Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795. Leeuwarden 1837. Gebonden in halfperkament, 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893. Gebonden in een identieke halfperkamenten band, 171 p. Mooie set.
Description:

Keywords:

Price: EUR 373.75 = appr. US$ 406.21 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 110

See more books from our catalog: Genealogie/heraldiek