Antiquariaat Fragmenta Selecta
KNSM-Laan 412, 1019 LN Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 20 4185565            Email: best@fragmentaselecta.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
71773: VOR DEM JAHR 1000. - Abendländische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums zum Gedenken an den 1000. Todestag der Kaiserin Theophanu.
40941: PACT 38. - Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius.
151539: HERENGRACHT 380. - Nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ter gelegenheid van de ingebruikneming op 22 september 1997, na de restauratie, renovatie en uitbreiding, 1996-1997. Rgd (Rijksgebouwendienst)
96463: GEDENKBOEK 1930-1955. - Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het 'Genootschap' van leraren aan de Nederlandse gymnasia en lycea. Groningen, Djakarta, Wolters, 1955. 200 p. Hardb. 23 cm
114174: P.T.T.- - Gedenkboek den Hoofdinspecteur der P.T.T. A.P.F. Duynstee door het Staatsbedrijf der P.T.T. aangeboden bij zijn uittreden uit den dienst, ter herinnering aan de belangrijke diensten door hem aan het Staatsbedrijf bewezen en bestaande uit bijdragen tot de door hem ondernomen geschiedschrijving van de Posterijen hier te lande en uit enkele schetsen van zijn veelzijdige werkzaameid.
45325: 5000 JAAR KUNST UIT EGYPTE UIT DE MUSEA VAN KAIRO, ALEXANDRIE EN LEIDEN. - 2e dr. Rijksmuseum, Amsterdam. 16 okt. - 31 dec. 1960.
115287: ERANOS-JAHRBUCH 1964. - Band 33: Das menschliche Drama in der Welt der Ideen.
115266: ERANOS-JAHRBUCH 1952. - Band 21: Mensch und Energie. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
115265: ERANOS-JAHRBUCH 1960. - Band 29: Mensch und Gestaltung. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
4405: ANUARUL PE ANII 1928-1932. - Partea I.
82993: BZZLLETIN 144. - Latijnse dichters.
99513: BZZLLETIN 154. - Griekse dichters.
79508: BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN OF THE GREEK LANGUAGE FOR THE YEAR 1974. - Ed. by G. Babiniotis.
72797: BZZLLETIN 154. - Griekse dichters.
102997: GIDS BIJ DE TENTOONSTELLING 'GRAVEN NAAR BATAVEN?'. - Van 16 sept. t/m 28 okt. in Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen.
157586: (ORIGENES.) - Entretien d'Origène avec Héraclide. Introduction, texte, traduction et notes de Jean Scherer.
102068: AL,B.S.A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de minoische godsdienst.
84810: GEDENKBOEK 1955-1972. - Van het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830. Onder redactie van G.G. BAARDMAN.
84696: HOMERUS.- BZZLLETIN 175 - Homerus. Den Haag 1990. 79 p. Pb. 25 cm (Contrib. by Schenkeveld, Moormann, d'Hane Scheltema & others)(Some pencil)
116255: SYRIA.- EXPOSITION DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DE L'ANNÉE 1952. - Organisée par la Direction Générale des Antiquités de Syrie, au Musée de Damas.
115264: ERANOS-JAHRBUCH 1961. - Band 30: Der Mensch im Spannungsfeld der Ordnungen. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
105907: (LANCELOT,C.) - A new method of learning with facility the greek tongue. Digested in the clearest and concisest order. With a variety of solid remarks, necessary for the attaining a complete knowledge of this language, and for understanding the Greek writers. Translated from the French of the Messieurs de Port-Royal by T. Nugent. A new edition revised and corrected.
81164: BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN OF THE GREEK LANGUAGE FOR THE YEAR 1973. - Ed. by G. Babiniotis.
113219: JOURNÉE D'ARCHÉOLOGIE ROMAINE 2010. ROMEINENDAG 2010. - Louvain-La-Neuve, 24-04-2010.
77318: PACT 45. - Archaeometry in South Eastern Europe. Second conference in Delphi, April 1991. Ed. by I. LIRITZIS & G. TSOKAS.
113306: ANNALES D'HISTOIRE DE L'ART & D'ARCHÉOLOGIE. - (Vol.) 30 (2008) - 31 (2009).
150607: AAFJES,B. - Griekse kunsten. Reisverhalen.
155875: AAFJES,B. - De Italiaanse postkoets. Waarin opgenomen 'Een laars vol rozen'.
155876: AAFJES,B. - Dag van gramschap in Pompeji. (Derde druk)
150610: AAFJES,B. - De eeuwige stad. Rome in verhalen en herinneringen.
150609: AAFJES,B. - Goden en eilanden. Een reisboek over Griekenland.
117712: AAFJES,B. - Odysseus in Italië.
155913: AAFJES,B. - Capriccio italiano. Een reisboek over Italië.
150608: AAFJES,B. - Dag van gramschap in Pompeji.
150611: AAFJES,B. - Dooltocht van een Griekse held
77006: AALDERS,G.J.D. - Pilatus en Herodes. Enige opmerkingen over de samenhang tussen wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis.
115057: AALDERS,G.J.D. - Paulus en de antieke wereld.
77018: AALDERS,G.J.D. - Totalitaire tendenzen in het oude Hellas.
77795: AALDERS,W. - Wet, tragedie, evangelie. Een andere benadering van het boek Job.
116658: AALDERS,G.J.D. - Synagoge, kerk en staat in de eerste vijf eeuwen.
153286: AALDERS,G.J.D. - De Romeinse staat en het christendom.
79398: AALDERS,G.J.D. - Echt-Grieks.
68219: AALDERS,G.J.D. - Caligula, zoon van Germanicus.
77017: AALDERS,G.J.D. - De oud-Griekse voorstelling van de afgunst der goden.
152274: ABAELARDUS, PETRUS.- CETEDOC. - Instrumenta lexicologica latina, fasc. 45 (CCCM 12-13), series A- Formae. Petrus Abaelardus, Theologia. Curante CETEDOC, Universitas Catholica Lovaniensis Lovanii Novi.
113841: ABAELARDUS, PETRUS.- DE SANTIS,P. - I sermoni di Abelardo per le monache del Paracleto.
113497: ABAELARDUS, PETRUS.- BUYTAERT,E.M. - Peter Abelard. Proceedings of the Intern. Conference, Louvain May 10-12, 1971.
62266: ABEL,V.L.S. - Prokrisis.
105643: ALPHABETE UND SCHRIFTZEICHEN DES MORGEN- UND DES ABENDLANDES. - 2. von Fachwissenschaftlern überarb. und erw. Aufl. Zum allgemeinen Gebrauch mit besonderer Berücksichtigung des Buchgewerbes.
62422: ÅBERG,N. - La civilisation énéolithique dans la péninsule Ibérique.
152037: ABMA,E. - Sokrates in der deutschen Literatur.
109563: ABRAHAMS,I. - Campaigns in Palestine from Alexander the Great.
54328: ABRAMOWICZ,A. - Urny i ceraunie.
117717: ACHTERBERG,G. - Eurydice. (Tweede druk)
115498: ACROPOLIS AT ATHENS, THE. - Conservation, restoration and research 1975-1983.
60558: ACTS OF THE APOSTLES, THE. - Selected passages for translation (ed. with notes by) T.J. LEARY.
154638: ADAM,P. - L'Humanisme a Selestat. L'École, les humanistes, la bibliothèque. 2e édition.
10623: ADAMS,R.M. - The Roman stamp. Frame and facade in some forms of Neo-Classicism.
22240: ADAMY,R. - Architektonik der Römer.
154264: ADCOCK,F.E. - The Greek and Macedonian art of war.
110350: ADCOCK,F.E. - Roman political ideas and practice.
65788: ADCOCK,F.E. - Roman political ideas and practice.
103728: ADDINK-SAMPLONIUS,M. (ED.) - Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
86368: ADELBERT. - Die Vita sancti Heinrici regis et confessoris und ihre Bearbeitung durch den Bamberger Diakon Adelbert. Hrsg. von M. STUMPF.
110522: ADKINS,A.W.H. - Poetic craft in the early Greek elegists.
112211: ADRADOS,F.R.- - Athlon. Satura grammatica in honorem Francisci R. Adrados. Vol. 1. Ediderunt A. BERNABÉ, L.A. DE CUENCA, E. GANGUTIA, J. LOPEZ FACAL.
152304: AELREDUS RIEVALLENSIS.- HOSTE,A. - Bibliotheca Aelrediana. A survey of the manuscripts, old catalogues, editions and studies concerning St. Aelred of Rievaulx.
155954: AERSCHOT,B. VAN. - De dochters van Delphi.
155967: AERSCHOT,B. VAN. - Endymion en Selene. Roman.
155969: AERSCHOT,B. VAN. - Kinderen van Atlas.
117854: VAN AERSCHOT,B. - De nacht van Icarus. Roman.
150382: VAN AERSCHOT,B., - De priesteres. Novellen.
109327: AERTS,J.F. - De katakomben van Rome.
117877: AERTS,J.F. & K. VANGENECHTEN. - Nederlands-Latijns lexicon. Derde uitgave.
89769: AERTS,J.A. - Album Jan A. Aerts. Samengesteld ter gelegenheid van zijn emeritaat aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
52060: AERTSEN,J.A. - Middeleeuwse beschouwingen over Waarheid. Adaequatio rei et intellectus.
109946: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
155948: AESCHYLUS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. BOUTENS.
85533: AESCHYLUS. - Agamemnon. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
111661: AESCHYLUS. - Esquilo, tragedias I: Los Persas. Texto revisado y traducido por M. VILCHEZ.
91524: AESCHYLUS.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome I): Éschyle.
102404: AESCHYLUS. - Oresteia. Nederlandse versie van H. v.d. HORST, E. VOS & I. v. DULLEMEN.
115767: AESCHYLUS.- SEECK,G.A. - Dramatische Strukturen der griechischen Tragödie: Untersuchungen zu Aischylos.
97376: AESCHYLUS. - Agamemnon. Ingeleid, vertaald en toegelicht door E. DE WAELE.
157357: AESCHYLUS. - I sette contro Tebe. Con note di Paolo Ubaldi. (Bound with:) Agamennone. Con commento di Paolo Ubaldi. (&:) Le Eumenidi. Testo critico e commento di Paolo Ubaldi.
114337: AESCHYLUS. - Agamemnoon. (Vertaald door) J. BOONEN. 2e volledig herziene druk.
114083: AESCHYLUS. - Agamemnon. Recensuit, emendavit, annotationem et commentarium criticum adjecit S. KARSTEN.
117659: AESCHYLUS. - De Orestie van Eschylus. In Nederlandsche dichtmaten overgebracht door A. PIERSON.
98541: AESCHYLUS. - Schutzflehende. Mit ausführlicher Einleitung, Text, Kommentar, Exkursen und Sachregister von J. VÜRTHEIM.
59044: AESCHYLUS. - The Eumenides, (The Furies). Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
79668: AESCHYLUS. - Die Perser, die Orestie. Vier Tragödien übertr. und erläutert von E. BUSCHOR.
79641: AESCHYLUS. - Die Schutzsuchenden. Griechisch und deutsch mit einer erläut. Abhandlung von W. KRAUS.
26167: AESCHYLUS.- SCHROEDER,O. - Aeschyli cantica. Iterum digessit -.
151813: AESCHYLUS. - Aeschylus. The seven plays in English verse by L. CAMPBELL. New edition, revised.
45001: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome II. Texte établi et trad. par P. MAZON.
110435: AESCHYLUS.- NES,D. VAN. - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
156824: AESCHYLUS. - Aeschyli tragoediae. Recensuit Godofredus Hermannus.
111962: AESCHYLUS, EURIPIDES, ARISTOPHANES, ARISTOTELES. - The Agamemnon. Translated from a revised text by W. HEADLAM. Ldn., Bell, 1904 (And:) The Choephoroe. Translated from a revised text by W. HEADLAM. (&:) The Medea of Euripides. Literally translated (...) by T. NASH. 3rd ed. revised. (&:) Literal translation of the Alcestis of Euripides. With introd., analysis, and short notes (...) by a first-class man of Balliol. Oxf., Shrimpton, 1898. (&:) Aristophanes. The Clouds. N.pl., n.d. (&) Aristotle's Poetics. Translated from the Oxford text with short notes by E.S. BOUCHIER. Oxf., Blackwell, 1907.
111926: AESCHYLUS.- LOSSAU,M.J. - Aischylos.
82928: AESCHYLUS. - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS.
153258: AESCHYLUS. - Prometheus vinctus, studiosae iuventutis in usum edidit notisque adstruxit W.A.L. Vreeken.
85530: AESCHYLUS. - Die Versöhnung. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
53367: AESCHYLUS.- RIELE,G.J.M.J. TE. - Les femmes chez Eschyle.
109247: AESCHYLUS. - Tragödien. Übersetzt von J.G. DROYSEN. In neuer Textrevision von S. MÜLLER.
85534: AESCHYLUS. - Das Opfer am Grabe. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 3. Aufl.
109945: AESCHYLUS. - Agamemnon. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
103087: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome I: les Suppliantes, les Perses, les Sept contre Thèbes, Prométhée enchainé. Texte établi et traduit par P. MAZON.
109254: AESCHYLUS. - Die Tragödien und Fragmente. Übertragen von G. DROYSEN. Durchgesehen und eingeleitet von W. NESTLE. Nachwort von W. JENS.
108738: AESCHYLUS. - Agamemnon. Mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben von R. ENGER. 3. Aufl. Th. PLÜSS.
46862: AESCHYLUS. - The Agamemnon. Transl. by L. MACNEICE.
88036: AESCHYLUS.- NES,D. VAN. - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
69432: AESCHYLUS. - Agamemnon. Met inl., crit. noten en comm. uitg. door P. GROENEBOOM.
116809: AESCHYLUS.- WERRE-DE HAAS,M. - Aeschylus' Dictyulci. An attempt at reconstruction of a satyric drama.
154577: AESCHYLUS. - Septem quae supersunt tragoediae. Recensuit Gilbertus Murray. Accedunt Tetralogiarum ad has fabulas pertinentium fragmenta, elegiae, poetae vita, operum catalogus, Suidae et Marmoris Parii testimonia. Editio altera.
90369: AESCHYLUS. - Agamemnon, Choephoroi en Eumeniden. In Nederlands dicht overgebracht door A.T.S. BAKKER.
103204: AESCHYLUS.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome I): Éschyle.
13976: AESCHYLUS. - Die Sieben gegen Theben. Übertr. von J.G. DROYSEN. Einf. R. Schneider.
19463: AESCHYLUS. - Die Danaostöchter, Prometheus, Thebanische Trilogie. Drei Tragödien übertr. und erläutert von E. BUSCHOR.
155092: AESCHYLUS. - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom.
114108: AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens.
84805: AESCHYLUS.- VEEN,E. VAN. - Interpolaties in Aeschylus' Zeven tegen Thebe.
98071: AESCHYLUS. - The Eumenides, (The Furies). Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
110194: AESCHYLUS. - The Agamemnon. With an introduction, commentary, and translation by A.W. VERRALL. (2nd ed.).
96859: AESCHYLUS. - Eschyle. Traduction nouvelle avec texte, avant-propos, notices et notes par Emile Chambry.
114081: AESCHYLUS. - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
14389: AESCHYLUS. - Éschyle. Trad. de P. MAZON.
101952: AESCHYLUS.- LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Proeve over de zedelijke schoonheid der Poëzij van Eschylus.
101253: AESCHYLUS.- NES,D. VAN. - Die maritime Bildersprache des Aischylos. Diss. Utrecht; Groningen, 1963. Addenda.
116887: AESCHYLUS. - The Persae. Edited with introduction, critical notes and commentary by H.D. BROADHEAD.
108367: AESCHYLUS.- MURRAY,G. - Aeschylus, the creator of tragedy.
85527: AESCHYLUS.- SCHROEDER,O. - Aeschyli cantica.
109127: AESCHYLUS. - Eschyle. Texte établi et traduit par P. MAZON.
46871: AESCHYLUS. - The Seven against Thebes. A transl. with comm. by Chr.M. DAWSON.
98343: AESCHYLUS.- WERRE-DE HAAS,M. - Aeschylus' Dictyulci. An attempt at reconstruction of a satyric drama.
92002: AESCHYLUS. - De Perzen. Nederlands Hans Croiset.
80304: AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens.
49028: AESCHYLUS. - Perser. Erkl. von L. SCHILLER. 2. Aufl. von C. CONRADT.
105564: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
11754: AESCHYLUS. - Perser. Erklärt von W.S. TEUFFEL.
115395: AESCHYLUS. - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS.
98484: AESCHYLUS.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome I): Éschyle. 2e éd.
154322: AESCHYLUS. - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
98070: AESCHYLUS. - Die Orestie. Übersetzt von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 9. Auflage.
51486: AESCHYLUS. - The Oresteia. Transl. by R. FAGLES.
91420: AESCHYLUS. - The Agamemnon. With an intr., commentary, and transl. by A.W. VERRALL.
73231: AESCHYLUS. - Choephoroi. Met inl., crit. noten en comm. uitgeg. door P. GROENEBOOM.
100361: AESCHYLUS. - Perser. Herausgegeben von W. RABEHL.
71532: AESCHYLUS. - Prometheus. Erklärt von L. SCHMIDT.
90109: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
96208: AESCHYLUS.- LLOYD-JONES,H. - The end of the Seven against Thebes.
95899: AESCHYLUS. - Aeschylus I. Oresteia: Agamemnon, The libation bearers, The Eumenides. Translated and with an introduction by R. LATTIMORE.
97427: AESCHYLUS. - Suppliants. Translated by J. LEMBKE.
153271: AESCHYLUS. - Tragoediae. Edidit U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. Editio minor.
153831: AESCHYLUS. - Choephoroi. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom.
98064: AESCHYLUS. - Agamemnon. Texte d'Eschyle commenté par É. JANSSENS.
111964: AESCHYLUS.- CROISET,M. - Éschyle. Études sur l'invention dramatique dans son théatre.
59377: AESCHYLUS. - The lyrical dramas. Transl. into English verse by J. STUART BLACKIE.
95898: AESCHYLUS.- MURRAY,G. - Aeschylus, the creator of tragedy.
109879: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome I: les Suppliantes, les Perses, les Sept contre Thèbes, Prométhée enchainé. Texte établi et traduit par P. MAZON. 7e éd. revue & corrigée.
109294: AESCHYLUS. - Schutzflehende. Mit ausführlicher Einleitung, Text, Kommentar, Exkursen und Sachregister von J. VÜRTHEIM.
112768: AESCHYLUS. - Prometheus, gefesselt. Übertragen von Peter Handke.
112581: AESCHYLUS.- LOWELL,R. - Prometheus Bound. (Derived form Aeschylus).
110355: AESCHYLUS.- SCHWEIZER-KELLER,R. - Vom Umgang des Aischylos mit der Sprache.
154464: AESCHYLUS. - De geboeide Prometheus. Uit het Grieks vertaald door H.J. DROSSAART LULOFS.
110325: AESCHYLUS.- PADUANO,G. - Sui Persiani di Eschilo. Problemi di focalizzazione drammatica.
153866: AESCHYLUS. - Septem quae supersunt tragoediae. Recensuit Gilbertus Murray. Accedunt Tetralogiarum ad has fabulas pertinentium fragmenta, elegiae, poetae vita, operum catalogus, Suidae et Marmoris Parii testimonia. Editio altera.
154707: AESCHYLUS. - Septem quae supersunt tragoediae. Recensuit Gilbertus Murray. Accedunt Tetralogiarum ad has fabulas pertinentium fragmenta, elegiae, poetae vita, operum catalogus, Suidae et Marmoris Parii testimonia. Editio altera.
95865: AESCHYLUS. - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
97798: AESCHYLUS. - Orestie. Griechisch und Deutsch von U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF. Zweites Stück: das Opfer am Grabe.
113337: AESCHYLUS. - Perzen. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
8113: AESCHYLUS. - The Oresteia (transl. by) R. LOWELL.
116935: AESCHYLUS. - Prometheus. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
8533: AESCHYLUS. - Perser. Erklärt von L. SCHILLER.
60643: AESCHYLUS.- RIELE,G.J.M.J. TE. - Les femmes chez Eschyle.
60686: AESCHYLUS. - Die Orestie. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 6. Aufl.
90360: AESCHYLUS.- STEINWEG,C. - Aischylos. Sein Werk und die von ihm ausgehende Entwicklung.
91438: AESCHYLUS.- UNTERBERGER,R. - Der gefesselte Prometheus des Aischylos.
91479: AESCHYLUS.- BÖHME,R. - Bühnenbearbeitung Äschyleischer Tragödien.
91526: AESCHYLUS.- SREBRNY,S. - Wort und Gedanke bei Aischylos.
105678: AESCHYLUS. - Agamemnon. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
97801: AESCHYLUS.- MICHELINI,A.N. - Tradition and dramatic form in the Persians of Aeschylus.
97808: AESCHYLUS.- BIERL,A. - Die Orestie des Aischylos auf der modernen Bühne. Theoretische Konzeptionen und ihre szenische Realisierung.
99750: AESCHYLUS.- GRUYS,J.A. - The early printed editions (1518-1664) of Aeschylus. A chapter in the history of classical scholarship.
156748: CORPUS FABULARUM AESOPICARUM. - Volumen I: Fabulae Aesopicae soluta oratione conscriptae. Edidit A. Hausrath. Editionem alteram curavit Herbert Hunger.
114677: AESOPUS.- - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door G. STUIVELING.
114297: AESOPUS, PHAEDRUS. - De fabelwereld. Samengesteld en ingeleid door H.C. KOOL.
117855: AESOPUS.- VANDENBERGHE,B.H. - Aisopeia.
99724: AESOPUS.- ZAFIROPOULOS,CHR.A. - Ethics in Aesop's fables: the Augustana collection.
152264: CLAVIS PATRISTICA PSEUDEPIGRAPHORUM MEDII AEVI. - Cura et studio Ioannis Machielsen.
113946: ARCHIVUM LATINITATIS MEDII AEVI. - Bulletin Du Cange. Tome 1 (1924) - 52 (1994).
113774: GRAMMATICI HIBERNICI CAROLINI AEVI. - Pars I: MURETACH (MURIDAC). In Donati artem maiorem. Edidit L. HOLTZ.
86820: CLAVIS SCRIPTORUM LATINORUM MEDII AEVI. - Auctores Galliae. Clavis des auteurs Latins du Moyen Age. Territoire Français 735-987. Tomus I: Abbon de Saint-Germain - Ermold le Noir. Éd. par M.-H. JULLIEN & F. PERELMAN.
69838: CLAVIS PATRISTICA PSEUDEPIGRAPHORUM MEDII AEVI. - Vol. I & 2. Cura et studio J. MACHIELSEN.
152965: MOSAICS OF ROMAN AFRICA. - Floor mosaics from Tunisia. (By) M. Blanchard-Lemée, M. Ennaïfer, H. Slim, L. Slim.
110302: AFRICA ROMANA,L', - Ai confini dell'Imperio: contatti, scambi, conflitti. 15: Atti del XV convegno di studio. Tozeur, 11-15 dicembre 2002. A cura di M. KHANOUSSI, P. RUGGERI & C. VISMARA.
101424: AFRICA. - (Themanummer Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur. Jaargang 78 (2006), nr. 2)
26811: ANTIQUITÉS AFRICAINES. - Tome 26.
157666: AGRICOLA,R.- HUISMAN,G.C. - Rudolph Agricola. A bibliography of printed works and translations.
151516: AGRICOLA,R. - Rudolf Agricola. Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
157667: AGRICOLA,R.- LAAN,A.H. VAN DER. - Anatomie van een taal. Rodolphus Agricola en Antonius Liber aan de wieg van het humanistisch Latijn in de Lage Landen (1469-1485).
105704: AGRICOLA,R.- VELDEN,H.E.J.M. VAN DER. - Rudolphus Agricola (Roelof Huusman), een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw. Eerste gedeelte.
157670: AGRICOLA,R. - Rudolph Agricola: Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
157665: AGRICOLA,R.- AKKERMAN,F. & A.J. VANDERJAGT. (EDS.) - Rodolphus Agricola Phrisius, 1444-1485. Proceedings of the International Conference at the University of Groningen, 28-30 October 1985. Edited by F. Akkerman and A.J. Vanderjagt.
108326: AGTHE,C. - Die Parabase und die Zwischenakte der alt-attischen Komödie. (And:) Anhang zum dem Buche: Die Parabase und die Zwischenakte der alt-attischen Komödie. (Mit 6 Holzschnitten).
81279: AGUD APARICIO,A. & PILAR FERNANDEZ ALVAREZ,M. - Manual de lengua gotica.
113177: SAMMELBUCH GRIECHISCHER URKUNDEN AUS ÄGYPTEN. - Sechster/neunter Band (Nr. 8964-10208).
78768: AHREM,M. - Das Weib in der antiken Kunst.
96650: RÖMERZEITLICHE VILLA AM SILBERBERG IN AHRWEILER. - Hrsg. (von) Landesbildstelle Rheinland-Pfalz.
60469: AHVENAINEN,J. - Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter.
78754: AKEN,A.R.A. VAN. - The encyclopedia of classical mythology.
104715: AKKER,P. VAN DEN & I. VAN KONINGSBRUGGEN. - Het voorbeeld van de klassieken.
111420: DIGENES AKRITES. - Digenes Akrites. Edited with an introduction, translation and commentary by J. MAVROGORDATO.
55689: AKTEN DES XIII. INTERNATIONALEN KONGRESSES FÜR KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE, BERLIN 1988. - Deutsches Archäologisches Institut.
71337: AKVELD,W.F. - Germanicus.
116032: ALBA FUCENS.- DE VISSCHER,F., F. DE RUYT, S.J. DE LAET & J. MERTENS. - Les fouilles d'Alba Fucens (Italie Centrale) de 1951 à 1953.
115120: ALBANIA.- KORKUTI,M. - Shqiperia arkeologjike. (L'Albanie archéologique. Archaeological Albania)
155872: ALBE - De Siciliaanse nimbus.
155934: ALBE - Te gast bij goden en mensen.
150701: ALBE - Seizoenen om Orpheus. Gedichtencyclus.
155877: ALBE - Orpheus.
86473: BENZO ALBENSIS. - Sieben Bücher an Kaiser Heinrich IV. Hrsg. und übers. von H. SEYFFERT.
154074: VISIO ALBERICI. - Die Jenseitswanderung des neunjährigen Alberich in der vom Visionär um 1127 in Monte Cassino revidierten Fassung. Kritisch ediert und übersetzt von Paul Gerhard Schmidt.
102272: ALBRECHT,M. VON. - Römische Poesie. Texte und Interpretationen.
104976: ALCAEUS.- BARNER,W. - Neuere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos.
154922: ALCAEUS. - Alkaios. Griechisch und deutsch herausgegeben von Max Treu. 1. Auflage.
97206: ALCAEUS.- BARNER,W. - Neuere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos.
151297: ALCESTIS.- - Alkestis: Euripides, Gluck, Wieland, Richter, Hofmannsthal, Lernet-Holenia, Wilder. (Vollständige Dramentexte. Herausgegeben von J. Schondorff. Mit einem Vorwort von M. Dietrich)
114329: ALCIPHRON. - Post uit Athene. Brieven van, aan en over hoeren, klaplopers, vissers en boeren. Geselecteerd, vertaald en toegelicht door H.L. VAN DOLEN.
152648: ALCIPHRON. - Hetärenbriefe. Griechisch und deutsch. Übertragung von Wilhelm Plankl.
48667: ALCOCK,L. - 'By South Cadbury is that Camelot...' The excavation of Cadbury Castle 1966-1970.
76134: ALCUIN.- LISDONK,M.L. VAN DE. - Alcuins 'De Sanctis Euboricensis Ecclesiae', vers 1-604: de bronnen van een Carolingisch epos.
89529: ALCUIN.- LISDONK,M.L. VAN DE. - Alcuins 'De Sanctis Euboricensis Ecclesiae', vers 1-604: de bronnen van een Carolingisch epos.
103719: ALDRED,C. - Jewels of the Pharaos. Egyptian jewelry of the dynastic period. Abridged.
92097: ALEWYN,R. - Vorbarocker Klassizismus und griechische Tragödie. Analyse der 'Antigone'-Übersetzung des M. Opitz. Sonderausgabe.
116545: ALEXANDER THE GREAT.- WOOD,M. - In het voetspoor van Alexander de Grote. Een reis van Griekenland naar Azië.
156612: ALEXANDER THE GREAT.- AERTS,W.J., J.M.M. HERMANS & E. VISSER. (EDS.) - Alexander the Great in the Middle Ages. 10 studies on the last days of Alexander in literary and historical writing.
116083: ALEXANDER THE GREAT.- PEYREFITTE,R. - La jeunesse d'Alexandre.
92930: ALEXANDER THE GREAT.- BAMM,P. - Alexander de Grote. Macht als noodlot.
100936: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen. Geleitwort von E. BOEHRINGER. Bearb. & Nachwort von G. RESSING.
59280: ALEXANDER THE GREAT.- GRAAF,K. DE. - Alexander de Grote in de Spiegel Historiael.
88135: ALEXANDER THE GREAT.- LAUFFER,S. - Alexander der Grosse.
70659: ALEXANDER THE GREAT.- FOX,R.L. - Alexander der Grosse. Eroberer der Welt.
48845: ALEXANDER THE GREAT.- BIELFELDT,H.H. - Die Quellen der alttschechischen Alexandreis.
61494: ALEXANDER THE GREAT.- MINIS,C. - Über die ersten volkssprachigen Alexander-Dichtungen.
64557: ALEXANDER THE GREAT.- PEYREFITTE,R. - Alexander der Eroberer. Roman.
64586: ALEXANDER THE GREAT.- KRAFT,Z. VON. - Alexanderzug, vom Menschen zum Mythos.
58521: ALEXANDER THE GREAT.- KOEPP,F. - Alexander der Grosse.
80902: ALEXANDER THE GREAT.- BIRT,T. - Alexander der Grosse und das Weltgriechentum bis zum Erscheinen Jesu. 3. verb. Aufl.
90705: ALEXANDER THE GREAT.- MOSSÉ,C. - Alexander der Grosse. Leben und Legende.
71969: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen. 3. Aufl.
7032: ALEXANDER THE GREAT.- HAMPL,F. - Alexander de Grote.
45750: ALEXANDER THE GREAT.- SANCISI-WEERDENBURG,H. - 'Den wereltvorst een vuyle streek aan sijn eercleet'. Alexander en Persepolis.
115414: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen.
73777: ALEXANDER THE GREAT.- MULDER-BAKKER,A.B. - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
109381: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Histoire d'Alexandre le Grand. Trad. et présenté par J. Benoist-Méchin. Éd. revue et corr.
109311: ALEXANDER THE GREAT.- PLATERO,D.C. - Olympias, mère d'Alexandre.
84898: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Das Weltreich Alexanders des Grossen.
90445: ALEXANDER THE GREAT.- BAMM,P. - Alexandre le Grand. Pouvoir et destin.
102750: ALEXANDER THE GREAT.- WALTHER BOER,W. - Epistola Alexandri ad Aristotelem ad codicum fidem edita et commentario critico instructa (a) W. WALTHER BOER.
67062: ALEXANDER THE GREAT.- TARN,W.W. - Alexander the Great. I, narrative.
112069: ALEXANDER THE GREAT.- DASKALAKIS,A.V. - HO THEOPOIÊSIS TOU MEGALOU ALEXANDROU KAI TA SCHEDIA HELLÊNOASIATIKÊS AUTOKRATORIAS.
88027: ALEXANDER THE GREAT.- MULDER-BAKKER,A.B. - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
54685: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Alexander de Groote.
101501: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen. Nach dem Text der Erstaugabe 1833.
10620: ALEXANDER THE GREAT.- BAKKER,G. - Helleense krijgsgeschiedenis.
110045: ALEXANDER THE GREAT.- SOPHIANOS,N. - Zei ho Alexandros?
109380: ALEXANDER THE GREAT.- BENOIST-MÉCHIN,J. (ET ALII) - Alexander de Grote. Genie en wereld.
57320: ALEXANDER THE GREAT.- SAVILL,A. - Alexander the Great and his time.
78135: ALEXANDER THE GREAT.- HOGARTH,D.G. - Philip and Alexander of Macedon. Two essays in biography.
116472: ALEXANDER THE GREAT.- HOMO,L. - Alexandre le Grand.
90412: ALEXANDER THE GREAT.- PEYREFITTE,R. - La jeunesse d'Alexandre. (&:) Les conquêtes d'Alexandre. (&:) Alexandre le Grand.
108733: ALEXANDER THE GREAT.- RENAULT,M. - Alexander de Grote. De laatste levensjaren.
103062: ALEXANDER THE GREAT.- LORENZ,E.G.E. - Alexander der Grosse. Bildnis eines Führers und Menschen.
90393: ALEXANDER THE GREAT.- FULLER,J.F.C. - The generalship of Alexander the Great.
60549: ALEXANDER THE GREAT.- TARN,W.W. - Alexander the Great. (I, Narrative).
90448: ALEXANDER THE GREAT.- BOSSI,R. - Alexandre le Grand.
90493: ALEXANDER THE GREAT.- DODGE,TH.A. - History of Alexander and his art of war.
155219: ALEXANDER THE GREAT.- HOFFMANN,W. - Das literarische Porträt Alexanders des Grossen im griechischen und römischen Altertum.
153676: ALEXANDRIA.- - Alexandrië. (Themanummer Hermeneus).
156601: COLLECTANEA ALEXANDRINA. - Reliquiae minores Poetarum Graecorum aetatis Ptolemaicae 323-146 Epicorum, Elegiacorum, Lyricorum, Ethicorum. Cum epimetris et indice nominum edidit Ioannes U. Powell.
153903: ACTA ALEXANDRINORUM, - de mortibus Alexandriae nobilium. Fragmenta papyracea graeca edidit et notis instruxit Herbert Musurillo.
114672: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Clemens van Alexandrië.
25591: CYRILLUS ALEXANDRINUS. - Preeken. Ingeleid en vertaald door M. Costanza C.R.S.S.
109907: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Le protreptique. Introduction, traduction et notes de Claude Mondésert. 2e édition, revue et augmentée du texte grec.
68602: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Welcher Reiche wird gerettet werden? Übers. von O. STÄHLIN. Bearb. von M. WACHT.
157561: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Le protreptique. Introduction, traduction et notes de Claude Mondésert. 2e édition, revue et augmentée du texte grec.
113650: CYRILLUS ALEXANDRINUS. - Deux dialogues christologiques. Introduction, texte critique, traduction et notes par G.M. DE DURAND.
157563: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Le pédagogue. Texte grec, introduction et notes de Henri-Irénée Marrou, traduction de Marguerite Harl & Claude Mondésert.
100744: ALEXIOU,S. - La civilisation minoenne.
104368: ALEXIOU,S. - Minoan civilization. 2nd revised ed.
99628: ALFIERI,V.E. & M. UNTERSTEINER. (EDS.) - Studi di filosofia greca.
1324: ALFÖLDI,A. - Bibliographia Pannonica V. Die neue Literatur über die Römerzeit und die Epoche der Völkerwanderung in Ungarn aus den Jahren 1938 und 1939.
108289: ALFÖLDI,A. - Das frühe Rom und die Latiner.
80874: ALFÖLDI,A. - Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen.
100960: ALFÖLDI,A. - Das frühe Rom und die Latiner.
110306: ALFÖLDY,G. - Römische Sozialgeschichte. 3. völlig überarbeitete Aufl.
84662: ALGERUS LEODIENSIS.- KRETZSCHMAR,R. - Alger von Lüttichs Traktat 'De misericordia et iustitia'. Ein kanonistischer Konkordanzversuch aus der Zeit des Investiturstreits. Untersuchung und Edition.
103702: ÅLIN,P. - Das Ende der mykenischen Fundstätten auf dem griechischen Festland.
114272: ALINEI,M.L. - Origin and history of the Italian word Ambasciata 'Embassy'.
102614: ALLASON-JONES,L. - Women in Roman Britain.
151228: ALLEN,J.B. - The friar as critic. Literary attitudes in the Later Middle Ages.
57778: ALLES,G.D. - The Iliad, the Ramayana, and the work of religion.
75589: ALMA,L. - Docendi ars docenda.
153525: ALONSO-NUÑEZ,J.M. - The ages of Rome.
150603: ALSTEIN - Opstand. Roman.
152086: ALTANER,B. - Kleine Patristische Schriften
95622: ALTANER,B. - Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 3. Aufl.
69180: ALTANER,B.- - Theologie aus dem Geist der Geschichte. Berthold Altaner in Dankbarer Verehrung, zur Erinnerung an seinen 70. Geburtstag.
100234: ALTANER,B. - Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 5. völlig neu bearb. Aufl.
86872: ALTANER,B. - Précis de patrologie. Adapté par H. CHIRAT.
103808: ALTEKAMP,S. & P. TIEDEMANN. - Internet für Archäologen. Eine Praxisorientierte Einführung.
113377: FRAUEN DES ALTERTUMS. - Ein lateinisches Lesebuch. Zusammengestellt und erläutert von F. LORETTO. Text & Kommentar. 2./3. durchgesehene und verbesserte Auflage.
83702: BASLER ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND ALTERTUMSKUNDE. - Vol. 72 (1972) - 104 (2004).
83631: ANZEIGER FÜR SCHWEIZERISCHE ALTERTUMSKUNDE. - Hrsg. vom Schweizerischen Landesmuseum. Neue Folge, Band 3 (1901) - 17 (1915).
70965: ALTHEIM,F. - Römische Geschichte. Band II: bis zum Latiner Frieden 338 v. Chr. (4. erw. und erg. Aufl.)
70958: ALTHEIM,F.- - Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968. Hrsg. von R. STIEHL & H.E. STIER. Erster Band.
77659: ALTHEIM,F. - Epochen der römischen Geschichte.
84109: ALTHEIM,F. - Geschichte der lateinischen Sprache, von den Anfängen bis zum Beginn der Literatur.
78074: ALTHEIM,F. - Italien und Rome. 2. verb. Aufl.
115403: ALTMANN,W. - Bericht über die Literatur der antiken Plastik (1903-1907).
155796: ALTNER,G. - Die Überlebenskrise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie.
43956: ALVA ET ASTORGA, PETRUS DE. - Monumenta italo-gallica, ex tribus auctoribus materna lingua scribentibus pro immaculata Virginis Mariae conceptione. Scilicet, P. Dominico de Carpane, primo ex ord. Praedicatorum, deinde Minorum, Nicolao Grenier, canonico regulari S. Victoris extra muros Parisienses, & Anonymo colloquio inter sodalem & amicum. (Pars secunda). In unum redacta per R.A.P.F. Petrum de Alva et Astorga.
96982: ALY,F. - Geschichte der römischen Litteratur.
95721: AMANTOS,C. - Prolegomena to the history of the byzantine empire.
76122: ASTERIUS OF AMASEA. - Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia. Vert. en ingel. door F. VAN DER MEER & G. BARTELINK.
69737: ASTERIUS OF AMASEA. - Thesaurus Asterii Amaseni et Firmi Caesariensis. Opera omnia cur. B. COULIE, B. KINDT & CETEDOC.
108964: AMBROSI,A.C. - Statue stele Lunigianesi. Il museo nel castello del Piagnaro.
157486: AMBROSIUS. - Sancti Ambrosii Opera, Pars nona: De Spiritu Sancto libri tres, De incarnationis dominicae sacramento. Recensuit Otto Faller.
157362: AMBROSIUS. - Bibliothek der Kirchenväter. Des Heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt. Band I: Exameron. Nebst einer allgemeinen Einleitung über des Hl. Ambrosius Leben, Schrift u. Theologie. Band II: Lukaskommentar mit Ausschluss der Leidensgeschichte. Band III: Pflichtenlehre und ausgewählte Kleinere Schriften. Übersetzt von J.E. Niederhuber.
113709: AMBROSIUS. - Traité sur l'Évangile de S. Luc. Texte latin, introduction, traduction et notes de Gabriel Tissot.
117817: AMBROSIUS. - Scritti sulla verginità. Testo, introduzione e note di M. SALVATI.
157808: AMBROSIUS.- DELANEY,R. - A study of the clausulae on the works of St. Ambrose. A dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of the Catholic University of America (...) by Sister M. Rosella Delaney.
157296: AMBROSIUS.- KRAMER,G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis.
115180: AMBROSIUS. - Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi omnia quae extant opera. Tomus I, II & III. Accurantibus D.A.B. CAILLAU etc.
157816: AMBROSIUS.- NEUMANN,CH.W. - The virgin Mary in the works of Saint Ambrose.
157546: AMBROSIUS. - Traité sur l'Évangile de S. Luc. Texte latin, introduction, traduction et notes de Gabriel Tissot.
157547: AMBROSIUS. - Des sacrements, des mystères. Nouvelle édition revue et augmentée de l'Explication du Symbole. Texte établi, traduit & annoté par Bernard Botte.
113715: AMBROSIUS. - Des sacrements, des mystères. Texte établi, traduit & annoté par Bernard Botte.
90943: AMBROSIUS.- KRAMER,G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis.
157543: AMBROSIUS. - La pénitence. Texte latin, introduction, traduction et notes de Roger Gryson.
151291: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- MERITT,B.D. - Inscriptions from the Athenian agora.
153738: D'AMICO,J.F. - Renaissance humanism in Papal Rome. Humanists and churchmen on the Eve of the Reformation.
2092: D'AMICO,G.E. - Canti naïfs. Milano, Todariana Ed., (1978). 307 p. Pb. (2/3 consists of: 'trasposizioni e rielaborazioni poetiche da Virgilio & Tibullo' and 'Commento ad alcuni testi virgiliani & tibulliani')
49220: AMMIANUS MARCELLINUS.- NAUDÉ,C.P.TH. - Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing.
83078: AMMIANUS MARCELLINUS.- WIEL,M.P. VAN DE. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus Res Gestae.
103972: AMMIANUS MARCELLINUS.- BITTER,N. - Kampfschilderung bei Ammianus Marcellinus.
77728: AMMIANUS MARCELLINUS.- NAUDÉ,C.P.TH. - Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing.
106700: AMOURETTI,M.-C. & F. RUZÉ. - Le monde antique. Des palais crétois à la conquête romaine. Nouvelle édition.
76593: AMPHILOCHIUS ICONIENSIS.- POUCHET,J.-R. - L'Énigme des lettres 81 et 50 dans la correspondance de saint Basil. Un dossier inaugural sur Amphiloque d'Iconium?
103969: AMPHILOCHIUS ICONIENSIS.- HOLL,K. - Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern.
156961: AMPHILOCHIUS ICONIENSIS.- HOLL,K. - Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern.
81158: AMSE-DE JONG,T.H. - The meaning of the finite verb forms in the old Church Slavonic Codex Suprasliensis.
50983: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 71: nieuwe aanwinsten, belangrijke geschenken. Amst., 1998. 4to. 33 p.; ills. Wrs.
115469: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nrs. 59/60. Marmer in beeld. Griekse sculptuur, 600-100 v. Chr.
152976: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 90. Voorkeuren.
54563: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 42. De dieren van stal. Amst., 1988. 4to. 28 p.; ills. Wrs.
45369: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 34. Schalen en scherven, een kijkje in de keuken. Amst., 1985. 4to. 17 p.; ills. Wrs. (Essay by Hemelrijk)
45370: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 36. Amst., 1986. 4to. 21 p.; ills. Wrs. (Essays by Hemelrijk & Sijpesteijn)
45372: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 53. Amst., 1992. 4to. 20 p.; ills. Wrs. (6 essays on numismatics)
45373: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 58. Amst., 1993. 4to. 22 p.; ills. Wrs.
45368: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nrs. 59/60. Marmer in beeld. Griekse sculptuur , 600-100 v. Chr.
152968: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 49. Beestenspul.
155814: ANACREON. - Odes d'Anacréon, traduites en François, avec le texte grec, la version latine, des notes critiques, et un discours sur la musique grecque par J.B. Gail, professeur de littérature grecque au Collège de France. Nouvelle édition, ornée d'estampes, et d'odes grecques mises en musique par Méhul et Chérubini.
21886: ANACREON. - Anakreon. Übertragen von E. MÖRIKE.
156390: ANACREON. - Carmina Anacreontea. Edidit Martin L. West.
82689: ANALYTICAL GREEK LEXICON, THE. - Consisting of an alphabetical arrangement of every occurring inflexion of every word contained in the Greek New Testament Scriptures, with a grammatical analysis of each word. and lexicographical illustration of the meanings.
85487: ANASTASIUS SINAITES.- SIESWERDA,D.T. - Pseudo-Anastasius en Anastasius Sinaita, een vergelijking. De Pseudo-Anastasiaanse Quaestiones et Responses in de SÔTÊRIOS. Prolegomena, tekst en commentaar.
150992: ANASTASIUS BIBLIOTHECARIUS.- WESTERBERGH,U. - Anastasius Bibliothecarius. Sermo Theodori Studitae de Sancto Bartholomeo Apostolo. A study.
97732: ANASTASIUS SINAITES.- SIESWERDA,D.T. - Pseudo-Anastasius en Anastasius Sinaita, een vergelijking. De Pseudo-Anastasiaanse Quaestiones et Responses in de SÔTÊRIOS. Prolegomena, tekst en commentaar.
117703: ANBEEK,T. - Sisyfus verliefd. Roman.
84449: NOTES SUR LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE APPLIQUÉE A L'ARCHÉOLOGIE ET A L'ÉTUDE DU PAYSAGE ANCIEN. - Enkele aantekeningen bij het gebruik van de luchtfoto in het archeologisch en historisch-landschappelijk onderzoek.
92109: ÉTUDES DE LITTÉRATURE ANCIENNE, - (TOME 1): Homère, Horace, le mythe d'Oedipe, les 'Sentences de Sextus'. (Par) S. SAID, F. DESBORDES (et alii).
93463: MODES DE CONTACTS ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION DANS LES SOCIÉTÉS ANCIENNES. - Actes du Colloque de Cortone (24-30 mai 1981). Pise, Rome, Scuola Normale Sup., École Française de Rome, 1983. 1164 p. Wrs. 24 cm (Coll. de l'École Française de Rome 67)
115294: MORALISTES ANCIENS. - Entretiens de Socrate, Pensées de Marc-Aurèle, Manuel d'Épictète, Tableau de la vie par Cébès, Sentences de Théognis, de Phocylide, de Démophile, des sages de la Grèce, Vers dorés de Pythagore, etc. etc. Traduits du grec. (Édités par L. Aimé-Martin)
80271: ANDERSON,G.- - Pax et sapientia. Studies in text and music of liturgical tropes and sequences in memory of Gordon Anderson. Published by R. JACOBSSON, Corpus Troporum.
71885: ANDERSON,D. - Before the knight's tale. Imitation of classical epic in Boccaccio's Teseida.
58658: ANDERSON,W.J. & R.P. SPIERS. - Die Architektur von Griechenland und Rom.
26483: ANDERSSON,S.O. - Preachers in the Vadstena Collection.
157438: ANDOCIDES. - De pace. Introduzione e commento a cura di Umberto Albini.
155007: ANDOCIDES. - On the mysteries. The text edited with introduction, commentary and appendixes by D. MACDOWELL.
66158: ANDREAE,B. - Odysseus. Archäologie des europäischen Menschenbildes.
80005: ANDREAE,B. - The art of Rome.
104518: ANDREAE,B. - Die Kunst des alten Rom.
40391: ANDREAS DE RODE, MAGISTER.- GROSSMANN,H. - Das 'Filius'-Gedicht des Magisters Andreas de Rode. Kritische Ausgabe (mit einer Einl.) von H. GROSSMANN.
86878: ANDREAS DE SANCTO VICTORE.- BERNDT,R. - André de Saint-Victor (+ 1175). Exégète et théologien.
108835: ANDREN,A. - Il santuario della necropoli di Cannicella ad Orvieto.
54334: ANDRÉN,A. - Arkeologins marodörer.
10635: ANDREWES,A. - The Greeks.
72076: ANDRIEU-GUITRANCOURT,P. - Histoire de l'empire normand et de sa civilisation.
115545: ANDRONIKOS,M. - The royal graves at Vergina.
45355: ANDRONIKOS,M. - Les tombes royales de Vergina.
153014: ANFÄNGE DER ABENDLÄNDISCHEN PHILOSOPHIE, DIE. - Fragmente und Lehrberichte der Vorsokratiker. Eingeleitet von Ernst Howald, übertragen von Michael Grünwald.
156904: ANGELOV,D. - BOGOMILSTVOTO V B"LGARIYA
100059: D'ANGERS,J.-E. - L'Humanisme chrétien au XVIIe siècle: St. François de Sales et Yves de Paris.
154761: ANGLADE,J. - Grammaire de l'ancient Provençal ou ancienne Langue d'Oc. Phonétique & morphologie.
103582: RISUS ANGLICANUS. - John Hacket, Loiola. Prepared with an introduction by M.M. BRENNAN. Hildesheim etc., Olms, 1988. 16,40,159 p. Wrs. 21 cm (Renaissance Latin Drama in England, 2nd Ser. 6; repr. of 2 anti-catholic & -jesuit plays)(New 50 Euro)
111042: ANGOLD,M. - Byzantium. The bridge from antiquity to the Middle Ages.
108518: ANLAUF,H. - Geschichte des Abendlandes. Bildband.
107730: ANNA COMNENA.- BLANKEN,G.H. - Glorie der Griekse Middeleeuwen. Anna Comnena, 1083-1148.
115286: ERANOS 1977 JAHRBUCH-YEARBOOK-ANNALES. - Volume 46: Der Sinn des Unvollkommenen. The sense of imperfection. Le sens de l'imperfection. Eds. A. PORTMANN & R. RITSEMA.
85151: ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE, L'. - Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 2000.
86343: JOHANNES PORTA DE ANNONIACO. - Liber de coronatione Karoli IV. imperatoris. Ed. R. SALOMON.
62406: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1952. - Compiled by J.M.A. JANSSEN.
19043: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1970. - J.J. JANSSEN.
60562: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1996. - Compiled by W. HOVESTREYDT & L.M.J. ZONHOVEN.
113240: ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS, THE. - No. 104 (2009) - 105 (2010).
19042: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1965. - M. HEERMA VAN VOSS.
65031: ANSELMUS OF CANTERBURY.- SPRINGER,J.L. - Argumentum ontologicum. Proeve eener existentieele interpretatie van het speculatieve godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus.
109411: ANSELMUS. - Méditations et prières de Saint Anselme. Traduites par D.A. CASTEL.
116570: ANSGAR.- FOSS,R. - Die Anfänge der nordischen Mission, mit besonderer Berücksichtigung Ansgars. Erster Teil (And:) Zweiter Teil.
116835: ANSLO,R.- KNIPPENBERG,H.H. - Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk.
55114: ANSPACHER,A.S. - Tiglath Pileser III.
104046: POPOLI E CIVILTA DELL'ITALIA ANTICA. - Vol. 1-7. (Eds. M. Pallottino, G. Mansuelli & A. Prosdocimi).
157070: ANTIEKE LEERDICHT, HET. - (Lezingen gehouden op de Klassieke Studieconferentie 1956 te Woudschouten onder auspiciën van het NKV, georganiseerd door de Amsterdamse Sectievereniging S.C.A.L.I.G.E.R)
75507: MOZAIEK DER ANTIEKEN. - Oog in oog met Grieken, Etrusken en Romeinen. Ancient art: Greece, Etruria and Rome. Chosen from the collections of the National Museum of Antiquities at Leiden.
44198: MOZAIEK DER ANTIEKEN. - Oog in oog met Grieken, Etrusken en Romeinen. Ancient art: Greece, Etruria and Rome. Chosen from the collections of the National Museum of Antiquities at Leiden.
110598: ANTIGONE.- ARMEL,A. (ED.) - Antigone.
117123: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 13: WEHNER,B. Die Funktion der Dialogstruktur in Epiktets Diatriben.
117129: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 23: Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland. Akten der 7. Tagung der Karl-und-Getrud-Abel-Stiftung am 10. und 11. Oktober 2002 in Bernkastel-Kues. Herausgegeben von J. Althoff.
155718: FABELN DER ANTIKE. - Griechisch, Lateinisch, Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Harry C. Schnur.
117130: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 25: M. ASPER. Griechische Wissenschaftstexte. Formen, Funktionen, Differenzierungsgeschichten.
49673: WEISHEIT DER ANTIKE. - Ausgewählt und hrsg. von M. KLUGE. München, Heyne, 1978. 94 p.; ills. Pocket. (Transl.)
152842: FABELN DER ANTIKE. - Griechisch, Lateinisch, Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Harry C. Schnur. Überarbeitet von Erich Keller. 2. verbesserte und erweiterte Auflage.
76232: THEOPHILUS ANTIOCHENUS. - Trois livres à Autolycus. Trad. de J. SENDER, intr. & notes de G. BARDY.
157576: THEOPHILUS ANTIOCHENUS. - Trois livres à Autolycus. Texte grec, établi par G. Bardy, traduction de Jean Sender. Introduction et notes de Gustave Bardy.
101544: THEOPHILUS ANTIOCHENUS. - Trois livres à Autolycus. Texte grec, établi par G. Bardy, traduction de Jean Sender. Introduction et notes de Gustave Bardy.
157236: IGNATIUS ANTIOCHENUS. - Ignatius von Antiochien und die Paulusbriefe.
114770: ANTIPHON. - Antiphontis orationes tres. Scholarum praesertim in usum recensuit H. VAN HERWERDEN.
62854: ANTIPHON. - Drie redevoeringen met inleiding, noten en lijst van rechtstermen voor schoolgebruik uitgeg. door P.S. BREUNING.
102190: GEOGRAPHIA ANTIQUA. - Rivista di geografia storica del mondo antico e di storia della geografia. (Vol.) 1 (1992).
40939: IRANICA ANTIQUA. - Vols. XXXII.
62171: FORMAE ANTIQUAE. - De oudheid in codex en druk. (Themanummer Hermeneus).
54243: ANTIQUARIES JOURNAL, THE. - Vol. VIII.
152768: ANTIQUITEITEN. - Een oudheidkundig tijdschrift, bezorgd door Nicolaus Westendorp, (& C.J.C. Reuvens). Eerste & tweede deel.
83698: ARCHAEOLOGIA OR MISCELLANEOUS TRACTS RELATING TO ANTIQUITY. - Publ. by the Soc. of Antiquaries of London. Index to volumes 51-100.
83697: ARCHAEOLOGIA OR MISCELLANEOUS TRACTS RELATING TO ANTIQUITY. - Publ. by the Soc. of Antiquaries of London. Vol. 102 (1969) - 103 (1970).
157790: PEACE AND WAR IN ANTIQUITY. - A selection of passages from ancient Greek and Latin authors, presented in English, with the originals appended, by Augustine FitzGerald.
99364: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. - USA, fasc. 15, The Cleveland Museum of Art. Fasc. 1: (by) C.G. BOULTER.
108907: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. - Greece, fasc. 4: Athens, National Museum, fasc. 4: Attic black-figure skyphoi. By M. PIPILI.
108906: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. - Deutschland, Band 42 & 43: Mainz, Zentralmuseum, Band 1 & 2. Bearb. von A. BÜSING-KOLBE.
70546: ATLAS ANTIQUUS. - Taschenatlas der alten Welt. 24 Karten in Kupferstich. Mit Namenverzeichnis und einem Abriss der alten Geschichte. Bearbeitet von A. VAN KAMPEN. 10. Auflage.
107497: ANTON. - In adumbrata quaedam de integritate atque elegantia sermonis latini praecepta.
157494: ANTONIADIS,S. - Importance du Grec moderne. (Discours d'ouverture des cours de grec postclassique et moderne, prononcé par Sophie Antoniadis à l'Université de Leyde, le 13 novembre 1929)
116787: ANTONIADIS,S. - Place de la liturgie dans la tradition des lettres grecques.
116082: ANTONIADIS,S. - Het Nieuw-Griekse leerboek.
152658: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de l'empereur Marc-Aurèle Antonin. Traduction nouvelle par Alexis Pierron. Avec une introduction et des notes par le traducteur.
78568: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de Marc-Aurèle. Traduction d'A. PIERRON. Précédée d'une notice, accompagnée d'un commentaire et suivi des Lettres à Fronton. Nouvelle édition revue et corrigée.
78547: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de Marc-Aurèle. Traduction d'A. PIERRON. Précédée d'une notice sur Marc-Aurèle par P. DE SAINT VICTOR.
115210: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- LIEVEGOED,A.A.W.M. - Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius Antoninus.
155472: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées. Texte établi et traduit par A.I. Trannoy.
55174: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Selbstbetrachtungen. Übertr. und mit Einl. von W. CAPELLE.
115316: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de Marc Aurèle Antonin, précédées de la vie de cet empereur, suivies du Manuel d'Épictète, et du Tableau de Cébès. Traduction de P. COMMELIN.
112927: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- FARQUHARSON,A.S.L. - Marcus Aurelius. His life and his world. Ed. D.A. Rees.
154692: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- ROOS,A.G. - Het regenwonder op de zuil van Marcus Aurelius.
40001: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- LIEVEGOED,A.A.W.M. - Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius Antoninus.
116605: APOCRYPHA.- KRAUSE,M. & P. LABIB. - Die drei Versionen des Apokryphon des Johannes, im Koptischen Museum zu Alt-Kairo.
61081: APOCRYPHA.- HENNECKE,E. (ED.) - Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen in Verbindung mit Fachgelehrten hrsg.
114330: APOCRYPHA.- JENSEN,A. - Tekla. De vrouwelijke apostel naast Paulus. Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt.
63351: APOCRYPHA.- ROMANIELLO,G. - La scrittura apocrifa dei primi due capitoli del Vangelo secondo Matteo, e Controrevisione della datazione della Nascita di Cristo.
64220: APOCRYPHA.- KAUKSCH,E. - Die Apokrypen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. Übers. und hrsg. von -.
150620: APOCRYPHA. - Évangiles apocryphes II: l'Évangile de l'enfance. Rédactions syriaques, arabe et arméniennes traduites et annotées par P. PEETERS.
86830: APOCRYPHA.- - CORPUS CHRISTIANORUM SERIES APOCRYPHORUM. (Vol.) 3: Écrits apocryphes sur les apôtres. Traduction de l'édition arménienne de Venise, I: Pierre, Paul, André, Jacques, Jean, par L. LELOIR.
150965: APOCRYPHA.- GIJSEL,J. - Die unmittelbare Textüberlieferung des sog. Pseudo-Matthäus.
157479: ACTA APOSTOLORUM APOCRYPHA. - Post Constantinum Tischendorf denuo ediderunt Ricardus Adelbertus Lipsius et Maximilianus Bonnet.
64622: APOKALYPSEN. - Das Buch der geheimen Offenbarungen. Hrsg. von R. TERMOLEN.
156764: APOLLONIUS RHODIUS.- WELLAUER,A. - Apollonii Rhodii Argonautica. Index verborum.
154100: APOLLONIUS RHODIUS.- HUNTER,R. - The Argonautica of Apollonius. Literary studies.
154104: APOLLONIUS RHODIUS.- CAMPBELL,M. - Index verborum in Apollonium Rhodium. Edidit Malcolm Campbell.
156693: APOLLONIUS RHODIUS.- PAPANGHELIS,TH.D. & A. RENGAKOS. (EDS.) - A companion to Apollonius Rhodius.
156453: APOLLONIUS RHODIUS.- GIANGRANDE,G. - Zu Sprachgebrauch, Technik und Text des Apollonios Rhodios.
156692: APOLLONIUS RHODIUS.- HARDER,M.A., R.F. REGTUIT, G.C. WAKKER. (EDS.) - Apollonius Rhodius.
156644: APOLLONIUS RHODIUS.- LEVIN,D.N. - Apollonius' Argonautica re-examined. I: the neglected first and second books.
156705: APOLLONIUS RHODIUS.- HARDER,A. & M. CUYPERS. (EDS.) - Beginning from Apollo. Studies in Apollonius Rhodius and the Argonautic tradtion.
111451: APOLLONIUS TYANENSIS.- TREDWELL,D.M. - A sketch of the life of Apollonius of Tyana, or the first ten decades of our era.
156652: APOLLONIUS RHODIUS.- CLAUSS,J.J. - The best of the Argonauts. The redefinition of the epic hero in book 1 of Apollonius's Argonautica.
156695: APOLLONIUS RHODIUS.- DEFOREST,M.M. - Apollonius' Argonautica. A Callimachean epic.
157450: APOLLONIUS RHODIUS.- FUSILLO,M. - Il tempo delle Argonautiche. Un'analisi del racconto in Apollonio Rodio.
157502: APOLLONIUS RHODIUS.- ARDIZZONI,A. - Studi di poesia ellenistica. (Apollonio Rodio, Callimaco)
156801: APOLLONIUS DYSCOLUS.- FROHNE,G. - Observationes in Apollonii Dyscoli syntaxin.
156694: APOLLONIUS RHODIUS.- CAMPBELL,M. - A commentary on Apollonius Rhodius Argonautica III 1-471.
68681: PATRES APOSTOLICI. - Die apostolischen Väter. Griechisch und Deutsch. Eingel., hrsg., übertr. und erläutert von J.A. FISCHER. München, Kösel, 1956. XV,281 p. Cl. (Feltpen markings and sm. ballp. ann. on 6 p.; label on title)
95689: PATRES APOSTOLICI. - Patrum Apostolicorum opera. Recensuit atque emendavit, notis illustravit, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxit A.R.M. DRESSEL. Accedit Hermae Pastor ex fragm. graecis ... auctore C. TISCHENDORF.
101804: APOSTOLISCHE VADERS, DE. - Vert. uit den grondtekst met aant. door D. FRANSES.
114399: APOSTOLISCHE VADERS, DE. - Vertaling uit den grondtekst met aanteekeningen door D. FRANSES.
100118: APOSTOLISCHEN VÄTER, DIE. - Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe von K. BIHLMEYER. 1. Teil: Didache, Barnabas, Klemens I & II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diognetbrief.
117486: APOSTOLISCHEN VÄTER, DIE. - Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert von J.A. FISCHER.
157499: DIDASCALIA APOSTOLORUM. - Didascalia et Constitutiones Apostolorum. Edidit Franciscus Xaverius Funk,
150468: APPEL,E., - De genere neutro intereunte in lingua latina. (Bound with:) K. SITTL. Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache, mit besonderer Berücksichtigung des afrikanischen Lateins.
152971: VIA APPIA. - Via Appia. Entlang der bedeutendsten Strasse der Antike. Herausgegeben von Ivana Della Portella. Texte von Ivana Della Portella, Giuseppina Pisani Sartorio und Francesca Ventre.
117273: APULEIUS. - Metamorfosen. Vertaald door S. VAN DEN BROECK.
116871: APULEIUS.- MOLT,M. - Ad Apulei Madaurensis metamorphoseon librum primum commentarius exegeticus.
67836: APULEIUS.- BERNHARD,M. - Der Stil des Apuleius von Madaura. Ein Beitrag zur Stilistik des Spätlateins.
45168: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen. Vert. door M.A. SCHWARTZ.
155760: APULEIUS.- OLDFATHER,W.A., H.V. CANTER & B.E. PERRY. - Index Apuleianus.
66016: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen. Vertaald door M.A. SCHWARTZ.
85635: APULEIUS.- HIJMANS,B.L. & P.TH. VAN DER PAARDT. - Aspects of Apuleius' Golden Ass. A collection of original papers.
100205: APULEIUS.- ZIMMERMAN-DE GRAAF, M. - Apuleius Madaurensis: Metamorphosen X,1-22. Tekst, inleiding, commentaar.
61648: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome II: livres IV-VI. Texte établi par D.S. ROBERTSON et traduit par Paul VALLETTE.
53312: APULEIUS. - Pronkpassages. Demonen. Ingel., vert. en van aant. voorzien door V. HUNINK.
43696: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome II & III: livres IV-XI. Texte établi par D.S. ROBERTSON et trad. par P. VALLETTE.
150384: APULEIUS. - Metamorfosen. Vertaald door Stefan Van den Broeck.
102083: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Lateinisch und Deutsch von Rudolf Helm. 6. durchgesehene und erweiterte Auflage von W. Krenkel.
15397: APULEIUS. - Apuleius. Ex Metamorphosibus fabulas selegit M. MOLT.
72630: APULEIUS. - Amor und Psyche. Mit 6 Bildtafeln.
100487: APULEIUS. - Opera quae supersunt. Vol. II, fasc. 1: pro se de magia liber. (Apologia). Edidit Rudolfus Helm.
152497: APULEIUS. - Der goldene Esel. Metamorphosen. Herausgegeben und übersetzt von E. BRANDT. Zum Druck besorgt von W. EHLERS. 2. durchgesehene Auflage.
101017: APULEIUS. - Metamorphoseis (IV,28 - VI,24: le conte d'Amour et Psyché). Édition, introduction et commentaire de P. GRIMAL.
110315: APULEIUS.- REDFORS,J. - Echtheitskritische Untersuchung der apuleischen Schriften De Platone und De mundo.
117285: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Lateinisch und Deutsch von Rudolf Helm. 6. durchgesehene und erweiterte Auflage von W. KRENKEL.
111819: APULEIUS. - The Metamorphoses or Golden Ass of Apuleius of Madaura. Translated by H.E. BUTLER.
157435: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Lateinisch und Deutsch von Rudolf Helm. 4. durchgesehene Auflage.
48034: APULEIUS. - Herscheppinge, of de gouden ezel. Vertaald door H.J. BOEKEN.
104983: APULEIUS.- JAMES,P. - Unity in diversity. A study of Apuleius' Metamorphoses.
156343: APULEIUS. - Cupid & Psyche. Edited (with introduction and commentary) by E.J. Kenney.
98240: APULEIUS. - Pronkpassages. Demonen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door V. HUNINK.
77101: APULEIUS. - Apologie, Florides. Texte établi et traduit par P. VALLETTE.
111003: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome I: livres I-III. Texte établi par D.S. ROBERTSON et traduit par P. VALLETTE.
111004: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome III: livres VII-XI. Texte établi par D.S. Robertson, et traduit par Paul Vallette. 2me édition.
152691: APULEIUS. - Apulei Opera quae supersunt. Vol. II, fasc. 1: pro se de magia liber. (Apologia). Edidit Rudolfus Helm.
66838: APULEIUS. - Amor und Psyche. Mit einem Kommentar von E. NEUMANN. Ein Beitrag zur seelischen Entwicklung des Weiblichen.
70012: APULEIUS.- FERNHOUT,J.M.H. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon librum quintum commentarius exegeticus.
72114: APULEIUS.- KOZIOL,H. - Der Stil des L. Apuleius. Ein Beitrag zur Kenntnis des sogenannten afrikanischen Lateins.
82401: APULEIUS.- FELDBRUGGE,J.J.M. - Het schertsende karakter van Apuleius' Metamorphosen.
55846: APULUM. - Acta Musei Apulensis. Arheologie, istorie, etnografie. Vol. 5 (1965) - 24 (1987).
55851: APULUM. - Acta Musei Apulensis. Arheologie, istorie, etnografie. Vol. 14 (1976) - 17 (1979).
61696: THOMAS AQUINAS. - Meditations and readings for lent. (Translated by Ph. HUGHES).
155055: THOMAS AQUINAS. - Über das Sein und das Wesen. Deutsch-Lateinische Ausgabe. Übersetzt und erläutert von Rudolf Allers.
65040: THOMAS AQUINAS. - Über das Sein und das Wesen. Deutsch-Lateinische Ausgabe. Übersetzt und erläutert von Rudolf Allers.
116908: THOMAS AQUINAS. - Summa theologica. Editio altera romana ad emendatiores editiones impressa et noviter accuratissime recognita.
150778: PROSPER AQUITANUS. - St. Prosper of Aquitaine. The Call of all nations. Translated and annotated by P. De Letter.
157012: PROSPER AQUITANUS. - Prosper of Aquitaine: Defense of St. Augustine. Translated and annotated by P. de Letter.
19004: ARAM. - Periodical. Vol. 1, no. 1.
88729: ARATOR.- SCHWIND,J. - Sprachliche und exegetische Beobachtungen zu Arator.
103023: ARCHAEOLOGICA TRAIECTINA, I.- - Greek antiquities at Utrecht, I.
83684: HELVETIA ARCHAEOLOGICA. - Archäologie in der Schweiz. (Hrsg. von der) Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. Vol. 1 (1970) - 24 (1975).
116463: HANDBOOK FOR ARCHAEOLOGISTS. - No. 1: thermoluminescence dating. Prepared by G.A. Wagner, in collaboration with M.J. Aitken & V. Mejdahl.
100641: STUDIES IN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY. - Vol. 14. Ph.M. Petsas. Pella.
23319: STUDIES IN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY. - Vol. III:2. Corpus of Cypriot Artefacts of the early bronze age. Part II by J.R. STEWART. Ed. by E. Stewart & P. Åström.
23986: ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE ARCHÄOLOGIE. - BEITRÄGE. Band 2. 1980.
29200: ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 1983. - (Hrsg. vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg etc. Zusammengestellt von D. PLANCK).
103816: ITINERARI ARCHEOLOGICI, - 11: STACCIOLI,R.A. Lazio settentrionale.
54617: HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE - Les dossiers. No. 86: Les Romains arrivent.
54618: HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE - Les dossiers. No. 86: Les Romains arrivent.
96702: ARCHÉOLOGIE AUJOURD'HUI, L'. - Ouvrage collectif sous la direction d'A. SCHNAPP.
116159: VLAAMSE ARCHEOLOGIE. - Opgravingen in binnen- en buitenland. (Samensteller J.L. Meulemeester)
157371: ARCHILOCHUS. - Fragmenta edidit, veterum testimonia collegit, Iohannes Tarditi.
57585: ARCHIMEDES. - Über einander berührende Kreise. Aus dem Arabischen übers. und mit Anmerk. versehen von Y. DOLD-SAMPLONIUS, H. HERMELINK & M. SCHRAMM.
113310: ARCTOS. - Acta philologica Fennica. Vol. 8 (1974) - 42 (2008).
153993: ARCUS. - ARCUS. Eine Einführung in Latein als 2. Fremdsprache. Teil 1: Texte und Übungen. Teil 2: Übersetzungshilfen, Begleitgrammatik und Lernvokabular. (And:) Lehrerband. (Von) J. Brandes, D. Gaul & J. Steinhilber.
157557: CAESARIUS ARELATENSIS. - Sermons au peuple. Tome I: sermons 1-20. Introduction, traduction et notes par. Marie-José Delage.
101164: CAESARIUS ARELATENSIS. - Sermones. Studio et diligentia G. MORIN. Ed. altera.
43811: ARENS,J.C. - Philalethes. Van Mapheus Vegius tot Jan van den Berghe.
54551: MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE. - Vol. 5. (Ed. E. Condurachi).
54552: MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE. - Vol. 6. (Ed. E. Condurachi).
115117: ARIAS,P.E. & M. HIRMER. - Tausend Jahre griechische Vasenkunst.
113872: ARIBO. - Aribonis De Musica. Edidit J. SMITS VAN WAESBERGHE.
102787: ARIES,PH. & G. DUBY. (EDS.) - Histoire de la privée. Tome I: de l'empire romain à l'an mil. Dirigé par P. VEYNE.
102789: ARIES,PH. & G. DUBY. (EDS.) - A history of private live. (Volume) I: from pagan Rome to Byzantium. Paul Veyne editor.
108167: ARISTARCHUS.- MATTHAIOS,S. - Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre.
110542: ARISTIDES.- LEEUW,C.A. DE. - Aelius Aristides, als bron voor de kennis van zijn tijd.
89496: ARISTOPHANES.- ALINK,M.J. - De vogels van Aristophanes. Een structuuranalyse en interpretatie.
117216: ARISTOPHANES.- NEWIGER,H.-J. (ED.) - Aristophanes und die Alte Komödie.
95825: ARISTOPHANES. - Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt F.W. Hall & W.M. Geldart.
93236: ARISTOPHANES.- HOFMANN,H. - Mythos und Komödie. Untersuchungen zu den Vögeln des Aristophanes.
104628: ARISTOPHANES. - Thesmophoriazusae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
112871: ARISTOPHANES. - Thesmophoriazusae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
75593: ARISTOPHANES.- WIT-TAK,T.M. DE. - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
108232: ARISTOPHANES.- ANDERSON,C.A. - Athena's epithets. Their structural significance in plays of Aristophanes.
95396: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. - KÔMÔIDOTRAGÊMATA. Studia Aristophanea Viri Aristophanei W.J.W. Koster in honorem.
115409: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
115408: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par V. COULON, et traduit par H. VAN DAELE.
71118: ARISTOPHANES. - Die Vögel. Erkl. von Th. KOCK. 2. Aufl.
82981: ARISTOPHANES. - Acharnenses. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
100407: ARISTOPHANES. - Vespae. Cum prolegomenis et commentariis iterum edidit J. VAN LEEUWEN.
63465: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
102946: ARISTOPHANES. - Komödien. (Band I). Übersetzt von L. SEEGER. (Bearbeitet von H. KLEINSTÜCK).
110095: ARISTOPHANES. - Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt F.W. HALL & W.M. GELDART. Tomus I: Archanenses, Equites, Nubes, Vespas, Pacem, Aves continens.
110445: ARISTOPHANES.- COMAN,J. - Le concept de l'art dans les 'Grenouilles' d'Aristophane.
91727: ARISTOPHANES. - Equites. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
90853: ARISTOPHANES.- KAEHLER,F. - De Aristophanis Ecclesiazuson tempore et choro quaestiones epicriticae.
104347: ARISTOPHANES. - Ranae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
112864: ARISTOPHANES. - Vespae. Cum prolegomenis et commentariis iterum edidit J. VAN LEEUWEN.
104451: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
50402: ARISTOPHANES.- FLORQUIN,J. - Geef vrede een kans. Vrolijk spel in drie bedrijven naar 'De Acharniërs' en 'De Vrede' van Aristophanes.
66236: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Mit ausgewählten antiken Scholien. Hrsg. von W. SÜSS.
74119: ARISTOPHANES. - The Knights. Transl. into English rhyming verse with intr. and notes by G. MURRAY.
93809: ARISTOPHANES. - Comoediae. Recogn. brevique adn. crit. instr. F.W. HALL & W.M. GELDART.
20307: ARISTOPHANES. - Nubes. Edidit Th. BERGK.
58841: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erklärt von Th. KOCK. 3. Aufl.
57671: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Erkl. von Th. KOCK.
115029: ARISTOPHANES.- LEEUWEN,J. VAN. - De vrouw bij Aristophanes.
50450: ARISTOPHANES. - ARISTOPHANÊS. TO ERGO TO PAROUSIASMENO APO TO THRASUBOULO STAUROU.
150814: ARISTOPHANES.- FLORQUIN,J. - Geef vrede een kans. Vrolijk spel in drie bedrijven naar 'De Acharniërs' en 'De Vrede' van Aristophanes.
112997: ARISTOPHANES. - Peace. Edited with introduction and commentary by M. PLATNAUER.
95007: ARISTOPHANES.- KASSIES,W. - Aristophanes' traditionalisme.
95274: ARISTOPHANES.- YALE CLASSICAL STUDIES, 26. - Aristophanes: essays in interpretation.
95323: ARISTOPHANES. - Die Vögel. Erklärt von Th. KOCK. 3. Aufl.
107513: ARISTOPHANES.- HÄNISCH,E. - Wie erscheint die Athenische Erziehung bei Aristophanes.
101047: ARISTOPHANES. - The frogs. Edited with introduction, revised text, commentary & index by W.B. STANFORD.
156145: ARISTOPHANES. - The Frogs of Aristophanes. Second edition. (Bound with:) The Ecclesiazusae of Aristophanes. The Greek text revised with a translation into corresponding metres, introduction and commentary by Benjamin Bickley Rogers.
52701: ARISTOPHANES. - Théâtre d'Aristophane. Nouvelle éd. avec une intr., des notices et des notes par M.-J. ALFONSI.
75334: ARISTOPHANES. - Equites. Edidit Th. BERGK.
111911: ARISTOPHANES. - Mír. Komedie o ctyrech obrazech. (Prelozil a upravil F. STIEBITZ.)
111903: ARISTOPHANES. - The frogs. Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
7227: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome I: les Acharniens, les cavaliers, les nuées. Texte établi par V. COULON et trad. par H. VAN DAELE.
111826: ARISTOPHANES. - Las asambleístas. Texto, introducción, nueva traducción y notas de A. LOPEZ EIRE.
83199: ARISTOPHANES. - Plutus. Ed. Th. BERGK.
156065: ARISTOPHANES. - Aristophane. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele. Tome I-IV.
110552: ARISTOPHANES. - Frösche. Einleitung, Text und Kommentar von L. RADERMACHER. 2. Auflage.
103147: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
110602: ARISTOPHANES. - Pax. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
110780: ARISTOPHANES. - Wasps. Edited with introduction and commentary by D.M. MacDOWELL.
103188: ARISTOPHANES. - Oeuvres complètes d'Aristophane. Traduction nouvelle avec une introduction et des notes par C. POYARD.
109250: ARISTOPHANES. - Komödien. (Vol. I). Übersetzt von L. SEEGER (&) (Vol. II) Überstetzt von G. DROYSEN.
66706: ARISTOPHANES. - Le donne a parlamento. Trad. in versi italiani da A. FRANCHETTI. Con intr. e note di D. COMPARETTI.
109087: ARISTOPHANES. - The frogs. Edited with introduction, revised text, commentary & index by W.B. STANFORD.
103090: ARISTOPHANES. - Kvinnornas sammansvärjning, Thesmoforiazousai. Grodorna, Batrachoi. Översättning från Grekiska originalen av T. BÆCKSTRÖM.
67513: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome IV: les thesmophories, les grenouilles. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
155044: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par V. COULON, & trad. par H. VAN DAELE.
155011: ARISTOPHANES. - The Clouds. The Greek text revised, with a translation into corresponding metres, introduction and commentary by B.B. ROGERS.
155042: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome I: les Acharniens, les cavaliers, les nuées. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
155043: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
102626: ARISTOPHANES. - Werke. Übers. von J.G. DROYSEN.
105593: ARISTOPHANES. - Die Ritter. Erklärt von Theodor Kock. 3. Auflage.
51489: ARISTOPHANES.- LEEUWEN,J. VAN. - Prolegomena ad Aristophanem.
89219: ARISTOPHANES. - Peace. Edited with introduction and commentary by M. PLATNAUER.
58842: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Erkl. von Th. KOCK. 2. umgearb. Aufl.
101566: ARISTOPHANES. - De vrouwen aan de macht. Een komedie van Aristophanes. Bewerkt door Henk van Gessel en Hein van Dolen.
111956: ARISTOPHANES.- GELZER,TH. - Aristophanes. Komödie für den Demos der Athener.
111763: ARISTOPHANES. - The Wasps. (Edited) by C.E. GRAVES.
82400: ARISTOPHANES.- SCHELIHA,R. VON. - Die Komödien des Aristophanes, in sieben Vorträgen interpretiert.
9408: ARISTOPHANES. - Comoedias ed. Th. BERGK. Vol. I: Acharnenses, Equites, Nubes, Vespas, Pacem. Ed. 2a corr.
111400: ARISTOPHANES.- EBERLINE,CH.N. - Studies in the manuscript tradition of the Ranae of Aristophanes.
81431: ARISTOPHANES. - Acharnenses. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
113028: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Übers. und für Zeitgenossen des späten 20. Jahrh. zubereitet von M. FUHRMANN.
94864: ARISTOPHANES.- SICKING,C.M.J. - Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poetica.
95283: ARISTOPHANES.- USSHER,R.G. - Aristophanes.
111494: ARISTOPHANES.- CHUAQUI,C. - El texto escénico de Las ranas de Aristófanes.
105486: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
111510: ARISTOPHANES. - The Acharnians. (Edited from the Mss. and other original sources by) R.Th. ELLIOTT.
42445: ARISTOPHANES.- MCLEISH,K. - The theatre of Aristophanes.
111699: ARISTOPHANES. - Acharnians. The Greek text revised, with a translation into corresponding metres, introduction and commentary by B.B. ROGERS.
111698: ARISTOPHANES. - The Clouds. The Greek text revised, with a translation into corresponding metres, introduction and commentary by B.B. ROGERS.
97967: ARISTOPHANES. - Sämtliche Komödien. Übertragen von L. SEEGER, Einleitungen zur Geschichte und zum Nachleben der griechischen Komödie, nebst Übertragungen von Fragmenten der Alten und Mittleren Komödie von O. WEINREICH.
98061: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Mit ausgewählten antiken Scholien. Herausgegeben von W. SÜSS.
75202: ARISTOPHANES. - Komödien. (Vol. I). Übersetzt von L. SEEGER.
109081: ARISTOPHANES. - The frogs. Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
114091: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erklärt von W.S. TEUFFEL. 2. Auflage bearbeitet von O. KAEHLER.
111838: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Erklärt von Th. KOCK. 3. Aufl.
102841: ARISTOPHANES. - Acharnians. (Edited with an introduction & notes) by Ch. PLATTER.
59112: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars II: scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. I: scholia vetera et recentiora in Aristophanis Vespas ed. W.J.W. KOSTER.
157358: ARISTOPHANES. - Le commedie. Tradotte e presentate da Raffaele Cantarella. Seconda edizione interamente riveduta.
78450: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
87029: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
100752: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erklärt von W.S. TEUFFEL. 2. Auflage bearbeitet von O. KAEHLER.
153637: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome IV: les thesmophories, les grenouilles. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
13988: ARISTOPHANES. - Lysistrate. Mit dem Prolog Hugo von Hofmannthals hrsg. von O. SEEL.
100694: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome I: les Acharniens, les cavaliers, les nuées. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
48087: ARISTOPHANES.- O'REGAN,D.E. - Rhetoric, comedy, and the violence of language in Aristophanes' Clouds.
14423: ARISTOPHANES. - La paix. Transpostion moderne de Jean Vilar d'après Aristophane.
86958: ARISTOPHANES. - Werke. Übers. von J.G. DROYSEN. Erster & zweiter Theil.
96331: ARISTOPHANES. - Frogs. Edited with introduction, revised text, commentary & index by W.B. STANFORD.
74451: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome IV: les thesmophories, les grenouilles. Texte établi par V. COULON et traduid par H. VAN DAELE. 7e tirage.
114734: ARISTOPHANES. - De Ridders. Vertaald door H.C. MULLER.
111156: ARISTOPHANES. - Die Frösche. (Bound with:) Die Ritter. (And:) Die Vögel. Erklärt von Th. KOCK. 3.,2., & 3. Aufl.
80402: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
155454: ARISTOPHANES.- NELSON,S. - Aristophanes and his tragic muse. Comedy, tragedy and the Polis in 5th century Athens.
111015: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome V: l'Assemblée des femmes, Ploutos. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
111016: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par V. COULON, & trad. par H. VAN DAELE.
102945: ARISTOPHANES. - Komödien. (Band II). Übersetzt von J.G. DROYSEN. (Textrevision und Nachwort von E.R. Lehmann).
63467: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
89800: ARISTOPHANES.- ALINK,M.J. - De vogels van Aristophanes. Een structuuranalyse en interpretatie.
93531: ARISTOPHANES. - Clouds, Women in power, Knights. Transl. by K. McLEISH.
112867: ARISTOPHANES. - Equites. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN. (Bound with:) Pax. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
111646: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome I: les Acharniens, les cavaliers, les nuées. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
110423: ARISTOPHANES.- RUSSO,C.F. - Aristophanes, an author for the stage.
110533: ARISTOPHANES.- HÄNDEL,P. - Formen und Darstellungsweisen in der aristophanischen Komödie.
112866: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
81432: ARISTOPHANES. - Pax. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
81492: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
111349: ARISTOPHANES.- MURRAY,G. - Aristophanes. A study.
155513: ARISTOPHANES. - Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt F.W. Hall & W.M. Geldart.
114567: ARISTOPHANES. - Cavalerie, Vrede. Vertaald en toegelicht door H.L. VAN DOLEN.
110534: ARISTOPHANES.- SICKING,C.M.J. - Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poetica.
82854: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
104620: ARISTOPHANES.- MCLEISH,K. - The theatre of Aristophanes.
157882: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome V: l'Assemblée des femmes, Ploutos. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
157885: ARISTOPHANES. - Aves. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
157886: ARISTOPHANES. - Equites. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
157887: ARISTOPHANES. - Lysistrata. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
157889: ARISTOPHANES. - Pax. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
157890: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
157891: ARISTOPHANES. - Ranae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
157892: ARISTOPHANES. - Thesmophoriazusae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen.
59137: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars II: scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. IV: continens scholia in Aristophanis Lysistratam. Ed. J. HANGARD.
24500: ARISTOPHANES.- SCHROEDER,O. - Cantica. Digessit stropharum popularum appendiculam adi. -.
56137: ARISTOPHANES.- LEEUWEN,J. VAN. - Prolegomena ad Aristophanem.
59066: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars I: Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes. (Fasc. IA: Prolegomena de comoediae ed. W.J.W. KOSTER.
59097: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars I: prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes. Fasc. III,2: scholia recentiora in Nubes.
59124: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars II: scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. II: scholia vetera et recentiora in Aristophanis Pacem ed. D. HOLWERDA.
64516: ARISTOPHANES. - Théâtre d'Aristophane. Nouvelle éd. avec une intr., des notices et des notes par M.-J. ALFONSI.
83082: ARISTOPHANES.- WIT-TAK,T.M. DE. - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
84977: ARISTOPHANES. - Aristophane. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
89387: ARISTOPHANES.- SCHELIHA,R. VON. - Die Komödien des Aristophanes, in sieben Vorträgen interpretiert.
92287: ARISTOPHANES. - Aristophane. Théatre complet. Traduction nouvelle de M. RAT. Illustrations de Ch. CLÉMENT.
93701: ARISTOPHANES.- DAVID,E. - Aristophanes and Athenian society of the early fourth century B.C.
99083: ARISTOTELES.- RUNNER,H.E. - The development of Aristotle illustrated from the earliest books of the Physics.
117169: ARISTOTELES. - Ethica Nicomachea. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit I. BYWATER.
13144: ARISTOTELES. - Elementa logices Aristotelicae. In usum scholarum ex Aristotele excerpsit, convertit, illustravit F.A. TRENDELENBURG. Ed. altera recognita et aucta.
117057: ARISTOTELES.- BOS,A.P. - De ziel en haar voertuig. Aristoteles' psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd.
117284: ARISTOTELES. - Nikomachische Ethik. Übersetzt & kommentiert von F. DIRLMEIER. 3., erneut durchgesehene Auflage.
117109: ARISTOTELES.- SHERMAN,N. - The fabric of character. Aristotle's theory of virtue.
83271: ARISTOTELES.- DROSSAART LULOFS,H.J. - De ogen van Lynceus.
28151: ARISTOTELES.- CUBELLS MARTINEZ,F. - El concepto de acto energetico en Aristoteles. Un análisis de Phys. 200b26-201a9, Phys. 224b35-226a3, Met. 1048b18-35 y lugares paralelos.
154970: ARISTOTELES. - The Athenian constitution, the Eudemian Ethics, on virtues and vices. With an English translation by H. Rackham.
93237: ARISTOTELES. - La métaphysique. Nouvelle éd. entièrement refondue, avec comm. par J. TRICOT.
93265: ARISTOTELES.- FORTENBAUGH,W.W. - Aristotle on emotion. A contribution to philosophical psychology, rhetoric, poetics, politics and ethics.
116330: ARISTOTELES.- MOURACADE,J. (ED.) - Aristotle on life. (Papers presented at the Aristotle on Life Conference, Aug. 7, 2007. Anchorage, Alaska)
105823: ARISTOTELES. - Aristotle's Psychology in Greek and English, with introduction and notes by E. WALLACE.
23688: ARISTOTELES.- NOLTE,H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
103996: ARISTOTELES.- SCHARFENBERG,L.N. - Die Cephalopoden des Aristoteles im Lichte der modernen Biologie.
155107: ARISTOTELES. - Organon III: les premiers analytiques. Nouvelle traduction et notes par J. Tricot.
108006: ARISTOTELES.- ACKRILL,J.L. - Aristoteles.
30360: ARISTOTELES.- MEIJER,P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
114094: ARISTOTELES. - Ethica. Ethica Nicomachea. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chr. PANNIER & J. VERHAEGHE.
89991: ARISTOTELES. - Metaphysica, Kleine Alfa. Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. VERHOEVEN.
155256: ARISTOTELES. - On the art of poetry. Translated by Ingram Bywater. With a preface by Gilbert Murray.
103870: ARISTOTELES. - De arte poetica liber. Tertiis curis recognovit et adnotatione critica auxit J. VAHLEN.
154538: ARISTOTELES.- COPE,E.M. - An introduction to Aristotle's Rhetoric, with analysis and appendices.
112835: ARISTOTELES.- VAHLEN,J. - Beiträge zu Aristoteles' Poetik. Neudruck besorgt von H. SCHÖNE.
114462: ARISTOTELES. - De ziel. Vertaling, inleiding, aantekeningen B. SCHOMAKERS.
114271: ARISTOTELES. - 'Aristoteles' over kleuren. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. FERWERDA. Essay (by) P. STRUYCKEN.
10443: ARISTOTELES.- FRANKEN,J.C. - Der Begriff der reinen Vernunft bei Aristoteles.
60158: ARISTOTELES. - Topik. Übers. und mit Anmerk. versehen von E. ROLFES.
85139: ARISTOTELES.- BEUCHOT,M. - Ensayos marginales sobre Aristóteles.
27828: ARISTOTELES. - Poétique. Texte établi et trad. par J. HARDY.
88103: ARISTOTELES. - Aristoteles over de vriendschap. Boeken VIII & IX van de Nicomachische Ethiek met de comm. van Aspasius en Michaël in de Latijnse vert. van Grosseteste, door W. STINISSEN.
85117: ARISTOTELES. - Constitution d'Athènes. Texte établi et trad. par G. MATHIEU et B. HAUSSOULLIER.
48617: ARISTOTELES.- LOS,S.O. - Aristoteles in Nederland.
67629: ARISTOTELES.- CRESSON,A. - Aristote, sa vie, son oeuvre. Avec un exposé de sa philosophie.
64854: ARISTOTELES. - Politik. Übers. und mit erkl. Anm. versehen von E. ROLFES.
66475: ARISTOTELES. - Die Ethik. Übers. und erläutert von Chr. GARVE. 1. Band: enthaltend die zwey ersten Bücher der Ethik, nebst einer zur Einl. dienenden Abhandlung über die verschiednen Principe der Sittenlehre, von Aristoteles an bis auf unsre Zeiten.
17866: ARISTOTELES.- SCHILFGAARDE,P. VAN. - Aristoteles.
59550: ARISTOTELES. - POLITEIA ATHÊNAIÔN. Post F. BLASS ed. T. THALHEIM.
91809: ARISTOTELES. - Poétique. Texte établi et traduit par J. HARDY.
65360: ARISTOTELES.- OEHLER,K. - Ein Mensch zeugt einen Menschen. Über den Missbrauch der Sprachanalyse in der Aristotelesforschung.
65366: ARISTOTELES.- WUNDT,M. - Untersuchungen zur Metaphysik des Aristoteles.
65157: ARISTOTELES.- GOHLKE,P. - Die Entstehung der aristotelischen Lehrschriften.
41297: ARISTOTELES.- MARQUARDT,U. - Die Einheit der Zeit bei Aristoteles.
98041: ARISTOTELES.- BUTCHER,S.H. - Aristotle's theory of poetry and fine art. With a critical text and translation of the Poetics. 4th ed.
46330: ARISTOTELES. - Nikomachische Ethik. Übers. und mit einer Einl. und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES. Durchgeseh. und um Namen- und Sachregister verm. Aufl.
93528: ARISTOTELES. - Aristotle, selected works. (Third ed.). Transl. with by H.G. APOSTLE & L.P. GERSON.
67623: ARISTOTELES.- GRENE,M. - A portrait of Aristotle.
23613: ARISTOTELES. - Die Nikomachische Ethik. Eingel. und neu übertr. von O. GIGON.
117520: ARISTOTELES.- TAYLOR,A.E. - Aristotle. Revised edition.
44457: ARISTOTELES.- SCHILFGAARDE,P. VAN. - De Logika van Aristoteles. 2e verm. dr.
94450: ARISTOTELES. - Aristotle's 'Eudemian Ethics', books I, II, & VIII. Translated with a commentary by M. WOODS.
30200: ARISTOTELES.- PÖTSCHER,W. - Strukturprobleme der aristotelischen und theophrastischen Gottesvorstellung.
65323: ARISTOTELES.- BRUN,J. - Aristote et le Lycée.
112836: ARISTOTELES. - The politics. Translated and with an introduction, notes and glossary by C. LORD.
112822: ARISTOTELES. - Over voortplanting. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R. FERWERDA.
112820: ARISTOTELES. - Over dieren. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R. FERWERDA.
112611: ARISTOTELES. - Atheniensium Respublica. Recognovit brevique adnotatione criticia instruxit F.G. KENYON.
30544: ARISTOTELES. - Über die Seele. Neu übers. von A. BUSSE.
54485: ARISTOTELES.- NOLTE,H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
104321: ARISTOTELES.- GRAHAM,D.W. - Aristotle's two systems.
104327: ARISTOTELES.- VIERTEL,W. - Der Begriff der Substanz bei Aristoteles.
155110: ARISTOTELES. - Les Économiques. Nouvelle traduction, avec introduction et notes, par J. Tricot.
104551: ARISTOTELES.- EDEL,A. - Aristotle and his philosophy.
57209: ARISTOTELES. - Aristotle on the art of fiction. An English transl. of Aristotle's poetics with an intr. essay and explanatory notes by L.J. POTTS.
13162: ARISTOTELES. - Aristotle. Selections. Ed. by W.D. ROSS.
57316: ARISTOTELES. - Constitution d'Athènes. Traduction arabe avec notes par A. BARBARA.
58032: ARISTOTELES. - ATHÊNAIÔN POLITEIA. Post F. BLASS iterum ed. Th. THALHEIM.
109032: ARISTOTELES. - Poetik. Übersetzt und erklärt von A. STAHR.
46334: ARISTOTELES. - Topik. Neu übers. und mit einer Einl. und erkl. Anmerk. versehen von E. ROLFES.
84276: ARISTOTELES.- TORRACA,L. - Il I libro del De partibus animalium di Aristotele.
155721: ARISTOTELES. - Économique. Texte établi par B.A. van Groningen & André Wartelle. Traduit et annoté par André Wartelle.
73820: ARISTOTELES. - Sophistische Widerlegungen. Neu übersetzt und mit einer Einleitung und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES.
82788: ARISTOTELES.- ALLAN,D.J. - The philosophy of Aristotle. 2nd ed.
93541: ARISTOTELES. - Einführungsschriften. Übers. & hrsg. von O. GIGON.
100652: ARISTOTELES.- MEIJER,P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
109666: ARISTOTELES. - Le second livre de l'économique. Édité avec une intr. et un commentaire crit. et explicatif par B.A. VAN GRONINGEN.
109615: ARISTOTELES.- ARISTOTELIAN SOCIETY, THE. - Supplementary volume 51, 1977: the symposia read at the joint session of the Aristotelian Society and the Mind Ass. at the Univ. York, 8-10 July 1977.
109614: ARISTOTELES.- ARISTOTELIAN SOCIETY, THE. - Proceedings of the Aristotelian Society. New Series LXXVII: containing papers read before the Society during the 98th session 1976/77.
112621: ARISTOTELES. - De anima. Recognovit brevique adnotatione instruxit W.D. ROSS.
53540: ARISTOTELES.- TAYLOR,A.E. - Aristotle.
46336: ARISTOTELES. - Zweite Analytiken, oder Lehre vom Erkennen. Übers. und erläutert von J.H. KIRCHMANN.
154992: ARISTOTELES. - The works of Aristotle. Translated into English under the editorship of W.D. Ross. Vol. IX: Ethica Nicomachea, by W.D. Ross, revised by J.O. Urmson. Magna Moralia, by St. George Stock. Ethica Eudemia, De virtutibus et vitiis, by J. Solomon.
151639: ARISTOTELES.- BOS,A.P. - De ziel en haar voertuig. Aristoteles' psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd.
58507: ARISTOTELES. - ATHÊNAIÔN POLITEIA. Iterum ed. F. BLASS.
13154: ARISTOTELES.- ALLAN,D.J. - Aristote, le philosophe. Préface par A. Mansion.
154930: ARISTOTELES.- SOLMSEN,F. - 'Aisthêsis' in Aristotelian and Epicurean thought.
156941: ARISTOTELES. - The rhetoric of Aristotle with an commentary by Edward Meredith Cope. Revised and edited by John Edwin Sandys. The rhetoric of Aristotle with an commentary by Edward Meredith Cope. Revised and edited by John Edwin Sandys. Volume I & II.
98135: ARISTOTELES. - The works. Translated into English under the editorship of D. ROSS. Vol. VIII: Metaphysica. Sec. ed.
154935: ARISTOTELES. - Aristote, De la Richesse, de la Prière, De la Noblesse, Du Plaisir, De l'Éducation. Fragments et témoignages édités, traduits et commentés sous la direction et avec une préface de Pierre-Maxime Schuhl.
93535: ARISTOTELES. - The politics. Edited by S. EVERSON.
13135: ARISTOTELES.- BOSLEY,R. - Aspects of Aristotle's logic.
105778: ARISTOTELES. - L'Etica Nicomachea di Aristotele. Riprodotta nel latino della vetusta translatio e recata in italiano con note, a compendio del commento di S. Tommaso d'Aquino dal G. DAL SASSO.
105688: ARISTOTELES.- WAGNER DE REYNA,A. - El concepto de verdad en Aristoteles. Textos y comentarios.
84013: ARISTOTELES.- SALVERDA,M. - De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis.
104655: ARISTOTELES.- PREUS,A. - Science and philosophy in Aristotle's biological works.
104621: ARISTOTELES. - Aristotle's Metaphysics. Translated with commentaries and glossary by H.G. APOSTLE.
13129: ARISTOTELES.- SHELLENS,M.S. - Das sittliche Verhalten zum Mitmenschen im Anschluss an Aristoteles.
154914: ARISTOTELES. - The works of Aristotle Translated into English under the editorship of W.D. Ross. Vol. VIII: Metaphysica. Second edition.
154909: ARISTOTELES. - Histoire des animaux. Nouvelle traduction, avec introction, notes et index par J. Tricot.
154865: ARISTOTELES. - Über die Seele. Übersetzt (& kommentiert) von Willy Theiler. 7. gegenüber der dritten durchgesehenen, unveränderte Auflage.
155230: ARISTOTELES.- FREYTAG,W. - Die Entwicklung der griechischen Erkenntnistheorie bis Aristoteles in ihren Grundzügen dargestellt.
155133: ARISTOTELES. - Generation of animals. The Arabic translation commonly ascribed to Yahyâ ibn al-Bitrîq, edited with introduction and glossary by L. Brugman and H.J. Drossaart Lulofs.
112830: ARISTOTELES.- ELSE,G.F. - Aristotle's poetics: the argument.
54803: ARISTOTELES.- NUYENS,F.J.C.J. - Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles.
55163: ARISTOTELES.- NUYENS,F.J.C.J. - Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles.
16804: ARISTOTELES.- RANDALL,J.H. - Aristotle.
28007: ARISTOTELES. - Politique d'Aristote. Texte français présenté et annoté par M. PRÉLOT.
107623: ARISTOTELES. - Atheniensium Respublica. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit F.G. KENYON.
156274: ARISTOTELES. - Rhétorique. Tome I & II: livre I & II. Texte établi et traduit par Médéric Dufour. Deuxième édition.
90351: ARISTOTELES. - Über Hauswirtschaft. Hrsg., übertr. und in ihrer Entstehung erläutert von P. GOHLKE.
155023: ARISTOTELES. - Über die Seele. Mit Einleitung, Übersetzung (nach W. Theiler) und Kommentar herausgegeben von H. Seidl. Griechischer Text in der Edition von W. Biehl u. & O. Apelt.
155033: ARISTOTELES. - De l'ame. (De anima). Traduction nouvelle et notes par J. TRICOT.
89509: ARISTOTELES. - Métaphysique. Tome I & II: livres A-N. Trad. nouvelle et notes par J. TRICOT.
55022: ARISTOTELES.- GOLDIN,O. - Explaining an eclipse. Aristotle's Posterior Analytics 2.1-10.
98113: ARISTOTELES. - La métaphysique. Nouvelle éd. entièrement refondue, avec commentaire par J. TRICOT.
92432: ARISTOTELES.- MEIJER,P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
92438: ARISTOTELES.- ORGAN,T.W. - An index to Aristotle in English translation.
72766: ARISTOTELES.- BOER,J. DE. - Aristoteles.
68094: ARISTOTELES. - Nikomachische Ethik. Übers. und mit einer Einl. und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES. Durchgeseh. und um Namen- und Sachregister verm. Aufl.
155035: ARISTOTELES. - Les météorologiques. Nouvelle traduction et notes par J. Tricot. 3e édition.
154960: ARISTOTELES. - Problems. With an English translation by W.S. Hett. Rhetorica ad Alexandrum. With an English translation by H. Rackham.
70797: ARISTOTELES.- JONGKEES,J.H. - Fulvio Orsini's imagines and the portrait of Aristotle.
113000: ARISTOTELES. - De anima. Books II and III, (with certain passages from book I). Translated with introduction and notes by D.W. HAMLYN.
64630: ARISTOTELES.- MURE,G.R.G. - Aristotle.
113857: ARISTOTELES.- WOLTERS VAN DER WEY,B. - Boek VIII van Aristoteles' De Historia Animalium' in de Latijnse vertaling van Willem van Moerbeke.
90829: ARISTOTELES.- STARK,R. - Aristotelesstudien.
155027: ARISTOTELES. - Atheniensium Respublica. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit F.G. KENYON.
46331: ARISTOTELES. - Über die Seele. Neu übers. von A. BUSSE.
67120: ARISTOTELES.- RUDBERG,G. - Textstudien zur Tiergeschichte des Aristoteles.
104077: ARISTOTELES.- ADLER,M.J. - Aristoteles voor iedereen. Filosofie vanuit ons gewone gezonde verstand.
72634: ARISTOTELES.- KLEVER,W.N.A. (ED.) - Aristoteles. Zijn betekenis voor de wereld van nu. J.B.M. van Rijen, W.N.A. Klever, G.A. van der Wal, B. Delfgauw, F.D.A. Vleeskens.
68095: ARISTOTELES. - Politik. Neu übers. und mit einer Einl. und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES.
45851: ARISTOTELES.- MORAUX,P. - Das Fragment VIII 1. Text und Interpretation.
114038: ARISTOTELES. - Metaphysica, Kleine Alfa. Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. VERHOEVEN.
67198: ARISTOTELES.- TAYLOR,A.E. - Aristotle. Rev. ed.
112823: ARISTOTELES. - Over melancholie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ph. VAN DER EIJK.
113870: ARISTOTELES.- VANHAMEL,W. - De zintuiglijke waarneming volgens Aristoteles.
155034: ARISTOTELES. - De la génération et de la corruption. (de Generatione dt Corruptione) Traduction nouvelle et notes par J. Tricot. 3e édition.
86939: ARISTOTELES.- ROSS,D. - Aristotle. 2nd ed., revised.
154994: ARISTOTELES. - The works of Aristotle translated into English under the editorship of W.D. Ross. Volume X: Politica, by B. Jowett. Oecomica, by E.S. Forster. Atheniensium Respublica, by F.G. Kenyon.
154993: ARISTOTELES. - The works of Aristotle translated into English under the editorship of W.D. Ross. Volume VII: Problemata by E.S. Forster.
155068: ARISTOTELES.- ARENS,H. - Aristotle's theory of language and its tradition. Texts from 500 to 1750. Selection, translation and commentary by Hans Arens.
100653: ARISTOTELES.- MICHELAKIS,E.M. - Aristotle's theory of practical principles.
43783: ARISTOTELES. - Physique. Texte établi et traduit par Henri Carteron.
47424: ARISTOTELES. - PERI PHILIAS I-II. (Van de Ethica Nicomachea boek VIII-IX. Met aant. door P.V. SORMANI.
104325: ARISTOTELES.- RUDOLPH,E. - Zeit und Gott bei Aristoteles. Aus der Perspektive der protestantischen Wirkungsgeschichte.
153797: ARISTOTELES.- BEMELMANS,R.J.H.G. - Materia prima in Aristoteles: een hardnekkig misverstand.
100691: ARISTOTELES. - Constitution d'Athènes. Texte établi et traduit par G. MATHIEU et B. HAUSSOULLIER.
154997: ARISTOTELES. - The politics. With an introduction, 2 prefatory essays and notes critical and explanatory by W.L. NEWMAN.
153180: ARISTOTELES. - Art rhétorique et art poétique. Traduction nouvelle avec texte, introductions et notes par Jean Voilquin et Jean Capelle.
108000: ARISTOTELES. - The works. Translated into English under the editorship of D. ROSS. Vol. IX: Ethica Nicomachea by W.D. ROSS, revised by J.O. URMSON; Magna Moralia by St. G. STOCK; Ethica Eudemia by J. SOLOMON.
155715: ARISTOTELES. - Minor works. With an English translation by W.S. HETT.
154995: ARISTOTELES. - The works of Aristotle. Translated into English under the editorship of J.A. Smith & W.D. Ross. Volume V: De partibus animalium, by W. Ogle. De motu and De incessu animalium, by A.S.L. Farquharson. De generatione animalium, by A. Platt.
104229: ARISTOTELES.- NIEUWENBURG,P. - The politics of passion. Aristotle on the preliminaries of morality.
40703: ARISTOTELES. - ATHÊNAIÔN POLITEIA. Post F. BLASS & Th. THALHEIM. ed. H. OPPERMANN.
110969: ARISTOTELES. - Aufzeichnungen zur Staatstheorie. (Sog. Politik). Übersetzt von W. SIEGFRIED.
155170: ARISTOTELES. - Fragmenta selecta. Recognovit brevique adnotatione instruxit W.D. Ross.
152500: ARISTOTELES. - Aristoteles. Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes herausgegeben von Günther Bien. Vierte durchgesehene Auflage, erweitert um einen Nachtrag zu den Literaturhinweisen.
20675: ARISTOTELES.- SASSEN,F. - Johannes Horthemels, de laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht.
155710: ARISTOTELES. - Problems. With an English translation by W.S. Hett. Rhetorica ad Alexandrum. With an English translation by H. Rackham.
111612: ARISTOTELES. - The politics. With an introduction, 2 prefatory essays and notes critical and explanatory by W.L. NEWMAN.
154917: ARISTOTELES. - The Nicomachean Ethics. A commentary by H.H. Joachim. Edited by D.A. Rees.
152506: ARISTOTELES. - Metaphysica A. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door H. de Ley.
20462: ARISTOTELES. - Hauptwerke. Ausgewählt, übers. und eingel. von W. NESTLE.
155108: ARISTOTELES. - Organon IV: les seconds analytiques. Nouvelle traduction et notes par J. Tricot.
47984: ARISTOTELES.- SEIDL,H. - Beiträge zu Aristoteles' Erkenntnislehre und Metaphysik.
45575: ARISTOTELES.- MORRALL,J.B. - Aristotle.
46261: ARISTOTELES.- MURE,G.R.G. - Aristotle.
55750: ARISTOTELES.- CESSI,V. - Erkennen und Handeln in der Theorie des Tragischen bei Aristoteles.
64658: ARISTOTELES.- WINN,CH. & M. JACKS. - Aristotle, his thought and its relevance today.
64861: ARISTOTELES.- BRÖCKER,W. - Aristoteles. 2. unveränderte Auflage.
65328: ARISTOTELES.- THOMPSON,W.N. - Aristotle's deduction and induction: introductory analysis and synthesis.
65647: ARISTOTELES. - The basic works of Aristotle. Ed. and with an introduction by R. McKEON.
67325: ARISTOTELES.- ROUTILA,L. - Die aristotelische Idee der ersten Philosophie.
72614: ARISTOTELES.- VEATCH,H.B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot.
108775: ARISTOTELES.- BUTCHER,S.H. - Aristotle's theory of poetry and fine art. With a critical text and translation of the Poetics. 4th edition.
93244: ARISTOTELES.- COPE,E.M. - An introduction to Aristotle's Rhetoric, with analysis and appendices.
93295: ARISTOTELES.- BRAUN,E. - Das dritte Buch der aristotelischen 'Politik'. Interpretation.
93501: ARISTOTELES.- MULGAN,R.G. - Aristotle's political theory. An introduction for students of political theory.
93534: ARISTOTELES. - The politics. Translated by W. ELLIS.
9583: ARISTOTELES.- SIEBECK,H. - Aristoteles. 3. neubearbeitete Auflage.
98138: ARISTOTELES.- RUNNER,H.E. - The development of Aristotle illustrated from the earliest books of the Physics.
99451: ARISTOTELES.- MICHELAKIS,E.M. - Aristotle's theory of practical principles.
155714: ARISTOTELES. - The Organon. (Volume 1:) The categories, on interpretation, by H.P. Cooke. Prior Analytics by H. Tredennick.
157612: ARISTOTELES.- AALDERS,G.J.D. - Die Mischverfassung und ihre historische Dokumentation in den Politica des Aristoteles.
116435: ARISTOTELES.- ANCIENT COMMENTATORS ON ARISTOTLE. - Boethius. On Aristotle, On Interpretation 4-6. Translated by A. SMITH.
68511: ARISTOTELES.- ANCIENT COMMENTATORS ON ARISTOTLE. - Ammonius. On Aristotle's On Interpretation 1-8. Transl. by D. BLANK.
68500: ARISTOTELES.- ANCIENT COMMENTATORS ON ARISTOTLE. - Alexander of Aphrodisias. Quaestiones 2.16-3.15. Transl. by R.W. SHARPLES.
154869: ARISTOTELES.- ANCIENT COMMENTATORS ON ARISTOTLE. - Simplicius, Corollaries on Place and time. Translated by J.O. Urmson. Annotated by Lucas Siorvanes.
49816: ARMSTRONG,K. - Een geschiedenis van God. Vier duizend jaar jodendom, christendom en islam.
43752: ARMSTRONG,A.H. - An introduction to ancient philosophy.
105567: ARMSTRONG,A.H. - An introduction to ancient philosophy.
156492: ARNOLD,TH.K. & J.A. SPENCER. - Greek reading book, for the use of schools: containing the substance of the practical introduction to Greek construing, and a treatise on the Greek particles, by Thomas Kerchever Arnold. And also a copious selection from Greek authors, with English notes, critical and explanatory, and a lexicon, by J.A. Spencer.
75599: ARNOLD,C.J.C. - Oorzaak en schuld van den tweeden Punischen oorlog.
82432: ARNOLD,C.J.C. - Oorzaak en schuld van den tweeden Punischen oorlog.
156467: ARNOTT,W.G. - Birds in the ancient world from A to Z.
1116: ARQUEOLOGO PORTUGUES, O. - Indices dos Volumes I-XXX, (1895-1938). Elaborados por M. RIBEIRO. Tomo I.
95372: ARRIANUS. - Anabasis Alexandri. Edidit A.G. ROOS. Editio minor.
109107: ARRIANUS. - Werke. Übersetzt und erläutert von C. CLESS. (Vol. 1 & 2: Anabasis).
154560: ARRIANUS. - Flavii Arriani quae exstant omnia. Edidit A.G. Roos. Volumen I: Alexandri Anabasin continens. Accedit tabula phototypica. Editio maior.
84850: ARRIANUS. - Anabasis. Recognovit C. ABICHT.
24484: ARRIANUS.- DAM,R.J. - Stoa en litteratuur in het licht der Schrift.
86779: ARROUAISE.- MONUMENTA ARROASIENSIA. - Ed. B.-M. TOCK & L. MILLS.
86671: CONSTITUTIONES CANONICORUM REGULARIUM ORDINIS ARROASIENSIS. - Ed. L. MILIS & J. BECQUET.
4533: ART BULLETIN, THE. - An index of volumes I-XXX. 1913 - 1948. Compiled by R. B. GREEN.
109299: ART DE ROME ET DES PROVINCES DANS LES COLLECTIONS PARISIENNES, L'. - L' Art de Rome et des Provinces dans les collections parisiennes.
21287: ARTEFACT. - 150 jaar Rijksmuseum van Oudheiden, 1818 - 1968. Een keuze uit de verzamelingen. (By) W.C. BRAAT & A. KLASENS.
111153: ARTHUR.- - De dood van koning Arthur. Vertaald door S. BERG.
113519: ARTHUR.- - Arturus Rex. Vol. I: catalogus. La matière de Bretagne et les anciens Pays-Bas. Koning Artur en de Nederlanden. Edd. W. VERBEKE, J. JANSSENS, M. SMEYERS. (And:) Vol. II: Acta Conventus Lovaniensis 1987. Edd. W. VAN HOECKE, G. TOURNOY & W. VERBEKE.
100146: THREE MEDIEVAL RHETORICAL ARTS. - Edited by J.J. MURPHY.
151396: ASCLEPIADES SAMIUS.- IHM,S. - Eros und Distanz. Untersuchungen zu Asklepiades in seinem Kreis.
90599: ASHLEY,K. & P. SHEINGORN. (EDS.) - Interpreting cultural symbols. Saint Anne in Late medieval society.
70475: ASHMOLE,B. - A short guide to the sculptures of the Parthenon in the British Museum.
105966: ASINE. - Asine III. Supplementary studies on the Swedish excavations 1922-1930. Fasc. 2: Children lost and found. A bioarchaeological study of Middle Helladic children in Asine with a comparison to Lerna, by A. INGVARSSON-SUNDSTRÖM.
23318: ASINE.- HÄGG,I & J.M. FOSSEY. - Excavations in the Barbouna Area at Asine. Fasc. 4: the Hellenistic necropolis and later structures on the middle slopes, 1973-77.
7706: ASKEW,G. - The coinage of Roman Britain.
116703: ASMUTH,B. - Einführung in die Dramenanalyse.
73536: ASPECTS OF ROMAN LIFE.- BUCHANAN,D. - Roman sport and entertainment.
73533: ASPECTS OF ROMAN LIFE.- GREEN,M. - Roman archaeology.
73534: ASPECTS OF ROMAN LIFE.- HODGE,P. - The Roman army.
73535: ASPECTS OF ROMAN LIFE.- MASSEY,M. - Roman religion.
73537: ASPECTS OF GREEK LIFE.- BUCHANAN,D. - Greek athletics.
103775: ASSELBERTS-VAN OPHEM,M.M.A. (ED.) - Het verhaal bij het materiaal. Een kennismaking met de archeologische studieverzameling van de Utrechtse universiteit.
65615: FRANCISCUS OF ASSISI. - Legenden und Laude. Hrsg. von O. KARRER.
151384: ASSMANN,J. - The search for God in ancient Egypt.
98753: TRANSACTIONS AND PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION. - Vol. 124 (1994).
93361: TRANSACTIONS AND PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION. - Vol. 85 (1954).
116057: ASTER,E. VON. - Geschichte der antiken Philosophie.
76487: ASTERIUS OF AMASEA.- DATEMA,C. - Asterius of Amasea. Homilies I-XIV. Text, introduction and notes.
154841: ASTERIUS OF AMASEA.- DATEMA,C. - Asterius of Amasea. Homilies I-XIV. Text, introduction and notes.
157611: ASTERIUS OF AMASEA.- DATEMA,C. - Les homélies XV et XVI d'Astérius d'Amasée. (Texte, introduction et notes)
72722: ASTERIX.- ROYEN,R. VAN. & S. VAN DER VEGT. - Asterix en de wijde wereld.
83407: ASTERIX.- ROYEN,R. VAN. & S. VAN DER VEGT. - Asterix en de waarheid.
110120: ASTERIX.- ROYEN,R. VAN. & S. VAN DER VEGT. - De erfenis van Asterix.
97020: ÅSTRÖM,P. & S.A. ERIKSSON. - Fingerprints and archaeology.
103704: ÅSTRÖM,P. - Excavations at Kalopsidha and Ayios Iakovos in Cyprus.
77026: ATANASSOV,G. - Kliment Ohrikdski University of Sofia.
116009: ATHANASIUS. - Lettres à Sérapion. Introduction et traduction de J. LEBON.
157815: ATHANASIUS.- MEIJERING,E.P. - Orthodoxy and Platonism in Athanasius. Synthesis or antithesis?
77465: ATHANASIUS. - MEGAS ATHANASIOS, (MEROS D').
101467: ATHANASIUS.- BOUREUX,CHR. - Commencer dans la vie religieuse avec Saint Antoine. Suivi de la 'Vie d'Antoine' par Athanase d'Alexandrie.
77464: ATHANASIUS. - MEGAS ATHANASIOS, (MEROS Ê'): PERI TÊN AREIANIKÊN ERIN. I: APOSPASTMATA. II: ASTERIOS HO SOPHISTÊS, (MEROS A').
157259: ATHANASIUS. - Redevoeringen tegen de Arianen. Vertaald door C.J. De Vogel.
151868: ATHENAEUS. - Dipnosophistarum libri XV. Recensuit Georgius Kaibel. Volume I & II: Libri I - X.
156749: ATHENAEUS. - Dipnosophistarum libri XV. Recensuit Georgius Kaibel. Volume II & III: libri Libri VI - XV. Indices. Editio stereotypa editionis prioris 1887-1890.
157592: ATHENAGORAS. - Supplique au sujet des chrétiens. Introduction et traduction de Gustave Bardy.
157386: ATHENAGORAS. - La supplica per i cristiani. Della risurrezione dei morti. Testo, introduzione, traduzione e note a cura di Paolo Ubaldi & Michele Pellegrino.
157831: ATHENAGORAS. - Embassy for the christians; the resurrection of the dead. Translated and annotated by Joseph Hugh Crehan.
105967: ATHENIAN AGORA, THE. - Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. 23: Attic black-figured pottery. By M.B. MOORE & M.Z.P. PHILIPPIDES.
105970: ATHENIAN AGORA, THE. - Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. 20: The church of the Holy Apostles. By A. FRANTZ.
108240: APOLLODORUS ATHENIENSIS. - Bibliothecae libri III, et fragmenta. Curis secundis illustravit C.G. HEYNE.
115617: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - CAMP II, J.McK. Gods and heroes in the Athenian Agora.
111986: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - THOMPSON,D.B. Miniature sculpture from the Athenian agora.
115635: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - Ancient Corinth. A guide to the museum. 3rd edition.
115629: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - THOMPSON,D.B. Miniature sculpture from the Athenian agora.
115626: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - FRANTZ,A. The Middle Ages in the Athenian agora.
115620: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - THOMPSON,H.A.. The Athenian agora, a short guide.
115616: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - IMMERWAHR,S.A. Early burials from the Agora cemetries.
45699: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - THOMPSON,H.A. The Stoa of Attalos II in Athens.
115631: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - THOMPSON,D.B. & R.E. GRISWOLD. Garden lore of ancient Athens.
85180: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - NEILS,J. & S.V. TRACY. The games at Athens.
152208: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - Ancient Corinth. A guide to the excavations. Sixth edition.
102973: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - LANG,M. Socrates in the agora.
102963: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - THOMPSON,D.B. The Athenian agora. An ancient shopping center.
89374: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - SPARKES,B.A. & L. TALCOTT. Pots and pans of classical Athens.
8745: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS. - The Athenian agora. A guide to the excavation and museum. Sec. ed. revised.
115619: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - LANG,M. Socrates in the agora.
151290: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - LANG,M. Graffiti in the Athenian agora.
115615: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - LANG,M. Graffiti in the Athenian agora.
48739: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS. - The Athenian agora. A guide to the excavation and museum. Third edition revised & enlarged.
89373: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - MERITT,B.D. Inscriptions from the Athenian agora.
108734: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- - THOMPSON,H.A. The Stoa of Attalos II in Athens.
116692: ATHERTON,M. (ED.) - Celts and christians. New approaches to the religious traditions of Britain and Ireland.
107828: MOERIS ATTICISTES. - Lexicon Atticum. Edd. J. PIERSON & G.A. KOCH. Aelius Herodianus Philetaerus, ed. G.A. KOCH.
116309: PRAKTIKA B' EPISTHÊMONIKÊS SUNANTHÊSÊS NA. ATTIKÊS. - (Kalubia Attikês 25-28 Oktôbrê 1985). (And:) PRAKTIKA F' etc. (Kalubia Attikês 5-8 Noembrê 1987). (And:) PRAKTIKA D' etc. (Kalubria Attikês, 30 Noembriou, 1-3 Dekembriou 1989).
75239: AUBERT,M. - De bloei van de Gotiek.
5770: AUCTIONES S.A., AUCTIONES A.G. BASEL. - Auktion 12. Münzen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit. Numismatische Literatur.
1144: AUDIN,A. - Le dix octobre de l'an mil neuf cent cinquante huit Lyon aura deux mille ans.
9699: AUDIN,A. - Le bifrons à l'Argiletum.
29109: AUSGRABUNGEN IN AUGST, - IV. T. Tomasevic, R.M. Swoboda & U. Reinhardt.
106035: HISTORIA AUGUSTA.- - Historiae Augustae Colloquium Argentoratense. A cura di G. BONAMENTE, F. HEIM & J.-P. CALLU.
156767: HISTORIA AUGUSTA. - Scriptores Historiae Augustae. Edidit Ernestus Hohl. Editio stereotypa correctior; addenda et corrigenda adiecerunt Ch. Samberger et W. Seyfarth.
28019: AUGUSTINUS.- MISCELLANEA AUGUSTINIANA. - Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn Zalig overlijden vóór 15 eeuwen.
100147: ISTITUTO PATRISTICO AUGUSTINIANUM. - Lo studio dei Padri della Chiesa oggi.
12840: AUGUSTINUS. - La Cité de Dieu. Édition illustrée annotée par le chanoine G. BARDY.
11982: AUGUSTINUS. - Die Bekentnisse. Nach der Übers. von O. BACHMANN.
117093: AUGUSTINUS. - Augustin. De catechizandis rudibus. Dritte durchgesehene Auflage der 2. Ausgabe mit einer Einleitung von Paul Drews (+) herausgegeben von Gustav Krüger.
89206: AUGUSTINUS. - Belijdenissen. Vert. door J.A. VAN LIESHOUT. 4e dr.
151037: AUGUSTINUS.- - Augustinusdag 1991. Augustinus over het apostolaat.
100402: AUGUSTINUS.- BROWN,P. - Augustine of Hippo. A biography.
151040: AUGUSTINUS.- - Augustinusdag 2000. Verlangen, Augustinus en Hildegard van Bingen.
11586: AUGUSTINUS.- SLUIS,J.W. VAN DER. - Augustinus in de praktijk van zijn onderwijs.
78847: AUGUSTINUS. - Belijdenissen in XIII boeken. Vertaald door F. ERENS.
117067: AUGUSTINUS. - Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar. (Sermones de tempore). Vertaald door Joost van Neer (et alii), ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama O.S.A.

Next 1000 books from Antiquariaat Fragmenta Selecta[an error occurred while processing this directive]

9/14