Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5206: TISSING, H. - Inventaris van het familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912, ‘s-Gravenhage 1965, 135 p., geïll.
24697: TISSOT, SAMUEL A.A.D. - Avis au peuple sur sa santé, ou traité des maladies les plus fréquentes, par Mr. Tissot, médecin, membre des sociétés de Londres & de Bâle, &c. Seconde édition [...]. Ouvrage composé en faveur des habitants de la campagne, du peuple des villes, & de tous ceux qui ne pouvent avoir facilement les conseils des médecins. 2 vols. in 1. Paris, Fr. Didot le Jeune, 1765.
22578: TITULATUUR - ‘Onze titelatuur of lijst der meest gebruikelijke titels in den briefstijl’, 3e druk, Gorinchem, C. Schook, 1884, 8°, 16 p, gedrukt.
33336: TJADEN MODDERMAN, R.S. - Feitenkennis en theorie in de scheikunde. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen [...] Groningen J.B. Wolters Groningen
36440: TOEPFFER, HEINRICH; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH - Petri Apostoli conjugium, Den Ehestand des Apostels Petri Wittenberg Meyer 1718
58704: TOEPOEL, P.M.C.; - Knotszwaaien en balstooten. Twee uitstekende middelen ter verkrijging van grootere gezondheid en schoonere lichaamsvormen, 2e druk. Amsterdam z.j., 52 pag., geïll.
66870: TOFFOLO, J., - Image of a Knight. Portrait Prints and Drawings of the Knights of St. John in the Museum of the Order of St. John.
67139: TOGER, FREDERIK, - Samenstel der christelyke godgeleertheid
42350: TOICT, DIONYSIUS DU / ROMEYN DE HOOGHE - Hollands heyll' en rampen ofte desselfs gelukk' en ongelukken tegens malkanderen vertoond. 2 delen in 1 band, Amsterdam, J. ten Hoorn, 1686.
23934: TOLL, J. VAN - Oorlog en vrede voor 500 jaar, een episode uit het staatkundig leven van Arend van Gent, ['s-Gravenhage 1940], 31 pag. gestencild.
39934: TOLL, JURRIAAN VAN - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren, 's- Gravenhage 1940, 94 pag., gestencild, geb.
35620: TOLLEN, HENRICUS UIT GÖTTINGEN; PRAESES: FELDEN, JOHANNES A - De potissimo scientiae principio seu definitione disputatio [...] Helmstedt Henning Müller 1653
43261: TOLLENAAR, WYBRAND - Beginselen van het bouwkunstig teekenen, ten dienste vooral van de jeugd, Met 42 platen, getekend door Wybrand Tollenaar, architect, oud timmerman en onderwijzer in de bouwkunde, In het koper gebragt door Ae Vink Tollenaar, mr. timmerman. Amsterdam, Schooneveld, 1829.
22530: TOLLENS - Gedicht “Een dreigend zwaard was aan een draad gehangen...” door H. Tollens Cz, manuscript, 1 p, 8°.
18424: TOLLENS CZ, HENDRIK - Gezamenlijke dichtwerken. Volsuitgave. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1871.
18417: TOLLENS CZ, HENDRIK - Laatste gedichten. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1848.
18412: TOLLENS CZ, HENDRIK - Verstrooide gedichten. Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1840.
18410: TOLLENS CZ., HENDRIK; MATTHIAS CLAUDIUS - Liedjes van Matthias Claudius. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1834.
18395: TOLLENS CZ., HENDRIK - Gedichten. 5e druk. Den Haag, J. Immerzeel, 1831. [1 van 3 delen]
65954: TOLLENS CZ, HENDRIK, - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Door H. Tollens, CZ uitgegeven door de Hollandsche Maatschappj van Fraaije Kunsten en Wetenschappen
67184: TOLLENS,, CZ, H., - De pleegzuster, dichtstukje, uitgegevent.b.v. de de protestantse vereeniging voor zieken-verpleging in Rotterdam
35134: TOLLING, AEGIDIUS LAURENTIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de repetitione dotis Leiden P. van der Aa 1748
66576: TOLLIUS, B.H., - Onze Uitlandigheid (1795-1808) door Bartha Hermina Tollius
33958: TOLLIUS, HERMANNUS - Oratio de Gerardo Johanne Vossio, grammatico perfecto [...] Amsterdam Petrus Mortier 1778
65526: TOMALIN, H.F., - 3 vagabonds in Friesland
3068: TOMBE, J.W. DES EN C.W.L. VAN BOETZELAER, - Het geslacht Van den Boetzelaer. Assen 1969, 562 p. + bijlagen, geb., geïll. gebonden exemplarenn .,
31833: TONCKENS, WIJNCKO JOHANNES, UIT WIJK - Specimen juridicum inaugurale de modis quibus consensus in contractibus vitiatur secundum juris hodierni principia [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34804: TONCKENS JZ., JOHANNES, UIT WESTERVELDE - De testamentaire executeur tegenover den erfgenaam Groningen J.B. Huber 1890
34862: TONCKENS, FREDERIK LODEWIJK, UIT HOOGEVEEN - De rechten der schuldeischers van een insolvent verklaarden koopman na ontslag der curators Assen Willinge Gratama 1887
6108: TONDEREN, J.P. VAN - Bijzondere aanteekeningen betreffende de familie J.C.J. van Speijk, Amsterdam 1832, 15 p. (mist de uitv. tabel)
67666: TONNINGEN, AB. M. VAN, - Letter dated 16 Aug. 1756 written by Ab. M. van Tonningen to a "wel eerwaarde heer" (clergyman)concerning a case for the Staten van Holland involving a "Surcheance" possibly of a church ands its Kerkenraad.
41762: TOONDER, M - Zeven boekjes uit de serie Tom Poes in beschadigde exemplaren, ruggen geplakt, omslagen beschadigd. Op omslag 2e Serie nr. ...., geen naam uitgever.
41760: TOONDER, M - Tom Poes en de Laarzenreuzen, Amsterdam, De Muinck, (32) pag, 4o formaat, kartonnen band, linnen rug.
41764: TOONDER, M - Panda en de meester-gemaskerde, deel 2, Amsterdam De Muinck, 32 pag., goed exemplaar.
17803: PRAAL-TOONEEL - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen. Te Embden. Gedrukt voor de liefhebbers. [z.p.], [z.n.], 1748-1754 [7 delen in 6 halfleren banden]
1924: ONZE TOONEELSPELERS - Onze toneelspelers. Portretten en biografieën. Rotterdam 1899. Geb., geïll., 275 p.
2530: TOOREN, J.L. VAN DER - Het Zuid- en Noord-Hollands versterfrecht met geslachtboomen opgehelderd. Alkmaar 1789. Geïll., 282 p.
40550: TOORN, J. V.D., - Statistieke opgave en beschrijving van den Bommelerwaard boven den Meidijk, Rotterdam 1867, 8 + 47 + 16 pag., geb.
19370: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger veenkoloniën.
57490: TOPFFER, RODOLPHE; - La bibliotheque de mon oncle. Geneve 1832 [= first edition], facsimile uitgaqve 1923, 78 pag., geb., geïll.
20544: TOPFFER, RUDOLPHE - Histoire de Mr. Crépin, oblong, Parijs, E.Duffrenoy, 1922 ( op laaste pagina ) naar de oorspronkelijke druk uit 1837, 88 pag, herbonden in rood linnen met handhaving van orgineel voorplat
52411: TOPFFER, R. - Nouvelles Genevoises. Nouvelle edition, Paris, Hachette, 1863.
59432: TOPOGRAFIE NEDERLAND, VLACQ - Cahier (uitgegeven door NV Boekhandel "Adriaan Vlacq", Van Baerlestraat 49, Amsterdam) met opgeplakte topografische tekeningen uitgeknipt uit kranten van gebouwen in diverse steden in Nederland: Nijmegen, Middelburg, Amersfoort, Leiden, Delft, Arnhem, Haarlem, Utrecht, Alkmaar, Scheveningen, Zwolle, Dordrecht, Deventer, Amsterdam, Breda, Maastricht, Middelburg, Volendam, Monnickendam, Edam, Apeldoorn. Sommige tekeningen gesigneerd met Hentschel, Jan V., H.L. Zick, E.M., jaren '30. 1 deel. M14723
34162: TORCK VAN ROOSENDAEL, A.L.A., UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis de remediis securitatis, locatori rerum immobilium concessis [...] Utrec ht Paddenburg en Comp. 1834
63785: TORRE, ANTONIUS VAN - Antonii van Torre e societate jesu dialogi familliares litterarum tironibus. In Pietatis, scholae, ludorum exercitationibus utiles, & necessarii.
64237: TOUDOUZE, ET AL, - Histoire de la Marine
66530: TOULON, L. VAN, - Auto-biographie van Mr. L. van Toulon, in leven staatsraad, gouverneur der provincie Utrecht aldaar overleden dan 5 Januarij 1840.
32353: TOUR VAN BELLINCHAVE, MARC WILLEM DU - Geschiedenis der regtsmagt van Gedeputeerde Staten hier te lande sedert 1581 tot op onzen tijd. Proefschrift [...] Utrecht Post Uiterweer & Comp. 1859
32683: TOUR VAN BELLINCHAVE, GERARDUS MARTINUS DU, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica inauguralis, observationes continens de libertate et servitute [...] Groningen J. Römelingh 1827
32733: TOUR VAN BELLINCHAVE, STEWART JOHN DU, UIT LEEUWARDEN - Het constitutioneel koningschap. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1864
35138: TOUR, JOANNES CAROLUS DU, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando Leiden J. Meerburg 1797
55956: TOURNEUX, M. (ED.), - Paris au XVIIIe siecle. Les Promenades a la mode, Paris 1888, 15+112 pag.
25800: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging des konings Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849. Haarlem 1849, 90 pag., geb.
18447: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Een Leydsch student in 1593. Amsterdam, J.C. Loman jr., [1859].
18443: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Eenige schetsen bijeenverzameld. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1850.
18439: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Gideon Florensz. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854-1855 [4 delen in 5 banden]
18440: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Diana. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1847.
18436: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Ximenès, Alba, Orsini. Drie novellen uit Spanje. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1844. [2 delen in 1 band]
18432: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA; C.P.E. ROBIDÉ VAN DER AA - Lord Edward Glenhouse; en Anna of De familietrek. Twee verhalen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1840.
56960: TOUSSENEL, A.; - L'esprit des bètes. Illustre par Emile Bayard. Paris, Hetzel [1868], 308 pag., ill.
35994: TRAA, WILLEM VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen .... Leiden IJdo 1899
35458: TRAEINER, ADAMUS FRIDERICUS; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS - Dissertatio historico-moralis de misanthropia eruditorum, Von morösen Gelehrten [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
40686: TRAJECTINUS (=C.W. WAGENAAR) - Uit lang vervlogen tijden. Oud-Utrechtsche schetsen, Overdrukken Utrechtsche Courant 1928, (126) pag., geïll., geb.
4954: TRALBAUT, M.E. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude. Antwerpen 1946, 100 p., geïll.
23206: TRAP, STEENDRUKKERIJ, LEIDEN - Album met gekalligrafeerde namen van collega's en vrienden, aangeboden aan P.W.M. Trap, t.g.v. het 50-jarig bestaan van zijn steendrukkerij, Leiden 17 juli 1898.
18795: WILLIE TRAVERS - Hoe Willie Travers doctor werd. Uit het Engelsche studentenleven. Amsterdam, Ellerman & Hoitsema, 1868. [2 delen in 1 band]
52541: TREDWELL, DANIEL M. - A monograph on privately illustrated books. A plea for bibliomania. Brooklyn, 1881.
64178: TRENCK, FREDRIK VRIJHEER VAN DER, - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgavedie te Berlin met privilegie van den koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd, met platen.
32465: TRESENREUTER, JOHANN ULRICH CHRISTOPH - Commentatio iuris Germanici de his qui heredes institui prohibentur. Göttingen Schulz 1760
66611: TRESLING, T.P., - De generaals Botha, De Wet en De la Rey, Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.
64297: TREVIRANUS, LUDEW. GEORG, - De ware gestalte van Christus in zyn ledematen, aanwyzende hoe al dat gene, dat in de persoon van Christus te betrachten is, in zyne Gelovigen door navolging vervult werde; mitsgaders twee leerredenen. Uitgegeven door Ludew. Georg Treviranus. Dienaar des Goddelyken woorts te Bremen in de Nieuwstadt. Waar by gevoegt is eene verhandeling van Gods beeld opgestelt door Frederik Adolf Lampe, hoogleeraar der H. Godgeleertheid tot Utrecht.
35922: TRICHT, THEODORUS VAN, UIT ARNHEM - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
64174: TRIEPER, J.H., - Keizer Karel V. als Staatsman geschetst, in eene redevoering
56278: TRIMPE BURGER, J.A., - Opgravingen in de oude stad van Axel, Extract, 1961, pp. 35-52, geïll.
32677: TRIP, SAMUEL WOLTHERUS , UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione pauliana [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32679: TRIP, LEONARD JACOB ANTON, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1900
33798: TRIP, ADRIANUS JOSEPHUS, UIT GRONINGEN - Disputatio inauguralis de luctu [...] Groningen Johannes Barlinck-Hof 1707
34726: TRIP, LUCAS, UIT DRENTHE - Disputatio juridica inauguralis de parte ventris hereditaria Utrecht Van Megen 1735
8132: TRIPET, M. - Armorial de la noble compagnie des mousquetaires de la ville de Neuchatel.
30632: TRNEK, R - Mens en landschap in de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst uit de Akademie der Bildenden Kunste, Wenen, Brussel 1977, 89 pag., geïll.
18452: TROLLOPE, ANTHONY - Kunt gij 't haar vergeven? Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1867. [3 delen]
22494: TROMP DE VRIES, STAAL - Tekst van de preek bij het huwelijk van Cornelis Tromp de Vries en Lena Arendina Staal, dd. 2-8-1923. Manuscript, 8°, 15 p.
33119: TROMP, CORNELIS JAN, UIT BALK - Eenige opmerkingen over art. 403 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
37336: TROMP, TH. P. E.A. - Gedenkboek uitgegeven door het bestuur van de Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, bij de herdenking van het 50- jarig bestaan, Delft 1926, 87 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
54395: TROMP, J.W. - Verslag der vervolging van den heer D.G. Wijndels, inspecteur der registratie te Heerenveen, behelzende zijne regtvaardiging als administrerend kerk- en pastorijvoogd van de Herv. Gemeente van Aengwirden, tegen de verdenking en beschuldiging van kwade trouw, ergerlyke oneerlykheid, ongeoorloofde bevoordeeling van zich zelven, enz. Leeuwarden, Suringar, (1849).
34250: TROMPERT, PETRUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de lege Rhodia de jectu [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1820
36138: TROMSDORFF, JOHANN SAMUEL EN ANTONIUS RUDOLPH HENNINGK, UIT MITTELHUSA(AD HIERAM) THURINGI - Duo amore, more, ore atque re in carne una, seu fundamente societatis matrimonialis Erfurt Johann Heinrich Kindleb 1699
25160: TROOSTENBERGH, BARON DE - La noblesse Belge. Annuaire de 1923, premiere partie, Brussel 1925, 240 pag., org. paper covers, a bit restored with cellotape.
2534: TROPHÉE - Le trophée d'armes heraldiques, ou la science du blason, avec les figures en taille douce et les armoiries de plusieurs familles, qui n'ont pointe esté encore imprimées. 4de verbeterde druk. Parijs: N. de la Coste, 1672. Geïll., 4°: 109 p. Geb. in geheel leren band.
35548: TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH LEONARD - De lucernis veterum Christianorum sepulcralibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
36574: TROPPANNEGER, JOH. FRID. - Disputationem juris publici inauguralem de potestate electorum et principium imperii circa jus nobilitatis... Leipzig Immanuel Titii 1707
36070: TROSTORFF, HENRY, UIT ROTTERDAM - Academisch proefschrift over reclame of terugvordering in zaken van koophandel Rotterdam Wijt 1861
33522: TROTZ, CHRIST. HENR. - Oratio funebris in memoriam [...] Dominici Balck [...] Franeker Guilielmus Coulon 1750
59394: TROUWFOTO, HAARLEM, CLAUSING - Trouwfoto, ca 1900-1910, gesigneerd door P. Clausing Jr., Haarlem. Pieter Clausing jr. geb. Haarlem, 21-5-1870. overl. Haarlem, 31-7-1913, fotograaf te Haarlem. M14687.
36266: TRUMPHIUS, JOHANN-GEORGIUS, UIT GOSLAR; PRAESES: ROLFINCK, WERNER - Scrutinium chimicum vitrioli Jena S. Krebs 1666
33854: TRÜTER, JOHANNES ADREAS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen juridicum inaugurale de regula juris civilis: heredi a semet ipso non legatur [...] Leiden Henricus Mostert 1787
31879: TRUYENS, PETRUS ANDREAS JOHANNES LEOPOLD, UIT WEERT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
36192: TSCHATER, WOLFGANG, UIT POSONIENSI PANNONIO; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS - Disputationes ethicae in illustri Wittenbergensi Academia ..... Wittenberg Johann Gormann 1612
35766: TUCKERMANN, A. UIT 'S-GRAVENHAGE - Ueber die Vorgange bei der Resorption in die vordere Kammer ...... Leipzig Engelmann 1892
63754: TUER, ANDREW W., - Bartolozzi and his works, a biographical and descriptive account of the life and career of Francesco Bartolozzi R.A. (illustrated)
34110: TUERENHOUT, GUILIELMUS ABRAHAMUS HENRICUS VAN, UIT GRAVE - Dissertatio juridica inauguralis de contractu societatis secundum juris Romani et codicis Napolentici principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
20700: TUGLACI, PARS - Osmanli Saray Kadinlari/ The Ottoman Palace Women. Instanbul 1985, 360 pag, geïll, hardcover with dustjacqet.
5180: TUINEN, S. VAN - Tjaard van Aylva 1712-1757, Nobilis Frisius de-nobilisderre?, Hattem 1993, 64 p., geïll.
18454: TUINMAN, CAROLUS - Fakkel der Nederduitsche taale, ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen. Om de weetgierige vaderlanderen hunne moedertaal te leeren verstaan, door opheldering van den oorsprong en de waare betekening van zeer veele woorden en spreekwyzen, die nu in dagelyks gebruik, maar onbekent of duister zyn. Hier achter is gevoegt, Oud en Nieuw, of Vergelyking der oude en nieuwe Nederduitsche taal, in vorming en spreekwyzen. Leiden, Samuel Luchtmans, 1722.
56684: TUINSTRA, FONS, - St. Servaas legenden, Maastricht 1934, geb., geïll., 87 pag.
64188: TULLBERG, TYCHO, - Linnéportratt, vid Uppsala Universitets Minnefest pa Tvahundraarsdagen af Carl von Linnés fodelse
34100: TULLEKEN, JOHAN BURCHARD DIRK CHRISTIAAN DIDERICUS, UIT ELBURG - Specimen juridicum inaugurale de pignoribus, seu hypothecis tacitis vel legalibus, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
34818: TULLEKEN, OSUALDUS, UIT ARNHEM - Disputatio medica inauguralis de catarrho suffocativo Leiden A. Elzevier 1694
30858: TÜMPEL, R - Die Geradflügler mitteleuropas, 2e auflage, Goth 1922, 325 pag., geb., geïll.
65931: MAO TSE TUNG, - Quotations of Chairman Mao Tse Tung
35730: TURENHOUT, LEONARDUS CORNELIS HENRICUS FRANCISCUS VAN , UIT DINTELOORD - Over de bereiding van diphtheriegif Utrecht van Boekhoven 1895
34280: TURK, GERBRANDUS, UIT MAARSSEN - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum novum codicem neerlandicum [...] Utrecht S. Alter 1838
38984: TURNER, E - De bewoners van Misrule, uit het Engelsch bewerkt door M.ter Brink, [ 1e druk ], Gouda, van Goor [ 1897 ], 363 pag., geb., geïll.
67205: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J., - Westerstranden I & II.
66247: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J., - P. Caland (1826-1902)
31881: TUUK, GUILELMUS VAN DER, UIT NOORDLAREN - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen P. van Zweeden 1858
33213: TUUK ADRIANI, NICOLAUS VAN DER, UIT TJALLEBERT - Dissertatio theologica inauguralis de ultimarum Christi perpessionum peristasesin, ab euangelistis ex vero narratis [...] Utrecht N. van der Monde 1827
16646: TWENTHE - Tips voor toeristen in Twente, door K. Jassies. Enschede, Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij [ca. 1951], 40 p.
16644: TWENTHE - Nieuwe geïllustreerde officiëele gids van Twenthe, Enschede, Campagne, [1930], 116 p.
16642: TWENTHE - Gids voor Twente, Doetinchem, Misset, [ca. 1917], 220 p.
42229: TWISK, PIETER JANSZ - Een vaderlyk geschenk of testament, zynde een verklaringe over het vyfde gebodt betreffende de pligt der kinderen omtrent haar ouders. Hoorn, Duyn / Amsterdam, Hartig, 1742.
34042: TWISS, FZ., ROBERT, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de dilationibus ad solvendum per summi imperantis aut judicis auctoritatem concessis [...] Breda Broese & Comp. 1835
66541: TYDEMAN, J.W., - Levensbericht van Mr. S.P. Lipman, door J.W. Tydeman.
66207: TYDEMAN, H. W. T., INTRODUCTION, - Eigen levensbeschrijving van R. M. van Goens.
33570: TYDEMAN, HENR. GUL. - Oratio de jure romano justinianeo, per benignam dei providentiam, ad salutem generis humani opportune instaurato [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
66209: TYDEMAN, H. W. T., INTRODUCTION, - Eigen levensbeschrijving van R. M. van Goens.
34700: TYDEMAN, FRANC. CONSTANTIS CORN., UIT KAMPEN - Responsio ad quaestionem a nobilissimo ordine juridico in academia Lugduno-Batava 1820 1821
24832: TYSSOT [=TISSOT], S.A.A.D. - Het onanismus of verhandeling over de ziekten, oorspronklyk uit de zelfbesmetting. Naar de 6e- druk vertaald uit het Fransch. Utrecht, v. Paddenburg, 1771.
16681: UDEN MASMAN, H. - De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden. Handboekje en gids samengesteld in opdracht van de V.V.V. door H. Uden Masman, 2e druk, Breukelen en Loenen, Boekhandel “Het Keizerrijck” [1945], 144 p.
6192: UDEN, C.L.A. VAN - De geschiedenis van een wapen, causerie gehouden t.g.v. de familiedag der familie Van Uden, Apeldoorn 1965, 27 p., geïll.
19632: UECHTRITZ, OLDWIG VON - Der Adel in der Christlich-socialen Bewegung der Gegenwart.
65920: UECHTRITZ UND STEINKIRCH, VON, - Unser Kriegsschiffe und ihre Waffen
66477: UIJTWERF STERLING, J.J., - Redevoering over den heilzamen invloed van het vervullen der burgerpligten op de bijzondere en algemene welvaart, uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij tot nut van het algemeen, op den 11den augustus des jaars 1829, door Mr. Jacobus Johannes Uijtwerf Sterling.
66487: UIJTWERF STERLING, J.J., - Hulde aan de nagedachtenis van Gerrit van Varik door Mr. J.J. Uijtwerf Sterling toegebragt op woensdag den 19den october 1825, in het Amsterdamsch tweede departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. (Gedrukt voor de leden)
43638: UITERLINDEN, P - De Utrechtse vredehandel in Europees perspectief. Bestuurlijk en juridische implicaties van een achtiende-eeuws internationaal congres, fotokopie van een getypte scriptie (?), Utrecht 1978, 105 pag., in kartonnen map.
15935: UITSTAPJES - Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.
66831: ULFERS. S., - De loge en de school, unie-lezing gehouden te Doetinchem door S. Ulfers, predikant te Oldemarkt.
35260: ULOTH, CATHARINUS ELIZA BERNARDUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio exegetico-theologica de diversis formulis [....] Leiden H.R. de Breuk 1855
35176: UMBGROVE, EDUARD LAMORAAL, UIT ALMELO - Eenige opmerkingen over echtscheiding met onderling goedvinden Utrecht J. Nikerk 1888
66567: UMBGROVE, G., - A propos de la politique et de l'equilibre par G. Umbgrove, ancien officier d'artillerie des Indes Neerlandais
2550: UNBESCHEID, HERMANN (UITG.) - Chronik und Stambaum in hundert Sprüchen. Z.p. z.j. Geb., geïll., 38 p.
27382: UNGER, J.H.W. - Het ontstaan der Groote Societeit Amicitia, Rotterdam 1893, 72 pag.
25176: UNGER, W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV: portretten en personalia, Middelburg 1957, 155 pag.
19484: UNGER, J.H.W. - De regeering van Rotterdam 1328 - 1892. Naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed.
67026: UNGER, J. H. W., - 1813-1913 Het ontstaan der Groote Societeit Amicitia
64169: UNGER, W, - In Memoriam: tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd. Met etsen van William Unger naar teekeningen van Ch. Rochussen en Herman ten Kate.
50608: UNGER, J.H.W., E.A.; - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, 4 delen, Rotterdam 1892, 1895, 1899 en 1907. Ca 2500 pag. Gebonden in 4 geheel linnen banden. Mooie set.
63893: UNGER, J.H.W., - Dagboek van Constantyn Huijgens voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon uitgegeven door J.H.W. Unger
66342: UNGER, J. H. W., - Dagboek van Constantyn Huygens, Voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon uitgegeven.
35442: ROSTOCK UNIVERSITEIT - Rectoris et Concilii almae Universitatis Rostochiensis Edictale programma in vigiliarum violatores coeterosque petulantes Rostock Joachim Fuess 1617
35444: WITTENBERG UNIVERSITEIT - Intimatio jubilaei Evangelici. Ad mandatum serenissimi Electoris Saxoniae in toto illo electoratu et vicinis provinciis bono cum Deo celebrandi, Rostock Joachim Fuess 1617
60466: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FONS in area qua hodie NAVONA ... Views of Rome [Set title]
61670: UNKNOWN MAKER, PROBABLY WINTER, ANTHONIE DE (1652-CA. 1717) - Four pages with ornaments
60458: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AMPHITHEATRI VESPASIANORUM... Views of Rome [Set title]
60460: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AQUAE MARCIAE CASTELLUM... Views of Rome [Set title]
55588: UNKNOWN ENGRAVER, FRANCE XVIII CENTURY - Jean and Madame de Ramponaux and their Coffee House
60214: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE) - Sunflowers in vase
60474: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PORTA FLAMINIA... Views of Rome [Set title]
60470: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MERCURII et FLORAE... Views of Rome [Set title]
60486: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLI ANTONINI FAUSTINAEQUE... Views of Rome [Set title]
60462: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CAPITOLIUM... Views of Rome [Set title]
60484: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) POSSIBLY AFTER LAFRERI, ANTONIO (OR LAFRERY) (1512-1577) - SEPTIZONIUM SEVERI... Views of Rome [Set title]
60478: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM CURTII... Views of Rome [Set title]
60480: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PONS AELIUS, CASTRUM ... Views of Rome [Set title]
60472: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PONTIFICIUM PALATIUM... Views of Rome [Set title]
60468: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - TEMPLI IOVIS STATORIS... Views of Rome [Set title]
59682: UNKNOWN MASTER, AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - [M]ARTIVS ... (SYLVAE SACRAE MONUMENTA... ANACHORETARUM)
60456: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Views of Rome [Set title]
60464: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - COLUMNA marmorea ... Views of Rome [Set title]
60970: UNKNOWN ENGRAVER, INSPIRED TO RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The birth of Christ [Het stalleken van Bethlehem, oft de geboórte Jesu Christi]
60488: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Templum S. JOHANNIS... Views of Rome [Set title]
60490: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PANTHEON; hodie D. VIRGINIS SS. que MARTYRUM... Views of Rome [Set title]
60492: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PIETRI... Views of Rome [Set title]
60494: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AREA PORTICUS que D. PETRI a sinistris... Views of Rome [Set title]
60496: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AEDES CASTORIS; prope FORUM... Views of Rome [Set title]
60498: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - THERMARUM eiusdem CARACALLAE... Views of Rome [Set title]
60500: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - VILLA Pontificis URBANI OCTAVI... Views of Rome [Set title]
60476: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CAII CESTII marmorea PYRAMIS... Views of Rome [Set title]
60482: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM M.A. ANTII LUPI ... Views of Rome [Set title]
63114: UNKNOWN MAKER, AFTER TISCHBEIN, JOHANN FRIEDRICH AUGUST (1750-1812) - Wolfgang Amadeus Mozart.
19086: UNRUH, EINEM - Die Unrugher (eine Zeit- und kulturgeschichtliche Studie). Versuch eines Anfanges zur Stoffsammlung für die Unruh'sche Familiengeschichte.
57594: UNTERKIRCHER, F., - Karolingisches Sakramentar. Fragment van Codex Vindobonensis 958 der Osterreichischen Nationalbibliothek. Faksimile, Graz 1971.
16983: UPDIKE, D. B. - Printing Types. Their History, Forms and Use. A Study in Survivals. 2nd [rev.] ed. Cambridge: Harvard University Press, 1937. 2 dln.
16651: URK - Urk. Kleine gids voor een bezoek aan het voormalig eiland Urk. Uitg. Ver. tot stichting en exploitatie van een gebouw voor Chr. Belangen, Urk, [1947], 32 p.
16650: URK - Urk aan de rand van de Noord-Oostpolder, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
4108: URKUNDENBUCH - Urkundenbuch der Familie Von Mallinckrodt. 2 delen. Bonn 1911, 479+634 p., geïllustreerd (met 45 platen), gebonden (fraai, in halfperkamenten banden).
66330: URSIN, J., - Kristne symboler en handbok
67266: URSINUS, D. ZACHARIAS, HOMMIUS, FESTUS, - Het Schat-Boeck Der verklaringhen over de Catechismus Der Chrisftelicke Religie, Die inde Ghereformeerde kercken ende Scholen van Hoogh-ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Vyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Vrsinvs, Ende van anderen, die over dese Catechismum gheschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daar by ghedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringhen bequamelijck in Tafelen afghedeelt. Waer by ghevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobum Laurentium (...).
64389: URSINUS, ZACHARIAS, - Kleine catechismus, zeer duidelyk het christelyk geloof in zich bevattende; Opgesteld in den Jaare 1562, door Zacharias Ursinus. Eerst uit des Autheurs Bibliotheek en eigen handschrift opgemaakt; en nu uit het latyn getrouwelyk vertaald.
67389: URSINUS, D. ZACHARIAS, HOMMIUS, FESTUS, - Schat-Boeck Der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, opgemaakt van Dr. David Pareus, Vertaelt en met Tafelen, &c. verlicht, door Dr. Festus Hommius. Nu van Nieuws Overgesien en nevens het stellen der Schriftuurplaetsen na de Publijcke Oversettinge Verrijckt met Toe-eygeninge, Item met Schriftmatige Harmonie der Nederlandsche Geloofs-formulieren: Als mede met noch twee Registers (...) Door Johannes Spiljardus, Dienaer des H. Woords tot Gorinchem.
65922: UTERMANN, WILHELM, - VB-Feldpost. II. Im Angriff und im Biwak
23160: UTRECHT, GYMNASIUM, ARS ET AMICITIA - 1899-1909. Een herinneringswoord naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der U.G.V. Ars et Amicitia", gesproken door eenige eereleden", Utrecht, Moesman, 1909, gedrukt boekje, 8°, 32 p, geïll.
16659: UTRECHT - Gids van de provincie Utrecht. Utrecht, Prov. Utr. Bond voor Vreemdelingenverkeer, [ca. 1952], 119 p.
16656: UTRECHT - Geïllustreerde gids voor Utrecht en omstreken, door W. Graadt van Roggen. Utrecht, De Haan, [1927], 144 p.
16658: UTRECHT - Wandelingen door Oud Utrecht/Roamings through old Utrecht, Leiden 1947, 10+36 p (tekeningen Leo Zeldenrust).
57102: UTRECHT DRESSELHUIS, J. AB., - De provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid en gerelgelde vorming beschouwd, Middelburg, 1836, 4+151 pag.
32785: UTRECHT DRESSELHUIS, JOANNES GERARDUS AB, UIT WOLFAARTSDIJK - Specimen historico-juridicum de poena peregrinationis sacrae, medio aevo in Neerlandia usitata [...] Goes L. de Fouw 1851
40570: UTRECHT DRESSELHUIS, J. AB - De Waalsche gemeenten in Zeeland voor en na de herroeping van het edict van Nantes, Bergen op Zoom 1848, 128 pag., orig. papieren omslag. Goed exemplaar.
64277: UYL, W.F.J. DEN, - De Lopikerwaard, set of two volumes
18482: UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); GABRIEL MARIE JEAN BAPTISTE LEGOUVÉ - Epicharis en Nero. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1718 (=1798).
18476: UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MICHEL GUYOT DE MERVILLE - De echtgenooten hereenigd. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1791.
18474: UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET] - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
18472: UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN AUGUSTE JULLIEN DIT DESBOULMIERS - Teunis en Teuntje. Tooneelspel met zang. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1783.
63742: UYLENBROEK, P.J., - Aan de aanschouwers by de heropening des tooneels, in den Amsteldamschen schouwburg, op saturdag, den 4den van augustus, 1804, door den akteur J.P.Kroese
63781: UYTENHAGE DE MIST, MR J. - De vaste gronden Vry-en gerechtigheden Van de regeering van Hollant en West-Vrieslant mitsgaders van alle de Leden van deselve door een liefhebber der vryheyt bevestight met Authenthycque Documenten daer toe behoorende Anno 1684
63787: UYTENHAGE DE MIST, MR J., - De vaste gronden Vry-en geregtigheden Van de regeering van Hollant en West-Vrieslant mitsgaders van alle de Leden van deselve door een liefhebber der vryheyt bevestight met Authenthycque Documenten daer toe behoorende Anno 1684.
52569: UZANNE, OCTAVE - Les moeurs secretes du XVIIIe siecle (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1883.
52571: UZANNE, OCTAVE - La chronique scandaleuse (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1879.
66480: UZURET, F.W.M., - In Memoriam. Eenige schetsen geschreven door F.W.M. Uzuret in leven G.T. der L.O.G.T.Overgenomen uit de Nederlandsche Goede Tempeliers en eenige brochures
16661: VAALS - Geïllustreerde gids van Vaals. Neerlands hoogste punt (Drielandenblik). Uitg. Vaals, Stubach, 1934, 40 p.
31374: VAARWERK, B.H.M. TE - De Hof te Vaarwerk [ onder Eibergen ] en zijn bewoners 1188-1900, Eibergen 2001, 368 pag., geb., geïll.
43052: VAARZON MOREL, W.F.A.J. / J. FEITH - Herinnering aan het Bloemen-Corso 12 April 1896.
64093: VACQUER, THRE, - Maisons les Plus Remarquables de Paris Construites Pendant les Trois Dernieres Annees, Par Messieurs Bigle, Brouihinny, Davidoud, Feydeau, Labrouste, Lenoir (Victor), Lobrot, Mesnard (Paul), Pigeory, Rolland, Rouhault de Fleury, Riviere (Leon), Sibert, etc., etc.(...)
18487: VADEMECUM - Vademecum voor den student. Liederenboek. Vijfde, herziene en vermeerderde druk. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1882.
63764: VADERLANDER - Nederland en de beide Sicilien, Willem III en Frans II. Blik op de beide staten en vorsten. Door een vaderlander.
35440: VAGETIUS, CASPARUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: HELVIGIUS, ANDREAS - Collegii Ethici Disputatio X: de natura, speciebus et adjunctis amicitiae [...] Rostock Erven Johann Richel 1615
32143: VAIJNES VAN BRAKELL, L. DE, UIT BEMMEL - Dissertatio juridica inauguralis, qua naturae judicio contraria refellitur opinio [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
61698: VAILLANT, ANDRIES (1655-1693) (?) AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
60726: VAILLANT, WALLERANT (1623-1677) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Petrus van der Hagen
63846: VAILLANT, C.E., - Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden sedert 1795 door Mr C.E. Vaillant, secretaris der Gemeente Amsterdam
66666: VAILLANT,C.E., - Handboek voor den ambtenaar van den burgerlijken stand. Bewerkt volgens het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, met aanwijzing van de onderscheidene wetten, besluiten, decisien, enz., welke daarmede in verband staan, benevens van formulieren tot inschrijving der akten.
32133: VAILLANT, CHRISTIANUS GUILIELMUS EVERARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica exhibens interpretationem locorum quorumdam juris in Hugonis Grotii epistolis [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
32669: VAILLANT, CHRISTIANUS GUILIELMUS EVERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de libera voluntate ad delictum contrahendum necessaria [...] Amsterdam C.A. Spin 1837
32671: VAILLANT, CHRISTIAAN AARNOUT UIT MIDDELBURG - Het tweekamer-stelsel in het Fransche staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
64791: VAILLENT, C. E (AND: P.T. COUPERUS, E.M. ENGELBERTS, J.J. DESSANT), - De Gecommitteerden der laatst gehouden Algemeene Vergadering van den Oeconomischen Tak der Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, aan de nog overgebleevene, of voormaals opgericht geweest zynde Departementen.
7744: VAISSIÈRE, P. DE - Gentilshommes Campagnards de láncienne France ëtude sur la condition, létat social et les moeurs de la noblesse de province du XVIe au XVIIIe siècle.
33610: VALCKENAER, IO. - Oratio de schola cuiaciana [...] Franeker Guilielmus Coulon 1782
22474: VALCKENIER, AMSTERDAM - “Aangeplakt biljet. Redenen waarom eenige heeren uyt de Magistraat der stadt Amsterdam gedeporteert zijn”, 1672. Gedrukt, plano, 1 blad.
36268: VALENTINI [VALENTIN], JOANNES MATTHAEUS, UIT MOENO FRANCFURTH - Disputatio inauguralis medica de passione colica Giessen F.Karger 1668
38600: VALERIUS, ADR. - Nederlandtsche Gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626, 2e druk, Amsterdam 1943, oblong, 287 pag., geb. Inl. etc. door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
36472: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche historiographie in haar verband met het Romeinsche karakter Amsterdam Muller 1879
15939: VALK, G. - Enige gesigten der stadt Amsterdam, z.p. [Amsterdam], z.j. [ca 1700].
32519: VALK, JAN GERARD VAN DER, UIT ROTTERDAM - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1939
59402: VALKENBERG, AMSTERDAM. - A. Valkenberg, radio-, electrische- en huishoudelijke artikelen, magazijn "Edison"., 1936 (1 blz.). M14695.
66506: VALKENBURG, C.C. VAN, - Quinget-Coignet
16678: VALKENBURG - Valkenburg, Edition: Firma Jennekens Quaedvlieg Valkenburg [ca. 1920?], oblong.
16679: VALKENBURG - Valkenburg. Ed. Weenenk & Snel, La Haye [ca. 1920?], oblong.
16676: VALKENBURG - Herinnering aan Valkenburg en Omstreken, Uitgave J. Février, Valkenburg “photo en lichtdruk van Gebr. van Straaten, Middelburg”. [ca. 1900?], 4°.
16677: VALKENBURG - Valkenburg Nr 2, Uitgave van Jakob Krapohl, M. Gladbach [leporello met 8 primitief gekleurde prentbriefkaarten]
16674: VALKENBURG - Laatste officiëele Reis- en Wandelgids Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, Zuid-Limburg. Beknopte uitgave, 16e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1940].
16667: VALKENBURG - Souvenir van Valkenburg. [Album met 12 ingeplakte bruinige foto’s, 15x22 cm] z.pl., z.j. [ca. 1920??].
16672: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 15e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1932], 182 p.
16666: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 10e vermeerderde druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1920], 174 p.
16665: VALKENBURG - Wandelkaart van Valkenburg en omstreken, in 3-en gevouwen blad, [ca. 1918].
16664: VALKENBURG - Nieuwste officiëele en geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Valkenburg, Grand Bazar G. Meussen, [ca. 1915?], 96 p.
16663: VALKENBURG - Geul- en Gulpdals wegwijzer. Nieuwste, officieele, reis- en wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Gulpen, M. Alberts, [1911], 4+44 p.
6128: VALKENBURG, C.C. VAN - Nederlandse afstammelingen - naamdragers van gravin Juliana van Stolberg, overdruk Ned. Leeuw 1959, 11 p.
8182: VALKENIER, PETRUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - 't Verwerd Europa, ofte Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk en in omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664 [...]. Deel I (van 2), Amsterdam, Hendrik en Dirk Boom, 1675.
52547: VALKENIER, PETRUS - 't Verwerd Europa, ofte politijke en historische beschrijvinge (...). 2e druk, Amsterdam, A. Schoonenburg en J. Rotterdam, 1742. Met: Vervolg (...). Amsterdam, 1742.
2564: VALLIÈRE, P. DE - Treue und Ehre. Geschichte der Schweitzer in Fremdendiensten. Lausanne 1940. Geb., geïll., 774 p.
19154: VALOUS, G. DE - Le patriciat Lyonnais aux 13e et 14e siècles.
5264: VALYNSEELE, JOSEPH - Le sang des Bonaparte, Parijs 1954, 159 p.
39572: VALYNSEELE, J.; - Les Say et leurs alliances. L'étonnante aventure dúne famille cévenole, Parijs [1971], 389 pag., geïll.
7515: [FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; JOSEPH FRANÇOIS DUCHÉ DE VANCY - Jonathan, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Gedrukt voor rekening van eenige kunstbeminnaars. 2e druk. Utrecht, [z.n.], 1771.
54234: VANEL, C. - 'Boeven' die ik gekend heb ... 3e uitgave, Haarlem, Tjeenk Willink, 1945.
42087: VANIERIUS [= VANIERE], JAC. - Praedium rusticum, nove editio longe auctior & emendatior. Amsterdam, J.F. Bernard, 1731.
66672: VAREKAMP, T., - De "naar het leven" affaire van A - X. Een tegenrapport. Naar aanleiding van het rapport, gepubliceerd d. d. 5 januari 1971 door het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam door T. Varekamp
65676: VARELEN, J.E. VAN, - Ter vyf-en-twintigste verjaring van het leesgezelschap onder de zinspreuk "'t gaat vast dat Lezen voordeel geeft, Wanneer 't een nuttig doelwit heeft". opgericht binnen Haarlem den eersten van augustus 1777, en aldaar gevierd den 20 Januarij 1803.
52457: VARILLAS, ANTOINE DE - Les anecdotes de Florence, ou l'histoire secrete de la maison de Medicis. Par le sieur de Varillas, 's Gravenhage, Leens, 1687.
8921: LOS EN VAST - Los en vast. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1869-1875.
36358: VATER, CHRISTIAN, RECTOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN WITTENBERG - Civibus academicis S.D. iisdemque festum Paschale Faustum ac salutare precatur Wittenberg Schroedter 1722
66884: VAUGHT,L.A., - Gelaatskennis. Handleiding voor de beoordeling van karakter en eigenschappen zoowel bij zichzelf als bij anderen volgens de leer der phrenologen (schedelkundigen) door L.A. Vaught.
41994: VAYNES VAN BRAKELL, R.G.B. DE - Geen doorbraken meer! (...) Aantooning van het eenige afdoende middel om ons land voortaan en ten allen tijde van verdere rivierwaterrampen te bevrijden, Arnhem, v. Egmond, 1861, 30 pag., papieren omslag.
16036: ZEGENPRAALENDE VECHT - La triomphante rivière De Vecht [...] De zegenpraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende, Amsterdam: H. de Leth, [ca. 1750]
16035: ZEGEPRAALENDE VECHT - De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante Riviere de Vecht [...]. Amsterdam: Wed. Nic. Visscher, 1719.
16680: VECHTSTREEK - Geïllustreerde gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, samengesteld door H. Uden Masman, Uitg. V.V.V., Breukelen [ca. 1932], 84 p.
65805: VEEGENS, D.J., - Haarlemsche vertellingen uit den ouden tijd
64680: VEEGENS, D., - Merkwaardige karakters en belangrijke verhalen uit de geschiedenis des vaderlands
66162: VEEGENS, D. J., - Haarlemsche vertellingen uit den ouden tijd
25702: VEEN, ANNEKE VAN - Jacob Olie Jbz. ¨1834/1905*. Monografièn van Nederlandse fotografen 10. 2e druk, Amsterdam 2000, 268 pag., geìll., geb. Met stofomslag.
18500: VEEN, JARIG HIELKES VAN DER - Memento mori. Mijmeringen, droomen en visioenen over leven, dood en eeuwigheid. 2e druk. Harlingen, A. Land, Ez., 1879.
18498: VEEN AZN, JAN VAN DER - Drentsch mosaïk. 1e stukje. Groningen, J. Oomkens, 1844.
65744: VEEN AZN, J. VAN DER, - Meester Paul, waarheid en verbeelding / door den schrijver van het: Iets over oom Thomas
67617: VEEN, F.R. VAN, - Gustaaf Molengraaff 1860-1942 Een avontuurlijk geleerde.
32781: VEEN, JANUS VAN DER, UIT DRAGTEN - Disputatio juridica inauguralis, de conatu delinquendi, e quo ipsum delictum prorsus enasci nequit, ejusque poena [...] Groningen M. Smit 1832
6190: VEEN, W.K. V.D. - De oudste generatiën van het geslacht Van der Tuuk, (extract Ned. Arch. v. Gen. & Her. 1949), 5 p.
34658: VEEN, JACOBUS CORNELIUS VAN, UIT ALKMAAR - XVI. theses juridicae. 1793
38402: VEEN, C.F. V. - Centsprenten, catchpennyprints. Nederlandse volks- en kinderprenten, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1976, 133 pag., geïll.
39234: VEEN, S.D. VAN, E.A.; - Uit onzen bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de 17e eeuw, Amsterdam, J. Emmering, z.j. [30 brochures] in 3 half linnen banden. Waarschijnlijk complete set.
39578: VEEN, P.H. - De doopsgezinden in Schoterland, Leeuwarden 1869, 176 pag., papieren omslag (beschadigd).
40126: VEEN, J. VAN DER, - Spaarbank te Deventer 1941, 60 pag., geïll.
67145: VEEN, S. VAN DER, - Johan Willem Ripperda De man die geen koning werd van Corsica
47210: VEEN, E. (INL.), - De Zaansche handel en Nijverheid, Haarlem, uitg. Emrik & Binger 1911, facsimile herdruk, Bussum 1983, met voorwoord van G.H.L.Tiesinga, oblong.
64700: VEEN, A.J. VAN DER, - Handboek over de feeststoffen en andere gelegenheids-leerredenen ten dienste van jonge predikanten.
32843: VEENSTRA, WILLEM CORNELIS, UIT BANDA - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz. 1874
67635: VEER, H. VAN DER, TERPSTRA, G., - deagewoandea/dea-gewoan-dea
35036: VEER, WILLEM DE, UIT DELFT - De firma als naam waaronder handel gedreven wordt. Amsterdam Roeloffzen & Hubner 1889
30890: VEER, G. VAN DER - Van der Veer is de naam. Sporen van een familie uit Achtkarspelen, Drachten 1989, 112 pag., geb., geïll. met stofomslag.
40242: VEER, C.L. DE, - Schidlof' s zakwoordenboekje Esperanto- Nederlandsch, en Nederlandsch - Esperanto, 2e druk, Amsterdam 1931, 298 + 275 pag., geb.
64860: VEER, G. DE. HONORÉ NABER,S.P.L'., - Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597) verhaald door Gerrit de Veer.
22470: VEEREN, STEINVOORTE - Trouwboekje van Hendrik Th. Veeren (moeder Van Oudgaarden) en Harmina A. Steinvoorte (moeder Goslinga), dd. 17-4-1957. 1 deeltje, deels gedrukt.
25164: VEERKAMP, J.H. - Kroniek Veerkamp, Een van de negen, Ridderkerk [ca.2002], 244pag., geb., geïll.
28162: VEGA, G - Logarithmisch-trigonometrisches handbuch, 2e auflage, Leipzig 1800, 301 pag., geb.
33380: VEGA, ABRAHAM, UIT NAARDEN - Cyclographisch onderzoek van oppervlakken. Academisch proefschrift [...] Berlijn Emil Ebering 1923
50618: VEGIANO SR. D'HOVEL, M. DE; - Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (...) et neuf de ses supplements (...) par le baron J.S.F.J.L. de Herckenrode. Premier volume, Gent, Gyselynck 1862, 576 pag., geb. in twee halflinnen banden, geïllustreerd met 685 wapenafbeeldingen. Dit deel loopt van A tot De Croy. De originele omslagen van de livraisons meegebonden.
58603: VEGTER, W., - Handtekeningen tgv. 30 jarige echtvereniging van Wiebe Vegter en Zwaantje Wijbes van der Tuuk (getrouwd Loppersum, 21-5-1870), 4 pag.
23222: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, K - Z - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
60584: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - NOVEMBER [Duodecim anni mensium nova et graphica Delineatio... Set title]
32621: VELDE, HENRI ADOLPHE VAN DE, UIT BANJOEMAS (JAVA) - Opmerkingen over artikel 421 B.W. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
60586: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Meridies (Midday) [The four parts of the day; set title]
60588: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Teijlingen Castle (Wievs of castles in Holland: set title)
60590: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Fighting dogs [10 different animals: set title]
60582: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - NOVEMBER [The twelve months: set title]
14740: VELDE, VAN DER - Te Velde, Maandblad voor de familien v.d. Velde(n), jrg 1 t/m jrg 3 (1949-1952).
64305: VELDE, ABRAHAM VAN DE, - De Wonderen des Alder-Hoogsten, ofte Aenwijsinge van de oorsaeken, wegen, en middelen, waar door de Geuineerde Provintien, uit hare vorige onderdrukkinge soo wonderbaarlijk, tegen vermoeden van de heele Wereld, tot soo grooten magt, rijkdom, eere, en ontsaggelijkheydt zyn verheven. Gelyk deselve in verscheyden voorname Historie-schryvers voorkomen, En tot noodig gebruyk, en verscheyde nuttigheden, na dese tyds gelegentheyd by een vergadert zyn.
60580: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - AUGUSTUS [The twelve months: set title]
60690: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER HEDA, WILLEM CLAESZ. (1594-1680) - Portrait of Cornelis Danckaert
60696: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Peter Goetthem
60692: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Portrait of Jan van de Velde, father of the artist
60694: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of Peter Scriverius
60574: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - APRILIS [The twelve months with views of Dutch towns; set title]
60578: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - IUNIUS [The twelve months: set title]
60576: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - A man netting birds [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
59566: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641); AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of Jacobus Zaffius (1534-1618) at the age of 84
36488: VELDE, EMIL VAN DE, UIT KEULEN - De fibrillaire structuur der zenuweindorganen Leipzig Thieme 1909
42442: VELDE, JAN VAN DE / S. AMPZING - Spigel ofte toneel der ijdelheyd ende ongebondenheyd onser eeuwe, voorgestelt in rijmen van S[amuel] A[mpzing] tot lere ende beterschap. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. [Amsterdam], C.J. Visscher, 1633.
63757: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), - Hold-up of a carriage
42801: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten, of te aenwijsinge van de oorsaecken (...) waer door de geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge (...) tot soo grooten macht, rijckdom, eere en ontsaggelijckheydt zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
43038: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten ofte aenwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waer door de Geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge soo wonderbaerlijck (...) tot soo grooten macht (...) zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
63712: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Dilapidated church-tower surrounded by houses [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Kerktoren met huizen.
63710: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Farm along a country road [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)].
63708: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Farmyard with inhabited ruins [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...] Boerderij met bewoonde ruines.
63706: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Farm built against a square tower [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Boerderij met vierkante toren.
63692: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Water-mill near a village [Set title: Landscapes and ruins]/Watermolen bij een dorp.
63698: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Amenissimae aliquot regiunculae... [Set frontispiece]/Frontispice van boek met 26 landschapsetsen.
63446: VAN DE VELDE, JAN - 1. Artificiosissimi Grammatices (Rotterdam 1605). 2. Thesaurus literarius continens multa diversaque genera scripturae tam latinae et romanae, quam italicae et hispanicae. Pars Secunda (Apud Cornelium Nicolai, 1607). 3. Liber Fondamentalis.
63442: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The enchanted suitor [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622].
63440: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Unequal Lovers: the old woman and the young man [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622]
17043: VELDEN, D. VAN (RED.) - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. ‘s Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek, 1972.
32833: VELDEN, PETRUS CORNELIUS VAN DEN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica sistens quaestiones ex codice civili Francico [...] Utrecht Joh. Altheer 1828
15941: VELDHEER, J.G., EN W.J. TUYN - Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee, door J.G. Veldheer. Tekst van W.J. Tuyn. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1900.
41984: VELDHEER, J.G., C.J. GONNET, F. SCHMIDT DEGENER - Frans Hals in Haarlem, Amsterdam 1908, 50 pag., geïll.
67454: VELDHORST, W.A., - Den Haag Binnenhof 82/250 original etching by Willem Veldhorst.
67456: VELDHORST, W.A., - Den Haag Mauritshuis, Hofvijver, torentje, parliament buildings in Den Haag, original etching by Willem Veldhorst.
55924: VELDT, F. V.D., - Komt dat zien! Simon Jane Paap, pag. 12 t/m 16 in Gens Propria, januari 2012.
34834: VELDTMAN, HENRICUS FICCO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus Groningen J. Bolt 1763
42093: VELIUS, TH. - Chronyk van Hoorn, 4e- druk met aantekeningen van Seb. Centen. Hoorn, J. Duyn, 1740. 4°, (48)+680+38+94 pag., half leer. [gebonden met:] Velius, Westfrisia. Hoorn, Duin, 1740, 59+(1) pag.
28092: VELLINGA, O.M. - De poststempels van Nederland 1676-1915, Haarlem 1933, 180 pag. ( zonder het deeltje met afbeeldingen. Omslag licht beschadigd ). Gedrukt in 300 exemplaren.
31557: VELSEN WIERSMA, ABEL GERARDUS VAN, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria curiae supremae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Co. 1842
32037: VELSEN VAN VOORTHUIJSEN, NICOLAUS ADRIANUS VAN, UIT ABCOUDE - Disputatio juridica inauguralis, de parte bonorum jure hodierno certis cognatis reservata [...] Utrecht N. van der Monde 1828
32585: VELTENAAR, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1915
32911: VELTHOVEN, HUBERT JOHAN JOSEPH VAN, UIT STRIJP - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. Bijdrage tot de sociaal-geografische kennis van dit gebied. Deel I (tot 1815). Proefschrift [...] Amsterdam Joost van den Vondel 1935
64800: VELTMAN, J., - Carmen gratulatorium in adventu Ludovici primi Hollandiae regis ad Frisios
66565: VELTMAN, J.G., - Redevoering ter nagedachtenis van B.F. Tydeman, voorgedragen in de openbare vergadering van het genootschap Diversa sed Una, den 16 maart 1830.
16694: VELUWE - De Zuidelijke Veluwezoom, Wageningen-Arnhem-Dieren, Uitg. A.N.W.B., [1941], 123 p.
16691: VELUWE - De Veluwe op de kaart. Een overizcht voor den tourist-natuurliefhebber, door C.A. Kruis, Zutphen, Thieme, 1937 [op omslag 1938], 21 p.
16689: VELUWE - Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ligging en karakter. Uitg. van het bestuur [1938], 32 p.
34442: VELZEN, S. VAN - De vrijmoedigheid die vereischt wordt in den dienaar des woords Kampen Zalsman 1883
22834: VEN, KUNSTSCHILDER MANUS VAN DER - Brief van Emanuel E.G. (Manus) van der Ven (1866-1944) aan de journalist R.W.P. de Vries Jr d.d. Laren April 1944, 10 p., 4°, getypt.
14536: VEN, D.J. VAN DER - Neerlands volksleven. Zaltbommel 1920, fol., ill., 366 p., orig. cloth. good copy.
15945: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland, Gelderland, In en om Arnhem, 2e druk, Amsterdam: Meulenhoff, 1921
66526: VEN-TEN BENSLE, E. VAN DER, - Dirk Jan van der Ven (1891-1973), biografie en bibliografie.
43290: VEN, D.J. V.D. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966, Bergen 1969, 427 pag., geb., geïll.
51544: VENEMA, A. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam 1986, 652 pag., geb., met stofomslag, geïll.
30680: VENEMA, A. - De Amsterdamse Joffers, Baarn 1977, 166 pag., geïll., met stofomslag, als nieuw.
23716: VENERONI - Le maitre Italien ou la grammaire Francaise et italienne, 19e ed, Lyon, Bruyset, 1778, 613 pag., orig. boards.
18504: VENMAN, J.H.C - Herinnerings-offer van honderd zangen. Extra uitgave. Niet in den handel. [Utrecht, 1840].
23476: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) deel I* (twee maal) en deel 1** (een maal)Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse scholen van Gouda, 's- Gravenhage en Haarlem, Voorthuizen 2001, 297 pag., geïll. ( Haarlem-reeks 15.1)
61664: VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - J. Cats Self-stryt. Dat is onderlinge worstelinge van goede ende quade ghedachten. Van nieuws vermeedert en verbetert. MILITAT OMNIS HOMO.
65214: VENNE, H.VAN DE, - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, nullum simulatum diuturnum
60666: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus (1540-1611) deel 2, Vriendenkring, Gedichten aan zijn vrienden, Florivallis, Voorhuizen 2002, 534 pag, geïllustreerd
60668: VENNE, H. VAN DE - Bibliographia Schonaena (1569-1964), A Bibliography of the printed Works of Cornelius Schonaeus Goudanus, Florivallis, Amersfoort 2003, 464 pag, geïllustreerd
4302: VENNE EN A.A.M. STOLS, J.M. V.D. - Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau (Walramsche en Ottosche lijnen, gevolgd door genealogische en heraldische aantekeningen betreffende Nassau, Mecklenburg, Lippe-Biesterfeld en Bourbon-Parma door D. van Alff, W. van Ittersum, R.T. Musschart en Th.R. Valck Lucassen). Maastricht 1937, geb. Gedrukt in 525 genummerde exx.
63894: VER HUELL, ALEXANDER (1822-1897), - Jacobus Houbraken et son oeuvre/Jacobus Houbraken et son oeuvre, supplément
54245: VER LOREN VAN THEMAAT, H.B. - Zorg voor den veroordeelde in het bijzonder na zijne invrijheidstelling. 2 delen, Utrecht, 1910-1911.
33033: VERBEEK, HENRICUS - Oratio inauguralis de quorumdam batavorum moribus ab antiqua proavorum simplicitate degenetantium, et exinde nata luxuria patriae pariter ac studiis inimica [...] Dordrecht Van Braam 1801
63832: VERBIJ-SCHILLINGS, JEANNE, - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, HS Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 131 G 37
24836: VERBRUGGE, PH. - Verhandeling over de vraag welk is het beste (...) middel ter beproeving of de gronden waar op onze tegenwoordige staatsloots rust (...) standhouden. Leiden, van Thoir, 1797.
61574: VERBRUGGEN, HENDRIK FRANS (1654-1724) AND BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET II DEEL (frontispiece)
61572: VERBRUGGEN, HENDRIK FRANS (1654-1724) AND BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET I DEEL (frontispiece)
33031: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu, qui inter literaturae orientalis et theologiae studia intercedit [...] Deventer J. de Lange 1831
34828: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu qui inter literaturae orientalis en theologicae studia intercedit 1831
35106: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de artium et institutorum 1839
4558: VERDONCK-DE ROEVER, A.M.L.E. - Helena de Roovere's brieven uit de ballingschap 1570-1575. Z.p. z.j. [1963], 67 p., geb., geïll., met ingeplakte foto's. Beperkte oplage. Ook betreffende De Roever.
2584: VERDOONER, DAVE; HARMEN SNEL - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam [1598-1811]. 2 dln. Z.p. z.j. Oblong, geb., in hoes, 316+811 p.
63867: VERDUCHÈNE, H.J., - Hoofddenkbeelden over de verdediging van ons land, geuit in de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling der Hoofdstukken VII en VIII (Marine en Oorlog) met strategische bemerkingen, door H.J. Verduchène, Kapitein-Ingenieur
33608: VERDUN, CAROLUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de necessitate legem non habente [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1740
38858: VERDUYN, W.D. - Emanuel van Meteren, 's- Gravenhage 1926, 244 pag. ( dissertatie )
64780: VERENET, G.C. (RÉDIGÉ PAR), - Le Robinson Hollandais ou Journal d'un naufragé. Ouvrage amusant et moral en prose et en vers. Orné de Gravures. Rédigé par G.C. Verenet.
64677: VERENET, G.C. (RÉDIGÉ PAR), - Le Robinson Hollandais ou Journal d'un naufragé. Ouvrage amusant et moral en prose et en vers.
65806: VERGERS, P., - Haarlem in 1672 of De gewaande krankzinnige. Een verhaal voor jongelieden
41714: VERGERS, P - De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje beschreven en afgebeeld, Doesburg z.j., 575 +(1) pag., geb., geïll. met 12 kleurenlitho's.
64853: VERGILIUS, - Opera. Ad optimorum librorum fidem edidit perpetua et aliorum et sua adnotatione illustravit dissertationem de Vergilii vita et carminus atque indicem rerum locupletissimum adiecit Albertus Forbiger. Pars I, Pars II and Pars III.
31659: VERGROESEN, ALBERTUS JOHANNES DE NEEFF, UIT BERGEN OP ZOOM - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico secundum juris hodierni principia[...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
18893: ZEDELYKE VERHAALEN - Zedelyke verhaalen, getrokken uit de werken van de heeren d'Arnoud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche schryvers. Amsterdam, A. Mens Jansz. en A.E. Munnikhuizen, 1777-1782. [6 van 7 delen]
65244: VERHAGE, A.J., - De handel in bloembollen
39752: VERHAGEN, J - De pastoor van Heenvliet, Utrecht [ca.1890?], 30 pag., fraai chromolithografisch omslag.
18510: VERHALEN - Historisch-romantische verhalen. Aangeboden als bijdrage tot onderhoudende en nutte lektuur. Amsterdam, H. Bakker Cz., 1833.
16051: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel IX, behelzende honderd gezigten der provincie van Utrecht. Amsterdam, Tirion, 1774.
40656: VERHEUL DZN., J - Het aesthetisch Genootschap te Rotterdam, opgericht in 1877, ontbonden in 1903, Rotterdam 1934, 73 pag., geïll.
64689: VERHEUL, ABRAHAM, - Redevoeringen van Abraham Verheul (Lofreden en Proeve over Bellamy)
32909: VERHEYE VAN CITTERS, JACOBUS - Specimen juris publici inaugurale de toparchiis et ambactis (Hooge en Ambachtsheerlykheden.) eorumque in Zeelandia juribus ac possessoribus [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
33053: VERHEYEN, EUGENIUS JOHANNES BAPTISTA JOSEPHUS MARIA, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Een en ander over occupatie of toeëigening. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn & Zoon 1883
34432: VERHEYEN, HENDRIK MARIE ALFONS, UIT NIJMEGEN - Lastgeving in den koophandel Leiden Adriani 1887
34776: VERHEYEN, R.O.B., UIT BOXMEER - VII. theses juridico-politicae 1839
34980: VERHEYEN, FRANCISCUS XAVERIUS, UIT S-HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de rehabilitatione ..... s-Hertogenbosch Lutkie en Cranenburg 1854
65015: VERHEYK, HENRICO, - Oratio secularis de antiquitate et vicissitudinibus Scholae Amstelaedamensis publicae: in templi novi choro die VII. septembris a MDCCLXXVIII. Dicta ab Henrico Verheyk, rectore.
6366: VERHOEFF, J.M - De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam 1982, Ing., 132 p.
34026: VERHOEFF MARITZ, HENRICUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussione [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1839
31076: VERHOEVEN, J.L. E.A. - Het geslacht De Jong uit de Hoekse Waard 1600- 1990, Heinenoord 1990, 220 pag., geïll.
65163: VERHOOFSTAD, P.M.;, - Inventaris der archieven van kerken, kloosters en staties berustend in het archiefdepot van het bisdom van Haarlem
43990: VERHOOFSTAD, P.M.; - Geschiedenis van Purmerend, Purmerend 1947, 393 pag., geb., met stofomslag, geïll.
5312: VERHOOG, J.H. - Onvoltooide roem. De heeren van Brederode in de middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473, Bergen N.H. 1997, 704 p., geb., geïll.
55055: VERITAS - Iets nieuws over de miljoenen-erfenis of Het Driemanschap. Rotterdam, Rothmeijer, 1876.
35344: VERKAAIK, B. - Prent op de promotie van Dr B. Verkaaik. Litho J.H.Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1942
34050: VERKADE, JACOBUS CASPARUS, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de differentiis juris Romani et hodierni, in collatione bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1820
61024: VERKOLJE, JAN I (1650-1693) AFTER OCHTERVELT, JACOB (1634-1682) - Cavalier and girl in a niche
61062: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER NATTIER, JEAN MARC (1685-1766) - Portrait of Bernard Picart
61066: VERKOLJE, JAN I (1650-1693) - Portrait of Cornelis van Aken
61064: VERKOLJE, JAN I (1650-1693) - Portrait of Dirck van Bleyswijck
55140: VERKYKERUS, ADOLPHUS - Regensburgschen waersegger, geprognosticeert op 't wonder-jaer van 1687. Uyt het Hoogduyts in 't Nederduyts overgeset door J.P. [= J. Pluymer]. Anno 1687.
15951: VERLAINE, PAUL - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami. [Met: Fragmenten uit] Johan Thorn Prikker, Brieven. [Met: Fragment uit] Philip Zilcken, Souvenirs. [Met:] Ph. Zilcken, “Un manuscrit de Verlaine” uit La Revue Blanche (1896). Utrecht/Brussel: Het Spectrum, [1947].
15949: VERLAINE, PAUL - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami, avec un portrait de l’auteur par Ph. Zilcken. Den Haag-Parijs: Blok/Vanier, [1893].
33029: VERLINDEN, LEO MARIA JACOBUS, UIT BERGEN OP ZOOM - Een geval van sarcoma alveolare, als oorzaak van psteopsathyrosis. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1875
34044: VERLOREN, JOHANNES PHILIPPUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de jure emphyteutico [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
32699: VERMAAT S.J., HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio de aetate qua conscripta est Historia Augusta. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1893
15955: VERMAKELYK - Het vermakelyk Noord- en Zuid-Holland doorwandelt. Behelzende een korte aanhaling van de steden, dorpen en vlekken daarin gelegen; doorzaaid met aardige gevallen en vrolyke ontmoetingen op die reyse voorgevallen. Eerste deel. Z.p., 1735.
67697: VERMASEREN, B. A., - Dr. Gilbert Roy of Regius, een gunsteling van prins Willem van Oranje
67446: VERMEEREN, P. J., - Levensschets van veldmaarschalk Radetzky, vrij naar het hoogduitsch
65323: VERMEULEN, P.J., - De stad Utrecht in het jaar 1813. Uit het dagboek van eenen ooggetuige.
24008: VERMEULEN, P.J. (UITG.) - Tijdschrift voor oudheden (...) van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht, 3 delen, Utrecht 1847-1849, gebonden in origineel karton. In 1852 verscheen nog een vierde jaargang.
67595: VERMEULEN W., - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen (uit den tijd van Tiberius-Nero)
34660: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - XXI. theses juridicae. 1790
34662: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1791
56642: VERMOND, ABBE DE, - La cour pleniere. Heroi-tragi-comedie en trois actes et en prose, Joue le 14-7-1788, Baville, Veuve Liberte [1788?], 88 pag.
18522: VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; L.B. PICARD - De beuzelaar, of Waar blyft de tyd! Blyspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, XIIe deel, IVde stuk. Wed. J. Dóll, 1804.
18520: VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; FRIEDRICH JULIUS WILHELM ZIEGLER - De lauwerkrans, of Het gezag der wetten. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, IXde deel, 2de stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18519: VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; ANDREAS JOSEPH VON GUTTENBERG - De bevrediging, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 9e deel, 3e stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18518: VERNÈDE, SCIPION HENRI - Rykdom en billykheid, tooneelspel. [Amsterdam, Wed. Jan Dóll. 1800].
65012: VERNEDE, JACOB HENRI, - Sermon sur Hebreux XI vs. 4. a` la Fin. Lui e´tant mort parle encore, prononce´ dans l'Eglise Walonne de La Haye, a` l'Occasion de la Mort de mr Jean Isac Guicherit, Doyen des Pasteurs de la dite Eglise, de´ce´de´ le 30 aou^t 1796
47176: VERNEDE, J.S./ DESMAZURES, J.J., - Discours relatif au jubile seculaire de la maison des orphelins Walons d'Amsterdam, prononce 22-4-1771, Amsterdam, D.P. Humbert 1771, 77 pag, halfleer uit de tijd.
31813: VERNÉE, LEONARDUS GERARDUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de crimine falsi [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
67052: VERON, FRANCISCUS, - Regel van het Katholijke geloof, door den welken de Katholijke Geloofs-leeringe nauwkeurig afgezonderd word van alle leeringen, en gevoelens der Scholen.
4902: VERPAALEN, O.A.C. (RED) - De vijf palen. Kroniek van de familie Verpa(a)len. Derde reeks, eerste aflevering: vijf jaar familiegeschiedenis 1968-1972. Z.p., 142 p., geïll.
4636: VERREYT, C.C.V. - Het geslacht Schoeffer, later Scheffer en Scheffers te 's-Hertogenbosch, van 1541-1796, in betrekking tot de boekdrukkunst. 's-Gravenhage 1888, geïll.
60556: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - Village on a river (Vecht?)
36080: VERRYN, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica de obligatione heredis in actionibus poenalibus ex delicto privato defuncti Utrecht F. Halma 1699
43054: VERSCHELDE, CH. - Les anciennes maisons de Bruges, dessinees d'apres les monuments originaux. Bruges, 1875.
33606: VERSCHUER, ARNOLDUS SIMON, UIT HOORN - Disputatio inauguralis de fidejussoribus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1746
67316: VERSCHUER, VAN, - Letter dated 14 April 1922 most likely written by Adriaan Daniel van Verschuer (1848-1924) to unknown recipient (possibly J.C. Crantz) concerning genealogical information of his family.
42032: VERSCHUERE REIJNVAEN, J. - Catechismus der muzijk. Amsterdam etc., De Jong etc., 1787.
64433: VERSCHUUR, G., - Door Amerika, reisherinneringen van G. Verschuur
36054: VERSCHUUR, ANDRIES, UIT KATS - Klankleer van het Noord-Bevelandsch Amsterdam Ten Brink & De Vries 1902
4974: VERSLAG - 4de t/m 33ste verslag van den Archivaris der familievereeniging Vriesendorp. 24 deeltjes (zonder de nrs. 13, 14, 23, 26, 28 en 31), 1910-1938.
66481: VERSTER, - Genealogie van het geslagte Verster.
39368: VERSTER, J.F. - Liste d' ex- libres Hollandais, Macon 1896, 14 pag., gebonden.
25318: VERTOT, ABBE DE - Histoire des revolutions arrivees dans le gouvernement de la republique Romaine, nouvelle edition, volume I, Amsterdam D.Mortier, 1766, 434 pag., half leather, good copy. Volume II missing.
63524: VERTUE, GEORGE (1684-1756) AFTER LOGGAN, DAVID (1634-1692), WOLLASTON, JOHN (C. 1672-1749) - THOMAS WILLIS (portrait of) (Portret van Engelse arts Thomas Willis).
32209: VERVEEN, ALETTUS ALBERTINUS, UIT KLATEN (INDONESIË) - Fluctuation in excitability. Academisch proefschrift [...] Amsgerdam Holland 1961
51922: VERVILLE, BEROALDE DE, - Le moyen de parvenir, oeuvre contenant la raison de tout ce qui a este, est et sera. Nouvelle edition, Paris, Garnier [ca.1890?].
17109: VERVLIET, H.D.L. - ABHB. Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Vol. 4: publications of 1973 and add. from the preceding years. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975.
54255: VERVLOET, G. - Iets over de handelingen van het bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, door G. Vervloet te 's Gravenhage. Niet in den handel. 's Gravenhage, 1837.
51192: VERVOORN, A., - Enric Adsera Riba. Tien litho's exlibris van de steen gedrukt, jaarpremie 1998, 12 pag. met 10 losse platen in omslag.
64873: VERVOU, F. VAN, - Enige gedenckvveerdige geschiedenissen, tot nachrichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven deur Jr. Fredrich van Vervov, dewelcke hij eensdeels gesien, om ende over geweest, anderdeels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden stijl / uitgeg. door het Provinciaal Friesch Genootschap, ter beoefening der Friesche Geschied-, oudheid- en Taalkunde
31811: VERWAIJEN, THEODORUS, UIT UTRECHT - Specimen literarium in M. Acci Plauti amphitruonem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34379: VERWAIJEN, JOHANNES FRANCISCUS CORNELIUS, UIT DEMERARY - Dissertatio juridica inauguralis de lege 81 ff. pro socio [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
34288: VERWEY, SIMON ANDREAS, UIT SNEEK - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum jus hodiernum [...] Leiden J.C. Emeis 1835
59658: VERWIJS, DR. E.; VERDAM, DR. J. - Middelnederlandsch Woordenboek. Compleet. Deel I-XI (I-IX: Woordenboek; X: Tekstcritiek & Bouwstoffen; XI: Aanvullingen en Verbeteringen op het Gebied van Dijk- en Waterschapsrecht, Bodem en Water, Aardrijkskunde, enz.).
44096: VERWIJS, EELCO; - Dit sijn X goede boerden, 's-Gravenhage 1860, 12+56 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar van de originele uitgave.
33542: VERWOUT NOIRET, HENRICUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale quadrigam thesium controversarum sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk en Daniel Vygh 1771
15959: VERZAEMELINGE - Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden, Maestricht, 1782
59366: VERZAMELALBUM - Verzamelalbum met de volgende boeken ingebonden: (I) Eg. hanegraeff, Eerste grondbeginsels der wysbegeerte, Antwerpen Jongmans, 1850, 59pp. (II)Frans de Cort, Beknopte opvoedingsleer een boek voor vaders en moeders vrij naar het hoogduitsch van Moritz Schreber, Brussel/Sutphen 1862, (III)A. ter Gunne, Vlugtige gedachten over den Nederlandschen Boekhandel (...), Deventer 1846, (IV)L. Jottrand, Het Algemeen Stemrecht onder het Christen oogpunt en in betrekking met de Vlaamsche en Katholijke Belangen in Belgie, Antwerpen 1866, (V)Verslag over den toestand van het Vlaamsch Toneel, Antwerpen 1866, (VI)Dichtregelen door mevrouw Van Ackere uitgesproken aan het banket van het Landbouwkundig Genootschap 1849, (VII) Lof van den Landbouw en der Plantenkweekery in Vlaanderen door C. Dumon, Gend 1835, (VIII) Aen de nagedachtenis van onzen teergeliefden vader Michiel Johan van der Voort, (IX) Redevoering over de noodzakelykheid om de tafel den vreemdelingen nuttig te maken door M. van der Voort, Bru
18528: VERZAMELING - Verzameling van oude en nieuwe gezangen voor alle de hoogtijden des jaars, en eenige lofzangen voor de feestdagen der heiligen, ten dienste der roomsch-katholijke zangeren en zangeressen, op gemakkelijke, zoo oude als nieuwe zangwijzen gesteld. 3e druk. Amsterdam, Wed. F.J. van Tetroode, 1818.
30972: VERZIJL, J.J.M.H. (RED.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Losse jaargangen, gebonden.
34490: VERZIJL, JAN HENDRIK WILLEM, UIT UTRECHT - Het prijsrecht tegenover neutralen in den wereldoorlog van 1914 en volgende jaren 's-Gravenhage Nijhoff 1917
30584: VETH, CORN. - Ongeregelde goederen. Een bundel parodieën, Amsterdam 1940, 107 pag., geb., geïll.
63843: VETH, JAN, - Kunst en samenleving. Naar Walter Crane's Claims of Decorative Art, in het Nederlandsch bewerkt door Jan Veth en vercierd met talrijke vignetten, in hout gesneden door G.W. Dijsselhof.
63874: VETH, JAN, - Kunst-beschouwingen, Algemeene onderwerpen< reisbrieven, monumenten, oude Nederlandsche kunst
8184: VETH, C. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, 104 p., geb., geïll.
8186: VETH, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Leiden 1921, geb., 320 p., geïll.
29168: VETH, JAN - Rembrandt 's leven en kunst, geschreven in opdracht van de algemeene commissie ter herdenking van Rembrandt op zijn 300sten geboortedag, Amsterdam 1906, 184 pag., geïll.
29166: VETH, JAN - Rembrandts leven en kunst. Tweede uitgave met inl. en toel. door J.Q. van Regteren Altena, Amsterdam 1941, 246 pag., geïll., geb., met ( beschadigd) stofomslag.
30338: VETH, C - Oude meesters der illustratie, Alkmaar z.j., 86 pag., geb., geïll.
30772: VETH, C. - De arts in de caricatuur, Amsterdam z.j., geb., geïll., mooi exemplaar.
63879: VETH, JAN, - Beelden en groepen
33410: VETH, CORNELIS, UIT DORDRECHT - Eenige vragen betreffende het kort geding voor den president der arrondissements-rechtbank. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
33604: VETH, PETRUS JOANNES - Oratio de religionis islamiticae ejusque historiae studio a theologis christianis minime negligendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
34962: VETH, P.J. - De beoefening der Oosterse letteren aanbevolen aan de algemene belangstelling Amsterdam Van Kampen 1850
37376: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Zomer, met 3 prenten in kleuren en 93 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1917, 60 pag., geïll. Origineel papieren omslag.
37378: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Winter met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ afl. van Elsevierss Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll.
38282: VETH, CORN. E.A. - Eere-tentoonstelling W.O.J.Nieuwenkamp 1874-1934, Stedelijk Museum Amsterdam 1934, (46) pag., geïll.
66851: VETH, J., - De aandrang tot portretteeren.
66169: VEUILLOT, L., - Les Pelerinages de Suisse. Einsiedlen, Sachslen, Maria-Stein.
54259: VEZIN, H.A. E.A. / H.W.TYDEMAN (VERT.) - Gechiedenis van het straf- en dood-regt van het gelukkig eiland Teneriffe; meer dan roman. Met eenige stukken daar toe betrekkelijk. Uit het hoogduitsch van Hendrik August Vezin en anderen, vertaald en met aanmerkingen enz. vermeerderd door mr. Henr. Will. Tijdeman, hoogleraar in de burgelijke en hedendaagsche regtsgeleerdheid aan 's lands Universiteit te Franeker, enz. Amsterdam, Immerzeel & Comp., 1809.
60528: VICO, ENEA (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
14588: VIEHBECK, FRIEDRICH WILHELM - Abriss einer genealogischen Geschichte des graflichen Hauses Castell in Franken.
14774: VIEHOFF, J.TH. - Viehoff, genealogie 1723-1920.
33113: VIES, ABRAHAM BALTHAZAR VAN DER, UIT AMSTERDAM - De beide brieven aan de Thessalonicensen. Historisch-kritisch onderzoek naar hunnen oorsprong. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1865
35998: VIETOR SIBINGA, PIETER, UIT GRONINGEN - Stellingen ..... Groningen Huber 1896
38888: VIEU- KUIK, H.J. - Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift "De Rhapsodist" ( 1770- 1772 ), Groningen 1956, 163 pag.
35338: VIJLBRIEF-CHARBON, TH. A. - Menu promotie Th. A. Vijlbrief-Charbon. Originele tekening door F. 1955
64752: VIJVER, C. VAN DER, - Emma en Theodoor of de Huwelijks-trouw, tooneelspel.
22616: VIJVER, VAN DER, BURGER - Vijf extracten uit de registers van de Burgerlijke Stand [te Rotterdam] betr. de geboorte van vijf kinderen van Matthijs Karel van der Vijver en Johanna Burger, 1814-1823. Gedeeltelijk gedrukt, 4° oblong, 5 p.
18631: VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); ALEXANDRE VINCENT PINEU DUVAL - Shakespeare minnaar. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810.
18629: VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNIEZ - De wildzang, of Het gedwongen huwelijk. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1808.
18627: VIJVER, CORNELIS VAN DER - De uitgewekenen in Zwitserland. Tooneelspel in drie bedrijven, getrokken uit Saint Julien en zyne familie. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
18625: VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.) - De marquis van Tulipano. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1807.
18623: VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); ALEXANDRE VINCENT PINEU DUVAL - De schrijnwerker van Lijfland, of De doorluchtige reizigers. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Holtrop, 1805.
15974: VIJVER, CORNELIS VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829
15973: VIJVER, CORNELIS VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829 (op overgeplakt strookje: H.J. Otto P.Rz)
15972: VIJVER, CORNELIS VAN DER - Wandelingen in en om Brussel; benevens een uitstapje naar Gent en Brugge in den jare 1823. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1823.
50804: VIJVER, V.D.; E.A. - Vivere. Een bundel ter gelegenheid van de reunie van de nazaten van Jacob van der Vijver (1869-1940) en Cornelia van Leeuwen (1872-1944), op 8-4-2001. Circa 100 pag., geïll. Ringband.
42462: VIJVER, C. V.D. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam. 4 delen, Amsterdam, gebr. Diederichs, 1844-1848.
64679: VIJVER, C. V.D., - Deugd en ondeugd geschetst in verhalen voor het opkomend geslacht.
64682: VIJVER, C. V.D., - Geluk en ongeluk geschetst in verhalen voor het opkomend geslacht door C. van der Vijver. met platen. Nieuwe uitgave.
63935: C. VAN DER VIJVER - Letter- en geschiedkundig allerlei; of verpoozingen in ledige oogenblikken
28126: VILARS, ELIE COL DE - Dictionnaire Francois-latin des termes de medecine et de chirurgie. Paris 1747, 472 pag., full leather. Volume 6 of the "Cours de chirurgie", but complete as a single volume.
66479: VILJOEN, B.J., - Mijne herinneringen uit den Anglo-Boeren-Oorlog door Assistent Commandant-Generaal B.J. Viljoen, Lid Tweeden Volksraad
2610: VILLIERS, J.A.J. DE - Storm van 's Gravesande, zijn leven en zijn werk, uit zijn brieven opgebouwd. 's-Gravenhage 1920. Geb., geïll., 416 p.
24731: VILLIERS, ABBÉ DE - Oeuvres en vers. The Hague, Henri du Sauzet, 1717.
66131: VILLIERS, J.A.J. DE, - Storm van 's Gravesande, een voordracht gehouden voor hare majesteiten de Koningin en de Koningin-Moeder der Nederlanden ten paleize 's Gravenhage, 4 maart 1911 door J.A.J. de Villiers
66948: VILLIERS DU TERRAGE, PAUL-ÉTIENNE DE, - Letter written by Paul-Etienne Villers du Terrage, President-General de la Police en Hollande to Van Maanen, Presient Conseiller d'Etat d.d. 6 Mai 1811.
52429: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, A. COMTE DE - Histoires souveraines. Brussel, Deman, 1899.
60768: VILSTEREN, JOHANNES VAN (1700/1710-1763) AFTER HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER (1613-1670) - Portrait of Andries Bicker
65950: VINCX, JAN EN VIKTOR SCHOTANIUS., - Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945. delen 1, 2 en 3: De Landstorm, Vrijwilligers legioen "Nederland", Vrijw. Pantsergrenadiers brigade "Nederland", 23e Pantergenadier divisie "Nederland"
27132: VINK, T - De rivierstreek, Baarn 1954, 840 pag., geb., met een losse uitslaande kaart en 7 tabellen.
64862: VINK, T, - De Lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied.
67712: VINKE, H. E., - Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtegenoot en vriend dr. H. J. Royaards, hoogleraar te Utrecht, overleden 2 januarij 1854
66554: VINKE, HENRICUS EGBERTUS, - Toespraak bij het graf van den Hoog Welgeb. Heer Jan Hendrik Baron van Lijnden van Lunenburg, overleden 10 Januarij 1854.
32013: VINKE, HENRICUS EGBERTUS - Oratio de vera fidei christianae notione [...] Utrecht C. van der Post jr 1855
55705: VINKELES, R. - Prent: 'Bestorming der Bastille op den 14de van hooymaand 1789', gravure door R. Vinkeles naar J. Bulthuis.
55199: VINKELES, R. - Prent: 'Moedwil voor het huis van een kleeremaaker op den Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam, den 26sten Junij 1748'. Gravure van R. Vinkeles, gepubliceerd door F. Bohn, tonende schietende militairen en vluchtende burgers.
60820: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
55752: VINKELES, R. - Prent: 'Moord te La Chapelle door de jagers der slag-boomen op den 24sten van Louwmaand 1791', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1798, naar J. Bulthuis.
55742: VINKELES, R. - Prent: 'Beeldstorming in de Nederlanden' [d.d. 20-8-1566], gravure door R. Vinkeles 1786 naar J. Buys, tonende het vernielen van beelden in een kerk.
60814: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Title-page to: "M.A. De Ruyter, in X Boeken"
55713: VINKELES, R. - Prent: 'Oproer te Zierikzee', door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55715: VINKELES, R. - Prent: 'C. van der Burg, burgemeester te Bolswart met het zwaart over 't hoofd gestraft' [te Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55782: VINKELES, R. - Prent: 'De gewezen raadpensionaris mr. L.P. van de Spiegel gebragt op de Gevangen-poort in 's Hage, in den nacht van den 14den van Wijnmaand 1795', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis. Proefdruk.
60780: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER TISCHBEIN, JOHANN FRIEDRICH AUGUST (1750-1812) - Mr. JOACHIM RENDORP
67172: VINKELES, R., - Portrait of Hermanus Boerhaave by Reinier Vinkeles after Joannes Buys (after a painting by Cornelis Troost).
55711: VINKELES, R. - Prent: 'Plonderen van het huis van de burgem. Landsbergen te Middelburg'[ d.d. 6-6-1652 ], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
60798: VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
55790: VINKELES, R.; - Prent: 'Afbeelding van den moedwil gepleegd aan het stoffelyk overschot en de graftombe van wijlen de Hoog Edelgeboore vrouwe Anna Elisabeth van Solms, geboore gravinne van Gulik Gegestein etc., zoo als het zich in ruine vertoonde in de maand Feb. 1795 in de Domskerk der Stad Utrecht', gravure door R. Vinkeles naar C. van Hardenberg.
55730: VINKELES, R. - Prent: 'De burgemeester Westerwijk, te Ter Goes uit de gevangenis gehaald wordende, om zijn vonnis te ondergaan, wordt zijne vrouw door de officieren en soldaten van hem afgescheurd' [d.d. 30-12-1692], gravure door R. Vinkeles 1785 naar J. Buys.
55800: VINKELES, R. - Prent: 'Moord gepleegd aan de Fransche staatsgezanten, te Rastadt, op den 28sten Grasmaand 1799', gravure van Vinkeles en Vrijdag naar Duplessi Bretaux.
67174: VINKELES, R., - Portrait of Hermanus Boerhaave by Reinier Vinkeles after Joannes Buys (after a painting by Cornelis Troost).
55695: VINKELES, R. - Prent: 'Cluwen, leeraar te Sluipwijk, door de Pruissiche husaaren mishandeld', [d.d. 19-9-1787], gravure door R. Vinkeles 1796 naar J. Buys.
33003: VINKERS, HENRICUS ALBERTUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de jure cum Romano tum hodierno, ratione Virginum habita [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33398: VINKESTEYN, CORNELIUS IOANNES, UIT DELFT - De fontibus ex quibus scriptor libri de viris illustribus urbis Romae haussisse videtur disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden E.J. Brill 1886
55192: VINNE, VINCENT VAN DER - Prent 'Vryheid, blyheid'. Embleem 35 , tonende het interieur van een kerker met een gevangene die met kettingen aan de muur vast zit. Ets van Vincent van der Vinne uit A. Spinniker, Leerzame zinnebeelden (1714).
63258: VINNE, JAN VINCENTSZ. VAN DER (1663-1721) - De Harreberg Emaus [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
63256: VINNE, JAN VINCENTSZ. VAN DER (1663-1721) - De Hofstede Sparenhout [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
56002: VINYCOMB, J., - His book of bookplates, consisting of 24 original designs, Edinburg, 1908.
57224: VINYCOMB, J.; - On the processes for the production of ex libris (book-plates), London, Black, 1894.
35248: VIOTTA, HENRICUS ANASTASIUS, UIT AMSTERDAM - Het auteursrecht van den componist Amsterdam L. Roothaan 1877
42199: VIOTTA, J.J. (RED.) - Swelingh, jaarboekje aan de toonkunst in Nederland gewijd, voorzien van een aanhangsel door R. Hol, 1859-1860. Amsterdam, Binger, [1859].
43844: VIOTTA, H. (RED.), - Maandblad voor muziek, tevens orgaan der Wagner-vereeniging te Amsterdam, Amsterdam, v. Munster. Per jaargang ca. 400 pag., gebonden. Prijs per jaargang 40 euro.
34114: VIRULY, DANIEL CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes [...] de contumelia et vi erga depositarios auctoritatis viriumque publicarum [... Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
4922: VIS, D. - Vis a Saandyk, Kroniek van een Zaans geslacht. Zaandijk 1974, 428 p., geb., geïll.
55608: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
55197: VISSCHER, CLAES JANSZ - Prent: 'Afbeelding der justitie, geschiet den 13 May A° 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. Gravure, C.J. Visscher excu., tonende het Binnenhof met schavot voor de Ridderzaal waarop het onthoofden van Van Oldenbarnevelt. Rond het schavot veel volk.
20510: VISSCHER, J. E.A. - Tiel, een economisch-geografische studie betreffende de welvaartsbronnen van de gemeente Tiel en haar omgeving. Rapport uitgebracht op verzoek van het Comité Wederopbouw Tiel, Rotterdam 1949, ca. 250 pag., gestencild, gell, geb. in half linnen band.
55566: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
55204: VISSCHER, CLAES JANSZ., NAAR - Prent: 'Hendrick Danielsz Slatius. Gewesene predicant tot Bleyswijck, naer 't leven afgebeelt den 12 Maert A° 1623'. Ets met gravure, C.J. Visscher in., tonende Slatius staande, ten voeten uit, de handen en voeten gebonden, op de achtergrond zijn aanhouding bij Coevorden en naast hem een bierpul.
55570: VISSCHER, CLAES JANSZ, NAAR - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: 'C.J. Visscher excu.'. Op karton gemonteerd met zes portretten, ook C.J. Visscher excu., van Van Moersbergen, Oldenbarnevelt, Grotius, Hogerbeets, van Ledenberg en Wtenboogaardt.
55571: VISSCHER, CLAES JANSZ, NAAR - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: C.J. Visscher excu.
60145: VISSCHER, ROEMER - T'Loff vande mutse, ende van een blaevvve scheen; Met noch ander ghenoeghelicke boerten ende quicken, Soo uyt het Grieckx, Latijn en Franchoys in rijm overgheset als selffs Poeetelick gedicht: Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx in druck ghebracht; partly translated from Greek, Latin and French, Leyden, J. Paets Iacobszoon, 1612.
32171: VISSCHER, WILLEM MARINUS, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
32233: VISSCHER, BARTHOL. CORN. JOH., UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de jure creditorum in bonis et persona debitoris, ex legibus romanis et patriis antiquiis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
67522: VISSCHERS, P., - Walther Pompe en zyne twee zonen Pauwel en Engelbert, Beeldhouwers der XVIIIe eeuw
20082: VISSCHERS, P. - Geslacht-boom van Jan Frans Willems, Antwerpen 1858, 31 pag.
21150: VISSER, - Waarom men in Huizen een haven wilde en wat daaraan voorafging. Huizen 1948, 51 pag., geïll, geb., met stofomslag. ( oplage: 300 ex. ).
67017: VISSER, A.G. DE, - Catalogus eener belangrijke verzameling prenten en portretten, verrijkt met vele meerendeels onuitgegeven teekeningen, betreffende de kerkelijke twisten in Nederland, in het begin der 17e eeuw (remonstranten en contra-remonstranten) verzameld door wijlen de heer Jan Stolker in leven kunstschilder te Rotterdam.
67015: VISSER, A.G. DE, - Catalogus van eene kleine doch hoogst belangrijke verzameling kapitale portretten van voorname en beroemde personen, waaronder vele fraaije en zeldame van admiralen, gedeeltelijk verzameld door een lid der diplomatie (...).
67013: VISSER, A.G. DE, - Catalogus van een uitmuntend kabinet Prentkunst, en andere belangrijke stukken betrekkelijk de geschiedenis der Nederlanden, tot het einde der achttiende eeuw. Portretten van admiralen, zeehelden, zeereizigers; bij A.G. de Visser.
34054: VISSER, ABRAHAMUS RUTGERUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de jure venandi [...] 's Gravenhage J. Roering 1840
59412: VISSER, MARIE SOPHIE., - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 11 oktober 1950). 's Gravenhage, Uitgeverij Excelsior, 1950.
54269: VISSER, CASIMIR K. [= KURT BASCHWITZ] - Van de heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Voorrede van prof. dr. Jan Romein. Lochem, [1941].
60542: VISSER BENDER, JOANNES PIETER (HAARLEM 1785-1813) (ATTRIBUTED TO) - Figure study of a farmer with a pitchfork
32491: VISSER, JACOBUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de variis furtorum generibus eorumque poenis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1745
32687: VISSER, JACOB LEONARD, UIT AMERSFOORT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1876
34112: VISSER, RUDOLPHUS BERNARDUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de revocanda donatione in primis propter ingratum animum [...] Leiden J.H. Zitman 1836
35314: VISSER, PIET - Godtslasterlijck ende Pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw Amsterdam AD&L 1996
36446: VISSER, A.C. - Snel en goedkoop recht, rede aanvaarding hoogleeraarsambt Leiden Brill 1899
66246: VISSER, H. C., - In memoriam B. Corts (1813-1880) Toespraak gehouden op de buitengwone vergadering de Vereeniging Broederliefde de 10den maart 1880,
4928: VISSER 'T HOOFT, W.A. - Notes on the ancestors of the brothers F., W.A. and H.Ph. Visser 't Hooft. Genève 1975, 31 p., gestencild.
66218: VISSERING, G., - Zuiderzee, newspaperclipping Algemeen Handelsblad 1900: letter sent by G. Vissering and a reply by H.J. Calkoen, burgemeester van Edam,
66253: VISSERING, G., - Eduard Cuypers.
51158: VISSERING, C.M., - Eene reis door Oost-Java, Haarlem 1912, 254 pag., geb., geïll.,
33962: VISSERING, SIMON - Oratione de conditione patriae et moribus Batavorum saeculo XVII in Guil. Templii libro "Observationum" notatis [...] [Leiden] [z.n.] 1856
59824: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
54271: VITRIARIUS, PHILIP REINHARD - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae. Leiden, P. van der Aa, 1686.
64543: VITRINGA, A.J., - Een gezellige avond in een geleerd genootschap / door iemand, wiens naam eerst in 't laatste bedrijf onder afsteken van vuurwerk aan 't licht kom
18536: VITRINGA, ANNES JOHAN [PS. JOCHEM VAN ONDERE] - Mijn bezoek aan [Bismarck]. 3e druk. Deventer, W. Hulscher GJzn., [1896]
32467: VITRUVIUS, C. - Hinreichliche Erleuterung über einen discursum praeliminarem, der vor einer juridischen disputation von dem Vorzug des Deutschen Rechts, vor dem Römischen [...] Frankfurt / Leipzig [s.n.] [s.a.]
32027: VIZÉVENE, ISAÄCUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens adnotationem ad loca selecta tituli digestorum de actionibus emti venditi [...] 's Gravenhage J. Roering 1849
14492: NEERLANDS VLAG - Song-text Neerlands Vlag, words by P. Kiersten, music J. van den Acker, n.p., [ca 1930?], plano.
38528: VLAGSMA, A.H. - Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730, Alphen a.d.Rijn 1992, 338 pag., geb., geïll.
66527: VLEKKE, B.H.M., - Een kleinzoon van Willem den Zwijger als opperbevelhebber van het pauselijk leger. Frederic Maurice de la Tour d'Auvergne, hertog van Bouillon
15961: VLERK [= BERN. GEWIN] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Amsterdam: H. Frijlink, 1841.
65302: VLERK [= BERN. GEWIN] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen.
40814: VLIEGENTHART, A.W. - Bildersammlung der Fursten zu Salm, Zutphen 1981, 224 pag., geïll.
66054: VLIELANDER HEIN VAN ROCKANJE, B.M., - Levensschets van Mr. B. M. Vlielander Hein van Rockanje, oud-advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden, oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
32807: VLIET, DINGEMAN VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Dolus en culpa bij overtredingen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
32923: VLIET, MARTINA VAN, UIT UTRECHT - Het hoogheemraadsschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1961
54277: VLIET, W. VAN DER - De feiten en officiële stukken in zaken gevoerd voor den schuttersraad te Amsterdam tegen Albert Hofman, sergeant, vroeger dienstdoende bij de 2de komp. 3de Bat. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858.
63604: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Touch [set: the five senses].
63602: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Cloth-shearers (doek-scheerders) [set: Crafts and trades].
8697: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en Prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., en P. van der Eyk en D. Vijgh, 1785. [deel X]
8695: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen, behelzende den Lof der dankbaarheid. Leiden, C. van Hoogeveen jr, 1773. [deel I]
63863: VAN DER VLIS, J.A., - T Lant van Texsel, een geschiedschrijving, met originele bestelkaart, uitnodiging van het gemeentebestuur voor de aanbieding van het boek, een pagina aanvullingen en verbeteringen en recensie uit NRC
32115: VLIS, CHRISTIANUS JACOBUS VAN DER, UIT UTRECHT - Disputatio critica de Ezrae libro apocrypho vulgo quarto dicto [...] Amsterdam J. Müller 1839
67057: VLIS, CH.C. VAN DER, - De gardes d'honneur van Friesland
22400: VLISSINGEN - Eigentijdse kopie van een brief van Bigot, dd. Parijs, Prefecture du Dep. de l’Escaut,14-9-1808, aan “Monsieur le Prefect” over de Kerken te Vlissingen en het tractement van de predikanten. Een en ander als antwoord op de brief van de prefect van 15 juli 1808. Manuscript, folio, 2 p.
34068: VLOTEN, ABRAHAMUS ANTONIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de agnitione liberorum naturalium [...] Utrecht J. Straatmans 1826
34284: VOCKESTAERT, HENRICUS MELCHIOR, UIT DELFT - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de L. Cornelio Sulla legislatore [...] Leiden Haak en Comp. 1816
38030: VOEGLER, J.G. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium, Middelburg 1892-94, 255 pag., geb. [ overdruk uit enkele afl. Archief ]
15894: TE VOET - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
2628: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg, behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband [...] mitsgaders een beschrijvinge van de stad Culemborg. 2 dln. in 1 (halfleren) bd. Utrecht 1753. Geïll., 716 p.
22778: VOET - Genealogisch overzicht familie Voet, manuscript, 3 p., 18e eeuws.
18546: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]. [Gebonden met:] Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der christelyke kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. 1ste stuk. Dordrecht, Erve J. van Braam, en P. van Braam, 1767.
18544: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het hemelsch Kanaan, den zeer geleerden taal- en dichtkundigen heere Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds heiland binnen Amsteldam toegezongen. 2e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1753. [Gebonden met:] Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760-1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]
67102: VOET, ELIAS., - Haarlemsche Goud- en Zilversmeden en hunne merken
65053: VOET, ELIAS., - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken.
63600: VOET, ALEXANDER II (C. 1635-AFTER 1695), GALLE, CORNELIS II (1615-1678) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - LUCIUS ANNAEUS SENECA.
31342: VOETS, B - Hensbroek door de eeuwen heen, Hoorn 1975, 255 pag., geïll.
65726: VOGEL, CH., - Le monde terrestre au pont actuel de la civilisation. Nouveau précis de géographie comparée descriptive, politique et commerciale. Avec une introduction, l'indication des sources et cartes et un répertoire alphabétique, tome I, II, III
57578: VOGEL, H.W. - Lichtbeelden naar de natuur, Nijmegen, Blomhert, [ca 1880], 267 p, geill.
32031: VOGEL, WILLEM FREDERIK DE - Over de leer der physiokraten. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
32199: VOGEL, J.PH. - De arbeid van het Instituut Kern 1925-1935. Leiden E.J. Brill 1935
32301: VOGELAAR, JACOBUS GUILIELMUS THEODORUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum de Lege Rhodia de Jactu [...] Leiden C.C. van der Hoek 1839
32029: VOGELSANG, REMKO ADRIAN, UIT LEERDAM - Het stemrecht in onze waterschappen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
6232: VOGELZANG, J. EN J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht, Leek [1991], 108 p., geb., geïll.
59290: VOGES, CAREL, - Domme Dorus waarom de radijsjes staartjes hebben. NV Drukkerij Dico Amsterdam 1935. Formaat 26x19 cm. 20 blz. met 14 bladzijde grote gekleurde tekeningen en enkele z/w tekeningen tussen de tekst. Mist laatste bladzijde.
14854: VOIGT, J. - Namen-codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger .......... und Göldner-hauptleute in Preussen.
6484: VOIGT, J. - Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwölf Balleien in Deutschland. Berlijn 1857 [nadruk 1991], 2 delen. Geb., 675, 22 + 698 p.
47570: VOISIN, A., - Guide des voyageurs dans la ville de Gand, 2nd. edition, Gand, 1831.
19516: VOLBORTH, C. A. VON - The art of heraldry.
16702: VOLENDAM - Volendam. Uitg. Den Haag, Weenenk en Snel, [ca. 1940?], 6 gekleurde prentbriefkaarten in leporellovorm in omslag.
16701: VOLENDAM - Volendam [Mapje met 10 losse fotootjes, elk 7x9 cm], z.pl., z.j. [1938].
15962: VOLKMANN, JOHANN JACOB - Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, Naturgeschichte, Oekonomie und Manufakturen, aus den besten Nachrichten und neuern Schriften zusammen getragen. Leipzig: C. Fritsch, 1783.
18548: VOLLENHOVE, JOANNES - Kruistriomf, dichtstuk. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
16703: VOLLENHOVE - Het land van Vollenhove “De Noordwesthoek” door Okke Haverkamp, Naarden 1947, 96 p.
43474: VOLLENHOVE, JOANNES - Tabitha doot en onsterflyk vertoont in een lykpredikaatsie (.....) Maria de Tweede, Koninginne (.....) van Groot Britanje (.....) ter gedachtenisse, 's-Gravenhage, G.v. Limburg, 1695. 4o, moderne half leren band, 60 pag.
34242: VOLLENHOVEN JUNIOR, CORNELIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de senatusconsultis et constitutionibus principum secundus Gaji institutionum commentarios IV Rotterdam Wed. van der Meer & Verbruggen 1832
6640: VOLLGRAFF, J.A. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des changes à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
4944: VOLLGRAFF, P.C.E. - Johann Christoph Vollgraff 1766-1825. [Maastricht 1950], 80 p., met bijlagen in fotokopie, geïllustreerd. Familie-uitgave in beperkte oplage.
23556: VOLLMER, W. - Volstandiges wörterbuch de mythologie aller nationen. 2 delen, Stuttgart 1836, 1558 pag.+130 illustraties. Gebonden in twee half marokijnen banden.
64803: VOLNEY, - De rui¨nen, of Overdenking over de staats-omwentelingen
64720: VOLPILJERE, LA AND HALMA, F., - Hollandt aan de voeten des konings, Door den Heere van La Volpiljere, Leeraar in de Godtheit. Uit het Fransch in ondicht vertaalt, En met eenige tegenzangen En andere Stukken verrykt, door F. Halma.
58400: VOLTAIRE, - Contes et Romans, 5 volumes, Paris, Piazza, z.j.,
63783: VOLTAIRE - Oeuvres Complètes du Voltaire
18564: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen schouwburg vertoond word. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
64333: VONDEL, J.V., - Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
50742: VONDEL, J. V.D., - Gysbrecht van Aemstel, d' ondergank van zyne stad en ballingschap. Treurspel. Amsterdam, Wed. De Groot en A.v. Dam 1723.
65062: VONDEL, J.V., - Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
64696: VONDEL, J.V., - Gysbrecht van Aemstel, treurspel door J.V. Vondel. Geillustreerd door C. Rochussen.
4112: VOORBEELD - Voorbeeld van naamsverandering in het begin der 17de eeuw. Genealogie van het geslacht Marcus en het daaruit door naamsverandering gesprotene geslacht Doornik. Z.p. z.j., 37 p.
39132: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam. Scheepvaartmuseum 1928, 117 pag., geïll. Met los katern met Engelse tekst.
33960: VOORDA, BAVIUS - Oratio de sapientia regis quondam Hebraeorum sapientissimi juridica [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1782
54529: VOORDA, B. EN D.G. VAN DER KEESSEL - Advies van de professoren in de rechten (...) Leyden, uitgegeeven aan Hermanus van Seppenwolde, thans in persoon gedetineerd in de (...) Voorpoorte van den Hove van Holland in dato 23-8-1787, mitsgaders requeste van den zelve Hermanus van Seppenwolde. [Leiden, 1787].
32809: VOORDUIN, GUILIELMUS LEONARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vi novae leges fundamentalis inde ab ipsius promulgatione computanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1850
57174: VOOREN, E.P.C. VAN; - Parochieregisters van Edegem, St. Antonius, dopen 1618-1812; huwelijken 1618-1810, begrafenissen/overlijden 1618-1811, 2 delen, Mechelen 2000, 723 pag.
66531: VOORHOEVE, C.L., VEEN, S.D. VAN, - Valeton: Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr. Herdacht. + 14 Jan. 1912, een woord tot zijne studenten/In Memoriam Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr.
66441: VOORSCHOTEN, - Lot of 60 cuttings on Voorschoten and Kasteel Duivenvoorde [mostly 1960-1970]
23450: VOORST, B. VAN ( RED.) - Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- ende coopstadt Enchuysen (......) tot (....) 1603 door P.P.K.(ock). Enkhuizen 2006. Oblong, 152 pag., geïll., geb.
59960: VAN VOORST, W.H. - Reglement voor de bewoonsters van Teylers Hofje, art. 1- 34, 19 pp. In goede staat 23 februari 1838. TEVENS instructie voor den opzichter van het Teylers Hofje, 8 pp, art 1-17, vastgesteld 2 februari 1894 door P. Loosjes en A. van der Mersch.
34976: VOORST TOT VOORST, CUNO VAN, UIT ELDEN - Stellingen Leiden J.W. van Leeuwen 1870
59304: VOORST TOT VOORST, VAN J.M.W., - Tussen biedermeier en Berlage, meubel en interieur in Nederland 1835-1895, De Bataafsche Leeuw, 417 pag., geb., geïll.
65085: VOORTHUYSEN, J. VAN, - The´re`se's Album : dichtbundeltje and De Contubernaal of het bezoek van den oom-voogd.
2640: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. (Diss.)
16707: VORDEN - Gids van Vorden, 2e uitgave. Uitg. V.V.V. [1928], 92 p.
16706: VORDEN - Gids voor Vorden [1e uitgave]. Uitg. V.V.V. [ca.1910], 69 p.
38324: VORSTELMAN, C - Van spel en spelen, Baarn 1941, 72 pag., geb., geïll.
6260: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, ‘s-Gravenhage 1889, 158 p., geb., geïll.
57512: VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.; - Annuaire genealogique des Pays-Bas,Annee 1874, Maastricht 1874.
2650: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Oyen, Cock van Oyen, Van Oyen zu Fürstenstein en Vorsterman van Oyen. Groningen 1888. Geb., geïll., 18 p.
19016: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
3196: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Bijlandt. 's-Gravenhage 1891, 106 p., geïll.
64241: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - 't huis in 't Ex-Libris
58558: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A., - Notice sur Ludolphe van Colen, Rome 1868.
30870: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. E.A. (RED.) - Jaarboek van den Nederlandschen Adel, jaargang 2, 332 pag, geïll.
3976: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Toe Laer. 's-Gravenhage 1890, 56+3 p., geb., geïll.
4306: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden. Leiden enz. 1882. Folio, 179 + (28) p., geb., geïll.
4360: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogische aanteekeningen van het geslacht Van Oordt. Z.p. z.j., 25 p., oblong. Overdr. Stam- en wapenboek.
4418: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Van Pelser Berensberg. Oisterwijk 1893, 23 p., geïll.
4698: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Smit. Arnhem 1910, 69 p., geb.
63823: VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.;, - Annuaire Généalogique des Pays-Bas, année 1875
63824: VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.;, - Annuaire Généalogique des Pays-Bas, année 1874
33308: VORSTMAN, JOHANNES MARINUS, UIT ROTTERDAM - Disquisitio de testamentorum XII patriarcharum origine et pretio [...] Rotterdam P.C. Hoog 1857
22973: VOS, AUSSEL, SWARTBOL - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van R.P.T. Vos, 1845.
18571: VOS, G. DE (VERT.); THEODOR KÖRNER - De nachtwacht. Kluchtspel in verzen in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Haarlem, J.B. van Loghem junior, 1851.
65305: VOS, H.D. DE, - Handleiding voor Effectenhandelaars en kapitalisten, eerste aflevering
66113: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN, - Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië. Van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; door hem zelve in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld.
66115: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN, - Merkwaardig verhaal, aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, predikant der Hervormde Christelijke Gemeente, op onderscheidene plaatsen in Nederland, Zuid-Afrika en Azië. Van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; door hem zelve in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld.
66214: VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL, C.L. DE, - Geschiedenis en beschrijving van het voormalig klooster Ter Apel
35962: VOS, BERNARD MARTINUS DE, UIT HOORN - Stellingen ..... Leiden IJdo 1898
54288: VOS, WILLEM DE; CH. G. HEYLUS - Prys-verhandelingen over het voorkomen en weren der twee-gevechten. Uitgegeven door het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht, B. Wild en J. Altheer, 1805.
31036: VOS DZN., JACOB - De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos. Deel I: de afstamming van het geslacht Vos en de geschiedenis daarvan tot ca. 1919. "s-Gravenhage 1970, 81 pag., geïll. [ oplage 80 ex. ].
32049: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND DE, UIT ZWOLLE - Oorlogscontrabande. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
32051: VOS VAN STEENWIJK, WILLEM LODEWIJK DE, UIT DALFSEN - Staken van stemmen naar het Nederlandsche staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
32801: VOS VAN STEENWIJK, REINT HENDRIK DE, UIT DE WIJK - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1902
32803: VOS, JOËL BENJAMIN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de praevia reorum incarceratione [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
32805: VOS, ALBERTUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de successione ab intestato cognatorum naturalium [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1841
6240: VOS DZN, J. - De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos, [‘s-Gravenhage 1970], 86 p., geïll. (o.a. met ingeplakte foto’s)
33264: VOS DE WAEL, GERARDUS ANTONIUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de hupotheca minorum in bonis tutorum jure Francico atque Neerlandico [...] ZLeiden J.W. van Leeuwen 1843
35716: VOS, AART, UIT BREUKELEN - Het ontstaan van tuberkels in de lever .... Utrecht Van der Post 1872
35818: VOS, ISAAC, UIT LEIDEN - Evenwichten in ternaire stelsels ..... Leiden IJdo 1922
35848: VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL, LODEWIJK H.D. DE, UIT UTRECHT - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1872
39394: VOS, KEN (RED.) - Oranda. De Nederlanden in Japan ( 1600- 1868 ), Brussel 1989, 239 pag., oblong., geïll.
40134: VOS, I.H.J. (RED.), - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis haar uiterlijk, haar geschiedenis, Amsterdam 1940, 164 pag., groot 4o, geb., geïll., met stofomslag.
63868: VOS, FRANS, - De quaestie over de Halsen van het Stedelijk Museum te Haarlem, oorzaak en gevolg, toeglicht door Frans Vos
18582: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. 2e druk. Den Haag, K. Fuhri, [1839]. [2 delen]
18578: VOSMAER, CAREL - Inwijding. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1888.
30674: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 's-Gravenhage 1884, 185 pag., geb. in linnen stempelband
32723: VOSMAER, GUALTHERUS CAREL JACOB, UIT NIEUW-BEIJERLAND - Aanteekeningen over leucandra aspera H. Bijdrage tot de kennis der kalksponzen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
64690: VOSMAER, C., - Amazone with bookplate of Fred(erik) Bastet
35638: VOSS, HENRICUS, UIT RAVENSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN - Dissertatio de ratione status [...] Helmstedt Henning Müller 1651
65120: VOSSIUS, G., - Rhetorica Contracta curavit S.W. Schippers
59585: VOSSIUS, VAN LIMBORGH, - Vijf brieven van G.J. (?) Vossius, Voorburg 1716-1718.
42342: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES - De arte grammatica libri septem. Amsterdam, G. Blaeu, 1635.
31871: VOUTE, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de admiralitatibus tam privatis quam publicis [...] Amsterdam D. Groebe 1835
6246: VREDE - Lêne en Funs de Vrede, ‘n feertigjaorig houwelik, [Maastricht 1981], 50 p., geïll. (na..v. 40 jr huwelijk Alphonsus de Vrede en Helene Dinjens, dd 30-4-1981), met stamboom.
27682: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798, 2 stukken, Amsterdam 1847-1851, 119 + 103 pag.,orig. papieren omslag.
64553: VREEDE, G.W., - De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst; door Mr. G.W. Vreede, advocaat te Gorinchem
25278: VREEDE, G.W. - Correspondance diplomatique et militaire du Duc de Marlborough, du grand-pensionaire Heinsius et de trésorier-général des provinces-unies, Jacques Hop (1706, 1707) Amsterdam. Schleijer, 1850, 40+273+(5) pag. Geïllustreerd met lithografische plaat met drie portretten.
66091: VREEDE, G. W., MR., - De Provinciale Staten als kiezers voor de Nationale Vertegenwoordiging beschouwd, Antwoord aan de Heeren mrs. A. F. Jongstra, J. van der Veen en C.W. Opzoomer.
59836: VREEDE BIK, P. - Ontwerp van wet met de daarbij behoorende memorie van toelichting nopens de toepassing en ten uitvoerlegging van Artikel 56 van het regelement op het beleid der regering in Neêrlands Indië.
66087: VREEDE, G. W., MR., - De regtstreeksche verkiezing tot de Nationale vertegenwoordiging bestreden.
67472: VREEDE, G.W., - Levensberigt van Mr. Johan Hora Siccama. and many articles by Hora Siccama.
67232: VREEDE, G.W., - Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den Stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van den Spiegel, raadpensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst. Met bijlagen.
66080: VREEDE, G. W. - Levensschets van G.W. Vreede. Naar zijn eigen handschrift uitgegeven.
66089: VREEDE, G. W., MR., - De noodzakelijkheid der indirecte verkiezing tot de nationale vertegenwoordiging nader betoogd.
66622: VREEDE, G. W. VAN, - Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch-Kemper als staatsburger en geleerde herdacht.
66094: VREEDE, G. W. - Hoofdartikelen van wijlen professor Vreede, Overgedrukt uit het Utrechtse Dagblad 1869-1880.
66090: VREEDE, G. W., MR., - De Provinciale Staten als kiezers voor de Nationale Vertegenwoordiging beschouwd, Antwoord aan de Heeren mrs. A. F. Jongstra, J. van der Veen en C.W. Opzoomer.
64751: VREEDENBERG, CASPER (VERT.), - Florival en Armantine, of De arglistige voogd; zangspel. Gevolgd naar het Fransche: Une Folie, van J.N. Bouilly; muzyk van Méhul.
18602: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); [ALEXANDRINE SOPHIE DE BAWR] - Het gevolg van een gemaskerd bal, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk]. Amsterdam, M. Westerman, 1828.
18600: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); NARC. FOURNIER EN FRÉD. DUPETIT-MÉRÉ FRÉDÉRIC - Onschuld en misdaad, of De familie Anglade, historisch tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18598: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); LOUIS-CH. CAIGNIEZ EN THÉOD. BAUDOUIN D'AUBIGNY - De ekster en de dienstmaagd, of De onschuldige diefstal, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
18596: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); JOACHIM PERINET - De nachtmerrie, zangspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1813.
18595: VREEDENBERG, CASPER (VERT.) - Het borstbeeld, of De Hongaarsche deserteur. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1810.
18591: VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT - Tékéli, of Het beleg van Mongatz, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
34874: VRIEMOET, EMON. LUC. - Oratio de academiae Frisiacae superiore praecipue anno fortunis [...] Groningen Spandaw 1744
54291: VRIEND DES VADERLANDS, EEN - Duizend gulden beloning?!?!?! of de premie-aanbieders ontmaskerd (voor rekening van den schrijver). Amsterdam, J.G. Kemper, [ca. 18..].
23434: VRIENS, J. - Inventaris van het archief van de stichting oud-gijzelaars en van documenten van oud-gijzellaars ( in Haaren en Beekvliet), Den Bosch 1992, 95 pag., geïll.
66309: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 39e algemeene vergadering op maandag 10 mei 1897: Oude adreskaarten.
66310: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 45e algemeene vergadering op maandag 4 mei 1903: Sigbritte Willemsz. Eene Amsterdamsche vrouw in het Noorden. Met portret van Christiaan II.
18613: VRIES VAN HEIJST, BERNARDUS GERTRUDES DE - Sjoelammit. 't Lied der liederen, liefdes lof. 2e druk. Haarlem, G.G. Vonk, [1886].
18611: VRIES, MATTHIJS DE - De heerschappij over de taal, het beginsel der welsprekendheid. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hogeschool te Groningen, den 28sten november 1849. Groningen, K. de Waard, 1850.
18607: VRIES, JAN DAVID DE - Voor vrouw en kind. Oorspronkelijke roman. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1855.
51043: VRIES, C. DE - Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden (...) t.g.v. de 150e verjaring der Utrechtsche hoge schole, op den 31 May 1786 gevierd, als van de promotien met de kap. Utrecht, Paddenburg, [1786].
47856: VRIES, M. DE, - Feestrede bij de onthulling van het gedenkteeken van Leidens ontzet den 3-10-1884 uitgesproken, Leiden, Sijthoff, 1884, 29 pag., gebonden in rood linnen met wapen van Leiden op voorplat.
66268: VRIES, HANS DE,, - De politieke gestalte van Nederland in het beeld van zijn geschiedenis.
64152: DE VRIES, A, - Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst berustende op het raadhuis te Haarlem
51286: VRIES, IRED (?) G. DE, - Jottings from San Remo, villa Rosa, january 1897, 46 pag., Amsterdam, Roeloffzen & Hubner 1897.
4970: VRIES, W. DE - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732). Z.p. 1936, 155 p., geïll.
66868: VRIES, A.B. DE, - Het Noord-Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw.
65279: VRIES, B. DE, - Het proces Bazaine naar het stenografisch verslag bewerkt door B. de Vries
33614: VRIES, JOHANNES DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio philosophica inauguralis de mensura virium vivarum [...] Groningen Lubbart Huisingh 1770
64754: VRIES, M.N. DE, - Altoosdurende Kantoor- alsmede Zakalmanak
66372: VRIES JR., R.W.P. DE, - Levensbericht van Dirk Christiaan Meijer Jr.
54768: VRIES, S. DE - Het Haagsche zeden- en politie-schandaal (de 'Duitsche Greet-historie'). 3e druk, 's Gravenhage, F.C. Doornhagen, [1908].
30372: VRIES JR., R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden, Haarlem 1916, 84 pag., geïll.
31897: VRIES, ABRAHAM DE, UIT GRONINGEN - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1873
31899: VRIES, ADEL DIEDERIK WAANDERT DE, UIT AMSTERDAM - Art. 348 Wetboek van Strafrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
31901: VRIES, SAMUEL DE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1898
33151: VRIES, FREDERICUS DE, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de crimine et delicto incendii ex jure poenali Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
34774: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - VI. theses juridicae 1839
55525: VRIES, SIMON DE - Seven duyvelen, regeerende en vervoerende de hedensdaeghsche dienst-maegden, ten af-schrick voorgesteld onder seven opschriften, als de hovaerdige duyvel, de diefagtige duyvel, de hoeren-duyvel (...). 2 delen, Amsterdam, T. ten Hoorn, 1682.
65104: DE VRIES, M., HASEBROEK, J.P., - Aan Nicolaas Beets 13 September 1884
36614: VRIES, FRITS CAREL DE, UIT WORMERVEER - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome Assen Van Gorcum 1930
42943: VRIES & ZOON, P. DE - Kaart der tabaksondernemingen in Langkat, Deli, Serdang, Bedagei, Padang, Batoe Bahara en Assaham (Oostkust van Sumatra), schaal 1:200.000. 4e druk, Amsterdam, 1898.
43860: VRIES, HANS DE, - De Nederlandsche opstand, Soest, De Mijlpaal 1942, 35 pag.
43946: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken Jhr. A.G.F. van Kinschot, Amsterdam 1930, 72 pag.
43960: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus schilderijen etc. L.A. Weinrich en Dr. W.L. van Meurs, Amsterdam 1926, 10 pag.
43962: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus prenten etc. A.Th. Wulffraat, Amsterdam 1927, 19 pag.
43976: VRIES, R.W,P. DE, - Veilingcatalogus bibliotheek John C. van Lennep, Amsterdam 1926, 152 pag.
43300: VRIES AZ., G. DE - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland,
64678: VRIES, J. DE, - De dag der vergelding. Oorspronkelijke roman door J. de Vries.
54298: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Schetsen uit de regtszaak en den kerker, naar het leven geteekend. Eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1840.
54299: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Nieuwe schetsen uit de regtszaal en den kerker. Nog eene bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelyke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1842.
33956: VRIESE, GUIL. HENR. - Oratio de progressu physiologiae plantarum, prudenti naturam indagendi rationi tribuendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1835
67236: VRIESE, P. DE, - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden,geliefden, Godvruchtigen en geleerden Heer Ds. Bernardus Smytegelt. Geloovig in de Heere ontslapen 6 mei 1739.
67460: VRIESE, W. H. DE, - Frederik Louis Splitgerber. Nederlandsch Kruidkundige.
64085: VRIESE, W.H. DE, - Clusius collection: Over eene verzameling eigenhandige brieven aan Carolus Clusius, voorhanden op de bibliotheek der Leidsche Hoogeschool, medegedeeld door W.H. de Vriese; Acht brieven van Middelburgers aan Carolus Clusius, door Dr. F.W.T. Hunger; Carolus Clusius, Patria, Dr. Joh. Theunisz
31889: VRIESE, GERARDUS JOANNES, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale de poena exsilii [...] Amsterdam C.C. van der Post 1849
30448: VRIEZE, J. (RED.) - Catharina, de keizerin en de kunsten, Zwolle 1996, 302 pag., geïll.
3116: VRIGNAULT, HENRI - Les enfants de Louis XV. Descendance illégitime. Parijs 1954, 248 p., geïll.
22702: VRIJ TEMMINCK, BENTINCK, DEUTZ - Briefje van mr. Egbert de Vrij Temminck aan “de heer Bentinck op de thesaurie”, dd. Amsterdam 12-2-1783. Manuscript, 4°, 2 p. Met afdruk lakcachet.
6252: VRIJDAG, W.H.E. EN H. FREITAG - Genealogie van de familie Freytag of Vrijdag, z.pl. [1913], 80 p., met tabel, gedrukt op Oud-Hollands papier
67280: VRIJHOFF, H.G. VAN, - Ter zilvre bruilofte van den heere Henricus Ketelanus en mevrouw Aletta Sluiter, with one page: ter bruilofte van den heere Mr. Herman Franciscus Ketelanus en jongvrouwe Elizabeth Maria de Bruin.
67281: VRIJHOFF, H.G. VAN, - Ter gedagtenisse Van den Godtvruchtigen en Geleerden Heere Kornelis van Arkel, bedienaer des Godtlyken Woorts in de gemeente der Remonstranten, te Rotterdam.
23168: VRIJMETSELARIJ, INDIË, FRANTSEN - Diploma voor Gerhardus Johannes Frantsen, geb. te Utrecht, 26 jaar, planter, als broeder vrijmetselaar in de Loge te Deli, Ned. Indië, d.d. 15-9-1948. Groot blad met opgedrukt zegel in rode was, deels gedrukt, 35x50 cm.
66607: VROKLAGE, B.A.G., - Mgr. Petrus Noyen, eerste apostolische prefect der Kl. Soenda-eilanden N.O.I. Een karakterbeeld
59204: VROLIK, J., - Overzicht van het muntvraagstuk, Leiden 1889, 184 pag. [ dissertatie ].
67719: VROLIK, A., - Dr. G. Simons.
28974: VROOM, N.R.A. - A modest message, as intimated by the painters of the Monochrome banketje, 2 delen, Schiedam 1980, 256 + 148 pag., geb., geïll., in schuifhoes, als nieuw.
52328: VROOM, W.H., - De financiering van de kerkenbouw in de middeleeuwen. Scriptie, 1953, 89 pag., gestencild.
65203: VRTEL, LADISLAV, - Osem Storoci Slovenskej Heraldiky: Eight Centuries of Slovak Heraldry
26048: VUGT, A.J. VAN - Familie Van Vugt Barendrecht, volume III, z.pl., 2008, 131 + 12 pag., geïll., in ringband.
3350: VÜRTHEIM, J.J. - Het geslacht Dirkzwager 1490-1940. 's-Gravenhage 1941. Folio, 164 p., geïll.
31190: VUUREN, L. VAN - Een nationaal park in Nederland [ landgoed Amerongen ], Utrecht 1933, 55 pag., geïll.
60858: VUYK, FRANS DE - HET HEIL VAN DEN KOOPHANDEL....
65038: VYVER, C. VAN DER, - J.C.J. van Speyk, geschetst als voorbeeld van heldenmoed en vaderlandsliefde voor de Nederlandsche jeugd.
65039: VYVER, C. VAN DER, - De roem des Vaderlands gehandhaafd in 1831, of beknopt verhaal der jongste gebeurtenissen in het Koningrijk der Nederlanden. Eene gedenkzuil voor de jeugd.
54864: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari. Niet zo onschuldig... , Amsterdam, 1981.
32755: WAAL, GERARD DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis praecipua tradens argumenta, quibus forma judicii, qud per juratos exercetur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
35662: WAAL, ANTONIUS JACOBUS CORNELIS DE, UIT BATAVIA - Evenwichten in quaternaire systemen .... Rotterdam Brusse 1910
36662: WAAL, HENDRIK LOUIS ENGELBERT DE, UIT BATAVIA - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost Indie Haarlem G. van den Berg 1880
65364: WAALBURG, B. VAN, - Kleine oorspronkelijke Nederlandsche verhalen van Benno van Waalburg.
36060: WAALS, JOHANNES DIDERIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - Prehistoric disc wheels in The Netherlands Groningen Wolters 1964
60852: WAANDERS, FRANCISCUS BERNARDUS (1809-1880) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
2686: WAARD, C. DE - Archieven berustende onder het bestuur der godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven 1343-1812. Middelburg 1907. Geb., 522 p.
23518: WAARD JR., C. DE - De uitvinding der verrekijkers, 's-Gravenhage 1906, 340 pag., ing.
57576: WAARD, C. DE, - Het rekeningboek van Fop Jans Smidt, 1775-1789, en zijn beide zoons 1811-1814. Middelburg 1918, 134 p. Geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
56302: WAARD, D. DE, - De geologie en geomorfologie van Urk, Extract T.K.N.A.G., pp. 710-736, geïll,
20360: WAARDEN, F. VAN E.A. - Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokken uit de Twentse textielindustrie. Zutphen 1987, 240 p., geíll.
36678: WAARDENBURG, J.D.J. - Zien met anderman's ogen Den Haag Mouton 1975
53099: WAARMOND, LIEVEN VAN - Hollands Koors, verergert in een derdendaagsche, vervallen in een quijnende siekte, en geeindigt in ellendige doodstuypen. Sijnde een verhaal van de onheylen en kleyne adem-halingen, die den lande van Holland en West-Vriesland, sedert ruym 1600 jaren herwaarts is overgekomen [...], mitsgaders het proces crimineel tusschen de ingezetenen van Holland ende de heer Caspar Fagel, raad-pensionaris van Holland en West-Vriesland etc., door Lieven van Waarmond. Gedrukt na de copy van Weenen, z. pl., Clement van Lyland (= pseudoniem) [1687].
6258: WAASBERGEN, J.P. VAN - Het geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983, [Breda 1983], 308 p., geb., geïll., oblong
31148: WACHENDORF, J.C. VAN - Juridische verhandeling over het VIe articul des statuuts der stad Arnhem van den jaare 1694 concernerende de testament mackinge betreckelyck tot sekere acte van superscriptie op een besloten testament, Utrecht J.S. Bosch, 1738, 4o, ( 4 ) + 137 + 6 pag. Orig. sierpapieren omslag. Gebruikt exemplaar.
16713: WADDENEILANDEN - Gans omspoeld door zilte baren. De Waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand, door J. Poort Jzn, Harlingen, “Flevo”, 1966, 80 p.
35594: WAECHTLER, CHRISTFRIED, UIT GRIMM; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - Dissertatio moralis de justitia & jure Belli Primi Punici, , ex Joh. Freinshemii Suppl. Liv. Libb. XVI, XVII, XVIII, & XIX [...] Leipzig Johann Georg 1674
43626: WAEGEMANS, E - Russia and the Low Countries in the eighteenth century, 's-Gravenhage 1998, 340 pag., geb., geïll., met stofomslag.
54310: WAGENAAR, JAN - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de lezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, is voorgevallen, als mede eenige aanmerkingen over zeker papiertje, 'Bericht' genaamd, door Yntema en Tieboel den 10 Sept. uit het venster onder de meenigte geworpen. Amsterdam, D. Klippink, 1768, 34 pag. [en met:] Eenige redeneerkundige aanmerkingen op 't Verheugd Amsterdam ... en over het verschil ... met den mr. timmerman Jan Smit. Amsterdam, F.H. Demter, 1768, 29 pag. [en met:] De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerma
52505: WAGENAAR, JAN - Verzameling van historische en politieke tractaten voorheen door den historieschryver Jan Wagenaar uitgegeven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776. 351 pag. [En met:] Tweede deel. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1780. 493 pag. [En met:] Lofbazuyn gevlogten om het hoofd van den (...) samenstelder van (...) zedige beproeving van de (...) karakters van Jan de Witt (pp. 439-473). [En met:] Schets van het leeven (...) van mr. Hermannus Noordkerk (pp. 1-28). [En met:] Het leeven van Jan Wagenaar benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776 (pp. (8)+96+(4)+191+(9) pag.).
67463: WAGENAAR, L. H., - Een wandel met God, Levensbeschrijving van ds. J.J.A. Ploos van Amstel [1835-1895].
27700: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Verkort, Amsterdam, J. Allart 1792, (10) + 654 pag., gebonden in ( gesleten ) half linnen band. Geïllustreerd met frontispiece, 4 uitslaande kaarten ( waaronder Holland en Zeeland ) en 18 gravures.
2690: WAGENAAR, S. - Synchronistische en eenige genealogische tabellen bij de geschiedenis. Rotterdam z.j. [ca. 1875], 55 p.
66957: WAGENAAR, J., - Bericht van een nieuwe en vermeerdere uitgave der Vaderlandsche Historie van Wagenaar, een-en-twintig deelen in groot octavo (...) by den boekverkoper Johanes Allart te Amsterdam
66956: WAGENAAR, J., - Berigt wegens de byvoegsels en verbeteringen in de eerste uitgaaven der Vaderlndsche Historie,door Jan Wagenaar.
54809: WAGENAAR, J. - Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam door Jan Wagenaar. z. pl., [1768].
52615: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland. Amsterdam, Allart, 1790-1796.
66105: WAGENAAR, J., - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen (...) en regeeringe beschreeven. 3 stukken.
52617: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Neerlanden. 21 delen, Amsterdam, 1790-1796.
66002: WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden. Eerste en Tweede deelVervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere generaliteits-kollegien (...)Vervattende eene beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland (...)
47412: [SAALBERG, W.] / JOH. WAGENAAR, - Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in haar eerste eeuw, 1829-1929, Feestconcert op 27-4-1929, 76+14 pag., geïll.
64127: WAGENER, S.C., - Spook-vertellingen, Spookerijen, korte vertellingen uit het Ryk der waarheid door S.C. Wagener. Met Plaaten
54596: WAGENER, S.C. - Spookerijen. Korte vertellingen uit het Ryk der Waarheid. 6 delen, Amsterdam, W. Holtrop, 1801-1803.
33262: WAGENINGEN, JACOBUS GERHARDUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitione nuptiarum propter cognationem et affinitatem [...] Groningen J. Römelingh 1819
64422: WAGENVOORT, M., - Van Rome naar Jeruzalem
2696: WAGNER, ANTHONY - Heralds of England. A history of the office and college of arms. Londen 1970. Geb., geïll., 609 p.
19270: WAGNER, A.R. - Historic heraldry of Britain.
56412: WAGNER, H., - Ontdekkingsreizen in de woonkamer, vertaald door J.F. Jansen, 2e druk, Leeuwarden 1869, 79 pag., geïll.
52362: WAGNER-HEIDENDAL, L., - Het filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de 19e eeuw, Brussel 1972, 432 pag.
43142: WAGNER, RICHARD [ILLUSTRATOR: RACKHAM, ARTHUR] - Het Rijngoud, Voorspel tot de trilogie De Ring van den Neveling. Door Richard Wagner, metrische vertaling van Willem Kloos, illustraties van Arthur Rackham. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1911.
15976: WAKEFIELD, PRISCILLA - The juvenile travellers; containing the remarks of a family during a tour through the principal states and kingdoms of Europe: with an account of their inhabitants, natural productions and curiosities. Londen: Darton and Harvey, 1801.
41796: WAKKER VAN ZON, PETRUS DE - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis der kruisvaarten, in hare betrekking tot ons vaderland, door Mr. P.D.W.V.Z., 's-Gravenhage 1818.
66109: WAL, J. DE, - Levensschets van Johannes Alberti.
66107: WAL, J. DE, - Levensschets van Johannes Alberti.
33260: WAL, JOANNES DE, UIT FRANEKER - Disquisitio historica de iuris civilis docendi discendique via ac ratione apud Romanos. Pars prior [...] Groningen W. van Boekeren 1839
64968: WAL, J. DE, - Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Geneve sedert het begin der kerkhervorming, and: Nederlanders, studenten te Heidelberg,Nederlanders in de XVIde Eeuw, aan de Hoogeschool te Wittenberg in de theologie gegradueerd.
66478: WAL, J. DE, - Simon van Utrecht, burgemeester der Stad Hamburg
16723: WALCHEREN - Nieuw Walcheren roept/New Walcheren calling, door G.B., Wagensveld 1946, 16 p.
16722: WALCHEREN - Zwerversboekjes. Walcheren. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 96 p.
16721: WALCHEREN - Guide to the island of Walcheren, the garden of Zeeland (Holland). Uitg. V.V.V., 4e editie (3001-4500), Middelburg, G.W. den Boer [ca. 1925], 132 p.
16716: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 6e, 7e en 8e duizend, Middelburg, Van m Jutting [ca. 1905], 124+32 p.
16719: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 12e, 13e en 14e duizend, Middelburg, Van Straaten, [ca. 1912], 28+128 p.
16715: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., eerste drieduizend, Middelburg, Altorffer, [1892], 12+48+12 p.
51077: WALDECK, P.F. - Herinneringen uit mijne militaire genees- en heelkundige diensten in Nederland en Nederlandsch Oost-Indiën. 's Gravenhage, [1876].
66973: WALENBURGH, ADRIANUS EN PETRUS DE, - Kort begryp van de Algemeene Verhandelingen overde geloofs-verschillen (...) Hier achter wordt gestelt de Belijdenis des Catholijcken Geloofs (...)
67388: WALENBURGH, ADRIANUS EN PETRUS DE, - Schip-reys van den geloovigen Thomas, tot de Eenigheyt van de ware Kercke Jesu Christi. Volgens het gevoelen der Roomsch-Catholijcken, Lutherschen, Gereformeerden, ende Remonstranten.
59431: WALKENORST, HANNOVER - Portretfoto van onbekende dame met hoed. Photographie und Vergrösserungsanstalt Fritz Walkenhorst, Hannover, Goetheplatz, toegevoegd: studio-foto van een jonge vrouw, staande ten voeten uit, ca. 1890/1900 (fotograaf onbekend), opgeplakt op karton.
66879: WALKER, J., - Portraits. 5000 Years.
36482: WALL, JOOST WILLEM MARINUS VAN DE, UIT WASSENAAR - De theorie van de gastrogene Cholecystopathie Utrecht Kemink 1970
63759: WALL, PIETER HENDRIK VAN DE, - Verhandeling over de Handvesten en Voorrechtsbrieven der stad Dordrecht mitsgaders proeve van geschied- en oudheidkundige aanmerkingen over de oudste derzelven om te strekken tot een voorloper eener algemene uitgave der handvesten en andere Graafflyke chartres tot de gemelde stad betrekking hebbende; volgens eene bygevoegde lyst der daar toe voorhanden zijnde stukken
6710: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins "Tafelen van Interest".
15979: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands [...]. 1907.
15978: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands. With illustrations, after Lalanne and others, by A. Montferrand. Boston (USA): Little, Brown and Company, 1907.
6112: WALLER, H. - Fragment genealogie Sprakel, extract (1916), 26 p.
30330: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord- Nederlandsche graveurs, 's- Gravenhage 1938, 551 pag., geïll., geb. [ de originele uitgave, in blauw linnen, rug aan een zijde los en boekblok een keer gebroken ].
33258: WALLER, HERMAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
18654: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Der Sturz des Hauses Alba. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
64724: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER], - In dagen van strijd
33602: WALRAVEN, JACOB, UIT RANDWIJK - Observationes philosophicae inaugurales [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1780
18666: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18665: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18664: WALRÉ, JAN VAN - Pygmalion, dichterlijk tooneel. Naar het Fransch van Jean Jacques Rousseau. [1815]. (2:) Eens grijsaards loofkransje om den gedenksteen van den voortreffelijken dichter, Cornelis Loots. [1833]. (3:) Aan den heere Wijbrand Hendriks, kunstschilder. [1791]. (4:) Antwoord aan Meester Jodokus Gilvus, kunstschilder [...]. [1832]. (5:) Haarlemsch Rymkronykje van de tentoonstellingsfeesten. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. (6:) Derk de matroos aan Mijntje of Het horoskoop. Een volksdicht. [z.p.], [z.n.], 1832. (7:) De slag bij het Mannenpad, in 1304 [1804?]. (8:) Graaf Adolf van Kleef [1827]. (9:) De (Demokritische) vlieger [1816]. (10:) De Gedachten. Fragmenten van een onuitgegeven Leerdicht [z.j.]
18660: WALRÉ, JAN VAN (VERT.); JOSEPH PATRAT - Het vergeefsch besluit of De vermommingen uit liefde. Blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1799.
18658: WALRÉ, JAN VAN (VERT.); FRANÇOIS GUILLAUME JEAN STANISLAS ANDRIEUX - De losbollen, of De gewaande doode. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1792.
18656: WALRÉ, JAN VAN - Aanspraak aan de leden van Haarlems vrycorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus MDCCLXXXVI. Haarlem, J. van Walré, 1786.
63943: J. VAN WALRÉ - Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrycorps
47828: WALRE, J. VAN, - Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrijcorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus 1786, Haarlem, v. Walre 1786, 10 pag.
63714: WALRÉ, JAN VAN, - Heide-bloemen, Haarlem, Francois Bohn, 1815-1816, set of 2 parts
35832: WALSEM, ALBERT JOHAN VAN, UIT REEUWIJK - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
64112: WALT DISNEY, CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H., - De avonturen van Mickey Mouse
15980: WALTER, L. EDNA - The fascination of Holland, Londen: Black, 1912
35816: WALTER,GERHARDUS THEODORUS, UIT PASSAROEAN - Bijdrage tot de kennis der streptococcen Utrecht Van Boekhoven 1893
65743: WALTEROP, W. VAN, - Olimpia Mancini : historisch-romantisch tafereel, uit de tijden van Koning Karel II van Spanje
55942: WALTHER, WOLFGANG, - Varietes litteraires ou recueil des meilleures pieces fugitives du temps, Tome I, partie I et Tome IV partie I, Erlang, Walther, 1770.
42905: WALVIS, J. - Beschryving der stad Gouda. 2 delen in 1 band, Gouda / Leiden, Endenburg / Vermey, [1714].
66512: WAMESIUS, - Cl. I.C. Ioannis VVamesii ... Responsorum sive consiliorum de iure pontificio : tomus I.
36322: WANDALINUS, JOHANN ERNEST, UIT HAVNIA-DANUS; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM - De Obstaculis progressuum Reformationis Lutheranae Leipzig Fleischer 1689
58638: WANDERS, A.G.M.; - Wanders in Nederland en Duitsland. Naarden 2005, 288 pag., geb., geïll.
54320: WANING, JAC. VAN - Handboek voor de politie. Haar plichten en rechten. Alfen (Z.H.), N. Samsom, 1900.
51878: WANJON, D.; - Geschiedenis van de Nederlandschen handel sedert 1795, Haarlem 1900, 140 pag., geb. in half leren band.
64976: WANRAY, ARNOLDUS ADAMAUS VAN, - Dissertatio medica inauguralis de variolis, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Nicolai Hoogvliet (...) pro gradu doctoratus (...)
18680: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing uit de poëzy zijner laatste tien jaren. Den Haag, M.M. Couvée en Joh. IJkema, 1874.
56614: WAP, DR., - De tentoonstelling van Nederlandsche oudheden te Delft. Eene historische schets met een zestal afbeeldingen der lokalen, Delft, 1863.
66460: WAP, J. J. F., - Levensberigt van mr. Jan van 's Gravenweert.
51330: WAP, DR., - Bilderdijk. Eene bijdrage tot zijn leven en werken, Leiden 1874, 160 pag., ingenaaid, los, omslag beschadigd, geen achterplat en oude plakband resten.
14540: VLAGGE- EN WAPENKAART - Vlagge- en wapenkaart, chromolitho 35 x 22 cm, by W.R. Casparie, Groningen, published by Noordhoff & Smit.
2036: POLNISCHE STAMM-WAPPEN - Polnische Stamm-Wappen. 26 (van 28) gelithografeerde bladen met Poolse familiewapens, ongekleurd, genummerd 1-225 en 301-731. Druk G.A. Seyler, Berlijn, naar tekeningen van H. Nahde.
1950: ÖSTERREICHISCHER WAPPENALMANACH - Österreichischer Wappenalmanach. 2 dln. Wenen 1966-1967.
2708: WAPPENROLLE - Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts. Zürich 1860. Geb., geïll.
2710: WARLOP, E. - Wapenboek van Vlaanderen. Handzame 1972. Geb., geïll., 169 p.
64725: WARMENHOVEN, J., - Raadhuis te koop? Dirk Draadje IV doet het licht uit..! Voorhoutse historie, scholen, kerken, dorpspolitiek, priesterstudenten, zusters en broeders, sportmensen en bedrijven.
16724: WARMOND - Warmond en watersport, z.pl. [1939], 42 p.
67273: WARNAARS, - Collection of documents relating to the Warnaars-Van Gelder-Boekenoogen-Mats family
2712: WARNECKE, FRIEDRICH - Heraldische Kunstblätter, nach im Kunstdruck u.s.w. ausgeführten Entwürfen von Martin Schongauer, Israel van Mecken, Albrecht Dürer, Virgil Solis, Jost Amman und anderen deutschen und ausländischen hervorragenden Meistern.2e auflage, Görlitz 1891. 12 + 11 + 11 p. + 76 plates. Hardback. Good copy.
66585: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst, sowie für Künstler und Gewerbtreibende.
57390: WARNECKE, FRIEDRICH, - Heraldische Kunstblatter nach im kunstdruck u.s.w. ausgefuhrten entwurfen von M. Schonganer, I. van Mecken, A. Durer, V. Solis, J. Amman und anderen [1e uitgave], Gerlitz 1876.
6498: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst, sowie für Künstler und Gewerbtreibende.
18692: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Lorenzo en Blanca, romantisch gedicht, in drie zangen. Amsterdam, S.J. Prins, 1839.
18689: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Vertellingen, romancen en andere stukjes. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
18687: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Tafereel van een gelukkig burger-gezin. Dichtstuk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Zoon en Johannes van der Hey en Zoon, 1824.
65417: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK, - Aan J.C. Koopman
40506: WARNSINCK, J. / J.D. ZOCHER, - Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene Koopmanmsbeurs voor de stad Amsterdam, Amsterdam 1840, 52 pag.
57052: WARREN, IRA; - New Warren's household physician, enlarged and revised, being a brief description (...) of all the diseases of men, women and children, Boston 1904.
18696: WARREN, SAMUEL - Verhalen. Amsterdam, Gebr. Kraaij, 1855.
34918: WASHINGTON, JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione pauliana Leiden A. Elzevier 1711
19022: WASSENAAR - Wassenaar. Rapport, in opdracht van het gemeentebstuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland.
50887: WASSENAER, NIC.J. VAN - Harlemias sive enarratio obsidionis urbis Harlemi quae accidit anno 1572. Leiden, Paets, 1605.
66377: WASSENBERGH, E., - Redevoering ter gedachtenisse van Nikolavs Tholen, kandidaat in de fakulteit der geneeskunde, overleden te Leiden, den 7 van Grasmaand 1819, in den ouderdom van 22 jaren : uitgesproken ter vergadering der afdeeling Franeker van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 16 van Slachtmaand 1819 / door Ev. Wassenberg
28876: WASSENBERGH, A - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochem 1967, 140 pag., geb., geïll., zonder omslag.
30620: WASSENBERGH, A. - L' art du portrait en Frise au seizième siècle, Leiden 1934, 186 pag. + 94 afb. ( dissertatie; voorplat ligt los).
66278: WATER, J.W. TE, - Eenige bijzonderheden betreffende het testament en de nalatenschap van J. Cats.
2720: WATER, WILLEM TE - Het hoog adelijk en adelrijk Zeelant, vertoont uit eenige ongedrukte lijsten der ridderschappen en edelen van Zeelant... Middelburg 1761, 158 p. Met: J. van Grijpskerke, Het Hoog-adelijk en adelrijk Zeeland. 't Graefschap van Zeeland, 186 p., met twee uitslaande platen waarop 142 gegraveerde familiewapens. Gebonden in perkament. Goed exemplaar.
66535: WATER, J.W. TE, - Levensbeschrijvinge van mr. Herman Tollius.
23814: WATER, W. TE - Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der gereformeerde kerken in Nederlant geviert, Middelburg, P.Gillissen, 1762, 22 +(6)+281+(26) pag, papieren omslag.
66518: WATER, J.W. TE, - Levensberigt van wijlen mr. Matthias Temminck.
3100: WATER, J.W. TE - Redenvoering ter eere en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesproken te Vlissingen. Middelburg 1755, 56 p.
32285: WATER, WILLEM CAREL PIETER TOE, UIT COEVORDEN - Stellingen [...] Zaltbommel H.J. van de Garde & Co 1897
41978: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz. van de Werff, burgemeester der stad Leijden, ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574.
63266: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The leaning tree [set: Landscapes].
24834: WATSON, R.; - Histoire du reigne de Philippe II, Roi d'Espagne. Amsterdam/Rotterdam, Changuion/Bennet&Hake, 1777,
65462: WATTJES, J.G., - Wijsgeerige gedachten over het huwelijk
64514: WATTS, H.C., - The design of screw propellors with special reference to their adaptation for aircraft
64872: WAUWERMANS, P, - Le droit des auteurs en Belgique, commentaire historique et doctrinal de la loi du 22- 3 - 1886
66979: WEBBER, ZACHARIAS, - Kort verhael van de confessie van Augsburg. Mitsgaders het geene soo voor in als oock nae 't overleveren der selvigen aen keyser Carel de V, is voorgevallen (...). Hier achter is oock in 't kort by gevoeght het leven van D. Martin Luther.
57818: WEBER, AUGUST, - Die aktive oder Reiz-congestion und deren innere mechanik, Erlangen 1855, 45 pag.
58960: WEBER, E. VAN, - Die Folterkammer der Wissenschaft. Eine Sammlung von Thatsachen fur des Laien-publikum, Berlin, 1879 [honden].
5018: WEBER - Weber, ein Familienbuch. München 1985, 128 p., geb., geïll.
7818: WEDEL, HEINRICH VON - Deutschlands Ritterschaft, ihre Entwicklung und ihre Blüte.
32903: WEDEL [WEDELIUS], GEORG WOFGANG - Exercitationes pathologico-therapeuticae Jena Typis Nisianis 1696
6324: WEDERLEGGING - Wederlegging van het advys der hoogleeraaren ... Bondam en ... Tydeman in zaake Jan Hendrik van der Wyck, tot Stoevelaar, begeerende beschreeven te worden in de Ridderschap van Overyssel, Deventer 1787, 36 p.
20702: WEE, H. VAN DER (ED) - The rise and decline of urban industries in Italy and the Low Countries. Leuven 1988, 400 pag.
50874: WEEDA, P. - Geschiedenis van de ontdekking der West-Indische eilanden en het vaste land van America door Chr. Columbus. Een leesboek voor jongelingen. Dordrecht, Blusse, 1842.
64735: WEEDA, P., - Reis van een Duitsche familie naar Noord-Amerika: een leesboek voor de hoogste klasse
67497: WEEDE VAN DIJKVELD, VAN, - Woorden den WelEerw. Zeer Gel. Heer Ds. J.F. van Hoogstraten, in naam der commissie toegesproken ij gelegenheid Zijner Veertigjarige Ambtsbediening in de Utrechtsche Gemeente, den 20. Nov. 1876, door Jhr. van Weede van Dijkveld.
32139: WEEDE, HENRICUS MAURITIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
32283: WEEDE, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de facultate retroëmendi [...] Utrecht Joh. Altheer -1827
6278: WEENEN ROELS, M.J. EN J. WEENEN - Weenen, Johan, Roels, Marie-José, 1943-1993, aangeboden ter gelegenheid van onze gouden bruiloft, [Valkenswaard 1993], 59 + 21 p., geb., geïll.
35938: WEENINK, HENRICUS BAPTISTA, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales 's-Gravenhage Van Langenhuysen 1848
19360: WEERDEN, J. S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden.
32281: WEERDEN, JULIUS VAN, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad Pandect. Lib. XLVIII Tit. XXI qui est de bonis eorum, qui ante sententiam (vel) mortem sibi conscriverunt [...] Leiden H.W. Hazenberg 1830
65450: WEERS, A.J.M. VAN, - Over vulgariteit, openbare les bij gelegenheid van zijn afscheid van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 22 maart 1996
32279: WEERTS, ERDWINUS FREDERICUS JOHANNES, UIT ARNHEM - Positiones juridicae inaugurales [...] Utrecht G.F. Koch 1847
16729: WEESP - Evang. Lutherse Gemeente Weesp, Weesp 1982, 25 p.
35812: WEEVERS, THEODORUS, UIT ZAANDAM - Onderzoekingen over glukosiden ..... Rotterdam J. de Jong 1902
35910: WEEZEL, STEPHAN PIETER VAN, UIT MAASBOMMEL - Stellingen .... Amsterdam Scheltema 1875
63865: WEEZELENBURG, J.J. VAN, - Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 23sten Julij 1823 door J.J. van Weezelenburg
52026: WEGMAN, WIM, - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen, Haarlem 2007, 184 pag., geb., geïll.
15987: WEGWYZER - Wegwyzer of korte beschryvinge van de stadt Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen en tegenwoordigen staat: met aanwyzing der graften, straaten, markten, geestelyke en waereldlyke gebouwen [...]. 3e druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband en Cie, 1737.
59114: WEIDEMANN, MAGNUS., - Kunstgabe 4, Dresden, Verlag der Schönheit, 1921.
35556: WEIDIUS, ESAIAS, UIT AUGSBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Stricturae Augustanarum antiquitatum [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
65174: WEIDNER, W.B., - Ouverture gecomponeerd voor en opgedragen aan de Heeren Liefhebbers en Leden van het Muzijk Gezelschap Kunst en Vermaak te Haarlem, door W.B. Weidner
20642: WEIERMAIR, P. ( RED. ) - Erotic art from the 17th to the 20th century, Edition Stemmle. Catalogue for exhibition Der kalte Blick. Frankfurt a. M. 1995, 296 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
67047: WEIGEL, R., - Rudolph Weigel's Kunst-Auction in Leipzig. Catalog von Kupferstichen, Radirungen, Handzeichnungen etc. Versteigerung den 18. April 1868.
67048: WEIGEL, R., - Rudolph Weigel's Kunst-Auction in Leipzig. Catalog der interessanten Sammlungen des Herrn Sanitats-Rath Dr. von Duisburg in Danzig des Herrn Professor Dr. W. Ackermann in Dresden und anderer bestehend in Kupferstichen, Radirungen, Handzeichnungen etc. Versteigerung den 24. Februar 1862 zu Leipzig.
60756: WEIJER, JOHANNES HERMANUS VAN DE - Gecostumeerde voorstelling van den intogt van Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau enz. en Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, binnen Groningen in den jare 1594, door H.H. Studenten der Groninger Hoogeschool bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academiegebouw.
18701: WEILAND, JACOB ANDRIES - Scribleriana. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
65201: WEINLIG, CH. TH., - Theoretisch-praktische Anleitung zur Fuge fur den Selbstunterricht verfasst und allenthalben durch Notenbeispiele vollstandig erlautert
18705: WEISE, AMELIA SCHOPPE, GEB, - Adeline en Augusta. Een verhaal. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1834.
63728: WEISE, AMELIA SCHOPPE, GEB, - Adeline en Augusta, een verhaal
38704: WEISHAUPT, H. - Gesamtgebiet des Steindrucks. Atlas zur sechsten Auflage, neu bearbeitet von Th. Reineck. 11 litographed plates in orig. linen binding. Only the atlas. Dedication in pen to Leo Hildebrandt by Louis Koch in Halberstadt 1912.
35540: WEISIUS, CAROLUS GUILIELMUS, UIT LÜBBEN; PRAESES: MOEHRING, GOTTFRIED VICTOR - Succinctum de Martino Luthero specimen [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
66339: WEISSMAN, A.W., - Het Amsterdamsche woonhuis van 1500-1800 met 7 platen.
66511: WEISSMAN,A.W., - HET GASTHUIS VAN DR.POPTA EN HERINGA STATE TE MARSSUM
65816: WEISSMAN, A.W., - Oud-Haarlem, Overgedrukt uit het Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond
66191: WEISSMAN, A.W., - Jacob van Campen
37464: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen, Amsterdam 1905, 169 pag. tekst + 71 platen, geb.
56788: WEISZ, F., - Onthulde geheimen van de liefde en den echt voor verloofden en jonggehuwden. Aanwijzingen tot kennis (....) der ziekten van het mannelijke en vrouwelijk organisme, naar het hoogduitsch, 17e uitgave, Amsterdam, Koster, z.j.
64909: WELCH, DENTON, - Brave and Cruel and Other Stories.
35616: WELCKER, HENRICUS; PRAESES: WEISS, JOHANN - Theses miscellaneae [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
33187: WELDEREN RENGERS, WILLEM BERNARD REINIER VAN, UIT OENKERK - De artikelen 24 en 26 der Gemeentewet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
33189: WELDEREN RENGERS, SJUCK VAN, UIT FRIESLAND - Quaestiones juris [...] Utrecht J. van Kasteel 1823
40272: WELDEREN RENGERS, TH. V. E.A., - Friesland en de woningwet 1902-1912, Leeuwarden 1913, 183 pag., geïll. (o.a. met gekleurde platen), mist achterzijde omslag.
60898: WELDON, W.H. - Seal of William Henry Weldon, Esq., Clarenceux King of Arms.
61051: L.A. VAN WELEVELD - Handboek van den Nederlandschen Adel.
66635: L.A. VAN WELEVELD - Handboek van den Nederlandschen Adel.
63805: WELEVELD, VAN, ÔKELLY JR, - Algemeen Wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers, en uitgegeven door Van Weleveld en ÔKellij, Jr geëmployeerden bij den Hoogen Raad van Adel
2734: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Ing., 268 p. Ingenaaid (en los).
5024: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker. Numansdorp 1907, 241 p., geïll.
18706: WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING; TORQUATO TASSO - Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso. Met eenige verklaaringen. Beneven eene verhandeling van het herderdicht door Jan Baptista Wellekens. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1715. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Amsterdam, Andries van Damme, 1710.
25292: WELLER, E. (ED.) - Wellers Archiv für Stamm-und Wappenkunde, jrg. II (1901-1902), 192+14 pag., geïll.
33828: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN, UIT ZEIST - Aloofness & neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions [...] Proefschrift [...] Utrecht Hes 1982
47150: WELVAARTS, TH. IGN., - Postel's biographisch woordenboek van de 12e tot de 19e eeuw, Bracht 1892, 274 pag., geïll. met 14 van de 15 platen.
20606: WELY, ANT. VAN - Genealogie Van Wely. De Van Wely's- tak teruggaande op Hendryck van Wely geboren ca. 1690, Scheveningen 1951, 24 pag., gestencild. Met uitslaande tabel en naamregister in handschrift.
43476: WENCKEBACH, L.O. EN B.M. TELDERS - Gedenkboek 22 tot 27 juni 1925. De feesten van het Leidsche studentencorps ter viering van het 70ste lustrum van de Leidsche Hoogeschool, Leiden 1925, 79 pag., geb., geïll.
38200: WENDEL, W.J. - Groningens akademiefeest van september 1864, Groningen z.j., 204 + 78 pag. ( iets los ).
5026: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar. Z.p. 1941, 300 p., gebonden, geïllustreerd.
36370: WENDIUS, MATHEUS ELIESER, UIT BUTOA; PRAESES: PLANER, JOHANN A. - Novam de animae humanae propagatione sententiam Wittenberg Koberstein 1720
36286: WENDLER, JOHANN CHRISTOPHOR , UIT JENA - Merita eorum qui serenissimae genti Saxonicae Albertinae stirpis .... in dissertatione epistolica Joh. Georgio Munchio et ... Georgio Rodolpho a Kayn Jena Nisianis (1717)
34371: WENDT, ECO DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de adeunda et repudian hereditate [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
65517: WENK, W., - De Zangvogeltjes, eerste, tweede en derde stukje
40024: WENNEKES, E., - Het plaleis voor Volksvlijt ( 1864-1929 ), 's- Gravenhage 1999, 395 pag., geïll. Goed exemplaar, als nieuw.
34415: WENSEN, CAROLUS HENDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de negotiorum gestione sine mandato Leiden J.W. van Leeuwen 1846

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/6