Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, Samuel de Plecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens [...] den heere Prince van Orangien [...] gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden den 21 Junij 1623. Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1623.
Description: 4, zonder omslag, 16 pag., met wapen van Leiden op titel. Beschadigd in linker bovenhoek. C0802l Knuttel 3460; Tiele 2013. Jan Pietersz. Lijndraeyer, Samuel de Plecker, saeywerker en vermaner der Remonstranten en Gerrit Cornelisz. Kleermaker, alle drie wonende te Leiden, (de laatste geboren in 't Bilt (Fr.)) hebben via Adriaan Adriaansz. van Dijck, g

Keywords:

Price: EUR 143.75 = appr. US$ 156.23 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 53652

See more books from our catalog: Maurits Oranje-Nassau