Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Treur- en troost-zang over het vroegtydig afsterven van ... Agatha Corvina Van der dussen, in leeven huysvrouwe van Mr. Gerard Van vredenburch, meesterknaap van Holland en Westvriesland, ontfanger generaal der kerkelijke goederen mitsgaders bewindhebber van de Oostindische Maatschappye ter kamere Delft, enz. voorgevallen op den 29sten dag van wijnmaand, in den ouderdom van zes-en-veertig jaaren en twee maanden. z.p. 4: [8] p.
Description: [1761], 29 oktober Gedicht ondertekend: W. v. S. Zinspeling op het verlies van een moeder voor Mr. Adriaan van Vredenburch. Nieuweboer: CBG

Keywords:

Price: EUR 126.50 = appr. US$ 137.49 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 9727

See more books from our catalog: Occasional poems