Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: NIEUWER AMSTEL, BEUN, DE RIJCK, VAN RIEK, GOMMERS Akte van transport d.d. 3 mei 1675 van een `bruyckweer' met huis en land aan de Veendijk bij het Groenewout te Nieuwer Amstel, verkocht door Jacob Corsen namens de erfgenamen van Pieter Ysbrantsz van Riek de Oude en Neeltje Vreken, aan Jacob Dirksz Beun. Charter op perkament, met het gave lakzegel van schepen Cornelis Jansz de Rijck en beschadigd zegel van Claes Jansz.
Description: Hierbij: akte van hypotheek betreffende deze koop d.d. Nieuwer Amstel 30 mei 1675, met de gave zegels van de schepenen Cornelis Jansz [de Rijck] en Claes Jansen. Verso aantekeningen betreffende betalingen. Voorts als transfix: een akte d.d. 28 juni 1679, met de gave zegels van schepenen Jan Jansz Weer en Harmen Engelbertsz, waarbij Cornelis Pietersz van Riek namens de kinderen van Pieter Ysbrandsz van Riek aan mr. Anthony Gommers, secretaris van Nieuwer Amstel het restant van de hypotheek verkoopt.M3602

Keywords:

Price: EUR 182.85 = appr. US$ 198.73 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 12499