Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Sententie van den hoogen crijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, jegens den heere Louys Francoys baron de Grisperre (...) geexecuteert in 's Gravenhage op de Gevangenpoorte op den 13-11-1673. 's Gravenhage, M. v. Heyningen [1673].
Description: 4, blanco papieren omslag, 7 pag. C1734l Knuttel 10751. De Grisperre was kolonel van een regiment voetknechten en had d.m.v. valsheid in geschrifte zich gelden toegeeigend uit de voor de militie bestemde overheidsfinancien.

Keywords:

Price: EUR 69.00 = appr. US$ 74.99 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 53201

See more books from our catalog: Grisperre, L.F