Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41909: A.M.D.G., - Notice Historique sur les Maisons de la Societé de Marie en Amérique.
66408: MR. M. V. G., - Wet op het Zegelregt door Aantekeningen uit......
29872: - Topografische Kaart 43C Bruinisse.
170591: DE, - Diessen in oude Ansichten.
135014: [A. VAN GILS], - Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
43578: - Onderwyzingen over de voornaemste Waerheden van den Gods-Dienst en over byzonder Pligten van het Christendom.
43582: - Wijde Horizonten.
122013: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1869..
38521: A.G.F., - Tajiri-Tentoonstelling. Stadsschouwburg Tilburg.
12461: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1893..
135012: [A. VAN GILS], - Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
35367: - Hans Brac in Brabant.
40560: N., W.V., - Leven van den Eerbiedwaarden Dienaar Gods Jozef Maria Pignatelli.
27838: A.R., - Tollembeek. Oude en Nieuwe Kerk.
30121: K. (= J.B.M.C. KERVYN DE LETTENHOVE), - Marnix. La Capitulation d'Anvers.
41985: P.I.M., - Onder Pijdragers. Een Boek van Leer en Luim uit de Monnikenwereld.
29864: - Topografische Kaart 44G Dongen.
29870: - Topografische Kaart 43G Willemstad.
27097: L.V.M., - Een Heilige ter Bedevaart bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch & De Zoete Lieve Vrouwe.
12452: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1884..
12454: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1886..
12455: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1887..
12456: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1888..
12457: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1889..
198533: RED., - Lieshout in Kranteberichten van 1881 tot en met 1900..
29977: - Plattegrond Cranendonck 1 : 25.000.
717: - Brabants Heem. Jaargang XXXXVI t/m IL..
29994: - Topografische Kaart Venlo 52-West.
12466: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1898..
12467: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1899..
12469: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1901..
12470: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1902..
12471: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1903..
12472: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1904..
12473: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1905..
71254: - Topografische Kaart 1 : 25.000 21C Keteldiep.
71252: - Topografische Kaart 1 : 25.000 62C St. Geertruid.
71251: - Topografische Kaart 1 : 25.000 61F Maastricht.
71250: - Topografische Kaart 1: 25.000 61H Eijsden.
22428: - Wegwijs in de Gemeente Uden 1985..
272656: J.A. D. K., - De Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeus te 's-Hertogenbosch. Een Woord bij de Herdenking der eerste 25 jaren van haren Werkkring aldaar.
29850: - Topografische Kaart 50E Gilze.
39030: E. DE W., - George Braque.
67519: RED., - Kunstreisboek Nederland. Deel I: Noord-Holland - Zuid-Holland.
30098: F.G.V (FRANS VAN MIERIS JR. 1687-1763), - Antwerpsch Chronykje in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte Geschiedenissen, sedert des Jare 1500 tot het Jaar 1574 zoo in die toen zoo zeer vermaarde Koopstad als de andere Steden van Nederland, en wel byzonderlijk op het Stuk der Geloofs-Hervorminge voorgevallen, omstandig beschreven en thans naar deszelfs aldaar ontdekte Handschrift, voor de eerste Maal in 't Licht gebracht.
5231: 05231, - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 161, 162, 163, 164..
1880: - Jaarverslag 1981-1985..
27455: H., - Fulco van Bern. Schetsen uit de Geschiedenis van Noordbrabant.
9715: - Aanspraak aan de Staten van Noord-Braband, gedaan door Jonkheer A.J.L. van den Bogaerde Gouverneur der Provincie, in de Vergadering van den 2 Julij.
70482: A, MR. H. VAN, - Herinneringen van vroegre en later Leeftijd, en aan gedenkwaardige Land- en Tijdgenooten; ten vervolge op: uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch Beamte, over de tweede helft der 18e en het begin der 19e eeuw.
67369: W. (M. WILLEMSEN), - Observations relatives a quelquels Points de l'Histoire de Maestricht du 4me au 8me Siècle.
9839: - Panorama de la Bataille de Waterloo.
43037: - Description de la Façade et de L' Intérieur de Cathédrale de Milan.
37517: - Olreim.
71259: - Topografische Kaart 1 : 50.000 Beilen 17-Oost.
76804: - De Lage Landen. Les Pays-Bas et La Belgique, The Netherlands and Belgium Belgia Regia et Belgica Foederata. Atlas Maior of 1665..
30114: A.-J.-A. N., - Les Aspirants d'Artillerie aus Siège de la Citadelle d'Anvers et autres Souvenirs de Jeunesse 1824-1834..
12458: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1890..
12459: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1891..
12462: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1894..
12668: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1885..
10657: (AAN: JAN A. VAN HOUTTE), - Essays on Medieval and early modern Economy and Society.
29703: [G.H.C. BREESNEE EN VAN SCHILFGAARDE], - De Archieven van de Kloosters Mariëncroon in Heusden en Mariëndonck buiten Heusden.
29871: - Topografische Kaart 49H Achtmaal.
12465: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1897..
26421: - Historisch Overzicht van de Aktiviteiten van de Historische Kring Het Oude Land van Heusden en Altena 1977-1987..
224: 00224, - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel IV. Boek III Tussen Zenne en Dender.
125030: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1885..
12464: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1896..
66211: - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Veertigste vervolg).
41698: - Orval.
274551: H., - Fulco van Bern. Schetsen uit de Geschiedenis van Noordbrabant.
9717: - Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1948 der Staten van Noord-Brabant.
9716: - Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1947 der Staten van Noord-Brabant.
12463: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1895..
43575: - Breviarum Romanum ex decreto Sacrosanctie Concilii Tridentini.
66367: - Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben / Der große Herder..
29851: - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
65762: AA, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Zesde Jaargang.
12862: AA, A.J. VAN DER, - 's-Hertogenbosch. Beschrijving van Stad en Meijerij uit 1844..
21676: AA, JAC. VAN DER E.A., - V.V. Bladella 1910-2000..
19464: AA, JAN VAN DER & PIET VAN ALPHEN, - Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint-Oedenrode. Uniek Muziekcorps te Paard.
36679: AA, MR. C.P.E. ROBIDE VAN DER, - Het Kasteel van Deurne.
11421: AA, JOS M. VAN DER (RED.), - Noord-Brabant.
17592: AA, JOS. M. VAN DER (RED.), - Tilburg. Gemeentelijke Dienstverlening G.G. en G.D. - Brandweer.
36681: AA, MR. C.P.E. ROBIDE VAN DER, - Het Kasteel van Croy.
65750: AA, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Zevende Jaargang.
65751: AA, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Vijfde Jaargang.
216761: AA, J. VAN DER ; G. HOLLEMAN EN J. SEUNTIËNS, - Postduivenvereniging De Arkduif Bladel 100 Jaar 1903-2003..
74638: AA, MR. H. ; A.H. HUUSSEN EN MR. J. TH. DE SMIDT, - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 I. Stukken van algemene Aard. De gedrukte Ontwerpen van 1804 en hun Voorgeschiedenis. II Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820..
20329: AA, JAC VAN DER E.A., - Honderd Jaar Trouw aan Bladella Blauw 1910 – 2010..
16850: AAFJES, BERTUS E.A., - Hier is Oisterwijk.
21308: AAFTINK, DRS. CHRISTEL, - Drie Eeuwen Sint Servatius Parochie in Borkel en Schaft 1690-1990..
75942: AALBERS JR., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
75943: AALBERS JR., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
75941: AALBERS JR., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
43624: AALBERSE, PROF. MR. P.J.M. E.A., - Dr. Nolens.
65431: AALBERSE, P.J.M. E..A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1938..
76983: AALDERINK, J. E.A., - Oosterse tapijten 16e - 19e eeuw.
19871: AALDERS, A.L. E.A., - Gedenkboek ter gelegenheid van het eerste Eeuwfeest der Harmonie Sint Caecilia te Lieshout.
64438: AALDRIKS, J., - Oude Raadhuizen in Nederland. 32 Aquarellen in Meerkleurendruk.
36207: AALST, J.F. VAN E.A., - Het Ambacht in de Provincie Noord-Brabant.
35729: AALST, SIMON J. VAN, - Een Schorpioen op het Stadserf. De Waarheid en Leugens over Breda.
64488: AALST, G.M. VAN, - Archief van de Familie van der Staal van Piershil.
74310: AANTJES, WILLEM E.A., - Verslag over de Werkzaamheden van de Belgisch-Nederlandse Bijzonder Commissie voor de Waterwagen en Havenproblemen.
21412: AARTS, J.W.C. EN JOHAN BIEMANS, - 't Hermenieke van Bergeijk 1845-1863..
39961: AARTS, J.F.M.C., - Niet tevreden met Quasikennis. J.W.C. Aarts 1904-1989. Leven en werken van een Brabantse Onderwijsman.
39711: AARTS, BAS E.A., - Befaamde Bekenaren.
36663: AARTS, BAS, - Het achthoekige Heusden en de Symboliek.
10398: AARTS, DRS. J. E.A., - Het Onderwijs en de Toekomst van Brabant.
36659: AARTS, BAS EN DRS. W. LANDEWÉ, - 'TDongeon van Wouw en zijn Betekenis voor de Kasteelterminologie & Wouw en e 'Tekentafelkastelen' van Hans Bol.
37215: AARTSEN, NOUD, - Woest in Orde. Identiteitsvervaging van Zuidoost-Brabant door de Lens van Noud Aartsen.
73423: ABAS, PROF. MR. P. E.A., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.2. Huur en Pacht.
17237: ABBE, MARC VAN EN WILLEM VAN DER STAAK, - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
36067: ABEELE, BAUDOUIN VAN DEN, - Disserations Musicales.
78194: ABEL, WILHELM, - Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland.
78660: ABEL, PROF. DR. WILHELM, - Massenarmut und Hungerkrisen im voorindustriellen Europa.
78645: ABEL, WILHELM, - Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters.
74493: ABEL, F.E.L.A., - Militiewet (1912). Wet van den 2den Februari 1912 (Staatsblad No. 21) tot Regeling van de Verplichtingen ten aanzien van de Militie.
29377: ABELS, DRS. P.H. EN DRS. A.P.F. WOUTERS, - De Grote Kerkelijke Vergadering van 's-Hertogenbosch deel 1 en 2..
24035: ABELS, P.H.A.M. (RED.), - Van Tweeën één. Kerk en West-Brabant door de Eeuwen heen.
22598: ABEN, HENK E.A., - 50 Jaar Vianen.
66425: ABLAING VAN GIESSENBURG, MR. W.F.G.L. BON. D', - Is het ontwerp der Cultuurwet op wettige, billijke en gelijksoortige Grondslagen daargesteld?.
39409: ABRAHAMS, J. E.A., - 50 Jaar Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot 1934-1984..
17854: ABRAHAMS, J.A., - De Rabobank Hilvarenbeek in Vogelvlucht.
178541: ABRAHAMS, J.A., - De Rabobank Hilvarenbeek in Vogelvlucht.
39720: ABRAHAMS, JAN E.A., - Janus.
170706: ACKERMANS, MAURICE, - Programma 14e Lustrum. Katholieke Universiteit Brabant.
65571: ACQUARONI, J.L., - Andalusien.
74728: ACQUOY, MR. J., - Het Archief van het Ewoudsgasthuis te Ijsselstein van 1477 - 1817..
65985: ADAMS, THOMAS E.A., - Recent Advances in Town Planning.
20864: ADANG, A., - Vijftig Jaar Eindhovensche Fabrikantenkring. 1944-1994..
20546: ADANG, TON, - Kracht door Samenwerking. Ontstaan en Groei van de VDL Groep, 1953-1997..
35228: ADELAAR, WILLEM, - Weerwoord. Doelwit. Gedichten.
384623: ADELAAR, WILLEM E.A., - Beeldspraak.
384036: ADELMUND, MARTIJN J., - Mysteries in Noord-Brabant. Waargebeurde Misdaden, opmerkelijke Gebeurtenissen en onverklaarbare Verschijnselen.
74804: ADMIRAAL, J.L. EN G.P. NIJKAMP, - Inventaris van de Archieven der Gereformeerde Kerken en Verenigingen te Zwolle 1835 - 1961..
26396: ADMIRANT, DRS. M. DEN, - Rondom de Kerk van Broek. Fragmenten uit de Kerkhistorie van Babyloniënbroek en Hill.
28308: ADRIAANSE, DRS. W.J.J. E.A., - De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
30959: ADRIAENS, LUK E.A., - Onderwijskundig maken. 75 Jaar Pedagogisch Hoger Onderwijs Heverlee 1911-1986..
67469: ADRIAENS, F.H.M.C., - De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
384523: ADRIAENSENS, ANNE-MIE, - Provinciaal Diamantmuseum Antwerpen. Gids.
10760: ADRIAENSSEN, L.F.W., - Geschiedenis van de Families Trompenaars, Trümpener, Trompeneers, Trimpeneers, Trompen en Tromp in de Brabantse en Limburgse Kempen, 1347-1989..
31791: ADRIAENSSEN, DRS. L.F.W. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 85 afl. 1-2. [o.a.  Hoe Tilburg in de Opstand goed garen spon; Goudsmeden in Brussel in de 16de eeuw en hun opdrachtgevers ].
277931: ADRIAENSSEN, EDWARD EN GUSTAAF SEGERS, - De Collegiale Kerk van de H. Katharina te Hoogstraeten.
1243: ADRIAENSSEN, DRS. L.F.W. E.A. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 43 [o.a. De erfgenamen van de Ghijsel Back; Van Someren; Van Deurne; Van Bree; Van Hedel en De Heusch; De oude Horevots was een hele Jan; Waalwijkse mongool; Van Indevelde, Van Inneveldt. De oudste generaties (1325-1525); Schoutens uit Halsteren en omgeving (1565-1825); Van Rund; Van de Lisdonk; De Visscher; Snels; Van den Heuvel; Burgemeesters in het arrondissement Eindhoven rond 1814; Begrafenisdrama te Lith in 1799; Geslachtsboom Cuijlen uit Bladel; Onbekend wapen van Lage Mierde?; Schampers; Geslacht Smulders (Smeulders); Maria Constance. ].
11479: ADRIAENSSEN, RED. L.F.W., - Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen Geld en Geloof in Noord-Brabant.
30126: ADRIAENSSENS, IVO E.A., - Monumenten Be Leven. Omtrent het Antwerpse Zuid.
69572: ADRIANUS, P., - De Heilige Fidelis van Sigmaringen.
28091: ADRICHEM, J.A.J. VAN, - Sint Jans Onthoofding Liempde. Restauratie 1986/1990..
74024: ALGEMEEN COLLEGE VAN ADVIES, - Hoofdlijnen, waarlangs de Overheidsbemoeiing met de Lichamelijke Opvoeding zich zal hebben te bewegen.
24246: AERDE, ROGIER VAN (TEKST) PAUL C. PET (FOTO'S), - Portret van de KMA.
69567: AERDE, ROGER VAN, - Kain.
355029: AERDE, KEES VAN EN PETER VERVLOED, - Op zoek naar... De Wichelroede Udenhout 1901-2001..
18713: AERLE, LEO VAN E.A., - Helmond 35 Jaar bevrijd.
25036: AERSSEN, J.H.M., - Verhandeling over de vroeger bestaan hebbende Oneenigheid wegens het Instituut St. Louis te Oudenbosch.
28140: AERTS, WILLEM E.A., - De Restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.
198592: AERTS, JAN H.M., - Heeze in oude Ansichten.
198638: AERTS, JAN H. M. EN J.R. VAN DER ZANDEN, - Leende in oude Ansichten.
36302: AERTS, WILLEM E.A., - Beschermd Cultuurpatrimonium in de Provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen.
27542: AGASI, IGNAAT, - Het Geheim van de Trappisten.
29141: AGT, MR. A.L.G.M VAN EN DRS. H.B.M. ESSINK, - Inventarissen van Archieven der Kerkelijke Instellingen te Beers, Boxmeer en Grave.
36311: AGT, J.F. VAN EN C. PEETERS, - Nederlandse Monumenten in Beeld. Noord-Brabant, Limburg.
10753: AGT, MR. A.L.G.M. VAN, - 400 Jaar Hanen.
355181: AGT, A.A.M. VAN, - Kruiend Ijs. Gedachten over een Provincie in dynamische Ontwikkeling.
76310: AGTERBERG, M., - Bodebus in in het Noorden. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden, in Groningen, Friesland en Drenthe.
70913: AGTERBERG, M., - Bodebus in in het Noorden. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden, in Groningen, Friesland en Drenthe.
38392: AGTERBERG, M., - De Bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België.
25761: AGTMAAL, MR. J.B.A. S. VAN; MR. J.P. SMIT E.A., - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig Bestaan van Huijbergen. 1262-1964..
78209: AHSMANN, MARGREET, - Collegia en Colleges: juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
12798: AKEN, CEES VAN E.A., - W.V. Neptunus 65 jaar... maar nog niet Pensioen!.
16534: AKER, THEO VAN DEN EN ANTOON GRILIS, - Historie Postwezen Boxtel en Ressort 1848-1988..
36425: AKERBOOM, JACQUES E.A., - Het Brabants Boerderijenboekske.
74040: AKERMI, EMIR F., - Inventaire des Papiers de Henri Velge.
106912: AKKER, W.L. VAN DE, - Lijst van Schepenen der Heerlijckheijdt Moerstraten 1659-1811..
106913: AKKER, W.L. VAN DE, - Lijst van Schepenen der Ambachtsheerlijkheid Rijswijk.
27981: AKKER, DRS. N.K. VAN DEN, - De Grote Kerk van de Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch.
250012: AKKER, W.L. VAN DEN, - Lijst der Schepen 1607-1811 der Heerlijckheijdt Wouw.
15320: AKKER, N.K. VAN DEN, - 350 Jaar Hervormde Gemeente Oss c.a..
26015: AKKER, HJALMAR V/D E.A., - Kabaal in Roosendaal.
106911: AKKER, W.L. VAN DE, - Lijst van Schepenen der Heerlijkheid Dussen Muilkerk 1736-1810..
67678: AKKERMAN, JEEN E.A., - Bouwstenen voor creatief Ruimtegebruik.
2298: ALBADA, DRS. J.N.T. E.A., - De Lindeboom Jaarboek I. 1977 t/m Jaarboek IX-X. 1985-1986..
69973: ALBADA, J.N.T. VAN , J. ELLERBROEK-WELLINGA E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 8: Archieven van de Families: de Grijs-Alserda; (An)Dries-Hesse-Tresling; Houwink; Kloosterboer; Oomkens; Spiets; Stratingh en Venhuizen.
2302: ALBADA, DRS. J.N.T. E.A., - De Lindeboom Jaarboek II. 1978. [o.a. De parochie Tilburg en de Abdij van Tongerlo; De Huizinge Moerenburg en haar bewoners (1358-1648); Twee Abdijhoeven te Tilburg onder de Kromstaf van Tongerlo; Bij de portretten van de laatste Tongerloërs op Het Goirke; Archeologisch onderzoek in Tilburg en omgeving van 1770-1845; As d'n Duvel op girte.].
2304: ALBADA, DRS. J.N.T. E.A., - De Lindeboom Jaarboeken I-IV. [o.a. Bestuursregelement van 1732 voor Tilburg en Goirle; Over Hoeven en Hoevenaars onder het Kasteel van Tilburg; Tilburg in de Patriottentijd; De sterfte in Noord-Brabant honderd jaar geleden; De parochie Tilburg en de Abdij van Tongerlo; De Huizinge Moerenburg en haar bewoners (1358-1648); Twee Abdijhoeven te Tilburg onder de Kromstaf van Tongerlo; Bij de portretten van de laatste Tongerloërs op Het Goirke; Archeologisch onderzoek in Tilburg en omgeving van 1770-1845; As d'n Duvel op girte; De industriële gebouwen van de Wolnijverheid in Tilburg; De Kleermakerij van Jac. van den Brekel; Tilburgse Pers en textielstaking van 1935; De historie van Tilburgse orgels.].
2300: ALBADA, DRS. J.N.T. E.A., - De Lindeboom Jaarboek I. 1977 t/m IX-X. 1985-1986 & Register Jaarboeken I-X..
2301: ALBADA, DRS. J.N.T. E.A., - De Lindeboom Jaarboek I. 1977. [ o.a. Bestuursregelement van 1732 voor Tilburg en Goirle; Over Hoeven en Hoevenaars onder het Kasteel van Tilburg; Tilburg in de Patriottentijd; De sterfte in Noord-Brabant honderd jaar geleden.].
2299: ALBADA, DRS. J.N.T. E.A., - De Lindeboom Jaarboek I. 1977 t/m IX-X. 1985-1986 & Register Jaarboeken I-X.
73642: ALBERDINGK THIJM, J. C., - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken in het Jaar onzes Heeren:.
73643: ALBERDINGK THIJM, J. C., - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1888..
71490: ALBERDINGK THIJM, J. C. EN J. F. M. STERCK (RED.), - Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken.
77858: ALBERDINGK THIJM, J.A., - Volks Almanak voor Nederlandsche Katholieken in O.H. Jaar 1866 en 1867..
27660: BR. ALBERIK E.A., - Levend in ons Leven.
41866: ALBERS S.J., P., - De Generaal der Jezuïten Joannes Philippus Roothaan.
35983: ALBERS, REMY E.A., - Open Doekske. Een Boekske open over Brabants Dialecttoneel.
233031: ALBERTS, DR. A., - Laten we Vrede sluiten. De merkwaardige Voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
67571: ALBERTSMA, DRS. H., - Friesische Königssagen.
35900: WILLIAM SHAKESPEARE & REMY ALDERS, - Romeo en Julia.
76113: ALDERSON, LAWRENCE, - Rare Breeds.
108291: ALEBEEK, HANS VAN E.A., - Nederland vecht tegen het Water. Januari-Februari 1995..
39467: ALEM, H. VAN (RED.), - De Gouden Guld. 1933-1983. Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.
39555: ALEM, H. VAN (RED.), - De Gouden Guld. 1933-1983. Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.
73688: ALEXANDER, J.J.G., - Italian Renaissance Illuminations.
9548: ALFEN, H. VAN, - Noodig Bericht bij de Vervolguitgave der Correspondance de Marguérite d'Autriche Duchesse de Parme avec Philippe II.
13530: ALFRINK, KARDINAAL E.A., - Bisschop Bluyssen.
78042: WILLIAM ROUNSEVILLE ALGER, - The School of Life.
78450: ALGRA, N.E., - Ein. Enkele Rechtshistorische Aspecten van de Grondeigendom in Westerlauwers Friesland.
68955: ALKEMA, MAARTEN E.A., - Willem & Mary.
74816: ALKEMADE, W.R.C., - Inventaris van het Archief van de Familie Wilkens 1587-1926..
26823: ALLARD, H.J., - Heere Jan Willemszoon van Gorcum 1572? - 1628?.
18782: ALLARD, H.J., - Nol Leemans, de Edelmogende Heeren en 't Consistorie van Helmond.
13701: ALLARD, H.J., - Antonius van Gils en de kerkelijke Gebeurtenissen van Zijn Tijd.
28061: ALLARD, H.J., - Het sluiten van de Roomsche Schuurkerken in de Meierij.
13700: ALLARD, H.J., - Antonius van Gils en de kerkelijke Gebeurtenissen van Zijn Tijd.
13702: ALLARD, H.J., - Antonius van Gils en de kerkelijke Gebeurtenissen van Zijn Tijd.
78038: ALLEBLAS, JAN E.A., - Van ijzeren Kast tot Hamam. Topstukken uit het Archief van Dordrecht.
42045: ALLEMEERSCH, DR. L. EN DR. M. VAN DER EYCKEN, - De 17de-Eeuwse Kaart van de Goederen van de Landcommanderij Alden Biesen.
71189: ALLEN, PHILLIP, - Atlas der Atlassen. De Kaartenmakers en hun Wereldbeeld.
75306: ALLEN, JANA & MARGARET GIN, - Van Kop tot Staart. Verfijnde Recepten voor het bereiden van Lever, Niertjes, Tong, Zwezerik, Hersenen, Hart, Pens, Poten, Kop en Staart.
67287: ALLENDE, ISABEL, - Paula.
241984: ALMA, XANDER, - Barakkencomplex Sint-Catharinadal te Breda.
170869: ALPHEN, DIRK VAN E.A., - Nieuw Elan in historische Omgeving. Herbestemming van industriële Gebouwen in Tilburg.
71122: ALPHEN, P.J.M. VAN UIT 'S-HERTOGENBOSCH, - Nederlandse Terentius-Vertalingen in de 16e en de 17e Eeuw.
40495: ALPHEN, PATER QUIRINUS VAN, - De Man die gekruisigd werd.
70070: ALPHEN, JACOBUS PETRUS ANTONIUS VAN ; GEBOREN TE BREDA, - Willem van Swaanenburg, Achttiende-Eeuwer en Tijdgenoot.
18627: ALPHEN, P. VAN, - Helmond van Plaggenhut tot Paalwoning.
18725: ALPHEN, P. VAN, - Helmond van Plaggenhut tot Paalwoning.
20852: ALPHEN, ANNEKE VAN E.A., - Kijk 'ns aan! Lichtjesroute Eindhoven.
65296: ALSCHE, C.B. E.A., - Gelderland. Propaganda-Uitgave. Handel, Nijverheid, Land- en Tuinbouw, Kunst, Cultuur, Wetenschappen, Sport.
113541: ALTENBURG, ELLEN E.A., - Leven van het Land. Kansen voor Brabant.
67303: ALTHER KINFLICKS, LISA, - Dikker dan Water.
78397: ALVIELLA, GOBLET D’, - Histoire des Bois et Forêts en Belgique, des Origines à la Fin du Régime Autrichien. Tome I, II, III, IV.
78398: ALVIELLA, GOBLET D’, - Cahiers Forestiers. 2 tomes.
43655: AMA, P. FR. S., - Kom en volg Mij!.
277171: AMANTIUS, M., - Beknopt Overzicht van de Geschiedenis van het St. Jozefhuis te 's Hertogenbosch.
27717: AMANTIUS, M., - Beknopt Overzicht van de Geschiedenis van het St. Jozefhuis te 's-Hertogenbosch.
41453: AMARGRIER, PAUL EN RÉGIS BETRAND E.A., - Chartreuses de Provence.
10349: AMELSVOORT, FR. VAN, - Zorg voor het spraakgebrekkige Kind en geestelijke Volksgezondheid.
41082: DEUX DE SES AMIS, - Vie de R.P.D. Antoine (Anne-Nicolas-Charles Saulnier de Beauregard) Abbé de la Trappe de Melleray.
75781: AMMANN, GERT, - Alfons Walde 1891-1958..
75621: AMMERLAAN, ANNEKE, - Wereldse Stoofpotjes. Tijdloos Lekker.
71219: AMSTEL-HORÁK, M.H.V. VAN, - Inventaris van het Archief van de Hornespolder onder de Gemeente Katwijk 1818-1964..
35300: AMSTEL, MAX VAN, - Het Slot Oedenrode.
107145: AMSTERDAM, L. VAN, - Kwartierstaat Van Amsterdam-Waarts.
107144: AMSTERDAM, L. VAN, - Kwartierstaat L. van Amsterdam. Gezinsbladen Brabantse Kwartieren.
76948: AMSTERDAM, L. VAN, - Het Geslacht Schilderop (De laatste der Noormannen).
107142: AMSTERDAM, L. VAN, - Het Nageslacht van Jacob Waarts, Waerts, Waerst, Werds, Wirtz. Genealogie van de Familie Waarts – Waerts.
109315: ANCKER, HANNEKE VAN DEN, - Het Land van Gemert-Bakel in twee aardkundige Fietsroutes.
35312: ANDEL, PETER VAN, - Zes Eeuwen Loevestein.
353121: ANDEL, PETER VAN, - Zes Eeuwen Loevestein.
36748: ANDEL, PETER VAN, - Loevestein.
77062: ANDRAC, MAURICE, - Intérieurs anciens et rustiques.
71160: ANDREAS, C.P.F., - Inventaris van de Archieven van de Nederlands Israelitische Gemeente Te Maastricht 1788-1960..
75939: ANDREW, SINGER, - Backyard Poultry Book.
43101: ANDRIES, POOL; WILLEM AERTS, - Camera Gothica. Gotische kerkelijke Architectuur in de 19de-eeuwse Europese Fotografie.
29344: ANDRIK, J.C.M. E.A., - Inventarissen van de Archieven van Voorgangers van DMV-Campina B.V. 1892-1979 (1986).
29331: ANDRIK, J.C.M., - Inventaris van het Familiearchief van de Mortel-De la Court (1384-1978).
9604: ANDRIK, J. E.A. RIJKSARCHIEF, - Een Eeuw Boeren op Papier.
9565: ANEMA, KARIN, - Vernieuwen en Bewaren. Terugblik op de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode.
44144: ANKER, S. VAN DEN, - Over de Opvoeding van Kinderen voor Christelijke Ouders en Opvoeders.
27676: SR. M. ANNETTE, - Geschiedenis der Penitenten Recollectinen van Etten.
27658: SR. M. ANNETTE, - Geschiedenis der Penitenten Recollectinen van Etten.
115: ANONYMI, - Chronicon Ducum Brabantiae, ab ipsis gentis initiis usque ad. ann. 1485. accedit Vita Virginis Nobilissimae.
75379: ANSEELE, EDUARD, - Documenten van en over Eduard Anseele II 1856 - 1938..
76729: ANSPACH, JACOBUS E.A., - De Navorscher. Vier en Dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zeventiende Jaargang.
32115: ANSPACH, PIERRE, - Paris, Bruxelles et d'autres Villes: Bruxelles.
65746: ANSPACH, JACOBUS E.A., - De Navorscher. Negen en Dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Twee en Twintigste Jaargang.
76734: ANSPACH, JACOBUS E.A., - De Navorscher. Zeven en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Twintigste Jaargang.
76730: ANSPACH, JACOBUS E.A., - De Navorscher. Drie en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zestiende Jaargang.
65720: ANSPACH, JACOBUS E.A., - De Navorscher. Zes en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negentiende Jaargang.
65721: ANSPACH, JACOBUS E.A., - De Navorscher. Vier en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zeventiende Jaargang.
76733: ANSPACH, JACOBUS E.A., - De Navorscher. Zes en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negentiende Jaargang.
43764: ANTIER, JEAN-JACQUES, - De Pelgrimage weer ontdekt.
22379: ANTWERPEN, P.F.M. VAN, - 100 Jaar Fanfare-Muziek in Boekel. Hoe 't begon en wa 't uithaolde. 1889-1989..
10515: ANWB, - Per Auto en te Voet. Deel 3: Zeeland en Noord-Brabant.
105151: ANWB, - Per Auto en te Voet. Deel III: 75 gecombineerde Auto- en Wandeltochten Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
10947: ANWB, - Wegwijs door Noord-Brabant.
65291: ANWB E.A., - Betreffende de Lintbebouwing.
10977: ANWB, - Per Auto en te Voet. Deel 6: Oostelijk Noord-Brabant en Limburg.
10970: ANWB, - Waar naar toe Vandaag 6. Noord-Brabant.
10967: ANWB, - Rijwieltochten door Noord-Brabant.
10939: ANWB, - Eigen Land met open Ogen. Noordbrabant.
134: ANYNOMUS, - Cinq grandes Époques du Duché de Brabant, Les, depuis le Milieu de VIIme Siècle de l'ère Chrétienne jusu'à nos Jours, sous les Pepin avant & pendant leur Royauté en France, sous les Comtes de Louvain, sous la Maison de Bourgogne & sous la Maison d'Autriche.
74485: ANZINI, DON. A.M., - De kleine Serafijn van het H. Sacrament. Gustaaf Maria Bruni.
69554: APELDOORN, DR. L.J. VAN, - Uit de Practijk van het Hof van Holland in de tweede Helft van de 16e eeuw. Een Handschrift.
78478: APELDOORN, MR. L.J., - De Kerkelijke Goederen in Friesland. Beschrijving van de Ontwikkeling van het Regt omtrent de kerkelijke Goederen in Friesland tot 1795. Deel I en II..
78442: APELDOORN, MR. L.J., - Geschiedenis van het Nederlandsche Huwelijksrecht vóór de Invoering van de Fransche Wetgeving.
71159: APPEL, R.M., - Inventaris van de Archieven van de Maastrichtse Schouwburg 1786-1965..
21349: APPELDOORN, JOOP VAN E.A., - 'n Halve Eeuw trekt voorbij.... 50 Jaar Bloemcorso Valkenswaard 1953-2003..
77109: APPELT, WILHELM & THEODOR MÜLLER, - Wasserkünste und Wasserwerke der Stadt Braunschweig.
69259: APPUHN, HORST, - Einführung in die Ikonographie der Mittelalterlichen Kunst ihn Deutschland.
71127: AQUINO, THOMAS VAN [ TOMAE AQUINATIS ], - In Aristotelis Librum Commentaria.
66167: DIRECTIE VAN DEN ARBEID, - Onderzoekingen naar de Toestanden in de Nederland. Deel III Textielindustrie, Kleeding en Reiniging.
75694: COMMISSIE PROTESTANTSE KERKELIJKE ARCHIEVEN (CPA), - Richtlijnen voor het Beheer van de kerkelijke en semikerkelijke Archieven.
99522: ARDON, N., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap Bloemendaal en in Uitwatering gecombineerde Polders onder de Gemeenten Klundert, Fijnaart en Zevenbergen 1925..
272688: ARENDSEN, MARGA E.A., - Klooster Sint Aegten. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.
73704: ARMSTRONG, REGIS J., - Towards the Discovery of Clare of Assisi. Volume II: Clare Discovers the Love of God in the Church.
65288: ARNAVON, JACQUES, - De Versailles au plan Young. Réparations, dettes interalliées, reconstruction Européenne.
71443: ARNOLD BEEK, GEBROEN IN DEN HELDER, - Brucella-Infekties bij Slagers.
70539: ARNOLDS, A.L.M. E.A., - Gedenkboek 1940 - 1945 van de Katholieke academische Gemeenschap.
357571: ARNOLDS, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen.
356981: ARNOLDS, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel III..
355183: ARNOLDS, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel II..
71378: ARNOLDS, A.L.M. E.A., - Gedenkboek 1940-1945 van de Katholieke academische Gemeenschap.
355182: ARNOLDS, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel IV..
355062: ARNOLDS, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel II..
74203: ARNOUD, D., - Situation administrative et financière des Monts-de-Piété en Belgique. Nécessité et moyens der les Réorganiser.
73987: ARNOULD, MAURICE EN DANIEL VAN OVERSTRAETEN, - Inventaire des Archives Communales de Ville-Pommeroeul et de Pommeroeul 1489-1949..
66688: ARNTZENIUS, MRS. A.R. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Tachtigste Deel.
37399: ARSCHOT, PHILIPPE D', - Diest. Inventaire des Peintures.
67252: MARLBOROUGH FINE ART, - A Selection of important Sculpture.
67625: ART, JAN, - Herders en Parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het Bisdom Gent.
103751: ARTIKELENBUNDEL, - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel I. Voordrachten, gehouden te 's-Hertogenbosch op 11 en 12 april 1947. [O.a. D.P. Ross van Lennep: De Bodem van Limburg en Noord-Brabant in verband met de mogelijkheid tot vestiging van nieuwe industrieën; L.G.J Verberne: Van Gewest tot Provincie. ].
10374: ARTIKELENBUNDEL., - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel XX. Voordrachten, Eindhoven 8 en 9 april 1969.[O.a. L.J. Rogier: Noord-Brabant gisteren en nu; A.E. van Giffen: Excursie naar Toterfout en Halve Mijl.].
10375: ARTIKELENBUNDEL, - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel I. Voordrachten, gehouden te 's-Hertogenbosch op 11 en 12 april 1947. [O.a. D.P. Ross van Lennep: De Bodem van Limburg en Noord-Brabant in verband met de mogelijkheid tot vestiging van nieuwe industrieën; L.G.J Verberne: Van Gewest tot Provincie ].
12557: ARTS, A.W.P., - Het Brievenpostwezen te 's Hertogenbosch.
838: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 38. [o.a. Halder (Tadia?); Collectie Knippenberg; Opbouw dorp Lith; Waaggebouw te Veghel; Afscheid van Adiutor; Noordbrabanders op de penning; Orgelrepertorium; Dorpswoonhuis in de Kempen; Ex-voto's van St. Markoen te Dorst; De Kempische gemeente; De Uithoven van de Norbertijner abdijen; Over mest en boerderijbouw. Isaac van Ostade. ].
76849: ARTS, LAMBERT E.A., - 'In 't oude Kerkje voor 't Altaar'. De Kerken van Herkenbosch.
125571: ARTS, A.W.P., - Het Brievenpostwezen te 's Hertogenbosch.
840: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 40 [o.a. Oude Landmaten in de Baronie van Breda; Boerderijpacht in de Baronie; Dolhuisje in Dinther; Ruzie om de kerken van St. Lambert en St. Pieter in Vught rond 1809; Cartografie in de Kempen; Drie eeuwen kartografische geschiedenis van Brabant; Onkende oorkonde voor Eersel / Bergeijk; Collectie Breekpot; Stratumseind.].
10182: ARTS, NICO & JOESKE NOLLEN, - Een Bed van Botten. Het archeologisch Onderzoek van de Middeleeuwse Catharinakerk in Eindhoven in Beeld.
20773: ARTS, NICO (REDACTIE), - Het Kasteel van Eindhoven. Archeologie, Ecologie en Geschiedenis van een Heerlijke Woning 1420-1676..
868: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 41 t/m Jaargang 50..
713: ARTS, NICO, - Register op het Tijdschrift Brabants Heem Jrg. 1 t/m 33 (1949-1981).
73908: ARTS,, - mr. A.C.B..
36706: ARTS, NICO E.A. (RED.), - De Kastelen Blaarthem en Gagelbosch bij Eindhoven.
834: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 34 [o.a. Een dekseldoosje uit de late bronstijd uit Casteren; Archeologie Boonberg Oerle; Oerle & Middeleeuwse Kempen; Drinkglasmodellen uit de 16de eeuw, Bergen op Zoom; Vroeg-15e-eeuwse afvalput Bergen op Zoom; Haar-souvenirs; Borduurkartons; landbouwer uit Strijp; Noorbrabantse windmolens; Gemene Gronden; Grafheuvels Rechte Heide; Kalendarium Arnold van Vessem, abt Abdij van Berne. ].
714: ARTS, NICO, - Register op het Tijdschrift Brabants Heem Jrg. 1 t/m 33 (1949-1981).
849: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 49 [o.a. Archeologie Middeleeuws Bergen op Zoom; Kastelenraadsel van Heusden en Oudheusden; Vorstengraf van Oss; Sociale en economische vernieuwing in het Land van Heusden en Altena; Brabantse beledigingszaken uit de 17de en 18de eeuw; Brabantse persoonlijkheid; Sint-Cathrien te 's-Hertogenbosch; Belgen in Brabant 1914; Dierlijk botmateriaal uit het kasteel van Breda; Tapisserie van het Bossche geslacht Sweerts de Landas van Oijen. ].
8461: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 46. [o.a. Dijken in Brabant; Lotgevallen schuurkerk van Den Dungen; Archeologische kroniek; Meubels in Zuidoost-Brabant 1860-1900; Urenveld bij Rijsbergen, ontdekt in 1811; Maria van Leuven (1189/1190-1260) als keizerin, gravin en kloosterstichteres; Bodemarchief langgevelboerderij te Riel, gemeente Eindhoven; Wooncultuur in de Westbrabantse Kempen.].
844: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 44 [o.a. Belastingprivilege van Budel (1424); Grondcijnsen en cijnsdata in de Baronie van Breda; Oudheidkundig onderzoek in de Gemeente Goirle in de jaren 1842-1846; Secularisatie van kloosterbezit in de 18e eeuw inde Meierij; Gevluchte Belgische kloosterlingen en zieken in Veghel 1914-1919; Cunera-devotie te Kaathoven tot 1648; Bovenlicht als object van volkskunst; Archeologische kroniek.].
855: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 55 [o.a. Themanummer Gilden; Christiaan van Ameijden uit Oirschot; Landsverdediging in het Land van Altena; Huishoudonderwijs in Etten-Leur; Spaanse arbeiders bij Philips in Eindhoven (1963-2003); De oudse stenen kerk van Geertruidenberg; De ontwikkeling van het plaatselijk bestuur. De Meijerij van 's-Hertogenbosch (1200-1832); Nuenen: Ontstaan, ontwikkeling en viering van carnaval; De biografie van het Brabantse zandlandschap; De jacobushoeve te Vessem; De schuttersgilden van Lommel; Sociaal kapitaal van gildenbroeders; Gildenbroeders van het Sint-Jorisgilde van Hooge Mierde.].
20708: ARTS, NICO, - Marcus van Eindhoven. Een archeologische Biografie van een Middeleeuws Kind.
851: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 51 [o.a. Dorpsonderwijs in de Meierij; Fotografie in Noord-Brabant, 19de eeuw; Brabantse rechtszaken over verbroken verlovingen; Verrekijker van mr. H.B. Martini; Dorpsschoolmeesters in de Meierij 1648-1795; Van Sybold van Ravesteyn te Grave; Protestantse schoolmeestergeslachten; Bedevaartplaatsen in NOord-Brabant; Cijnze en belastingen in de dingbank van Eersel; Reliekenbewaarders in Achel en Eindhoven; Verdwenen middeleeuws gehucht in Someren; Vrijthof als vrijplaats Hilvarenbeek. ].
17094: ARTS, MASCHA, - KORT. Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg 2004..
205903: ARTS, A.W.P., - Grepen uit de Geschiedenis van het Postkantoor te Eindhoven.
874: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 40 [ o.a. Oude Landmaten in de Baronie van Breda; Boerderijpacht in de Baronie; Dolhuisje in Dinther; Ruzie om de kerken van St. Lambert en St. Pieter in Vught rond 1809; Cartografie in de Kempen; Drie eeuwen kartografische geschiedenis van Brabant; Onkende oorkonde voor Eersel / Bergeijk; Collectie Breekpot; Stratumseind ].
35623: ARTS, DR. ANTOON, - Van Blad tot Boek.
10256: ARTS, NICO EN JOS DEEBEN, - Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers Provincie Noord-Brabant.
102561: ARTS, NICO & JOS DEEBEN, - Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers Provincie Noord-Brabant.
10254: ARTS, NICO, - Mesolitische Oppervlaktevondsten van de Zwarte Horst Weyer in de Gemeente Luyksgestel (N.Br.).
857: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 57 [o.a. Poorterschap van katholieken in 's-Hertogenbosch (1641-1645); De kerk aan de haven te Waalwijk; Watertol en het veer in het graafschap Megen; Marietje Schreurs; Boxmeer en de Belgische opstand; Agrarische collecties, boerenkamers en museumboerderijen in Noord-Brabant; Baardwijksche Overlaat (1766-1911); Grafkelders te Stratum; Koersen en koortsen; Gronddiefstal in boomtown Eindhoven 1927; Dorpsgrenzen in de Meierij van 's-Hertogenbosch (1200-1832); Hooien in de Biesbosch; Verzwegen ambachtslieden in de geschiedenis van Noord-Brabant.].
842: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 42 [o.a. Middeleeuwse houten burcht in Helmond; Brabantse grafvelden in Frankrijk; Handelse votiefschilderingen; Arjen Kakebeeke; Dassen in Noord-Brabant; Oude Koningsvogel van het Sint-Jorisgilde van Bladel; Bibliotheek Pieter van Bree; Pand Postelstraat 66 's-Hertogenbosch; Houten beker uit Nuenen; Blocken en balcoenen; Nederzetting uit de Romeinse tijd te Oss; Archeologische kroniek.].
847: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 47 [o.a. Noordbrabant in de ban van Sequah; Kapittel van Oirschot en zijn patroons; Kroniek van de dood uit Budel; Opgravingen aan de Beekstraat te Woensel; Zwarte folklore in oostelijk Noord-Brabant; De pastoors in Noord-Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw; Geschrifte van P.N. Pankens; Prehistorische vondsten uit het Aa-dal bij Helmond; Grafzerken in Brabantse kerken; Oorlog in Helmond; Gilden 's-Hertogenbosch; Amsterdams schoolgebouw in Bergen op Zoom; Sint-Jorisgilde te Waalwijk; Pastoor van Veghel contra de schout van Peelland in 1650; Voorname boerderij in Tongelre; Brabantse schoennijverheid.].
873: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 42 [o.a. Middeleeuwse houten burcht in Helmond; Brabantse grafvelden in Frankrijk; Handelse votiefschilderingen; Arjen Kakebeeke; Dassen in Noord-Brabant; Oude Koningsvogel van het Sint-Jorisgilde van Bladel; Bibliotheek Pieter van Bree; Pand Postelstraat 66 's-Hertogenbosch; Houten beker uit Nuenen; Blocken en balcoenen; Nederzetting uit de Romeinse tijd te Oss; Archeologische kroniek ].
872: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 44 [o.a. Belastingprivilege van Budel (1424); Grondcijnsen en cijnsdata in de Baronie van Breda; Oudheidkundig onderzoek in de Gemeente Goirle in de jaren 1842-1846; Secularisatie van kloosterbezit in de 18e eeuw inde Meierij; Gevluchte Belgische kloosterlingen en zieken in Veghel 1914-1919; Cunera-devotie te Kaathoven tot 1648; Bovenlicht als object van volkskunst; Archeologische kroniek ].
869: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 41. [ o.a. St. Brandaan in de St. Janskathedraal; Brandhaken vuurbeheersing; Oude tekens op gevels in zuidelijk Nederland; Twee Echternachse leenboeken teruggevonden; Onderwijs in de Kempen; Latijnse scholen; Voorden in de Baronie van Breda; Verdwenen Venen en ontbrekende archeologie in westelijk Noord-Brabant; Carnaval in Heesch; Zuigelingensterfte in Oost-Brabant; Bergen op Zoom: Grote Markt ].
835: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 35 [o.a. Hoogeloon en Esch; Archeologie en Berlicum; Belang van Oerle in de Middeleeuwse Kempen; Willibrord en waalre; Maatvoering bij onze voorouders; Status van Oerle in het Hertogdom Brabant; Sluiting van tien schuurkerken in Brabant in de 18e eeuw; Ploegschaar ui Bergen op Zoom; Bossche avondmaalsbeker uit 1670 van de Hervormde gemeente te Vught; Harrie Beex; De Oda van Sint-Oedenrode, pijpaarden beeldjes; Teracotta Barbarabeeldje uit Den Dungen; Romeinse wegen ten noordoosten van Antwerpen; Groet uit Mierikshoven; Vergeten muntvondsten uit West-Brabant; Collectie Breekpot.].
875: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 40 [ o.a. Oude Landmaten in de Baronie van Breda; Boerderijpacht in de Baronie; Dolhuisje in Dinther; Ruzie om de kerken van St. Lambert en St. Pieter in Vught rond 1809; Cartografie in de Kempen; Drie eeuwen kartografische geschiedenis van Brabant; Onkende oorkonde voor Eersel / Bergeijk; Collectie Breekpot; Stratumseind ].
841: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 41 [o.a. St. Brandaan in de St. Janskathedraal; Brandhaken vuurbeheersing; Oude tekens op gevels in zuidelijk Nederland; Twee Echternachse leenboeken teruggevonden; Onderwijs in de Kempen; Latijnse scholen; Voorden in de Baronie van Breda; Verdwenen Venen en ontbrekende archeologie in westelijk Noord-Brabant; Carnaval in Heesch; Zuigelingensterfte in Oost-Brabant; Bergen op Zoom: Grote Markt. ].
836: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 36 [o.a. Urnenvondst te Deurne in 1837; De naam de Kempen; Schijndelse grenssteen van Romeinse afkomst; Onbekende oorkonde van 1222 betreffende Helmond; Onbekend Horne-archief ontdekt; Schuurkerken van Hilvarenbeek; Het oliekruis; Pater Wiro Heesters; Torenmolens in Noord-Brabant; Plegrinsteken gevonden in Den Bosch; Beek en Donk als bedevaartcentrum; Drie oude handmolen-stenen uit Hilvarenbeek; Produktie van baksteen; Eindhoven-Luik per trein via Valkenswaard; Prospe Cuijpers en de kokerbijl van heesboom; Sabazius in Noord-Brabant?; Bouwtekeningen in het archief van de Commissie van Breda.].
102641: ARTS, N. EN JOS DEEBEN, - Prehistorische Jagers en Verzamelaars te Vessem: een Model.
10264: ARTS, N. EN JOS DEEBEN, - Prehistorische Jagers en Verzamelaars te Vessem: een Model.
839: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 39 [o.a. Hertshoornen artefakten uit het Maaskantgebied; Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch 1850-1920; Kempische Huisnijverheid; Wolnijverheid in Arendonk; Noordbrabantse huisnijverheid 1810-1920; Voordat Oeffelt Brabants werd; Laat-middeleeuws kerkgebouw te Oerle; Aardewerk uit Bergse bodem: de spreeuwpot; Spoorlijn Tilburg-Boxtel-Eindhoven. ].
837: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 37 [o.a. Merovingisch potje te Hulten; Het Middeleeuwse alndschap in de Baronie van Breda; Zangen en roepen van de koeheerd in Noord-Brabant; Heusden van Teisterbant tot Holland; Het land van Ravenstein door kannunik Eskes uit Rees in 1789; Abortus in Udenhout in 1675; Orgelrepertorium; Dierresten uit Helmond; Geografische herkomst en universitaire scholing van de Norbertijnen van Berne, circa 1432-1800; Pieter Brueghel uit Netersel?; Drieslagstelsel en de Vlaamse bouw op de zandgronden van de Meierij; 15de-eeuwse jaargetijdenboek van de parochiekerk te Berlicum; Heerlijkheid Venloon.].
8574: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 60. [o.a. Marien Coppens; Dokter De Marcq; paardenzegening in Esch; Religieus Erfgoed ].
852: ARTS, N. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 52. [o.a. Bossche kinderen in de Middeleeuwen; Grafheuvels in Noord-Brabant; Jacques Sinninghe en zijn verhalencollectie; Schatten uit Knegsel; Agronomische geschiedenis van Tilburg; Ruimtelijke planning in het centrum van Boxtel in de dertiende eeuw; Aalst en zijn middeleeuwse kerk; Broekstenenhuuske in Sint-Hubert; Villa's in Breda en omgeving 1840-1923; Handel in zestiende-eeuws Rijnlands steengoed; Lijf- en doodstraffen in Noord-Brabant in de 19de eeuw; Pauls Geerts en haar dagboek.].
44001: ARVISENET, CLAUDIO, - Memoriale Vitae Sacerdotalis.
74339: ASAERT, GUSTAAF, - Archiefbeheer in de Verenigde Staten van Amerika een na te volgen Voorbeeld.
73974: ASAERT, GUSTAAF, - Inventaris van Meetbrieven (1884-1913).
30184: ASAERT, GUSTAAF, - Documenten voor de Geschiedenis van de Antwerpse Scheepvaart voornamelijk de Engelandvaart (1404-1485).
30187: ASAERT, GUSTAAF, - Ook dat was Antwerpen. Een Geschiedenis van de kleine Man. Over Armoede en politieke Onmacht.
71234: ASAERT, GUSTAAF, - Inventaris van het Oud Archief van de Gemeente Beveren-Waas.
71190: ASAERT, GUSTAAF, - Inventaris van Meetbrieven (1884-1913).
73996: ASAERT, G. EN A. WYFFELS, - Inventaris van het Archief van de Familie de Potter d'Indoye en aanverwante Families.
78250: ASAERT, J. EA., - Recht heeft vele Significatie. Rechtshistorische opstellen van Prof.Dr.L.Th. Maes.
95002: ASCH VAN WIJCK, JONKHR. MR. A.H.M.C. VAN, - Plegtige Intrede van Philips II. in Utrecht, in de Maand October 1549..
71068: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Van d' Een Honderd Roe naar Lombardijen. 125 jaar Stations in Beeld.
26819: ASSELBERGS, W.J.M.A. EN A.P. HUYSMANS, - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert.
70447: ASSELBERGS, DR. W.J.M.A., - Nijmeegse Colleges.
65319: ASSELBERGS, J.P.J. E.A., - Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de Beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond.
268191: ASSELBERGS, W.J.M.A. EN A.P. HUYSMANS, - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert.
35554: ASSELDONK, MARTIEN VAN, - Dansen als het regent.
4016: ASSELDONK, MARTIEN VAN E.A., - Helmonds Heem. jrg. 22..
4003: ASSELDONK, MARTIEN VAN, - Het ontstaan van Dorpen en Dorpsgrenzen in Peelland.
4004: ASSELDONK, MARTIEN VAN, - Kolonisatie en Confrontatie; Een Model voor de Vorming van het Gezag in Peelland en de Kempen in de twaalfde en dertiende Eeuw.
35629: ASSELDONK, JANUS VAN, - Verwaaide Vertelsels.
4000: ASSELDONK, MARTIEN VAN, - Licht op Peellands Verleden; Het Graafschap Rode en de Cijnskring Peelland.
26958: ASSELDONK, P. SILVESTER VAN, - Geschiedenis van O.L. Vrouw van Handel. Bij het 750-jarig bestaan 1220-1970..
18031: ASSELDONK, MARTIEN VAN, - Het Ontstaan van de Dorpen en Dorpsgrenzen in Peelland.
45024: ASSISI, FRANZ VON, - Der Sonnengesang.
26092: ASSMANN, GIJS E.A., - Tong. De Slag om Roosendaal.
18452: ASTEN, A. VAN; J. COENEN E.A., - Gemeentehuizen in Geldrop en Zesgehuchten.
36622: ASTEN, A.F.N. VAN, - Geschiedenis van de Molen van Someren.
366221: ASTEN, A.F.N. VAN, - Geschiedenis van de Molen van Someren.
69024: ASTER OFM, GENTILIS, - God kapt zich een weg door de Bossen. Het ware Gezicht van een Missie.
355193: AUCTOR, - De Boeren van Oolen [Olen].
34963: AUDENHOVE, M. VAN E.A., - La Province Hier et Aujourd'hui. Brabant.
67676: AUEL, JEAN, - Het Dal der Beloften. Deel 4 van de Aardkinderen.
37827: AUGUST SNIEDERS JR., AUGUST, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
198585: AUGUSTINUS, TOM ; PHIA JONGSTRA, FRODA LOHMAN, - Herinneringen. Mierlo 50 Jaar bevrijd.
76176: AUGUSTINUS, AURELIUS & FRANS ERENS, - Belijdenissen in XIII Boeken. Uit het Latijn vertaald door Mr. Frans Erens.
23073: AUGUSTUS-KERSTEN, ANGELINE, - Mannen van onbesproken Gedrag. 125 Jaar Kerkkoor St. Caecilia te Gemert.
40511: AUKES, H.W.F., - Titus Brandsma.
41129: AUSINA, GÉRARD EN ANDRÉ DIOCET., - Lourdes. Stad van Hoop.
67807: AUSTEN, JANE, - Mansfield Park.
39531: AUTENBOER, DR. E. VAN, - De Kaarten van de Schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800). Deel 2..
33976: VAN AUTENBOER, E. E.A., - Jan Lodewijk Lavrysen 1853-1902. Arendonks Dichter.
39386: AUTENBOER, EUGEEN VAN, - De Schutterwedstrijden der Brabantse Gilden 1300-1600. Beelden uit onze Volkscultuur.
295202: AUTENBOER, DR. E. VAN DEN, - Nieuwe Poorters Te Turnhout. Deel 1..
71039: AUTENBOER, E. VAN E.A., - Schuttersgilden in Maasland en Kempen. O.L.S. Oud-Limburgs Schuttersfeest Grote-Brogel 3 juli 1988. Internationale Tentoonstelling.
11476: AUTENBOER, E. VAN, - Het Brabants Landjuweel der Rederijkers (1515-1561).
33507: AUTENBOER, DR. E. VAN E.A., - Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart.
39564: DR. E. VAN AUTENBOER, - De Kaarten van de Schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800). Deel 2..
12602: AUTENBOER, DR. E. VAN E.A., - 1629, Winst of Verlies?.
39530: AUTENBOER, DR. E. VAN, - De Kaarten van de Schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800). Deel 1..
39637: AUTENBOER, DR. E. VAN E.A., - Eerste Gilde-Congres uit het Hertogdom Brabant te Goirle.
39554: AUTENBOER, DR. E. VAN, - Kempische Schuttersgilden Documentatie samengebracht. Deel VII.
106935: AUTENBOER, E. VAN, - Emigranten uit Turnhout: De Familie Beeckman(s) (16-e Eeuw)..
33529: AUTENBOER, DR. E. VAN, - Uit de Geschiedenis van Turnhout in de 16e Eeuw: Voorbereiding, Uitbarsting en Gevolgen van de Beeldenstorm (1566).
39576: AUTENBOER, E. VAN, - Rederijkers en Schutters in de Branding van de 16e Eeuw.
10005: DIV. AUTEURS, - Brabandts Recht dat is....
39492: DIV. AUTEURS, - Vijfhonderd Jaar Noordbrabantse Schuttersgilden.
13730: DIV. AUTEURS, - Heemsprokkels. Jubileumboek Heemkundevereniging Op die Dunghen.
19231: DIVERSE AUTEURS, - Lustrumnummer N.M.C.-Schijndel.
39491: DIV. AUTEURS, - Brabant's Gilden.
11486: DIV. AUTEURS, - De Brabantse Stad: Het culturele Leven in de Brabantse Steden van de 15de tot de 18de Eeuw.
11024: STICHTING 'HET NOORDBRABANTS LANDSCHAP' DIV. AUTEURS, - Natuur in Noord-Brabant. Twee Eeuwen Plant en Dier 1796-1996..
17703: DIVERSE AUTEURS, - Goirle schrijft.
78465: RED.: WILLEM FRIJHOFF EN MINKE HIEMSTRA. DIVERSE AUTEURS., - Bewogen en Bewegen. De Historicus in het Spanningsveld tussen Economie en Cultuur.
95533: AVERMAETE, TOM E.A., - De Wijnmuur van Wezemaal Getuige van een Wijnbouwproject uit de vroege 19de Eeuw.
28252: AVERY, CHARLES, - The Rood-Loft from Hertogenbosch.
11989: AVONDS, P., - Beschouwingen over het Ontstaan en de Evolutie van het Samenhorigheidsbesef in de Nederlanden (14de-19de eeuw).
3166: AVONDS, P. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 66. [O.a. Invloed van de Grote Depressie op de beoningsstructuur van een Antwerpse randgemeente, Overheidsfinaciën en plaatselijke belastingen: Tilburg 1621-1790, Mechelen circa 1643, Kasteel te Diest, Joden in Zuidelijke Nederlanden, privatisering van gemeentegronden in de provincie Antwerpen, voorstellingen van de agrarische samenleving in België rond 1900.].
11510: AVONDS, P. E.A., - De Brabantse Stad.
31661: AVONDS, P. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 66 [O.a. Invloed van de Grote Depressie op de beoningsstructuur van een Antwerpse randgemeente, Overheidsfinaciën en plaatselijke belastingen: Tilburg 1621-1790, Mechelen circa 1643, Kasteel te Diest, Joden in Zuidelijke Nederlanden, privatisering van gemeentegronden in de provincie Antwerpen, voorstellingen van de agrarische samenleving in België rond 1900. ].
67759: AVRIL, FRANÇOIS, - Franse Miniaturen uit de 14e Eeuw.
39018: AXTERS O.P., ST., - De Unio Mystica voor de Brabants-Rijnlandse Mystiek van de Dertiende en de Veertiende Eeuw.
38707: AZIJNMAN, KAREL, - De achttien oude Wijnkannen der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch.
38006: AZIJNMAN, KAREL EN JHR. MR. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT, - Beknopte Gids Centraal Noordbrabantsch Museum.
27839: BAAL -VAN DE DONK, P.W. VAN E.A., - Lambertus Veghel. Een Schepping in Neogotiek van Pierre Cuijpers, gebouwd in 1863..
65760: BAAN, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Negende Jaargang.
65761: BAAN, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Achtste Jaargang.
11703: BAAN, P. VAN DER, - Voor ons. De Geschiedenis van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen.
70131: BAAR, AUGUSTINUS JULIANUS MARIA HUBERTUS VAN ; GEBOREN TE OIRSCHOT, - Iets over Gebreken en Leemten in de Dagvaarding in Strafzaken.
26126: BAARDMAN, C., - Een Lied van den Biesbosch.
26115: BAARDMAN, C., - Een Lied van den Biesbosch.
26116: BAARDMAN, C. E.A., - De Ruige Biesbosch.
366005: BAARDWIJK, G. VAN, - Bergkorenmolen ‘Jacobus’ te Vessem Honderd Jaar.
67223: BAARS, TON, - Reconciling scientific Approaches for organic Farming Research. Part I: Reflection on Research Methods in organic Grassland and animal Production at the Louis Bolk Institure, The Netherlands. Part II. Effects of Manure Types and White Clover (Trifolium repens) Cultivars on the Productivity of Grass-Clover Mixtures grown on a humid sandy Soil.
377063: BAART, JO E.A., - Voortlevend Verleden. Een voortgezette Bibliografie van C.A.I.L. van Nispen (1921).
11963: BAARTMANS - VAN DEN BOOGAART, JOEP, - Brabant Brein. Hersenen met een Hart.
11654: BAARTMANS-VAN DEN BOOGAART, JOEP L.M., - Uit en Thuis in Brabant. Met de Commissaris der Koning mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst op Werkbezoek 1894-1928..
22847: BAARTMANS - VAN DEN BOOGAART, JOEP, - Boxmeer gezien door de Commissaris der Koningin mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst.
39950: BAARTMANS, JACQUES J.M. & WILLEM VAN MINDEREN, - Willem van Minderen (1701-1766) Autobiografie.
374131: BABYLON, FRANS (PS. VAN F.G.J. OBERS), - Schilders van Nu in Brabant.
351681: BABYLON, FRANS ; HARRIET LAUREY, LOU VLEUGELHOF, - Triple Alliantie. Gedichten van Harriet Laurey, Lou Vleugelhof, Frans Babylon.
37413: BABYLON, FRANS UIT SINT-OEDENRODE (PS. VAN F.G.J. OBERS), - Schilders van Nu in Brabant.
35508: BABYLON, DIRK VAN, - De Brabantse Decamerone. De Goede Week.
35190: BABYLON, FRANS (PS. VAN F.G.J. OBERS), - Brabantia Nova.
76086: BACA JR, CASTULA, - Cria de Mulas Tesis inaugural presentada por el Pasante de Agronomo.
71384: BACH, AUGUST, - Englands Kriegsziel im Weltkriege.
65512: BACHIENE, PH. J., - Over eene Nederlandsche Hypotheekbank.
76549: BACHRACH, PROF. DR. A.G.H., - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur: Tien Delen.
75237: BACKERRA, FRANSJE E.A., - Vrouwen van het Land. Anderhalve Eeuw Plattelandsvrouwen in Nederland.
37328: BACKUS, FRED, - Maar niet over Jan van Gemert. Een Monografie.
67639: BADE, TOM E.A., - Geld als Water. Over Europese Richtlijnen, Water en regionale Economie.
69014: BADE, TOM E.A., - Eigen Haard is goud waard. Over de economische Baten van cultuurhistorisch Erfgoed.
69012: BADE, TOM E.A., - Water flows ans Cash flows. About European Guidelines, Water and regional Economies.
69013: BADE, TOM E.A., - De Kroon op het Werk. Werken aan het juiste Klimaat voor Mensen en Bomen.
11718: BADE, TOM, - Tussen De Duintjes en Het Eeuwige Leven. De groene en blauwe Ambities van de Brabantse Steden in Kaart gebracht.
75134: BADE, TOM & DANIEL VAN DER LOO, - Biomassaliteit. Een nieuw leidend Concept voor de Natuurbescherming.
108374: BADE, TOM E.A., - De Economie van het Schap. Over de economische Betekenis van een Waterschap.
36648: BADINGS, HENK, - Lieshout en zijn Molens (The Windmills of Lieshout) Suite voor Harmonie-Orkest (for symponic Band).
95003: BAELDE, MICHEL, - De collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531 - 1578). Bijdrage tot de Geschiedenis van de centrale Instellingen in de Zestiende Eeuw.
35283: BAELEMANS, CHAREL, - Bij de Gratie Gods.
35151: BAELEMANS, CHAREL, - Met Hart en Ziel.
78627: BAERT, MR. J., - Jan Kops. Pionier van Hollands Landbouw.
78189: D. HEIRBAUT & G. BAETEMAN (RED.), - Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek. Edition Cumulative du Code Civil. Deel I Inleiding. Art. 1-1100; Deel II Art. 1101-2281 Bijlagen – Annexes.
28934: BAETEN, TON, - Kijk op de Kerk.
31505: BAFCOP, M. E.A., - Stad Mechelen. 500 Jaar Grote Raad 1473-1973..
78081: BAIGENT, MICHAEL E.A., - Het Heilige Bloed. De Heilige Graal.
72018: BAILEY, RONALD H., - De Luchtoorlog in Europa.
72220: BAILLIEN, HENRY, - Tongeren - België's oudste Stad.
75273: BAKAS, ADJIEDJ, - De Toekomst van de Liefde.
21456: BAKERMANS, BAS; RUUD GROEN, - De Oerse Harmonie. 75 Jaar St. Caecilia Oerle.
18424: BAKERMANS, P., - Zie zo Geldrop.
69768: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Van Hollandsche Potaard. Studiën en Fragmenten.
77944: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, M.R.C. ; J.S. THEISSEN ; M. GACHARD, - Correspondance Française de Marguerite D`Autriche, Duchesse de Parme, Avec Philippe II. Ouvrage publie avec le Concours du Gouvernement Neerlandais pour faire suite à l Éditions de M.M.L.P. Gachard et J.S. Theissen. Tome III. Comprenant le Supplement de la Correspondance du 3 Octobre 1566 jusqu'àu 7 Fevrier 1568..
70964: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief. Eerste Stuk [ all published].
66657: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Cartons voor de Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog.
78536: BAKKER, H. DE, - Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland. De hogere Niveaus.
16841: BAKKER, W. DE; EN MR. G. BERKELMANS, - Anderhalve Eeuw in Oisterwijk.
24244: BAKKER, J.J., - Honderd Jaar Vereniging Ijsvermaak 1885-1985..
19884: BAKKER, PIET E.A., - 1894-1994. 100 jaar Harmonie St. Cecilia Asten.
295209: BAKKER, W. DE, - Archieven van en in bewaring bij de Parochie St. Petrus Banden te Oisterwijk 1408-1968..
11191: BAKKER, VIC. EN THIJS CASPERS, - Brabant in de Ban van Buiten. Gids van de Natuurgebieden van Brabants Landschap.
366831: BAKKER, JAN, - Visie Fort Andries. Een Toekomstvisie op het Natuurontwikkelingsgebied waar Maas en Waal elkaar ontmoeten.
36683: BAKKER, JAN, - Visie Fort Andries. Een Toekomstvisie op het Natuurontwikkelingsgebied waar Maas en Waal elkaar ontmoeten.
105409: BAKKER, MARTIJN, - Ondernemerschap en Vernieuwing. De Nederlandse Bietsuikerindustrie 1858-1919..
20653: BAKKER, M. E.A., - Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1991..
11680: BAKKER, VIC E.A., - Goud op het Brabantse Erf. 20 Jaar Brabantse Milieufederatie 1972-1992..
29382: BAKKER, W. DE, - Dopen, Huwelijken en Begrafenissen te Moergestel 1626 (1631) - 1650..
385941: BAKKER, JAAPNN, - Jan Cunen-Museum Oss. Catalogus van Schilderijen en Tekeningen.
71387: BALEN, W.J. VAN, - Het werkende Land. Opbouw van Nederland in moeilijke Tijden.
67575: BALEN-CHAVANNES, A.E. VAN, - Bibliografie van de Geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966..
71518: BALEN, W.J. VAN, - Het werkende Land. Opbouw van Nederland in moeilijke Tijden.
43540: BALEN O. CARM., TJALLING VAN, - Das Sakrament der Beichte am Anfang des 13. Jahrhunderts.
43123: BALK, J. TH., - Kerken. Kruisen en Kastelen.
205884: BALK, RUUD E.A., - Eindhoven ongekend.
38650: BALKOM, S. VAN, - De Carillons van 's-Hertogenbosch.
40269: BALLSIEPER, P. THADDEUS, - Frater Alois Ehrlich.
78161: BALTL, HERMANN, - Rechtsarchäologie des Landes Steiermark.
42113: BALZAC, HONORÉ DE, - De baldadige Vertelsels. Bijeengegaert in de Abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het Licht gegeven door den Sinjeur Honoré de Balzac tot Vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
9807: BANNENBERG, DR. G.P.J., - Het Wapen van Hilvarenbeek.
1107: BANNENBERG, MGR. DR. G.P.J. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel II [ o.a. Geertruidenberg, Hollands oudste stad; Bossche Drukken; Lager Onderwijs in Noord-Brabant tussen 1830 en 1850; Wapen van de Gemeente Someren; Graftombe van Ridder Arnold van der Sluis.].
21532: BANNENBERG, G.P.J., - St. Willibrord in Waalre en Valkenswaard.
75949: BANNING-VOGELPOEL, A.C., - Hoenders en Dwerghoenders. Rassen, fokken, Verzorging.
70803: BANNING, H.A. ; J.R. VAN DER LANS E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 31de Jaargang..
70800: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 2de Jaargang..
70802: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 5de Jaargang..
70782: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 27de Jaargang..
70787: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 23de Jaargang..
70789: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 24de Jaargang..
70792: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 20e Jaargang..
70774: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 9de Jaargang..
75935: BANNING-VOGELPOEL, A.C., - Kippen houden als Liefhebberij.
70795: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 23de Jaargang..
70793: BANNING, H.A. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 11de Jaargang..
66449: BANNING, PROF. DR. W. E.A., - De Vrouw in het Bedrijf.
70799: BANNING, H.A. ; J.R. VAN DER LANS E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 29de Jaargang..
70797: BANNING, H.A. ; J.R. VAN DER LANS E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 32de Jaargang..
28892: BANNING, PROF. DR. W., - Handboek der Pastorale Sociologie. Deel I Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Noord-Brabant en Limburg.
40993: BÄR, DR. A.L.S., WASSENAAR, - Paulus, Rationalist en Mysticus.
95251: BARANTE, M. DE, - Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois 1364-1477. Tome I - X.
64642: BARBÉ, C., - La Tour du Temple ou la Captivité de Louis XVI.
41036: BARDENHEWER, DR. OTTO, - Der Brief des Heiligen Jakobus.
75278: BARDI, CARLA, - Vleeswaren. Italiaanse Delicatessen.
22689: BARDOEL, BART E.A., - Overloon 100 Jaar verenigd. Overloonse Verenigingen in de twintigste Eeuw.
67423: BARFUSS, KARL MARTEN, - Gastarbeiter in Nordwestdeutschland 1884-1918..
75634: BARKER, ALEX, - Alles over Ei en Eiergerechten. Een complete Gids over Eieren en het bereiden van Eiergerechten.
90015: BARLANDUS, ADRIANUS [VAN BAERLAND], - Rerum Gestarum a Brabantiae Ducibus.
71888: BARNOUW, DRS. DAVID, - Van Nivo tot Reichsschule. Nederlandse Meisjes in Duitse Vakantiekampen Zomer 1940..
78286: BARRON, PROF. D.W. E.A., - Schorshuiden.
40427: CARLOS VITORINO DA SILVA BARROS, - Vier Madonnenaltare. Fátima, Batalha, Alcobaça, Nazaré.
30086: BARSÉE, L. DE E.A., - Bouwen en Leven te Antwerpen in de 16de Eeuw.
40836: BARTELS, H.M.H. E.A., - Twee Heldengestalten. Don Bosco en Ozanam.
75842: BARTELS, L.V., - De Onmisbare. De Koe en haar enorme Invloed op de Mens.
72048: BARTEN, A.W.H., - Heemkunde op de Katholieke L.S. I. De Stof.
22538: BARTEN, CARIN, - Cultuur in Cuijk. Van Patronaatsgebouw naar Streekschouwburg.
22685: BARTEN, H.M., - Kent U ze nog... de Gravenaren.
38638: BARTEN, DRS. C.A.M. E.A., - Nationaal Monument Kerkorgel St. Martinus Cuijk.
198597: BARTEN, ROBERT ; FONS VAN DEN HEUVEL, PIET WILLEMS, - Door Oefening Sterk Leende. Jubileumboek DOSL 75 jaar 1 juni 1929 - 1 juni 2004..
22001: BARTEN, CARIN EN STEPHAN HANEGRAAF, - 50 Jaar Regionale Brandweer Noordoost Noord-Brabant 1949-1999..
24452: BARTEN, A. E.A., - Gilze en Rijen 1973-1983..
19939: BARTEN -SCHAKENRAAD, LOUIS EN JACQUELINE, - W.F. van de Kerkhof Aarle-Rixtel 125 Jaar 1868-1993..
740831: BARTH, A.J., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente 's Heer Arendskerke 1634-1969..
74085: BARTH, A.J. & F.H. DE KLERK, J. VAN TIGGELEN, H. UIL, - Inventarissen van kleinere Archieven berustend in het Gemeentearchief van Goes.
74086: BARTH, A.J., - Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde Kerk te Goes.
74087: BARTH, A.J. & F.H. DE KLERK, - Inventarissen van kerkelijke Archieven.
69143: BARTH, DS. J.D., - Het Leven van Petrus Datheen.
34951: BARTHE, HERVÉ LA EN GEORGES RENOY, - Auto-guides Duculot. Brabant.
43626: FR. BARTHOLOMAEUS, - Clavis Ecclesiae.
18812: BARTHOLOMEUS, J., - De SDAP-Fractie in de Helmondse Gemeenteraad 1931-1940..
32170: BARTIER, JOHN & MINA MARTENS E.A., - The Grand-Place of Brussels. The Heart of the City.
76097: BARTLETT, TOM, - Ducks and Geese A Guide to Management.
43910: BÄRTZ, KURT E.A., - Teken de Bijbel. Bijbelse Voorwerpen en Begrippen in Tekeningen en Werkstukken.
17320: BARY, WIM, - Stadsschouwburg Tilburg.
71828: BAS, W.G. DE ; J. DE VISSER E.A., - Gedenkboek 1898-1923 uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren Regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, op 6 september 1923..
235029: STICHTING BASIS, - Rijen Gilze Hulten Molenschot.
24557: STICHTING BASIS, - Ginneken in Breda.
107126: BASTIAANSEN, J.W. & C.J.M.J. GOOS, - De Nacomelinghe van Cornelius Goos uit Ippenrooy.
11364: BASTIANEN, KEES, - Kent U Brabant ook zo?.
256732: BASTIANEN, KEES, - West Brabant 1965..
66387: BASTOS DE AVILA S.J., FERNANDO, - Economic Impacts of Imigration. The Brazilian Immigration Problem.
75901: BATS, E.J., - Schapen. Fokkerij en Houderij in Nederland.
75885: BATS, E.J., - Schapen. Fokkerij en Houderij in Nederland.
76104: BATTY, JOSEPH, - Ostrich Farming.
37275: BAUDOUIN, FRANS, - Het Rubenshuis. Beknopte Gids.
69065: BAUDRILLART, MGR. ALFRED, - La Guerre Allemande et le Catholicisme. Album No. 2..
11761: BAUER, R. E.A., - Brabant in de Twaalfde Eeuw: een Renaissance.
69261: BAUMGÄRTNER, SABINE, - Porträtglaser. Das gläserne Bildnis aus drei Jahrhunderten.
40512: BAUR, A. E.A, - Leven met de Moeder van de Heer.
69266: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE, - Süddeutsche Fassadenmalerei vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
397052: BAUR, PROF. DR. FR. E.A., - Frans van Cauwelaert.
61521: BAUTIER, PIERRE, - Les Portraits des Musées Royaux de Peinture et de Sculpture.
272632: BAVAY, G. DE, - Une Élection d'Abbé en 1764 a l'Abbaye de Villers.
295621: BAVEL O. PRAEM., H. VAN, - Inventaris 100 Bossche Testamenten aanwezig in het Archief van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1353-1698..
12878: BAVEL, H. VAN E.A., - Groot Ziekengasthuis.
272678: BAVEL O. PRAEM., F. H. VAN, - De vroegbarokke Kelk van Bokhoven.
27719: BAVEL O. PRAEM., H. VAN, - Stichting en Status van de Heusdense Cistercienzerkloosters Nieuw-Mariendaal, Marienkroon en Mariendonk.
272675: BAVEL O. PRAEM., H. VAN, - Een Verkenningstocht naar het oude Berne.
29516: BAVEL, H. VAN, - Overzicht van het Oud-Archief van de Bossche Godshuizen.
29310: BAVEL O. PRAEM., H. VAN, - Inventaris van het Archief van de Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk.
13791: BAVEL, H. VAN E.A., - Het Kalendarium van Bokhoven.
281051: BAVEL, H. VAN, - Het Bossche Altaar in Heeswijk.
384595: BAX, ATTY & LAURA EINSLE, - Kort. Jaarpublicatie 2007..
198611: BAX - VAN DER KRUIS, CINTHA, - Samen veilig, samen vrolijk. 30 Jaar geboeid. Zilver in de Raad.
38002: BAX, MARTY, - De eigen Tijd. Collectie Hedendaagse Kunst.
67186: BAYER, MARCEL, - Brazilië. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
67160: BAYER, MARCEL, - Namibië.
67154: BAYER, MARCEL, - Jamaica.
18459: BAZELMANS, JOS E.A., - Tussen Zes Gehuchten. De Laat-Romeinse en Middeleeuwse Bewoning van Geldrop-'t Zand.
11551: BAZELMANS, WILLEM, - Dat zijn nou typisch Brabanders. Gids voor Xenofielen.
70846: BAZIN, GERMAIN E.A., - Kindlers Malerei Lexikon. Band I, II, III, IV, V, VI.6.
299847: BB, - Topografische Kaart 50 Oost Tilburg.
64641: BEAUFFORT, M. LE MARQUIS DE, - Souvenirs d'Italie.
108425: DE BEAUFORT, - Verlegging van de Uitmonding van de Maas.
70617: BEAUSAR, N.G., - Nederland. Geographisch-historisch Overzigt met eene korte Levenschets der beroemdste Mannen en Vrouwen.
77843: MARTINO BECANO (MARTINUS SCHELLEKENS UIT HILVARENBEEK), - Analogia veteris ac Novi Testamenti.
17882: HKK IOANNES GOROPIUS BECANUS, - Hilvarenbeek in oude Ansichten.
64429: BECHTOLD, J., - Tegelsche Volkskunst.
17544: BECHTOLD, J., - De Roeping van Tilburg.
98463: BECKER, J. & WERNER SCHÄFKE, - Der Name der Freiheit 1288-1988. Aspekte Kölnder Geschichte von Worringen bis Heute. Handbuch und Ergänzungsband zur Ausstellung des Kölnischen Stadmuseum.
76996: BECKER, CLAUDIA E.A., - 30jähriger Krieg, Münster und der Westfälische Frieden. Band 1 & 2..
41864: BECKER S.J., JOSEPH M., - The Re-Formed Jesuits. A History of Changes in Jesuit Formation during the Decade 1965-1975..
90105: BECKERS, JEAN DE   (DIDACE DE SAINT-ANTOINE), - Description historique, chronologique et géographique du Duché de Brabant.
90098: BECKERS, JEAN DE  (DIDACE DE SAINT-ANTOINE), - Description historique, chronologique et géographique du Duché de Brabant.
11695: BECKERS, PROF. TH. E.A., - Ruimte voor Duurzaam Brabant. Themaboek Telos 2003..
77955: BECUWE, FRANK & LOUIS DE LENTDECKER, - Van Ijzerfront tot Zelfbestuur.
17310: BECX, J.A.J. EN P. F. DRIJVERS, - De Kasteelhoeve te Tilburg, Verleden en Heden.
39415: BECX, J.A.J., - Historische Achtergrond van de Beekse Schuttersgilden.
17124: BECX, J.A.J., - De Norbertijnenpoort te Tilburg op 't Goirke.
170849: BECX, J.A.J. EN H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT, - De Norbertijnen Poort te Tilburg op 't Goirke. Overblijfsel van een vroegere Pastorie.
295074: BECX, J.A.J., - Voorlopige Inventaris van het Archief en de Bibliotheek van de Familie Diepen.
39587: BECX, J.A.J., - Landjuweel Tilburg 1971..
2305: BECX, J.A.J. E.A., - De Lindeboom Jaarboek V. 1981. [o.a. Het wapen van Tilburg en zijn historie; Ter Borch, faktor in de Middeleeuwse geschiedenis der 'Tilburgen'; De oorsprong van het kasteel van Tilburg en de herkomst van het geslacht Van Malsen; De Huizinge Moerenburg en haar bewoners (1648-1750); Evermodus P.H. Bakx de tweede stichter van de Abdij van Tongerlo (1835-1845)].
25034: BEDAF, JAN, - Wetenswaardigheden aangaande Komplex Sancta Maria Oudenbosch.
30170: BEDEER, GREET E.A., - Steden in Beeld. I Antwerpen, 1200-1800..
40794: BEDOYERE, MICHEL DE LA, - Catharina van Siëna.
75454: BEEDELL, SUZANNE, - Vers gevist en heerlijk opgedist.
355114: BEEK, GEERT VAN, - De Steek van een Schorpioen.
10821: BEEK, CORNELIS VAN, - De Familie Van Beek en aanverwante Geslachten in het bijzonder Oerlemans.
75822: BEEK, P. VAN, - Gids van Afscheidingsarchieven 1834 - 1892..
17402: BEEK, FRANS VAN E.A., - Tilburg het Begin... Wij gaan door met de Strijd!.
27180: BEEK, CORA VAN, - Ommuurd en afgeschermd. De stille Kracht van het Begijnhof van Breda… Begijnenkruiden.
384627: BEEK, WIM VAN DER, - Jan Radersma. Mixed Media.
35249: BEEK, GEERT VAN, - De laatste Loopvogel.
75008: BEEK, P. VAN, - Inventaris van de Archieven van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (1852) 1854 - 1951..
74382: BEEK, P. VAN, - Inventarissen van de Archieven van de Deputaatschappen geestelijke Verzorging van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1925 - 1985..
35610: BEEK, PIERRE VAN, - Brabants Palet.
20012: BEEK, C.A.A. VAN E.A., - Welvaartsproblemen in de Brabantse Kempen.
30105: BEEKHUIS, MAX, - Beelden uit den Cultuurstrijd II..
74502: BEEKHUIS, MAX, - Inventaris van het Archief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 1907-1980..
76496: BEEKMAN, DR. A.A. E.A., - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. VIIIde Deel.
73708: BEEKMAN, DOM. A., - Het Missaal. Verklaring van de Misgebeden der Zon- en Feestdagen en der Quatertemperdagen.
44164: BEEKMAN O.S.B., DOM. A., - De Oorsprong en de Beteekenis der Romeinsche Staties.
170582: BEEKMAN, SJEF E.A., - In bange en blije Dagen. Diessen in Oorlogstijd 1940 – 1945..
77803: BEEKMAN, A.A., - Kleine Schoolatlas van Nederland en zijner Overzeesche Bezittingen.
75946: BEEKMAN BZN., J.H., - De Hoenderwereld. Geillustreerd Handboekje voor de verzorging en verpleging der voornaamste Hoenderrassen.
108379: BEEKMAN, A.A., - Iets over onze groote Rivieren. De Maas.
71118: BEELAERTS VAN BLOKLAND, FRANCISCUS GUILIELMUS ANNAEUS, - Historiam ordinum generalium Belgii sub Carolo V.
18956: BEELEN, FRITS & GER VAN DEN OETELAAR, - Liempde in oude Ansichten en Foto's.
39310: BEELEN, G.A., - Van Wieleman tot Dagmaat....
18933: BEELEN, G.A., - Liempdse Contreien in Naam door de Eeuwen heen.
109348: BEELEN, G.A., - Liempde. Wandelen Fietsen.
11126: BEEMT, HAN VAN DEN, - Langs de Brabantse Wal.
75595: BEEN, JOOP E.A., - Tik 'n Eitje. Met veel Twee-Persoons Recepten.
77039: BEENACKERS-HEEREN, BERNARDINE, - Het Saksisch Serviesje. Drie Eeuwen Geschiedenis achter een Restje Porselein.
78395: BEENAKKER, JAN J.J.M. E.A., - Landschap in Ruimte en Tijd. Liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger.
24231: BEENAKKER, DR. A.J.M., - Breda in de eerste Storm van de Opstand. Van Ketterij tot Beeldenstorm 1545-1569..
38906: BEER, ADRIAAN DE, - Borstel- en Vegerplankjes. Een Brabantse Roman.
17564: BEER, AD DE, - Gewone Mensen. Vijf Verhalen over Tilburgers in de Tweede Wereldoorlog.
74479: BEER, TACO H. DE, - Onze Taal op Toelatingsexamen voor Hoogere Burgerscholen.
35318: BEER, NICO DE UIT GOIRLE, - Zwaluwen.
28131: BEER, TUUR DE E.A., - Om Geloof gebouwd. Geschiedenis van de Antoniuskathedraal te Breda.
17253: BEER, AD DE, - Gewone Mensen. Vijf Verhalen over Tilburgers in de Tweede Wereldoorlog.
170899: BEER, ASTRID DE E.A., - Grenzeloos Tilburg 1914-1918. Een Stad vol Vluchtelingen.
11108: BEERENDONK, WILLEM VAN E.A., - Leven en Beleven. Het Groene Woud. Werken en Ondernemen.
21651: BEERENS, KEES & FRANS HUIJBREGTS, - Kempische Militairen in de Oost.
10742: BEERENS, P., - Het Verhaal van een Slagersfamilie.
13080: BEERMANN, V.A.M., - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijfentwintig jaren van het Staatsche regime..
99502: BEERMANN, DR. V., - De Strijd van Staats-Brabant om Rechtsgelijkheid.
13070: BEERMANN, DR. V.A.M., - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. Deel I van 1629 tot 1648. Deel II van 1648 tot 1672..
13081: BEERMANN, V.A.M., - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672..
243381: BEERMANN, DR. V. ; DR. C.J.A.C. PEETERS E.A., - Geschiedenis van Breda. Deel II Aspecten van de stedelijke Historie 1568-1795..
13082: BEERMANN, DR. V.A.M., - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch van 1629 tot 1648..
13134: BEERMANN, V., - Het Ambt van Landdrost in de Meierij van 's-Hertogenbosch in de tweede helft der 17e Eeuw.
11976: BEERS, HANS VAN, - Brabantstad Culturele Hoofdstad Europa 2018. Visie op de Kandidatuur.
2617: BEERS, EMILE VAN E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1997 [o.a. Jan den Boswachter (Jan Peijnenburg); In de schaduw van de Loons toren; Eenmaal, andermaal.... de armen verkocht; De veldkapel van Loon op Zand; Het paard als trekdier; Bakkerij De Leijer; Een Loons bisschop, Michel Coomans; De kar als transportmiddel op de zandgronden; Gedicht aan een notaris; Abdij- en kloostergoederen in en rond Loon op Zand.].
17902: BEERS, EM. VAN & P.J. VAN ELSHOUT, - Kent u ze nog... de Loonse en Kaatsheuvelse.
30068: BEETEMÉ, G., - Anvers Métropole du Commerce et des Arts.
30014: BEETEMÉ, G., - Anvers Métropole du Commerce et des Arts.
68942: BEETS, NICOLAAS, - Dichtwerken van Nicolaas Beets, 1830-1873. Deel I..
69028: BEETS, MR. N., - Lucas van Leyden.
75013: BEETS, A.N. EN W.B. HEINS, - Inventaris van de Archieven van het Provinciaal Bestuur van Utrecht 1813- 1920..
75011: BEETS, A.N., - Inventaris van de Kaarten en Tekeningen van het Provinciaal Bestuur van Utrecht 1813- 1920..
70272: BEETS, A. E.A., - De Archieven in Utrecht.
101511: BEEX, G. & H. ROOSENS, - Een Urnenveld te Achel-Pastoorsbos.
864: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXVII. [o.a. Aardewerk uit Best; Monument voor Hein Mandos;  Merkwardige vondst in Valkenswaard; Over zeer oude Linden; De windmolens van Mierlo; Het raadsel van Riethoven ontraadseld; Steentijd te Mariahout; Sint-Oedenrode, hoofdplaats van Peelland; Typotius; Beschermde dorpsgezicht Loon; Kapellen van het Brabants Studentengilde van OL Vrouw; Keltische munten in Noord-Brabant; De oude oude bunder; Merklappen; Watermolens van Herlaar; Noord-Brabantse oorlogsveteranen 1813-1815; Een geboorteklokje te Liempde; Bertus van der Zanden. ].
861: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 32 & 33. [ o.a. Chopper van kwarts in Duizel; Glasvondst te Bergen op Zoom; Honderdste Penning in Son; School in Liempde; Douanepalen in Budel; Kapittel van Sint-Servaas; Servaasvereniging in Brabant; Disselbijl van Herpen; Huis Raveschot te Luijksgestel; Oude maten; Middenpaleolithische schaaf bij Strijbeek; Bato's geest te Eersel; Archeologie Reusel; Honshoornik in Middelrome; Romeinse wegen in Noord-Brabant; Bernheze en de abdij van Berne; Kaarhoven; Bibliografie van Arjen Kakebeeke; Gouden Bruiloft te Borgvliet; Begrenzing West-Brabant; Monumentale orgels in Noord-Brabant; Turnhoutse beeldhouwers Hendrik Peeters-Divoort en Josephus J.C. Marijnen; Vergaderlokaal van de Sociëteit Concordia te Eindhoven; Migratie in Den Dungen 1715-1810; De Hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud; Middelrode; Eindhovense Ambachtsgilde van St. Michael in 1638; Oerparochie in de Kempen; Wat voor voeten heeft een molensteen.].
101515: BEEX, G., - Twee Grafheuvels in Noord-Brabant.
10268: BEEX, G., - Archeologisch Overzicht van Noord-Brabant.
867: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 30 t/m Jaargang 40..
828: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXVIII [o.a. Over de Cuykse amastal en enkele Cuykse leenverhoudingen in de Middeleeuwen; Het lied van de Oirschotse non; Het 15e eeuwse bestek van de Gasthuiskapel te 's-Hertogenbosch; Onbekend volksvers uit het midden van de 16e eeuw; De St. Janstros; Over fopglazen en fopkannen i.h.a. en enkele Bergen op Zoomse fopkannen in het bijzonder; Sint Oelbert, een Oosterhoutse martelaar?; Een zaalhuis in Olland; Het Vughtse schependomzegel; Stenen bijl uit de Drunense Duinen; Denen of zwanen in Breda?; Twee buitengaanders vermoord door een teut?; Keltische munten in Noord-Brabant; De laatste gezworene van de Bodem van Elde; Oud Herlaer, het kasteel, de leenhof, de heren en de heerlijkheid; Vuistbijl van eersel; Een laat-middeleeuwse watermolen te Bergeijk; Pallissaden (?) op de grens van de gemeynt en akkergebied in de Kempen; Lag er toch eenbrug over de Dommel in de Romeinse tijd bij Zegenwerp.].
10235: BEEX, G., - Bronzen Randbijl uit Moergestel - Bronzen Hielbijl uit Sint-Oedenrode - Drinkwaterput uit de Romeinse Tijd te Waalre - Spinklosjes - Archeologisch Overzicht van de Gemeenten 's-Hertogenbosch, Engelen en Bokhoven, Rosmalen, en Empel en Meerwijk - Het Bergske te Heerstaaien - Een Urnenveldje te Hoogeloon.
832: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 32 [o.a. Chopper van kwarts in Duizel; Glasvondst te Bergen op Zoom; Honderdste Penning in Son; School in Liempde; Douanepalen in Budel; Kapittel van Sint-Servaas; Servaasvereniging in Brabant; Disselbijl van Herpen; Huis Raveschot te Luijksgestel; Oude maten; Middenpaleolithische schaaf bij Strijbeek; Bato's geest te Eersel; Archeologie Reusel; Honshoornik in Middelrome; Romeinse wegen in Noord-Brabant; Bernheze en de abdij van Berne; Kaarhoven.].
827: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXVII [o.a. Aardewerk uit Best; Monument voor Hein Mandos; Merkwardige vondst in Valkenswaard; Over zeer oude Linden; De windmolens van Mierlo; Het raadsel van Riethoven ontraadseld; Steentijd te Mariahout; Sint-Oedenrode, hoofdplaats van Peelland; Typotius; Beschermde dorpsgezicht Loon; Kapellen van het Brabants Studentengilde van OL Vrouw; Keltische munten in Noord-Brabant; De oude oude bunder; Merklappen; Watermolens van Herlaar; Noord-Brabantse oorlogsveteranen 1813-1815; Een geboorteklokje te Liempde; Bertus van der Zanden.].
39858: BEEX, H. E.A., - Drs. W. H.Th. Knippenberg.
10286: BEEX, G, - Onderzoek van de Grafheuvels te Weelde.
28302: BEEX, H., - Sprekende Stilte. Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
10199: BEEX, G., - Archeologisch Overzicht van de Gemeente Nuenen.
865: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXVIII [o.a. Over de Cuykse amastal en enkele Cuykse leenverhoudingen in de Middeleeuwen; Het lied van de Oirschotse non; Het 15e eeuwse bestek van de Gasthuiskapel te 's-Hertogenbosch; Onbekend volksvers uit het midden van de 16e eeuw; De St. Janstros; Over fopglazen en fopkannen i.h.a. en enkele Bergen op Zoomse fopkannen in het bijzonder; Sint Oelbert, een Oosterhoutse martelaar?; Een zaalhuis in Olland; Het Vughtse schependomzegel; Stenen bijl uit de Drunense Duinen; Denen of zwanen in Breda?; Twee buitengaanders vermoord door een teut?; Keltische munten in Noord-Brabant; De laatste gezworene van de Bodem van Elde; Oud Herlaer, het kasteel, de leenhof, de heren en de heerlijkheid; Vuistbijl van eersel; Een laat-middeleeuwse watermolen te Bergeijk; Pallissaden (?) op de grens van de gemeynt en akkergebied in de Kempen; Lag er toch eenbrug over de Dommel in de Romeinse tijd bij Zegenwerp. ].
10172: BEEX, G., - Toelichting bij de Tentoonstelling. De Prehistorie van Zuid-Nederland.
830: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 30 [o.a. Federmesser-nederzetting in Oostelbeers; Archeologie Oosterhout; Administratie Heren van Helmond van de grond- en gewincijnsen in Helmond en Peelland, cira 1320- circa 1850; Petrus Scipken; Midden-Paleolithische schaaf van de Achelse kluis; Acheuléen vuistbijl uit Overloon; Wapens op schilderijen Jeroen Bosch; Oudste windmolens in Nederland; Elisabeth van Best; Het ossenboek; Merovingische hagiografie; Dorpen in Brabant; Beeldenfabriekjes; Oude Maten; Kadasterkaarten uit 1809; Windmolens in het Land van Breda; Windmolens in de Meierij; Peter van Middegael, rentmeester van Herlaer; Mansio van Peter Pels; Volmolen van Herlaar; Het hertogelijk cijnsboek van de Meierij uit 1340; Windmolen van Lith.].
20270: BEEX, G. E.A., - Duizel Eersel Steensel, Volksleven en Verleden deel 1..
831: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 31 [o.a. Romeinen langs de Maas in Lith en Kessel; Hein Mandos; St. Antonius met het Varken; Over Vollen en Volmolens in Brabant; 14e eeuwse molen te Lommel; prof. dr. W. Glasbergen, 1923-1979; Schaapstal Gruithuishoeve te Gemert; Vestiging Duitse Orde te Gemert; De Konijnen-warande te Herlaar; De Heerlijkheid, de kerk en de Maasdijk van Alem. Tjongernederzettingen in de Drunense duinen; Waterschapsgeschiedenis van 's-Hertogenbosch. ].
28304: BEEX, H., - Gids voor de Sint Jan.
833: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 33 [o.a. o.a. Bibliografie van Arjen Kakebeeke; Gouden Bruiloft te Borgvliet; Begrenzing West-Brabant; Monumentale orgels in Noord-Brabant; Turnhoutse beeldhouwers Hendrik Peeters-Divoort en Josephus J.C. Marijnen; Vergaderlokaal van de Sociëteit Concordia te Eindhoven; Migratie in Den Dungen 1715-1810; De Hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud; Middelrode; Eindhovense Ambachtsgilde van St. Michael in 1638; Oerparochie in de Kempen; Wat voor voeten heeft een molensteen.].
27042: BEEX, H., - Vertellingen uit het Mirakelboek.
829: BEEX, G.A.C. E.A., - Brabants Heem. Jaargang 29. [o.a. Ahrenburgcultuur in Someren; Abouariet; Bescherminhg akkerdorppleinen in Nuenen; Merovingische Hagiografie; Tabaksteelt in Vught; Ex-voto te Aarle; Waterschapsgeschiedenis van 's-Hertogenbosch; Oudste Leenboek van Brabant; Protocollen van Eersel; Poorterschap van Gemert; Keltische munten in Brabant; Windmolens in Hilvarenbeek; Waalwijk en Remonstranten; Moord- en ongelukskruisen in Brabant; Keuren breuken in de Heerlijkheid van Herlaar; Oud Herlaar; oude graanmaten in de Meierij; Erfdeling Willemke Meulenbroek Den Dungen; Pesthuis bij Geertruidenberg? ].
71514: BEGHEYN S.J., PAUL, - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse Boekverkoper uit de zeventiende Eeuw. Met een Uitgave van zijn Correspondentie uit de Jaren 1634-1644..
32116: BEHAULT DE DORNON, ARMAND DE, - Une Coupe de 1660 de la Corporation des Brasseurs de Bruxelles.
74058: BEIJEN, MR. J.W., - De Wet houdende nadere Voorziening in verband met de tenuitvoerlegging van de Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923) (Wet van 20 Mei 1922, Staatsblad No. 361).
74057: BEIJEN, MR. J.W., - De Wet tot Verruiming van het Plaatselijk Belastinggebied (Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923).
65955: BEIJEN, MR. J.W., - De Wet tot Verruiming van het Plaatselijk Belastinggebied (Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923). Supplement: De Wet houdende nadere Voorziening in verband met de tenuitvoerlegging van de Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923) (Wet van 20 Mei 1922, Staatsblad No. 361).
66370: BEIJER, G. ; J.J. OUDEGEEST EN T. VAN DEN BRINK, - Some Aspects of Migration in the Netherlands & Some quantitative Aspects of Future Population Development in the Netherlands.
72060: BEIJER, WIEL, - Liberation of the Netherlands. Anniversary Special 1945-1990. D-Day in South Limburg.
75112: BEIJERING, MARJAN, - Moordlied Drenthe. In het Spoor van Herinneringen.
39301: BEIJERS, HENK E.A., - Veldnamen als historische Bron. Een Handleiding voor methodisch Onderzoek.
198623: BEIJERS, GERARD, - Milheezer Boys 60 Jaar 1941 - 2001..
20610: BEIJK, CECILE E.A. (RED.), - Academisch Genootschap Eindhoven 1945 - 1995..
75907: BEKEMAN, IR. M , C.H. HERWEYER, - Schapenteelt en Schapeziekten.
74353: BEKERS, J. E.A., - Miscellanea Archivistica XVII..
29787: BEKERS, JOZEF, - Inventaris van het Archief van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
28314: BEKKER, WIM DE E.A., - Sint Jan. Een Openbaring. Een verrassende Kijk op de Bossche Kathedraal.
19474: BEKKERS, CORRIE E.A., - 'Oud is Springlevend' Lustrum Roois Cultureel Erfgoed 2003-2013..
28972: BEKKERS, K. ; KAPELAAN H. HART BOXTEL; RECTOR R.K. LANDBOUWSCHOOL BOXTEL, - R.K. Godsdienstleer.
13557: BEKKERS, MGR. W.M., - God dienen in het nieuwe Leven van de Geest.
13581: BEKKERS, MGR. W.M., - Gods Volk Onderweg.
43763: BEKMAN, BERNARD, - Christelijk Erfgoed langs 's Heren Wegen in Nederland.
20787: BEKOOY, GUUS, - Philips Honderd 1891-1991..
36809: BEKS, MAARTEN; TON SIPMAN, - Een Harnas met een zachte Voering. Wandkleden en andere Kunstwerken in het Provinciehuis van Noord-Brabant.
19998: BEKX, A.J.C. E.A., - Mierlo beleeft zijn Herinneringen.
78430: BELDER, J. DE E.A., - Sociale mobiliteit en sociale Structuren in Vlaanderen en Brabant van de late Middeleeuwen tot de 20e eeuw..
28106: BELDER, A. DE ; HUYBRECHS, - Kunst in de St. Caroluskerk te Antwerpen.
39178: BELEMANS, LIC. R. EN DR. J. GOOSSENS, - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Inleiding Klankgeografie van de Brabantse Dialecten.
75968: BELÊMME, A., - Poules et Poulets.
108429: BELGERS, H., - Om de Dommel.
66594: BELINFANTE, IR. H.J. EN MR. P. POST, - Vijf-en- twintig jaren Boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf. 1909-1934..
71423: BELL, A.C. & DR. V. BÖHMERT, - Die Englische Hungerblockade im Weltkrieg 1914-15..
40816: BELLEY, ÉVÊCHÉ DE, - Un Saint Prêtre, ou Notice historique sur la Vie, les Miracles et les Travaux apostoliques du vénérable Curé d'Ars.
78324: M.W. DU TOUR VAN BELLINCHAVE, - Geschiedenis der Regtsmagt van Gedeputeerde Staten hier te Lande sedert 1581 tot op onzen Tijd.
67361: BELONJE, MR. J. E.A., - Hollandse Studiën 3..
41181: BELPAIRE, M.E., - Christen Ideaal gevolgd van Liefderozen geplukt in de Legende der Heilige Elizabeth.
75929: BELT, J.B.M. VAN DEN, - Kippen houden.
66383: BELTMAN, IR. J.H. E.A., - Een Onderzoek naar de Veranderingen van de Grondwaterstand in de Duinen in de Gemeente Schoorl.
22867: BELTMAN, MYRIAM ; HERMAN JAN VAN CUIJK, RON FIERST VAN WIJNANDSBERGEN, - Kastelen Kerken Kapellen Kloosters in de Gemeente Boxmeer. Een historisch Overzicht van de wereldlijk en kerkelijke Bouwwerken.
40469: BELVIANES, MARCEL, - The Madonna in Painting.
28107: YVETTE VANDEN BEMDEN E.A., - Corpus Vitrearum. Carton de Vitraux du VIIe Siècle. La Cathedrale Saint-Michel, Bruxelles.
27263: BEMMEL, EUGÈNE VAN, - Dom Placide. Mémoires du dernier Moine de l'Abbaye de Villers recueillis et publiés par Eugène Van Bemmel.
67272: BENARD, CHERYL E.A., - Laat die Mannen toch met Rust.
78679: BENDEGEM, JEAN PAUL VAN, - Wijs, Grijs & Puber - Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame Senior.
41881: BENEDICTINESSEN, - Polen en Drie Eeuwen Benedictinessen van het Heilig Sacrament.
36064: BENOIT, PETER EN JAN VAN BEERS, - De Oorlog.
241928: BENSCHOP, ALBERT EN TON KEE, - De Bedrijfsbezetting bij Enka - Breda. Analyse van de Aktiviteiten van de Vakbonden.
75367: ROBERT HUGH BENSON, - Laat de Kinderen tot mij komen.
71096: BENVENIETO, R., - Romeinsche Correspondentie over het Conflict tusschen den Apostolischen Vicaris en de Jezuiten in de Hollandsche Missie.
71446: BERBER, PROF. DR. FRIEDRICH, - Europäische Politik 1933-1938 im Spiegel der Prager Akten.
30463: BERCHEM, RENE VAN, - Les premiers Seigneurs de Berchem.
40486: BERCKHOUDT, JOOST VAN DEN, - De Madonna van Brugge.
65560: BERDEN, MARTIN, - De Voorgeschiedenis van den Wereldoorlog volgens Engelsche Lezing.
76450: BERENDSEN, ANNE E.A., - Fliesen. Eine Kulturgeschichte der Wand- und Bodenfliesen von der Antike bis zur Gegenwart.
29575: BERENTS, P.C.M., - Inventaris van het Archief van het Burgerlijk Armbestuur der Gemeente Uden 1930-1964..
64918: BERESTEIJN, M.H. VAN, - Getijkrommen van Plaatsen aan de Nederlandsche Kust en Benedenrivieren.
75821: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN & A.J. VAN DER TANG, - Genealogisch Repertorium A - L & M - Z. & Supplement 1970-1984 & Supplement 1985-1989 & Supplement 1990-1994..
67620: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN, - Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschildere Ramen in het Koor en het Transept.
70073: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN, - Genealogisch Repertorium.
69589: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN, - Genealogisch Repertorium.
76819: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN & A.J. VAN DER TANG, - Genealogisch Repertorium Supplement 1985-1989..
75817: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN, - Genealogisch Repertorium A - L & M - Z..
75255: BERG, DR. P.W.J. VAN DEN, - Het Karakter der Plattelandssamenleving.
122006: BERG, PROF. DRS. G.J. VAN DEN E.A., - 's-Hertogenbosch. Een Integraal Binnenstadsbeleid.
22822: BERG, W.F.J. VAN DEN, - Tussen komen en gaan 1965-1985. Een Ambtsperiode in de Gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, Stevensbeek en Westerbeek.
291402: BERG-VAN SAMBEEK, TOOS VAN DEN E.A., - Schepenbankarchief Oploo 1691-1810..
121953: BERG, AD VAN DEN E.A., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving. Eindexamen-Catalogus 1982..
1026: BERG, DR. H.A.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 22-23. 2005-2006 [o.a. De prijzige koepelkerken van Carl Weber (1820-19080 in Noord-Brabant; Godsvruchtige West-Brabantse herders en hun kudde; Priesters en het veranderend kindertal van de Brabantse katholieken; Zondaressen in mouwloze japonnen; Eigenzinnigheid in de Katholieke Vrouwenbeweging; Geschiedenis van het Sint Theresialyceum voor Meisjes te Tilburg; De Tol van Venloon en het gezag in de regio Drunen-Dongen omstreeks 1230.].
66655: BERG, J.H.G. VAN DEN, - Openbare en niet openbare Wegen.
15387: BERG, PIET VAN DEN EN HENK VAN DRIEL, - Militairen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 1945-1962..
1027: BERG, DR. H.A.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 24. 2007. [o.a. Onderzoek naar de locatie en specifieke kenmerken van verdronken nederzettingen en structuren in West-Brabant; Bossche stadsfinanciën; Brabantsisering van Haarlem; Leefbaarheid van kleine kernen ].
22850: BERG, W.F.J. VAN DEN, - Facetten van een Brabantse Gemeente. Wetenswaardigheden over Oploo, St. Anthonis, Ledeacker, Stevensbeek en Westerbeek.
67754: BERG, BENGT, - Die letzten Adler.
74061: BERG, DR. C. VAN DEN EN MR. H.J.D. REVERS, - De financieele Verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten.
74062: BERG, DR. C. VAN DEN EN MR. H.J.D. REVERS, - Wet tot Herziening van de financieele Verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten met Uitvoeringsvoorschriften.
168041: BERG, HENNIE VAN DEN E.A., - 100 Verhalen van de Looierij. KVL Oisterwijk.
69387: BERGAMO, CAJETANUS VAN, - Ootmoedigheyd des Herte, afgebeeld in Gepeyzen en Affectien om dezelve Werkstellig te maeken.
12651: BERGEN, WIM VAN E.A. ., - Bossche Stadsuitbreidingen 1880-1980..
126511: BERGEN, WIM VAN E.A., - Bossche Stadsuitbreidingen 1880-1980..
17141: BERGER, H.H. E.A., - Tussentijds. Theologische Faculteit te Tilburg. Bundel Opstellen bij gelegenheid van haar Erkenning.
77897: BERGEVOET, MARTIN, - Bibliografie Tweestromenland. Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984..
70428: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN, - 's Gravenhaagse Bijzonderheden. Deel I en II..
70602: BERGH, MR. L. PH. C. VAN DEN, - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie. Naar de Bronnen bewerkt.
339181: BERGH, E. VAN DEN, - Postele op ter Heyden.
35124: BERGH, E. VAN DE. PASTOOR VAN POSTEL, - Klokkebeien. Geen rijker Kroon dan eigen Schoon.
39357: VAN DEN BERGH, JAN, - De Sint-Sebastiaansgilde van 's-Gravenwezel. Een Bijdrage tot de Geschiedenis van het Volksleven in de Kempen.
77842: BERGH O. PRAEM., E. VAN DEN, - Uit een Priesterleven. A. Baud’Huin 1887-1932..
272739: BERGH, E. VAN DE, - Postel (1140-1940) Geen rijker Kroon dan eigen schoon.
35907: BERGH O. PRAEM., E. VAN DE, - Bloedige Kerstmis. Kempisch Drama in Drie Bedrijven.
38487: BERGH, H.G. VAN DEN E.A., - Tentoonstelling Museum De Vier Quartieren 1976-1991..
35281: E. VAN DE BERGH O. PRAEM, PASTOOR VAN POSTEL, - Als Gij naar de Vogels luistert.
35280: E. VAN DE BERGH O. PRAEM, PASTOOR VAN POSTEL, - Beiaardklokjes.
352801: E. VAN DE BERGH O. PRAEM, PASTOOR VAN POSTEL, - Beiaardklokjes.
77844: BERGH O. PRAEM., E. VAN DEN, - Zelfvorming.
9511: BERGHE, OSWALD VAN DEN, - Jean le Victorieux Duc de Brabant. Étude historique.
71740: VAN DEN BERGHE, JAN, - Het intieme Dagboek van een Koningshuis. Roman van een Dynastie.
32400: BERGHE, G. VANDEN E.A., - Anderlecht. Histoire, Art, Archeologie, Folklore.
324001: BERGHE, G. VANDEN, - Anderlecht. Histoire, Art, Archeologie, Folklore.
18633: BERGHUIS, HANS, - Krijtlijnen van een Stad.
12483: BERGKAMP, N., - 150 Jaar Nut. Den Bosch maakt de Balans op.
21485: BERGMAN-BIJNEN, EMMY E.A., - Twi Kerre Elluf Jaren Carnavalsvereniging 't Vèrreke in Veldhoven 1961-1983..
67549: BERGMANN, ULRIKE, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1986/1987. Das Chorgestühl des Kölner Domes. Band 1 & 2..
31612: ANTON BERGMANN, - Geschiedenis der Stad Lier.
74015: BERGMANS, J., - De Practijk der Pensioenwet voor Besturen van Scholen en Onderwijzers.
71284: BERGMANS, HENRI, - Vraagstukken der Handelspolitiek. Ordening, geen Ongebondenheid. Hulp in Nood.
16830: BERGMANS, JOHN, - Schoon Oisterwijk.
16858: BERGMANS, JOHN, - Schoon Oisterwijk.
205932: BERGMEESTER, ERIC EN JURGEN SLOOTS, - Slimboek De Groote Heide. Brainport natuurlijk!.
384559: BERGVELT, ELLINOOR, - J.A. Knip 1777-1847..
384558: BERGVELT, ELLINOOR, - J.A. Knip 1777-1847..
24641: BERKEL, TH. L. VAN, - Etten-Leur. Sociaal-Economische Verkenning van een Ruilverkavelingsgebied tussen Breda en Roosendaal.
243823: BERKEL, TH.L. VAN, - Alphen en Riel. Sociaal-economische Verkenning van een Ruilverkavelingsgebied te Zuiden van Tilburg.
256755: BERKEL, TH.L. VAN, - De Land- en Tuinbouw in de Gemeente Rucphen. Agrarisch-planologische Verkenning.
256756: BERKEL, TH.L. VAN, - Nispen-Schijf. Sociaal-economische Verkenning van een Ruilverkavelingsgebied te Zuiden van Roosendaal.
72242: BERKEL, ING. C.P. E.A, - Management en Medezeggenschap. Handleiding voor Ondernemers, Bestuurders, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en OR-Leden.
69033: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. J.W., - De Pelgrimstocht der Menschheid. Geïllustreerde Wereldgeschiedenis van de Oudste Tijden tot op Heden.
16884: BERKELMANS, MR. G., - Oisterwijk Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
16875: BERKELMANS, MR. G., - Oisterwijk, Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
1228: BERKELMANS, MR. G. E.A., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 28 [o.a. Schepenen in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1571-1572; Enkele zerken te Oudenbosch; Inwoners van Heeze anno 1602; Quohier van de tiende penning te Made, 1544; 1553 (1558); De naam Van Liempt; Kwartierstaat van pater Sebastianus van Nuenen o.s.a.; Vughtse persoonsnamen in 1562; Zegers te Nistelrode; Vervormd gedenkteken te Vught; De Leeuwen van Den Bosch en van Eindhoven; Familie Van de Pol; R.K. Doopboek van Geldrop 1591-1598; Archieven van de godshuizen te 's-Hertogenbosch; De eerste zeven generaties van de familie Snellen te Breda, 1450-1650; Het ambacht van de varkens bezien in Stad en Meierij.... een raadsel?; De Wydenkellers van Spreeuwenburg te Vught; Spapen is de zoon van de Paap; Bossche familie Donquers; Tovenaressen gevangen in Mierlo. ].
1231: BERKELMANS, MR. G. E.A., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 31 [o.a. Een familie Aarts; Robben uit Leynen alias van den Plas vooral te Udenhout; Tempelaar; Naasting van Pas Bogard te Sint-Oedenrode; Bossche uurwerkmakers; klokken en horloges in de 16de - 17e eeuw; De goirlese taken van de Familie Van de Pol; Mr. Thomas de Jeger, notaris te Berlicum en 's-Hertogenbosch; Genealogie van de Familie Van Heeswijk 1630-1905; Van de Voort te Haaren; Roosendaalse families 1. Elst, Elsten; Fundatie van mr. Peter Everarts van Heeze. De families Raessens en Melchiors; Twee eeuwen familie Oprins(-en), O'Prinsen en Prince; nakomelingen van Laureijs Andries Jan Oomen; De Groot; Gebrandschilderd venster in de Oude Kerk van Berlicum; Brabantse geslacht Stakenburg.].
1233: BERKELMANS, MR. G. E.A., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 33 [o.a. Van der Leemputten, regentengeslacht uit 's-Hertogenbosch; Familie Reijnders en vanaf 1748 ook genaamd Wellens, Berghem-Oss-Geffen en 's-Hertogenbosch; Middegaels te Hilvarenbeek; Familie Raessen uit 's-Hertogenbosch; Van Dijck Ned. Indië; Zeven generaties Van Dijck; Mr. Thomas de Jeger; De oudste vijf generaties Caveleer -Cavelaers - Kavelaars. Van ca. 1540 tot ca. 1700 Hoge Zwaluwe, Terheijden; Zevenbergen; Landloperij in Midden-Brabant; Cleverens; Momboirrekeningen te Esch; Wolfs in Midden-Brabant; Loon op Zand Cornelis Licheert (alias Lighthart), een onbekende hulppastoor; Van Meel = Van Meerle, een genealogie; Het wapen De Quay; Cornelis Soffers en zijn drie vrouwen; Twee eeuwen familie Oprins(-en), O'Prinsen en Prince. ].
1232: BERKELMANS, MR. G. E.A., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 32 [o.a. Arme, miserabele en impotente Bosschenaars; Robben uit Leynen alias van den Plas vooral te Udenhout; Wapen van Hoogwaardig Heer A.T. Baeten, nieuwe abt van de Norbertijnenabdij van Berne; Avonter te Made; Twee families Heestermans in de Heerlijkheid Tilburg; Genealogie van een familie Hens, voorgeslacht van Henricus Antonius Gerardus Hens (1905-1977); Alvers, Alphers, Halvers; Genealogie Poots - Gastel bij Budel, geslacht van landbouwers; Leenhoven in het Land van Heusden en Altena; Eden van voogden in het schepenprotocol van Tilburg; De familie Ooms te Mierlo-Eindhoven-Gestel-Aalst-Valkenswaard (1473-1795); Van Hogerlinden Schepenen van Helmond in de 14de eeuw. ].
1229: BERKELMANS, MR. G. E.A., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 29 [o.a Tempelaar; Meierijse lotelingen in Franse krijgsdienst; De zaak Elysabeth Goyaert Willems contra Laurens van den Brekel; Het Zesgehuchtense geslacht Gabriels; Afstammelingen te Baardwijk van Jan Croll, schout van Doeveren; Spapen is de zoon van de Paap; Een derde familie Krol te Baardwijk; Het ambacht van de varkens bezien in Stad en Meierij....geen volledig raadsel meer; Afstammelingen van Jacob Hendrick Jacobs van de Voort uit Haaren; Genealogie Van Meel; Zegers te Nistelrode; Kwartierstaat van de kindren van het gouden echtpaar Siemons-Oomens; Heer Goyart van os; Heren van Honsoirde; De familie Van der Kreek.].
74788: BERKENFELDER, DRS. F.C., - Inventaris van het tot 1965 in het Deventer gemeentelijke Archiefdepot binnengekomen Familie Archieven 1391 - 1845..
76832: BERKENVELDER, DRS. F.C., - Zo was Zwolle rond 1900..
76376: BERKENVELDER, DRS. F.C., - Maandrekening van Zwolle 1407..
18681: BERKERS, F. E.A., - Kienaw 1962-1995. 33 Jaar Keiebijters Carnaval in Helmond.
38202: BERKERS, HENK, - Brabantse Wijsheden.
78016: BERKERS, ERIC E.A., - Een Eeuw ijveren voor ‘de kleine Nijveren’. Een verkennend Essay over Innovaties in het MKB en de Rol van de Overheid en intermediaire Organisaties in de Twintigste Eeuw.
21525: BERKERS, WIM E.A., - Wilhelminadorp tussen Bata en Best. Geschiedenis tot 1960..
19955: BERKERS, H., - Asten in oude Ansichten.
198647: BERKERS, HENK ; JAN VAN LIESHOUT, - Klokkendorp in Beeld. Asten over de Grens van Twee Eeuwen.
75583: BERKHOF, ASTER, - Vlaanderen anders bekeken.
121949: BERKOM, JAN VAN E.A., - Zo viert Den Bosch z'n achthonderdste Verjaarjaar.
15664: BERKOM, R. VAN, - Nistelrode. Zeven Eeuwen Parochie 150 Jaar Waterstaatskerk.
76963: BERKUM O.S.B., DR. AUG. VAN, - Van het charismatische naar het ambtelijke Bisschopstype. Onderscheiden Visies op de Combinatie Episkopaat-Monnikschap in de 8ste Eeuw.
78378: BERLEKOM, HUBERT PHILIPPUS BERDENIS VAN , GEBOREN TE HEERLEN, - Het Onderhoud van Gemeentewerken door de Gemeente.
41400: BERLIER, PATRICK, - La Chartreuse de Sainte-Croix.
276881: BERLIÈRE, DOM U. E.A., - Monasticon Belge. Tome IV Province de Brabant. Volume I. [Abbaye d'Affligem à Hekelgem; Abbaye de Vlierbeek à Kessel-Lo; Prieuré de Basse-Wavre à Wavre; Prieuré de Hamme à Hamme-Mille; Prévôte de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles; Abbaye des Dames Anglaises à Bruxelles; Abbaye de Forest; Abbaye de Grand-Bigard; Abbaye de Kortenberg; Abbaye de Nivelles; Prieré de Petit-Bigard à Leeuw-Saint-Pierre ].
27688: BERLIÈRE, DOM U. E.A., - Monasticon Belge. Tome IV Province de Brabant. Volume I, II, III, IV, V, VI.
77034: BERLIJN, DRS. GERARD, - Wereldtentoonstellingen.
11389: BERM, ENGEL, - Kroniek van een Oudendijker.
11205: BERNAERTS, GERARD, - De Kempische Heide Bodemgemeenschap. I Heideflora.
41084: BERNARDO, ANTONIO, - Lourdes Gisteren en Vandaag.
75219: BERNET KEMPERS, A.J., - Om een Struik die Palm werd.
69398: BERNET KEMPERS, A.J., - Oliemolens.
43051: BERNEX, JULES, - Saint-Denis a Travers les Siècles.
69536: BERNIÈRES, LOUIS DE, - Kapiteins Corelli's Mandoline.
40846: BERNOVILLE, GAËTAN, - Rose Virginie Pelletier.
39241: BERNS, J.B., - Namen voor Ziekten van het Vee. Een dialectografisch Onderzoek in het Gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
73950: BERNS, MR. J.L., - Rechtsbronnen der Stad Harderwijk.
392411: BERNS, J.B., - Namen voor Ziekten van het Vee. Een dialectografisch Onderzoek in het Gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
39243: BERNS, J. E.A., - Brabantse Spot- en Schertswoorden.
29759: BERNSEN, MR. H.J., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Ruigenhil (1571-1846).
29760: BERNSEN, MR. H.J., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Ruigenhil (1571-1846).
40568: BERTELOOT, AMAND, - Sint Bartholomeus in Maastricht.
18717: IGNAS BERTELS, - Emmastraat 5..
355004: BERTELS, IGNAS, - Veertien Verhalen uit de Praktijk van een Brabantse Dierenarts.
78115: BERTEN, D., - Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand. Tome VIII. Coutume de Vieuxbourg de Gand.
71494: BERTLING, PROF. MR. C.T. E.A., - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Reeks, Deel LXV. 1948..
27143: BERTRAND, M.L., - Onze Lieve Vrouw van Den Bosch.
32485: BERTRAND, LOUIS, - La Naissance d'une Ville Schaerbeek depuis cinquante Ans 1860-1910..
32475: BERTRAND, LOUIS, - Schaerbeek pendant la Guerre 1914-1918..
35800: BERTRAND, COR E.A., - Antoon Coolen. Kind van ons Volk 1897-1997..
40761: BERTRAND, LOUIS, - Sint Augustinus.
40634: BERTRANT, LOUIS, - Saint Augustin.
30125: BERTRIJN, GEERAARD, - Chronijck der Stadt Antwerpen.
69846: BERVOETS, J.A.A., - Inventaris van het Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918. Deel 1 en 2..
75598: BESCHUYT, DIRK, - Koken onder de Toren Deel 1. Een kookboek voor de Amateur Gastronoom.
75599: BESCHUYT, DIRK, - Koken onder de Toren Deel 2. Een kookboek voor de Amateur Gastronoom.
7510: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merckenswaert. Valkenswaard.
7509: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merckenswaert. Valkenswaard.
10948: BESSELAAR, J.H., - Elseviers Reisgidsen. Noord-Brabant en Limburg.
21362: BESSELAAR, CHRIST VAN DEN E.A., - Blijf immer aan Uw Vaandel trouw... 125 Jaar Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid Valkenswaard.
21324: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merkenswaert. Jaarboek 1997..
10716: BESSELAAR, CHRIST VAN DEN, - Valkenswaard 1794-1994. 200 Jaar Familie Van den Besselaar.
7508: BESSELAAR, C.J.A.M. VAN DEN E.A., - Merckenswaert. Valkenswaard.
6602: BESSEMANS, L. E.A. (RED.), - Arca Lovaniensis Artes atque Historiae reserans Documenta. Jaarboek 15-16. 1986-1987..
9743: PROVINCIAAL BESTUUR, - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1815..
9742: PROVINCIAAL BESTUUR, - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
10348: PROVINCIAAL BESTUUR, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
96112: PROVINCIAAL BESTUUR, - Het Agrarisch Welvaartsplan voor Noord-Brabant.
66372: BESTUUR, - Handelingen van het XXXIIe Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te Eindhoven op 27, 28 en 29 maart 1951..
295235: BETERAMS, DR. F.G.C., - Inventaris van de Archieven van het Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding Provincie Antwerpen.
74450: BETH, J.C., - Handboek voor den Gemeente-Ontvanger.
69158: BETOUW, JOH. IN DE, - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nijmegen.
69157: BETOUW, JOH. IN DE, - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nijmegen.
39275: BEUGHEM, DR. A.E. VAN, - Bijdrage tot de Studie van het Geslacht der zelfstandige Naamwoorden in de Zuidnederlandsche Dialecten.
35811: BEUKEN, DR. W.H., - Ruusbroec en de Middeleeuwse Mystiek.
45038: BEUKER, KLAAS, - Titus Brandsma.
38204: BEUL, DANIEL DE, - Bazen en Knechten in Zei- en andere Volksspreuken.
38205: BEUL, DANIEL DE, - Adam en Eva in Zei- en andere Volksspreuken.
73962: BEUMERS, ERNA E.A., - Kings of Africa. Paleiskunst uit de koninkrijken van Centraal Afrika. Collectie Museum für Völkerkunde Berlin.
75701: BEUNEN, ANNEMARIE EN TJEERD SCHIPHOF, - Juridische Wegwijzer. Archieven en Musea Online.
22821: BEURDEN, A.F. VAN, - Boxmeer rond de Eeuwwisseling.
137241: BEURDEN, CHRIS VAN ; HARRIE MAAS E.A., - Gedragen door Mensen. De Betrokkenheid van Dungenaren met hun Kerk.
71717: BEURDEN, DR. J. VAN E.A., - Praeadviezen. De Taak van den Wetgever in den tegenwoordigen Tijd ten aanzien van de Verhouding tusschen Werkgever en Werknemer in het Bedrijfsleven.
67169: BEURDEN, JOS VAN, - Bangladesh.
10766: BEURDEN, A.F. VAN, - Geschiedenis van het Noordbrabantsche Geslacht Cnipscheer of Knipscheer.
73810: BEURSKENS, HUB E.A., - Rond de Toren, uit de Geschiedenis van Heel, van Catualium.
74410: BEUSEKOM, DR. IR. H.G. VAN, - Woningvoorziening in een nieuwen Tijd.
66006: BEUSEKOM, DR. IR. H.G. VAN, - Woningbouw. Problemen en Perspectieven.
71913: BEVAART, DR. W., - Kort maar krachtig. Een Geschidenis van het OCOSD en het OCO 1974-1996..
98428: BEVELANDER, DR. W., - De Plaats van de Ballistiek temidden van de Wiskunde en de Natuurwetenschappen.
17030: BEVER, C. DE E.A., - Het Gevallenen- en Bevrijdingsmonument Vught.
36223: BEVER, LEO DE EN PETER THOBEN, - De Bever Architecten 1898-1998..
165113: BEVERS, KEES E.A., - Eene niet te scheiden Eenheid.
39054: BEVERS, DR. A.M. E.A., - Toekomst voor Cultuur / Cultuur voor de Toekomst.
37223: BEVERS, AD (TEKST) MARTIEN COPPENS (FOTO'S), - Samen Bouwen. Twintig Jaren Wilma Weert 1939-1959..
35172: BEVERSLUIS, MARTIEN ; ANTON VAN DUINKERKEN, - Anton van Duinkerken Bloemlezing uit zijn Gedichten.
10863: BEVERSLUIS, MARTIEN, - De Brug die Noord en Zuid vereent.
35951: BEVERSLUIS, MARTIEN, - De Dans met de Schaduw.
36459: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 12: Inventarisatie Gemeente Vught.
36454: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 8: Inventarisatie Gemeente Schijndel.
36451: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 5: Inventarisatie Gemeente Loon op Zand.
36447: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 1: Inventarisatie Gemeente Best.
36446: BEVORT, FRITS E.A., - Karakteristieke Schuren in de Meierij 'Een vergeten Erfgoed'.
36455: BEVORT, FRITS, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 9: Inventarisatie Gemeente Sint-Michielsgestel.
36460: BEVORT, FRITS E.A., - Karakteristieke Schuren in de Meierij 'Een vergeten Erfgoed'. Inventarisaties Gemeenten 1 t/m 12. Best, Boxtel, Haaren, Heusden, Loon op Zand, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Vught.
70958: BEYAERT, MARC, - Opkomst en Bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
71131: BEYER, GUNILLA E.A., - Timmer aan minder Klimaatverandering: Gebruik Hout!.
6678156: BEYERLE, FRANS, - Germanenrechte Texte und Übersetzungen Band 10 Gesetze der Burgunden.
170838: BEZEM, JEROEN EN MICHEL JEHAE, - Schoon genoeg? 16 Jaar Milieucafé Tilburg.
78320: BEZEMER, MR. W., - Oude Rechten van Steenbergen.
99278: BEZEMER, MR. W., - De acquisitieve Verjaring van Renten in het Oud-Brabantsch Recht.
70620: BEZOOIJEN, R.A.M.G. VAN, - Characteristics and Recognizability of vocal Expressions of Emotion..
67072: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, - Bibliografie van in Nederland verschenen officiële en semi-officiële Uitgaven. Deel XXIV 1957 t/m Deel LIX 1987..
67220: BICKER CAARTEN, A., - Middeleeuwse Watermolens in Hollands Polderland 1407/'08 - rondom 1500..
67534: BIEBUSCH, WERNER, - Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854..
355124: BIEMANS, JOHAN E.A., - Verhalen rond de Heksenboom.
27972: BIEMANS, JOHAN, - Rijthovens Kerkboek.
95578: BIEMANS, IR. J.M., - Brabantse Boeren van de Toekomst. Deel II Beloning van meewerkende Zoons en de toekomstige Bedrijfsovername.
35220: BIEMANS, JOHAN, - Deugnietjes & Vergeetmenietjes - De Koekendief & De Kiekoek.
38201: BIEMANS, JOHAN, - Over Bij wijze van sprèke gesproken. Deel III..
28916: BIEMANS, JOHAN, - Wonder boven Wonder.
33950: BIEMANS, JOHAN, - De Krausweg - De Kruisweg.
95581: BIEMANS, IR. J.M., - Het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Provincie Noordbrabant.
35682: BIEMANS, JOHAN, - Brabantse Humor op Klompen.
21647: BIEMANS, JOHAN, - Vliegramp in Westerhoven.
21418: BIEMANS, JOHAN, - Kroniek van St. Joseph. 100 Jaar Ouderenzorg in Bergeijk 1897-1997..
39038: BIEMANS, JOHAN E.A., - Eicha Museum Bergeijk.
21443: BIEMANS, JOHAN, - Bergeijk. De Weebosch. Parochie Sint Gerardus Majella 1907-2007..
23112: BIEMANS, IR. J.M. ; C.M. VAN ELK EN IR. B.M. KAMPHUIS, - De Land- en Tuinbouw in de Gemeente Gemert.
21406: BIEMANS, JOHAN, - Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 't Hermenieke van Bergeijk.
21408: BIEMANS, JOHAN, - Bergeijk Diamant in Kempenland. 35 Jaar Gemeenschapswerk 1958-1993..
35718: BIEMANS, JOHAN, - Spokerijen in de Kempen.
38209: BIEMANS, JOHAN, - Over Bij Wijze van Sprèke Gesproken. Deel II..
21645: BIEMANS, JAC E.A., - 50 Jaar Bevrijd.
21434: BIEMANS, JOHAN & MARTIN BRIL, - Bergeijk. Portret van het Vereningsleven in een Brabants Dorp.
21430: BIEMANS, J.H.C. & F.A.J. VAN GEMERT, - Bergeijk in oude Ansichten.
95579: BIEMANS, IR. J.M., - Brabantse Boeren van de Toekomst. Deel I De Opvolgers over het Boerenberoep.
35284: BIERENS, PIET, - Oplawaai Gedichten.
78708: MR. J. BIERENS DE HAAN, W.B. REYNEN E.A., - Maatschappij-Belangen. Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 96..
65532: BIERENS DE HAAN, MR. J., - Van oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777-1952..
355184: BIERENS, CORNEL, - Schildpad met Roos en Mes.
9666: BIERKENS, DRS. BAS, - Memoires van Jef Wintermans. Landbouwpionier, Politicus, Journalist. 1877-1955..
201010: BIERKENS, DRS. BAS, - Boter uit de Kempen 1890-1920. Een Zegen voor onze Landbouwers.
65788: BIERVLIET O.S.B., A.T. VAN, - Steenbrugge Geschiedenis van de Abdij en van de Parochie.
39056: BIES, A.H. E.A., - Kunsthandel A.H. Bies Eindhoven. Catalogus Schilderijen uit de Romantische- en Haagse School.
384507: BIES, HENK E.A., - Overzichtstentoonstelling M.J. Bies 70 Jaar.
66602: BIESEN, MR. JAC. W. VAN DEN, - Het Goed Recht van de Stichtingen, de Parochiën en de Kloosters om als Rechtspersonen met volle Recht hier te lande te bestaan gehandhaafd en tegen verkeerde Begrippen en Uitleggingen verdedigd.
65476: BIESEN, MR. JAC. W. VAN DEN, - Belangrijke Testamentaire Quaestien.
26420: BIESHEUVEL, JAN, - Van Instituut tot Regenboog. 150 Jaar Christelijk Onderwijs in Nieuwendijk.
67673: BIEZE, DRS. T.W. E.A., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748.....
70333: BIEZE, DRS. T.W. E.A., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748....,.
30467: BIEZE, J.W., - Een Staatsgrens door de Nederland. Antwerpen.
78615: BIEZE, DRS. T.W. E.A., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748....,.
21520: BIEZEN-HURKMANS, A. E.A., - Anton van Duinkerkencollege 1943-1993..
20271: BIGGELAAR, J. VAN DE E.A., - Elstenaren in Wintelre. November 1944 - Mei 1945..
20046: BIGGELAAR, J. VAN DEN E.A., - Venster op het Verleden. 20 Jaar Heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel.
21076: BIGGELAAR, WIM VAN DEN, - 50 Jaar Vrijwillige Brandweer Oirschot. Het Oirschotse Brandwezen Vroeger en Nu.
21635: BIGGELAAR, KEES VAN DEN ; LOEK VAN DEN HURK, - Omzien in Best.
21455: BIGGELAAR, J. VAN DEN E.A., - De Hooge Dorpen. 700 Jaar Vessem - Wintelre - Knegsel.
21648: BIGGELAAR, J. VAN DEN E.A., - Venster op het Verleden. 20 Jaar Heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel.
21503: BIGGELAAR, C.B.J. VAN DE, - Best in oude Ansichten.
67520: BIJL MZ., A., - Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen.
35527: BIJL, MARTINE EN ANTON PIECK, - Sprookjes van De Efteling.
71493: BIJL, IR. J.G., - Het Grondwater in Rijnland.
78375: BIJLEVELD, CORNELIS GERRIT JAN , GEBOREN TE ZALT-BOMMEL, - Het Rechtsgeding door en tegen de Gemeente.
27456: BIJMA, AD E.A., - Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen 'Manna Absconditum' Breda.
272602: BIJMA, AD E.A, - Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen 'Manna Absconditum' Breda.
241879: BIJMA, AD E.A., - Parkboek. Wilhelminapark 1895-1995 Parel aan den sierlijken Kroon van Breda's Stedemaagd.
21497: BIJNEN, J.F.C.M., - 'De Oude Kerkhof' in d'Ekker te Veldhoven.
27904: BIJNEN, J.F.C.M., - Jubeljaar 1987. St. Jan de Doperkerk Oerle 1912-1987..
27903: BIJNEN, J.F.C.M. EN TH. A. KUIJPERS, - Driekwart Eeuw St. Caeciliakerk Veldhoven 1913-1988..
29170: BIJNEN, M.L. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Parochie Sint Antonius Abt te Terheijden 1633-1979..
27944: BIJNEN, J.F.C.M., - De St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven. Een geschiedkundig Onderzoek.
101518: BIJNEN, JACQ, - Archeologische Verkenning van het Laatmiddeleeuwse Kerkgebouw te Wintelre.
215281: BIJNEN, J.F.C.M. E.A., - Van Raethuysen tot Gemeentecentrum. Vergaderplaatsen en Gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu.
21618: BIJNEN, JACQ., - Cultuurhistorische Bezienswaardigheden in Veldhoven. Een Tocht langs Monumenten, Archeologie en Natuur.
21479: BIJNEN, JACQUES, - Veldhoven. Historische Spiegeling.
21552: BIJNEN, JACQUES, - Monumenten in Veldhoven. Achtergronden en Bijzonderheden.
21528: BIJNEN, J.F.C.M. E.A., - Van Raethuysen tot Gemeentecentrum. Vergaderplaatsen en Gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu.
21480: BIJNEN, JACQ., - Verkennerij/Scouting van de St. Lambertusgroep Meerveldhoven d'Ekker.
21530: BIJNEN, J., - Groeten uit Veldhoven.
37515: BIJNEN, J.F.C., - 'Historische' Tekeningen van M.J.C. Wegenaar.
366006: BIJNEN, J.F.C.M., - De Standerdmolen van Oerle. Archeologische Verkenningen en historische Bijzonderheden.
21476: BIJNEN, JACQ. F.C.M., - Veldhoven 50 Jaar Vrij. 18 september 1944 / 1994..
21490: BIJNEN, JACQ, - ....in Minute opgemaakt, is verleden..... Schets over het Notariaat in Veldhoven van Verleden naar Heden.
26361: BIJNEN, ANTON VAN E.A., - Hier is helemaal niets aan de Hand Zwerftocht door 25 Jaar (Vlijm)Scherper.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14