Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30650: HENKELS, H - 't is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap, Haarlem 1988, 159 pag., geïll.
5588: HENKUS, B.A.J. - Henkus, een familie uit Cloppenburg via Amsterdam wereldwijd verspreid. Een verslag van bevindingen sinds 1970, Den Haag 1996, 238 p., geïll.
64895: HENNEBERG; A. VON; PINDER, W., - Stil und Technik der Alten Spitze
8303: HENNEBO, ROBERT - Verzamelde dicht-werken. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven. Den Haag (etc.), Pieter van Os (etc.), [1767].
50947: HENNEBO, ROBERT - De uytvaard van meester Andries. Blijspel, vertaald uit het Frans. Amsterdam, Bosch en Leiden, Knotter, 1720.
8301: HENNEBO, ROBERT - Bruilofts-gezang of Smeekschrift aan d'edele hoove van Ciprus. [z.p.], [z.n.], [1726?]. [Met:] De Vogel in het Bosch. Vogelenzang, ter bruiloft van den heere T.D.V. en jongkvrouwe E.B. [z.p.], [z.n.], [1725?].
56588: HENNEKELER, G. VAN, - Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving, 4e druk, Assen 1867, 164 pag.
30322: `HENNES, M.F. - Maria E. van Regteren Altena 1868-1938, tentoonstelling van haar werk in de zalen der My. Arti et Amicitiae, Amsterdam 1939, geïll.
51938: HENNIG, R., - Terrae incognitae. Eine zusammenstellung und kritische bewertung der wichtigsten vorcolumbischen entdeckungsreisen, 2e auflage, 4 volumes (Band IV 1e Auflage), Leiden 1944-1953 en 1939.
1114: HENNING, ECKART, EN WOLFGANG RIBBE - Handbuch der Genealogie. Neustadt a.d. Aisch 1972. Geb., geïll., 304 p.
1116: HENRY, GILLES - Recherchez vos ancêtres. Guide de recherches généalogiques. Genève 1983. Geb., 284 p.
4158: HENSEL, S. - Die Familie Mendelssohn 1729-1847, nach Briefen und Tagebüchern. 2 delen. Berlijn 1900, geb., geïll.
25194: HENSELER, G. - Voorvaderen en nazaten van Bastiaan Henseler 1758-1815. poorter en gildemeester te Lochem. Enschede 1999, 182 pag., geb., geïll., met stofomslag.
64822: HENSLER, K.F., - Leer om leer, kluchtig blyspel. In één bedryf.
57000: HEPKEMA, J.; - Het Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden, Heerenveen 1896, 56 pag.
66044: HEPKEMA, J., - Dr Eeltje Halbertsma, als dichter, een gedenkschrift op zijn honderdjarigen geboortedag, den 8 October 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders, zijn leven en werken, (2 parts), Der vrije Friezen Spreekwoorden, Eenige Friesche Rijmspreuken, Gemeene Duitsche Spreekwoorden, Alde Fryske Skriften fen Starter, Gysbert Japix en oaren,
63136: HEPPENER, JOHANNES JACOBUS (1826-1898) - Road in the countryside (weg op platteland).
1118: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. 's-Gravenhage 1892. Geb., 192 p.
65849: HERBEN, F., SLUIS, J., TIELENIUS KRUYTHOFF, J., - De schat van de Spaarnestad. Tien projecten in het kader van het grote stedenbeleid.
27884: HERBERGHEN, H. VAN - Coup-d'óeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829, Brussel 1829, 79 pag.
36242: HERBST, JOHANN HEINRICH, UIT OTTERWISCHENS. MISN.; PRAESES: MENCKE, GERHARD HERMANN - Dissertatio philologica de osculo manus ori dato occasione Jobi XXXI , 27 ...... Leipzig Brandenburger 1711
6630: HERCKENRODE, LÉON DE - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et convents de la Hesbaye auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciènnes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
66523: HERCKENRODE, - Notice genealogique concernant la famille Van Lidth de Jeude.
32193: HERDERSCHÊE, DIRK, UIT AMSTERDAM - Pleuropneumonie-achtige organismen in weefselkweken. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rototype 1963
8307: HERDERSZANG - Herderszang ter bruilofte van Thirsis en Galathé. [z.p.], [z.n.], [z.j., laat-18e-eeuws?].
67136: HEREMANS, J.F.J., - Levensschets van Johan Theodoor van Ryswyck.
56940: HERFELDT, G., - Mededeelingen over tufsteen en tras, Arnhem, 1884, 50 pag., geïll.
42859: HERGE - De avonturen van Kuifje, Raket naar de maan. Casterman, 1953 (eerste editie).
43192: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch Waternood tusschen den 21 en 22 November 1776. Amsterdam, Allart, 1778.
64162: HERINGA EZN, J., VAN EWIJCK VAN OOSTBROEK EN DE BILT, D.J., - Ter gedachtenisse van wijlen Jan Frederik van Beeck Calkoen hoogleeraar in de wijsbegeerte, wis- en sterrekunde aan de Hooge School te Utrecht
66198: HERINGA, JODOCUS, - Redevoering ter gedachtenisse van Steven Jan van Geuns, Matth.z. beroemden hoogleeraar der genees- mensch- kruid- en scheidkunde aan de Hogeschool te Utrecht
32183: HERINGA, JODOCUS - Oratio, de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
35366: HERINGA, E. - Prent voor promotiepartij van Mr. E. Heringa op societeit Minerva Leiden A. Vilders 1931
35932: HERINGA, ANNE, UIT HOLWERD - Stellingen ..... Groningen G. Fockens 1899
64115: HERKLOTS, J.A., - Natuurlijke historie van Nederland, De Weekdieren
8310: HERLOSSOHN, CARL - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
65036: HERMANIDES, S. R., - Geen logica in den Haarlemmerhout : openbare brief aan de Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst door Dr. S.R. Hermanides
66046: HERMANN, E., - Ergänzungen und Berichtigungen der hergebrachten Shakespeare-Biographie, with Anhänge
65522: HERMELINE, ABBE, - PROMENADES EN ANGLETERRE (SUD OUEST ET CENTRE)
25782: HERMENS, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
64982: HERMES, JOHANNES TIMOTHEUS, - Eene geschiedenis voor de jufferschap
26522: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
59524: HERRMANN, EMIL/ OSENBRUEGGEN, EDUARD/ KRIEGEL / ALBERTUS / MAURITIUS, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
16946: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
16412: ‘S-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
16413: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘S-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
35582: HERTTENSTEIN, JOHANNES FRIDERICUS, UIT ULM; PRAESES: ROEHRENSE, CHRISTIAN - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
5210: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
28154: HERTZ, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
33640: HERTZ, HEINRICH - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
43954: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
51472: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
43938: HERTZBERGER, M. / B. HOUTHAKKER, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
43958: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
47658: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
64790: HERVEY, J., - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter; in een verheven Styl geschreven door den Eerw. Heer J. Hervey. Naer den Elfden Druk, uit het Engelsch vertaelt. Derde druk.
43022: HERVIEUX DE CHANTELOUP, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
35354: HERWAARDEN, D. VAN - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
47550: HERWAARDEN, J. V., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
5596: HERWEIJER, W.A. EN A.P. V.D. HOEK - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
59530: VAN HERWERDEN, PIETER JOHANNES; VON NASSAU, LUDWIG, - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
64574: HERWERDEN, C. H. VAN, - Het Nahedal in Brieven uit Kreuznach.
65013: HERWERDEN, J. V., - Armageddon. Of proefnemend onderzoek na de plaats, waarin de koningen der aarde en der waereld met hunne meenigte, voor den aanvange van het Ryk der Heiligen, zullen verzameld en omgebragt worden. (Volgens de Prophetische Landbeschrijving, die op de Laatste Tyden des N. T. ziet,) zynde een verklaring over Openbaringe XVI:16.
35696: HERWERDEN, CLAUDIUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
34072: HERZEELE, JOANNES JACOBUS PETRUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
8314: HESMAN, GERRIT - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
36643: HESPE, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM, SECRETARIS VAN OUDDORP BIJ ALKMAAR - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
64993: HESSEN, WILLEM, - Eeuwigduurende Eerezuyl, Opgerecht voor de Luyster der Mildaadigheid, als de Vaderen des Vaderlands, Op de Liefdaadige voorspraak, van haare Eedele Groot Achtbaaren, de Heeren Burgermeesteren Vryheyd vergunden, van Land en Stad's Gerechtigheeden, aan het Luyterse Weeshuys, En derzelver Huyszittende Armen, Binnen Haarlem.
15396: HETTEMA, M., EN R.R. POSTHUMUS - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
3924: HEUBES, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
60795: HEULE, CHRISTIAEN VAN - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, waer in de gemeyne deelen der Nederduytsche spraeke (na de manier der Grieken ende Latijnen) beschreven zijn.
64565: HEURCK, E.H. VAN, - Les Harrewijn, Jacques, Jacques-Gérard, Francois, Jean-baptiste et leurs descendants avec fac-simile et planches
64598: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN, - L'Imagerie Populaire des Pays-Bas; Belgique-Hollande
30728: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
67162: HEUSDE, PH. W. VAN, - C. W. de Rhoer gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, (...) bij gelegenheid der opening van de algemene vergadering des Utrechts Genootschaps den 29 Julij 1821.
67161: HEUSDE, PH. W. VAN, - Ter nagedachtenis van Cornelis Willem de Rhoer en Willem Hendrik de Beaufort.
38898: HEUSDE, PHIL. GUIL., VAN - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
39448: HEUSDE, PH. W. V. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
33882: HEUSDEN, HENRICUS ANTONIUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
3734: HEUSDEN, W.C. VAN - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
24964: HEUSSEN, H. VAN - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24962: HEUSSEN, H. VAN - Historie ofte beschryving van ‘t Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelyke en geestelyke gebouwen (...).
24930: HEUSSEN, H. F. VAN - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
67498: HEUSSEN, H. F. VAN, - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland. behelzende een verhaal van de opkomste en bevolkinge der steden en dorpen; de opbouwinge van kerken (...) hare oversten en geleerde mannen (...) : getrokken uit de oude handschriften (...) en uyt verscheide boeken (...) / Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd door H.v.R
19592: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
64810: HEUVEL, H.W., - Oud-Achterhoeksch Boerenleven het hele jaar rond
58532: HEUVEL, H.H. V.D., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
43234: HEY, HENDRIK - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
65570: HEYBLOM, A., - Echtzang; voor den wededelen heere Mr. Abraham Kroef, en de weledele juffer J.P. de Poorter, voltrokken den 11. Julij 1782. Voor de bruiloftsgasten.
37196: HEYCK, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
34598: HEYLIGER, V. A., UIT RIO DEMERARA - XIII theses juridicae. 1790
5600: HEYNINGEN, B. V. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: HEYNS, STEPHANI PETRI, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
33087: HEYNSIUS, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
33642: HEYNSIUS, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
34886: HEYNSIUS, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
32633: HIDDEMA JONGSMA, GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33338: HIDDINGA, HARMEN, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
53348: HIDDINGH, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
33340: HIDDINGH, GUILIELMUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Disputatio juridica inauguralis, de necessariis transactionum requisitis, ex jure civili Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
35844: HIDDINGH, HENDRIK JONAS VAN DER POEL, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
67597: HIDDINK, H., - Archeologisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten nr. 33.
65143: HIEBER, H., - Johann Adam Seupel. Ein deutscher Bildstecher im Zeitalter des Barocks.
27952: HIEBINK, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
36276: HIERONYMUS [HIERONYMI], HENRICUS; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
8319: HIGT, ERNST WILLEM; SAM. WERENFELS - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: HIGT, ERNST WILLEM - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: HIJLCKAMA, BAVIUS ANTONIUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
35342: HIJMANS VAN DEN BERGH, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
35970: HIJMANS, EDMOND HENRY, UIT TIEL - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
6925: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6921: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
6922: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
36418: HILDEBRAND, JOACHIM - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
25296: HILDEBRANDT, A.M. UND A. CLOSS (ED.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d.
57122: HILGER, W. (INL.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
59052: HILL, JOHN SIR (PSEUD. ABRAHAM JOHNSON)., - LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) "In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man." First printed in 1750.
55928: HILLE RIS LAMBERS, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
34888: HILLERS, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
25390: HILTEN, D.A. V. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
35206: HILTERMAN, THEODOOR IGNACE KAREL MARIA, UIT AMSTERDAM - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
67704: HINLOOPEN, D. VAN, - Andwoord op de vraag: Welke zijn de landeigen goede, en welke de landeigen kwaade zeden van den minvermogenden en laageren burgerkring in ons vaderland? hoedanig kunnen de eerstgemelde best aangekweekt en voor verbastering bewaard, en de laatste uitgeroeid worden? / door Dirk van Hinloopen
67707: HINLOPEN, J.J., - De Unie van Utrecht, eene voorlezing door Mr. J.J. Hinlopen.
67730: HINLOPEN, J., - Viering van den vijftigjarigen dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29 November 1801 / door Jacobus Hinlo´pen.
34218: HINLOPEN, JANUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
40606: HINLOPEN, F.C. - De 18de Junij 1856 en de 28ste Junij 1857 in den Anna Paulowna Polder. Met eene beknopte geschiedenis van de stichting der Herv. Gemeente aldaar door J.C. de Leeuw, Haarlem 1858, 70 pag., beschadigd papieren omslag.
35754: HINS, COERT HENDRIK, UIT DORDRECHT - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
31458: HINSBERGEN, PH. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: HINSCH, CHRISTIANO, UIT HAMBURG; PRAESES: DATHE, HIERONYMUS - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
32411: HINÜBER, GEORG HEINRICH - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
59330: HIORT-LORENZEN, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
29042: HIRSCHMANN, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
8325: HIRSCHMANN, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
64940: PRIMUS HISTORICUS, - Levensschets van den Hollandschen zeeheld Jan Carel Josephus van Speijk
65400: HOARE, S., - Ambassador on special mission
51033: HOCHSTETTER, FERD. VON - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: HOCKER, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: HODDE, KEES CAMILLE, UIT AMSTERDAM - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: GIJSBERTI HODENPIJL, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
67642: HODENPIJL, GIJSBERTI, - Gustaaf Willem Baron van Imhoff als Gouverneur van Ceylon 1736-1740.
30362: HODNETT, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
35824: HOEBEN, GERARDUS WILHELMUS MARIE, UIT BREDA - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
35732: HOEDEN, JACOB VAN DER, UIT UTRECHT - De complementbindingsreactie bij echinococcose van mensch en dier Berlijn E. Ebering 1922
67396: HOEDT, M., - Nederland's Vrijheidskamp. Lied met piano-forte, ter gelegenheid der onthulling van het monument te Brielle den 11 september 1873, Opgedragen aan de "Geuzenhal" te Utrecht, muziek en Duitsche tekst van M. Hoedt, Nederlandsche tekst van Alexis.
41438: HOEFER, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
43048: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
34078: HOEFHAMER, GERH. ANDR., UIT ELBURG - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
57044: HOEFNAGEL, K., - Ziekten en gebreken van het rundvee, Gouda, 1907.
39950: HOEK, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
64648: HOEK, J., - Bernard Robelius door J. Hoek
3752: HOEKEMA - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
31673: HOEKSTRA BZ., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
32533: HOEKSTRA BZ., S. - Het jaarcijfer 81 als getuige van de beteekenis des geloofs, beide voor een krachtig volksleven en voor de wetenschap. [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1881
33358: HOEKSTRA, JOHANNES, UIT BREDA - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: HOEKSTRA, HENDRIK PIETER, UIT BIERVLIET - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
67277: HOEKWATER, W.H., - Set of 4 maps (wandelkaarten) of Amsterdam and its surroundings: Nr. 1 Naar Diemerbrug en Ouderkerk!, Nr. 2 Waterland in!, Nr. 3 Naar Halfweg en de Hembrug!, nr. 4 Naar Sloten en 't Kalfje!
8337: HOEN, PIETER 'T - De beste broeder. Tooneelspel in drie bedrijven. [Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorspronglijke tooneelstukken. Gisbert Timon van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp, 1790].
65986: 'T HOEN, P., - Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn. XII. stuk.
65074: HOEN, PIETER 'T, - De post van den Neder-Rhijn
65995: 'T HOEN, P., - Collection of 9 issues of "De post van den Neder-Rhijn".
65998: 'T HOEN, P., - De nieuwe post van den Neder-Rhijn. No. 104.
66072: HOENDERDAAL, GERRIT JAN, - Arminius / Arminianismus
15405: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. 2de vermeerderde druk. Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826].
8339: HOETINK, ARENT (VERT.); ALEXANDRE-SOPHIE COURY DE CHAMPGRAND - De leeuwen-ridders, melodrame in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Groningen, W. van Boekeren, 1812.
64681: HOETINK, A., - Het beleg der syad Groningen in den jare 1672. Geschiedkundig tooneelspel, in drie bedrijven, door A. Hoetink.
34220: HOEUFFT, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis qua ostenditur, praescriptionem non esse juris naturalis sed eam jure civili recte esse introductam [...] Amsterdam D. Groebe 1836
2998: HOËVELL-NIJENHUIS, R.A. VAN - Ludolf van 's Heerenberg, heer van Hedel en zijne afstammelingen. ['s-Gravenhage 1847], 36 p., met uitsl. platen met zegelafbeeldingen.
53358: HOEVEN, J. VAN DER - Berigt omtrent het mij verleende ontslag als opperdirecteur van 's Rijks museum van Natuurlijke historie te Leiden. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1860.
27228: HOEVEN, L. V.D. E.A. - Het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage 1885-1925, 's-Gravenhage 1925, 32 pag., geïll.
58314: HOEVEN, J. VAN DER, - Atlas behoorende bij het leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs, Leiden 1865.
32823: HOEVEN, PETRUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de addecuratione maritima [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34486: HOEVEN, JAN VAN DER, UIT ROTTERDAM - Over de zoogenaamde epispadie bij de vrouw Leiden Somerwil 1889
35300: HOEVEN, JANI VAN DER - Oratio de diligenti veritatis [....] 1826
50644: HOF, J.J.; - Verwijs en het Oera Linda boek, Leeuwarden z.j., 52 pag.
8366: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Malven en asters. Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1880. [2 delen in 1 band]
8351: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Theda. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1854.
59046: HOFDIJK, W.J./BULL, A.J. DE E.A., - Historische vrouwen. Dichterlijk album. Haarlem, A.C. Kruseman,1861.
8355: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Historische landschappen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zn., 1864
8357: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Een vede van drie honderd jaren. Amsterdam, Seijffardt's boekhandel, 1860.
8359: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar, den 8sten Oktober 1860. Alkmaar, Johannes Roem, 1860.
8364: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Den Haag, Joh. IJkema, [1875-1878]. [deel 2]
47200: HOFFHAM, O.C.F., - Al stond er de galg op! of de verydelde tooneelkomparitie, blyspel, Amsterdam, Klippink 1783.
34266: HOFFMAN, HENRICUS MAXIMILIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de gentium pactionibus et foederibus ex historia illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
67359: HOFFMANN, K.F.V., - Herkules: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67363: HOFFMANN, K.F.V., - Schlangentrager: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
64519: HOFFMANN, F., - Schetsen en avonturenuit vreemde landen naar het hoogduitsch van Franz Hoffmann
67370: HOFFMANN, K.F.V., - Planets: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67356: HOFFMANN, K.F.V., - Nordliche halfte des himmels/Sudlichste theil des himmels: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografischen Anstalt Pobuda & Rees.
67357: HOFFMANN, K.F.V., - Wallfisch: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische
67362: HOFFMANN, K.F.V., - Adler und Antinous: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67360: HOFFMANN, K.F.V., - Der Grosse Bär: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67361: HOFFMANN, K.F.V., - Fuhrmann: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67358: HOFFMANN, K.F.V., - Pegasus: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
32413: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - De notabilioribus delictorum matrimonialium temporibus [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1726
67369: HOFFMANN, K.F.V., - Das Einhorn: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67368: HOFFMANN, K.F.V., - Die Fische: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67365: HOFFMANN, K.F.V., - Die Lowe: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67366: HOFFMANN, K.F.V., - Der Krebs und die Zwillinge: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67367: HOFFMANN, K.F.V., - Der Stier und Orion: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67364: HOFFMANN, K.F.V., - Die Wage: from Vollstandiger Himmels-Atlas fur Freunde und Liebhaber der Sternkunde (...) gezeichnet von Karl Friedrich Vollrath Hoffmann Stich und Druck der lithografische Anstalt Pobuda & Rees.
67689: HOFMAN, A., - Citation donated by Gemeentebestuur van 's-Gravenhage to A. Hofman when leaving the School Pretoriusstraat.
35108: HOFMAN PEERLKAMP, PETRI - Oratio [...]quo die vexillum militum academicorum in senaculo repositum est 1840
37896: HOFMAN, W.A. EN J.H. LEOPOLD - Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
67762: HOFMAN, J. J., - De ziektekansen der apotheker.
47270: HOFMAN PEERLKAMP, P., - Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
52463: HOFMANN - Contes fantastiques, tires des freres de Serapion et des contes nocturnes. Traduction de Loeve-Veimars avec une preface par G. Brunet. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles.
52545: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Drei Erzahlungen, mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Leipzig, 1927.
67050: HOFSTEDE, JOHANNES, - Eenige aantekeningen en alleen-spraken betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den Eerwaarden en Godzaligen Heere Sicco Tjaden getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel-A. Uit de Latynsche handschriften van den Overledenen by een verzamelt, en vertaalt; waar by komen nog Vyftien opwekkende Brieven, neffens een Kerkrede over Ps. XLII. 12.
66298: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI, - Johan Wessel Ganzevoort, op het negende halve eeuwfeest zijner geboorte herdacht door P. Hofstede de Groot, met portret.
32771: HOFSTEDE, WOLTERUS HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis de regiminis in Drenthina regione forma, cum antiqua tum nova [...] Groningen V. van Boekeren 1821
66529: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Lot with seven 19th century books by and on P. Hofstede de Groot, professor in Groningen.
35104: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI - Oratio de ecclesiae Christianae [...] 1839
67352: HOFSTEDE, P., - Land-Drost-Ambt van Drenthe
14822: HOFSTEE, E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
55612: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - 'Sarah Malcolm, executed in Fleet Street march 7th 1732[= 1733] for robbing the chambers of mrs. Lydia Duncomb in the Temple, and murdering her Eliz. Harrison & Ann Price'.
64762: HOGEBOOM, JAN EN PIETER, - Verantwoording van Jan en Pieter Hogeboom, als capiteins, respectivelyk gecommandeert hebbende de twee Kaper-Schepen Hercules en Mars, na eenen dapperen tegenstand door het Engelsch Oorlogs-Fregat d'Artois, voerende 52 stukken en onder commando van J. Mackbride genoomen op den 3. december, 1781.
61450: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF MONS] Mons, Hannonia Urbs potens & ampla, a Carolo Magno, Metropolitano muneze et caesareis privilegijs donata.
61452: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF IEPER] Hypra Flandriarum Civitas Munitissima.
61454: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - Philippopolis vulgo Philippeville munitiss Comitat Hannonice Opp, Marieburgum. Mariebourg, Chimay, Cimacum, comuniter Chimay, Principatus tiulo, in Han prestas Opp, Walcourt, Walcopurt, haud ignobile Comitatus Namurecensis Oppidum.
61456: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF LEUVEN] Loeven. Lovanium, Brabanticarum urbium caput, unica Musarum ac praes Tantissimarum artium sedes, optati, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
62642: BRAUN AND HOGENBERG - Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden. Antique colored map of Leiden.
27882: HOGENDORP, G.K. GRAVE VAN - Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton.
20150: HOGENDORP, G.K. VAN - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld te dienste der Staten-Generaal, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, ca. 1855, ca 1600 pag. Amsterdam, K.H. Schadd.
67700: HOGENDORP, G.K. VAN, - Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, eerste (1762-1786) en tweede deel, het jaar 1787.
67724: HOGENDORP, G.K. VAN, - Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, eerste (1762-1786), tweede deel, het jaar 1787, derde deel (1788-1813) en vierde deel (november 1813).
52292: HOGENDORP, G.K. VAN, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, Amsterdam, z.j.
34268: HOGENDORP, DIDERICUS CAROLUS AUGUSTUS VAN - Dissertatio juridica inauguralis de interrogationibus in jure faciendis [...] Utrecht C. Bielevelt 1837
67716: HOGENDORP, F. VAN, - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813. Nagelaten geschrift van Mr. F. Baron van Hogendorp.
43448: HOGENDORP, D. VAN - Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., 's-Gravenhage 1887, 416 pag., geb. in half linnen.
59407: HOGERVORST, AMSTERDAM, OSIECK, OOSTERHUIS, BULSING, HESLENFELD, ALTING. - Drie rekeningen voor J. Hogervorst te Amsterdam van Amsterdamse bedrijven, 1937-1946 (5 stukken). NB Handel Maatschappij v/h Osieck & Co aan J. Hogervorst; B. Oosterhuis aan Hogervorst; K.L. Hermans, expediteur en meelfactor aan J. Hogervorst; Bulsing & Heslenfeld aan J. Hogervorst; H.H. Alting, handel in koloniale waren en bakkersartikelen; 1937-1946 (5 stukken). M14700
43690: HOGERWAARD, M.B.G., - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, 2e stuk, De Noordkust van Noordbeveland, Middelburg 1884, 32 pag. tekst en 5 tekeningen.
32559: HOHL, PETRUS, UIT PFALZDORF - Iustificatio fide sola adispiscenda secundum Rom. III. 27.28 [...] Elberfeld Friderichs 1869
35436: HOJERUS, ANDREAS; PRAESES: TARNOVIUS, PAULUS - Disputatio de discrimine peccati venialis et mortalis [...] Rostock Moritz Sachs 1614
6797: ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6799: ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
8372: HOLBERG, LUDVIG - De onderaardsche reis van Klaas Klim, behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot, benevens de historie der vyfde, tot nog toe onbekende, monarchy. Vertaald uit het Latijn. 3e druk. Amsterdam, Wed. van Esveldt en Holtrop, 1778.
8376: HOLBERG, LUDVIG - Vyf aardige en vermakelyke blyspeelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1768.
16921: HOLCROFT, THOMAS - Travels from Hamburg, through Westphalia, Holland, and the Netherlands, to Paris, 2 delen. Londen: Richard Phillips, 1804
15411: HOLLAND - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways, [ca 1920?].
15413: HOLLAND - Holland. Uitgave Felix P. Abrahamson. Amsterdam [ca 1930?].
15415: HOLLAND - Holland. z.p., z.j. [ca 1930?].
16783: ZUID-HOLLAND - Zuid - Holland Ten Brink's Nieuwe Provnciekaarten NV Ten Brink's uitg. mij. Meppel
15696: OUD HOLLAND - Oud Holland, Amsterdam: J.M. Schalekamp, [ca 1900?].
65527: HOLLAND, C., - The Ardennes andthe Walloon Country, The Picture Guides
8379: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - De familie Willems. Deventer, W. Hulscher GJzn, 1881.
8378: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Van hemel en aarde. Nieuwe uitgave [= 2e druk]. Deventer, W. Hulscher G.Jz., 1881.
15419: HOLLANDE - La Hollande et les Hollandais. Revue pittoresque. Parijs: Picard fils ainé, 1847.
15421: HOLLANDE - La Hollande illustrée. 349 Reproductions photographiques, 35 cartes et plans en noir, 15 planches hors texte en noir, 4 cartes en couleurs, 2 planches hors texte en couleurs. Paris: Larousse, [ca. 1906].
54875: [STEVERSLOOT, L.] / D.D. HOLLANDER - [1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
30606: HOLLANDER, E. - Wunder- wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des 15e bis 18e Jahrhunderts. Stuttgart 1921, 373 pag., hardback, ill.
63890: HOLLANDER, E., - Wunder, wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des fünfzehnten bis achtzehnten jahrhunderts, Kulturhistorische studie von Prof. Dr. Eugen Holländer
32315: HOLLANDER, LOUIS SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Proefschrift [...] Rotterdam Wed. S. Benedictus 1892
37382: HOLLANDER, HAN - Voetbalglorie. Groningen, Stoomkoffiebranderij en Theehandel H.Smith [ ca. 1937 ], geïll. met 85 ingeplakte , echte foto-plaatjes van voetballers, geb., goed en compleet exemplaar.
66361: HOLLEMAN, F. A., - Dirk van Assendelft, schout van Breda en de zijnen
35182: HOLLEMAN JR., EGBERT JOHAN WERNHARD, UIT ZUTPHEN - Over de diurese na het drinken van water ´s-Gravenhage G. Naeff 1932
30334: HOLME, CH. ( ED.) - Daumier et Gavarni, with critical and biographical notes by H. Frantz and O. Uzanne, Londen, The studio, 1904, ill., hardback in half leather, splendid copy.
15422: HOLMSTRÖM, C.T. - Resa till Holland. Stockholm: Norstedt, 1915.
36000: HOLSBOER, PHILIPPUS ADRIANUS, UIT ZUTPHEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1855
59652: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
32815: HOLTE, JOHANNES ALBERTUS TEN, UIT DALEN - Specimen juridicum inaugurale, continens selectas observationes ad codicem patrium, quo regitur methodus procedendi in caussis criminalibus militaribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
64383: HOLTHAUS, P.D., - Wanderings of a journeyman tailor through Europe and the east during the years 1824 to 1840, translated from the third German edition, by William Howitt
32141: HOLTHE TOT ECHTEN, ANNAEUS GUILIELMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Disputatio juris publici inauguralis, de superiore procerum in regnum Belgico concilio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32813: HOLTHE TOT ECHTEN, HENRICUS GERARDUS, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, de auctoritate mariti, uxori in plurimis vitae civilis negotiis necessaria [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32017: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de liberalitate majorum nostrorum, quae academiis instituendis augendisque cognita est [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
32811: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de iure praetorio, cum apud Romanos. tum apud Anglos, ad ius civile supplendum et emendandum aptissimo [...] Groningen J. Oomkens 1822
31585: HOLTZMAN, JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de emancipatione juris Romani atque hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
56264: HOLWERDA, J.H., - Das grosse Steingrab bei Emmen, Overdruk Praehistorische Zeitschrift VI,1914, pp. 57-67 geïll.
64893: HOLYOAKE, C.J., - Heraldic Notes on the issue of Postage Stamps
33270: HOMANS, HENRICUS JOHANNES FREDERICUS, UIT PADANG - Specimen juridicum inaugurale de stellionatu [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
64850: HOMERI, - Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Gottl. Christ. Crusius. Erstes bis sechstes (letztes Heft)
66966: HOMERUS, - Homerus' Ilias & Odyssee [Complete set] - in proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door Dr. W.G. van der Weerd
7922: HOMMEL, LUC - Histoire du noble ordre de la Toison d'Or.
34896: HOMMELIUS, CAROLUS FERDIN. - De interrogationibus in jure faciendis hodie non sublatis [...] orationem Leipzig Langenheim 1750
67200: HOMMES, H.L., - Verzameling genealogieën van voornamelijk Groningse geslachten, delen I t/m VI with extensive annotations, additions, alterations etc. by H.L. Hommes.
6334: HOMMES, H.L. - Een uitgestorven tak van Wyttenhorst, overdruk Gelre XLVII, 3 p.
6174: HOMMES, H.L. - Tjaden, overdruk Ned. Leeuw 1944, 7 p.
57631: HOMMIUS, FESTUS; H. KUCHLIN; - Exemplaar van Cicero, Marcus Tullius, Opera Omnia, [Geneve]. G. Laemarium 1596, in geheel perkamenten band met op voorplat in goud "Hermannus Kuchlinus"en op achterplat "Anno MDC" (1600).
39776: HONDERS, H.J. - UIt de historie van de dorpskerk te Wassenaar, 's-Gravenhage 1937, 72 pag., geïll.
60108: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [22] Francisco Floro Anverpiano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title
24639: HONDIUS, HENDRICK - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660].
60106: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [20] De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title).
60122: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [47] Ioannes Vredemannus Frisius Leovardiensis.(Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60078: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [3] Dirck Bouts (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60084: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [13] Jan Vermeyen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60086: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [15] Henri met de Bles (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60380: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - The Colosseum with golf players
61702: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
53380: HONERT T.H.ZN, J. V.D. / B.J.BONGARD - Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde en onbesproke menschen die zig, eenige dagen, te Nieuwkerk opgehouden en de zaken aldaer nauwkeurig onderzogt hebben. Amsterdam, A. Wor, 1750.
34564: HONERT, JOHANNIS VAN DEN - Oratio de vita et obitu [....] Francisci Fabricii, [Franciscus Fabricius]. Leiden Luchtmans 1738
38876: HONERT, TACO HAJO VAN DEN - Syntagma dissertationum de stylo novi testamenti Graeco. Amsterdam G. Borstius 1702, 4o, ( 8 ) + 134 pag. Gebonden in modern half linnen.
65270: HONIG JANSZ. JR., J.,, - Nicolaas Ruychaver, of Geloof, liefde en vaderland : tafereelen uit de jaren 1566-1578
58752: HONIG, C.J. DR., - Het Huwelijk, medisch-etisch beschouwd, Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag, Loosduinen, Electrische drukkerij Kleywegt, 8 pag.
57524: HONIG, G.J.; - Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz jr." in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeling: De boekerij, Zaandijk 1900, 339 pag., gebonden in geheel linnen band.
1184: HONIG, G.J. - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Koog a.d. Zaan 1952. Geb. (halfleer), geïll., 478 p., groot 4°.
65706: HONIG, A. G., - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse Zendingskerk
43348: HONIG, G.J. - De watersnood van 1916. Plaatjesalbum Ter Wee's Theehandel, Zaandam [1917], 34 pag., geïll. met 72 ingeplakte plaatjes en en kaart.
44074: HONIG J.J. (SECRETARIS DER COMMISSIE); - Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden in het gemeentehuis te Zaandam, West-Zaan, T. de Jong, 1874, 142+32 pag.
8394: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE) - Timon, de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8397: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); VOLTAIRE (PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET) - De onbescheidene minnaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8399: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE - Melanide, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
31825: HOOFF, JANUS OP DEN, UIT VIANEN - Dissertatio juridica inauguralis sistens doctrinam jurisconsultorum romanorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
5620: HOOFS, JAN - Hoofs ... Hoezo...? [Rosmalen] 1993, 151 p., geïll.
25100: HOOFT, P.C. - Nederlandsche Historien.
52611: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Amsterdam/Leiden, Wetstein etc., 1704.
33424: HOOFT, ISAAC, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de foederibus [...] Leiden Joannes le Mair; Petrus Delfos jr 1773
34318: HOOFT HASSELAER, HENRIC. CONSTANTIN., UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione quam conjux binubus dare potest conjugi secundo [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
34336: HOOFT GRAAFLAND, FERDINAND FOLEF, UIT IJSSELSTEIN - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, secundum principia juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1819
35872: HOOFT, PIETER CORNELIS 'T, UIT VEEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
36078: HOOFT, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de fidejussoribus Leiden A. Elzevier 1699
40040: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H., - Friesland en de Friezen in de middeleeuwen, Leiden 1881, 226 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
34602: HOOG, H.P., UIT ROTTERDAM - XVI. theses juridicae. 1790
58768: HOOGENDIJK JZ., A., - Eenige beschouwingen over Een Nieuw Leven, geschetst door den hoogleraar J.T. Buys, betrekkelijk de Nederlandsche visscherijen, 's-Gravenhage 1867, 43 pag.
22438: HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP - Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p.
16426: HOOGEVEEN - Gids voor Hoogeveen. Uitg. V.V.V., Hilversum, Ned. Uitg.- en Reclamebureau, [1933], 48 p.
16425: HOOGEVEEN - Hoogeveen, met medewerking van het gemeentebestuur en V.V.V., Groningen, Alta [1923], 54 p.
33426: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de manumissionibus [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
55042: HOOGEVEEN, C. VAN E.A. / LUZAC, E. EN I.E. - Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
8407: HOOGEWERFF, G.C. - Petrus Dathenus. Tragedie in vijf bedrijven. Nijkerk, C.C. Callenbach, 1892.
59866: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HENRICUS IV IMPERATOR.
27656: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The union of Utrecht in 1579
27653: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Etsen uit de "prentbijbel" van De Hooghe (etchings from the 'prints' Bible' by De Hooghe)
27651: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN [Hermathena. Vignet voor G. Arnold, Historie der Kerken en Ketteren, Amsterdam 1701]
27649: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
27645: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27642: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beelden, devisen, schilderijen en zinnebeelden zich van buyten vertoonende op de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Statues, devises, peintures et emblems du dehors de l'Arc de triomphe devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27640: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
27637: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijn majesteit verwellekomt op het Binnenhof / Reception de sa Majesté dans la cour. [Willem III in 's Gravenhage]
27634: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - St JANS KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
27623: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
27621: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
27619: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ["Justitie over Jan Smidt, zyn vrou, zoon en dochter", 1538], ets, 22 x 32,5 cm, ongesigneerd.
27615: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Lykstatie van hare hoogheyt de princesse douariere...21 december 1675 [set van 2 bladen/set of 2 folios]
27613: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27611: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f".
27609: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
27606: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van Fürstenberg, 16 februari 1674]
27594: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
27592: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
27585: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) CIRCLE OF - Prins Wilhem Hendrik doet eet als stadhouder [10 juli 1672]
27583: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - d'Heeren van Utrecht presenteren des stadts sleutels anden koning van Vrankrijk, waer op den koning persoonlyk binnen Utrecht intreckt [ 5 juli 1672]
27581: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort capiteyn generael gemaakt, den 25 February 1672.
27579: HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN? - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27577: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); E. WALTEN - De Nyd en Twist-sucht nae't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen [...] Romeyn de Hooge [...]. Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van Rechten, die sy teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven, onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door den heer Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, was geteeckendt en overgegeeven aen de [...] heeren scheepenen aldaer, door C.R. theol. propon. Utrecht, Antony Schouten, 1690.
27575: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
27573: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); N. MUYS VAN HOLY? - Romein de Hooge voor den rechterstoel van Apollo, verdedigende zich wegens de snoode misdaaden en vuile lasteringen, welke hem in een zeker geschrift, geintituleerd Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid, enz. mitsgaders in verscheidene andere pasquillen te last gelegt worden. Haarlem, Romulus ab Alto, in de Venusbuurt, 1690.
27569: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beschryving van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [z.p.], [z.n.], [1690].
60788: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
60789: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60776: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AND VOUW, JOHANNES DE (CA. 1660-1707) - 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam]
59862: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAHOMETH
59864: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAJORINUS NUMIDA.
59826: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
59970: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
60793: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
60787: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
59860: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - NICOLAUS
59858: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MANES seu MANICHAEUS CORBICUS
59969: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
60056: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DAVID JORIS
60057: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - IOHANNES BUCHOLDI A LEYDA
61578: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER REFORMATIE door BRANDT.
8161: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHOUWBURG Van NEDERLANDTSE VERANDERINGE door ROMEYN de HOOGHE. Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des vereenigde staets door den Fransen oorlog gebrouwen in historieele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn.
60053: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Innemen van Damiaten 1188 [Capture of Damietta]
59971: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE OUDE DOELEN. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59972: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HEEREN LOGEMENT. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59996: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Allegory of the victory of William III in 1673
60055: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MARTINUS LUTHERUS
59834: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
59874: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THEODOR SUTOR.
8162: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. [...] , twee delen, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706-1707
59870: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEO X.
22806: HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER - Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-2-1889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.
4628: WITTERT VAN HOOGLAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Van Scherpenseel. Z.p. z.j., 27 p.
4830: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Vinck genoemd heeft. 's-Gravenhage 1906, 29 p.
34234: HOOGLANDT, ELIAS AEMILIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum varii argumenti [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1822
28022: HOOGLEERAAR, EEN [ = J.J.M. DE GROOT ] - Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
56282: HOOGSTAD, WILLEM, - Grote-of Sint Laurenskerk Rotterdam, Groningen 1975, 27 pag. [Bibliografie]
63719: HOOGSTRATEN, W.J., - letter dated 24 August 1923 from boek-, kantoor-, en kunsthandel W.J. Hoogstraten, Noordeine 98, Den Haag
17746: PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN - Fabularum Aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum serenissimi principis Nassavii. Amsterdam, François Halma, 1701.
66596: HOOGSTRATEN, DS VAN, - Woorden gesproken bij het open graf van Johan Herman Bosken.
8409: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN - Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1771]. Vervolg op Johan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1777]. [2 delen]
43096: HOOGSTRATEN, FRANS VAN / R. DE HOOGHE - Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668.
64710: HOOGSTRATEN, P. VAN, - De waare vrienden van vaderland en Oranje, door P. van Hoogstraten.
64719: HOOGSTRATEN, DAVID VAN, - Phaedri augusti liberti fabularum Aesopiarum collectio | Verzameling der Ezopische fabelen van Fedrus gevreyden slaef des keysers Augustus
8417: HOOGVLIET, ARNOLD - Vervolg der mengeldichten. [Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753].
31957: HOOGVLIET, JANUS MARIUS, UIT SPAARNDAM - Studia Homerica. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
64704: HOOGVLIET, ARNOLD, - Eerkroon, voor de stede Vlaerdinge
63831: HOOIJER, C., - De Philanthropie der maatschappij tot nut van 't algemeen. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering dier maatschappij den 12e augustus 18556 door C. Hooijer
66185: HOOIJSCHUUR, R., - Een gekortwiekte huischmusch, het dagboek van Lambertus van Calcar Zaandijk 1845-Koog aan de Zaan 1905
64745: HOONAARD, W. V.D., - Letterschoof, of Landelijke vruchten voor verstand en hart
42283: HOONAARD, W. V.D. - Overzigt der uitgestrektheid van het gebied der Vereenigde Nederlanden in 1790 en van de verschillende staatkundige verdeelingen die hetzelve sedert die tijd heeft ondergaan. Amsterdam, 1831.
67261: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER, - De Kanonneerboot: Vaderlandsche Romance, door A. van der Hoop Jr.
8435: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 2e druk. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8436: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 3e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
67495: HOOP SCHEFFER, J.G. DE, - Het Nederlandsche karakter der Maatschappij tot nut van 't algemeen. Aanspraak gehouden bij de opening der algemene vergadering der Maatschappij den 11den Augustus 1857.
8427: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het Pinksterfeest. Dichtstuk. Amsterdam, W. Messchert, 1836.
8421: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Aan de vorsten van Europa. Dichtstuk. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
30486: HOOP, J.H. V.D. - Raoul Hynckes, Amsterdam 1947, 42 pag. + ill., geb., met stofomslag.
30564: HOOP SCHEFFER, D. DE E.A. - De meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Amsterdam 1966, 271 pag., geïll.
65437: HOOP, A. VAN DER, - De dochter van Dominique, blijspel met zang. 't Fransch zeer vrij gevolgd.
64685: HOOP, A. VAN DER, - Het slot van IJsselmonde. Een berijmd verhaal; door A. van der Hoop, Jr.
8437: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Geen aalmoes. Dichtregelen. Den Haag, H.C. Susan C.Hz., 1852.
16430: HOORN - Gids voor Hoorn door J.C. Kerkmeijer/Guide to Hoorn translated by C. Kerkmeijer-de Regt. Uitg. V.V.V. Hoorn 1930, 80 p.
16427: HOORN - Geïllustreerde Gids voor Hoorn en omstreken, Hoorn, A.C. Boldingh, [ca. 1900?], 64 p.
16429: HOORN - Gids voor Hoorn door S.H.A. Esser. Uitg. met medew. V.V.V. en K.v.K. West-Friesland [ca. 1924], 80 p.
32101: HOOYKAAS, ISAÄC, UIT NIEUWE TONGE - Geschiedenis der beoefening van de wijsheid onder de Hebreën. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1862
5980: HOPFENGÄRTNER, DOROTHEE VON - Unsere tante Rappard [= Adelheid von Rappard, geb. von Massenbach]. Ein Lebensbild mit Anhang ihrer eigenen Briefe, Stuttgart [1896], 218 p., geb., geïll.
60378: HOPFER, LAMBERT (FL. 1520-1530) - Ornament print
35524: HOPP, JACOBUS, UIT WOLINO-POMERANUS; PRAESES: FRANCISCI, GEORGIUS GREGORIUS - Dissertatio historica de litanis [...] Leipzig Christian Scholvien 1693
60544: MONOGRAMMIST "J.W.B." (19TH CENTURY) AFTER J.F. HOPPENBROUWERS (DEN HAAG 1819-1866) - Mountainous landscape with the river Rhine (Rijn) in the foreground.
64437: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1927
64439: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidus postcards
64436: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1924
63734: HOPPERI, JOACHIM, - Epistolae ad viglium ab aytta zuichemum sanctioris consilii praesidem
34910: HOPPESTEYN, ADRIANUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de quaestionibus per tormenta Leiden A. Elzevier 1703
60986: HOPTON, STRETTON GRANSOME, CANON FROME, BISHOPS FROME, GEORGE III - Grant of arms donated by Isaac Heard, Garter, principal King of Arms and George Harrison, Clarenceux, King of Arms of the south east and west parts of England, to the reverend William Hopton (?-1841), heretofore known as William Parsons of Stretton Gransome in the county of Hereford, now city of Hereford clerk in order to grant him the arms belonging to the name of Hopton he took earlier in the year by Royal decree.
1194: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p.
55449: HORA ADEMA, W.R. - 1889-5/11-1905. Stellingen. Met een voorwoord van dr. Ballard. Het huwelijk van echte minderjarige kinderen i.v.m. art. 92 B.W. Apeldoorn, 1905.
55450: HORA ADEMA, W.R. - 1909. Dichterlijk nationaal gedenkschrift, A-Z, bij de koninklijke geboorte uit het stamhuis Oranje-Nassau-Mecklenburg. Apeldoorn 1909.
55456: HORA ADEMA, W.R. - Gedachten bij gelegenheid van drie jubelfeesten. Apeldoorn, 1911.
55859: HORA SICCAMA, J.; E.A. - Verslag van de commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. Utrecht, [1826].
55452: HORA ADEMA, W.R. - Negen Fransche sonnetten. Koningin Wilhelmina lied (...) en Adres Hora Adema aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (...). Apeldoorn, 1911.
66302: HORA SICCAMA, J.H., - Levensbericht van Jhr. Mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland door Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama
66552: HORA SICCAMA, J.H., - Sir Gabriel de Sylvius
31847: HORA SICCAMA, JOHANNES, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de ministerio publico [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
42422: HORATIUS FLACCUS, Q. - Traduction nouvelle des satyres, des epistres et de l'art poetique d'Horace. Suivant la copie Imprimee. Paris, 1694.
8442: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
8444: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.); JOHANN GOTTFRIED LUCAS HAGEMEISTER - Het hoogste lot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1795.
34450: HORN VAN DEN BOS, JOZEPHUS JOHANNES LEONARDUS VAN DER, UIT VOORSCHOTEN - Colpohysteropexie Leiden J.T. Schut 1894
64687: HORN, W. VON [PSEUD. OERTEL, F.W.P.], - Friedel de zwerver. Eene geschiedenis uit het Duitsche volksleven
42833: HORNIUS [= HORN], GEORGIUS - Orbis imperans. Leiden, F. Lopez de Haro 1668 [gedrukt door wed. en erven J. Elzevier].
43162: HORNIUS, GEORGIUS / B. BEKKER / M. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de Scheppinge des werelts tot (...) 1666 (...) laatste druk. Amsterdam, J. Rotterdam, 1735.
51384: HORODISCH, A.; - The book and the printing press in printer's marks of the 15th & 16th centuries. Amsterdam 1977, 79 pag., geill., geb.
25056: HORST, TIELEMAN VAN DER - Theatrum machinarum universale of Nieuwe algemeene bouwkunde, waar in (...) geleerdt het maaken van (...) trappen.
17078: HORST, I.B. - A Bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch Reformer. With a census of known copies. Intr. H. de la Fontaine Verwey. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1962.
8445: HORST, JOHANNES JOSEPHUS VAN DER - Oud en nieuw. Nederlandsche legenden. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1887.
64876: HORST, C, - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur
55537: HORTENSIUS VAN MONTFOORT, L.] - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) van den oproer der weder-dooperen, Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset. Enkhuizen, J.L. Meyn, 1614.
36236: HOSEMANN, JOHANN GERHARD, UIT HELMSTEDT; PRAESES: ERDMANN, ADAM - Exercitatio moralis de usuris .... Wittenberg Witwe A. Bruening 1683
53988: HOTZ, H.P. - Antwoord uit naam van eenige leden der familie van wijlen den heer Lammers en mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, naar aanleiding der 'Opheldering en mededeeling' van de heeren J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., erfgenamen-boedel beredderaars van wijlen mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, overleden te 's Gravenhage den 6 Januari 1874. 's Gravenhage, mei 1876.
39736: HOUBOLT, E.C. - Wassenaar, gids van de vereeniging Wassenaar Vooruit, Leiden [ ca. 1930? ], 104 pag., geïll. ( vierkant formaat ) met veel advertenties.
60806: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
67511: HOUBRAKEN, J., - Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal.
66305: HOUBRAKEN, J., - Maria Reigersbergen, Vrouw van Hugo de Groot. Portrait
66772: HOUBRAKEN, J., - Jan Wagenaar, historieschryver der stad Amsterdam, aldaar gebooren, den 21 October 1709.
67509: HOUBRAKEN, J., - Johan van Oldenbarneveld, Heer van Berkel en Roderys, advokaat 's Lands van Holland.
60804: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
63526: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) - Portrait of Pieter Langendijk (tekenaar Pieter Langendijk).
66304: HOUBRAKEN, J., - Mr. Hugo de Groot, Raad en Pensionaris te Rotterdam. Portrait
42304: HOUBRAKEN, A. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 3 delen, 2e druk, 's Gravenhage, 1753.
67510: HOUBRAKEN, J., - Jacob van Heemskerk. Admiraal.
1202: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleyda Wolfsen, Derck Hardensteyn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden. Zwolle 1899. geb. Geïll., 524 p.
33432: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Disputatio juridica de officio praefecti vigilum circa indendia [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
33918: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Dispuatio juridica inauguralis de rationibus veterum jctorum falso suspectis [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
15429: HOUGH, P.M. - Dutch life in town and country. Londen: Newnes, 1901.
67390: HOURTICQ, LOUIS, - Le Musée du Louvre. Peinture. Sculpture. Objets d' art. Histoire - Guide de l' art
50848: HOUSMAN, LAURENCE [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Arabische Nachtvertellingen. Naverteld door Laurence Housman, met 24 platen naar aquarellen van Edmund Dulac, Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1912].
26052: HOUTE DE LANGE, C.E.G. E.A. (RED.) - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110 jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1993, 's-Gravenhage 1993, 175 pag., geb., oblong.
24717: HOUTE, DAMIANUS VAN DEN - Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
65351: HOUTEN, J.J. VAN, - Lierzang, ter gelegenheid van de plegtige wederinhuldiging van 's lands Hooge School te Leyden op den 6 van slagtmaand 1815
67392: HOUTEN, S. VAN, - Onberaden plannen
8446: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722.
34604: HOUTEN, BARTHOLOMAEUS ADRIANUS, UIT DEN HELDER - IV theses juridicae. 1792
64654: HOUTEN, W. VAN, - Reis van Rotterdam naar Londen; benevens een beschrijving der laatstgenoemde stad door W. van Houten met afbeeldingen, Paul's Reis te voet van Amsterdam naar Weenen in het merkwaardige jaar 1848, Parijs en Londen. door L. Kalisch
53433: HOUTEN, B.A. VAN (UITG.) - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag aan zijne vrouw begaan, den 22 sten Januarij 1803 te Amsterdam te recht gesteld ... uitgegeven door mr. B.A. van Houten, lid van het committé van justitie aldaar. Amsterdam, H. Gartman 1803.
8449: HOUTMAN THZ, JOANNES (VERT).; PIERRE ALEXANDRE PIEYRE - De school voor de vaders, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
64868: HOUTTUYN, M., - De echte Benzöin-boom en Kamfer-boom van Sumatra
36651: HOUVEN VAN OORDT, ADRIAAN JULIUS VAN DER, UIT HEERDE - Het regeerings-reglement van Suriname Leiden Brill 1895
34934: HOUWING, J.F. - Wet en rechter, rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1895
60258: HOVE, FREDERICK HENDRICK VAN DEN (1628-1698) AFTER VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Mr IACOB CORNELISZ DIENAER DER GEMEINTE CHRISTI.... (portrait of Jacob Cornelisz. van Daalen)
64124: TEN HOVE, JAN JACOB, - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt
26562: HOVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G., BARON VAN - Van Hoëvell- Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht, Alphen a/d Rijn 1999, 310 pag., geb., geïll, met losse stamboom
26124: HOVENDEN, R. - The Registers of the Wallon or strangers church in Canterbury, 3 volumes, Lymington 1891-1898, 886 pag., [ publication of the Huguenot Society ].
36616: HOVY, JOHANNES, UIT LEIDEN - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek Groningen Wolters 1966
65209: HOWARD, J.J., - The Wardour Press Series of Armorial Bookplates, Baronets, from the collections of Joseph Jackson Howard.
67027: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, ANTONIUS, UIT ROTTERDAM, - Verslag omtrent den toestand van het Museum van Oudheden te Rotterdam over het jaar 1928.
32105: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, ANTONIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de administratione aggerum et agrorum aggeratorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
42853: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (ILL.) - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 maart 1889 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manege. Rotterdam, 1889.
22824: HOYTEMA, VAN - Stuk betr. faillissement vennootschap Gebrs. Van Hoytema, z.j. (ca. 1920?)
64742: HOZIER, CH. DE, - Indicateur du grand Armorial General de France. Receuil officiel dressé en vertu de l'edit de 1696
57400: HRDLICKA, J., - Prazska heraldica, z. pl., 1993.
52573: HUBBARD, L.L. - Sjouke Gabbes, Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe. De historie van den El-Ho. Een episode uit de Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes door Hendrik Smeets 1708. Herdrukt naar het origineel (...) en vergeleken met de historie van Robinson Crusoe. 's Gravenhage, 1921.
1206: HUBBARD, WILLIAM H. - Familiengeschichte. Materialen zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. München 1983, 277 p.
36130: HUBEL, JOHANNES, UIT NORDLINGEN, ZWEDEN; PRAESES: OLPIUS, SEVERUS CHRISTOPH - Disputatio politica de natura civitatis Jena Johann Nisius 1659
34696: HUBER, ZACHARIAS - Oratio [funebris] D. Sebastiani Schelkens Franeker J. Gyzelaar 1700
34361: HUBERT, GULIELMUS PETRUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de criminibus et delictis adversus leges fundamentales commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1832
35974: HUBERT JR., WILLEM PETER, UIT ZWOLLE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
43574: HUBERT, EUGENE - Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du prince-eveque de Liege a Paris et a la Haye (1785-1794), Brussel 1921, 4o, 370 pag.
36166: HUBLER, JOANNES CONSTANTINUS, UIT ERFURTH; PRAESES: WAGENER, GOTTFRIED - Scriptores qui de sua ipsi vita exposuerunt ... Wittenberg Prelo Creusigiano 1716
60931: HUBNER, JOHAN - Beknopte vragen, en grondige antwoorden. Behelsende de genealogie der [...] voornaamsten potentaten. [with:] Beknopte vragen over de geslacht-registers.
17027: HUBREGTSE, S. (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman. ‘s-Gravenhage: SDU, 1989. (Rietveld-project 56).
65142: HUDIG, F.W., - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 73e algemeene vergadering op maandag 18 mei 1931: penningen betrekking hebbende op de Salzburger emigranten; "De Jacobsstaf"; een schilderij van J. Smies en iets over zijn maker
5640: HUDIG, DIRK EN J. HUDIG DZ - Familie Hudig, [Hilversum 1923], 50 + 9 + 7 + 10 p., geb. in geheel leer, getypt. Ook betr. fam. Larwood, van Coopstad, Stocke.
37076: HUDIG, C.J. E.A. - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de 18e eeuw, georganiseerd door het K.O.G. en de Vereeniging Het Kantsalet in de zalen van het K.O.G., Amsterdam 1931, 94 pag., geïll.
31108: HUDIG DZ, J. - Familie Hudig, Hilversum 1923, 79 pag.
36710: HUDIG, F. W. - Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd Amsterdam Hertzberger 1928
36978: HUDIG, F.W. - Das Glas mit besonderer berücksichtigung der sammlung im Nederlandsch Museum voor geschiedenis en kunst in Amsterdam, Wenen 1923, 133 pag., orig. papieren omslag, geïll. [ dissertatie ].
66316: VER HUELL, - Letter written by Ver Huell to the Vice Amiral Comte de l'Empire commandant en chef l'escadre du Texel dated 22 March 1813
28178: HUET, A - Amsterdam een zeestad. Eene studie over de verbinding van Amsterdam met den Boven-rijn en de droogmaking der Zuiderzee, Rotterdam 1880, 83 pag., met 4 uitslaande kaarten. Bibliotheekstempels.
34762: HUET, THEODORE GERTRUDE - De staat en de ouderdom in het Vereenigd Koninkrijk (Old Age Pensions act 1908) Leiden G.L. van den Berg 1912
24952: HUFELAND, CHR. W.; - Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern.
66096: HUFELAND, CHR. W.;, - System der parktischen Heilkunde. Ein Handbuch fur academische Vorlesungen und fur den practischen Gebrauch.1.Bd.: Allgemeine Therapeutik; 2/1.Bd.: Spezielle Therapeutik: Fieber. Localentzündungen; 2/2.Bd. Spezielle Therapeutik: Hautkrankheiten. Vergiftungen
66308: HUFFEL, N.G. VAN, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 54e algemeene vergadering op maandag 20 mei 1912: De techniek van Ploos van Amstel in zijn prentwerk.
66050: HUFFEL, W.C.VAN, - Willem Bentinck van Rhoon. Zijn persoonlijkheid en leven. 1725-1747.
66913: HUFFEL, N.G. VAN, - Oude Kunst, een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. 4e jaargang 1918.
1210: HÜFFER, MARIA - Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert.
31488: HUHNHAUSER, A - Rostocks Seehandel von 1635-1648 ( nach den Warnemünder Lizentbüchern ) I. Die Schiffahrt. Rostock 1914, 149 pag., geb. [ Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock VIII ].
36342: HUHOLD, MARCUS PAULUS, UIT QUEDLINGEN; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS - Animadversiones criticae in ephemeridum literatarum inprimis hodiernarum methodum Wittenberg Fincelius 1716
33045: HUIGH, CORNELIUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis, continens illustres disquisitiones quasdam ex materia testamentorum defumtas [...] Leiden Sibrand Verruwhert 1664
65796: HUIJBERS, H.F.M., KLEIJNTJENS, J. AND VAN HOECK, F., - Corpus Iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in de Bourgondische Monarchie, Deel I Haarlem
17080: HUISKAMP, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kider- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Leiden: Primavera Pers, 2000.
30262: HUISKEN, J. E.A. - Jacob de Wit, de Amsteltitiaan, Amsterdam 1986, 67 pag., geïll.
16431: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken. Uitg. V.V.V. Huizen, [1923] 64 p.
16432: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen en omgeving. Uitg. Nat. Uitg. en Reclame-bureau, Vlaardingen, 1933, 16 p.
20280: HUIZINGA, J - Mijn weg tot de historie, Haarlem 1947, 54 p., geb., geíll.
57588: HUIZINGA, C., - Cornelis Huizinga en Martha Fernanda Smilde. Genealogische aantekeningen, Heerenveen 2003, geb., 220 p, geill.
66306: HUIZINGA, J., - Over de oudste geschiedenis van Haarlem. Voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der VEREENIGING "HAERLEM", op 15 februari 1907 door Dr. J. Huizinga.
33644: HUIZINGA, D. - De ontwikkeling der nieuwere physiologie.
36558: HUIZINGA, J. - Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur Haarlem Tjeenk Willink 1933
6342: HULKENBERG, A.M. - Van Zanten 1862-1987. Gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der B.V. Kon. Ned. Bloembollenkweekerij en exporthandel Gebroeders Van Zanten Hillegom, Kampen 1987, 93 p., geb., geïll.
1216: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse. Zaltbommel 1966. Geb., geïll., 314 p.
67010: HULLE, PIETER VAN, - Memoriael vande overkomste der Vlamingen hier binnen Haerlem.
65565: HULLE, P. VAN, - Address/oproep/request: Aenden Wel-gheboren Edelen ghestrengen Heere Iohan Wolphaert van Brederode from Pieter van Hulle, lywaet ende Camerickx-doeck bleycker inde Heerlickheyt van Heemstede
31887: HULLEMAN, J.G. - Disputatio critica de Annalibus Maximis Amsterdam Seyffardt 1855
5648: HULLU, J. DE - Geslachtsregister van de familie De Hullu 1627-1897, Deventer 1897, 54 p., geïll.
33197: HULSKEN, JOANNES TIMON HENRICUS, UIT LOSSER - Dissertatio iuridica inauguralis de principio, e quo delicta agraria in cautionem securitatis publicae gravioribus coercentur poenis, deque huius principii ortu atque progressu [...] Groningen M. Smit 1833
64683: HULST, N. VAN DER, - Luim en ernst of verklaring en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, welke van eijeren ontleend zijn
35972: HULTMAN, CAROLUS GERARDUS, UIT SAMARANG - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
30660: HUMBERT, E. E.A. - La vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard ( 1702- 1789 ), Amsterdam 1897, 220 pag., geb., geïll., goed exemplaar, goud op snee.
64587: HUMBERT, ED., REVILLIOD, A., TILANUS, J.W.R., - la Vie et les Oeuvres de Jean Etienne Liotard (1702-1789). Étude biographique et iconographique par Ed. Humbert et Alphonse Revilliod et J.W.R. Tilanusby HUMBERT, ED., TILANUS, J.W.R. & REVILLIOD, ALPHONSE
65334: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale Recherche Sur Les Chaines de Montagnes et la Climatologie comparee
66017: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale. Recherche sur les chaines de montagnes et la climatologie comparee par A. de Humboldt.
47824: HUMBOLDT, A. VON / KLETKE, H., - Reisen in europaischen und asiatischen Russland, 2 delen in een band, Berlin 1855-1856, 358+361 pag., half leer, met portret.
16436: HUMMELO - Wandelen in Hummelo en Keppel door J.G. Vos. Uitg. V.V.V., 1976, 40 p.
16435: HUMMELO - Gids van Hummelo en Keppel. Uitg. V.V.V. [ca. 1946], 24 p.
36270: HUNERWOLFF, JACOBUS AUGUSTINUS, UIT ARNSTAD; PRAESES: FRIDERICI, JOHANN ARNOLD - Disputatio de fluore albo mulierum Jena S. Krebs 1666
8456: HUNT, LEIGH; E.J. POTGIETER (VERT.) - Studies en schetsen. Vertaald uit het Engels. Deventer, M. Ballot, 1842.
42006: HUNUSGA, W. VAN - Doorbraak. Bekroonde novelle, 2e druk, Haarlem [ca.1900?]. 48 pag., ingenaaid, omslag met houtsnede van overstroming.
20442: HUPP, OTTO - Wider die Schwarmgeister! Erster teil : Berichtigung irriger meinungen uber das wappenwesen; Zweiter teil: Beitrage zur entstehungs- und entwicklungsgeschichte der wappen; Dritter teil : Zu den neuen Staatswappen. Zum Wappengebrauch der Städte und der Bürgerlichen. Der Runenstar. Hantgemal und Wappen. München 1919, 96 p.De drie delen in cassette.
64812: HUPP, OTTO, - Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, heft 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; heft 2: Pommern, Posen und Schlesien; heft 3: Sachsen und Schleswig-Holstein
34912: HURCK, PETRUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de testamento inofficioso Leiden A. Elzevier 1707
33414: HURGRONJE, STEPHANUS MATTHAEUS - Oratio de calculo Minervae [...] Delft C. v. Graauwenhaan 1758
6506: HUSA, VACLAV - Der Mensch und seine Arbeit. Die Arbeitswelt in der bildenden Kunst des 11. bis 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971. Geb., geïll., 228 p.
59086: HUSSEM, WILLEM, - Motet, 16 gedichten 1963. 18 pp.
55839: HUTCHINSON, PETER ORLANDO - De kronyk van Gretna Green. Naar het Engelsch. Deventer, Ballot, 1844.
35200: HÜTSCHLER, FREDERIK WILLEM ANTON, UIT BEMMEL - De gekozene woonplaats Leiden Somerwil 1890
66912: HUTTER, H., LHOTSKY, W., - Julius Schnorr von Carolsfeld : römisches Portra tbuch im Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste in Wien.
32345: HUUSSEN, AREND HENDRIK, UIT LEIDEN - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838. Proefschrift [...] Amsterdam Holland Universiteits Pers 1975
8465: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Arzases, of 't Edelmoedig verraad, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
53408: HUYDECOPER, T.C.R. - Moord en doodvonnis in 1843. Een woord van ernst en liefde. Uit de nalatenschap van T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1876.
67619: HUYDECOPER, T.C.R., - De afschaffing van den sterken drank, een werk van ware menschenliefde: toespraak gehouden ter opening van de 7de jaarlijksche vergadering van bestuurders en correspondenten der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, bij de eerste openbare zamenkomst in het kerkgebouw der Doopsgezinden te Haarlem, op den 13 Junij 1849.
8461: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius, waar achter volgen eenige bijvoegsels en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y en twee bladwijzers. Amsterdam, E. Visscher en J. Tirion, 1730.
33524: HUYDECOPER, JOAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale sistens animadversiones ad statuta quaedam Amstelodamensia [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1791
34306: HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici sistens quaedam de historia et theoria mandati in regiminis forma repraesentativa [...] Utrecht Kemink en Zoon 1847
64715: HUYDECOPER, T.C.R., - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank.
8463: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidus. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 2e druk. Leiden, A. en J. Honkoop, 1782-1791. [2 van 4 delen]
15433: HUYGEN, D. - Holland zooals wij het zagen. Teekeningen van Paul Bodifée, beschrijvenden tekst van D. Huygen. Amersfoort: Wascholinefabriek, [1931].
8467: HUYGEN, JAN; GESINA BRIT - Stichtelyke rymen op verscheide stoffen. Waaragter een brief van een moeder aan haar toekomende kind. Amsterdam, Jacob ter Beek, [c. 1740]. [2 delen in 1 band]
58746: HUYGENS, H., - De schroef, Amsterdam 1852, 40 pag., geïll met uitslaande litho.
58788: HUYGENS, CORNELIE., - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van ''De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman, Amsterdam, H.J. Poutsma, 1899.
63944: C. HUYGENS - Koren-bloemen. Nederlandse gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. W. Bilderdijk.
67572: HUYGENS, C., - Journaal van Constantijn Huygens, den zoon (Handschrift van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam). (4 delen, register en aanteekeningen en verbeteringen op het register)
34606: HUYGENS, J. H. , UIT 'S-GRAVENHAGE - XVI. theses juridicae. 1792
3232: HUYSER, J.G. - De voorouders van Christus. Rotterdam 1951, 116 p., offset, geïll.
36108: HUYSINGA, JOANNES WILLEM - Schuld und schuldursache (Causa). Amsterdam Schroder 1901
33526: HUYSMAN, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale aliquot juris civilis quaestiones circa dotes sistens [...] Leiden Gerardus Potvliet 1758
64535: HUYTTENS, J., - l'Art de verifier les genealogies des familles belges et hollandaises.
31438: HYE, F.H. VON - Auf den Spuren des Deutschen Ordens in Tirol, Bozen 1991, 351 pag., geb., geïll.
31490: HYE, F.H. ( ED.) - Staaten, wappen, Dynastien. XVIII Int. Kongres für Genealogie und Heraldik, Insbruck 1988, 571 pag., geïll., geb.
26374: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, Eerste stuk, Haarlem 1900, 227 pag., geb., geïll.
67198: IAMBLICHUS., - Life of Pythagoras, or Pythagoric life. Accompanied by fragments of the ethical writings (...) and a collection of Pythagoric sentences from Stobaeus and others. Translated from the greek by Thomas. Taylor..
32417: ICKSTATT, JOHANN ADAM VON - Vindiciae iuris caesarei investiendi et iuramenta fidelitatis de novo recipiendi a vasallis [...] München / Ingolstadt J.F.X. Crätz 1762
67327: IDDEKINGE, A.A. V., HOP, J., - Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog. Heeren raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden, 23 September 1751.
30874: IDEMA, E.D. E.A. (RED.) - Familieboek Idema. Beschrijving van een familie Idema, Westerlee 1968, 128 pag., geb., geïll. ( met 3 pag. aanvullingen ).
39858: IDEMA, B - Welkom groet aan (.....) Willem Carel Hendrik Friso (....) door de burgeren van Oost- Keimpema Espel in Leeuwarden als Z.H. na het volbrengen zijner letter- oeffeningen in de Hoge scholen te Franeker en Utrecht ( ....) in zijn (...) geboorte stad van de burgerschap wierde ingehaalt, Leeuwarden, H. Koopmans, 1729.
1234: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind. Leiden 1946. Geb., geïll. (en met twee losse bijlagen), 112 p.
54964: IDSINGA, S.H. VAN - Zedig en vrymoedig onderzoek van S.H. van Idsinga, hooftman in de hoge justitie-camer van stat Groningen en Ommelanden (...) of de volmagten ten lants-dage in Frieslandt (...) tot het exerceren van criminele jurisdictie geregtigt en bevoegt (...) zijn. Groningen etc., L. Huisingh etc., 1777.
32077: IDSINGA, SIMEON PETRUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure praescriptionis, in primis in causus criminalibus [...] Groningen J. Römelingh 1808
34836: IDSINGA, ARNOLD MEIIERT JOHAN VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris naturae inauguralis de actionum humanorum rectitudine Groningen J. Dikema 1783
35358: IDSINGA, J.W.H.M. VAN - Prent voor de promotie van Mr J.W.H.M. van Idsinga Leiden Somerwil 1880
56042: IDZERDA, W.H., - De broomverfdruk in de praktijk, Amsterdam, 1917, 72 pag. text en 39 afbeeldingen.
56956: IFFLAND, A.W.; - Die Advokaten. Ein Schauspiel in 5 Aufzugen. Leipzig 1800.
18278: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; AUGUST WILHELM IFFLAND - Schynverdienste. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
60860: AFTER MONOGRAMMIST IFL - Pinxter Digt an mijn Seerwaarde Ouders [Wish card, Pentecost]
30310: IHLE, B.L.D. - Portretten van kunstenaars 1500- 1800, Rotterdam 1969, 59 pag. + 20 platen.
30732: IHLE, B.L.D. - Van wambuis tot frac. Het kostuum in de prentkunst ca. 1450- ca 1800, Rotterdam, Boymans, [ ca. 1970 ], 56 pag. + ill.
60442: (AFTER?) HENDRIK KOBELL II (1751-1799) - Sailing boats on a rough sea close to the shore
65393: IJNTEMA, J.W., - Aan den heer B.H. Breede. 22 october 1847
33027: IJSSEL DE SCHEPPER, GERHARD ANTONY, UIT DEVENTER - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1908
20938: IMHOF, A.E. - Historische demographie als Sozialgeschichte. Giessen und Umgebung vom 17 zum 19 Jahrhundert. Teil I+II, Darmstadt 1975, 1121 pag.
1136: IMHOFF, JACOB WILHELM - Regum pariumque magnae Britanniae historia genealogica.
65356: IMME, WILLEM, - De dankbare. Eene fransche geschiedenis.
33580: IMMERSEEL, HUBERTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus hodiernis [...] Leiden Cryn Visser 1745
64387: IMMERZEEL JR., J, - Lotgavellen van Balthazar Knoopius; luimig beschreven door J. Immerzeel Jr. met vier karikatuur platen
65290: IMMERZEEL, J., - Voor opgeruimden van geest
8476: IMMERZEEL, JOHANNES - Gedachten van Matthias Claudius, verzameld uit zijne werken. Amsterdam, J. Immerzeel, junior, 1836.
41808: IMMERZEEL JR., J - Lofrede op Rembrandt, Amsterdam, bij den schrijver, 1841.
2354: SEMI-IMPERATOR - Semi-imperator 1888-1918. Eine genealogisch-rassengeschichtliche Aufklärung zur Warnung für die Zukunft - ein packender Kommentar zu den Semi-Alliancen im besondern und Semi-gothaischen Erkenntnisse im allgemeinen. München: Franz Eher, 1919. 12°: 206 p.
55097: INCREPANT, NATHAN - Tweede ernstige nieuwjaarswensch opgedragen aan den zeer vermaarden heere Willem Kleef, priester te Alkmaar. z. pl., [ca. 1741].
23230: INDIË, INDISCH DRUKWERK 1828, BRINK - Boekje van A. Brink, "Het eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Verkort. Gedrukt te Pasoeroean bij Tjokro die Wirio 1828", 4°, 18 p.
22520: INDIE, MALANG, LT. E.J. ETTLY - Drie fotoalbums uit 1949, afkomstig van vaandrig (later luitenant) E.J. Ettly, werkzaam bij de plaatselijke geniedienst te Malang. Veel over de herbouw van vernielde gebouwen e.d. Ook foto's van de souvereiniteitsoverdracht en van de feesten t.g.v. het 2-jarig bestaan van de Geniedienst Malang.
22506: INDIË, KIESRECHT, MEYER RANNEFT - Stukken betr. de “Kiesrechtcommissie”, ‘belast met het ontwerpen van een schema voor de algemene beginselen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen welke zullen worden ingesteld na totstandkoming van het wetsontwerp betr. de bestuurshervorming’. 1921-1923. Manuscript en getypt, ca. 30 p., folio.
22500: INDIË, PALEMBANG - Naamlijst residenten van Palembang, 1811-1921. Getypt, 2 p., folio.
22498: INDIË, KOMERING OELOE - ‘Aloeran van “Boedjang” en “Gadis” in de marga’s Semandawai Soekoe I, II en III, onderafdeling Komering Oeloe’. Getypt (ca. 1922), folio, 14 p.
64527: INGEN HOUSZ, A.H., - Verslag over het eerste 25 jaar bedrijf van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. aan den Raad van Commissarissen uitgebracht door Ir. A.H. Ingen Housz, Vertrouwelijk, niet bestemd voor publicatie
55527: INGRAM, JOHN KELLS - Geschichte der Sklaverei und der horigkeit (...) Deutsche bearbeitung von Leopold Katscher. Dresden/Leipzig, C. Reissner, 1895.
32885: INNHAUSEN UND KNIPHAUSEN, FERDINAND FOLEF VON, UIT MIDWOLDA - Specimen historico-politicum inaugurale de provinciae Groninganae regiminis forma antiqua et nova [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
54436: INTHIEMA, HERO AB - Circa gentilitiae familiarum domos (...), Disquisitio juridica, ortu suo producta ex causa nobilissimi & strenui herois D. Georgii a Lyauckema (...) contra nobil. Camsteranos a Senatu Frisiorum. Leeuwarden, A. Radaeus, 1619. [gebonden met:] Dezelfde, Responsum juridicum secundum pro maturanda Phrisiorum supremae curiae sententiae executione, adversus frivolas Camsteranorum exceptionis. Leeuwarden, A. Radaeus 1618. [en met:] Dezelfde, Responsum breve tertium & postemum hac in executionis causa Laucumana contra Camsteranos. Leeuwarden, A. Radaeus, 1618.
1254: INVENTARIS - Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853. 's-Gravenhage 1940, 456 p.
4718: INVENTARIS - Inventaris van de Collectie Van Spaen. 's-Gravenhage (Hoge Raad van Adel) 1951, 56 p.
1258: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel III.
1256: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Niet verder verschenen.
3550: IONGH, JANE DE - Van Gelder Zonen 1784-1934. Haarlem 1934, 192 p., geb., geïll.
15437: IPSEN, ALFRED - Holland. Rejseindtryk og studier. Kopenhagen: Gyldendalske Boghardels Forlag, 1891.
15439: IRELAND, SAMUEL - A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, [2nd edition], 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1796 (op gegraveerde titels 1795)
66958: IRHOVEN VAN DAM, W. VAN, - Bericht van intekening op de Vaderlandsche Historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (...) door Wilhelmus van Irhoven van Dam. te Amsterdam bij Allart en Holtrop 1783.
32369: IRMER, HERBERT BRUNO GHILAIN, UIT AMSTERDAM - Comity, Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Gebr. Janssen 1948
1260: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Historische genealogie. München/Berlijn 1940, 101 p.
5660: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Meine Ahnen. Ahnentafel nebst Register und Quellennachweisen, Leipzig 1925, 8 p. + 129 “tafel” + 48 p.
6658: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Ahnentafeln der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen.
64942: ISHERWOOD, CHRISTOPHER, - Mr Norris changes trains
23508: ISING, A. - Haagsche schetsen, Nieuwe (=Tweede) bundel (1885), Vierde bundel [1895], per deel ca. 350 p.. Prijs per deel 28.-
66603: ISING, A., - Johannes Bosscha, Mannen van beteekenis in onze dagen.
64080: ISING, A., - De dood en begrafenis van zijne majesteit Koning Willem II
65396: ISMAY, - The memoirs of General the Lord Ismay
23852: ISPERT, W. (RED.) - Ewiges Volk, nr. 1 [ca. 1941], 34 pag., geïll.
43950: ISRAEL, B.M., - Veilingcatalogus boeken P.A. van Deinse, leeraar te Arnhem, Nijmegen 1934, 40 pag.
60260: JOZEF ISRAELS (1835 - 1911) - Child in crib
63895: ISRAELS, JOZEF, - Rembrandt, eine Studie von Jozef Israels, mit abbildungen, autorisierte übersetzung von Else Otten
36666: ISRAELS, HERMAN LOUIS, UIT GRONINGEN - Internationaal huwelijksgoederenrecht Leiden Van Doesburgh 1883
42183: ISSAVERDENS, JAMES - Armenia and the Armenians, being a sketch of its geography, history and culture. 2nd edition, Venice, 1878.
22250: ISSELT, VAN - Typoscript van een artikel over het geslacht Van Isselt, ca. 1950, 6 p.
1268: ITERSON, W. VAN - De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel I, band 1 en 2. (Diss.) Leiden 1932, 819 p.
31675: ITERSON J.A.Z., J.E. VAN - De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Leiden E.J. Brill 1879
8479: ITERSON, FREDERIK HENDRIK GIJSBERTUS VAN - Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846.
32147: ITTERSUM, JOHANNES GERARDUS JULIANUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus solidariis [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
32657: ITTERSUM, FREDER. ALEX. SIPPO ARNOLDUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de fundamento juris puniendi atque legum poenalium fine et de quibusdam poenis criminalibus quibus hodie utimur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
3184: JAARBLAD - Genealogisch jaarblad van de familievereniging Burgemeestre, jrg. 1, nr. 1 (1977), deel 1 (1980) en deel 2 (1981).
32827: JACOB, MARIUS HENRICUS S', UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale ad titulum XXII codicis de ordine judiciorum criminalium, qui agit de probatione delictorum [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
35968: JACOB, HENRI S', UIT SOERABAJA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
36630: JACOB, E.H.S' - Foto van het diner t.g.v. het candidaatsexamen rechten van E.H. s'Jacob 1924
53430: JACOBI, ANDREAS LUDOLF - Proeve ener apologie der doodstraffen, vertaald en met ene voorrede en aanmerkingen uitgegeven door mr. C.A. van Enschut. Harderwijk, J. van Kasteel, 1802.
8481: JACOBI, HEYMAN - Gemeyne sendt-brieven. Seer profytelyk voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te leeren brieven dicteren, ende ordentelyk schryven. Daer zijn nog bygevoegt sommige notabele dingen die weerdig zijn om te noteeren. Maastricht, Weduwe G. van Gulpen, [ca. 1795].
43026: JACOBI [JACOBSZ], HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de Sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], erven wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met:] Heylige-daags schoole inhoudende schoone uytlegginge op de Evangelien van de Heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], erfgen. wed. C. Stichter, z.j.
64191: JACOBS, ED., - Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses Nassau-Orangien. Nach ihrem Leben und ihrer geschichtlichen Bedeutung quellenmässig dargestellt
35742: JACOBSE BOUDEWIJNSE, CONSTANTIJN A. L., UIT MIDDELBURG - Over de werking van calomel .... Utrecht Kemink 1887
22878: JACOBSEN, HOUILLIER - Correspondentie, foto's etc. van Ed. Jacobsen uit Mexico en zijn vrouw Nel Verbeek, aan Max. Houillier en diens vrouw Mary, 6 p + 10 foto's en een menu, 1955-1963.
61704: JACOBSEN, HANS (FL. 1595-1610) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
57280: JACOBSON, E., - Mit Dampf! Gesangs-burleske in 3 akten und 5 tableaux. Nach: Les chemins de fer von La biche und Delacour. Musik G. Michaelis, Berlin 1868, geb., 81 pag.
23830: JACOBSON, G.J. - Bydragen tot de algemene zaken van de marine, 1e stukje, Rotterdam D.Vis, 1799, 28 + 35 pag., orig. papieren omslag ( w.s. niet verder verschenen: zeldzaam).
59622: JACQUE, CHARLES ÉMILE (1813-1894), AFTER A. (?) RIBERA - St. Anthony abbot
20148: MEURGEY JACQUES - Les barons Mariani et leurs alliances, Nogent 1933, 118 pag. geïll. en met 5 uitslaande tabellen. Goed exemplaar.
67412: JACQUET, D. CARTOL, H., - Une larme sur la tombe de S.A.R. Mgr. Le Prince Henri des Pays Bas. Elegie (chant et Piano) Paroles de Didier Jacquet, Musique de H. Cartol.
16820: JAEGER - “Provincie Groningen met aanduiding der Wadden, alsmede der monden van de Eems en gedeeltelijk van het Vriesche Gat. Ontworpen en op steen gegraveerd door J. Jaeger. Te Groningen bij J. Oomkens J.zoon”. Derde druk.
59444: JAEGER, J.A., - Repertorium op de registers van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
67759: JAEGER, F. M., - Theobald van Hogelande
67535: JAGER, A. DE, - De verdiensten van Kornelis van der Palm geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemene Onderwijzers-Vereniging te Rotterdam.
1274: JAGER, H. DE - Het Brielsche Archief. Geschied- en letterkundige naoogst. Eerste stuk. Utrecht 1876, 130 p.
66291: JAGER, A. DE, - Dichtstukjes op en van Balthazar Bekker.
66231: JAGER, A. DE, - Herinnering aan den hoogleeraar David
34936: JAGER, JAN ADRIAAN DE, UIT NIEUWDORP (Z) - Eenige beschouwingen over het vraagstuk der "onbepaalde strafvonnissen". Amsterdam Holland 1921
34020: JAGT, MARTENIUS GUILIELMUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de teste in testamento [...] 's Gravenhage J. Roering 1838
36674: JAGT, H.C. VAN DER, UIT DRIMMELEN - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973 Utrecht Elinkwijk 1981
36058: JAHN, K.E.O. - Turken en Oost-Slaven. Leiden Brill 1950
60090: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contenant les Isles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra &c.
60088: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
61444: JAILLOT, HUBERT - [MAP OF HUNGARY AND BALKAN REGION] Nova et accurata regni Hungariae Tabula, ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis.
21132: JAMES, F - The iron age at Beth Shan. A study of levels VI -IV, Philadelphia 1966, 369 pag., geìll.
64148: JAMES WEALE, W.H., - Hans Memlinc, zijn leven en zijne schilderwerken, eene schets
64819: JAMES, G.P.R., - Arabella Stuart. Roman. der Engelsche geschiedenis ontleend, door G.P.R. James, uit het Engelsch door G.H. Nagel
15443: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - Etat présent de la république des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 dln. Den Haag: J. van Duren, 1729-1730.
23760: JANIN, JULES - Le prince royal, 2e ed., Parijs, Bourdin [ ], 275 pag., geïll.
35198: JANNINK, GERRIT, UIT ENSCHEDE - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen Leiden Somerwil 1890
36691: JANS, EVERHARD, UIT ALMELO - Burgerhausformen zw. IJssel u. Ems, 1400 bis 1850 Almelo z.n. 1985
1284: JANSEN, MARTIN - Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, deel I: 1243-1609. Sittard [1878], 208 p.
56272: JANSEN, J.W., - Vijftiende Jaarverslag 1932 Vereeniging Hendrick de Keyser, 51 pag., geïll.
66817: JANSEN,E.J., - De Vrijmetselarij en de Geschiedenis der laatste eeuwen. Een historisch overzicht.
5624: JANSMA-DE HOOP, T. - Familieboek van het geslacht De Hoop, [Loppersum 1988], 90 p., geïll.
65976: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1908.
23418: JANSSEN, G.H. - Creaturen van de macht. Cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664), z.pl. 2005, 284 pag. ( Dissertatie met los blad stellingen).
16981: JANSSEN, F.A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers. Utrecht: Impress, 1984. (Scaldia Model, 3).
16980: JANSSEN, F.A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 oktober 1989.
65980: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1911.
1290: JANSSEN, H.Q., EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 6 dln. Middelburg 1856-1863, ruim 2000 p.
65974: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L.,, - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1894
31052: JANSSEN, LUDW. - De Familien der Kirchengemeinde Werdum ( 1662- 1900 ), 2 Teile, Aurich 1971- 1975, 931 pag. [ Ostfieslands Ortssippenbücher Band 6 ].
67559: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1905.
65975: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1909.
31046: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeinde Middels ( 1684- 1950 ), Aurich 1966, 443 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher, Band 4 ].
31050: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeide Aurich- Oldendorf, ( 1700 1900 ), Aurich 1968, 488 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher Band 5 ].
51616: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L., - Kroniek der stad Haarlem, van de vermoedelijke stichting der stad tot het einde van het jaar 1890,
36480: JANSSEN, HANS LOUIS - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object Utrecht faculteit 1992
53436: JANSSEN, P.A. - Open brief aan Z.E. den heer Minister van Justitie, van P.A. Janssen, oud-kapitein, geschorst directeur van het Huis van Arrest te Middelburg, Middelburg, F.B. den Boer, 1882.
66245: JANSSEN, L. J. F., - Over de nagelaten handschriften van Hendrik Cannegieter
36602: JANSSENS-KNORSCH, UTA EVA MARIA, UIT BIELEFELD - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755 Amsterdam Holland Un. Press 1975
35538: JANUS, DANIEL, UIT AVENS. MISNICI ; PRAESES:JANUS, JOHANN WILHELM - De institutione Platonis [...] Wittenberg Meyer 1706
65898: JAPICX, GYSBERT., - Friesche Rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d'Eerste binne Ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes:'t Oarde sinte Gemiene æf huwzmanne petear, in oare katerye: 't Efterste iz: Hymmelsch harp-luwd, dat is to zizzen ijtlijcke fen Davids psalmen, includes (second part): Twæde deel, æf To-hæcke op Gysbert Japicx Friesche Rymlerye, befettjende: I. Quaedam ad grammaticam Frisicam spectantia, II. Fragmentum de literis Frisicis, III. Dae Lyowerdera bota ... / aldereerst ijn 't ljeacht brocht trog Symon Abes Gabbema ; op nijz trognoaze in forbettere trog E. Epkema
40154: JAPIKS, GYSBERT, - Frysce rymlerye, yn de spelling fen Dr.J.H. Halbertsma, oerbrocht fen Waling Dykstra, Franeker 1853, 296 pag., orig. kartonnen band.
25478: JAPIKSE, N (UITG.) - Notulen gehouden ter Staten-Vergadering van Holland (1671-1675) door Cornelis Hop en Nic Vivien, Amsterdam 1903, 501 pag., ing.
39286: JAPIKSE, N.; - Johan de Witt, Amsterdam 1915, 358 pag., geb., geïll.
8487: JAPIN, JEAN (VERT.); LEONOR JEAN CHRISTINE SOULAS D’ALLAINVAL (1); PIETER LANGENDIJK (2); LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.); JOSEPH DE LA FONT (3); MICH. - De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp
22426: JARIGSE, NANNINK - Extract uit het doopboek van de Eilandskerk te Amsterdam betr. de doop op 31-12-1797 van Hendrik Cornelis Bataav, zoon van Jarig Jarigse en Harmina Petronella Nannink, deels gedrukt, 4°, 1 p.
57336: JASPERS, G.J., - Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem, Het Stoelenboek, Haarlem 2002.
23344: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem 1997, 349 pag., geb., geïll., met stofomslag. ( als nieuw )
57066: MOLIERE/JAUFFRET; - Le moliere de la jeunesse ou comedies choisies de Moliere, rendus propres a etre representees dans les pensionnats et dans les familles par M. Jauffret, Paris 1807.
47676: JAUMOTTE, J., - Annuaire meteorologique pour 1917, 1918, 1919, 1920, Brussel 1920-1921, 106+95+92+93 pag., geb.
59339: JAZZ, VINK JR., SCHILPEROORT, DEN HAAG, - Programma van de Propaganda-Avond Dutch Swing College, "Strictly on the Jazzside", onder leiding van Frans Vink jr. programma bestaat uit onder meer verloting, lezing door Peter Schilperoort, jamsessions, presentator Jos Windt. Musici: Peter Schilperoort, clarinet en alt-sax, Joost van Os, trompet, Bill Brant, trombone, Tonny Nuser, drums, Henny Frohwein, bass, Otto W. Gobius, guitaar, Frans Vink jr., piano, Mary Carlson, vocals, Ellen van Boon, vocals, 4 p. gedrukt, advertentie, Z.pl., z.j. [ca. 1945/46].
18259: [STAMHORST, JACOBUS (VERT.)]; JEAN BAPTISTE VIVIEN DE CHATEAUBRUN, BEWERKT NAAR SOFOKLES - Philoctetes. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
42607: JEANNIN, PIERRE - Les negotiations de monsieur le president Jeannin. 4 delen, Leiden, D. Severinus, 1695.
31913: JEEPSZ, HYLCO, UIT JOURE - Specimen juridicum inaugurale, de pacto creditoris pignus distrahi vetantis [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1805
63534: JELGERHUIS, JOHANNES (1770-1836) - De Winter.
31919: JELGERSMA, DOMINICUS GERBRANDUS, UIT DRONGELEN - De fide et auctoritate Dionis Cassii Coccejani. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
33618: JELTES, PETRUS ABRAHAM, UIT HAARLEM - Responsio de luxatione humeri in certamine literario civium academiarum belgicarum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1825
28964: JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19e eeuw, 's-Gravenhage 1947, 125 pag., geïll., geb., met stofomslag. ( nr. 145 van 625 ex. ). Stofomslag wat rafelig.
23534: JENNY-KAPPERS, HANS - Der kanton Glarus. Ein beschreibender katalog........1880. Frauenfeld 1939, 283 pag. + 567 illustraties, geb. met stofomslag.
33582: JENS, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de pacto obstagii cum generatim tum speciatim apud veteres batavos [...] Utrecht Johannes Broedelet 1762
36685: JENSMA, THEODOOR ERIK, UIT LEEUWARDEN - Doopsgezinde zending in Indonesie 's-Gravenhage Boekencentrum
63850: JERROLD, DOUGLAS, - Karakters, door Douglas Jerrold (Schrijver der Bedsermoenen etc.)
60308: JERVIS, SNIJNFEN - View of a small town surrounded by trees and meadows
39014: JINARAJADASA, C - Bloemen en tuinen, beschrijving van een droom, Amsterdam z.j., 79 pag., geb., geillustreerd door Otto van Tussenbroek.
47324: JOANNE, P., - Paris-Diamant, Nouvelle edition, Paris, Hachette 1886, 79+348+88 pag., geïll.
37214: JOANNIS, J.D. DE - Les seize quartiers généalogiques des Capétiens, tome III et IV (= supplement ), Lyon 1963-1965.
25320: JOBERT, L - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen(...) uit het Fransch vertaald (..) door Mr.J.A., Leiden, Langerack, 1728, (16) + 462+(34) pag. Geïllustreerd met 11 uitslaande gravures. Incompleet, mist de laaste 16 pagina's van de de bladwijzer (letters Q-Z). Deze zijn in fotokopie toegevoegd.
19092: JOCHEMS, J.A. - Beschrijving der prenten van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
1294: JOCHEMS, J.A. - Amsterdams Oude Burgervendels (schutterij) 1580-1795, Alphabetische naamlijst (23 pag.) met eenige Aanvullingen en Verbeteringen blz. 195 t/m 202. Aanvullingen op de Bijlagen 3 pag. Amsterdam 1891.
34389: JOCHEMS, HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
60802: JODE, PIETER DE II (1606-1674/94) AFTER BERCKMAN, HENDRICK (1629-1679) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
65274: JOFFRE, - MEMOIRES DU MARECHAL JOFFRE. 1910-1917 - L'Avant-guerre (1910-1914), la guerre de Mouvement (1914), la Guerre de Stabilisation (1915), l'offensive d'ensemble de l'entente.
55394: JOHA, THOMAS - Verdeediging van Thomas Joha teegen de beschuldigingen van Sicco Douwe van Aylva, raakende het testament, codicil en nalaatenschap van deszelfs zuster Elisabeth Anna van Aylva. 2e druk, in welke de lasterlyke onwaarheden, zoo in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10-6-1797 als in de Nieuwjaars-Gift verspreid, worden onderzogt en wederlegt. Leeuwarden, v.d. Haak, 1798.
65307: JOHAN, - De dappere schutter en zijne huisplaag, komische voordracht met zang, voor een heer en dame. op Bruiloften en Partijen.
60220: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - 'In Rust'
60224: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Coastal landscape "Rochers Rouges" Riviera 1928-1929
64542: JOHANNES, - Goede voornemens, oorspronkelijk tooneelspel, met zang, in acht tafereelen, door Johannes.
65247: JOHNSON, CH., - Leven en bedrijven van eenigen der beruchtste straat- en zeerovers in Grootbrittanien. Door kapitein Charles Johnson. Naar de Hoogduitsche vertaling uit het Engelsch
64382: HERBERT JOHNSON, - Silk and Felt Hats, Military Caps and Helmets
47384: JOHNSON, W.; - City, rice-swamp, and hill, London 1893, 224 pag., hardback, ill.
31909: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-literaria de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam D. Groebe 1837
31921: JOLLES, GUILELMUS HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de absentibus in causis criminalibus [...] Amsterdam R. Croese 1844
64086: JOLLY, H., - La Choréoplastie ou l'art de modeler cuir et de l'orner
64506: JONCKBLOET, W.J.A., - The´atre des varie´te´s Venice preserved / door e´e´n Hagenaar
32891: JONCKBLOET, W.J.A. - Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde. Groningen J.B. Wolters 1877
65327: JONCKBLOET, G., - Vlindertjes. Verspreide en nieuwe gedichten van G. Jonckbloet, ingeleid door Prof. J.A. Alberdingck Thijm.
65478: JONES, H.S., - The Roman Empire B.C. 29-A.D. 476
47546: JONES, TH. / D. MIDDELTON, - Vierde Reys van de Engelse maatschappy na Oost-Indien onder het beleyd van A. Sharpey (....) beschreven door Thomas Jones (.....) als ook de vijfde reis (....) na Java en Banda (....) beschreven van David Middelton, Leiden, v.d. Aa., 1707, 62+(8) pag.
67658: JONG, J. DE, - Visiting card of Aartsbisschop van Utrecht Dr. J. de Jong with thanks for the author of the history of parochie Vianen.
26180: JONG, G.F. DE [ DEJONG ] - The Dutch in America 1609-1974. Boston 1975, 326 pag., hardback, good copy.
66834: JONG, HEIN DE, - Vijftien jaren vrijmetselaar door Hein de Jong.
50642: JONG, ALPIT DE; - Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum 2009, 480 pag., geïll.
33646: JONG, P. DE - Het belang dat de beoefenaar van het hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige semitische talen.
34498: JONG, KORNELIS ELIZABERTUS DE , UIT SLIEDRECHT - Over het ontstaan van kysten in de placenta Leiden IJdo 1899
34500: JONG, SALOMON DE, UIT AMSTERDAM - Over omzetting van melksuiker bij diabetes mellitus Amsterdam Binger 1886
8499: JONG, I. DE - Mijn tuinhuisje. Oorspronkelijk tooneelspel in een bedrijf. Leiden, R. van Baak, 1875.
42203: JONG, CORNELIUS DE - Reize in en door het Kanaal in de jaren 1785 en 1786. Haarlem, Bohn, 1808.
67644: JONGE, W. A. C., - Brieven en bescheiden 1813-1814: de Vice-Admiraal Ver Huell
1302: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamerarchieven [in Noord-Holland]. 's-Gravenhage 1932. Geb., 139 p.
27802: JONGE, J.C. DE - Over den oorsprong der Nederlandsche vlag, 's-Gravenhage 1831, 78 pag., orgineel bedrukt papieren omslag.
23672: JONGE, J.K.J. DE - Examen d'une notice et de souvenirs biographiques du comte van der Duyn et du baron de Capellen publiés par le baron C.F. Sirtema de Grovestins, Den Haag, Belinfante, 1852, 30 pag.
18230: [SPATZIER, ANTHONY (VERT.)]; GOTTLIEB STEPHANIE DE JONGE - De deserteur uit ouder-liefde. Tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782
65984: DE JONGE VAN ELLEMEET, JHR. DR. B.M., - Uit de geschiedenis der Haarlemsche St. Bavo Kerk. Uitgegeven door 'De Vereeniging Haerlem'.
1300: JONGE, J.C. DE - Nederland en Venetië. 's-Gravenhage 1852. Geïll., 483 p.
3466: JONGE, J.C. DE - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen. 's-Gravenhage 1820, 253 p., geïll., met o.a. twee `geschiedkundige geslachtlijsten der Evertsen'.
65352: JONGE, M.J. DE, - Een eerste zang en eenige kleine gedichten
64004: JONGE, J.C. DE, - Levens-schets van Floris, voogd van Holland
31865: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii belgii septentrionalis usque ad annum 1811 [...] Leiden M.C. Hazenberg 1842
66390: JONGE, W.A.C. DE, - 1813. Bijdrage van Mr. W.A.C. de Jonge, lid van de Raad van State.
34534: JONGE, MARINUS JAN DE, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam Zelandica Utrecht A. van Paddenburg 1778
35320: JONGE, J.A. DE - Van geval tot getal Amsterdam Scheltema & Holkema 1969
64875: JONGE J. DE, - Vogel-album and Vogel-album deel II
38716: JONGE, J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 2e druk, Haarlem 1858-1862, 5 delen en Algemeen Register in 10 banden, geïll. Complete set van de beste editie in bibliotheekbanden.
5670: JONGEJEUGD, R. - Het geslacht Jongejeugd, Alkmaar 1980, 64 p., geïll., [Westfriese Geslachten XVI]
65164: JONGENS, P., - Pieter, Gedichten, teksten en spreuken van Pieter Jongens Hoofd Afd. Monumentenzorg Haarlem
66466: JONGH, G.J. DE, - Le port de Rotterdam, avec planche
53446: JONGH, G.T.J. DE, E.A. - De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging Pro Juventute te Rotterdam, Rotterdam, W.L. Brusse [1904].
32987: JONGH, CHRISTIANUS JOANNES DE, UIT ZALTBOMMEL - Dissertatio juridica inauguralis, de adeunda et repudianda hereditate, ex jure hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
34238: JONGH, CONRADUS ALEXANDER DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de pactis secundum juris, praesertim naturalis, principia [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
35306: JONGH, JANI JACOBI DE , UIT ENKHUIZEN - Commentatio de quaestione ab ordine theologorum [.....] 1827
66293: JONGH, A. DE, - Levensschets van Pieter Jacob Costerus.
15451: JONGHE, BERNARD DE - Desolata Batavia Dominicana, seu descriptio brevis omnium conventuum et monasteriorum sacri ordinis praedicatorum ... Gent: A. Graet, 1717.
49866: JONGHE, PROF. DE, - Waterloo in drie zangen, 3e druk, Dordrecht, Revers, 1865, 34 pag., ing.
67246: JONKER,J. / LUITEN VAN ZANDEN,J. / HOWARTH,S. / SLUYTERMAN,K., - Geschiedenis van Koninklijke Shell. 1 Van nieuwkomer tot marktleider, 1890-1939. 2 Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie,1939-1973. 3. Concureren in turbulente markten, 1973-2007. 4 Bijlagen. Cijfers,toelichting,bibliografie. Index
31026: JONKER, J.L. EN C.P.M. LEURS - Tafel der afstammelingen van Jan Boykema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen.
66589: JONKMAN, H.F., - Levensbericht van Dr. Karel Wessel van Gorkom.
67491: JONKMAN, H.F., - Mannen van betekenis in onze dagen. Pieter Harting.
63993: JOOSEN, E., - Zes tekeningen van Jan Toorop,
55080: JOOSTENS [= JUSTUS], PASCHIER - De alea libri duo. Amsterdam, L. Elzevier, 1642.
1316: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën [in Drenthe]. Leiden 1910, 146 p.
1318: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depot van 's Rijks archieven in Drente. Leiden 1910, 146 p.
1310: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge. Leiden 1906, 349 p.
1312: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen. Leiden 1907, 134 p.
1314: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden 1909, 817 p.
37072: JOOSTING, J.G.C. EN S. MULLER HZN. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen , 7 delen ( acht afdeelingen ), 's- Gravenhage 1906-1924, gebonden in 7 geheel linnen banden. Mooi exemplaar.
30756: JORDAAN, L.J. - Aan den Loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam, Bigot & v. Rossum, geïll, oblong in ringband.
30758: JORDAAN, L.J. - 100 jaar spotprent, A.O. reeks nr 700, 16 pag., geïll.
30480: JORDAAN - Aan den loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam z.j., oblong, ringband.
30888: JORDAN, J.W. - Colonial and revolutionary families of Pennsylvania. Genealogical and personal memoirs, 3 volumes, Baltimore 1978, { reprinted after the original edition of 1911 ), 1706 pag, bound in 3 linen bindings, good copy.
34240: JORDENS, ERNESTUS ANTONIUS, UIT DEVENTER - Dissertatio historico-juridica inauguralis de juris provincialis transisalaniae fontibus [...] Deventer J. de Lange 1843
61262: GILDE VAN ST-JORIS - Diploma for Gravin van der Stegen de Putte by the Soeverein Gilde van St-Joris in the city of Gent, accepting her as Eerde Conferes.
67530: JORISSEN, W. P.; W. E. RINGER, - H. W. Bakhuis Roozeboom, 1854-1907
64337: JORISSEN, A.P.G., - De oude en de nieuwe kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente Rotterdam
66402: JORISSEN, THEOD., - Anton Reinhard Falck, Herinneringsrede.
67573: JORISSEN, TH.,, - Memoires de Constantin Huygens Seigneur de Zuylichem, secrétaire et conseiller de Frédéric Henry, Guillaume II et Guillaume III / Publiés pour la première fois, d'après les minutes de l'auteur, précédés d'une introduction par Theod. Jorissen.
67481: JORISSEN, TH.,, - Aan het vaderland. Eene studie door Theod. Jorissen, hoogleraar te Amsterdam.
33330: JORISSEN, THEOD. - Historisch leven. Toespraak bij de opening der historische lessen [...] Haarlem Erven F. Bohn 1872
40488: JORISSEN, TH., - De patriotten te Amsterdam in 1794, Amsterdam 1874, 195 pag.
35660: JORRITSMA, ANDREAS JOHANNES, UIT SNEEK - Bijdrage tot de statistiek van het carcinoma uteri Hilversum Gebr. Wolff 1902
65952: JOSEPHUS, FLAVIUS, - Joodsche Oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijk Grieksch overzien en op zeer vele plaatsen verbeterd door Sigebert Haverkamp, uitgeven, onder toezicht van Dr. J.A. Gerth van Wijk, met platen, naar Jan en Kasper Luiken. Met een aanbevelend woord van T. Tal, Opperrabijn.
43126: JOSEPHUS, FLAVIUS / J. BASNAGE - [1] Alle de werken van Flavius Josephus. Amsterdam, M. Schagen, 1732. [2+3] Jacob Basnage, Vervolg op Flavius Josephus of Algemene historie der Joodsche naatsie. 2 delen, Amsterdam, Onder de Linden, Delft, Boitet, 1726-1727.
64200: JOTTRAND, L., - Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau Avant son avènement au trône des Pays-Bas, sous le nom de Guillaume Ier. Par un Belge.
1320: JOUBERT, PIERRE - Les lys & les lions. Parijs 1947. Geïll., groot 4°: 36 p.
53451: JOUY, E. / A. JAY - Les Hermites en prison, faisant suite aux observations sur les moeurs et les usages Francais au commencement du 19e- siecle, 2e ed., 2 delen, Parijs/Londen 1823.
8503: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE - Vervolg van Den kluizenaar van de Chaussée-d'Antin (een voornaam oord van Parijs), of Opmerkingen over de Parijsche zeden en gebruiken, in het begin der negentiende eeuw. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1814.
24920: JUAN, DON GEORGE & DON ANTONIO DE ULLOA - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America, gedaan op bevel des Konings van Spanje,
22998: JUDAICA, JONAS DANIEL MEYER, ARNHEM - Prijsboek met stempels van Arnhem op vóór- en achterplat van de perkamenten band. Met prijs ten name van "Jonae Meijer" d.d. Arnhem 16-3-1789, gesigneerd door rector D.A. Jacobi en curatoren (Van Hem en Van Eck?) van het Arnhems gymnasium.
35574: JUGLERUS, MARTINUS, UIT PEGAU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN - De prudente diffidentia [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1706
64633: JUNG, DR. JOHANN HEINRICH, - Theorie der geestenkunde : in eene op de natuur, de rede en den bijbel gegronde beantwoording van de vraag: Wat men van voorgevoel, gezigten en geestverschijningen gelooven en niet gelooven moet. Door Dr. Johann Heinrich Jung genaamd Stilling, geheime hofraad bij den Groothertog van Baden.
8505: JÜNGER, J.F. - De hedendaagsche trant. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, P.H. Trap, 1792.
66388: JUNGHUHN, F., - Franz Junghuhn Gedenkboek 1809-1909.
15456: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1907.
15458: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 8 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1920.
36282: JUNGSCHULTZ, JOHANNES SIGISMUNDUS, ALIAS NEODICUS DE ROEBERN, UIT ELBINGEN; PRAESES: WOIT, JACOB - De incrementis studiorum per Polonos ac Prussos Leipzig Breitkopf 1723
59630: JUNGWIERTH, FRANZ XAVER (1720-1790) AFTER PIAZZETTA, GIOVANNI BATTISTA (1683-1754) - Head of a Boy
1322: JUNIUS, JAN H. - Heraldiek. Amsterdam: Fredrik Muller, 1894. Geb., 369 p.
42079: JUNIUS, HADRIANUS / C. VAN ARCKEL - Animadversa ejusdemque de coma (...) ex bibliotheca Corn. van Arckel. Rotterdam, J. Hofhout, 1708.
42485: JUNIUS, HADRIANUS - Batavia. [Leiden], off. Plantiniana apud F. Raphelengium, 1588.
3858: JURRY, J.F.J. - Genealogie van het geslacht Jarry, branche de Hollande, van 1415 tot 1959. 's-Gravenhage 1958, 33 p., gestencild.
27400: JUST DE LA PAISIÈRES, G.A.A. ( RED. ) - Industrieel Nederland. Deel II ( van 3 ), Haarlem 1921, 429 + 386 pag., geïll., geb. ( bibliotheek stempels etc. ). Prijs per deel 90 euro. Beschrijving van industriele- en handelsondernemingen.
66464: JUSTE, TH., - LES PAYS BAS AU XVIe SIECLE. ?VIE DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE (1538-1598)
42408: JUSTINIANUS, KAISER / GOBLER, JUSTIN - Institvtiones imperiales latinogermanicae. Die vier Bucher institvtiorvm Keisers Justiniani, der jugent im Keiserlichem rechten zum anfang und underwisung geschreben, met fleiss verteutscht durch D. Justinum Goblerum. Koln, Quentel und Calenius, 1565.
55440: EX AMORE JUSTITIAE - Ter beschaminge van het snood gedrag, gehouden in 't faamrovend lasterschrift geintituleert: Op de herstelling van den heer R.F. v. W. Z. pl., z. j. [ca. 1750]. gedicht, ondertekend: Ex amore justitiae.
66830: JUSTMAN JACOB, L., - Open brief aan den WelEerwaarden Heer Ds. H. van Assendelft redacteur van het Maconniek Weekblad van L. Justman Jacob, oud-lid der Vrijmetselarij onder het Groot-Oosten der Nederlanden.
64546: JUSTUS, - Nederland in 1881 door Justus
20078: JUTEN, A.J.L. E.A.(RED) - Van Jut tot Juten, [familieblad] jrg 1, nr 1, 2 en 3/4, (1935-1936), 28 pag.
1326: JUTEN, G.C.A. - Cartularium van het Begijnhof te Breda. ['s-Hertogenbosch], 1910. Geïll., 45+312 p.
4134: JUTEN, W.J.F. - Het groot-hertoglijk huis Mecklenburg. Bergen op Zoom 1901-1902, 194 p., geb., geïll.
43372: JUTEN, G.C.A. - Beschrijving van Bergen op Zoom en omstreken, met beschrijving van Tolen door J.C. Overvoorde, 's-Hertogenbosch, z.j., 96 pag., geïll., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
64664: JUTEN, J.W.F., - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd. 2e serie.
43942: M, VAN & JUTTING, - Veilingcatalogus boeken, prenten etc. uit bezit P.M. de Ligny, apotheker te Middelburg en J.J. I. Prenger, Middelburg 1894, 127 pag.
8509: JUVENALIS, DECIUS JUNIUS; JAKOB ZEEUS (VERT.) - Derde berispdicht. In Nederduitsche vaerzen toepasselyk uitgebreid, en met aantekeningen voorzien. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712.
42645: JUVENALIS, D. JUNIUS - Satyrae. Amsterdam, D. Elzevier, 1671.
33770: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de codicum orientalium, qui in academia Lugduno-Batava servantur, bibliotheca [...] Leiden E.J. Brill 1854
64406: JUYNBOLL, W.R., - De reis van Sir Joshua Reynolds in de Nederlanden
23132: KAARS, DIAKONIE AMSTERDAM - Album "1876-1901: Ter herinnering aan zijnen 25-jarigen wel volbrachte dienst als diaken te Amsterdam" bij N.H. Gemeente, voor Willem Kaars, d.d. 26-2-1901, fraai leren album, 4°, 14 p.
32743: KAATHOVEN, JANUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de homicidio secundum codicem poenalem [...] Leiden Brill 1860
59706: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
59554: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures
42119: KAEMPFER, ENGELBERT - Histoire naturelle, civile et ecclesiastique de l'empire du Japon, translated from the English by J.G. Scheuchzer. 3 volumes, Amsterdam, Uitwerf, 1732.
55748: KAISER, J.W. - Prent: 'Grimoald vermoord' [d.d. april 714]. Staalgravure door J.W. Kaiser naar R. Craeyvanger.
64255: KAISER, F., - Almanak, Voor het Jaar 1845. Aanwyzende alle Jaarmarckten / Viermissen / Paarden- / Beesten- en Leermarkten / in het Koningrijk der Neerlanden gehouden wordende. De verduisteringen / den op- en ondergaan der maan / door F. Kaiser. Hoogleeraar ter Leiden.
66119: KAISER, F., - De hoogleraar mr. J. Bake als beschermer der sterrekunde herdacht.
55804: KAISER, J.W. - Prent: 'Prins Willem de Eerste, Antwerpen 18 Maart 1582', staalgravure door J.W. Kaiser naar N. Pieneman, uitgave Ver. Bev. Beeldende Kunsten, druk J.F. Brugman, Amsterdam.
65978: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1918/19.
59044: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem, de 23e jaargang, Haarlem, Kleynenberg & Co, 1913, geb., geïl., 817 pag.
65973: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1917.
65979: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1915.
65977: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1914.
3876: KALDENBACH, JOS - Het geslacht Kaldenbach, deel I, tak A. Alkmaar 1985, 721 p., geïll. Met losse `stamboom'.
56028: MUNCHENER KALENDER, - Munchener Kalender, fur das Jahr 1886 t/m 1934. 49 van de 51 jaargangen per stuk ca. 30 pag., geïll. door O. Hupp e.a.
56136: KALENDER, - Der Wurttembergischen Ritterschaft St. Georgen-Verein. Wappen-kalender fur das Jahr 1900. Chromolitho, 33 x 44 cm.
1808: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1895, 1896, 1898 bis 1919, 1921, 1923 bis 1929. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. Prijs per stuk:
56030: KALENDER - Calendrier Heraldique Vaudois, Lausanne, Payot, (28) pag., geïll. Price each € 18.
64400: KALF, E.J., - Drie tekeningen van B. van Orley of zijn omgeving?
37652: KALF, JAN - Catalogus van de textiele kunst, weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk, in het Nederlandsche Museum voor geschiedenis en kunst, Amsterdam 1903, 27 + 100 pag., geïll.
25818: KALFF, M. E.A. - In 't Oumanhuis. Kijkjes op de tentoonstelling, Amsterdam 1876, 106 pag., half linnen, geïll. met 7 litho's van P.A. Schipperus met oude interieurgezichten.
67237: KALFF JR., J., - Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen. Dr.C.Snouck Hurgronje door Mr.Dr.Th.W.Juynboll
30656: KALFF JR., G - Een levenbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk, Amsterdam 1926, 183 pag.
64091: KALLEN, WILLIBRORD VAN DER, - Uit de voorgeschiedenis van Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven
19266: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden.
1358: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden 1955. Geb., 416 p.
43616: KALSHOVEN, A - De diplomatieke verhouding tusschen England en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756, 's-Gravenhage 1915, 268 pag., geb.
65501: KALTWASSER, J.F., - Plutarchs Moralische Abhandlungen, Sammlung der Neuesten Uebersetzungen der Griechischen prozaischen Schriftsteller
36102: KAM, BENJAMIN JAN, UIT HELMOND - Meretrix en medicus Zwolle Geert Groote 1983
22314: KAMERLING ONNES, HARM - Twee brieven van Harm Henrick Kamerling Onnes. De eerste d.d. 5-11-1932 aan A. Plasschaert over een tentoonstelling. Hij heeft afspraken met de Leidsche Kunstvereeniging en moet Kleykamp afzeggen; de tweede d.d. Sousse, Tunesië 19-11-1938 aan “Oom Jan” en “tante Marie”, manuscripten, 3 p.
36940: KAMMERL, C - Der Fächer. Kunstobject und Billetdoux, München 1989, 251 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4274: KAMP, J.J. VAN DE - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau. Assen 1980, 284 p., geb., geïll.
16440: KAMPEN - Kampen. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Alta, 1948, 88 p.
16437: KAMPEN - Kampen. Geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden, door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Kampen, Van Hulst, 1878, 146 p.
16439: KAMPEN - Kampen’s heden en verleden, door E.D.J. de Jongh Jr, Zwolle, Rivière & Voorhoeve [1904], 88 p.
65561: KAMPEN, N.G. VAN & VEEGENS, D.,, - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. (Joannes Drusius, Willem-Lodewijk van Nassau & Johan Maurits van Nassau-Siegen).
42454: KAMPEN, N.G. VAN - Afrika en deszelfs bewoners [= De Aarde en hare bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen (...) ten vervolge op E.A.W. Zimmerman]. 3 delen, Haarlem, Bohn, 1828-1829.
8513: KAMPHUIZEN, D.J. (VERT.); FRANZ IGNAZ HOLBEIN - Klaartje en Jacob, of Zijne mouw verraadt hem! Blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
8514: KAMPHUYZEN, D.J. - Het embargo opgeheven. Dichterlijke gedachte uitgesproken door mevrouw A.M. Kamphuyzen, geb. Snoek. In den Schouwburg in de Amstelstraat, den 11 Junij 1833. Amsterdam, C.M. Ferrari, 1833.
36290: KANDLER, JOHANN FRIDERICUS, UIT SCHWARZENBURG; PRAESES: PROELE, IMMANUEL - Quid sit honeste vivere..... dissertatione posteriori Leipzig C. Gotze 1704
59415: KANTEBEEN, VOS, KLEEREKOPER. - Archivalia betrekking hebbend op Johannes Hendrik Pieter Vos, gehuwd met C.H. Kantebeen. Hij bezocht waarschijnlijk het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem en overleed blijkens rouwkaart op 66 jarige leeftijd op 19-9-1887 te Hilversum, Geboortekaartje (Bussum, 18 maart 1952) van zijn dochter Margaretha Elisabeth Vos, later gehuwd met Sandy Kleerekooper. Verhuisbericht van gezin Kleerekoper naar Dorpsweg 35 te Maartensdijk. Sinterklaasgedicht (handgeschreven) dd 5-12-1968 en 9 familiekiekjes (jaren '50 en '60). Voorts rapportboekje van J. Vos (geb. 17-11-1921), Openbaren jongensschool te Gorinchem (1930/1933) (beschadigd) en Kitty Kantebeen Openbare ULO te Gorinchem (beschadigd). M14707
66049: KANTELAAR, JACOBUS, - Lofreden op Henrik Albert Schultens, Openlijk uitgesproken te Leijden op den elfden van wiedemaand 1794.
66155: KANTER, J. DE, - Lofrede op den hoog wel geboren heer jonkheer Jacob Hendrik Schorer (...) uitgesproken in eene buitengewone vergadering van directeuren en leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen den 3den Julij 1822
35276: KANTER, HUBERTI PHILIPPI DE, UIT ANNA TER MUIDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine theiologico [....] 1822
43212: KANTER, J. DE - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 Januarij 1808. Middelburg, Abrahams, 1808. 8 + 118 pag.
31705: KAPPEYNE VAN DE COPELLO, J. - Prolusio scholastica [...] in memoriam [...] Abrahami van Bemmelen [...] 's Gravenhage J. Allart en Co. 1822
22422: KARDOES, VAN HAMEL - Extracten uit de registers der Burgerlijke Stand te Amsterdam en Hilversum betr. het echtpaar Maurits Kardoes en Petronella Johanna Wilhelmina Hamel, 16 stukken, deels gedrukt.
53463: KAREL, KEIZER/J.F. LUDOVICI/J. HENICH - Caroli quinti romanorum imperatoris invictissimi constitutiones criminales, vulgo Peinliche Halsgerichts-Ordnung, cum notis practicis Jac. Friderici Ludovici (...) nec non Johannis Henichii, Halle-Maagdenburg, Renger, 1716.
41470: KARELS, K - Van Zeeuwse Zonnemare's een gulle Godebert, tweede ontwerp, Middelburg 1993, ca. 100 pag., getypt.
35862: KARSEBOOM JR, FRANS FREDERIK, UIT AMSTERDAM - Stellingen....... Leiden Somerwil 1875
33584: KARSSEBOOM, HIERONYMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, de familiae erciscundae judicio [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
35020: KARSTEN, SIMONE - De tetralogia tragica et didascalia Sophoclea. Lectio habita in Instituti Reg. Belg. , classe tertia. Amsterdam J. Muller 1846
8518: KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE - Gezangen. Utrecht, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1790.
8524: KASTEELE, JACOB CAREL VAN DE - Nagelatene gedichten. Den Haag, J.P. Beekman, 1836.
42312: KASTELEIJN, P.J. - De zeepsieder, meerendeels getrokken uit de schriften van Du Hamel, Halle en Weber. Dordrecht, Blussé, 1791.
6184: KATALOGUS - Katalogus Tromp-archief, z.pl. z..j., 12 p., getypt (betr. papieren van A.H. Tromp en W.A. Tromp, vnl. 19e eeuw)
43432: KATE VAN LOO, D.H. TEN - De gardes d'honneur, in vier zangen, 's-Gravenhage, Allart, 1815, 132 pag., orig. kartonnen band.
65607: TEN KATE, J.J.L.,, - Eunoe. verspreide en nieuwe gedichten.
8535: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Panpoëticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europesche dichters, in Nederduitsche vaerzen overgebracht. Haarlem, A.C. Kruseman, [1860].
8545: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (VERT.); VICTOR HUGO - Lyrische poëzy. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G.L. Funke, 1881.
8547: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Verhalen en vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890].
66285: KATE, J. J. L. TEN, - Andersen's Prentenboek zonder prenten: vertellingen van de maan
56040: TEN KATE, J.J.L., - Overgeplant. Boemlezig uit de vertaalde poezy, Leiden, A.W. Sijthoff, { z. jr.], 278 pag.
64717: TEN KATE, L, - De Durgerdamsche Visschers een gedicht
23054: KATWIJK, PARLEVLIET, HAASNOOT, AALBERTS, VAN RHIJN, KUIJT - Dossier stukken betr. de nalatenschap van L.D. Parlevliet, ongehuwd overleden te Katwijk 24-11-1942, lopende over de jaren 1942-1945.
64356: KAUFFMANN, H., - Albrecht Dürer "Die vier Apostel" vortrag gehalten den 18. April 1972 im Kunsthistorischen Institut in Utrecht
19066: KAUSCHE DIETRICH, W. MÜLLER EN R. PREISING - Inventar des archivs der Stadt Werl, I. Urkunden, II Akten, 2 delen.
27324: KAUTZ, E.A. - Der hafen von Vlissingen. Seine stellung und entwicklungsaussichten im internationalen verkehr, Jena 1933, 401 pag., geïll.
32419: KAYSER, JOHANN FRIEDRICH - Fvndamenta doctrinae de divortiis opposita dissertationi Wittenbergensi svb titvlo sana de jvre principis evangelici circa divortia doctrina svperiore anno uulgatae. Editio tertia Halle / Magdenburg Johan Grunert 1730
1374: KEEN, MAURICE - Chivalry. New Haven-Londen 1984. Geb., geïll., 303 p.
33586: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER - Oratio inauguralis, qua disquiritur an, capirta illa iuris romani, quae in usu hodie non esse dicuntur, in academiis doceri expediat [...] Groningen Hajo Spandaw 1762
43830: KEG, FA.C., - Een reis naar Indie, Zaandam, Keg's theehandel [1926], 38 pag., geb., geïllustreerd met 120 plaatjes en 2 kaarten.
31058: KEIJER, E.J. E.A. - De Kapenga's/ Kapinga's uit de Marne, Zeerijp 1994, 178 pag., geb., met losse tabel, geïll.
51396: KEIJSPER, CH. E.A., - Catalogus der Bibliotheek van Kon. Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel X: 1e en 2e stuk: Brieven voor 1900 uit collectie prospectussen en personalia. Amsterdam (UB) 1997, 744 pag. Mooie set.
1376: KEIKES, H.W. - T.A. Keikes, 1804-1886. Graveur van grandeur. Genealogie-in-de-breedte. Z.p. z.j. Geïll., 57 p.
1378: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Sneek. Sneek 1955, 160 p. Met: Supplement (1958), 16 p.
36162: KEILHACKER, JOHANN, UIT NUMBURGPRAESES: RECHENBERG, ADAM - Schediasma historicum de Museo Alexandrino Leipzig J.C. Brandenburger 1698
31745: KEISER, JACOB WARMOLT, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens selecta ad locum cod. CIV de instrumento authentico [...] Groningen W. Wouters 1823
63856: VAN DER KELLEN, J. PH., - Le Peintre-Graveur, Hollandais et Flamand, catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'ecole Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch
29076: KELLEN, J. PH. V.D. - Teekeningen door Jan van Goyen ( 1596-1656 ) uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, Amsterdam z.j. Bedrukt linnen portefeuille met 1 pag. titel, 4 pag. tekst, 1 blaadje erratum, 1 blad lijst afbeeldingen, portret van Goyen door C. de Moor en 26 afbeeldingen. Nr. 53 van de oplage van 100 exemplaren. Goed exemplaar.
1380: KELLER, ALFRED VON - Leitfaden der Heraldik. Tweede druk. Berlijn 1907. Geb., geïll., 74 p.
65599: KELLER, GERARD,, - Binnen en buiten Novelle door Gerard Keller
65600: KELLER, GERARD,, - Hoog spel. Eene politieke novelle
50840: KELLER, GERARD, - Over de Alpen, Leiden, Sijthoff, [1890], 252 pag., groot 4o, gebonden in geheel linnen.
47552: KELLER, GERARD, - Het vermaarde Parijs, Arnhem, Thieme, 1871, 196 pag., geb., geïll. (met 100 houtgravures).
34608: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - XII. theses juridicae. 1789
38830: KEMP, C.M. V.D. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, volgens de beschrijving van B. Glasius (...) beoordeeld en veroordeeld, 3 stukken, Rotterdam 1860-1861, 67 + 78 + 43 pag.
36258: KEMP, MARTINUS, UIT REGIOMONTANUS; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST - Dissertatio de statu Armeniae eccesiastico et politico tam pristino quam hodierno Jena J.J.Bauhofer 1665
47916: KEMPEES, J.C.J., - Holloway-pillen voor een jong officier of wenken aan mijnen broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Academie, 2e druk, 's-Hertogenbosch 1900, 246 pag., geïll.
34474: KEMPENAER, CORNELIS DE, UIT ARNHEM - Opmerkingen naar aanleiding van art. 894 W.v.K. Leiden Somerwil 1889
67686: KEMPENAER, J. M. DE, - Levensberigt van G. Graaf Schimmelpenninck
17098: KEMPER, P.H. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland.
32531: KEMPER, JOHAN MELCHIOR; ASSEN, CORNELIS JACOBUS VAN (VERT.) - Redevoering over de lotgevallen van onzen leeftijd [...] 's Gravenhage Johannes Allart 1816
34270: KEMPER, JANUS MELCHIOR, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de actis status civilis, secundum jus hodiernum [...] Leiden Haak en Comp. 1833
47908: KEMPER, J.M. / M. SIEGENBEEK / J. BAKE, - Annales academiae Lugduno-Batavae 1815-1816, Leiden, Luchtmans, 1817. 4o, 147 pag., origineel kartonnen band.
64836: KEMPER, J.M., - Vrede-zang op het feest van den 2. Junij 1802.
30428: KEMPERS, BRAM ( RED.) - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, Amsterdam 1995, 203 pag., geïll.
67437: KEMPIS, THOMAS A, H. ROFWEYDES, - De navolging Christi van Thomas à Kempis regulier. Vermeerdert met 2 Registers en sijn Leven door H. Rofweydes Priester der Societeyt Jesu.
64381: KEMPIS, THOMAS VAN, - Das Büchlein von der Nachfolge Christi. Vier Bücher verfasst von Thomas von Kempis und neu übersetzt von Johannes Gossner.
67438: KEMPIS, THOMAS A, CAMPEN, THOMAS HAMERKEN VAN, - Van die werelt te versmaden en¯ Christum te volghen, een deuoet tractaet vol goeder leeringhen wijlen ghemaect bi eenen deuoten Regulier ghenaemt heer Thomas Hamerken van Campen welc boecxken men pleech te noemen Qui sequitur me.
44012: KEMPIS, THOMAS À/BEUIL, DU; - L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle par le sieur Du Beuil, prieur de Saint-Val. Derniere edition, Paris 1774, 389+(7) pag. Gebonden in geheel leer, met rugstempeling.
1382: KENDALL, HENRY - The kinship of men. An argument from pedigrees, or genealogy viewed as a science. Londen 1988. Geb., 216 p.
65116: KENNEDY, CH. RANN, - The Olynthiac and other public orations of Demosthenes
65118: KENNEDY, CH. RANN, - The orations of Demosthenes
16444: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Dordrecht, Morks, [ca. 1910], 80 p.
16443: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Haarlem, Wiesenhaan [ca. 1910], 80 p.
66349: KENNEY, C.E., - Quadrant and the Quill a Book Written in Honour of Captain Samuel Strumy, "a Tryed and Trusty Sea-man," and Author of The Mariner's Magazine, 1669
66031: KEPPER, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
31232: KEPPER, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
23766: KÉRATRY, A.H. DE - Du culte en général et de son état, particulièrement en France. Brussel 1825, 72 pag., orig. boards.
33648: KERCKHOFF, P.J. VAN - Over chemische verbinding.
35748: KERKHOFF, DIRK ADRIAAN, UIT WERKENDAM - Over specifieke warmte Utrecht De Industrie 1873
20794: KERKKAMP, H - Historie van Velp en Rozendaal, Velp 1938, 502 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34548: KERKMAN, GULIELMUS JACOBUS, UIT NED. INDIE - Dissertatio juridica inauguralis ad L. VIII Cod. ad sctum vellej Leiden H. Mostert 1790
42107: KERKWIJK, G.A. VAN - Verhandeling over het waterpassen en het gebruik van den barometer tot het meten van hoogten. Gravenhage, v. Cleef, 1828.
41750: KERLING, J.B.J. (=VAN STOCKUM) - Ons vorsten-huis door de eeuwen. Catalogus van boeken, pamfletten (......), 's-Gravenhage 1938, 125 pag., geïll.
66066: KERN, H., - Opmerkingen over het Nederlandsche volkskarakter.
35516: KERNIUS, JOH. FRIDERICUS, UIT SCHLEUSINGEN; PRAESES: LAURBECCHIUS, ISAAC - Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi [...] Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1700
4888: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd. 's-Gravenhage 1952, 35 p., geïll., met genealogisch overzicht.
31699: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis [...] Amsterdam Scheltema & Holkema 1901
31701: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie [...] Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1919
4140: KERNKAMP, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme, aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum. Den Haag 1948, 80 p., met tabel, geïll.
36376: KERNN, JOACHIM, UIT BRANDENB. MARCHICO. PRAESES:BERGER, JOACHIM ERNEST - Exercitatio historica de coemeteriis, vulgo alias Kirchhoffe oder Gottes Acker Rostock Richel 1689
64958: KERSBERGEN, F.M.K. VAN, - Handboekje voor de vereerders van onze lieve vrouw van Haarlem
8563: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Alkmaar, Hartemink etc., [1791]. [2 delen, doorlopend gepagineerd]
53564: KERSTEMAN,FRANCISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C.Wyerman, op de Voor-Poorte van den Hove van Holland overleeden, behelzende zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen [....] 2e druk, Den Haag, Pieter van Os, 1763. [Gebonden met:] Aanhangzel [...] behelzende behalven de voornaamste krygsbedryven van zyn moeder Lys Sint Mourel, eenige merkwaardige byzonderheden rakende zyn eigen leven, Den Haag, Pieter van Os, 1763.
8556: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
34381: KERVEL, JOHANNEUS MARTINUS LUDOLPHUS VAN, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale de forma donationum inter vivos [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
25142: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, PH. ET J. DIEGERICK - Documents historiques inédites concernant les troubles des Pays-Bas 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. 2 delen in 1 band, Gent 1847-1849, 472 + 20 + 300 + 16 pag. Geillustreerd met 5 uitslaande platen. Enige waterschade aan band en enkele marges.
64878: KESER, H., - Prentenboek van Zaltbommel
59714: KESSEL, THEODOR VAN (CA. 1620- AFTER CA. 1660), AFTER HECKE, JAN VAN DEN I (1619/20-1684) - ALCUNE / ANIMALI / desegnate per / Giovanni vanden Hecke / et Intagl[ia]te per / Theod. van Kessel / An. 1654
35530: KESSELRING, ERNESTUS FRIDERICUS, UIT PRUISEN; PRAESES: WEGNER, GOTTFRIED - Disputatio historico-theologico-homiletica, de risu Paschali [...] Königsberg Erven Friedrich Reusner 1705
66400: KESTELOOT, J. L., - Hulde aan de nagedachtenis van Mr. Anton Reinhart Falck, vrij gevolgd naar het Fransch van den heer A. Quetelet.
36668: KETH [KET], THEODORUS, UIT HARLINGEN - Positiones subsequentes examini publico subjicio [ 24 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden -- 1651/52
20012: KETNER, F. - Facsimiles bij F. Ketner, De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Utrecht 1932. Map met 3 pag. tekst en 14 facsimilé's op 10 bladen. Zeldzaam.
32235: KEUCHENIUS, HENRI JOHAN CHRISTIAAN ANTON, UIT 'S GRAVENHAGE - Op welk tijdstip ontstaat de verbintenis uit de wisselacceptatie? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
56216: KEUKEN, J. VAN DER, - Wij zijn 17, Bussum, eerste druk z.d.
60184: KEUN, HENDRIK (1738-1787), BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AND PUBLISHED BY CRAJENSCHOT, THEODORUS (FL. 18TH CENTURY) - The new Amsterdam theater seen from the Leidseplein
60392: KEUS, J. (DUTCH, 19TH CENTURY) - Eight or more Dutch fishing boats (so-called 'botters') on a wind-blown lake
66437: KEUS, KATINKA; JEFF CLEMENT, - Het herbinden van Beslers Hortus Eystettensis, 1613
4012: KEUSSEN, H. - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep, deel III. De schrijnsoorkonden van Keulen. Bonn 1927, 100 p., geb.
31172: KEVERLING BUISMAN, F. ( INL.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Buurmalsen, Arnhem 2007, 84 pag. + 14 losse kaarten, in linnen portefeuille.
8110: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1399-1447.
3908: KEYSER, CHARLES S. - The Keyser Family, descendants of Dirck Keyser of Amsterdam. Philadelphia 1889, 161 p., geb., geïll. Zeer fraaie band met heraldische versiering in goud.
66012: KEYZER, DIRK, - Omstandig verhaal van den schrikkelyken brand, voorgevallen te Broek op Langedyk; alwaar 41 huizen en het raadhuis door de vlammen zyn verteerd. Op den 10 April 1793. In rym beschreven door Dirk Keyzer,

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

4/6