Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Roof, restitutie, reparatie, samengesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
Description: 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij En Uitgeverijbedrijf, 1947. 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A5, Good / Goed /Good / Goed. 244 pagina's.Foto's. Deel 1 algemene inleiding. Nederland in oorlog met Duitsland, deel 2 Roof, roof van Nederlands bezit, de wijze waarop, wat werd er uit Nederland geroofd, deel 3 Restitutie en reparatie. restitutie- en reparatieregelingen 1914-1918, 1939-1945. (De engelse versie heet: Organised Robbery ).

Keywords: plundering Economie

Price: EUR 27.50 = appr. US$ 29.89 Seller: "ERWIN" Strip- en boekantiquariaat
- Book number: 000159

See more books from our catalog: Geschiedenis WO2 Naslagwerken