Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussť. Dordrecht, A. Blussť & Zoon, 1811.
Description: Origineel karton, 139 pag., geillustreerd, watervlek. C0302l Buijnsters pag. 43; Buisman 1901; Saalmink pag. 1635. Vertaling van 'Damian Hessel und seine Raubgenossen', Mainz 1810. Eveneens in 1811 verscheen een andere Nederlandse vertaling, nu uit het Frans, onder de titel 'Damian Hessel en zijne medepligtigen'. T

Keywords:

Price: EUR 454.25 = appr. US$ 493.70 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 53947

See more books from our catalog: Damian Hessel