Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Volk in Smart.
Description: Maastricht, Uitgeversmaatschappij Novaria, 1945. 1ste / 1st. Half Linnen, Hard Cover, Good / Goed. 130 pagina's. Met unieke verklarende bladwijzer waarom het boek is uitgebracht. Hier volgt de tekst: Toen in Januari het offensief op de maag in al z'n hevigheid woedde, besloten wij deze bundel verzen te laten zetten, met de bedoeling het in maart (45) te verschijnen. De inhoud kon velen tot steun zijn. De schrijfster heeft meegeleden en gestreden in deze gruwzame dagen van de Vesting Holland. Het werk vorderde echter langzaam, moest vanwege het gevaar geruimen tijd stil gelegd worden. Toen de bevrijding van de Vesting Holland bereikt was, waren 6 vel afgedrukt. Wij menen de oorspronkelijke opzet: een illegale uitgave te moeten handhaven, omdat aan de illegale literatuur een zeer merkwaardige bundel lyriek wordt toegevoegd. Wij brengen hulde aan de zetters en drukkers, die onder uiterst moeilijke en gevaarvolle omstandigheden deze taak uitvoerden. Het werk is met de hand gezet en gedrukt. De uitgevers - maatschappij Novaria, Maastricht, bestaat natuurlijk niet. De naam van de schrijfster MAry van Rotterdam is het pseudoniem van Mary van Wessem. Uitgave van uitgevers-maatschappij Holland, Heerengracht 149, Amsterdam C. Achterzijde van de boekenlegger / bijsluiter is blanco. Naam + datum op de eerste schutpagina.

Keywords: Proza Gedichten Lyriek WO2

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: "ERWIN" Strip- en boekantiquariaat
- Book number: 000923

See more books from our catalog: Geschiedenis WO2 Brochure Clandestien