Erwin Strip- en boekantiquariaat
Industrieweg 3T, 8263 AA Kampen, Nederland 038 3855914            Email: info@erwin-antiquariaat.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000072: WOLF, H.J. - Hoe was het ook weer? Verhalen over Breda de Koninklijke Militaire Academie en het kasteel van Breda..
000645: WOLFFENBUTTEL VAN ROOIJEN, H - Leloe doet aan een wedstrijd mee zal zij het winnen ja of nee?.
016077: WOLFFRAM, DR. D.J. - 70 jaar ingenieurskunst. Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989..
014996: WOLFSWINKEL, ROLF - Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De collaboratie in naoorlogs proza..
015087: WOLKERS, JAN - Kort Amerikaans, deel 2 / Een beeldverhaal. Hard cover..
016523: WONING, HENK - Visserijbedrijf in Kampen. Verhalen van een verdwenen beroep..
014368: WONINK, HARRY - Op stap langs de Overijsselse kanalen..
004793: WONINK, H. - Langs de Overijsselse Vecht.
008186: WONINK, HARRY - Salland Een Zomerdroom..
017198: WONINK, HARRY - Stille Getuigen 1940 - 1945. Tastbare herinneringen aan de oorlogsjaren in Oost-Nederland..
005019: WOODWARD, BOB - Dekmantel. De Geheime Oorlogen Van De CIA..
015874: COMMISSIE WOORDENLIJST - Woordenlijst van de Nederlandse taal. Samengesteld in opdracht van de Nederlandse en de Belgische regering. Groene Boekjes (1988)..
017518: WORM, PIET - De Heilige Schrift voor kinderen verteld. Deel 1, De Genesis; deel 2, Exodus; Deel 3, Het Nieuwe Testamen.,.
017519: WORM, PIET - La Biblia de los niños. Parte I, El Génesis, Desde Adan hasta José; parte II, El Exodo; Parte III, El Nuevo Testamento. Obra completa / complete set. Spanish.
007917: WORMSER, J.A. - De nacht van de Rijzende Zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan, 1942-1945..
004659: WÖSS, FRITZ - De vis begint aan de kop te stinken..
010976: WOUDE, JOHAN VAN DER - Arnhem, betwiste stad..
015380: WOUDE, JOHAN VAN DER - Arnhem veertig Arnhem vijfenveertig..
017935: WOUDSMA, GOSSE - Van Bero tot Bello. Fragmenten uit de geschiedenis van Bennekom. Een trip door de tijd dan wel: een boeiende blik op Bennekom's verleden..
000424: WOUTERS, TJ. - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd..
008471: WOUTERS, D. + WATERINK, DR. J. + IPENBURG, PAUL VAN + KRAMER, DIET + MEERTENS, DRS. P.J. + VRIES, ANNE + DEKEN, DAAN - Nederlandsche Volkskunde Vlaanderen, Deel 9. Nederlandsche Volkskunde Voor De Lagere Scholen. Volkskundig Leesboek Voor De Lagere Scholen..
008464: WOUTERS, D. + WATERINK, DR. J. + IPENBURG, PAUL VAN + KRAMER, DIET + MEERTENS, DRS. P.J. + VRIES, ANNE + DEKEN, DAAN - Nederlandsche Volkskunde Friesland, Deel 2. Nederlandsche Volkskunde Voor De Lagere Scholen. Volkskundig Leesboek Voor De Lagere Scholen..
008468: WOUTERS, D. + WATERINK, DR. J. + IPENBURG, PAUL VAN + KRAMER, DIET + MEERTENS, DRS. P.J. + VRIES, ANNE + DEKEN, DAAN - Nederlandsche Volkskunde Limburg En Noord-Brabant, Deel 6. Nederlandsche Volkskunde Voor De Lagere Scholen. Volkskundig Leesboek Voor De Lagere Scholen..
008470: WOUTERS, D. + WATERINK, DR. J. + IPENBURG, PAUL VAN + KRAMER, DIET + MEERTENS, DRS. P.J. + VRIES, ANNE + DEKEN, DAAN - Nederlandsche Volkskunde Noord-Holland En Utrecht, Deel 8. Nederlandsche Volkskunde Voor De Lagere Scholen. Volkskundig Leesboek Voor De Lagere Scholen..
014591: WULF, JOSEPH - Martin Bormann. Hitlers schaduw..
002392: WYBORN, ARTHUR - Junior Jongensboekenserie nr. 76. De geheimzinnige dalen..
003119: WYKES, A. - Goebbels. Regisseur van het Derde Rijk. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
005820: WYKES, A. - Goebbels. Regisseur van het Derde Rijk. Figuren uit de Tweede Wereldoorlog..
000393: WYKES, A. - Hitler. De Architect van het Derde Rijk. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
002320: WYKES, A. - Het Beleg Van Leningrad..
003096: WYKES, A. - Hitler. De architect van het Derde Rijk. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
002900: WYKES, A. - Hitler. Kopstukken Uit De Tweede Wereldoorlog.
000399: WYKES, A. - Het beleg van Leningrad. De gruwelijkste blokkade aller tijden. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
003891: WYKES, A. - Goebbels. Kopstukken Uit De Tweede Wereldoorlog..
003107: WYKES, A. - Himmler. De groot-inquisiteur. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
011838: WYKES, ALAN - Heydrich. Kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog..
013423: WYKES, A. - Het beleg van Leningrad. De gruwelijkste blokkade aller tijden. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
004714: WYNNE, BARRY - De storm stak Op. Strijd op leven en dood van Teebu, de man die weigerde te Sterven..
012199: XXX - Captain Tom bij de Jerries. Collectie De Bevrijders nr 16..
016680: YKEMA, H. C. + SCHAICK ZILLESEN, ING. G. VAN - Varen met en onderhouden van sportvaartuigen. Wenken tot verhooging van de veiligheid en vermeerdering van het genoegen bij het beoefenen van de watersport (4de druk).
012926: YOUNG, LL. D., ROBERT - Analytical Concordance to the Bible on an Entirely New Plan Containing about 311, 000 References, Subdivided under the Hebrew and Greek Originals, with the Literal Meaning and Pronunciation of Each. Designed for the Simplest Reader of the English Bible..
003108: YOUNG, PETER - Commandoraids op de Atlantische Kust. De acties van de Groene Baretten. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
000878: YPEREN, R. VAN - De Nederlandse Militaire Muziek.
010980: YPMA, DRS. Y.N. - Kroniek van het Friese verzet..
002263: ZAAL, WIM - De Nederlandse Fascisten.
000159: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN - Roof, restitutie, reparatie, samengesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
002662: KLÈÙSIEN UUT ZALK - Regels veur et weer en nog een heleboel meer..
009235: ZALM, PIM VAN DER - Groeten uit Moerkapelle..
015657: ZANDBERGEN, H. + BROEKEMA, E.J. + JANSEN, A. - Trams en Tramlijnen. De stoomtrams van Drenthe en Oost-Groningen. Deel 15..
014889: ZANDE, HEIN VAN DER - Het Westland. De tuin van Europa. Triangelreeks..
013778: ZANEN, LOUISE VAN - Mens als middelpunt. Een astrologische visie..
003295: ZANOTTO, PIERO - Tijl Uilenspiegel.
013513: ZANTEN, GERTH VAN - Vught. Het kamp en de mensen..
014648: ZAUSNER, MICHAEL - Tippelen. Straatprostitutie in New York. Zes vrouwen vertellen..
014124: ZAUZICH, KARL-TH. - Hiërogliefen lezen. Een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-reizigers..
016105: ZEE, SYTZE VAN DER - Vogelvrij. De jacht op de Joodse onderduiker..
012786: ZEE, HENRI VAN DER + KOK, RENÉ + SOMERS, ERIK - Londen in oorlogstijd. Wandelingen in de voetsporen van Wilhelmina..
015147: ZEE, HENRI VAN DER - De Hongerwinter. Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding..
004213: ZEE, S. VAN DER - Voor Führer, Volk en Vaderland sneuvelde .... De SS in Nederland, Nederland in de SS.
005021: ZEE, HENDRI VAN DER - In De Greep Van De Octopus. De Mafia-Terreur in Italië.
006419: ZEE, SJOERD VAN DER ZEE - De opstand der Uien..
012704: ZEE, HENRI VAN DER - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945..
017273: ZEE, NANDA VAN DER - Om erger te voorkomen. De voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse Jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog..
000794: ZEE, S. VAN DER - Voor Führer, Volk en Vaderland. De SS in Nederland..
007808: ZEEUW, J.GZN, P. DE - Reinaart de Vos. Oud Goud.
009160: ZEEUW J.GZN, P. DE + E.A. - Nijkerk 1940 - 1945. Een verhaal over de gebeurtenissen in Nijkerk van 1939 tot 1945..
009617: ZEEUW J.GZN, P. DE - Het offer van Jeroen. Een verhaal uit het jaar 1569. Vervolg op: Een dapper Antwerps meisje..
012661: ZEGGELEN, MARIE VAN - De schat van den armen jongen..
003283: ZEGGELEN, W.J. VAN - De Snakerijen Van Tijl Uilenspiegel.
013031: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Averij. Bekroonde Boeken..
014318: ZEGGELEN, MARIE VAN - Dona Alve..
007792: ZEILER, FRITS DAVID - Erfgoed van Overijssel. Deel 3. Bescherming van have en goed. Jaarboek Overijssel 1997..
002686: ZEILER, F.D. - Opwekking tot beoefening van muziek en zang. Uit de geschiedenis van de Kamper Muziekschool 1839 - 1989..
008479: ZEMBSCH SCHREVE, GUIDO + ROEVER, EDDY DE - Operatie Pierre-Jacques. Geheim agent, Commando en gevangene van de Gestapo. Een spannend, ongelooflijk en waar gebeurd verhaal.. Opgetekend door Eddy de Roever..
000416: ZETZEMA, JAN - De Friese Palingaken. Fryske Akademy nr 500..
007353: ZIELSCHOT, R. (REDACTIE) - Essef, nr. 4. Magazine voor fantastische literatuur en Stripverhalen..
002311: ZIEMKE, EARL F. - De laatste dagen van Berlijn. Standaard Tweede Wereldoorlog in woord en beeld..
002310: ZIEMKE, EARL F. - De laatste dagen van Berlijn. De doodsstrijd van een stad. Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog..
011503: DRACHTSTER COURANT + FRANEKER COURANT + HUIS AAN HUIS + DE KOERIER + LEEUWARDER COURANT + NIEUWE DOCKUMER COURANT + WIJD EN ZIJD - Elfstedentocht 1997. De tocht van 4 januari in woord en beeld..
011443: BIJTIJDS + DRACHTSTER COURANT + FRANEKER COURANT + HUIS AAN HUIS + DE KOERIER + LEEUWARDER COURANT + NIEUWE DOCKUMER COURANT + WIJD EN ZIJD - Elfstedentocht 1986. De tocht van 26 februari in woord en beeld..
014253: ZIJL, ANNEJET VAN DER - Sonny Boy..
012604: ZIJL, ANNEJET VAN DER - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt..
011457: ZIMMERMAN-WOLF, R.S. - Het woord als wapen. Keur uit de Nederlandse ondergrondse pers 1940-1945. Bronnenpublicaties, diversen nr 1..
009307: ZINNICQ BERGMANN, MR. R.J.E.M. VAN - Het doel bereikt. Oorlogsherinneringen van Mr. R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann..
012601: ZINNICQ BERGMANN, MR. R.J.E.M. VAN - In dienst van drie vorstinnen. Het leven van een hofmaarschalk..
005575: ZISCHKA, ANTON - Zes eeuwen Engeland. Engelsche oorlogen met vreemde wapens..
016935: ZOETE-BLOM, ANTJE - Een Texelse meid in oorlogstijd..
014618: ZOETEMAN, LEON - Ben Zuidema. Meesterdetective. Misdaad in opdracht van Justitie..
015704: ZOLLING, HERMAN + HÖHNE, HEINZ - Meesterspion Gehlen. De man zonder gezicht ontmaskerd. Een schokkend relaas door de Geheime Dienst-specialisten Hermann Zolling en Heinz Höhne van het Duitse blad Der Spiegel..
004212: ZONDERGELD, G.R. - Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer & Het Nationaal Front. De Haan Dossier..
010566: ZONDERLAND, DAAN - Professor Zegellak en zijn Koekoek..
017329: ZONDERLAND, DAAN - Jeroen en de jacht op de Echo..
004566: ZONDERLAND, DAAN - Jeroen en het Dorp op de Heuvel..
004567: ZONDERLAND, DAAN - Professor Zegellaks eiland..
005815: ZONDERLAND, DAAN - Professor Zegellaks Eiland.
013840: ZORAB, G. - Wichelroede en aardstralen. Bibliotheek voor Mens en Wereld..
004879: ZUIDHOEK, ARNE - Alle hens. Sail '85 Amsterdam..
005322: ZUIDHOEK, ARNE - The maritime world of Arne Zuidhoek. The Maritime Netherlands..
002923: ZUIDHOEK, ARNE - Piet Hein en de Zilvervloot..
016615: ZUIDHOEK, ARNE - Onze mooiste koopvaardijschepen. Deel 2. Vracht/ en passagiersschepen 1945-1970. (2de druk).
014272: ZUILEKOM, K.M. VAN - Bootmotoren. Werking, keuze, onderhoud en verhelpen van storingen. Grote Alken no 612..
011640: ZUIVELBUREAU + LEERSUM, PROFESSOR DR. E.C. VAN + WOLFF, PROFESSOR DR. L.K. - Van eigen land..
009685: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op Haring. De geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij..
011361: ZWAAN, J. - Terugblik '40 - ' 45. Maandblad van de Documentatiegroep '40 - ' 45. Jaargang 36, 1998, incompleet..
011358: ZWAAN, J. - Terugblik '40 - ' 45. Maandblad van de Documentatiegroep '40 - ' 45. Jaargang 30, 1992, compleet..
011360: ZWAAN, J. - Terugblik '40 - ' 45. Maandblad van de Documentatiegroep '40 - ' 45. Jaargang 35, 1997, incompleet..
016961: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 61. Het preppaleis van de Holenman..
015994: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 56. Spektakelspel van Fons de Schilder..
011362: ZWAAN, J. - Terugblik '40 - ' 45. Maandblad van de Documentatiegroep '40 - ' 45. Jaargang 37, 1999, incompleet..
011363: ZWAAN, J. - Terugblik '40 - ' 45. Maandblad van de Documentatiegroep '40 - ' 45. Jaargang 38, 2000, incompleet..
003369: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 40. Schermutselingen bij een zandafgraving..
016960: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 60. Schatgraven in een stationshal..
003377: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 48. Grof geschut op schateiland..
016958: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 58. De magistrale misverstanden van J. Masters..
016959: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 59. Ratzelraadsels bij het château de Faux..
017905: ZWAAN, PETER DE - De Voeder. (6de druk)..
003371: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 42. De stripman van Slubice..
003374: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 45. Listige loeren in Las Vegas..
014672: ZWAAN, PETER DE - Rafels. Misdaadroman..
014673: ZWAAN, PETER DE - Dietz. Thomas Ross en Maj Sjöwall presenteren ...
015993: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 55. De Perikelen Van Kolonel Prins..
003366: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 37. Superslag in een supermarkt..
000410: ZWAAN, JACOB - De Mobilisatiemaanden 1939-1940. Beelden uit de Mobilisatie van 29 Augustus 1939 tot 9 Mei 1940 en de voormobilisaties van 27 September 1938 tot 28 Augustus 1939..
016324: ZWAAN, JAN - Enkhuizen in oude ansichten..
003370: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 41. Bakkeleien in een Berlijnse bios..
003368: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 39. Bouwbonje om een staalskelet..
003376: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 47. Arie Rose als reserve acteur..
017582: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 65. Een opdracht van inspecteur Onge..
003373: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 44. Raadselrellen rond een rondreis..
017293: ZWAAN, PETER DE - Het tweede Bob Evers verhalenboek. Een trio en drie dubbele duo’s..
003372: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 43. Bizarre klussen met vakantiebussen..
017291: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 62. De gouden greep van tante Ginny..
017292: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 63. Deining rond een drafbaan..
015995: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 57. Smokkelspoor Van Meneer Maik..
003378: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 49. Maxibotsing op een minibaan..
016135: ZWAAN, J. - Oude foto's vertellen over De Mobilisatiedagen 1939 - 40.
015992: ZWAAN, PETER DE - Bob Evers, deel 54. Dollemansrit Met Een Might Mite..
015530: ZWAGERMAN, JOOST - De buitenvrouw. Roman. (4de druk)..
015570: ZWAGERMAN, JOOST - Duel. Boekenweekgeschenk 2010..
015531: ZWAGERMAN, JOOST - De buitenvrouw. Roman. (6de druk). Gesigneerd..
015528: ZWAGERMAN, JOOST - Het jongensmeisje. Verhalen. (1ste druk).
017611: ZWAN, ARIE VAN DER - Goudriaan in botsing met NS. Koopman in dienst van de gemeenschap. Verslag van een vaderlandse Watergate-affaire..
007001: ZWANENBURG, GERRIT J. - En nooit was het stil... Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 2. Luchtaanvallen op doelen in en om Nederland..
000608: ZWANENBURG, GERRIT J. - En nooit was het stil... Kroniek van een Luchtoorlog, Luchtaanvallen op doelen in en om Nederland (2 Delen + bijlage)..
011879: ZWANENBURG, GERRIT J. - En nooit was het stil... Kroniek van een Luchtoorlog, Luchtaanvallen op doelen in en om Nederland. Deel 1 + Deel 2..
017772: ZWEERS, LOUIS - Sumatra. Kolonialen, Koelies en Krijgers.Met vele unieke foto’s..
015449: ZWEERS, LOUIS + LUIJENDIJK, TINEKE - De twee gezichten van de bezetting. Foto's van Den Haag 1940 - 1945 van H.G.L. Schimmelpenningh..
010796: ZWEERS, LOUIS - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie..
017201: ZWI KANNER, ISRAEL - Joodse volkssprookjes en legenden..
011136: ZWI KANNER, ISRAEL - Nieuwe Joodse volkssprookjes..
011061: ZWI KANNER, ISRAEL - Joodse volkssprookjes en legenden..
016602: ZWITSER, EDWARD - BUITEN BEELD. Aangrijpende reddingen uit 100 jaar De Reddingboot..
016639: ZWITSER, EDWARD - Nood aan de man!.
006450: ZWITZER, H.L. + HESHUSIUS, C.A. - Het Koninklijke Nederlans-Indisch Leger 1830-1950. een terugblik door H.L. Zwitzer en C.A.Heshusius..
008355: ZWOL, WIM VAN - Slimmer dan de vijand..
006059: ZWOL, WIM VAN - Verzet tussen de rails..
017285: ZWOL, WILLEM VAN - Als de nevels wijken..
007875: ZWOL, WIM VAN - Slimmer dan de vijand..
004794: ZWOLLE, ISY + ZWOLLE, EVY - Wandelen door het IJsseldal en de Hanzesteden..
016156: ZYLBERBERG, MICHAEL - Dagboek uit het ghetto van Warchau 1939-1945..
[an error occurred while processing this directive]

4/6