Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Kerkgedichten ter inwydinge van den Heere Herman Van bracht tot leeraar der gemeinte van Brandwijk en Gybeland, op den 18 der hooimaand des jaars 1717. z.p. 4: [18] p.
Description: 1717, 18 juli Gedichten ondertekend: A. den Bak, arts; H. van Bracht; Tielman van Bracht. Nieuweboer: KBH

Keywords:

Price: EUR 115.00 = appr. US$ 124.99 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 9449

See more books from our catalog: Occasional poems