Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24136: - N.S.C. Nijmeegse Studenten Almanak voor het jaar 1953. Zevende jaargang.
17123: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1987. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
41588: - Exploration Caussenarde ou Exploration sous les Causses.
8765: - Nubië aan de Nijl. Voorportaal van Afrika. Haags Gemeentemuseum 22 september-25 november 1979.
22795: - Stadsbewegwijzering.
12893: - De Amsterdamse Diamantbeurs/The Amsterdam Diamond Exchange.
42334: - Posters by Jan Bons.
28121: - Baskenland Autonom?!
37493: - Uit Indonesië teruggekeerde en gedemobiliseerde Amsterdamse militairen vinden het sociaal centrum bij de Demobilisatieraad Amsterdam.
37146: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
43719: - 303 Spanking Photos. number 5. 1989.
38302: - Die Relativitätstheorie von Dr. L. Hopf-Aachen.
43715: - Battered Babes, Vol. one, number one.
43713: - Lashed Asses. Volume one, number one.
19567: - Selected Works: Early German porcelain, fine and decorative arts of the eighteenth century/ Frühe Deutsche Porzellane Kunst und Einrichungen des 18. Jahrhunderts.
43889: - Great Menu Graphics.
23998: - Astronomische Tafel, der mittlern Abftände der Sonne in Zeit vom erften Punct der Frühlings Tag- und Nacht-Gleichen un ihrer mittlern Bewegungen für Monate und Tage zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt Auf den Mittagskreis der Seeberger Sternwarte berechnet.
44473: - Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 2 1979.
37211: - Symboolpolitiek: Letterproef van mooie woorden. 37 teksten en gedichten in het lettertype Zinnebeeld.
28296: - Établissements Nicolas.
28294: - Établissements Nicolas.
28295: - Établissements Nicolas.
28293: - Établissements Nicolas.
29308: - Grettir's Saga.
44062: - Morgen Is het Weer Ernst.
42833: - World Press Photo '69/ '70.
21414: - Traditionele Recepten: Griekse Keuken.
24875: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Jan. 1955, no. 10.
24876: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Mei. 1953, no. 2.
24877: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juni 1953, no. 3.
24881: - Best of Graphis: Photo II.
31565: - De Amstelkerk anno 1670.
41592: - Extrem Sud.
35192: - Filippijnen Negros Oriental: Dutch Caving Expedition 1992 - 1993.
37395: - Facing West: Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus.
33717: - Langs Hermes' Wegen: Een overzicht van de tentoonstellingen in Florence en Venetië nu in Amsterdam.
44702: - Fotoboek over de Melanasian Air Service (MAS).
31249: - Le Cabinet du Jeune Naturaliste ou Tableaux Intéressants de l'Histoire des Animaux; offrant la description de la nature, des moeurs et habituedes des quadrupedes, oiseaux, poissons, amphibies, reptiles, etc. les plus remarquables du monde connu, et classés dans un ordre systématique. Tome Second.
43755: - Red de Senderos Comunidad de Calatayud. GR, PR, SL Aragon
19197: - De Leukste Thuis. Strips en Cartoons over krakers in beweging.
39390: - Sculptures: Afrique, Asie, Océanie, Amérique.
26227: - Negentiende Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26228: - Twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
39442: - Fautrier 1898-1964.
44378: - Hannah Arendt Martin Heidegger: Brieven en andere getuigenissen 1925 tot 1975.
19165: - Amstelpark 75: De Nederlandse Kring van Beeldhouwers presenteert van 4/6 tot 31/8 1975: plastieken/kleinplastieken/objekten/konstrukties/kinetische objekten/landscaping.
31411: - Honeycombs (geometry), including: Cube, Parallelepiped, Cuboid, Truncated Octahedron, Rhombic Dodecahedron, Gyrobifastigium. a.m.
24645: - Die Rote Koningin: Eine Sammlung von Bildern und Schriften.
38984: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
43596: - The Colour of Melanesia.
44604: - Flossie: Een venus van vijftien.
43712: - Lusty Lesbian Spankers. Vol. one, number one.
29295: - A World of Stone: Life, folklore and legends of the Aran Islands.
24873: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juli/aug 1954, no. 4/5.
42146: - Pelita Nieuws: Jubileum uitgave Stichting Pelita 65 jaar.
45082: - Cross Roads: Reizen door de Middeleeuwen 300-1000 n. Chr..
35639: - Low Leans The Sky.
2116: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 12. Uitkomsten van mijnbouwkundige onderzoekingen in een gedeelte van Midden-Celebes, (Sasak).
25042: - Transotype Gesamtprogramm.
36214: - Ranger Training.
28126: - Tijdloos Lekker: Hoezo censuur?
18773: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1917.
24872: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Febr. 1955, no. 11.
12764: - Adventures, Ouytlaws and Past Events. Icelandic folktales III.
25828: - De Geschiedenis van de 2e wereldoorlog in 32 voorpagina's.
33885: - Ode: The Roman)
42063: - Immanuel Kant zu ehren.
8173: - Sicherheit in Firn und Eis. Tätigkeitsbericht 1980-1983.
44711: - Antiquity and Survival: New Guinea.
38402: JUBILEUMCOMMISSIE ARGO 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
41019: - Magic Info: The magazine for Magicians.
37336: - Het Dubbel Cabinet der Christelyke Wysheyd: Besluytende in korte vragen ende antwoorden de eerste begindsel ende leeringe van het Catholyk geloove die de jonge kinderen meest behooren te weeten/ende gevoeglyk mogen beantwoorden.
22846: - Die Geheimen Gesellschaften der Mittelalters. Aus dem Englischen von W. Drugulin.
38854: S.T.O.A. - Waardevolle Bomen in Amsterdam: Poëzie, wetenswaardigheden en lijst van waardevolle bomen in Amsterdam.
39693: - Africa: The art of a continent. 100 works of power and beauty.
24835: - Axel & Helena Van der Kraan.
28348: - Thai Cooking
37394: - Vietnam: Kunst en Culturen van de prehistorie tot op heden.
22801: - Organised Robbery: Prepared on the instrucions of the Netherlands ministery of economic affairs.
8543: - Nederlandsche Legenden. Met 32 platen naar het Fransch.
44680: - Dilthey und die Philosophie der Gegenwart.
41081: - Oorlog in Nederland of het Geweer van je Buurman.
29195: - Engelen.
25832: - Utrechts jaarboekje voor het jaar 1915, vier en zeventigste jaargang.
29181: [SCHELTEMA, JAN]. - Iets over de Uitzetting van- en de Verbeteringen en Verfraaijingen in en om de stad Utrecht door een inwoner.
37973: - The Castle Line Atlas of South Africa: A series of 16 plates, printed in colour, containing 30 maps and diagrams.
39386: - Benjamin Katz: George Baselitz at work.
25300: - Ceramics: Art and Perception. Issue 37 1999.
16236: - Dara 72. Rapport de l'expedition Libano-Belge au Faquar Ain Ed Dara.
40301: - Studien zur Mittelalterlichen Kunst 800-1250: Festschrift für Florentine Mütherich zum 70. Geburtstag.
19607: - Frida Kahlo und Tina Modotti.
23711: - H.F.C. Haarlemsche Football Club Gedenkboek 1879-1954.
25831: - Delta: A review of Arts Life and Thought in the Netherlands, spring 1961.
29027: - Nasty Tales.
39156: - 25 Jaar Klant.
13672: - Analecta Husserliana. The yearbook of phenomenological research. Cumulative index volumes 1-85.
44684: - Silence of the Heart: Dialogues with Robert Adams.
28001: - Bouw mee.
41412: - Tentoonstelling Chineesche enTibetaansche kunst.
44136: - Amsterdams weekblad no. 35.
39041: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
27980: - De Bronnen van het Nationaal-Socialisme
23669: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Naamlijst der Leden 1 mei 1914.
43720: - Phototeca. Diversi, gayesbornie and coppie imbarazzanti.
34681: 205MEIJER, E. & SWART, J. (RED.) - Het Fotografisch Geheugen: Twaalf kenners over persfotografie.
38038: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1967-1972.
40726: - Guttuso: Whitechapel Art Gallery, London 17-05 - 07-07-1996.
25812: - Amsterdam: Sa vie sociale et économique.
44767: - G.H. Breitner Brieven aan A.P. van Stolk.
25800: - In de Draeck.
32541: - Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy.
33698: - Anathema 1/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
33699: - Anathema 2/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
44276: - Maria Austria.
28724: - The Furniture designed by Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charles Rennie Mackintosh, Gerrit Thomas Rietveld a.o.
43716: - Red Butts number five. 1998.
39067: - Wander Wonders: Design for a new age.
39375: - Ife, Akan und Benin: Westafrikanische Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten / Ife, Akan and Benin: West African Art from 2000 years. Gold - Bronzes - Terracottas.
18948: - De Ministerieele Crisis. Wat nu?
43334: - Giovanni Anselmo.
24733: - Gemeentearchief Amsterdam.
18945: - Onze Toestand.
41955: - Officiële Catalogus Koperen Munten: Geslagen door de zeven provinciën der Verenigde Nederlanden 1546 - 1795. 5e editie.
41956: - Catalogus van de koperen Munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden 1546 - 1795. Derde editie.
41958: - Goud, Zilver, Platina: Munten, plaatjes, baren. Prijslijst.
26224: - Negen en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
38143: - 150 jaar Societeit Phoenix 1847-1997: Gedenkboek ter ere van het dertigste lustrum van de Delftsche Studenten Societeit Phoenix.
44606: - Nederland, de 1000 Beste Foto's.
6789: - Zestig Jaren Volksvermaak 1871-1931. Vereniging tot Verdeling van het Volksvermaak Amsterdam.
25993: - Fumihiko Maki: A presence called architecture - report from the site.
43717: - 303 Spanking Photos. number 4. 1988.
36942: - Todo Manolete.
29381: - Oefenvragen voor het GVB Regelexamen 2008-2011.
21055: - West Papua: The obliteration of a people.
34549: - Torpedo 1 en 2.
15409: - 125 Jaar Vrijdenken.
37142: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
38124: - Waar Ik Woon...: Ik woon in mijn dromen want daar kun je overal komen.
42321: - Important Tribal Art.
43247: - Fontes Minores VII.
38014: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1942-1949. Acht en dertigste jaargang.
16048: - Netherlands Journal of Geosciences: Geology & Mining-issue.
6065: - De Morgen. Documentatie/ knipsels aangaande faillissement van deze krant.
30049: - Kwalitatief Onderzoek: De beeldvorming van Nederland onder Buitenlandse influentials in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten.
1939: - Papoea's op de drempel van zelfbeschikking.
44307: - De Vrije: anarchisties tijdschrift.
44308: - De Vrije: anarchisties tijdschrift.
36798: - Geschiedenis en Genealogie van het Geslacht Van Middagachten 1190-1901. Bronnenstudie door W. Wijnaendts van Resandt.
41886: - Leben und Schriften der Heiligen Hildegard Erster Band: Des Briefwechsels I Theil. Erster Theil: Briefe der heiligen Hildegard.
44442: - Plutarchus's Lives X: Agis and Cleomenes, Tiberius and Gaius Gracchus, Philopoemen and Flamininus.
31835: - Amis Laos Caving Expedition 2000: Expedition report of the first Dutch caving expedition in Lao P.D.R. Stories of the exploration and background information about the country, the caves and the expedition with additional maps of the visited cave areas.
44677: - Dilthey und der Wandel des Philosophiebegriffs seit dem 19. Jahrhundert: Studien zu Dilthey und Brentano, Mach, Nietzsche, Twardowski, Husserl, Heidegger.
20577: - Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte.
43053: - Amsterdam in Beeld.
43167: - Gids door het Rijksmuseum.
36758: - Egmond en Berne: Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen.
43165: - Guide to Amsterdam.
43040: - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Breughel de Oude (1568-1625): Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
39379: - Indonesische Kunst uit Eigen Bezit.
41992: - Beknopt Handboek ten Dienste van Verbruikers van Diverse Metalen.
24784: - Art d'Amérique Latine 1911-1968.
30858: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate. 23.V.-25.IX. 1971.
41677: - Kinheim's Toneelwerken 1949-'50.
38903: - Van de Man die Graag Dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen.
24699: - Ordonnantie, Op 't Stuck van de Justitie / Binnen den Steden /ende ten platten Landen van Hollandt.
24700: - Ordre ende Reglement vanden Hove van Hollandt end West-Vrieslandt, op de Rolle.
30854: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 28 September 1980-30 Mai 1981.
24656: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 no 2.
24657: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
24658: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
24659: - Ninive. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 jaargang no 1.
25168: - Striptijdschrift no 19: de avonturen van Paulus de Boskabouter.
43137: - De Amsterdamsche Gids.
5201: - Maand- en jaargemiddelden van den regenval voor 1977 waarnemingsplaatsen in Nederlandsch-Indië volgens waarnemingen verricht in het tijdvak 1879-1917.
36669: - L'Enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo.
38089: - Lampas: Systematische index op de jaargang 1-5, 1968-1973.
18772: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1918.
26467: - De Legende van Christoffel.
34424: - De Ingenieur: Tijdschrift (maandblad) 1938
40305: - Alexander Rodtschenko: Fotografien 1920-1938.
38052: - Groeien door Palen. 1990-1995.
25587: - Mies van der Rohe Award for European Architecture.
42941: - Tajiri.
35782: - Harry Parkes' Mission to Bangkok in 1856.
41246: - Eisner Beeldverhalen no. 2 2009.
43696: - Groningse Expressionisten: De klassieke avant-garde uit het noorden van Nederland.
35566: - Aristoteles Poetik: Dialog mit der Antike.
17122: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1984. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
34390: A.N.W.B. - Toeristenkampioen.
38868: - Historia Augusta: Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw.
44281: - Die Scheuche Märchen.
13947: - 4e Biennale voor Beeldhouwkunst. Middelheimpark, Antwerpen.
31849: - Dat zit zo: Handleiding voor huisbezoekers en propagandisten.
43975: - Wandmalereien & Texte.
41422: - Martin Heidegger: Zum 80. Geburtstag Von Seiner Heimatstadt Messkirch.
26600: - enCas: Jonnie Boer, Alwin Houwing, Nico Boreas, Robert van Beckhoven, Edwin Kats, Ronald Tausch en Cas Spijkers
39475: - Petits Propos Culinaires 77: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
18687: - Modern fish oil fish meal manufacture.
27647: - Regels voor de Titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen, met toevoegingen van de door de Universiteits-bibliotheek te Utrecht aangebrachte wijzigingen en aanvullingen.
38018: - Almanak ter Ere van het XXIIIe Lustrum der ASR Nereus 1995-2000.
18594: - Speuren bij de Bespieders: Politie-observatie in Nederland.
25635: - 1001 Nacht.
28104: - HBS V: Semarang. Reuni ke uitgave.
28105: - HBS V: Semarang. Reunie uitgave.
25585: - Michael Sandle: Sculptures & Drawings 1957-88.
38714: - Vienna - Beha: 33 gedichten voor Peter de Grote.
42943: - Flowers and Wagashi: Traditional Japanese confections.
21649: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXII Overijssel: geïllustreerde beschrijving van het kwartier van Salland van het drostambt van Salland, van het drostambt van Ijselmuiden envan de stad en het hoogschoutambt Hasselt.
21643: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXI Overijssel: Historisch overzicht van de Overijsselse regering sedert de Spaanse heerschappij tot het jaar 1748, van de Vergadering der Staten, enz.
45024: - Voor de Liefste: Russische Liefdeverhalen.
2113: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 8. Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden-Celebes, door J. Koomans
15779: - Pierk 2001: 25 Jaar Speleo Nederland
15780: - Speleo Nederland Pierk, 15e jrg., no. 1, maart 2000.
15782: - Caving International no. 11.
42514: - Auktion 27. Griechische und Römische Münzen: Deutsche Taler, Numismatische Literatur.
28686: - Medemblik.
21633: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXIII Groningen: Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
36503: - Alfons Kunen: Konstruktiv / Konkret.
41209: - In Jedem Namen wird gennant was unnennbar bleibt: Wegmarken im Denken des Nikolaus von Kues 1401-1464.
42887: - Ceramics Crossed Overseas: Jingdezhen, Imari and Delft from the collection of the Groninger Museum.
31253: - Natrap.
42219: - Einheit und Vielfalt: Das Verstehen der Kulturen.
3191: - Zento - Gids.
41679: - Catalogus Vink's toneelwerken: Seizoen 1948-1949.
27447: - Nagerechten en Gebak van Italiaanse Osteria's: 620 Slow FOod-gerechten uit de regionale keuken.
39043: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
31664: - Petits Propos Culinaires 85: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
39991: - De Amsterdamsche Gids.
13885: - Poëzie is een Gebaar. Vijfentwintig-en-één gedichten uit Latijns-amerika.
27436: - Pilze: Gesund und wohlschmeckend.
31657: - Plaatwerk: no 1. 4e kwartaal 1980.
6487: - Öppna Spisar.
31536: - Zesentachtigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
41245: - Eisner Beeldverhalen no 5 2010.
27364: - Zuidafrikaans Kookboek: Recepten uit de kleurrijkste keuken ter wereld.
17121: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1988-1992. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1988-1992.
29535: - Roadmovie.nl
42836: - Restauratie Molen de Entreprise.
22301: - Wijchen, Centrum in Tweestromenland.
42815: - Lutz & Guggisberg: Giardini di Domani.
39588: - De Mongo Cultuur: Bewoners van het Evenaarswoud in Zaïre.
39042: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
2111: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 6. Phosphaat.
44102: - Fairport Convention Songbook: Including Trader Horne - Ian Matthews; Ian Matthew's Southers Comfort; Sandy Denny - Fotheringay; Eclection - Steeleye Span.
42778: - Boor balans 2. Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmond gebied. Kaartenbijlage
37846: - Delta: A review of arts life and thought in the Netherlands, winter 1973-74.
40033: - Van Raadhuis tot Paleis: Documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadshuis tot Koninklijk Paleis verzameld door prof. H. Brugmans.
38030: - Bzzlletin nr. 118. De oorlogsdagboeken van Jean-Paul Sartre.
44798: - Sheila Metzner.
27217: - Méditations sur le sport de l'automobile.
42757: - Apan Extern 2 / 1993
27178: - Oranje in de Omelet: Gelders Schtripblad no 2.
15449: - De Vereenigde Volken in het Heden en in de Toekomst.
24149: - Atlas: Almanak der Nijmeegse Studentenvereniging: Carlos Magnus
36772: - Avant-garde in Rusland 1900-1935.
9066: - De Neogotische Beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
31460: - Real Dutch Design 0607. Vol 1 (Graphic Design/Illustration) and Vol 2 (Industrial Design/Craft Related Design/Environmental Design/Interactive Media/Packaging Design.)
38986: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
31456: - Lettertypen/Caractères typographiques.
44574: - Noord-Hollandse Pot: Streekgerechten en wetenswaardigheden, Van kletkoppen en duivekater.
15402: - Cursus Anarchisme.
24559: - Scrabbelwoordenlijst.
13965: - A Priory Sculpture/A Priori Sculptuur. Makkom.
27173: - Weiger Defensie Belasting.
27175: - Verhoormethoden.
36248: - Vreemd genoeg Onvertaald
20588: - Zelfs Een Wolk: Drie Jiddische Gedichten.
35885: - 70 Años de Clásica y Moderna.
27548: - Apartheid? 149e almanak van het ASC-AVSV.
31364: - Extraordinary Little Dog: Parco view 13.
43932: - Les Chevaux de Saint-Marc: Venise.
26997: - Het Peperhuis: Het onbekende Wieringen.
37335: - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden I. Deel IIe Stuk.
39549: - Geschiedenis Familie Slop: 1490-1990.
38637: - Le Double Chevron: 2.
25045: - Typo Delvos International.
38627: - Ronchamp: Le Corbusier.
44106: - Jethro Tull: Songbook.
34179: - Abbeokoeta of: De Dageraad tusschen de keerkringen: Een schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba.
21815: - List of Lights and Fog Signals, Volume I: The coasts of North and South America (only the seacoast lights of the U.S), the West-Indies, and the Hawaiian Islands.
26861: - Mozzarella: Inventieve recepten van vooraanstaande chef-koks met buffelmozzarella.
31240: - Aandacht voor Nescio: Bibliografie.
41846: - Midrasjim I: Over de uittocht uit Egypte. Van onderdrukking en verzet.
39228: - Armando: The collection.
40615: - Maryan: Personnages.
18151: - In de Kooi Ben Ik Niet Bang: Gedichten en tekeningen van kinderen.
35429: - La Tauromachie: Art et littérature. Etudes receuilles et préfacées par François Zumbiehl.
42383: - Theater Levano.
42548: - Aesonius.
42937: - Academy of Tal R.
26573: - Ground Rent is Robbery.
40944: - Sentimental Travelogue: The works of Nobuyoshi Araki-7.
37145: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
38088: - Lampas: Systematische index op de jaargang 1-5, 1968-1973.
15002: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1925.
15004: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1926-1927.
15001: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1919.
14990: - Fjalore Rusisht-Shqip.
10719: - Indische Letteren. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. 3e jaargang, no. 1.
42512: - Auktion 146. Numismatische Raritäten.
6828: - Der Letzte Gang- De Laatste Gang. Totenbrauchtum / Gebruiken rond de dood, Westmünsterland- Oost-Nederland.
45019: - Onder de Paardendeken: Russische verhalen.
43769: - Nomotta Leerboek voor Handwerken van Wol deel 1.
45080: - Proceedings of Symposia in Pure Mathematics Vol II.: Latice theory.
44294: - How to Tie a Scarf 33 Styles.
42456: - Hirnforschung und Willensfreiheit: Zur Deutung der neuesten Experimente.
29792: - Sophie Calle.
37143: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
44015: - Het Evangelie naar Lucas.
36625: - Johan Claasen.
44709: - Nederlands Nieuw-Guinea.
39563: - Gekartonneerde Foto Amstel gezien van Halvemaansbrug naar Muntplein.
40867: - Spinoza: Dreihundert Jahre Ewigkeit: Spinoza-festschrift 1632-1932.
32971: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
5079: - De Schending van Soebadra. Javaans Schimmenspel.
44441: - Plutarchus's Lives III: Pericles and Fabius, Maximus, Nicias and Crassus.
34121: - Old Favorite Honey Recipes
29804: JEF 80. - Zo is het Begonnen.
29468: - Tempus Fugit: World's best calendar design.
43229: - IVde Nacht van de Poëzie.
30355: - Work by Noam Ben-Jacov.
36210: - Le Contingent et la Guerre Civile: Deux documents militaires secret. 1. La synthèse annuelle de la sm. 2. Le petit memento du maintien de l'ordre.
38401: JUBILEUMCOMMISSIE ARGO 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
38063: - Lampas 1e jaargang 1968-1969.
42330: - Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte: Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung.
28623: - Muzikant aan de Wand.
30966: - Gemeente- en Provincieprogram Pacifistische Socialistische Partij.
44065: - London Bridge Is Falling Down!
44713: - Die Wiener Werkstätte 1903-1928. Modernes Kunstgewerbe und sein Weg. / The Wiener Werkstätte 1903-1928. Modern decorative art and its path.
20926: - Post Perdu. (no 3, okt 1994).
24814: - Beeldenmanifestatie Weren en Markeren.
24816: - O. Zadkine.
24232: - Koud Bloed: True crime magazine, no 2. 2008.
35891: - Das ist Mein Wien! 40 jahre Wiener Musik. Zwanzig Wiener Märche für Klavier. Dritte Folge.
25473: - Naar een natuur-en mensvriendelijker manier van bouwen: Hundertwasser Architectuur.
45004: [TIJDSCHRIFT] - Hollandsch Penning - Magazijn voor de Jeugd.
30855: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 30 September 1979-31 Mai 1980.
30856: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate 30.V.-25.IX.1976.
30857: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale.Winter/Hiver/Inverno. 28.IX.1975-29.V.1976.
41405: - World Press Photo 69/70.
41730: - Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929). Internationaler Kongreß Kassel 1986. Band I: Die Herausforderung jüdischen Lernens.
21389: - De Historie vanden Vier Heemskinderen.
35865: - Sozialismus und Terrorismus.
31238: - De Engelbewaarder nr 2: Nescio.
38987: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
22916: - St. Anselm's Proslogion: With a reply on behalf of the fool (by Gaunilo) and The Author's Reply to Gaunilo.
24455: - Grondwet.
30730: - Hagi International Sculpture Symposium: September 11, 1981-November 15, 1981.
38985: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
20679: - Nederlands-Indië: Herinneringen aan een koloniaal verleden. Serie Het Aanzien
42193: - Apan Extern 6 / 1996 / 1997.
44443: - Plutarchus's Lives XI: Aratus, Artaxerxes, Galba, Otho.
20441: - Haerlem: Jaarboek 1963.
20440: - Haerlem: Jaarboek 1963.
44708: - Nederlands Nieuw-Guinea.
30639: - Peter Schmersal.
43196: - Boulez-Schriften 2: Bij wijze van poëtica.
39759: - De Amsterdamse Vrouwenkliniek en de Voorplantingsgeneeskunde 1047-2010.
43113: - 8 Realisten.
20438: - Haerlem: Jaarboek 1967.
20439: - Haerlem: Jaarboek 1962.
44302: - Poesia Guerrillera de Salvador: Fuerzas populares de liberacion.
44632: - Overeaters Anonymous.
17774: - Politiek Dienstweigeren: Motieven en werkwijze van het politiek dienstweigerkollektief.
28527: - Aloha: Goede morgen Dylan.
1772: KA-TSETNIK 135633. - Moni.
14568: - Oog in oog met de Modellen van Rembrandts Portret-etsen/Face to face with the sitters for Rembrandt's etched portraits.
20737: - The Royal House of Hanover/Das Königshaus von Hannover: Schloss Marienburg October 2005.
26351: - The Graywolf Silver Anthology: A rare breed of publisher for 25 years.
13824: - Indonesia. An Amnesty International report.
40426: - Civitas jaarboek 1963.
43718: - 303 Spanking Photos. number 7. 1989.
40739: - Crapouillot: Une bombe atomiqe dans la tête LSD.
27976: - Nationaal - Socialistische Beweging in Nederland.
21642: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXX Overijssel: Geïllustreerde beschrijving van Deventer, beschrijving van het schoutambt Kolmschate, historisch overzicht en beschrijving van Kampen.
17657: - Terugblik met Vergezicht: Een bundel negentiende-eeuwse prozastukken.
41975: - Archeoforum nr. 4.
39482: - Petits Propos Culinaires 91: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
36311: - ECMA Code.
43714: - Sweet Cheeks. Vol one, number one.
39481: - Petits Propos Culinaires 89: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
28503: - De Aarde en Haar Volken.
37592: - De Metropool Herontdekt: Nieuwe schilderkunst in Berlijn.
26287: - Bzzlletin nr.124: Koning Arthur en de Middeleeuwen.
6922: - Naar de Noordpool - Een Expeditie -. De ontstaansgeschiedenis van de Concertgebouwbuurt.
30182: - Erik Boulatov.
31834: - Proceedings of the European Conference on Speleology: Hélécine Belgium, 1992. Vol I (Biology, Paleontology and Archeology) +II (Human and Applied Speleology).
40265: - Beurs van Berlage.
26246: - Veertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26230: - Negenenvijftigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26229: - Eenentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
39480: - Petits Propos Culinaires 88: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
39478: - Petits Propos Culinaires 82: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
39477: - Petits Propos Culinaires 81: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
30114: - J.M.W. Turner.
39474: - Petits Propos Culinaires 76: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
39470: - Petits Propos Culinaires 32: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
26222: - Zesentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
30052: - Renoir.
4066: - Karszt és Barlang/ Karst and Cave.
12960: - Duister Amsterdam: Wandelen langs spionage-adressen.
30038: - De Loteling / The Conscript.
21249: - Nog Steeds Geen Woorden: El Hizjra Literatuurprijs 2006.
44472: - Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 1 1978.
37072: - Laat Al het Talent Hier Stormen en Op Hun Bek Gaan: 25 jaar Theater de Teerstoof (14-10-1972 / 14-10-1997).
37995: - Nota van Wenken die bij de Aanrakingen met Hoofden en Bevolking van het Gajoland te behartigen zullen zijn.
37996: - Bijlage I: Inventaris van voorwerpen, verzameld in de Gajolanden gedurende de excursie onder majoor Van Daalen in 1901.
30064: - Made in Holland.
29782: - i10 et son époque: 15 mars - 30 avril 1989.
38405: - 100 jaar W.S.R. Argo: De Rijn Stroomt Voor Ons.
29945: - Oeuvres de Félicien Rops 1833-1898. Peintures, Aquarellen, Dessins.
36216: - Royal Engineer's Demolitions Handbook.
26129: - Achtentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26130: - Vijfentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
36618: - Carel Visser: Nieuw werk.
22574: - Max Neumann.
22566: - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften/Dutch Theses (2: 1978).
37435: - Verdamping in de Hydrologie.
20258: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel VI.
20259: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel X.
20256: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel IV.
20257: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel V.
39716: - Zeit des Aufbruchs: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde.
19206: - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
33731: - Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte 75e Jaargang, Aflevering 1.
25714: - Candy Dulfer Gefotografeerd door Topfotografen.
24334: - Twee Essays betreffende Plato.
26087: - Dirty Stories volume 3.
18321: - Weiger Defensie Belasting.
35461: AACHENENDE, J.C. - Het leven is gezelligheid.
28571: AACHENENDE, J.C. - Met Weemoed.
44852: AAGAARD, JACOB. - Dutch Stonewall.
23638: AALDERS, GERHARD JEAN DANIËL. - Het Derde Boek van Plato's Leges: Deel 1- Prolegomena. (Diss.)
33897: AALDERS, ARIE. - Koninklijke Kunst: De hoogste Levenskunst met oriëntatie op de Oude Landmerken.
41074: AARNHEM, PETER VAN (REDACTIE). - Jan van Luijn: Beeldhouwer.
15731: AARSMAN, HANS. - Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd aan het eind van de 19e eeuw.
29859: AARSMAN, HANS. - Ik Zie ik Zie: De Aarsman collectie.
36879: AARSMAN, HANS, CLAUDIE DE CLEEN, JULIA GERMAIN A.O. (ED.). - Useful Photography #002.
29048: AARSMAN, HANS. - Aarsman's Amsterdam
31408: ABAD, MERCEDES. - Felicidades Conyugales.
13871: ABANI, CHRIS. - Maar mijn Hart is Onvergankelijk.
44222: ABBENES, JELLE & HEIN VAN DOLEN, HUIBERT JONKERS, ACHIM LUKOSCHUS. - De Kracht van de Vrijheid: Herodotus over tirannen en de strijd van de Grieken tegen de Perzen.
34582: ABBING, HANS. - Van hoge naar nieuwe Kunst.
34186: ABDELOUAHAB, FARID. - Ontdekkers van het Eeuwige IJs: Vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen.
13491: ABEL, ALAN. - Yours for Decency.
21789: ABELING, JORIS E.A. - Millennium no 10.: Het gezelligste blad van Nederland en België!/ Millennium no 11: De Hardcore Catalogus.
29496: ABELL-VAN SOEST, L.G. & L.F. ABELL. - Het Laatste Oordeel: Een interpretatie van S. Vestdijk 'De kellner en de levenden'.
21177: ABMA, WILLEM; MEINTSJE BROUWER, SYTSKE WALINGA ET.AL. - Do bliuwst wol Do wol: Fryslân nei 2000, fersen.
22364: ABMA, WILLEM. - Te Fûnling: Gedichten.
44524: ABMA, RUUD. - De Publicatiefabriek: Over de betekenis van de affaire-Stapel.
16499: ABOU EL FADL, KHALED. - The Great Theft. Wrestling Islam from the extremists.
21286: ABOU-SAAD, ABDELMAJID; HASSAN BAHARA, KHALID BOUDIU (E.A). - In de Genade van de Zon: De mooiste verhalen en gedichten van tien jaar El Hizjra-Literatuurprijs.
40998: ABRAHAM, CAROLYN. - Possessing Genius: The bizarre odyssey of Einstein's brain.
31987: ACHENBACH,G.B. - De Filosoof en het Leven: Een brief aan de lezer.
40097: ACHERCHOUR, EL-MAHDI & AHMED ANCER, NELLY BEKUS, RAGIP DURAN, E.A. - Het Andere Huis van Anne Frank: Geschiedenis en toekomst van een schrijvershuis.
21603: ACHTERBERG, GERRIT. - Sintels.
9399: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven Gedichten.
27084: ACHTERHUIS, H.J., H. DE DIJN, P.J.M. VAN TONGEREN E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2010, nummer 2.
33954: AÇKA, FLUTURA. - Rënkimi i Shiut: Poezi, botim i plotë 1993-2011.
13492: ACKROYD, PETER. - English Music.
36014: ACKROYD, PETER. - The Last Testament of Oscar Wilde.
42221: ACTON, LORD. - Essays in the Liberal Interpretation of History: Selected papers.
30546: ACZEL, AMIR D. - God's Equation: Einstein, relativity, and the Expanding Universe.
41262: ADALSTEN, KAROLA. - De Heilige Birgitta van Zweden: Mystieke en ordestichteres.
30234: ADAM, HANS CHRISTIAN. - Eugene Atget: Paris 1857-1927.
43548: ADAMS, DOUGLAS. - The Long Dark Tea-Time of the Soul.
41230: ADAMS, PERCY G. - Travelers and Travel Liars: 1660-1800.
38199: ADAPON, JOY. - Culinary Art and Anthropology.
2424: ADDINK-SAMPLONIUS, DRS. MARIANNE. (REDACTIE). - Urnen Delven: Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
43114: ADDIS, FERDINAND. - Rome Eternal City.
44392: ADELAARS, ARND. - Ecstasy: De opkomst van een bewustzijns veranderend middel.
28115: ADLER, R.B., R.L. LONGINI & A.C. SMITH. - Transistors Halfgeleider-Materialen.
44921: ADOLF, STEVEN. - Tuna Wars: Powers around the fish we love to conserve.
44746: ADOLFS, GERARD CORNELIS. - Brieven uit Insulinde 1899-1901.
40798: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 13. Die Musikalischen Monographien: Wagner Mahler Berg.
40800: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 15. Komposition für den Film. Der Getreue korrepetitor.
44256: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 7. Ästhetische Theorie.
42949: ADORNO, THEODOR W. - Musikalische Schriften I-III. Klangfiguren (I), Quasi una fantasia (II), Musikalische Schrifiten (III).
39491: ADORNO, THEODOR W. - Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie.
40799: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 14. Dissonanzen Einleitung in die Musiksoziologie.
40797: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 12. Philosophie der Neuen Musik.
40801: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 17: Musikalische Schriften IV. Moments musicaux, Impromptus.
40796: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 5. Metakritik. Die Erkenntnistheorie. Drei Stunden zu Hegel.
40795: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften, Band 1. Philosophische Früschriften.
40794: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften, Band 9.1 / 9.2. Soziologische Schriften II erste & zweite Hälfte.
33021: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe: Neun Kritische Modellen.
41636: ADRADOS, MIGUEL ANGEL. - Cordillera Cantabrica: Escaladas selectas de los Picos de Europa a la Babia.
41530: ADREINI, ALBERTO (REDACTEUR). - De Portugese Keuken: Een onvergetelijke ontdekkingsreis door de smaken en kleuren van een betoverend land.
33582: ADRIÀ, FERRAN. - Die Neue Küche Kataloniens: El Bulli. Mediterrane Esskultur zwischen Tradition und Phantasie.
38534: ADRIAANS, DAPHNE JANSEN. - Ik Ben Dyslectisch: Het woord aan de kinderen.
26050: ADRIAN, CHRIS. - Het Kinderziekenhuis.
33895: ADRICHEM, ARNOUD VAN. - Een Veelvoud Ervan: Gedichten.
28512: AELLEN, V. & P. STRINATI. - Guide des Grottes d'Europe occidentale.
16694: AERTS, JEF. - Voor je er bent.
43122: HESS DIVO AG. - Münzen und Medaillen / Coins and Medals. Antike - Middelalter - Neuzeit. Auktion 309, 28 april 2008 in Zürich.
43239: D'AGATA, JOHN (ED.). - The Lost Origins of the Essay.
26928: AGRAWALA, DR. V.S. (ED.). & JAGADGURU SWAMI SRI BHARATI KRSNA TIRTHAJI MAHARAJA. - Vedic Mathematics: Sixteen simple mathematical formulae from the Vedas, for one-line anwers to all mathematical problems.
43168: AILLY, A.E. DE. MET EEN INLEIDING VAN PROF DR H. BRUGMANS. - Wandelingen om Amsterdam.
7561: AITCHISON, NICK. - Scotland's Stone of Destiny. Myth, history and nationhood.
23727: AKAM, YOUCEF. - Regard Nomade de Youcef Akam: 30 années de photographie.
44503: AKHMATOVA, ANNA. - The Word That Causes Death's Defeat. Poems of memory.
35458: AKKER, PAUL VAN DEN. & IRMGARD VAN KONINGSBRUGGEN. - De Ziekte van Poggio: de Italiaanse renaissance en de bewondering voor het klassieke beeldende vernuft.
39223: AKSAKOV, SERGEI. - A Russian Schoolboy.
26249: ALAIN, EEF, GREETJE, JOS, E.A. - Ik Verdom 'T!: Wat bezielt die totaaldienstweigeraars?
41308: ALBALA, KEN & TRUDY EDEN (EDITORS). - Food & Faith in Christian Culture.
18474: ALBERONI, FRANCESCO. - L' Amicizia.
23576: ALBERT, HANS. - Traktat über kritische Vernunft Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften, Studien in den Grenzbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Band 9.
36995: ALBERT, KARL & PAULUS ENGELHARDT (TRANSLATION). - Thomas von Aquin.
41105: ALBERTI, RAFAEL. - Gedichten: De zee, de engelen, de ballingschap.
28593: ALBERTO FERNANDEZ BAÑULS, J. & JOSE M. PEREZ OROZCO. - Joyero de Coplas Flamencas (antologia y estudio).
37477: ALBERTS, A. - Kerstmis op een Eiland.
14060: ALBERTS, ANDREAS & MULLEN, PETER. - Psychoactieve planten, paddestoelen en dieren. Hoe de natuur onze hersenen kan beïnvloeden. Beschrijving, werking, toepassing.
2330: ALBERTS, DR. A. & A.J. VOS & D.H. WOLFF. - De Plantage als Sieraad aan de Amstel.
36428: ALBLAS, JESKE. - Het Naakte Leven.
40644: ALDERSEY-WILLIAMS, HUGH. - Nationalism and Globalism in Design.
43354: ALDRICH, VIRGIL C. - Philosophy of Art.
34226: ALEM, SASKIA VAN (FOTOGRAFIE). - Jordaan van Binnen.
31321: ALEMAN, ANDRÉ. - Het Seniorenbrein: De ontwikkeling van onze hersenen na ons vijftigste.
13696: ALEXANDER, CAROLINE. - The Way to Xanadu. Journeys to a legendary realm.
27926: ALEXANDER, PAUL. - De Geschiedenis van mijn Nieuwsgierigheid: Wat ik niet wist van mijn Joodse familie.
26568: ALEXANDER, LLOYD. - Het Kasteel van Llyr: De avonturen van Taran deel 3.
24259: ALEXANDER, MICHAEL. - Mrs. Fraser on the Fatal Shore.
43622: ALI, MONICA. - Alentejo Blue.
6429: ALLAN, MEA. - Het Onkruidenboek: Herkennen, begrijpen, onder controle houden en gebruiken van onkruid.
44113: ALLAN, MEA. - Darwin and his Flowers: The key to natural selection.
38763: ALLANBROOK, DOUGLAS. - See Naples: A memoir of love, peace and war in Italy.
40850: ALLARD, W. JAMES. - The Logical Foundations of Bradley's Metaphysics. Judgment, Inference, and Truth.
24624: ALLEAU, RENÉ. - L'encyclopédie planète: Les sociétés secrètes.
31998: ALLEGAERT, P. & L. VANMARCKE.L. (RED.) - Fragmenten Uit De Hedendaagse Franse Politieke Filosofie.
22164: ALLEGRO, JACOB. - Bewogen Beelden.
27149: ALLEN, PHILLIP. - Atlas der Atlassen: De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
38200: ALLEN, JOHN S. - The Omnivorous Mind: Our evolving relationship with food.
36554: ALLEN, JENNIFER, HANS DEN HARTOG JAGER, LIEDEKE KRUK, WIEBO VAN MULLINGEN. - Maria Roosen: Maria's.
13518: ALLENDE, ISABEL. - The Infinite Plan.
43688: ALMA, H.A. - Identiteit door Verbondenheid: Een godsdienstpsychologie en Christelijk geloof.
24916: ALO, CHAZA, JULITTA FRANKE & MARIANNE PITZEN. - Dea Syria: Die Grosse Göttin des Alten Orient.
24580: ALPHENAAR, WIM. - Stijgnimfen & drijvend Aas: Instructieboek voor het binden van speciale kunstvliegen.
43210: ALTER, TORIN & SVEN WALTER (ED). - Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge. New Essays on Consciousness and Physicalism.
42038: ALTHUSSER, LOUIS. - Éléments D'Autocritique.
38215: ALTMAN, DONALD. - De Mindfulness Code: Vier sleutels naar geluk.
23772: ALVAREZ, A. - Beckett.
7009: ALVAREZ, A. - Beyond All This Fiddle. Essays 1955-1967.
41196: ALVAREZ, A. - Feeding the Rat: A Climber's life on the edge.
32000: AMENDOLAGINE, FRANÇESCO. & MASSIMO CACCIARI. - Oikos: Van Loos tot Wittgenstein.
28677: AMERSFOORT, HERMAN, HANS BLOM, DENNIS BOS E.A. (RED.). - Belaagd & Belegerd.
34445: AMES, GLENN J. - Renasant Empire?: The house of Braganza and the Quest for stability in Portugese Monsoon Asia, c. 1640-1683.
31510: AMES, JONATHAN. - De Avonturen van een Licht Persverse Schrijver.
28533: AMESZ, J.J. & J.A. HONOUT. - Altijd weer Auschwitz: Een biografische schets van Eva Tas, 1915 - 2007.
7256: AMIRAN, EYAL. - Wandering and Home. Beckett's metaphysical narrative.
38034: AMRAN, RUSLI. - Padang Riwayatmu Dulu. Cet. Ke-II (Diperlengkap).
39498: VOORLICHTING GEMEENTE AMSTELVEEN - Amstelveen, Schakel in de Randstad.
39795: AMSTERDAM, HERMAN VAN & ANNETTE VAN DER ELST. - Me benne Schofte: Bollenpraat.
32002: AMSTERDAMSKI, STEFAN. - Between Experience and Metaphysics: Philosophical Problems of the Evolution of Science.
44891: PRUDHOMME S.J. ANANSTASE (PATER). - Annum Veritatis.
6068: ANATI, EMMANUEL. - Camonica Valley.
41709: ANCKAERT, L. & B. CASPER. - Franz Rosenzweig: A primary and secondary bibliography.
40276: D'ANCONA, CRISTINA (EDITOR). - The Libraries of the Neoplatonits: Proceedings of the meeting of the Europan science foundation network Late Antiquity and Arabic thought.
22380: ANDERBERG, NIKLAS. - Reflections.
41603: ANDEREGG, KLAUS (REDACTION). - Wanderen am Simplon: Wegweiser zur Natur und Kultur.
35521: ANDERS, TEUN. - Anders: Zelfportret.
14887: ANDERSEN, H. CHR. - Sämtliche Märchen. 2 vols.
14880: ANDERSEN, H.C. - 't Was maar een Speelman.
15877: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce.
38309: ANDERSON, E.N. - The Food of China.
33997: ANDERSON, DAVE. - One Block: A New Orleans neighborhood rebuilds.
44936: ANDERSON, UTA (SAMENSTELLING). - Papoea Sprookjes.
41670: ANDERSSON, GUNNAR. - Vandra Sörmlandsleden. Komplett guide till samtliga etapper 1000 kilometer från stad till vildmark.
41606: ANDREOLI, INE. - Het Land van de Verbrande Gezichten: Ethiopië, een belevenis.
28957: ANDREW, MALCOLM & RONALD WALDRON (EDITORS). - The Poems of the Pearl Manuscript: Pearl, Cleanness, Patience, Sir Gawain and the Green Knight.
28266: ANDRIESSE, PETER. - Kamizake: De Laatste bestorming van de zangberg,tegenromantisch strijdschrift tegen alles en iedereen.
22746: ANDRIESSE, PETER. - Koude Sambal: Indische Jeugdverhalen.
27754: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27760: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27758: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27759: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27757: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27753: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27761: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
27756: ANDRIEUX, CLAUDE; PHILIPPE AUDRA; JEAN NICOD, YVES QUINIF; JEAN VAUDOUR ET AL. - Karstologia.
42009: ANEMA, KARIN. - De Groeten aan de Koningin: Reis door Suriname.
36157: ANGLO, SYDNEY. - Machiavelli - The first Century: Studies in Enthusiasm, Hostility and Irrelevance.
33301: ANKER, ROBERT. - In het vertrek.
31824: ANKER, JAN-WILLEM. - Beproevingen.
36445: ANKER, JAN-WILLEM. - Wij Zijn De Laatste Geliefden In De Wereld.
29589: ANKER, JAN-WILLEM. - Donkere Arena.
39824: ANKER, ROBERT. - Onvergankelijke toegewijde trouweloze tijd.
44840: ANKERSMIT, FRANK. - Sublime historical Experience.
37438: ANKUM, J.A. & A.S. HARTKAMP. - Romeinsrechtelijk Handwoordenboek.
31905: ANKUM, W.M. & K. BOER, TH. W. NANNINGA, M. PEL. (REDACTIE). - Ships that pass in the night.
37431: ANNAEUS FLORUS, L. [LUCIUS] - Res Romanae, recensitus et illustratus a Joanne Georgio Graevio.
26085: ANOBILE, RICHARD J. (ED.). - Ernst Lubitsch's Ninotchka, starring Greta Garbo, Melvyn Douglas.
44320: ANON. - Provo Pamphlets.
34963: ANONIEM (XIVE EEUW) - De XV Vreugden Van Het Huwelijk.
41150: ANTONIONI, MICHELANGELO. - Drie Films: La Notte, L'Eclisse, Il deserto rosso.
26484: APEK, KAREL. - Karel apek: fotograf, photographer.
35926: APEL, KARL-OTTO E.A. - Het Discursieve Tegengif: De sociale en ethissche aspecten van de ecologische crisis.
12656: APELDOORN, DODI & BEIJER, TIM. - Weet Wie je Eet. Culinaire eponiemen.
38202: APFELBAUM, ANANDA. - Thai Massage: Sacred bodywork.
23341: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - The Poet Assassinated.
23485: APOLLONAIRE, GUILLAUME. - The Poet Assassinated and Other Stories.
24703: APPEL, KAREL. - Océan Blessé: Journal Intime, poèmes et desins. Gewonde Oceaan/Wounded Ocean.
29140: APPELBAUM, STANLEY. - Scenes from the Nineteenth-Century Stage in Advertising Woodcuts.
35077: APPELDOORN, RON. - Nietzsches Afrekening.
39933: APPENZELLER, HANS & JEROEN VAN DEN EIJNDE, IVO WEYEL. - Hans Appenzeller.
33279: APTEKMANN, M. & M. A.; J.R. ARONOFF; F. SCHALKWIJK ET AL. - The Learning Process Of A Psychoanalytical Candidate: From hearing to interpretation.
37489: AQUINAS, THOMAS. - The Division and Methods of the Sciences: Questions V and VI of his Commentary on the De Trinitate of Boethius.
39182: AQUINAS, THOMAS. - Faith, reason and theology.
32743: AQUINAS, SAINT THOMAS. - On the Unity of the Intellect against the Averroists (De Unitate Intellectus Contra Averroistas).
37956: ARANG, TJALON. - Volksverhalen en legenden van Bali.
34685: ARBENZ, THOMAS. - Cave Pearls of Meghalaya Vol 2: North Shnongrim Ridge & Liat Prah Cave System.
36947: ARBENZ, THOMAS (EDITOR). - Cave Pearls of Meghalaya Vol 1: Pala Range and Kopili Vally.
44185: D'ARBEZ. - Mooie Annie of De schipbreukelinge: Een historisch Kaapsch verhaal uit de 18e eeuw.
31455: ARCE, JUAN CARLOS. - Melibea no Quere Ser Mujer.
42608: DE VEREENIGING NEDERLANDS ECONOMISCH HISTORISCH ARCHIEF. - The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400-1800 / De Nederlanden en het Oostzeegebied, 1400-1800. Papers presented at the third international conference of the Association Internationale d'Histoire des Mers Nordiques de l'Europe, Utrecht, August 30th-September 3rd 1982.
26303: ARDOIN, JOHN. - Callas at Juilliard. The Master Classes.
43278: ARENDS, J.F.M. - Die Einheit der Polis: Eine Studie über Platons Staat.
40490: ARENDS, CHARLOTTE & LIESBETH VAN DE MEENT, JOS VAN DOORN, HENK-HANS HILVERING. - Kunst Krisis of Keerpunt.
38306: ARENDT, HANNAH. - Over Revolutie.
44987: ARENDT, HANNAH. - Les Origines du totalitarisme: Sur l'antisémitisme.
41091: ARENDT, HANNAH. - Die Krise des Zionismus: Essays & Kommentare 2.
35843: ARIËNS KAPPERS, C.U. & LELAND W. PARR. - An Introduction to the Anthropology of the Near East.
29511: ARIÈS, PHILIPPE. - Het Beeld van de Dood.
40389: ARISTOPHANIS. - Aristophanis Comoediae Tomus I and II.
34905: ARISTOTELES. - Retorica 3.
40874: ARISTOTELES. - Peri Hermeneias.
38858: ARISTOTELES. - De getallen en de Dingen: De boeken M en N van de Metafysica. Deel 2: boek N.
40877: ARISTOTELES. - Kategorien.
40875: ARISTOTELES. - Politik. Buch I: Über die Hausverwaltung und die Herrschaft des Herrn über Sklaven.
37414: ARISTOTELES. - Metaphysica - Kleine Alfa.
40878: ARISTOTELES. - Analytica Posteriora.
33043: ARISTOTELES. - Topik (Organon V).
44824: ARISTOTELIS. - De Arte Poetica: Liber.
41087: ARISTOTLE. - Aristotle's Poetics: A translation and commentary for students of literature.
33255: ARISTOTLE. - Aristotle II: Posterior Analytics, Topica.
44436: ARISTOTLE. - Aristotle XXII: Art of Rhetoric.
44437: ARISTOTLE. - Aristotle XXIII: The Poetics 'Longinus' on the sublime, 'Demetrius' on style.
44435: ARISTOTLE. - Aristotle XX: Athenian Constitution, Eudemian Ethics, Virtues and Vices.
44433: ARISTOTLE. - Aristotle XV: Problems I-XXI.
44434: ARISTOTLE. - Aristotle XVI: Problems II, Rhetorica Ad Alexandrum.
37009: ARKEL, FRANCIS VAN. - Macarons.
30808: ARKWRIGHT, RUTH & J.W WILSON (MUSIC). - Brownikins and other fancies.
22393: ARMAN. - Arman.
16980: ARMANDO. - Het Wel en Wee.
40181: ARMANDO. - Tucht.
43960: ARMSTRONG, KAREN. - Compassie.
34241: ARMSTRONG, D.M. & NORMAN MALCOLM. - Consciousness and Causality: A debate on the Nature of Mind.
44689: ARMSTRONG, KAREN. - Een Geschiedenis van God: Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
34808: RIDDERIKHOFF ARNE. - Rythmic Bimanuel Coordination: Interlimb interactions and effector dynamics.
21312: JODOROWSKY / ARNO. - De Avonturen van Alef-Thau: De man zonder werkelijkheid.
21313: JODOROWSKY / ARNO. - De Avonturen van Alef-Thau: De kreupele keizer.
37810: ARNOLD, NICK. - Handig Handboek voor Lijfbezitters.
15904: ARNOLD, BRUCE. - The Scandal of Ulysses: The sensational life of a twentieth-century masterpiece.
44735: ARNOLD, EDWIN. - Het Licht van Azië: Leven en leer van Gautama Boeddha.
43271: ARNOLD, DIETMAR. - Neue Reichskanzlei und >>Führerbunker<<: Legenden und wirklichkeit.
7259: ARNOLD, BRUCE. - Jack Yeats.
17790: ARNOLDUSSEN, PAUL & CAROLIEN SCHÖNFELD (REDACTIE). - Bibliotheek van Amsterdamse Herinneringen 7: De Jordaan.
44911: ARNOLLI, GIENEKE & HILDE CAMMEL, ET AL. (REDACTIE). - Kostuum Relaties: Mode en streekdracht. Twaalf studies over de invloed van mode en streekdracht over en weer. Een evaluatie van het verdwijnen van de streekdrachten in Scheveningen.
23580: ARNONI, M.S. - Niemand wil Vrijheid: Essays.
34119: ARNOTT, MARGARET L. (EDITOR). - Gastronomy: The Anthropology of Food and Food Habits.
41551: ARNS, FROUKE. - De Camembertmethode, Gedichten.
42853: ARNTZEN, J.W. - On the Evolutionay Biology of the Old World Newts, genus Triturus. / Een serie artikelen over de afstamming, oecologie en verspreiding van het geslacht Triturus, de watersalamanders van de Oude Wereld.
42607: ARON, RAYMOND. - Essai sur les Libertés.
44816: ARON, RAYMOND. - La Philosophie Critique de l'Histoire: Essai sur une théorie Allemande de l'histoire.
41410: ARON, RAYMOND. - Het Vraagstuk van de Vrijheid.
42754: ARTAUD, ANTONIN. - Oeuvres Completes. Tome VIII.
37403: ARTISTOTELES. - Aristotle on the Art of Poetry.
37478: ARTS, JOOS & GERARD VAN DEN BOOMEN, GERARD DE BRUIJN, MARJO VAN SOEST (SAMENSTELLING). - Van Provo tot Groenevelt: Tien jaar verandering zoals geregistreerd in de Nieuwe Linie.
31581: ARTUSI, PELLEGRINO. - De Wetenschap in de Keuken en de Kunst om Goed te Eten.
30968: ARVIDSSON, EVERT. - Der Freiheitliche Syndikalismus im Wohlfahrtsstaat.
40637: AS, SASKIA VAN. - Darmklachten: De epidemie van parasitaire infecties.
26842: AS, WIM VAN, JAKOB DOORN, NORBERT KOREMAN & JOOST VAN ROOSMALEN. - Vis & Seizoen: Topkoks stoeien met de zee.
43472: ASCH, SCHALOM. - Een Pogrom.
23753: ASCHE, KAROLA. - Terwijl Onder de Sterren de Duiveltjes Dansen.
43337: ASCOLI, GIORGIO A. - Trees of the Brain, Roots of the Mind.
24981: ASENSIO, PACO (ED.). - Rem Koolhaas/OMA.
35408: ASHLEY, BOB. JOANNE HOLLOWS STEVE JONES & BEN TAYLOR. - Food and Cultural Studies.
9164: ASHLEY, MAURICE. - Oliver Cromwell and his World.
28539: ASHTON, DORE. - Fragonard: In the Universe of Painting.
42751: ASOKANANDA. (HAROLD BRUST). - The Art of Traditional Thai Massage.
17149: ASSCHE, H. VAN EN BODE, PETER DE. - De Tijdschriften verschenen in 1997; bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland.
20983: ASSCHE, HILDA VAN & RICHARD BAEYENS E.A. - Bibliografie Ons Erfdeel: 1957-1997 (5 delen).
41795: ASSENBERG, FRANS W. - Scyedam Vaert: Historie van havens en scheepvaart in en om Schiedam.
42444: ASSENDELFT, MARION VAN & GEORGE DÖLLE, TON HILHORST, WIM PALMEN E.A. - Mane Novum: Christelijke Latijnse teksten uit de tweede tot de negende eeuw.
33044: ASSOUN, PAUL-LAURENT. - Het Freudisme.
28173: ATEUR, LAVI. - Koraalrifplant: Een egotriptiek.
44418: ATHENAEUS. - The Deipnosophist in seven volumes: I.
44417: ATHENAEUS. - The Deipnosophist in seven volumes: IV.
44416: ATHENAEUS. - The Deipnosophist in seven volumes: VI.
44465: ATHENAEUS. - The Deipnosophist in seven volumes: III. (i.e. Books VI & VII).
42155: ATKINS, J.W.H. - Literary Criticism in Antiquity. A sketch of its development.
43373: ATTWOOD, ALAN. - Burke's Soldier.
39683: AUBRY, FRANCOISE & JOS VANDENBREEDEN (RED.) - Horta: Van art nouveau tot modernisme.
27959: AUDEN, W.H., CEES NOOTEBOOM, ANN MORRISSETT E.A. - Randstad 3.
43620: AUDOIN, PHILIPPE. - Sur Georges Bataille: Interview inimaginable.
20742: AUDY, IGOR AND JIRINA AUDYOVÁ. - The Morovian Karst: Time and stone.
23556: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Gods Zorg voor de Wereld: (Sermo de prouidentia).
15619: NAGEL AUKTIONEN. - Spezialauktion: Sammlerteppiche & Ethnologica
41264: AULBERS, B.J.M. & G.J. BREMER (REDACTIE). - De Huisarts van Toen: Een historische benadering.
16830: AUSTEN, STEVE. - Kaaskoppen. Twintig jonge landgenoten over de toekomst van Nederland.
34638: AUSTER, PAUL. - Invisible.
16802: AUSTER, PAUL. - Ground Work. Selected poems and essays. 1970 - 1979.
13496: AUSTER, PAUL. - Oracle night.
22132: AUSTER, PAUL. - Hand to Mouth: A chronicle of early failure.
6803: AUSTER, PAUL. - The New York Trilogy.
30971: AUSTER, PAUL. - Sunset Park.
34639: AUSTER, PAUL. - Travels in the Scriptorium.
43453: AUSTIN, JAMES H. - Selfless Insight: Zen and the Meditative Transformations of Consciousness.
42611: PLUSIEURS AUTEURS. - Michel Foucault, Philosophe. Rencontre Internationale, Paris 9,10,11 janvier 1988.
24644: AVERMAETE, ROGER. - Permeke 1886-1952.
44153: D' AVILA-LATOURRETTE, VICTOR-ANTOINE. - Beproefde Recepten uit de Kloosterkeuken: Gezonde natuurlijke voeding gebaseerd op verse ingrediënten.
17705: D'AVILA, THÉRÈSE. - Correspondance.
43752: AWDE, NICHOLAS. - Hausa-English - English-Hausa Dictionary.
42726: AXELOS, KOSTAS. - Problèmes de l'Enjeu.
32714: AYER, A.J. - Voltaire.
42060: AYER, A.J. - More of My Life.
32022: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
32023: AYER, A.J. - Philosophy in the Twentieth Century.
43083: AYER, A.J. - The Central Questions of Philosophy 1973.
43080: AYER, A.J. - The Concept of the Person and Other Essays 1963.
43078: AYER, A.J. - The Foundations of Empirical Knowledge 1940.
37105: AYER, A.J. - Voltaire.
43079: AYER, A.J. - The Problem of Knowledge 1956 and Probability and Evidence 1972.
43082: AYER, A.J. - Russell and Moore: The Analytical Herttage.
32025: AYER, A.J. - Russell.
31714: EL AZZOUZI, FIKRY. - Het Schapenfeest.
41902: DE BAAR, PETER-PAUL; WILLEM ELLENBROEK E.A. - De Amstel.
23794: BAAR, PETER-PAUL. DE. - Jacob Olie: Fotograaf van Amsterdam. Drie Wandelingen door de Stad rond 1900.
43075: BAAR, VÉRONIQUE ET AL. - Piet Ouborg, Solist: Zicht op een eigenzinnig oeuvre.
39284: BAAR, PETER-PAUL DE. - Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
41666: BAARS, MARCO. - Brekend Rood: Op reis door Rusland, Mongolië en China.
43359: BAARS, BERNARD J. - A Cognitive of Consciousness.
5763: BAAS, PETER R. - Pi de Koppensneller.
40157: BAASNER, FRANK. - Der Begriff 'sensibilité' im 18. Jahrhundert: Aufstieg und Niedergang eines Ideals.
45018: BABEL, ISAAK. - De Rode Ruiterij.
33269: BACCHUS, FAHIEM. - Representing and Reasoning with Probabilistic Knowledge: A logical approach to probabilities.
22384: BACH, BETTINA & MONIQUE VAN TIGGELE. (RED) - Camp: Het leven als theater.
33569: BACH, FRIEDERICH TEJA & WOLFRAM PICHLER. - Öffnungen: Zur theorie und Geschichte der Zeichnung.
45131: BACHMANN, INGEBORG. - Oorlogsdagboek: Met brieven van Jack Hamesh.
24346: BACHMANN, WALTER - Round Voyage to the Far East.
26689: BACHRACH, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687: A pattern of cultural exchange. Volume one 1596-1619.
17097: BACILIO, GIBI. - Kueru Marka.
11043: BACON, KAREN. - Tasting Paradise. Restaurants and recipes of the Hawaiian Islands.
40926: BACON, FRANCIS. - The Essays or Counsels, civil and moral, of Francis Ld.Verulam, viscount St. Albans.
43681: BADGER, GERRY. - Door het Oog van de Lens: Hoe fotografie ons leven heeft veranderd.
38982: BADINTER, ROBERT. - L'Abolition.
45057: BADIOU, ALAIN. - Being and Event.
41652: BADIOU, ALAIN. - Lacan: L'antiphilosophie 3 1994-1995.
41653: BADIOU, ALAIN. - La République de Platon: Dialogue en un prlogue, seize chapitres et un épilogue.
44983: BADIOU, ALAIN. - Notre mal Vient de plus Loin: Penser les tueries du 13 Novembre.
41995: BADIOU, ALAIN. - Métaphysique de Boneur réel.
41651: BADIOU, ALAIN. - Heidegger: L'être 3 - Figure du retrait 1986-1987.
41650: BADIOU, ALAIN. - Parménide: L'être 1 - Figure ontologique 1985-1986.
41073: BAEDEKER, K. - London und Umgebungen: Handbuch für Reisende.
43447: BAEKERS, S.F. - De Tijd bij Aristoteles en Heidegger.
43969: BAGCHUS, TED & RIEN JONKERS. - Leven met en zonder Heloïse: Inleiding tot leven en werk van Pierre Abélard.
39291: BAGGINI, JULIAN. - Freedom Regained: The possibility of free will.
39288: BAGGINI, JULIAN. - Deugden van de Tafel. Een filosofie van het eten.
29051: BAHLMANN, TINEKE & BARBIE MEESTERS. - De Organisatie die nooit bestond: Eenzoektocht naar vormen van organisatie.
41477: BAHN, PAUL G. - Cave Art: A Guide tot the decorated Ice age Caves of Europe.
36639: BAHRDT, CARL FRIEDRICH. - The Edict of Religion: A comedy and The story and Diary of My Imprisonment.
38716: BAILEY, ANTHONY. - John Constable: A kingdom of his own.
45127: BAIN, DAVID. - Actors & Audience: A study of asides and related conventions in Greek drama.
37363: BAINBRIDGE, BERYL. - Something Happened Yesterday.
7103: BAINBRIDGE, BERYL. - Young Adolf.
13524: BAINBRIDGE, BERYL. - Sweet William.
13523: BAINBRIDGE, BERYL. - Sweet William.
24761: BAINBRIDGE, BERYL. - A Quiet Life.
27339: BAINES, ED. - Entertain.
45104: BAINTON, ROLAND H. - Hunted Heretic: The life and death of Michael Servetus, 1511-1553.
35227: BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's Ethics.
42555: BAIS, SANDER. - Kwanta, kwinkslagen & Kwakzalvers essays & columns.
41128: BAIS, SANDER. - De Sublieme Eenvoud van Relativiteit: Een visuele inleiding.
41362: BAKELS, JET & ANNE-MARIE BOER. - Het Wapen van de Bruid: Batakse Weefsels.
35409: BAKER, SERA. ANNIE GRAY, KAY LAKIN, A.O. (EDITORS). - Food and Drink in Archaeology 2.
26788: BAKER, NICOLSON. - Checkpoint.
43412: BAKER, KYLE. - Why I Hate Saturn.
44563: BAKER, BOUDEWIJN, MÀRIA VAN BERGE-GERBAUD, ERIK `SCHMITZ, JAN PEETERS. - Het Landschap van Rembrandt: Wandelingen in en om Amsterdam.
27123: BAKHUIZEN, A.J.C. - A Contribution to the Development of Stepping Motors.
45064: BAKKER, GERBRAND. - La Deviazione.
27174: BAKKER, MACHTELD, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 49: Stembiljet of Sociale aktie.
18184: BAKKER, J.P. - Over tectogene en morfogene Gelijktijdigheid bij de jongere Gebergtevorming in West- en Midden-Europa in het Kader van denudatieve Altiplanatie. Avec Resumee francais.
19740: BAKKER, PIET. - Bali in kleuren
40471: BAKKER, M.M. EN F.M. VAN DE POLL. - Architectuur en Stedebouw in Amsterdam 1850-1940.
44364: BAKKER, R. - Merleau-Ponty.
15363: BAKOENIN, MICHAEL. - Brief aan een Fransman: De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
43638: BAL, BEN. - Van Vondeling tot Voorvader: Het leven va Bernardus Hendrik Adam Bal 1816-1858
21228: BAL, MIEKE & INGE E. BOER (ED). - The Point of Theory: Practices of cultural analysis.
34643: BALEN, PETRUS VAN. - De Verbetering de Gedachten.
44594: BALFOUR, ALAN. - Berlin: The Politics of Order 1737-1989.
9138: BALKER, HABAKUK II DE. - Boerengedichten: Uier van t Oosten.
33438: BALKT, H.H. TER. - Vuur: Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden.
7855: BALL, J.P. - The Evolution of Dualism in the Law of Indonesia: 1602-1848: a Study of European Self-Interest and Indifference to the Indigenous Legal Order.
40632: BALLADINE, ROMAN & SULA. - The Secrets of Belly Dancing.
42658: BALLARD, KEITH. - Study Guide to Copi: Introduction to logic.
37851: BALLARD, CHRIS, STEVEN VINK AND ANTON PLOEG. - Race to the Snow: Photography an the exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
27786: BALLMAN, JACQUELINE. - Zona Make-Up.
43374: BALZAC, HONORÉ DE. - Old Goriot.
28204: BAMBACE, ANTHONY. - Will H. Bradley: his work: a bibliographical guide.
34258: BAMBROUGH, RENFORD. (EDITOR). - New Essays on Plato and Aristotle.
45091: BANACH, STEFAN. - Theorie des Opérations Linéaires.
45125: BANACH, STEFAN. - Theorie des Opérations Linéaires.
43750: BANCROFT, ANNE. - The Luminous Vision: Six Medieval Mystics and their Teachings.
44977: BANG, PREBEN. - Elseviers Diersporengids: Sporen en kentekens van zoogdieren en vogels.
43656: BANGE, PETTY. - Ridders in de Middeleeuwen: Het romantische ideaal en de rauwe werkelijkheid.
19036: BANK, RUUD A. - Protein Studies on the Human Multigene Families Amylase and Pepsinogen.
19742: BANK, JAN. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
19245: BANKS, M. & SWIFT, A. - The Joke's on Us: Women in Comedy from Music Hall to the Present Day.
24488: BANNING, JAN. - Bouwwerk: Mensen maken het museum.
27775: BANNISTER, NONNA. - The Secret Holocaust Diaries: The untold story of Nonna Bannister.
17487: BANTI, FORTI, ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
36862: BANTJES, MARIAN. - I Wonder.
39499: BANVILLE, JOHN. - The Blue Guitar.
37736: BANVILLE, JOHN. - The Sea.
2946: BANVILLE, JOHN. - Eclipse.
18458: BARANAY, INEZ. - Rascal Rain: A year in Papua New Guinea.
36800: BARBER, BENJAMIN R. - If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities.
29655: BARBER, RICHARD (ED.). - Legends of Arthur.
43415: BARBERO, ALESSANDRO. - 9 Augustus 378: De dag van de barbaren.
25465: BARBIERI, S. UMBERTO, CAREL BLOTKAMP, HEIN VAN HAAREN ET AL. - Dutch Art + Architecture Today, 14 december 1983.
39579: BARD, ALEXANDER & JAN SÖDERQVIST. - The Futurica Trilogy.
14338: BARFOOT, C.C., ED. - In Black and Gold. Contiquous traditions in post-war British and Irish poetry.
37316: BARINOVA, IRINA, MARINA JEVTOESJENKO, OLGA MALTSEVA E.A. - Glans en Glorie: Kunst van de Russische Orthodoxe Kerk.
39529: BARION, JAKOB. - Hegel und die Marxistische Staatslehre.
39527: BARKER, SIR ERNEST. - Greek Political Theory: Plato and his predecessors.
39140: BARKER, LADY. - Station Life in New Zealand.
22176: BARLEY, NIGEL. - Grave Matters: A lively history of death around the world.
18268: BARNARD, BENNO. - Tijdgenoten.
44323: BARNES-MELLISH, GLYNIS. - BasicAquarel: Stap voor stap op weg naar uw succes!
39488: BARNES, HAZEL E. - Sartre.
41950: BARNETT, ANTHONY & ROGER SCRUTON (EDITORS). - Town and Country.
43523: BARNETT, CYNTHIA. - Regen: Een Natuur en Cultuur geschiedenis.
26623: BARNOUW, ERIK & S. KRISHNASWAMY. - Indian Film.
21663: BARON, JAN E.A. (RED.). - VBIJ 1972-2002: Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer.
43762: BARON-COHEN, SIMON. - Zero Degrees of Empathy: A new theory of human cruelty.
24077: BARRATT, GLYNN. - Melanesia and the Western Polynesian Fringe.
41101: BARRIENTOS, SEMIRAMIS GUILLÉN. - Gedichten in beweging.
43025: BARRO, DAVID AND ALBERTO SÁNCHEZ BALMISA (TEXT). - Alain Urrutia.
27343: BARRON, ROSEMARY. - Meze: Small bites, big flavors.
20503: BARROW, JOHN D & FRANK J. TIPLER. - The Antropic Cosmological Principe.
40455: BARTELINK, G.J.M. - De Oudheid in Klank: Mythologische en historische motieven uit de antieke wereld als inspiratiebron voor componisten (na ca. 1600).
42531: BARTELS, JEROEN & DETLEV PÄTZOLD, HANS HEINZ HOLZ, JOS LENSINK. - Dialectische Constructie van de Totaliteit: Vier bijdragen.
41988: BARTH, E.M. - De Logica van de Lidwoorden in de traditionele filosofie.
29225: BARTHES, ROLAND. - Essais Critiques IV: Le Bruissement De La Langue.
24545: BARTHES, ROLAND. - Sade, Fourier, Loyola.
40363: BARTHES, ROLAND. - Die Lust am Text.
44786: BARTIS, ATTILA. - Rust.
37156: BARTON, JOHN & JOY LAW. - The Hollow Crown: The follies, foibles andn faces of the kings and queens of England.
14688: BARTY-KING, HUGH. - The drum. A Royal Tournement tribute to the drum.
3040: BARÜSKE, HEINZ. - Volksprookjes en Legenden van de Eskimo's.
37918: BAS, F DE. - De Organisatie der Calvarie bij de Wettelijke Regeling onzer Strijdkrachten.
43631: BASSANI, GIORIO. - Het Groene Paradijs van de Jeugdliefdes: De tuin van de Finzi-Contini.
36886: BASSANI, GIORGIO. - Le Parole Preparate e altri scrittu di letteratura.
18641: BASSINI, GIORGIO. - De Reiziger.
18403: BASTEN, WIEL. - Champignons & compagnons: De onbekende kant van een versierder in meer dan 200 recepten.
25884: BASTEN, FRED E. - Max Factor's Hollywood: Glamour, Movies and make-up.
31711: BASTET, FRÉDÉRIC. - Duizendjarig Dolen: Wandelingen door de antieke wereld.
31712: BASTET, FRÉDÉRIC. - De Schele Hertogin: Gedenkschriften van Marie-Caroline de Berry.
41135: BATAILLE, GEORGES. - L'Expérience Intérieure.
43588: BATAILLE, GEORGES. - Ouevres Complètes XII: Articles II 1950-1961.
40918: BATAILLE, GEORGE. - Histoire de l'Oeil.
28764: BATCHELOR, JOHN. - Mervyn Peake: A biographical and critical exploration.
17585: BATCHELOR, DENZIL. (ED.). - The Boxing Companion.
27197: BATELAAN, MARLIES. - Vlees.
41678: BATENBURG, HARRY VAN. - Betsie of De grijns om de duiten.
37928: BATES, E.S. - Touring in 1600: A study in the devolpment of travel as a means of education.
32631: BATTIN, MARGARET PABST. - The Least Worst Death: Essays in bioethics on the end of life.
28297: BAUDELAIRE, CHARLES. - Eurêka par Edgar A. Poe.
35778: BAUDELAIRE, CHARLES. - L'Oeuvre Poétique de Charles Baudelaire.
44615: BAUDELAIRE, CHARLES. - Over de Wijn en de Hasjiesj vergeleken als middelen om de individualiteit te vermenigvuldigen.
37667: BAUDRILLARD, JEAN. - In de Schaduw van de Zwijgende Meerderheden.
43903: BAUDRILLARD, JEAN. - L' autre par lui-même: Habilitation.
44267: BAUDRILLARD, JEAN. - Oublier Foucault.
33834: BAUDSON, M & LUC DERYCKE (EDITORS). - Red: Curated by Robert Nickas.
18901: BAUDUIN, F. - Het Nederlandsch eskader in Oost-Indië 1914 - 1916. Benevens eenige beschouwingen over onze marine.
33702: BAUER, KATHARINA & KADE, THOMAS & THENIOR, RALF & WIDMAIER, ELLEN. - Verabredungen/ Afspraken: gedichten.
43984: BAUER, OTTO. - Zwischen Zwei Weltkriegen? Die Krise der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus.
37169: BAUMGARTNER, PETER & SABINE PAYR (EDITORS). - Speaking Minds: Interviews with twenty eminent cognitive scientists.
43885: BAUWENS, JAN & K.C. PEETERS. - Het Oeuvre van L.J. Fruijtiers & Een Jaar met Sanctjes van L.J. Fruijtiers.
27709: BAUWER, ERNST W. - Wereld Zonder Zon.
38296: BAVELAAR, HESTIA & ELS BARENTS. - Shinkichi Tajiri: Beeldhouwer / sculptor.
25256: BAWDEN, C.R. - The Modern History of Mongolia.
29395: BAX, CHANTAL. - Subjectivity after Wittgenstein: Wittgenstein's embodied and embedded subject and the debate about the death of man.
43061: BAX, MARTY & MAUREEN TRAPPENIERS (SAMENSTELLING). - Bloeiende Symbolen: Bloemen in de kunst van het fin de siècle.
45113: BAX, MARTY; CAREL BLOTKAMP ET AL. - In Het Diepst Van Mijn Gedachten: Symbolisme in Nederland 1890-1935.
5348: BAXTER, B M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
44609: BAYENS, ANNELIES (IDEE, TEKST, SAMENSTELLING EN VORMGEVING). - Han Bayens 1876-1945 en Bets Bayens-Polak 1891-1965.
23768: BAYLEY, JOHN. - Iris: A memoir of Iris Murdoch.
27912: BAYNES, KEN. - Art and Society: Sex.
41534: BEAGLE, PETER. - Het Versierde Spijkerpak: Blue denim magic.
16469: BEAUCLERK MAURICE, EDWARD. - The last of the Gentlemen Adventurers. Coming of age in the Arctic.
32049: BEAUFRET, J. - Leçons De Philosophie: Tome 1. Philosophie Grecque - Le Rationalisme Classique + Tome 2. Idealisme Allemand et Philosophie Contemporaine.
9599: BEAUMONT, ELIE DE & RODOLPHE TÖPPFER - Mons. Cryptogame en Zijn Metamorphose.
44974: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Mémoires I & II.
41804: BEAUVOIR, SIMONE DE (EDITOR). SARTRE J - P. - Witness to my Life: The letters of Jean-Paul Sartre to Simone de Beauvoir 1926-1939.
26203: BEAVER, PATRICK. - The Spice of Life: Pleasures of the Victorian Age.
43460: BECK, ULRICH & ELISABETH BECK-GERNSHEIM. - Individualization.
42779: BECKER, EDWIN & EDWIN MORRIS, ELIZABETH PRETTEJOHN, JULIAN TREUHERZ (REDACTIE). - Sir Lawrence Alma-Tadema.
39184: BECKER, OSKAR. - Größe und Grenze der mathematischen Denkweise.
43484: BECKETT, SAMUEL. - Ends and Odds: Plays and sketches.
7963: BECKETT, SAMUEL. - Malone Sterft.
2599: BECKETT, SAMUEL. - Malone Meurt.
12227: BECKETT, SAMUEL. - From an Abandoned Work.
43250: BECKETT, SAMUEL. - L'Innommable.
34817: BECKETT, SAMUEL. - Oh les Beaux Jours. Suivi de Pas moi.
34736: BECKETT, SAMUEL. - The Critical Heritage.
44395: BECKMANN, MAX. - De Apocalyps van Max Beckmann - Litho' s in ballingschap gemaakt.
41414: BEDAUX, JAN BAPTIST. - The Reality of Symbols: Studies in the iconology of Netherlandisch art 1400-1800.
40472: BEDAUX, J.B. E.A. (REDACTIE). - Annus Quadriga Mundi: Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
43370: BEDE. - Historical Works, Volume I&II: Ecclestical history of the English Nation. Books I-V.
31468: BEECHING, FRANCES J. - The Voice in the Wilderness.
25372: BEECK, JOHAN OP DE. - Het Hart van Napoleon: De keizer en de Vrouwen.
38907: BEEK, B.L. VAN, R.W. BRANDT AND GROENMAN-VAN WAATERINGEN, W. (ED.). - Ex Horreo.
18962: BEEK, PAUL M. - Aart Schonk: Beeldhouwer.
25497: BEEK, GEERT VAN. - De Steek van een Schorpioen.
28116: LIESBETH RAHDER. WIM VAN DER BEEK. - Liesbeth Rahder: Schilderijen.
43993: BEEK, MARIJKE (ED.). - The Berlage Cahiers 3: Studio '93-'94 The new private realm.
27924: BEEKE, ANTHON (CONCEPT EN FOTOGRAFIE). - The Last Waltz: De beste Konijnenrecepten!
34602: BEEKERS, WOUTER P. & ROLF E. VAN DER WOUDE. - Niet bij steen alleen: Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003.
23511: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXV no. 1, januari.
23514: A.A. BEEKMAN, J.C, EERDE, G.A.C. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXIII no. 3b, mei.
23515: A.A. BEEKMAN, G.A.C. MOLENGRAAFF, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVI no. 6, november.
23668: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIII 1916, No 5 (15 sept).
23524: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 4.
23675: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 jan).
23674: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 3 (mei).
23672: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 2 (15 maart).
23670: BEEKMAN, DR. A.A., J.C. VAN EERDE, DR. G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 6 (15 nov).
23507: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII no. 2, maart.
23676: BEEKMAN, DR. A.A., C. EASTON, J.C. VAN EERDE E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 maart).
23526: BEEKMAN, A.A., J.C. VAN EERDE, G.A.F MOLENGRAAFF E.A. (RED). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVII, no 5.
23523: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 6.
23510: A.A. BEEKMAN, E. HELDRING, J.F. NIERMEYER E.A. (RED.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIV no. 6, november.
23509: BEEKMAN, A.A. & J.C. VAN EERDE, G.A.F. MOLENGRAAFF E.A. (REDAKTIE). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXI no. 5, september.
21235: BEEKMAN, HENDRIK & JOSSE DE HAAN. - As Wurden Slipe Wurde/Als Woorden Geslepen Worden/When Words Are Polished/Cuando la Palabra Ha Sido Pulida/Quand la Parole A Eté Polie.
44518: BEEKMANS, J.R. & C. SCHILT (REDACTIE). - Drijvende stuwen voor de landsverdediging: Een geschiedenis van de IJssellinie.
25584: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. F.W.A., PROF. DR. M.G. BUIST, DRS. M.W. KOK E.A. - Paviljoen Welgelegen 1789-1989: Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
33688: BEENTJES, GERARD. - De Nagel van de Tijd.
20690: BEER, T.H. DE. - Twee delen: Noord en Zuid: Taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden.
35882: BEERBOHM, MAX. - Rossetti and His Circle.
37817: BEEREBOOM, HENK. - Henk Beereboom / 70 / Foto's.
5331: BEERLINF, R.F. (E.A.) . - De dood. Gidsartikelen.
19878: BEERLING, DANE. - Hamad en Andere Verhalen.
19877: BEERLING, DANE - Geschiedenis ben ik.
41130: BEERLING, R.F. - Antithesen: Vier studies.
19873: BEERLING, DANE. - Gedichten.
19874: BEERLING, DANE. - Uit het nest gevallen.
19875: BEERLING, DANE. - Uit het paradijn getild en in de Japanse hel gesmeten of, een andere kijk op de twintigduizend dollar 'Japanse ereschulden'.
19747: BEERLING, DANE. - Indisch zijn of niet zijn, dat is de vraag.
19748: BEERLING, DANE. - De Zoon.
19749: BEERLING, DANE. - Bersiap aan Het IJ.
19744: BEERLING, DANE - Tussen flarden vanmist: verhalen met een Indische achtergrond
19745: BEERLING, DANE. - Zwerte vogels in de nacht.
19876: BEERLING, DANE. - Gedichten verzameld.
42534: BEERLING, R. F. - Van Nietzsche tot Heidegger: Drie studies.
19868: BEERLING, DANE. - Indisch zijn of niet Indisch zin, dat is de vraag.
19869: BEERLING, DANE. - Tweehonderdduizend indo's buiten de japanse kampen.
19870: BEERLING, DANE. - Op kleur gelet.
19871: BEERLING, DANE. - Schimmen
19872: BEERLING, DANE. - Rotterdam.
19750: BEERLING, DANE. - In de schaduw van bergen.
17838: BEERLING, DANE. - Joa & Maria.
19746: BEERLING, DANE. - Het was warm in Tjimahi toen de foto werd gemaakt.
35675: BEERS, PAUL. - Bij De Sonnetten van de Kleine Waanzin van Hans Andreus.
19678: BEERTEN, VERA A. - Kantelingen.
28234: BEGLEY, LOUIS. - Why the Dreyfus Affair matters.
31908: BEHRENDT, HENK. - The Significance of Relapse in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia.
20723: BEHRISCH, R. (ED.) - Sputtering bt Particle Bombardement I: Physical Sputtering of single-element solids.
17059: BEIDERBACK, ANNETTE BEATRIX. - Pharmacoepidemiological studies with cancer as outcome: relevant findings and methodological aspects. Met een samenvatting in het Nederlands.
40193: BEIJER, WIEL; BEN VAN MELICK & INE SIJBEN (RED.) - Kom Je Buiten Spelen?: Paul van der Velden (1946-2011), schrijver/activist in Heerlen.
24960: BEIJER, HANS & JOLANDA HENDRIKSEN, WILLY HIJMANS E.A. - Helden - Slachtoffers: Heldhaftige Slachtoffers, Gymnasium Haganum 1940 - 1945.
12719: BEINTEMA, ALBERT. - In de Voetsporen van Shackleton: De dwaze gekte en de alledaagse gewoonheid van de Antarctische cultuur.
43697: BEIRNE, BRYAN P. - Britisch Pyralid and Plume Moths.
2749: BEJA, MORRIS & DAVID NORRIS (EDS.). - Joyce in the Hibernian Metropolis. Essays.
37147: BEJCZY, ISTVÁN & SASKIA STEGEMAN. - Gerard Geldenhouwer van Nijmegen (1482-1542): Historische werken. Historia Batavica/ Germaniae Inferioris historiae/ Germanicarum historiarum illustratio.
44595: BEKKE-PROOST, SASKIA (REDACTIE). - Liefde! Kunst! Passie!; Kunstenaarsechtparen.
37032: BELIËN, HERMAN & PAUL KNEVEL, INEKE VAN TOL. - Geschiedenis op straat: Wandelen door historisch Nederland.
20597: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum, Jewish Historical Museum: Nederlandse Musea III.
40037: BELINFANTE, JUDITH C.E & EDWARD VAN VOOLEN, DAVID P. COHEN PARAIAIRA, JAFFA BARUCH-SNAJ, JULIE-MARTHE COHEN. - The Esnoga: A monument to Portuguese-Jewish culture.
31480: BELINFANTE, JUDITH. & ROB HARTGERS. - Bijzondere collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
41270: BELL, JOHN. - A Journey from St Petersburg to Pekin 1719-22.
25890: BELL, QUENTIN. - Virgina Woolf: A biography. Volume two Mrs Woolf 1912-1941.
14376: BELL, QUENTIN. - Virginia Woolf. A biography.
29115: BELLE, MARCEL VAN. - Denken In Onvergelijkbare Perspectieven: Een taalfilosofisch grondslagenonderzoek.
43763: BELLEGARRIGUE, ANSELME. - Tegen de Volksvertegenwoordiging: Manifesten 1848-1850.
21022: BELMONT, GEORGE. - Henry Miller: Een ontmoeting.
38380: BEMBO, PIETRO. - Della Historia Vinitiana di M. Pietro Bembo, card. volgarmente scritta. Libri XII.
15923: BEN-ZVI, LINDA, ED. - Women in Beckett: Performance and critical perspectives.
40155: BEN-CHORIN, SCHALOM. - Narrative Theologie des Judentums: Anhand der Pessach-Haggada.
1232: BEN-GURION, DAVID. - Israël Years of Challenge.
26750: BENALI, ABDELKADER. - Munya.
37663: BENALI, ABDELKADER. - Wax Hollandais: Gedichten.
30305: BENALI, ABDELKADER. - De Dood van Iwan I.
21284: BENALI, ABDELKADER; SALAH HITHANI, MOHAMED EL HACHMIOUI (E.A). - En de Woorden Stroomden: Gedichten en verhalen van auters in twee culturen.
41140: BENBASSA, ESTHER & JEAN-CHRISTOPHE ATTIAS. - De Jood en de Ander.
33843: BENDERS, MARTIJN. - Sauseschritt.
41107: BENEDETTI, MARIO. - Dossier van een Optimist.
40804: BENJAMIN, WALTER. - Gesammelte Schriften. 7 Teile in 14 Bänden + 1 Inhaltsverzeichnisband. Komplett.
39975: BENJAMIN, ANDREW (ED.). - Walter Benjamin and Art.
43693: BENJAMIN, WALTER. - Naar een Socialistische opvoeding voor Kinderen.
34259: BENJAMIN, WALTER. - Aussichten.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

9/14