Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Nederland, zoo als het was, is en worden zal of kan. Uit het Hoogduitsch met ophelderingen en teregtwijzende aanteekeningen van F.W. von Mauvillon, voorheen kolonel in Hollandsche dienst en van den vertaler, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1845
Description: Geb. in modern linnen, 8 + 174 + [2] p. Lit: Brinkman, 1833-1849, p.474 en 431l Von Mauvillon (Kassel 1774 - Kleef 1851) schrijft in zijn “Cleve 1844” gedateerd voorwoord dat hij voor Van Kesteren de correctie van de tweede Nederlandse druk van dit uit het Duits vertaalde boek op zich nam, omdat de auteur “zoo mijne gissing mij niet

Keywords:

Price: EUR 172.50 = appr. US$ 187.48 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 15585

See more books from our catalog: Travel