Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: WILLEM BANNING 1888-1971 - Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement / A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement (with a summery in English).
Description: In eigen beheer, 1978. 1e druk. Paperback/ingenaaid, 24cmx17cm, Net exemplaar. Proefschrift (thesis) Rijksuniversiteit Utrecht. Promotor: Prof. Dr. J. de Graaf. Met los blad stellingen (XIX: 'Wie nog uitdrukkingen als 'zo de Heer wil en wij leven' of 'D.V.' gebruikt, spreekt blasfemisch als hij zich niet met alle kracht verzet tegen het gebruik van atoomwapenen, zoals de neutronenbom en dergelijke'). Inhoud: I). De weg van een mens in zijn tijd - Enkele biografische notities. II). Bannings positie ten opzichte van Marx en het Marxisme. III). Banning en het religieus socialisme. IV). Banning en het personalistisch socialisme. V). Epiloog. Met summary, bibliografie van Willem Banning en geraadpleegde literatuur. 226 pag.

Keywords: barchem bentsveld s.d..p. paul tillich kutter ragaz hendrik man partij arbeid

Price: EUR 19.00 = appr. US$ 20.65 Seller: Festina Lente italiAntiquariaat
- Book number: 023882

See more books from our catalog: Algemeen - General