Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Vaderlandsche pozie. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
Description: 8: [10] 64 pp. Gegraveerde titelpagina met een vignet door D.J. Sluyter naar Haatje Pieters Oosterhuis. Kartonnen band, op de titelpagina de volgende door Westerman ondertekende verklaring: "Dit werk is gedrukt ter Drukkerij van den ondergeteekende. Alhier Amst 10 Mei 1833", benevens de tekst: "Aangeboden aan het gemeentebestuur der stad Amsterdam door den ondergeteekende als uitgevers van dit werk, ter voldoening aan art 6 der wet van 25 January 1817. Amsterdam 10 Mei 1833. M. Westerman en Zoon. Lit.: Van Zonneveld, 'De Belgische Opstand en de Nederlandse literatuur', in: De Negentiende Eeuw 5e jaargang nr 4 (1981)l Evenals voor tientallen anderen vormden ook voor Van den Broek de gebeurtenissen van 1830 en 1831 - Belgische Opstand, Tiendaagsche Veldtocht, Van Speijk - aanleiding zijn dichtader te laten vloeien.

Keywords:

Price: EUR 86.25 = appr. US$ 93.74 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 7180

See more books from our catalog: Literature