Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70763: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E. VAN, - Voorstel tot Conversie en Amortisatie van Nederlandsche Staatsschuld in- en Strijd buiten de Kamer.
99038: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek.
71919: ZOETE, A., - De Documenten in Omloop bij het Belgisch Kadaster (1835-1975).
21614: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Harmonie Juliana Waalre 1919-1979..
215131: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Waalre en Aalst in het Verleden. Deel II..
20622: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Nodende Noten. De eerste 50 Jaren van de Eindhovense Muziekschool.
27930: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Monument Brabant's Gesneuvelden. Waalre's oudste Kerkje.
35381: ZOETMULDER, A. JURRIAAN, - De Verloving van Jaap Mennings.
35339: ZOETMULDER, A. JURRIAAN, - Erik Reiner overwint zijn Schaduw.
21513: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Waalre en Aalst in het Verleden. Deel III..
279301: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Monument Brabant's Gesneuvelden. Waalre's oudste Kerkje.
105721: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Honderd Jaren Oost-Brabants Bedrijfsleven 1852-1952..
21630: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Aalst en Waalre in oude Ansichten.
45071: ZOLA, …MILE, - Mijn Reis naar Lourdes. Dagboek.
29316: ZOM, A.M.C., - Inventaris van het Archief van de Familie De Jonge van Zwijnsbergen 1760-1960..
29174: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Parochie St. Antonius Abt te Chaam 1673-1971..
38675: ZOM, A.M., - Het Torenuurwerk, een bijna vergeten Monument. 's-Gravenmoer in beweging voor het herstel van haar Kerk, na de Ramp in 1672..
29631: ZOM, A.M.C., - Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
291201: ZOM, A.M.C., - De Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
29171: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te 's Gravenmoer 1658-1965..
295014: ZOM, A.M.C., - Supplement-Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemneente te 's Gravenmoer.
29120: ZOM, A.M.C., - De Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
295015: ZOM, A.M.C., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Houtse Polders.
29311: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Inspecties en Kantoren van het Staatsbedrijf der P.T.T. in Noord-Brabant 1814-1926..
293211: ZOM, A.M.C. ; M.M.B.PH. BRUNING; DRS. G.J.W. STEIJNS; DRS. ELIS. H. KORVERZEE E.A., - Inventaris van de Archieven van de Inspecties en Kantoren van het Staatsbedrijf der P.T.T. in Noord-Brabant 1814-1926; Inventaris van het Oud-rechterlijk Archief van Moergestel 1455-1811; Inventaris van de Oud-rechterlijke Archieven en de Weeskamer van Steenbergen c.a. 1431-1811; Inventaris de Bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, van de Dommel, Hollands Brabant en van de Monden van de Rijn alsmede van het Arrondissement Breda van het Departement der twee Nethen 1795-1814; Inventarissen van de Archieven van de particuliere Verzamelingen: Becx - Van Cooth - Van Engelen van Strijen - Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, De Oude Schouwe - Santvoort, Erfsecretarie Maasland; Inventaris van het Archief van de Familie De Jonge van Zwijnsbergen 1760-1960; Inventaris van het Archief van het JezuÔetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch; Inventaris van het Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795 Deel I en II ; Inventaris van de Archieven van de Nederduits Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel, C.A..
36012: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914..
36022: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant Deel I: 1770-1850 en Deel II: 1850-1914..
36009: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850..
78592: ZON, DRS. H. VAN, - Historia Agriculturae Deel XII..
29641: ANTIQUARIAAT 'DE RIJZENDE ZON' TILBURG, - Catalogus 31 Brabantica.
372001: ZONDERVAN, ANNET E.A., - Frans de la Cousine. Een Keuze uit zijn Foto's.
26154: ZONNEVELD, DR. I.S., - Bodemkundige Studies. Deel 4. De Brabantse Biesbosch. Een Studie van Bodem en Vegetatie van een Zoetwatergetijdendelta. Deel 4A en 4B..
67268: ZONNEVELD, PETER VAN, - Het Geheim van de Leidse Hortus.
261541: ZONNEVELD, DR. I.S., - Bodemkundige Studies. Deel 4. De Brabantse Biesbosch. Een Studie van Bodem en Vegetatie van een Zoetwatergetijdendelta. Deel 4B Nederlandse Tekst.
76269: Z‹CHNER, ERIK-JAN, - Annual Report 2008..
67214: Z‹CKERT, HARTMUT, - Allmende und Allemendaufhebung. Vergleichende Studien zum Spštmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts.
29587: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
295873: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
12143: ZUIJLEN, R.A. VAN [ZUYLEN], - Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, Ö benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen.
3670: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1870. Zes-en-vijftigste Jaargang.
12140: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch.
12114: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Het Eigendomsrecht der Gemeente 's-Hertogenbosch op hare Vestingwerken, Grachten, Vaarten en Havens.
120821: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812..
120822: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812..
297553: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris van het Groot Archief der Gemeente 's-Hertogenbosch.
297551: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris van het Groot Archief der Gemeente 's-Hertogenbosch.
295875: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I..
295871: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III.
295872: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
397049: ZUIJLEN, JOHN VAN, - Jan Cunen 1884-1940. Grondlegger van de Maaslandse Geschiedbeoefening.
12139: ZUIJLEN, R.A. VAN [ZUYLEN], - Lijst der Schepenen van de Stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de Schepenzegels in Zilver, Koper of Lood bij het Archief dier Stad, of in het Museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn, verzameld, afgedrukt en naar Tijdorde gerangschikt..
12141: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch.
121431: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, ...benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen.
15012: ZUIJLEN, JOHN VAN E.A., - Toen Maasland nog de Wereld was. Een Beeld van Drie Eeuwen Maaslandse Geschiedenis.
70971: ZUKAV, GARY, - Verhalen van de Ziel 'Soul Stories'.
29180: ZUTPHEN, F. VAN, - Inventarissen van de Archieven van de Parochies Tilburg, Goirke en Heike 1600-1982..
37356: ZWANIKKEN, G.J. E.A., - Jeroen Bosch. Specimina Specia.
75776: ZWANIKKEN, TIM, - Ruimte als Voorraad? Ruimte voor VariŽteit! De Consequenties van Discoursen rondom 'Ruimte als Voorraad' voor het Rijks ruimtelijk Beleid.
75766: ZWANIKKEN, TIM, - Ruimte als Voorraad? Ruimte voor VariŽteit! De Consequenties van Discoursen rondom 'Ruimte als Voorraad' voor het Rijks ruimtelijk Beleid.
39977: ZWANIKKEN, PIET HEIN ; CECILE AAN DE STEGGE, GRACE HERMANN, - Een Passie voor verplegen. Liber Amicorum voor Joke Zwanikken-Leenders.
256722: ZWART, KEES, - Uit het Jaar Honderd. Jubileumboek van de N.V. Grafische Kunstinrichting J. van Poll Suykerbuyk te Roosendaal.
70505: ZWART, P.J., - Causaliteit.
72147: ZWART, S.I., - Het Gezinsbeeld bij de Nederlandse Politieke Partijen.
74277: ZWARTJES, A.W.H., - N.V. Internationale Exploitatie- en Handelsonderneming MOSAM Maastricht.
29332: ZWEEGERS, DRS. P.T.A. E.A., - Inventaris van het Archief van de Commissie van Breda (1421) 1799-1811 (1828).
69193: ZWEERS, DRS. J.H.F. E.A., - De Geschiedenis van de Huissense Gilden.
30171: ZWETH, ERIK DE, - Strijd om Antwerpen. Historische Novelle.
130521: ZWIETEN, MR. B.L.A. VAN E.A., - Stadsgewest ís-Hertogenbosch 1965-1985. Inleidingen Stadsgewestdag 1985..
43573: ZWIJSEN, Z.D.H. MGR. J., - Grondige MeditatiŽn en ConferentiŽn voor Geestelijke Afzonderingen.
24410: ZWIKKER, ROEL E.A., - Oud-Rijen in Woord en Beeld.
71857: ZWITZER, DR. H.L., - Het Regiment Infantrie Johan Willem Friso.
24009: ZWOLLE, ISY EN EVY, - Wandelen door Zuidwest-Brabant en de Provincie Antwerpen.
10958: ZWOLLE, ISY & EVY, - Wandelen door het Hart van Brabant.
108469: ZWOLSMAN, GERTJAN, - Geochemistry of Trace Metals in the Scheldt Estuary.
[an error occurred while processing this directive]

4/6