Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Inlichting aan de leden der Herstelde Evangelisch-Luthersche gemeente nopens het voorgevallene met derzelver proponent den eerw. heer H.F. Kohlbrügge. Amsterdam, 1827.
Description: Gebonden in halflinnen, 44 pag. C0974l Biogr. lexicon Ned. protestantisme II pag. 284-288. H.F. Kohlbrügge (1803-1875) werd in 1826 Luthers proponent en hulpprediker te Amsterdam. Zijn preken bevielen de notabelen uit de gemeente niet, maar Kohlbrügge zocht het conflict en diende bezwaar in te

Keywords:

Price: EUR 143.75 = appr. US$ 156.23 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 53504

See more books from our catalog: H.F. Kohlbrugge