.R., - Herman de Ruyter. Naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten.
40124: ACQUOY, J., - Instellingen van weldaddigheid te Deventer, Deventer 1929, 80 pag.
31617: ADAMA ZIJLSTRA, PETRUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de iis, qui tenentur de aere alieno hereditario [...] Groningen J. Römelingh 1835
65281: ADDISON, J., - Miscellaneous Works, in Verse and Prose, of the Late Right Honourable Joseph Addison, Esq; with Some Account of the Life and Writings of the Author By Mr. Tickell.
1856: NEDERLANDSCHE ADEL - De nederlandsche adel, of alfabetische naamlijst van familiën en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven. Zaltbommel 1846. Geb. in een wit, vrijwel steeds beschadigd stempelbandje; 243 p.
30472: MONDOR/ ADHEMAR - Les gens de médecine dans l' oeuvre de Daumier. Catalogue raisonné, Parijs 1960, 133 pag., geb., geïll., met stofomslag.
6600: ADRESBOEK - Adresboek voor Amersfoort samengesteld door R. Groenveld, chef van het bureau bevolking.Amersfoort
58728: ADRESBOEK, - Naamwyzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam over den jare 1821, als mede van deszelfs ministers en officianten, Amsterdam, Den Hengst [1820].
58634: ADRESBOEK. - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam, (.......) van het jaar 1846-1847, Amsterdam, Stemvers [1846] 306 pag., origineel kartonnen band.
52627: ADRIAANS, J.H. - Edel groot achtbare heer Procureur-generaal bij het Provinciaal Hof van Gelderland, [met een bijlage] Amsterdam 1871.
52629: ADRIAN, D.B. - Openbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen, ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het Departement van Justitie. [Rotterdam] [1861].
35858: ADRICHEM, HENDRIK VAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
65194: AELST A C VAN, - Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken toestand der Stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575
64361: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
65442: AEMILIUS, ROBBERTUS, - Derde deel van het licht der waarheid, doorstraalende in de leere der hervormde kerke, in tegenstellinge van de duisternisse der onweetendheid en dwaalingen der geenen die buiten dezelve zyn (...)
66421: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
61696: AERTSENS, PIETER (1508-1575) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
59344: AFFICHE, LIEDTEKSTEN, - Uitgave van Editions F. Fiocchi, Rue des Capucins, Brussel. Affiche met liedteksten in Nederlands en Frans: Maar ik wacht; Lambeth Walk; Hoor mijn lied; Violetta, Mama, Moesje, Moeder, Kleine harmonika speler. M'n tante Veronika, Y a d'la Joie, De liefde gaat vlak langs je been. Gedrukt, groot formaat (70 bij 50), gevouwen, datering (ca. 1930/40).
59343: AFFICHE, VARIETE, AMSTERDAM, - Letteraffiche: Broadway presenteert 100% variété. Programma met Fred Allister (papier-manipulaties), Mad. Alwares (danseres), Intern. Attractie en Show Orkest Jurajurin, Rinske-Janine (dansfantasieën), Juffr. Van Dalen in haar creaties, Mr. Janne (goochelaar-buikspreker), Rainey met zijn oolijke geitenfamilie, vanaf vrijdag 24 october [1930 of 1941] groot formaat (94 bij 62), gedrukt (door drukkerij "Neder;land", Amsterdam), gebruikssporen, kleine scheurtjes.
3732: AFSTAMMINGSTAAT - Gedocumenteerde afstammingstaat van het geslacht Van Heurn. (Grote staat, 170x50 cm., met afstamming van Gislebert, ca. 850.) Ca. 1938, geïll.
61828: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - t' Oost-Indisch-Huys
60406: AFTER SAFTLEVEN, HERMAN (1609-1685) - Swineherd with four pigs
60958: AFTER WOLFGANG, GOTTLIEB (FL. 1701-1780) AFTER CORNELIS GALLE II (1615-1678) AND ABRAHAM VAN DIEPENBEECK (1596-1675) - Annunciation
60202: AFTER BOL, HANS (1534-1593) PUBLISHED BY COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - Mountainous landscape with boats in the foreground
55596: AFTER KONIJNENBURG, WILLEM (ADRIAAN) VAN (1868-1943) - 'Gebr. Hoogerhuis. De minister: Wachter doe die cel goed dicht. De wachter: 't gaat niet excellentie, er zit wat tusschen'.
61193: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753); DE POILLY, (FRANÇOIS, JEAN BAPTISTE OR NICOLAS) - Se. Marie a Londres (mirrored)
61211: AFTER: MOREAU, JEAN-MICHEL (1741-1814); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de la Place Neuve de Louis XV
60828: AFTER MULDER, JOSEPH (1659/60-1718) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
27660: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Portrait of Carel Rabenhaupt
27647: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Zeldzaam Huwelyk, Het raadsel te Nijmegen, 1619 ]
60210: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
55744: AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - 'De inquisitie-zaal'
61822: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Pest-Huys
61826: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe zijdts Heeren Logement
61816: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Reguliers Waag
61818: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Stads Herbergh
60732: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Fantasy portrait of an old man
60904: AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - A man making water
61145: AFTER: HILTROP, JOHANNES VAN (1764-1814-24) ; WINKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) - Vuë de l'Eglise neuf dit Doopsgezinde á Utrecht (mirrored)
61149: AFTER; C. PHILIPP JACOB (?) ; LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vue de la Porte d'Utrecht á Amsterdam (mirrored)
61842: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt / De Kerk der Mennonisten die men de Waterlanders noemt
60791: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60792: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
61006: AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - The adoration of the Shepherds
61008: AFTER RAPHAEL (1483-1520) AND PENNI, GIOVANNI FRANCESCO (1488/96-1528) - La Vierge au Voile [Madonna with the Blue Diadem]
60398: AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Winter [The four Seasons: set title]
61217: AFTER: PANINI, GIOVANNI PAOLO (1691-1765) - Vue des Ruines de Rome
61568: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
61830: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Lutersche Kerk
61832: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Franse Kerk
61834: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadthuys
61836: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Geschudt en Klokgietery
60422: AFTER POOL, MATTHIJS (1676-1740), AFTER WIJNEN, DOMENICUS VAN (1661-1698) - Initiation of a member of the Bentveughels (the Schildersbent)
61570: AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Two views on Amsterdam ['Veue d'Amsterdam' and 'Autre veue d'Amsterdam]
60602: AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Philip William, Prince of Orange
60682: AFTER BARBIERI, GIOVANNI FRANCESCO (1590-1666) GUERCINO - St. John the Baptist (?)
60678: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ crowned with thorns (set title: Passion of Christ)
59662: AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - S. MATTHEVS.
60790: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60854: AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61820: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Haerlemmer Poort
59980: AFTER LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
61812: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys
61814: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - 't Huys Zee-Burg
61838: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadts Herbergh
61876: AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) AND VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Shepherds and animals
61840: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - A. Hand en B. Voetboogs Doelens
59778: AFTER BROUWER, ADRIAEN (1605/06-1638) - The village surgeon
61189: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753) - La Ville de Londres (mirrored)
61229: AFTER: BLANKAERT, P. VAN (18TH CENTURY) - Vuë d'une ruë à Nanking (mirrored)
61266: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm beyond a canal (near Haarlem)
63262: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The well [set: Landscape scenes with ruins] (de put met vrouw en ezel).
63260: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (haven met ronde toren).
66381: AGATHA, - De jeugd van beroemde mannen, met platen.
42: AGNOOSTUS, - Leen- en papier-adel. Leiden 1864. Geb. (watervlekkig), 226 p.
23742: AGRON, A.N. - Verzameling van opstellen, geschikt om de Hollandsche jeugd ....tot de kennis der Fransche taal op te leiden, 5e druk, Amsterdam J. Allart 1811. 20 + 512 pag., halfleren band. Ietwat smoezelig exemplaar.
50654: AGRON, A.N., - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van haare moedertaal (.....) tot de kennis der Fransche taal opteleiden, derde druk, Amsterdam, Allart, 1801, 20+560 pag., gebonden in half leer.
44: AHNENPASS, - Der AHNENPASS, herausgegeben vom Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands E.V. Berlin [ca. 1938]. 48 p.
43580: AILLY, A.J. ,D' - Willem Bentinck van Rhoon en de diplomatieke betrekkingen tusschen England en de Nederlandsche Republiek gedurende de laaste jaren voor den vrede van Aken in 1748, Amsterdam 1848, 200 pag. [dissertatie].
65296: AIMARD, GUSTAVE, - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën. Naar de vierde Fransche uitgave van Gustave Aimard door L.C. Cnopius.
6737: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; L.C. CNOPIUS (VERT.) - De sterrekamer, een geschiedkundige roman uit den tijd van Jacobus I. Vertaald uit het Engels door L.C. Cnopius. ‘s Gravenhage, K. Fuhri, 1855.
6735: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - Hilary St. Ives. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1872. [2 delen]
6736: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; J. FRIESSON (VERT.) - Karel Stuart en Cromwell of De koningseik op Boscobel. Vertaald uit het Engels door J. Friesson. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1875. [2 delen in 1 band]
6734: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - De Tower te Londen, of Lady Joanna Grey. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1841. [2 delen in 1 band]
2884: AKERLAKEN, D. VAN EN C.A. CHAIS VAN BUREN - Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken. Haarlem 1889, 148 p. (Een fraaie Enschedé-uitgave op geschept papier, perkament omslag, niet in de handel.)
23542: AKIHARY, H. - Ir. F.J.L. Ghijsels, architect in Indonesia [1910-1929], Utrecht 1996, 128 pag., geb., geíll.
59423: VAN DEN AKKER, PORTRETFOTO, BLEUZÉ. - Portretfoto van Maria Sophia van den Akker, geb. Rotterdam, 28-5-1903, dr. van Antoon van den Akker en Maria Hooijkaas, tr. Rotterdam, 28-3-1929 met Willem Jan Cornelis van Prooijen, zn. van Cornelis van Prooijen en Geetrtruij Jongejan. Foto is gedateerd 2 mei 1923 en gemaakt door W. Bleuzé, fotograaf te Rotterdam [Willem Bleuzé (1898-1954, tot 1923 werkzaam te Rotterdam, daarna te Leiden of Willem Bleuzé (1873-1948), zijn vader, werkzaam tot 1924 te Rotterdam]. M14714
2886: AKKER, W.L. VAN DEN - Oorkondenboek 1413-1913. Leiden 1942, 756 p., geb.
39936: AKKER, W. V.D. - De Oude Kerk te Katwijk aan de Zee, uitgegeven ten bate van het herstel, Katwijk 1924, 46 pag., geïll.
32081: ALBARDA, CORNELIUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegio venditoris rei immobilis [...] Groningen J. Römelingh 1825
34082: ALBARDA, BINSE, UIT FRIESLAND - Dissertatio iuridica inauguralis continens selecta ad locum codicis civilis de bonorum partre, quae liberis ex parentum, et parentibus ex liberorum hereditate debetur [...] Groningen J. Römelingh 1819
32083: ALBERDA VAN EKENSTEIN, WILLEM, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de favore nondum natorum in iure [...] Groningen J.J. Homkes 1812
32085: ALBERDA VAN MENKEMA, UNICO ALLARD, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis; praecipue de eo quod fit ob malitiosam desertionem [...] Leiden H.W. Hazenberg 1827
64741: ALBERDINCK THYM, J.A., GERLINGS, H., ENSCHEDE, A.J., - Beschrijving der wapens in de Groote of St. Bavo's kerk te Haarlem.
65625: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Verspreide Verhalen in proza. Eerste tot en met vierde deel
3060: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN N. DE ROEVER - Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't geslacht Boelens. Amsterdam 1884, 55 p., groot folio.
66525: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Het Trippenhuis en zijne bewoners
66188: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Mr. Isaac da Costa enkele trekken van 's dichters Charakterbeeld
36014: ALBERS, DERK, UIT ZUTPHEN - Gedeputeerde Staten der provincie en hun werkkring 's-Gravenhage Trio 1907
27874: ALBERTS, W.J. ( UITG.) - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van keizer Maximiliaen, Groningen 1957, 176 pag., geb., geïll.
36804: ALBERTS, J.E. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch. Populair geschetst en voorzien van ca. 280 toelichtende illustraties en uitlegbaar model, in 7 afdeelingen, van het vrouwelijke zwangere lichaam. 7e druk, Amsterdam, z.j., 192 pag. Met gekleurde uitvouwbare plaat in 7 lagen van het vrouwelijk lichaam.
14885: ALBERTS, W. JAPPE, EN J.M. VAN WINTER - Nederland vóór honderd jaar, 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij. ‘s Gravenhage 1959.
24010: ALBLAS, J. EN J.F. VAN SOMEREN - Incunabelen [in Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht], Utrecht 1922, 230 pag., geïll. Goed exemplaar.
59317: ALBUM AMICORUM J.P.E. FAURE, [DEVENTER, LEIDEN, KAAPSTAD] - Album amicorum van J.P.E. Faure, 1830. Oblong boekje geheel in marokijn-leren band met sierrand in goud en goudopdruk op voorkant J.P.E. Faure. Ca. 26 inschrijvingen van onder anderen A. Amyot (Deventer oktober 1830), J.D. Overbeek (Kaap de Goede Hoop maart 1830), P.J. Denijssen (Leiden), uit Deventer: A.E. Amyot, C.L. Amyot geboren Van Karnebeek, jonge vriend Willem Amyot, C.P. Amyot, zuster E.F. Faure geboren Bartholomi, broer A.C. Mom Faure, L.C. Amyot, de ondeugende mevrouw Smit met andere naamstekening L.E., Kaapstad: nicht J.A. Smuts, nicht M.E. Smuts, nicht C.J. Smuts, vriendin A.M. Hoffman, J.C. Jurgens, M.C. Jurgens, J.S. Jurgens, vader A(?) Faure sr, Leiden: oom D. Denijssen, vriend J. Smuts, peetzoon Bram(pie) Denijssen, tante M.C. Denijssen-Smuts, moeder S.M. Faure-Smuts. Met oude familiefoto (vader, moeder en twee kinderen, vergeeld).
9093: MUZEN-ALBUM - Muzen-album. 1849. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1849. [1 van 2 delen]
65910: DE ALCEGA, JUAN, - Tailor's Pattern Book 1589 (Facsimile)
61874: ALDEGREVER, HEINRICH (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [6/12]
41338: ALEM, H. V. E.A. (RED.) - De gouden guld 1933-1983. Kring van schuttersgilden Land van Cuijk, Venlo 1983, 2 delen in 1 band, 655 pag., geb., geïll., met stofomslag.
25058: DIDEROT & D’ALEMBERT - Recueil de planches.
42889: D'ALENCE, JOACHIM - Verhandelingen over de barometers, thermometers en notiometers of hygrometers. Uit het Fransch vertaalt. 's Gravenhage, J. de Jongh, 1730.
52641: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie, 2 delen, Amsterdam 1902.
36718: ALETRINO, A. E.A. (RED.) - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885- 1910. 's-Gravenhage 1910, 64 + 295 pag., wit kartonnen band met opdruk.
33996: ALEWIJN, JAN. JOH. FRED., UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, de necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes [...] Utrecht N. van der Monde 1828
58488: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN, - Een vermoedelijk slotwoord, Leiden, Engels, 1879.
64325: ALEXANDER, D, STRAUSS, W.L., - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1600-1700, a pictorial catalogue
34850: ALEXANDER, FREDERIK SIGISMUND - Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskundemet die van lateren tijd Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
59850: ALFF, PAUL VAN (1878-1962) - HAARLEM: TWAALF STEENDRUKKEN VAN PAUL VAN ALFF
64939: ALFF, P. VAN, - Oud stedenschoon in Zeeland en Noord-Holland. Acht steendrukken van P. van Alff met bijschriften van mr. P.H. Ritter jr.
28164: ALI COHEN, L. E. A. - Praktisch volksboek gewijd aan de verspreiding van kennis en beschaving onder alle standen der maatschappij, Antwerpen, v. Dieren, 1866, geïll. met 175 houtgravures, geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
60522: ALIGHIERI, DANTE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De Hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald door Jan Jakob Lodewijk ten Kate, met platen van Gustave Doré. Leiden, A. W. Sijthoff, n.d. [1880].
25098: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
24946: ALKEMADE, C. VAN EN P. V.D. SCHELLING; - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van maaltyden en het drinken.
20487: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Inleidinge tot het ceremonieel en de plegtigheden der begraavenissen en der wapen-kunde, Delft, A. Voorstad, 1713.
52643: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vordering voor 't Hof van Holland onder de eerste graaven, 2e druk, Delft, A. Voorstad, 1702.
42430: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn. 2 delen in 1 band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
16065: ALKMAAR - Alkmaar, Holland. Uitg. “Alckmaria” Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer [ca. 1930?], 8p.
16064: ALKMAAR - Alkmaar and its environs, issued by “Alcmaria”, association for the promotion of touring, with the kind assistance of the corporation of Alkmaar, [ca. 1922], 96 p.
16063: ALKMAAR - Souvenir aan Alkmaar, 12 foto’s in groenige afdrukken in leporello-vorm, in blauw linnen omslag, zonder naam en zonder jaar [ca. 1910?].
63955: H.K. GUTMANN ET ALL. - Keur van belangrijke verhalen voor de jeugd tot ontwikkeling van het verstand en veredeling van het hart
14891: ALLAN, F. - Het eiland Ameland en zijne bewoners. Amsterdam: Wed. Borleffs & Ten Have, 1857
19748: ALLARD, H.J. - De Nobelaers, ook in betrekking tot Vondel.
66767: ALLARD, H., - Collection of documents relating to Mr H. Allard mayor of Geertruidenberg.
67457: ALLARD, H. J., - Dr. Vopiscus Fortunatus Plemp [1601-1671]
66332: ALLARD, H. J., - Johan-Lodewijk van Nassau-Hadamar.
61392: ALLARD, CAREL - Veld-heere klokspys op 't kasteel v[an] Ryssel
55823: ALLARDT, HUIJCH - Prent: 'Woedende wraeck van Isack Dorislaer, op den elfden May des jaers 1649 binnen Schraven-haghen, verschenen', gravure Huijgh Allardt exc. tonende de moord op Doreslaar in een Haagse herberg. Met eronder een vers in boekdruk 'elck sijn tijdt'.
27934: ALLEN, W.C. - A Quaker diary in the orient, San Jose 1915, 101 pag., geb., geïll. Good copy.
47452: ALLIES, TH.W., - Journal d ún voyage en France et lettres ecrites d'Italie, Paris, Casterman, 1857, 332 pag., half red. morocco.
66313: ALMONDE, P. VAN, - Part of a letter written by Philips van Almonde in 1702 damaged in the fire of the Ministerie van Oorlog in the Hague in 1844
65297: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Mengelingen, in proze en poezy
6756: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utregt, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen op het spinnen, d. 5. April 1781. Gedrukt ten voordeele van het spinwerk en te bekomen voor een zesthalf. Utrecht, A. van Paddenburg, [1781].
56524: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht, van Terveen, 1821.
34628: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - V. theses juridicae. 1791
6752: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 3e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
6759: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Gedigten en overdenkingen. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. 4e druk Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1778.
6758: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
6757: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHART; MARTEN WESTERMAN; FRANCIJNTJE DE BOER - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1787. [Gebonden met:] Gedichten voor kinderen. [2e druk]. Haarlem, François Bohn, 1813; [en met:] Gedichtjes voor kinderen. 3e druk. Amsterdam, Marten Westerman, [1825]; [en met:] Gedichtjens voor kinderen. Haarlem, François Bohn, [1822].

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/6