Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verklaring van B&W van Amsterdam dat aan Johannes Christoffel Kallenbach leerling van een Openbare School van de 1e klasse tot bewijs hunner goedkeuring van gedrag en vlijt de Ereprijs is toegewezen, getekend Amsterdam, 13 juli 1893 en getekend door F.P. Van de Loos, hoofd der school, 1 blad, deels gedrukt, deels in handschrift.
Description: M14665

Keywords:

Price: EUR 28.75 = appr. US$ 31.25 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 59340