Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
Description:

Keywords:

Price: EUR 109.25 = appr. US$ 118.74 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 27866

See more books from our catalog: Theologie