Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9765: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1848 tot Julij 1849..
9763: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1846 tot Julij 1847..
9762: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1845 tot Julij 1846..
9758: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1842..
9764: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1847 tot Julij 1848..
27987: VERHOECKX, JAN, - St. Lucia Kerk te Ravenstein.
27985: VERHOECKX, JAN, - Voormalige Parochiekerk St. Michaël Dennenburg.
42033: VERHOEVEN, P. ALOYSIUS, - Gedachten van een Monnik.
170892: VERHOEVEN, RIEN & JAN VAN RIJSWIJK, - De Weg van een Eeuw. Boerenbond Berkel-Enschot - Heukelom 100 Jaar 1896-1996..
39124: VERHOEVEN, C.J., - Haorese Woorde, Spreuke en Gezegdes.
40253: VERHOEVEN, BERNARD, - Pleidooi voor een Non.
67484: VERHOEVEN-ZWAAN, M.C., - De Grote Kerk van Vollenhove door de Eeuwen heen.....
76135: VERHOEVEN, IR. O. EN E. VAN DEN BAN, - Eenvoudige Veevoeding.
101503: VERHOEVEN, A. & E. VREENGOOR, - Middeleeuwse Nederzettingen op de Zandgronden.
11362: VERHOEVEN, CORN. E.A., - Brabant-Nummer 'De Essobron'.
71825: VERHOEVEN, ILONA E.A., - Berenschot 70 Jaar..
355102: VERHOEVEN, DR. CORN., - De Schaduw van één Haar. Lessen over antieke Literatuur.
355103: VERHOEVEN, DR. CORN., - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de School.
355112: VERHOEVEN, DR. CORN., - Voorbij het Begin. De Griekse Filosofie en haar Spiegel. 2. Termen en Thema's.
40474: VERHOEVEN, BROEDER GUSTAAF, - Licht en Schaduw. Stefaan Modest Glorieux.
10303: VERHOEVEN, TH. H.G., - De Positie van Onderwijzers aan de Openbare Scholen in Noord-Brabant vóór 1858..
21690: VERHOEVEN, ALBERT E.A., - Harmonie Theodatus Luijksgestel 1912 – 1992..
355342: VERHOEVEN, CORNELIS, - De Resten van het Vaderschap. Beschouwingen over de Levensloop.
106893: VERHOEVEN, DOLLY & MARCEL, - Van alles niks.... Geschiedenis van een Brabantse Familie. Familie Verhoeven.
35701: VERHOEVEN, CORNELIS, - Boven de Boomgrens.
72001: VERHOOG, J.M., - Militaire Herinneringsliteratuur Indonesië 1945-1950..
78440: VERHULST, A., - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de Kustgebieden van Nederland en België. Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978 - Handelingen / Proceedings..
78608: VERHULST, A., E.A., - De Belgische Land- en Tuinbouw: Verleden en Heden.
78439: VERHULST, A.E., - De Sint-Baafsabdij te Gent en haar Grondbezit (VIIe - XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de Structuur en de Uitbating van het Grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Avec résumé français)..
73866: VERINGA, H. TH. EN L.W. ZWEERMAN, - Wij, Jongens, maken onze Cadeaux zelf .
67181: VERKAAIK, OSKAR, - Pakistan. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
15432: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
15433: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
37442: VERKADE-BRUINING, A., - De God van Vincent. Beschouwingen over de Mens Van Gogh.
78083: VERKENNIS, J.L.F., - Aan de rand van De Peel. De Heibloem en Omgeving vanaf de Prehistorie tot 1947..
20580: VERKOOIJEN, AD, - Koninklijke Harmonie Apollo's Lust Eindhoven 1841 - 1991..
25973: VERKOUTEREN, ARNOLD E.A., - Terug in de Tijd 1979-2004..
391956: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Dorpsverhalen. Schrijfwijzer Brabants Dialect.
37622: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Klompenmakers en hun Geschiedenis.
13800: VERLAAT, TON, - Een Herinnering aan de Oorlogsslachtoffers van Engelen.
35538: VERLEG, P.J.C., - Lees lach en vergeet.
67802: VERLINDEN, SJEF, - Volksdevotie, een Herinnering?.
37600: VERLINDEN, C., - Brabantsch en Vlaamsch Laken te Krakau op het Einde der XIVe Eeuw.
69112: VERMASEREN, DR. B.A., - Atlas Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
69533: VERMASEREN, B.A., - Vosmeer's Insinuatio van 1602 en het Enchiridion van Costerus.
377004: VERMASEREN, B.A., - Geschiedenis en Bibliografie: De te Vianen gedrukte 'Concordantie' tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (Dec. 1566).
11773: VERMEER, ANTOON E.A., - Puur het Brabants Product.
20968: VERMEEREN, KAREL E.A., - Eindhoven in Druk.
20910: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven Vroeger en Nu.
20790: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven tussen Gloeikouske en Gloeilamp.
20800: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven verleden Tijd.
20992: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
39585: VERMEEREN, KAREL, - Koningen schreven op hun Schilden in Dichtvorm wat zij zelf graag wilden.
39494: VERMEEREN, KAREL, - De Eeuwige Gildebroeder, Anno 1975..
10245: VERMEERSCH, P., - Twee Mesolitische Sites te Holsbeek.
75425: VERMEERSCH, FONS, - Op zoek naar Spijs en Drank. Gastronomisch West-Vlaanderen.
13752: VERMEIJDEN, ANS, - De oude Lambertus. Geschiedenis van de Protestantse Kerk in Engelen.
38701: VERMET, B. E.A., - Een Eigenzinnig Verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
27885: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
27804: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
295111: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1997..
295097: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1993..
295093: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1992..
295107: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1994..
295108: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1995..
17353: VERMEULEN, THÉRÈSE, - Drie Spoelsters. Ervaringen en Visies van Drie Textielarbeidsters uit Tilburg.
11977: R. CATHOLIJKEN PRIESTER PSEUD. VAN N. VERMEULEN, - Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd.
295109: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1996..
295112: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1998..
28152: VERMEULEN, H., - Het Sint Maria Kerkje te Oirschot.
37478: VERMEYLEN, PROF. DR. A., - Hieronymus Bosch.
10431: VERMOOTEN, MARINUS, - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-Stations Brabant-Limburg-Zeeland.
32084: VERNIERS, LOUIS EN JEAN MULLER, - L'Exploiration du Milieu Bruxellois.
32100: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
321001: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
32173: VERNIERS, LOUIS, - Un Millénaire d'Histoire de Bruxelles des Origenes a 1830..
32432: VERNIERS, LOUIS, - Histoire de Forest lez Bruxelles.
27438: VERNOOY, FR. OSWALD E.A., - Eeuwfeest Fraters 's-Hertogenbosch 1862-1962..
69920: VEROUGSTRAETE, JANINE, - Inventaris van Belgische Onderzoekscentra die over een Bibliotheek of Documentatiedienst beschikken.
24803: VERPALEN, DR. M.P.A.M., - De betoverde Stad. Carnaval en Architectuur in Bergen op Zoom.
77783: VERREET, AD MISSIONARIS VAN SCHEUT, - Mijn klein, klein Dorpke….
377042: VERREYT, CH.C.V., - De Boekdrukkers en Uitgevers te 's-Hertogenbosch tot het begin dezer Eeuw.
37312: VERREYT, CH.C.V., - Jan Roelofszoon en Abraham van Diepenbeeck. Glas- en Kunstschilders.
65305: VERRIJN STUART, PROF. DR. G.M., - Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commmissie Landbouwkrediet.
71191: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van het Dagblad La Flandre Liberale.
71157: VERSCHAEREN, JOSÉ, - Inventaris van het Oud Archief van Vrasene en Sint-Gillis.
65690: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde.
65693: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaupre te Grimminge.
67655: VERSCHAEVE, CYRIEL, - Elijah.
26414: VERSCHOOR, DRS. A.J., - Zorg om elkander. Bejaardenzorg in Huize Antonia (1957-1997) De Lemmenskamp (1972-1997).
26416: VERSCHOOR, A.J., - Bouwen aan een Samenleving in Beweging.
18632: VERSCHUEREN, J. M. TH, - Kasteel Raadhuis van Helmond.
18740: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Van Helmont te Helmond.
18664: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Het oude Helmond en Helmond vanaf de Twintiger Jaren.
18603: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Helmond in oude Ansichten [Eveneens zijn ansichten opgenomen van Brouwhuis, Mierlo-Hout, Overbrug en Stiphout.].
38612: VERSCHUEREN JR., LEON, - Orgel in de Katholieke Basiliek van St. Jan 's-Hertogenbosch.
18648: VERSCHUEREN, J. M. TH., - Kent U ze nog.... de Helmonders.
26426: VERSCHURE, HAN, - Meer dan Muziek alleen. Waspik en de Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak 1881-2006..
18785: VERSCHUREN, J.M.TH. & IR. C.P.J. BEERSMA, - Het oude Helmond en Helmond vanaf de twintiger Jaren.
18784: VERSCHUREN, J.M.TH., - Een Toekomst voor ons Verleden, óók te Helmond.
18822: VERSCHUREN, J.M. TH., - Helmond in oude Ansichten.
72189: VERSCHUUR, MR. T.J. E.A., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
71327: VERSCHUUR, MR. T.J. E.A., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
37510: VERSCHUUREN, LUC, - Kees Kruik.
29552: VERSFELT, MR. J. E.A., - Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant & Supplement-Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
108394: VERSFELT, MR. J., - Het Waterschap van Grave naar den Amer, en het Concept-Reglement voor het Bestuur van dien Naam.
24057: VERSLUIS, W.G., - Van Klei en Zand.
64843: VERSLUYS, DR. J., - Het watergevend Vermogen van een Groep Putten.
77923: VERSLUYS, J. E.A., - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening van het Eiland Walcheren. Deel I en II..
106982: VERSLUYS, JAN, - Het West-Brabantse Geslacht Versluys. 5 Eeuwen.
69146: VERSPAANDONK, J.A.J.M., - Bolsward. De Martinikerk.
383042: VERSPAANDONK, J.A.J.M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en Bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het Begin van de 20e eeuw..
32027: VERSTAPPEN, JACK, - De Vlaamse Ziel van Brussel.
64801: VERSTEEG, JACOB , GEBOREN TE WORMERVEER, - Opmerkingen over het Beheer van Gemeentelijk Grondbezit.
38554: VERSTEEGDE, ANTOON UIT UDEN, - Ephemera. Transient Structures of Bamboo.
78248: VERSTEGEN, DR. S.W., - Gegoede Ingezetenen. Jonkers en Geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Régime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
10339: VERSTIJNEN, DRS. A., - Werkende Jeugd en Bedrijfsleven in hun Verhouding tot het Vormingswerk.
75397: VERSTRAETE, KATRIEN, - Het Erf van mijn Moeder. Drie Generaties Vrouwen in Land- en Tuinbouw.
12561: VERSTRAETEN, JOS., - Storm over Den Bosch.
31611: VERSTREKEN, FRANS, - Lier. Gids voor de Toerist.
78187: VERVAART, O.M.D.F., - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn Topica.
74550: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1801 - 1886..
74551: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaire des Archives du Ministère de la Justice, Administration de la Sûrete Publique, (Police des Etrangers), Dossiers Generaux (Regime francais - 1914)..
71138: VERVAECK, SOLANGE, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1810-1886..
78261: VERVLOET, PROF DRS. J.A.J., - Omgang met het Verleden: Hoofdlijnen van het historisch geografisch Onderzoek.
27055: VERVOORT, C. PR., - Kardinaal Mercier, zijn Leven, zijn Werk Deel I, II..
1910: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant. Deel 1983-1984 & Deel 1985-1987..
1912: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976..
1907: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant.
1908: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980..
22535: VERWERS, GERRIT JAN, - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit.
102951: VERWERS, G., - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
1909: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1978..
1905: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982..
1906: VERWERS, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987..
10295: VERWERS, DR. G.J. (RED.), - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
1915: VERWERS, W.J.H. EN P. KLEIJ, - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994-1996..
39003: VERWIEL, H.J., - Musea in Brabant. Gids van van Musea en Oudheidkamers in Noord-Brabant.
39015: VERWIEL, HARRY, - Museumboek voor Noord-Brabant.
69618: VERWIJS, DR. EELCO, - Die Rose van Heinric van Aken, met de Fragmenten der Tweede Vertaling van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
29661: VERWOERD, HENRICA E., - Anne Hallema Bibliografie.
66292: VERWOERT, H. EN MR. NAIRAC, - De Burgerlijke Stand naar volgorde van het Burgerlijk Wetboek.
72215: VERWOERT, H.J. VAN EGGELEN, - Verwoert's Wet op de Nationale Militie met de Besluiten en Reglementen ter uitvoering.
272751: VERWULGEN, F., - Omtrent de Trappisten. 200 Jaar Abdij te Westmalle.
13725: VERZANDVOORT, ERIC, - Den Dungen We keren onze kant aon.
13726: VERZANDVOORT, ERWIN, - Bekijk 't Maar. Fotoboek Den Dungen.
13739: VERZANDVOORT, ERWIN ; RIEN VAN NULAND EN LEO VAN MINDERHOUT, - Den Dungen omgeploegd.
75104: VESTDIJK, SIMON, - De Hôtelier doet niet meer mee. Roman.
70778: VESTERS, J. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 36de Jaargang..
70790: VESTERS, J. E.A., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 38de Jaargang..
24416: VET, J. C. DE E.A., - Gilze van Vossenberg tot Valkenberg.
24413: VET, D.M.W. DE, - Harmonie Vlijt en Volharding 100 Jaar een Klasse apart 1891-1991..
35116: VEUGEN, TON, - Veel nu noteren.
35113: VEUGEN, TON, - Tegengedichten.
40941: VEUILLOT, LOUIS, - Le Pape et la Diplomatie.
75205: VEY MESTDAGH, MR. J.H. DE, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
73984: VEY MESTDAGH, MR. J.H. DE, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
43851: VIALLET, FRANÇOIS A., - Terug met lege Handen. Ervaringen in een Zen-Klooster.
35101: VIERLAND, AART VAN, - Bij Tussenpozen. Gedichten.
78208: VILLERS, LÉOPOLD, - Chartes de Chapitre de Sainte-Waudru de Mons. Tome Premier.
106881: VILLERS, M. LÉOPOLD DE & L'ABBÉ C. STROOBANT, - Notice sur l'Église de Saint-Ursmer a Bince & Notice historique sur le Chapitre Colégial de Sainte-Dymphe, a Gheel.
76111: VINCE, JOHN, - Old British Livestock.
43992: PAULO VAN H. VINCENTIUS, - De Goede Zaaijer.
69459: VINCKENROYE, DR. F. VAN, - J.B. Houwaert De Vier Wterste, Tekstuitgave met Inleiding, verklarende Aantekeningen en Glossarium. Deel I, II, III..
19870: VINK, PETER, - Het Boek van Asten.
18209: VINK, PETER, - Het Boek van Deurne.
356849: VINK, PETER, - Zwerftochten door de Peel deel 1..
35685: VINK, PETER, - Zwerftochten door de Peel deel 2..
45029: VINK, WILLEM DE, - Jezus Messias. Het meest vertelde Verhaal aller Tijden.
19951: VINK, PETER, - Ik was in Lieshout. Lieshout Suite 1981..
12618: VIS, JOUKE, - Voor een talrijk Publiek. Honderd Jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003..
29647: J.A.J. MAESSEN EN J. VIS, - Brabantse Bibliografie 1970-1974..
38569: VISCH, HENK, - Henk Visch Tentoonstelling Stedelijk Van Abbemuseum.
32086: VISSCHER, CH. DE, - Le Lock-Out de la Carrosserie Bruxelloise et le Principe de la Liberté syndicale.
11091: VISSCHER, DR. H.A., - De natuurrijke Streek van de Oisterwijkse Vennen. Een groene Gordel in het Hart van Brabant.
256767: VISSENBERG-NIEUWLAAT, M., - Oorlogsdreiging en Mobilisatie.
295017: VISSER, W., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Binnenpolder van 's-Grevelduin-Capelle na 1939 genaamd de Binnenpolder van Capelle 1877-1953..
13542: VISSER, R.W.A.M. DE, - Beelden van Bisschop Bekkers.
16546: VISSER, J.J.E.M. DE, - Boxtel Binnenste Buiten aan de Hand van het genealogisch Onderzoek naar de Boxtelse Familie de Visser.
366201: VISSER, DRS. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
36620: VISSER, DRS. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
37745: VISSER, JOHN DE E.A., - Een halve Eeuw 'd'n Ujese Krant' 1956-2006..
65967: VISSER, DR. J. TH. DE E.A., - De Koningin-Moeder 1879-1929..
43702: VISSER, DR. A.J., - Kerkvorsten en Kerkvervolgers.
107079: VISSER, J.J.E.M. DE, - Genealogie van de Familie De Visser uit Boxtel.
75957: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, - Ontwerp-Instructiebladen voor de Pluimveeteelt.
75956: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, - Ontwerp-Leerstof voor MAS. Pluimveehouderij.
18241: VISSERS, ANTON E.A., - Deurnese Gedaagden. Deel I..
11766: VISSERS, MARIJN, - Brabant Meetings Kroon op zakelijke Communicatie.
107164: FAM. VISSERS, - Vissers-Reünie 24 september 2000..
18821: VISSERS, DRS. R.G.E. ; A.A.J. SMEULDERS, - Industrieele Vestigingsfactoren der Gemeente Helmond. Deel I Tekst en Grafieken, II Tabellen, III Bijlagen..
29688: VISVLIET, M.H. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Tilburg & Archieven van de Municipaliteit, het Bestuur der Gemeente Tilburg en Goirle (1795 - 1803) en van het Bestuur der Gemeente Tilburg (1803-1810).
78590: VLAM, A & T. JANSMA, - Agronomisch-Historisch Jaarboek. Vijfde Deel.
74577: VLEESCHOUWERS, C., - Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976..
29786: C. VLEESCHOUWERS, - Inventaris van het Archief van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.
35177: VLEMMINX, PAUL (PSEUD. VAN FERDINAND SMULDERS), - Speciosa Deserti.
38926: VLEMMINX, THIEU, - Opnieuw zongen de Druïden.
35088: VLEMMINX, PAUL (PSEUD. VAN FERDINAND SMULDERS), - Land der Zuidwandelaars.
20570: VLERKEN, PETER VAN E.A., - Literaire Wandelroute Eindhoven.
198573: VLERKEN, PETER VAN, - Meneer Dalem over zijn Dorp [Mierlo].
198636: VLERKEN P. JZN., J.P. VAN, - Aarle-Rixtel in oude Ansichten.
70592: VLETTER, DR. A. DE, - De opvoedkundige Denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de Kennis van de Opvoeding hier te Lande in de achttiende Eeuw.
20737: VLEUGEL, MR. NICO VAN DER, - Zestig Jaar Welschap in Vogelvlucht 1932-1992..
35943: VLEUGELHOF, LOU, - Totolos. Spel in twee Bedrijven.
31401: VLIEBERGH, E., - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische Geschiedenis in de XIXe en in 't Begin der XXe Eeuw.
20071: VLIEBERGH, E., - De landelijke Bevolking der Kempen gedurende de 19e Eeuw.
76390: VLIEGENTHART, ADRIAAN W., - Bildersammlung der Fürsten zu Salm.
295151: VLIERDEN, KOL. C.P.J. VAN, - Gids voor Nederlandsche Bezoekers van het Rijksarchief te Brussel.
70994: VLIERDEN, M. VAN, - Willibrord en het Begin van Nederland.
107102: VLIERDEN, C.P.J. VAN, - Aanvullingen op: Het Brabantsche en Geldersche Geslacht Van Vlierden.
23107: VLIERT, L.J.L. VAN DE, - Hoe Gemert groeit en bouwt aan zijn Toekomst.
18204: VLIES, MERIJN VAN DER, - Honderd Jaar Boerenbond Deurne 1896-1996..
22824: VLIET, MENNO EN ARIE VAN, - Bokkensprongen in Boxmeer.
295149: VLIET, A.P. VAN E.A., - Bronnen en Geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
169016: VLIET, TOM VAN DER, - De Terp 50 Jaar een Kunstentuin.
121988: VLIET, ADRI P. VAN, - De Citadel. Cultureel Bolwerk.
377051: VLIJMEN, LEO VAN, - Met Ljoedmilla tussen de Russen.
35206: VLIJMEN, CÉCILE VAN, - Ik laat me niet kisten.
198578: VLIJMINCX, THEO, - De Parel met het Gouden Hart. Heeze 'de Parel van Brabant' en de Vluchtelingen in 44/45..
78555: VLUGT, SIMONE VAN DER, - Het Schaduwspel – Roman.
66012: VLUGT, MR. W. VAN DER, - Algemeene Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid.
66394: VNG, - Openbare Reiniging. Bestuurlijke en Financiële Aspecten van het Vraagstuk der Openbare Reinheid.
26427: VNG, - Het Land van Heusden en Altena in Perspectief.
9761: DE VOCHT, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1844 tot Julij 1845..
24477: VOERMANS, M.A.M. E.A., - Prinsenbeek een Dorp van Goud. Van Kerkdorp tot Forensengemeente 1942-1992..
29116: VOERMANS, M.A.M., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank (1476) 1576 -1810 (1811) en het Gemeentebestuur van Standdaarbuiten 1811-1932..
29131: VOERMANS, M.A.M., - Inventaris van het Archief van het Gereformeerd Armkinderhuis te Breda.
377012: VOET, DR. L., - Museum Plantin-Moretus.
21061: VOGELS, PETER EN HENK SCHEEPENS, - Wonen en werken in Oirschot toen en nu.
43925: VOGES, D., - Glaube und Leben. Eine Amsterdamer Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum Festschrift vom Katechismus Dr. Martin Luthers 1529-1929..
75847: VOGT, GUUSANKE, - Het Koeienboekje.
32120: VOKAER, MARC, - La Grand-Place de Bruxelles.
69598: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek.
205909: VOLKER, M.W. E.A., - Klima N.V. Eindhoven, Niederlande. Fabrik für Wärme, Kühl- und lufttechnische Geräte.
71593: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.
67009: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Derde Stuk. Eerste Boek (Titel VI-X).
67019: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Stuk. Eerste Boek (Titel IV-V).
76362: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - De Faillissementswet Rechtspraak en Literatuur (1929-1939).
66163: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Boek. Titel I-VB.
66162: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Supplement. Register.
69777: VOLMULLER, H.W.J., - Het oudste Beroep. Geschiedenis van de Prostitutie in Nederland.
69000: VONCKEN, HUBERT, - Gulden Boek van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
12560: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Den Bosch Bedwongen.
71095: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
69529: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
73790: VONIER O.S.B., ABT ANSCAR, - De Engelen.
4007: VONK, SANNE E.A., - Helmonds Heem. jrg. 15.
74567: VONK, SANNE EN DRS. B. WOELDERINK, - Inventaris van de Archieven van de Deventer gemeentelijke Instellingen van Hoger-, Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs en van hun Bestuursorganen 1619-1971..
65156: VONK DE BOTH, MR. DR. F. E.A., - Periodieke Verzameling van Beslissingen op de Nederlandsche Staatswetten. Deel I, II, III..
12044: VOORNE, ROBBERT VAN (DAGBOEK) EN COMTE HENRY DE NASSAU (DESCRIPTION); SIDRONIO HOSSCHIO, - Dagboek der Belegering van 's Hertogenbosch gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629 & Description du Siége de la Ville de Bois-le-Duc & Obsidionis Silvaducensis.
69620: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN ; GEBOREN TE ELST, - Aardhaling.
76369: VOORST, ROANNE VAN, - Allemaal anders. Jongeren in Nederland.
11435: VOORT, FR. DEODAAT VAN DE, EN J. M. VAN DER AA, - Noord-Brabant.
36730: VOORT, JAN VAN DE, - Kasteel de Strijdhoef. Leengoed en Kasteel 'de Strijdhoef' te Udenhout 1380-1982..
20320: VOORT, DRÉ VAN DE, - Veertien – Achttien. De Geschiedenis van Reusel tijdens de Eerste Wereldoorlog.
66455: VOORTHUYSEN, DR. E. VAN, - Werkverschaffing. Eene Voorlezing.
75004: VOORVELT O.F.M., C.P., - Inventaris van de Verzameling Kerkelijke Historie 1706-1739..
40412: VOORVELT OFM, GEBHARD, - De Fioretti van Sint Franciscus, Het Leven van Broeder Juniperus, Het Leven van de zaligen Egidius.
12308: RAPPORT BIJZONDERE DOOR B. & W. INGESTELDE COMMISSIE. N. SCHUURMANS VOORZ., - De sociale Aspecten van de Sanering van de Binnenstad van 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
71328: VOORZANGER, J.L. EN J.E. POLAK JZ., - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere Talen ontleende Woorden en Zegswijzen.
29614: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1942..
29761: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek,.
29717: VOORZEE, M.J., - Stukkenlijst van vernietigde Archiefbescheiden, welke behoord hebben tot het Archief van de voormalige Gemeente Reek in Noord-Brabant. Tijdvak 1896-1942..
29564: VOORZEE, M.J. E.A., - Archief Provinciale Waterstaat. Inventaris 1876-1949..
296161: VOORZEE, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1922..
295164: VOORZEE, M.J., - Stukkenlijsten van vernietigbare Archiefbescheiden, afkomstig uit het Archief van de Provinciale Waterstaat in Noord-Brabant, Tijdvak 1876-1949..
67208: VOOUS, K.H., - In de Ban van Vogels. Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland.
39137: VOOYS, PROF. DR. C.G.N. DE, - Wisselwerking en Samenwerking van Noord en Zuid-Nederland op Taal- en Letterkundig Gebied.
39085: VORST, MICHEL VAN DER, - Piet Snoeren.
66734: VORSTENBOSCH-GRIBLING, A.M.G., - Dr. J.P. Gribling. 1915 - 26 juni - 1975 Bibliografie.
67582: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A., - Rechtsbronnen van de Stad Aardenburg.
76332: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., - Joost van den Vondel en zijn Geslacht.
20281: VORSTERS, JAN E.A., - 60 Jaar Reusel-Sport 1938-1998..
33974: VORSTERS, FRANS E.A., - Van Huurhouderij tot Internationaal Vervoer. Genealogie van De Raus.
33977: VORSTERS, FRANS, - ’t Poeier. Societe Anonyme d’Arendoncq.
393148: VOS, DRS. P.H. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel II, Aflevering 1..
74801: VOS DZN., JAC., - Inventarissen van de Archivalia van de Rijkswaterstaat,..., betreffende de Grenscorrecties met Duitsland 1947 - 1963..
29610: VOS, AART (RED.), - Bestuurders in het Archief. Symposium t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
35120: VOS, CAROLE, - Heksenjong.
169011: VOS, T.M. EN W.C. GEENEN, - Hervormde Gemeente Sprang.
35689: VOS, CAROLE EN ANTON VAN OIRSCHOT (RED.), - Allemaal Kinderen.
37405: VOS, CAROLE & ANTON VAN OIRSCHOT, - Dag Jeroen.
33920: VOS, PAUL & JOHN WYNEN, - Panorama van Mol.
33953: VOS, PAUL, - De Volkstelling van 31 december 1820 in het Arrondissement Turnhout.
198594: VOS, CAROLE, - Een Gouden Cultuurfestival. 50 Jaar Brabantse Dag 1958-2007. Heeze Parel van Brabant.
66013: VOS VAN STEENWIJK, MR. DR. R.H. BARON DE, - De Rechtskennis van den Ingenieur. Vijfde Deel: Waterstaat.
23105: VOS, WIM, - Verhaole van Gímmerse Vertéllers.
74795: VOS DZN., JAC., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
74794: VOS DZN., JAC., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Dienst voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
108376: VOS DE WAEL, MR. A.F., - Nota door den Heer mr. Vos de Wael, Afgevaardigde van Noordbrabant ter Eerste Kamer zijnen Medeleden aangeboden.
76313: VOS, DRS. H.B. (RED.), - Rijtuigen op Stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum.
24213: VOSTERS, DR. S.A., - Het Beleg van Breda in het Wereldnieuws.
241993: VOSTERS, DR. S.A., - Het Beleg en de Overgave van Breda. Deel I, II, III..
78008: VOSTERS, DR. SIMON A., - De Nederlanden in de Spaanse Literatuur (van 1200 tot 1700).
76072: VOYSEY, A. E.A., - Rabbit-Keeping.
32903: VRANCKEN, JEF, - Pajottenland, een Land om Lief te hebben.
35019: VRANDE, WILLEM VAN DE, - Zonder Paraplu.
35150: VRANDE, WILLEM VAN DE, - De Hof van Heden.
77965: VREDEMAN, JAQUES, - Musica miscella (Frjentsjer, 1602) en oare Wurken / and other Works.
74719: VREDENBERG, J., - Het Archief van het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914..
65912: VREEDE, MR. G.W., - De Russische Schuld. Bedenkingen tegen de Conventie van 30/18 Augustus.
65909: VREEDE, MR. G.W., - Hoe de Gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?.
65910: VREEDE, MR. G.W., - Onze Volksgeest, vóór en na de Grondwetherziening van 1848. Tekenen des Tijds. Eischen van het Ogenblik.
69795: VREEDE, MR. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
72167: VREEDE, MR. G.W., - Nederland en Cromwell.
65998: VREEDE, MR. G.W., - Republiek of Constitutionele Monarchie?.
66026: VREEDE, MR. G.W., - Nederland en Cromwell.
65904: VREEDE, MR. G.W., - Voorouderlijke Wijsheid in Hagchelijke Tijden. Het Ministerie der Raadpensionarissen Simon van Slingelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter van de Spiegel herdacht.
65907: VREEDE, MR. G.W., - La Reconstruction de l'Empire d'Allemagne er la Liberté de l'Europe.
65905: VREEDE, MR. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
66019: VREEDE, MR. G.W., - De Rigting van het Ministerie. Een Woord tot de Kiezers.
66008: VREEDE, MR. G.W., - la Renaissance de l'Empire Français, la Liberé de l'Europe.
66007: VREEDE, MR. G.W., - Neêrlands vroegere Alliantiën.
280: VREEDE, MR. G.W., - Een Blik op Noordbrabants materiëlen Vooruitgang en politische Ontwikkeling sedert 1813. Een Rede.
65995: VREEDE, MR. G.W., - Onze Diplomatie, na de Erkenning der Onafhankelijk van België.
241995: VREEZE, NOUD DE E.A., - De Hoge Vucht, Woningen van de lopende Band 1969-2001..
32067: VREUGHT, J. DE, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
32070: VREUGHT, J. DE, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
71757: VRIEND, J.J., - De Schoonheid van ons Land. Architectuur. Architectuur van deze Eeuw.
67084: VRIEND, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 1. De Steden.
67085: VRIEND, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 2. Het Platteland.
37326: DOOR ZIJN VRIEND [J.H. WIJSBEK], - Over Jan Kruysen.
121836: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH, - Bossche Bouwstenen I t/m VIII.
37400: VRIENDS, PIETER, - Zo zie ik De Peel.
374001: VRIENDS, PIETER, - Zo zie ik De Peel.
75944: VRIENDS, DR. THIJS / R. DOUMA, - Prisma Kippenboek.
32003: VRIENDT, S. DE, - Reyse van Bruussele vut Brabant te Contantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen.
29348: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Stichting Oud-Gijzelaars en van Documenten van Oud-Gijzelaars Haaren en Beekvliet.
29306: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Tienden van Moergestel 1618-1858, waarin opgenomen een Fragment van het Familiearchief de la Torre 1608-1684..
29117: VRIENS, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
291171: VRIENS, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
29300: VRIENS, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
25836: VRIENS, J.P.C., - Dussen in oude Ansichten.
29327: VRIENS, J., - Inventaris van de Collectie Baars-Kleijn.
295236: VRIENS, JAN, - Inventarisatie Militair Gezag.
29303: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Classis 's Hertogenbosch 1571-1950..
293481: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van de Stichting Oud-Gijzelaars en van Documenten van Oud-Gijzelaars Haaren en Beekvliet.
29337: VRIENS, J., - Inventaris van het Archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het Archief van de Familie de Quay (1656-1985).
29776: VRIENS, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
71077: BARON DE VRIÈRE, - Discours prononcés par Monsieur le Baron de Vrière, Président de l'Académie Royale de Beaux-Arts de Bruges, a l 'Occasion de son Installation et de la Distrubution des Médailles des Années Scolaires 1852 - 1853..
72256: VRIES, U. DE, - De Adminsitratie van een Gasbedrijf.
76487: VRIES, B.M.A. DE & P.M.M. KLEP E.A., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952.  .
24700: VRIES, RAYMOND DE, - Gewitnie waggeschiet. Bergse Dweilavonden 1996-2001..
76183: VRIES, A., - Iets over Omzetbelasting.
9605: VRIES, A. DE NIJKERK, - Groot-Nederlands Boerenboek.
74033: VRIES, MR. C.W. DE, - Het Wetsontwerp 1924 op de Forensenbelasting.
73897: VRIES, LEONARD DE E.A., - De Wervelwind, De Vliegende Hollanders en andere uit de Lucht verspreide Vlugschriften. Een fascinerende Selectie uit de Oorlogsjaren 1940-1945..
11952: VRIES, BOUDEWIJN DE E.A., - Prima Wegwijzer Noord-Brabant.
73553: VRIES, B.M.A. DE ; P.M.M. KLEP E.A., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952..
40274: VRIES S.J., DR. PENNING DE, - De Ware Geest. Mechtildis van het Heilig Sacrament.
70555: VRIES, PROF. DR. JOH. DE, - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van Exponent tot Component.
69114: VRIES, LEONARD DE, - Uit het Leven gegerepen. Een aangrijpend Tijdsbeeld van de Jaren 1906-1920 ontleend aan Nederlands populairste Weekblad Het Leven.
2961: VRIES FEYENS, MR. G.L. DE E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1930-1932. [Voorouders van Prins Willem Oranje als baronnen van Breda; Praehistorie van Brabant ].
76987: VRIES JR., R.W.P. DE, - Jan Poortenaar en zijn Werk.
27590: VRIES SJ, PIET PENNING DE, - Rood is de Kleur.
73502: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel IV. G - Gisteren.
72299: VRIES, LEONARD DE, - Volk en Vaderland Fotonieuws Storm SS De Zwarte Soldaat Het Werkende Volk. Een Fascinerende Selectie uit de Jaargangen 1933-1945..
283151: VRIES, NIK DE, - Mirakelse en merkwaardige Vertelsels rondom de Sint Jan.
75061: VRIES, U. DE EN W. BARNARD, - De Administratie van een Woningbedrijf.
74240: VRIES, R. DE, - Inventaris van het Archief Nederburgh.
73512: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, DR. D. GEERAERTS, DRS H.A.C. LAMBERMONT: J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP E.A., - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel I t/m XXIII (Vroegtijdig-Vrouw).
73500: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel II.1 & II. 2 Akant - Blutten.
15709: VRIES, RIKIE DE E.A., - Maaskanttekeningen in Woord en Beeld 1900-2000..
10340: VRIES, MR. DR. W. DE, - 150 jaar Welstand.
73501: VRIES, M. DE ; L.A. TE WINKEL, A. LODEWYCKX , A. KLUYVER, J.A.. KNUTTEL, C.H.A. KRUYSKAMP, W. MÜLLER E.A. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel III.1 & III. 2 & III.3. B0 - Fuut.
40730: VRIES S.J., DR. PENNING DE, - Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament.
64789: VRIES, EGBERT DE , GEBOREN TE HAARLEM, - Het Toezicht van Hooger Gezag op de Waterschappen volgens hunne Reglementen.
71780: VRIEZE, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
66414: VRIEZE, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
30451: VRIJ, TH. DE, - Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige Flitsen.
9872: VROEMEN, L.P.J., - Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog.
43710: VROKLAGE S.V.D., B.A.G., - Monseigneur Noyen.
74962: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van het Archief van het Teekengenootschap Pictura 1774-1968..
74960: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Instandhouding van een Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Dordrecht 1898-1970..
74953: VROLIJK, P.F.A., - Inventaris van de Archieven van het Hervormd Bestedelingenhuis 1847-1968 en van het Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis 1936-1972..
393145: VROMANS, DRS. J. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 6..
67635: VROMRAAD, - 'Meerwerk'. Advies over de Landbouw en het landelijk Gebied in ruimtelijk Perspectief.
98406: VROOM, DR. C.W., - Van onder en boven. Hiërarchie als veelzijdig Beheersingsinstrument. Rede.
39802: VROON, DR. A., - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants Predikant en Kerkbestuurder.
3508: VROON, DR. A. E.A., - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 8. / Ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. De Werken en Sleeuwijk in de Periode 1810-1814..
11745: VUGHT, A.F.M. VAN E.A, - Eenige Problemen betreffende de Arbeidsmarkt der Metaalindustrie.
10305: VUGT, DR. J.P.A. VAN; DRS. J.M. BACKX, DRS. J.C. KALKER, - Onderwijs.
17501: VUGT, DRS. A.F.M. VAN E.A., - 25 Jaar T.A.E.K..
377011: VUGTS, AGNES, - Geheimschrift. Over de Geschiedenis en Methoden van de Cryptologie.
169022: VUGTS, J.M., - Het Raadhuis van Waalwijk.
169006: VUGTS, J.M. E.A., - Het Raadhuis en Raadhuisplein te Waalwijk.
29714: VUREN, G. VAN, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van de Schepenbank van 's-Grevelduin-Capelle 1524-1811..
106814: VÜRTHEIM GZN., J.J., - Herkomst en Wapen van het Bossche Geslacht Van Bruggen.
15025: VUUREN, PROF. L. VAN, - Rapport betreffende de Maasgemeenten, uitgebracht aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch naar Aanleiding van een sociaal-economisch geographisch Onderzoek.
105415: VUUREN, L. VAN, - Rapport betreffende een algemeen Onderzoek naar de sociaal-economische Structuur van het Gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant.
10980: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
10982: VVV, - Brabant in 't Bijzonder….
10942: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
10968: VVV, - Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen.
13133: VVV, - 's-Hertogenbosch. De Meierij.
11789: WAADENOIJEN, JEANNE VAN EN DONATE VAN VLIET, - Museumproject Noord-Brabant. Eindrapport.
64344: WAAGMEESTER, KEES, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
73968: WAAGMEESTER, KEES, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
1421: WAAL, J.J.F. DE E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 4..
72040: WAAL, A. VAN DER ; J.J. VERVLOET, - Boskoop. Dopen 1643-1681..
18644: WAAL, J.J.F. DE, - 'n Eeuw lang in goede Harmonie. 100 Jaar Helmonds Muziek Corps 1883-1983..
21464: WERKGROEP LANDSCHAPSINVENTARISATIE WAALRE, - Inventarisatierapport van het Buitengebied van de Gemeente Waalre t.b.v. Inrichting en het Beheer.
103007: WAALS, G. VAN DE, - Zet na Zet. Een Analyse van een Halve Eeuw Noord-Brabants Schaakleven.
75108: WAALS, LAURENS VAN DER ; ANDRE JOLLES, HENR. ROLAND HOLST, KAREL VAN DE WOESTIJNE, A. ROLAND HOLST E.A., - Nieuwste Nederlandsche Lyriek. Bloemlezing.
38897: WAARDKAMP, ALEX, - Leeuwerikslied.
78486: WAASBERGEN, DR. J.P. VAN, - Het Geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983..
78624: WACHTER, ASTRID DE, - De Toepassing van Wereldsysteem-Analyse op geografische Streken. Twee Casestudies: de Kempen en noordelijk Ghana.
72075: WACHTERS, H.J.J., - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch Overzicht van het Wereldgebeuren van 1900-1950. Deel I, II, III, IV..
28116: WAEL, FR. DE, - Drie oude Aarschotsche Kerkramen. Een Herinnering aan nationale Grootheid en Roem.
106883: WAEL, M. É DE & F.V. GOETHALS, - Recherches sur les Réjouissances... & Famille De Vos; Van Cutsem.
242141: WAELRE, KAREL VAN, - In den Maalstroom van den Oorlog. De Lijdensweg van de Burgers van Breda.
11005: DE WAERDMAN, - Inventarisatienota van het Afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen.
69518: WAESBERGHE, J.VAN, - De Akense Regels voor Canonici en Canonicae uit 816..
17212: WAGEMAKERS, DR. A.J.M., - Buitenstaanders in Actie.
16916: WAGEMAKERS, P. E.A., - Waalwijk en de Wereldoorlog.
75066: WAGEMANS, MATHIEU, - Ontganiseren. Op ongebaande Paden valt veel te leren.
74216: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G., - Ter Herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken Melkproducten 1915 - 1918..
10040: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
100401: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
26004: WAGENAAR, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1987..
25967: WAGENAAR, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1986..
100402: WAGENAAR, J.F.A., - Waterstaatswetgeving. Handboek voor Gemeente- en Waterschapsbesturen in Noordbrabant.
39040: WAGENAAR, PROF. DR. W.A., - Waar Herinneringen worden gemaakt.
74612: WAGENAAR, W. EN H.D.G. GROENEVELD, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
74622: WAGENAAR, W. EN MR. DR. VAN DOORNICK, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
74060: WAGENAAR, W. & H.D.G. GROENEVELD EN N.L. REUVECAMP, - Toelichting op de Voorschriften betreffende de Inrichting der Boekhouding van de Ontvangers der Gemeenten.
66355: WAGENAAR, H.C., - Theorie ten dienste van de Ambtenaren van den Burgerlijke Stand.
355042: WAGENAARS, TON, - Wie heeft het Klassenboek? Verzamelde Columns over het Onderwijs.
355032: WAGENAARS, TON, - In zijn Oor gebeten....
170973: WAGENBERG, HARRY VAN E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1971-1972 Twintigste Jaargang.
66364: WAGENINGEN, HENRI VAN , GEBOREN TE GRONINGEN, - De regelgevende Bevoegdheid van het Militair Gezag tijdens Staat van Oorlog en Staat van Beleg in Rijk en Koloniën.
24631: WAGENINGEN, NICO VAN, - De Boerenhoek. Geschiedenis van het Protestantisme in Etten.
12624: WAGTER, H. EN T. VAN MOLL, - Geschiedenis van de Sociëteit.
12200: WAKKER, W.R.H., - De Stuerghewalt of zoogenaamde Booze Griet van 's-Hertogenbosch.
76683: WAL, DR. S.L. VAN DER, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel VIII. 21 maart - 20 mei 1947..
38213: WAL, FONS VAN DE ; UIT OIRSCHOT, - Van al dat nadenken word ik soms zo moe. Dat ik wel eens liever niet nadenken doe.
73888: HKK WALCHEREN, - Kent u ze nog .... de Vlissingers deel 2..
34962: WALGRAFFE, PIERRE, - Le Patrimoine Rural du Brabant Wallon. Ouvrage collectif édité à l'initiative du Centre Culturel du Brabant Wallon.
69241: WALGRAVE, J.H., - Bijdrage tot de Studie van de Gegoede Burgerij te Gent in de XVIIIe Eeuw. De Vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van maria Theresia.
21483: WALINGA, JAAP, - Wevers in Woldere. 150 Jaar Linnenweverijen Van Dijk & Zn..
67310: WALKER, ALICE, - De Kleur Paars.
76090: WALKER, STELLA, - Enamoured of an Ass. A Donkey Anthology.
275014: WALLE, BR. CLEMENS VAN DER, - Uit het Leven van de Huijbergse Wilhelmieten.
27672: WALLE, C. VAN DE, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
272748: WALLE, BR. CLEMENS VAN DE, - Wilhelmietenmuseum Huijbergen.
275013: WALLE, BR. CLEMENS VAN DER, - Over de Professie van de Wilhelmieten.
276721: WALLE, C. VAN DE, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
43717: WALLENSTEIN O.F.M., DR. ANTONIUS, - Katechismus der Christlichen Vollkommenheit.
21341: WALLINGA, JAAP, - Protestant in het Roomse Land. 350 Jaar Protestantse Kerk in Waalre en Valkenswaard.
170883: WALLIS DE VRIES, DR. IR. J.G., - Tilburg geeft Vorm aan zijn Identiteit. Het Architectuurbeleid van de Gemeente Tilburg.
76195: WALLIS DE VRIES, GIJS EN RENÉE BORGONJEN, - Kattenbroek Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra.
11383: WALRAVENS, JAN E.A., - In Verband met Brabant Beschouwingen bij het Vijftigjarig Bestaan van het PON.
21501: WALRAVENS, H.C., - 100 jaar boeren in Best met NCB.
78065: WALSH, MICHAEL J., - Lives of the Popes. Illustrated Biographies of every Pope from St. Peter tot the Present.
77977: WALSMAN, EMIL, - Albrecht Dürer.
40368: WALZER SSPC, ZR. M. TH., - Langs nieuwe Wegen. Over Leven en Werken van de Zalige Maria Theresia Ledochowska.
75002: WANDELEN, J. VAN, - Inventarissen van de Archieven van Koncessionarissen en Kommissies van beheer van Straatwegen in de Provincie Utrecht 1626-1930..
36428: WANDER, B., - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek.
66369: WANDER, DR. HILDE, - The Importance of Emigration for the Solution Problems of Western Europe.
225371: WAP, DR. JAN-J. F., - Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk.
74743: WARLOP, DR. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel II: Sint-Maartenskerk te Kortrijk.
74742: WARLOP, DR. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel I..
74363: WARLOP, E. ; R. WELLENS EN J. NAZET, - Miscellanea Archivistica XXXII..
74360: WARLOP, E. ; A. UYTTEBROUCK, - Miscellanea Archivistica XXVIII..
74745: WARLOP, DR. E. & N. MADDENS, - Inventaris van de Parochieregisters.
74744: WARLOP, DR. E., - Ontledingen van de Oorkonden bewaarde in de Farde A. De Poorter (1141-1789)..
74975: WARLOP, E. E.A., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel I..
65546: WARMELO, W.L. VAN, - De Vijand van den Oorlog.
69971: WARNING, M.M., - Collectie Losse Aanwinsten 1356-20e Eeuw Deel I: Inleiding en Inventaris; Deel II: Bijlagen.
40857: WAST, HUGO, - Don Bosco en zijn Tijd.
10862: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
108621: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
108622: COMMISSIE WATERBEHEERSING, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
71751: WATERBOLK, DR. E.H., - Verspreide Opstellen. Aangeboden aan de Schrijver bij zijn aftreden als Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
77950: WATERINK, PROF. DR. J. E.A., - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I en II..
69898: WATERSCHOOT, WERNER, - De Poeticsche Werken van Jonker Jan van der Noot. 1: Analytische Bibliografie. II: Tekstuitgave met Inleiding. III: verklarende Aantekeningen.
65919: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, MR. W.A.J.M. VAN, - Klimaat en Landverdroging. Natuurlijke ne menschelijke Invloeden.
71271: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, - De Waterhuishouding van Nederland. 1984..
108399: PROVINCIALEN WATERSTAAT, - De Zee- en Rivierwaterkeerende Dijken van Noord-Brabant, van de Belgische Grens tot Geertruidenberg. Kaart van 22 Bladen, met Register van Dijkshoogten, vaste Hoogtemerken en Peilschalen.
377025: WATTÉ, LIC. J., - Register. Brabantse Tijdschriften: a. Brabantse Folklore b. Jaarboeken van Diest Gedenkschriften van Halle.
295043: WATTIEZ, J. E.A., - Repertoire des Archives Notariales de l'Arrondissement de Nivelles XVIe - XXe Siecle.
9514: WAUTERS, ALPHONSE, - Le Duc Jean Ier et le Brabant sous le le Règne de ce Prince (1267-1294).
10884: WAUTERS, ALPHONSE, - Documents concernant le Canal de Bruxelles a Willebroeck précédés d'une Introduction contenant un Rêsumé de l'Histoire de ce Canal.
32492: WAUTERS, A. & A. HENNE, - Histoire des Environs de Bruxelles ou Description des Localités qui formaient autrefois l'Ammanie de cette Ville. Introduction & Index. & Vol. 1-10.
73513: WAUTERS, ALPHONSE & S. BORMANS & J. HALKIN, - Table chronologique des Chartes et Diplômes imprimés concernant l'Histoire de la Belgique. Tome I t/m XI..
67405: WEBER, WOLFHARD, - Erdölhandel und Erdölverarbeitung an der Unterweser.
15637: WEDEMEIJER, MR. J. E.A., - 25 Jaar Zorgcentrum Berlerode. 700 Jaar Ouderenzorg in Berlicum en Middelrode.
31605: WEE, HERMAN VAN DER, - Een Stad groeide uit het Moeras. Bijdrage tot de Oorsprongsgeschiedenis der Stad Lier.
43044: WEEL CZN., A. VAN DER, - Haagse Hervormde Kerken en Kapellen.
32425: WEEMAES, MARGOT, - Les Serres Royales de Laeken.
69766: WEERD, H. VAN DE, - De H. Willibrordus in Limburg. 739-1939. Sint Wilbert ter eere bij het Jubeljaar van zijn overlijden.
45018: WEERD, H. VAN DE, - Zo is er maar één. Onze Lieve Vrouw van Tongeren.
106934: WEERELD, P.M.A. VAN DE, - Maria Lemmens (geboren 1780) en Adriani van Hove/Hoof een bijna verloren Kwartier.
71128: WEERSINK, B.G.J. E.A., - Waterbeheer, Dynamiek in denken en doen.
75377: WEERT, THEO DE, - Bier als Drank bij gastronomische Gerechten.
25952: WEETINK, B.M., - De Heilige Antonius van Padua (1903-1970). Een Geschiedenis van een Roosendaalse Parochie.
29026: WEETINK, B.M., - De Archieven van de Parochie van de H. Cornelius te Roosendaal 1916-1970..
29036: WEETINK, B.M., - De Archieven van de Parochie van de H. Antonius van Padua te Roosendaal.
26017: WEETINK, B.M., - Opten Heerenhuijs. Een Geschiedenis van de Roosendaalse Archieven 1952-2002..
43788: WEIGL, A.M., - Schutzengel-Erlebnisse in 100 Beispielen.
40453: WEIGL, A.M., - Schutzengel-Geschichten Heute.
40435: WEIGL, A.M., - An Mariens Mutterhand.
67545: WEIHER, UWE, - Flüchtlingssituation und Flüchtlingspolitik. Untersuchungen zur Eingliedering der Flüchtlinge in Bremen 1945-1961..
76137: WEIJER, L., - Veevoeding voor Landbouwcursussen.
72057: WEIJLAND, DR. H.B. E.A., - Acta van de Generale Synode van Bentheim 1981 van de Gereformeerde Kerken in Nederland & Bijlagen.
39212: WEIJNEN, DR. A., - De Meierijse Verkorting.
74408: WEIJNEN, PROF. A. ; DR. D. BLOK, DR. M. GYSSELING E.A, - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch.
39278: WEIJNEN, DR. A., - Zeventiende-Eeuwse Taal.
10688: WEIJNEN, ANT., - Enkele Beschouwingen over Brabantsche Familienamen.
71529: WEIJNEN, DR. A. ; DR. J. GOOSSENS, DRS. P. GOOSSENS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Inleiding & 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 1..
69599: WEIJNEN, DR. A., - Zeventiende-Eeuwse Taal.
39222: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige Oost-Noord-Brabantsche Woorden.
39223: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige West-Noord-Brabantsche Woorden uit Fijnaart, Wagenberg, Oud-Gastel enz..
39224: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige West-Noord-Brabantsche Woorden uit Fijnaart, Wagenberg, Oud-Gastel.
39232: WEIJNEN, PROF. DR. A.A., - De Dialecten van Noord-Brabant.
39233: WEIJNEN, PROF. DR. A., - Nederlandse Dialectkunde.
39234: WEIJNEN, DR. A., - De Nederlandse Dialecten.
39237: WEIJNEN, PROF. DR. A.A., - De Dialecten van Noord-Brabant.
71530: WEIJNEN, DR. A. ; DR. J. GOOSSENS, DRS. P. GOOSSENS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 2..
39221: WEIJNEN, ANT., - Merkwaardige Oost-Noord-Brabantsche Woorden.
39213: WEIJNEN, DR. A., - Romeinse Invloed in Noord-Brabant.
39214: WEIJNEN, DR. A., - Oost-Noordbrabantsche Dialectproblemen.
39313: WEIJNEN, PROF. DR. A. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 1..
39314: WEIJNEN, PROF. DR. A. E.A., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 2..
39215: WEIJNEN, ANT., - De Onderscheiding van Dialectgroepen in Noord-Brabant en Limburg.
383513: WEIJNS, DR. JOZEF, - Beknopte Gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein te Bokrijk.
383511: WEIJNS, DR. JOZEF, - Het Openluchtmuseum te Bokrijk. Beknopte en voorlopige Gids voor de Bezoeker.
383514: WEIJNS, DR. JOZEF, - Het Openluchtmuseum te Bokrijk.
38350: WEIJNS, DR. JOZEF, - Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkscultuur.
38351: WEIJNS, DR. JOZEF, - Omstandige Gids voor de Bezoeker. Het Openluchtmuseum te Bokrijk.
24821: WEIJS, L.J. , C.C.J. VAN DE WATERING , C.J.F. SLOOTMANS, - Tussen Hete Vuren deel 2..
177918: WEIJS, IRMA & JOS VAN ASPEREN, - Boek in Beeld. 25 Jaar Bibliotheek Sint-Michielsgestel.
28146: WEIJST, FR. VAN DER E.A., - St. Petruskerk Eindhoven-Woensel Toen en Nu.
69956: WEIJTENS, F.H.C., - Inventaris van de Archieven der Rijksveeartsenijschool en Veeartsenijkundige Hogeschool.
73997: WEIJTENS, F.H.C., - Inventaris van de Archieven der Rijksveeartsenijschool en Veeartsenijkundige Hogeschool.
17273: WEIJTERS, C.J., - De Reijshof onder Tilburg. Een vergane Grootheid.
17367: WEIJTERS, C.J., - Scholen en Schoolmeesters in Tilburg 1532-1858..
24961: WEIJTS, IR. J.L.C. E.A., - Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom 1971-1981..
11763: WEILER, PROF. DR. A.G., - Nicolaas van Cues en de oecumenische Problematiek vóór de Reformatie.
27033: WEILER, PROF. DR. A.G. E.A., - Birgitta van Zweden.
78195: WEIMANN, KARL, - Das tägliche Gericht. Ein Beitrag zur Geschichte der Niedergerichtsbarkeit im Mittelalter. Habilitationsschrift (Teildruck).
41358: WEISMANTEL, LEO, - Een Klooster sterft.
67112: WEISS, ALIDA, - Freiherr Hieronymus C.F. von Münchhausen. Wer war Münchhausen wirklich?.
76061: WEISSENBERGER, KARL, - Nutzbringende Kaninchenzucht. Band II Haltung, Zucht und Pflege.
73683: WEITZMANN, KURT, - The Icon Holy Images Sixth to Fourteenth Century.
8100: WEL, IGN. G. VAN DE, - Register op de Jaarboeken 1932-1982. Stichting Menno van Coehoorn.
18651: WEL, JOS. VAN, - De Zingende Vink.
78548: WELCKER, J.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1795..
78383: WELDEREN RENGERS, WILLEM BERNARD REINIER VAN GEBOREN TE OENKERK, - De Artikelen 24 en 26 der Gemeentewet.
39423: WELL, A. J. J. V. D., - Beschrijvende Catalogus van de Historische Verzameling der Schutterij te 's Hertogenbosch.
74546: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Archives du Conseil des Mines.
74547: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers d'Albert Deveze Ministre d'Etat.
9549: WELLENS, R., - Les Etats generaux des Pays-Bas des Origines al la Fin du Regne de Philippe le Beau (1464-1506).
74981: WELLENS, R. EN C. DUMONT E.A., - Archives Communales. Inventaires. Tome III..
74908: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de la Famille Dolez.
65705: WELLENS, R., - Inventaire des Archives du Conseil des Mines.
71175: WELLENS, R., - Inventaire des Papiers de la Princesse Marie de Croy.
73982: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers de Marcel-Henri Jaspar Député, Ministre et Ambassadeur de Belgique.
29294: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Archives de la Paroisse de Sainte-Elisabeth a Mons (XIVe - XIX Siecles).
71135: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers de Marcel-Henri Jaspar Député, Ministre et Ambassadeur de Belgique.
71246: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers de Charles Prus Piolunowski Consul de Pologne à Mons.
71203: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers, Notes et Manuscrits de Louis-Prosper Gachard, Archiviste General du Royaume (1800-1885).
74366: WELLENS, R. ; C. WYFFELS, J. DE BROUWERE, - Miscellanea Archivistica XXXV..
74911: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de la Paroisse de Saint-Nicolas-en-Havre a Mons.
74909: WELLENS, R., - Inventaire des Papiers Michel Levie (1851-1939).
74103: WELLENS, ROBERT, - Inventaire des Papiers, Notes et Manuscrits de Louis-Prosper Gachard, Archiviste General du Royaume (1800-1885).
74905: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de l'Abbaye Cistercienne d'Epinlieu (XIIIe - XVIIIe Siècles).
74906: WELLENS, R., - Inventaire des Archives des Jesuites de Mons.
65694: WELLENS, R., - Inventaire des Archives de la Paroisse de Sainte-Elisabeth a Mons (XIVe - XIXe Siecles).
70938: WELS, C.B., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Eerste Periode 1848-1870. Eerste Deel 1848 [All Published].
27523: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedkundige Bijdragen over de Voogdij van Molle. Met vier platen.
19272: WELVAARTS, TH. IGN., - Het Spookslot van Schijndel. Sleutje’s Spook te Schijndel.
275831: WELVAARTS, TH. IGN., - Het Refugiehuis der Abdij Postel te 's Hertogenbosch.
27522: WELVAARTS, TH. IGN., - Levensschets van Jacobus de Kort, eerste Prelaat der herstelde Abdij van Postel-Molle.
20203: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
202161: WELVAARTS, TH. IGN., - De Huizing der Frankische Vorsten te Netersel onder Bladel.
202031: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
202041: WELVAARTS, TH. IGN., - Reusel naar de Archieven van Postel's Abdij.
27583: WELVAARTS, TH. IGN., - Het Refugiehuis der Abdij Postel te 's-Hertogenbosch.
20216: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel & De Huizing der Frankische Vorsten te Netersel onder Bladel.
202032: WELVAARTS, TH. IGN., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
77001: WELY O.F.M., DR. DANIËL VAN, - Liber Recommendationis Conventus Werthensis O.F.M..
41265: P. REDEMPTUS VOM KREUZ WENINGER, - Auf Karmels Höhen. Gedenktage und Lebensstizzen hervorragender Mitglieder des Karmelitenordens.
70597: WENSING, J.H., - Kerkelijk Nederland. Jaarboek voor Katholijken 1854..
65445: WENTHOLT, DR. L. R. ; JHR. A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 9. [o.a. Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkhedi om de levering van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden; Over Friesche steen, in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen. ].
397061: WENTING, HARRIE, - Bij Leven een Legende Miet van Bommel.
397064: WENTING, HARRIE, - Moord of noodlottig Ongeval. Kruisbergkapel als stille Getuige.
397062: WENTING, HARRIE, - De Moord op Miet van Bommel.
16495: WERD, HENK DE; HARRY COPPENS E.A., - Rosmalense Indiëgangers.
15470: WERD, HENK DE, - Rosmalen in oude Ansichten..
15500: WERD, HENK DE, - Rosmalen in oude Ansichten Deel 2..
15501: WERD, HENK DE, - Veertig Jaar Hintham - Zuid. Veertig Jaar Heijmansdorp in Rosmalen. Een historische Terugblik.
15491: WERD, HENK DE, - De Annenborch. Van Bejaardenhuis naar een Zorgcentrum 1973-2007..
67798: WERELD, HANS VAN DER, - Kroniek van Woudbrugge en Hoogmade 1990..
368081: WERFF, DRS. Y.P.W. VAN DER & F.J.M. VAN DE VEN, - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten & Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
36808: WERFF, DRS. Y.P.W. VAN DER, - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten.
75880: WERFF, G.D. VAN DER, - Bestrijding en Therapie van Rotkreupel bij Schapen in Friesland.
71278: WERLAND, WALTER, - Campus S. Mariae. Marienfelder Chronik. Zur Geschichte der Zisterzienserabtei und der Gemeinde Marienfeld.
72303: WERLAND, WALTER, - 1000 Jahre Harsewinkel. Zur Heimatgeschichte der Stadt en der Ems.
76079: WERMER, B.J., - Dwergkonijnen.
76078: WERMER, B.J., - Kleurdwergen.
76075: WERMER, B.J., - Hollanders.
76082: WERMER, B.J., - Konijnen.
76059: WERMER, B.J., - Konijnen. Voeding, Huisvesting en Verzorging.
67739: WERTHEIM, JACOBUS , JOANNIS FILIUS, GEBOREN TE AMSTERDAM, - Verhandeling over het Nederlandsch Consulaatregt.
26112: WERTHER, HANS EN HUIB DEN TUINDER, - De Biesbosch in Beeld.
26120: WERTHER, HANS, - Biesbosch Panorama.
36555: WERUMEUS BUNING, J.W., - Wandelingen met Mars.
69239: WERVEKE, HANS VAN, - De Curve van het Gentse Bevolkingscijfer in de 17e en 18e Eeuw.
15600: WESEL-VAN GRINSVEN, RIET, - Bij de Hand. 75 Jaar Theresiaschool.
71889: WESSELING, J. E.A., - Soil Water Plant.
71268: WESSELS, F.W., - De N.S.B.-leiding Ontmaskerd. De Bloem Der Natie.
37454: WESSEM, J.N. VAN, - Jan Sluijters.
69265: WEST, LEVON, - Making an Etching.
78468: WESTERINK, MR. DR. G., - Geschiedenis van het Weiderecht op de Mheen van Elburg.
366001: WESTERLAKEN, J. VAN DE, - De Korenbloem.
74486: WESTERMAN, MR. DR. W.M., - Haagsch Maandblad. Elfde Jaargang No. 12. December 1932..
98419: WESTERMANN, L.R.J., - Uitbreidingen.
71708: WESTHOLT, GERT, - 10 Jaar Neduco. Van Trendvolger naar Trendmaker.
205863: WESTRA, JAN E.A., - Architecture.Ehv Annual Eindhoven Univeristy of Technology 06 07..
75565: EENIGE VRIENDEN DER WETENSCHAP, - De Katholieke Gids, Maandschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk XII Jaargang.
69485: WETHLIJ, ALEXANDER JOHANNES MARIA ; GEBOREN TE AMSTENRADE, - Tekengebruik en klankinformatieve Waarde bij de Vocaalspelling in de Sittardse Oorkonden 1348-1450. Deel I en II..
23068: WETTEN, SIMON VAN, - Grensconflict zonder Limieten. De Strijd rondom de Snelle Loop.
77102: WEUSTEN, BRIGITTE, - Over een Vogel die zich niet liet kooien. Leven en Werk van John Baptist Knipping [1899-1973].
41778: WEUSTEN, BRIGITTE, - Een Klooster in de Straat.
78333: WEUSTINK, H.J.M., - De Rechtsgeschiedenis van de Stad Oldenzaal en van de Mark Berghuizen tot 1795..
35265: WEVER, MIENTJE, - Geboore. Gedichten in Boxmeers Dialect.
355185: WEVER, MIENTJE EN CAREL THIJSSEN, - Um dörrum! Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
43555: WEY, DR. A. VAN DER, - Nieuw Heidendom.
43499: WEY, DR. A. VAN DER, - Met Kierkegaard op Zoek. Zijn er nog echte Christenen?.
39598: WEY, DR. P.A. VAN DER E.A., - Landjuweel 1975 Boxmeer. Herdenkingsboek H. Bloedsgilde bij gelegenheid van het 525-jarig Bestaan.
17201: WEYER O.F.M. CAP., A. VAN DE, - De Religieuse Practijk in een Brabantse Industriestad.
38393: WEYNS, DR. JOZEF, - Volkshuisraad in Vlaanderen. Naam, Vorm, Geschiedenis, Gebruik en Volkskundig Belang der huiselijke Voorwerpen in het Vlaamse land van de Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 t/m 4..
70487: WEYTENS, F.H.C., - Inventaris van het Archief van het Huis Sparrendaal te Driebergen.
68945: WHITE, E.G., - Schreden naar Christus.
75044: WIARDA, PROF. MR. G.J. E.A., - Het Orkestwezen in Nederland.
20678: WICH, WIM, - 80 Jaar PSV 1913-1993..
75429: WICHMAN, FRANK EN ANNEMIEKE SCHELLEKENS, - Vakantieboek België.
26921: WICHMANS, AUGUSTINUS, - Brabantia Mariana tripartita.
74167: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN, - Nederlands Oorlog tegen de Zee.
77963: WIDDERSHOVEN, BRIGITTE, - Het Dilemma van Solidariteit. De Nederlandse onderlinge Ziekenfondsen, 1890-1941..
76424: WIEBENGA, IR. J.G., - Algemeene Voorschriften voor de Uitvoering en het Onderhoud van Werken onder Beheer van het Departement van Waterstaat en Reglement Openbare Aanbestedingen.
67411: WIEDEMANN, HANS, - Die Aussenpolitik Bremens im Zeitalter der Französischen Revolution 1794-1803..
38493: WIEDENHOF, DR. NIELS E.A, - Eindhoven. Op het Hemelrijken 1983-1986..
71123: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen.
35171: WIEGAN, LOUISE UIT EINDHOVEN, - Kutlulletrutmoeder.
384603: WIEGERSMA, TJERK, - Hendrik Jan Wolter 1873-1952..
38445: WIEGERSMA, H., - Het Morgenland of te wel het Verhaal van eene Reis naar Byzantium en Asia Minor.
37602: WIEGERSMA, H., - Volkskunst in den Niederlanden.
36805: WIEGERSMA, H., - Tegen den Draad in.
368051: WIEGERSMA, H., - Tegen den Draad in.
18205: WIEGERSMA, PIETER, - Een Kind ziet het Dorp.
38544: WIEGERSMA, P., - P. Wiegersma. Gouaches Tekeningen Wandtapijten 1980-1981..
27947: WIEL, DRS. A.P. VAN DE, - Lambertuskerk. Een Kathedraal gelijk.
11110: WIEL, JAN VAN DE, - De Dongevallei, een Natuurgebied in de Stad.
21540: WIEL, BERT VAN DE; E.A., - Dommelen. 't is mer de ge't weet.
36632: WIEL, KEES VAN DE, - Stellingkorenmolen te Megen Desiré.
107069: WIEL, ANTOON VAN DE, - 300 Jaar Familie Van de Wiel.
75734: WIELAND, J.H., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Predikheren te Maastricht 1261-1796..
41823: WIELAND, J.H.M., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Predikheren te Maastricht.
35647: WIELEN, CEES VAN DE, - Oude Volksverhalen opnieuw verteld.
71394: WIELEN, G.J.J. VAN DER, - Mensen uit Druten. Stamboom van de Familie van Heereveld.
74497: WIER, D. VAN EN H.J.M. MIJLAND, - Inventaris van het Archief der Onderlinge Bosschenverzekering Maatschappij 1894-1963..
13062: WIERINGA, HELMER E.A., - De Meierij als Waardevol Cultuurlandschap.
71030: WIERINGA, HELMER EN MARIA VAN BOXTEL, - Ruimte voor Biologische Landbouw. Onderzoek naar stimulerende Beleidsinstrumenten in de Ruimtelijke Ordening.
13075: WIERINGA, HELMER, - Innovatielessen in de Meierij. Handleiding voor gouden Eieren in Plattelandsontwikkeling.
38570: WIERINGA, HELMER E.A., - Euro Land Art. Land Art wijst de Weg naar Het Groene Woud.
121875: WIERSUM, DR. E., - Een Naspel van de Samenzwering van 1623..
75561: WIESMAN, ANNETTE EN TINA WESTPHAL, - Jong Bier in oude Vaten. 32 eigenzinnige Brouwers.
293702: WIGGER, J.H., - Inventaris van het Archief en de Dokumentatie van Augustinus C.J. Commissaris 1897-1957..
77776: WIJCK, H.W.M. VAN E.A., - Opus Musivum. Een Bundel Studies aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962..
106889: WIJDEVEN, GIJSBERTUS VAN DE, - Familieboek (Stamboom) Van de Wijdeven 1600 - 1987..
10163: WIJDEVEN, WILLEMIEN VAN DE (RED.), - Archeologie in Meerhoven.
78177: WIJFFELS, ALAIN, - Qui Millies Allegatur. Les Allégations du Droit savant dans les Dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580). Tome I Texte. Tome II Annexes Notes Registres.
78020: WIJHE, MARTEN VAN, - From Stupefaction to Narcosis. A Study of the Development of Inhalation in the Surgical Department of the Leiden Academic Hospital.
26100: WIJK, WIM VAN EN AD MOLENDIJK, - ... Ik hoor hier. Portret van de Biesbosch en zijn Bewoners.
26119: WIJK, WIM VAN, - Heden en Verleden van Zalm en Zegen in de Biesbosch.
75970: WIJK PZN., P.J., - Pluimveehouderij.
71806: WIJK, DR. N. VAN & DR. C.B. VAN HAERINGEN, - Franck's etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal & Etymologisch Woordenboek Supplement.
39747: WIJK, P.C. VAN, - Maarten van Rossem.
77068: WIJK, W. VAN E.A., - Dordt in de Kaart gekeken.
71601: WIJK, WOUTER VAN, - A Sociological Study of the Gypsies being a Classificatory Account of the Gypsies mainly Based on Material Accumulated in the Journal of the Gypsy Lore Society.
77043: WIJK, NICO VAN, - Arie Lambert van Wijk 1896-1971. Herinneringen uit den Oorlogswinter 1944-1945..
107146: WIJK, NICO VAN, - Kwartierstaat Nico van Wijk.
67202: WIJLEN, TON VAN, - Bossenatlas van Nederland. Boven de grote Rivieren.
67201: WIJLEN, TON VAN, - Bossenatlas van Nederland. Tussen en onder de grote Rivieren.
11160: WIJMEN, P. VAN E.A., - Hou! Doe! Doel en Effekt van het Milieu - Aktiewerk. Lustrumuitgave Brabantse Milieufederatie.
73372: WIJMEN, MR. P. C.E. VAN, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 31: Recht, Belang en Rechtsbescherming; Actie en Belang, Forum en Toetsingsgrond; een Dwarsdoorsnede van de Rechtsbescherming tegen Overheidsbestuur 1.
69772: WIJN, DR. J.W., - Krijgskundige Aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
21058: WIJN, FRITS, - Oirschot in Beeld.
74599: WIJNAENDTS, H. EN P.H.A. DE RIDDER, - Studiën betreffende den Veldoorlog tusschen Rusland en Japan.
106808: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. E.A., - Ruelens van Tetering een oud Brabants Geslacht.
75707: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - Dagen, Maanden, Jaren. Tijdsrekenkunde in kort Bestek.
35502: WIJNBEEK, D., - Het Turfschip van Breda.
74725: WIJNBEEK, J., - Overzicht der Doop- Trouw- en Doodboeken berustende in het Oud-Archief de Gemeente Zwolle.
170701: WIJNBERGEN, A. VAN E.A., - R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
10318: WIJNEN -SPONSELEE, M. TH., - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974..
8904: WIJNEN, P.A., - De Wazerweijen. Register op de Nummers 31-41..
35717: WIJNEN, JO, - Rondom Peel en Maasvallei. Oude Volksverhalen, rijke Historie, afwisselende Natuur.
18003: WIJNEN, JO, - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken.
106904: WIJNEN, AD, - Migratie naar Kempen- en Peelland.
39204: WIJNGAARD, H. VAN DE E.A., - Het Dialectenboek 2. Van de A tot de Aa.
71833: WIJNGAARD, DRS. H.H. VAN DE & M. LUBBERS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. III. Algemene Woordenschat. Sectie 2: Het huiselijk Leven. Aflevering 2. Familie en Seksualiteit.
241941: WIJNGAARD, MARIE-LOUISE VAN DEN, - Kent u ze nog.... de Bredanaars.
71834: WIJNGAARD, DRS. H.H. VAN DE, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. III. Algemene Woordenschat. Sectie 2: Het huiselijk Leven. Aflevering 3. Eten en Drinken.
241979: WIJNGAARD, MARIE-LOUISE VAN DEN, - Burgemeester Van Sonsbeeck Park.
71553: WIJNGAARD, DRS. H.H.A. VAN DE ; DR. H. CROMPVOETS, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. II. Niet-Agrarische Terminologie. Aflevering 5. Mijnwerker.
355049: WIJNGAARDS, GERARD, - Ontmoetingen.
77893: WIJNGAARDS, GUUS N.M., - De 'Bibliotheque Choisie' van Jean Le Clerc. Een Amsterdams Geleerdentijdschrift uit de Jaren 1703 tot 1713..
18790: WIJNHOF, MARTIN E.A., - Helmond, Beelden met Gedichten.
74079: WIJNNE, DR. J.A., - Geschiedenis van het Vaderland.
76858: WIJNSOUW - DE HAAN, M.E., - Gezinnen Kooyman [Kooijman] en de Aangetrouwden met hun Gezinnen in Dreumel 1707 - 1800..
76864: WIJNSOUW - DE HAAN, M.E., - Gezinnen Lanson uit Amsterdam 1615 - 1890 in chronologische Volgorde.
67025: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 7 Strafrecht Art. 1-260-slot en alf. Registers.
67013: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Achtste stuk. artt. 1654-1901).
66155: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 7 Strafrecht Art. 1-260.
66159: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 1e Boek. Art. 1 - 554..
67012: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 4e Gedeelte: Vierde Boek.
67014: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zevende stuk. artt. 1637-1653).
67015: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Eerste stuk. artt. 1269-1348).
67010: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Tweede en Derde stuk. artt. 1349-1387).
67008: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Vierde en Vijfde stuk. artt. 1388-1492).
67016: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zesde stuk. artt. 1493-1636).
67017: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 2e Gedeelte: Tweede Boek (Tweede stuk. artt. 877-1268).
66350: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Neutraliteitsrecht te Land.
66160: WIJNVELDT, MR. DR. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. Aanvullingen. Register.
17296: WIJS, LAMB. G. DE, - Tilburg zooals het Vroeger was en zooals het Heden is.
27775: WIJS, LAMB. G. DE, - De Geschiedenis van de Hasseltsche Kapel.
17539: WIJS, LAMBERT G. DE, - Gedenkboek bij gelegenheid van het 25 Jarig Bestaan van de V.V.V. Tilburg Vooruit 1907-1932..
74997: WIJS, F. DE, - Archieven van het Geslacht Collot d' Escury Deel I. Het Familie-Archief 1611-1939 met oudere Stukken van aanverwante Geslachten.
17321: WIJS, LAMB. G. DE, - Tilburg its History.
17392: WIJS, LAMB. G. DE, - De Lindeboom van Tilburg.
26817: WIJS, LAMB. G. DE, - Een Maria-Legende van den Tilburgschen Lindeboom.
17947: WIJS, LAMBERT G. DE, - De oude Toren van Enschot.
17451: WIJS, LAMB. G. DE, - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802..
17082: WIJS, LAMB. G. DE, - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802..
75684: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. F. ; A. KNOTTER, - Broncommentaren. Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
72129: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. F. ; A. KNOTTER, - Broncommentaren. Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
76465: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. F. ; A. KNOTTER, - Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
76203: WIJSENBEEK - OLTHUIS, TH. & F. A. KNOTTER, - Broncommentaren. Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
377052: WIJSMAN, HANNO, - Handschriften voor het Hertogdom. De mooiste verluchte Manuscripten van Brabantse Hertogen, Edellieden, Kloosterlingen en Stedelingen.
23097: WIJST, MARTIEN VAN DER, - Beknopte Geschiedenis van Gemert.
7774: WIJST, M.A. VAN DE E.A., - Gemerts Heem. nrs. 41-46..
23090: WIJST, MARTIEN VAN DER, - Herinneringen aan De Haag.
41262: WIJTENBURG, P. ARN., - De Carmelieten.
12752: WIJTMANS, JAN E.A., - 's-Hertogenbosch. Een Stad om uit te tekenen.
18730: WILDE, PIET J.A. DE, - Onder de Kattenmeppers.
9438: WILDE, C., - Een belangrijke Muntvondst te Escharen.
36840: WILDE, E.L.L. DE, - Hokusai.
295237: WILDE, P.M.J. DE, - Inventaris van het Archief van het Dietsch Studenten Verbond 1932 - 1941..
39922: WILDE, P. DE, - M. Emile Vandervelde a Genève.
9439: WILDE, DR. C. ; DR. H.J. DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, - La Trouvaille d'Escharen.
24994: WILDE, A.J., - Bergen op Zoom in 1747. Deel 1 en 2..
22313: WILDEKAMP, R.H. E.A., - Gestaag Gespannen. 50 Jaar Vliegbasis Volkel van de 1e Tactische Jachtgroep tot First Fighter Wing.
15690: WILDEMAN, M.G., - Het (Doop- en) Lidmatenboek van de Kerk der Vrijheerlijkheid Oyen (N.-B.) 1726-1826 (met Doopinschrijvingen 1756-1825).
29727: WILDEMAN, M.G., - Het Doopboek der Ned. Herv. Gemeente van Den Dungen (N.B.) 1749-1806..
297271: WILDEMAN, M.G., - Het Doopboek der Ned. Herv. Gemeente van Den Dungen (N.B.) 1749-1806..
98001: WILDEMAN, M.G. ; INLEIDING JHR. MR. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT, - De Ridderschap van Noordbrabant. Stamdeelen der Leden.
35095: WILGEN, JEROEN VAN, - Tot onder de bemoste Huid.
35040: WILGEN, JEROEN VAN, - De Vergulde Trom.
78655: WILHELM ABEL, PROF. DR., - Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter.
39968: WILK, EMILE VAN DER, - Ed. de Nève Schrijver, Journalist, Verzetsman, 1889-1961..
76973: WILKESHUIS, C., - Wat is Heemkunde? Wat bedoelt ze? Hoe past men haar toe in en buiten de School?.
35833: WILKESHUIS, C., - Jan van Ruusbroec.
34408: WILLAME, GEORGES, - Causeries Nivelloises.
36034: WILLEKENS, DR. EM. E.A., - Huize Den Bellaert.
11499: WILLEMEN, AD. C., - Constant Huijsmans' laatste Reis.
28096: WILLEMS, AD, - Sint Servatiuskerk een Monument in Erp.
12703: WILLEMS, HANS ; RONALD GLAUDEMANS E.A., - De onderste Steen boven. 25 Jaar Bouwhistorie in 's-Hertogenbosch.
39947: WILLEMS - VAN DE MOOSDIJK, MIEN, - De derde Dochter.
198663: WILLEMS, P.A., - Leende in de Periode rond de Tweede Wereldoorlog.
22819: WILLEMS -HUIBERS, TINY E.A., - 250 Jaar St. Matthiasparochie, Oploo 1730-1980..
30109: WILLEMS, J.F., - De Oude Bevolking der Provincie Antwerpen met de Tegenwoordige vergeleken.
11028: WILLEMS, JAAP, - Wandelgids Oisterwijkse Heide.
43561: WILLEMS, C.J., - Wenken aan de Katholieke Adressanten van Nederland omtrent het Pauselijk Vraagstuk.
36556: WILLEMS, HANS, - Verboden Kringen. Vrije Schootsvelden en Inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e Eeuw.
75279: WILLEMS, JOS, - Advocaat van de Liefde. Kroniek van een (on)gewoon Leven.
24618: WILLEMSEN, CEES, - Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische Inrichting Sint-Antonius, 1902-1967..
24650: WILLEMSEN, CEES, - Dichtbij & Betrokken. De Geschiedenis van de Rabobanken in Etten en Leur 1899-2006..
243803: WILLEMSEN, CEES, - De Belofte van hiernumaals. Zeventig Jaar ambulante geestelijke Gezondheidszorg in het Gewest Breda 1929-1999..
33952: WILLEMSEN, G., - Quelques notes sur les Relation commerciales entre la Flandre et la Campine au XVIIIe Siècle.
10308: WILLEMSEN, CEES, - De Psychiater en de witte Vlek. 30 Jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000..
75877: WILLIAMS, ANN, - Backyard Sheep Farming.
76222: WILLIAMS, THOMAS, - The Monograph Series. Recording the Architecture of the American Colonies and the early Republic. Number 4. Volume XIX Some old Houses of Pigeon Cove, Massachusetts.
76109: WILLIAMS, ANN, - Backyard Pig & Sheep Book.
75755: WILLIAMSON, FATHER BEN. EN J. VAN DOORNIK, - Een dapper Kruistochtertje. Marietje Filippetto 1912 - 1927..
41908: WILLIBRORD, BROEDER, - Evangelische Kloosters. Bruggen naar Eenheid.
78121: WILLOCKS, TIM, - De Orde. Historische Thriller.
32179: WILMARS, DIRK, - Diagnose Brussel.
75396: WILMARS, DIRK, - Arm Vlaanderen zingt of Het Geluk der Onbewusten.
30805: WILMET, LOUIS, - Léau. [ Zoutleeuw ] La Ville des Souvenirs. I & II (Illustrations).
26990: WILS, JOS., - Manuel a l'Usage des Pèlerines a Notre-Dame de Sterre-Borne a Butzel (près de Vertryck).
77046: WILS, L., - Het Ontstaan van de Verfransing in Vlaanderen.
67102: WILSON, EDMUND, - De Boekrollen van de Dode Zee.
43758: WILSON, IAN, - De Lijkwade van Turijn.
70044: WILSON, CHARLES, - Geschiedenis van Unilever. Een Beeld van economische Groei en maatschappelijke Verandering. Deel I: Lever Brothers. Deel II: Jurgens en Van den Bergh. Unilever.
70045: WILSON, CHARLES, - Unilever in de Tweede Industriële Revolutie 1945-1965..
69616: WIN, J.TH. DE, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Weert tot 1795 en van gedeponeerde Oud-Archieven..
37027: WIND, EDUARD E.A., - Het Geheugen van de Hand. De Vergankelijkheid van Sculptuur.
78420: WIND, RUTGERT, - Onderzoek naar de Vooruitzichten van de Houtverkolingsindustrie in Nederlandsch-Indië.
28906: WINGENS, MARC, - Over de Grens. De Bedevaart van katholieke Nederlanders in de Zeventiende en Achttiende Eeuw.
20087: WINIA, PYTHIA, - Van Woningnood … tot Woningnood? Honderd Jaar Volkshuisvesting in de Kempen.
20286: WINIA, PYTHIA, - Onder Dak, achter Deuren. 40 Jaar Woningstichting De Zaligheden. Portretten en Verhalen uit de Kempen.
11401: WINKEL, GERHARD TE, - Laveren tussen Kerk en Staat. Een halve Eeuw Gereformeerd Sociale Arbeid in het Zuiden.
19706: WINKEL, JAN VAN, - 150 Jaar Philharmonie in Leende. De Geschiedenis van de Koninklijke Fanfare Philharmonie. 1850-2000..
68966: WINKEL, LIDYA, - Toen... 1940-1945..
10822: WINKEL-RAUWS, DR. H., - Wel en Wee van het Geslacht Rauws.
70840: WINKELMAN, DR. P.H., - Bronnen voor de Geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de Zeventiende Eeuw [Dl.1: Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen, 1588 - 1602. Dl.2: Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh, 1593 - 1600. Dl.3: Acten uit de notariële archieven van Amsterdam, 1585 - 1600. Het koopmansarchief van Claes van Adrichem, 1585 - 1597. Dl.4: Notariële acten 1601 - 1608. Dl.5: Notariële acten 1609 - 1616. Dl.6: Notariële acten 1617 - 1625. ].
26431: WINKELMAN, DR. P.H., - Heusden. Geteisterd en Bevrijd.
214871: WINKELMOLEN, S.H., - Budel en Cranendonk Voorheen en Thans.
78446: WINTER, JOHANNA MARIA VAN, - Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen.
67266: WINTER, LEON DE, - Kaplan.
70276: WINTER, F.J. EN F. PEETERS, - Leeuwarder Apotheek na de Galenisch-Chymiçe Manier.
72080: WINTER, JHR. DR. P. J. VAN, - Het Aandeel van den Amsterdamschen Handel aan den Opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Eerste en Tweede Deel.
69403: WINTER, P.J. VAN, - Oorlogsduur in Oorlogsnamen. Over het Gebruik van Getallen tot Steun van historische Voorstellingen.
20750: WINTERMANS, MR. J.J.G., - Belgische Vluchtelingen in Eindhoven 1914-1919..
20307: WINTERMANS, H.C., - Een Eeuw Landbouw in Duizel.
43013: WIRZ, P.D. CORBINIANUS, - De Heilige Eucharistie en hare Verheerlijking in de Kunst.
75730: WISHAUPT, M.C.M., - Inventaris van de Archieven van de Maastrichtse Ambachten en Ambachtsbeurzen.
39886: WISSELINK, BETSY E.A., - Jan een Bosch Tijdsbeeld.
76481: WISSING, P.W., - Gids voor genealogisch Onderzoek in Nederland.
12866: WIT, P.P.M.J. DE, - Waar het Visioen ontbreekt verwildert het Volk. 100 Jaar Katholiek Opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995..
128661: WIT, P.P.M.J. DE, - Waar het Visioen ontbreekt verwildert het Volk. 100 Jaar Katholiek Opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995..
67610: WIT, IR. R.J. DE, - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponomie.
69801: WIT, LIC. L. DE, - Register. A. Grootmoederken 1842 Wodana 1843. B. Tijdschriften met Museum in de Titelft.
73876: WIT, HAN F. DE, - De Lotus en de Roos. Boeddhisme in Dialoog met Psychologie, Godsdienst en Ethiek.
40280: WIT, P. BERNARDUS DE, - P. Maximiliaan Kolbe. Ridder der Onbevlekte.
13511: WITLOX, DR. J., - Monseigneur Joannes Zwijsen 1794-1877..
13563: WITLOX, DR. J.H.J.M., - Monseigneur Joannes Zwijsen een Levens- en Karakterbeeld.
39943: WITLOX, DR. J.H.J.M., - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neërlands Katholieken. Graaf Fortuné Duchastel.
77973: WITSEN, P.P. E.A., - Belvedere.nu Praktijkboek Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ontwikkeling.
32017: WITTE, KAREL DE, - Brussel open Stad.
17364: WITTE, DRS. C.V. DE, - De Godsdienstpraktisering van de Tilburgse Studenten.
76822: WITTEMAN, SYLVIA, - Veel gezelliger dan bij U Thuis.
74389: WITTEVEEN, M.N., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente te Veenendaal.
63588: WITTEVEEN-JANSEN, M. E.A. (RED.), - De Waalbrug bij Zaltbommel Knooppunt van Water, Wegen en Wonen.
74089: WITTEVEEN, M.N., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente te Veenendaal.
74172: WOELDERINK, DRS. B., - Inventaris Archief Huis ten Donck.
74566: WOELDERINK, DRS. B., - Inventaris Archieven Jordens.
35798: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Goej Volk.
35111: WOENSEL, LODEWIJK VAN (=LOUIS VRIJDAG), - De Kneuter.
36019: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Meziek uit èige Land.
35054: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - De Wiender.
35597: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Goej Volk.
35118: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - De Wiender.
35725: WOENSEL, LODEWIJK VAN, - Goej Volk.
35777: WOENSEL, LODEWIJK VAN (=LOUIS VRIJDAG), - Soldaotebabbels.
37508: WOENSEL, A. VAN, - Vught in Tekeningen.
26951: WOESTENBURG, F.J., - Het Wonder van Hooidonk.
33948: WOESTENBURG, LAURENT ; WILLEM PAULUSSEN E.A., - De Drie van het Noorden.
29090: WOLF, DRS. H.R., - De Archieven van de Particuliere Gasthuizen te Den Bosch 1302-1811 Deel I en II..
29091: WOLF, DRS. H.R., - Inventaris van de Franse Archieven van de Godshuizen 1811-1815..
29095: WOLF, DRS. H.R. EN DR. A.C.M. KAPPELHOF, - Repertorium op de Notulen van de Commissie der Godshuizen Deel I en II 1811-1813..
17157: WOLF, ROB, - Rozen van Elisabeth. Honderdvijfenzeventig Jaar St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.
12764: WOLF, H.R., - 25 Jaar Sint-Antoniegaarde.
29088: WOLF, DRS. H.R. EN DRS. A.C.M. KAPPELHOF, - De Godshuizen in een Periode van Reorganisatie (1811-1815). Inleiding. Repertorium op de Notulen van de Commissie der Godshuizen Deel I: Jaar 1811..
242111: WOLF, H.J., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
75788: WOLF, H.R., - Inventaris van het Archief van het Klooster De Beyart te Maastricht 1485-1796..
12284: WOLF, DRS. ROB. E.A., - Speciaalnummer 'De Brabantse Leeuw' 's-Hertogenbosch 1185-1985. [O.a. 'Bosschenaren in 15e-eeuwse testamenten' (door ; ' De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint-Jan tot de reductie van Den Bosch.' met stambomen (door drs. L.F.W. Adriaenssen).].
24211: WOLF, H.J., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
290901: WOLF, DRS. H.R., - De Archieven van de Particuliere Gasthuizen te Den Bosch 1302-1811 Deel I en II.
36675: WOLF, H.J., - Het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie. Geschiedkundig Overzicht.
36741: WOLF, H.J., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
78146: WOLFFRAM, JOSEF & ADOLF KLEIN, - Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden.
76470: WOLFS O.P., DR. S.P., - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een Monasticon.
41815: WOLFS O.P., S.P., - Dominikanen en hun Geschiedenis op Postzegels.
19260: WOLS, RIEN, - Schijndel in Verandering een Dorp van Klompen, Kousen, Kaarsen en Kunst 1944-1990..
12260: WOLTERS, J.F.H., - Gymnasium te 's Hertogenbosch. Promotie der Leerlingen. Toespraak.
78006: WOLTERS, DRS. LUC, - Graaf Adolf Von Hompesch-Rürich (1834-1893). Over de Banden tussen muzikaal Thorn en de grafelijke familie Von Hompesch.
76676: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel IV. 1 augustus 1922-30 september 1923..
76677: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel IV. 1 september 1921-31 juli 1922..
76680: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel V. 1 oktober 1923-31 augustus 1924..
70981: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel I t/m V..
76670: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel I t/m VI..
76667: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Tweede Periode 1871-1898. Deel IV, V, VI..
69841: WONDAAL, H.G. E.A., - Overzicht van de Archieven geplaatst in het Hulpdepot van het Algemeen Rijksarchief in Schaarsbergen..
40638: WOODGATE, M.V., - Louise de Marillac. De eerste Zuster van Liefde van den H. Vincentius.
77848: WOORST, GERARDUS JOHANNES TER, - Cooperatie als Vorm van economische Organisatie. Een economische Benadering van het Verschijnsel Coöperatie, in het bijzonder met betrekking tot de Toepassing in de Nederlandse Land- en Tuinbouw.
21657: WORM, A.M. E.A., - Rabobank Hapert. Uitnodiging Open Huis.
75936: WORTHINGTON, JIM, - Natural Poultry-Keeping.
73370: WORTMAN, DRS. G.M., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 29: Een moderne Planningsbenadering. Getoetst aan de structuurplanning voor kleine Gemeenten.
78519: WOUDE, A.M. VAN DER E.A., - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
11640: WOUDE, D. VAN DER, - Brabant's Lijdensweg.
30162: WOUDE, A.M. VAN DER, - De Crisis in de Opstand na de Val van Antwerpen.
77080: WOUDE, A.M. VAN DER, - Het Noorderkwartier. Deel I, II & III..
76202: WOUDE, ROLF VAN DER, - Op goede Gronden. Geschiedenis van de Nederlandsche Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918 - 1995..
12558: WOUTERS, DR. TH. A., - Van Verheffing naar Begeleiding.
12563: WOUTERS, DR. TH. A., - Van Bedeling naar Verheffing.
11674: WOUTERS, JO, - Het Brabant van Toen....
76847: WOUTERS, DR. H.H.E., - Grensland en Bruggehoofd. Historische Studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de Stad Maastricht.
71262: WOUTERS, JO, - De Waard van Toen….
67745: WOUTERS, PAUL, - België-Nederland. Verschil moet er zijn.
69912: WOUTERS, D. EN DR. J. MOORMANN, - Het Straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone Historie-, Liefde- en oubollige Liederen.
22580: WOUTERS, FRANS, - Door Tien Eeuwen Graafse Historie.
70309: WOUTERS, D., - Liederen uit de Oude Doos: Van Avontuur en Minne Romancen en Balladen.
70283: WOUTERS, D., - Liederen uit de Oude Doos: Bittere Pillen. Satirische Liederen.
269161: WOUTERS - BEKKERS, JEANNY, - Ons lief Vrouwke in de Kempen II. Tien jaar later.
11727: WREDE, ADAM, - Köln und Flandern-Brabant. Kulturhistorische Wechselbeziehungen vom 12. - 17. Jahrhundert.
64348: WTTEWAAL, DR. J., - Landhuishoudelijke Courant. Weekblad voor den Nederlandschen Akkerbouwer, Veehouder, Houtteler, Boomkweeker, Warmoezier en Grondeigenaar.
75710: WUBS, HENRIEKE E.A., - Snuffelen & graven. Over Doelgroepen van digitaal toegankelijke Archieven.
29162: WUISMAN, P.J.M., - Inventaris van het Archief der Gemeente Goirle 1803-1945 (1952).
16886: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
168861: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
16855: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk van A tot Z.
16807: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk van A tot Z.
16615: WUISMAN, P.J.M., - Uit Moergestels Verleden.
176615: WUISMAN, P.J.M., - Helvoirt in oude Ansichten.
38503: WUISMAN, P.J.M., - Brabant en het Oranjehuis & Kerkelijke Kunst in Midden Brabant.
16762: WUISMAN, P.J.M. E.A., - Van 't Gemeentehuis..... van Hooge en Lage Mierde.
28135: WUISMAN, P.J.M., - De Kerk van St. Petrus te Oisterwijk.
168601: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
17680: WUISMAN, P., - Van Bacchus tot Bierpomp. Oude Prentbriefkaarten van Esch.
16606: WUISMAN, P.J.M., - Moergestel in oude Ansichten.
29320: WULP, B. VAN DER, - Inventaris van de Archieven van de Nederduits Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel, C.A..
76928: WULP, B. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de elkaar opvolgende Instellingen op het Gebied van de R.K. Armen-, Wezen- en Bejaardenzorg te Delft, sedert 1978 de kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele, [1680] - 1975..
76392: WURTHMANN, NICOLA, - Senatoren, Freunde und Familie. Herrschafstrukturen und Selbstvertändnis der Bremer Elite zwischen Tradition und Moderne 1813 - 1848..
69943: WURZBACH, DR. ALFRED VON, - Niederländisches Künster-Lexikon. Auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet von Dr. Alfred von Wurzbach.
72149: WÜSTEFELD, W.C.M., - De Boeken van de Grote of Sint Bavokerk een Bijdrage tot de Geschiedenis van het middeleeuwse Boek in Haarlem.
74346: WYFFELS, C. ; A. SCHUFFLAIRE, E.A., - Miscellanea Archivistica X. [O.a. Le Moulage des sceaux en 1974 aux Archives Générales du Royaume ].
74359: WYFFELS, C., - Het Rijksarchief een wetenschappelijke Inrichting in Nood.
74979: WYMANS, G. ; R. WELLENS EN C. DUMONT, - Archives de Cures. Inventaires. Tome Premier.
74980: WYMANS, G. E.A., - Archives Communales. Inventaires. Tome II..
74356: WYMANS, G. EN J. FOX, - De Oorkondenschat van de Graven van Henegouwen. Woord en Wederwoord.
74354: WYMANS, G., - Histoire d'un contentieux archivistique Belgo-Neerlandais (1806 - 1953). Les Chartes extradeees de la Tresorerie des Comtes de Hainaut.
29682: WYMANS, G. EN J. FOX, - De Oorkondenschat van de Graven van Henegouwen. Woord en Wederwoord.
65647: WYMANS, G. E.A., - Archives de Cures Inventaires. Tome I & II..
9923: WYNANTS, GOSWIN COMTE DE, - Supremae Curiae Brabantiae Decisiones Recentiores.
15267: XANTEN, H.J. VAN, - Wat hen bewoog! Osse Bouwvakarbeiders en hun Vakbond 1917-1992..
78511: XANTEN, H.J. VAN ; A.M. VAN DER WOUDE, B.H. SLICHER VAN BATH, H.K. ROESSINGH, - Het Hoofdgeld en de Bevolking van de Meierij van 's-Hertogenbosch omstreeks 1700 / The economic and social Conditions in the Frisian Districts from 900 to 1500 / Die europäischen Agrarverhältnisse in 17. Un der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts / Numerieke Aspecten van de Protestantisering in Noord-Nederland tussen 1656 en 1726. Debat van A.M. van der Woude, J.A. Faber en H.K. Roessingh, met J.A. Kok o.f.m. / Beroep en Bedrijf op de Veluwe in het Midden van de Achttiende Eeuw.
43547: PAUS PIUS XII, - Drie Radiotoespraken van Z.H. Paus Pius XII tot de Slotzusters van de gehele Wereld.
74633: YANS, MAURICE, - Inventaire des Archives de Sélys Longchamps.
67273: YERLI, NILGÜN, - Turkse Troel.
73939: YPEIJ, A., - Geschiedenis van het Patronaatregt anders genoemd Kollatieregt, in verband met Christelijk Kerkbestuur sinds vroeger Tijden tot den tegenwoordigen Tijd. Tweede Stuk.
75445: YPERMAN, JAN, - Rijsel.
69803: DR.ZACHARIAS (JACOBUS MARIA ANTHONISSE), - Rome en het onorthodoxe Oosten na Negen Eeuwen Scheiding.
9606: ZALINGE, C. VAN, - En...... de Boer ploegt voort.
96061: ZALINGE, C. VAN, - En...... de Boer ploegt voort.
198648: ZALINGE - SPOOREN, LIA VAN ; TON THELEN, HENK ROOSENBOOM EN HANS VAN LAARSCHOT, - Asten 800. Verhalen uit de Geschiedenis van Asten, Heusden en Ommel.
13140: ZALINGE-SPOOREN, LIA VAN, - Gemeint en Gemeenschap. Jaargeboden in Peelland circa 1300-1795..
76100: ZALINGE, PIET VAN, - Het Frettenboek.
17805: ZALINGE-SPOOREN, LIA VAN, - Gemene Middelen in de Meierij; St.-Michielsgestel en Gemonde 1737-1805..
25688: ZANDBERGEN, H.C.J., - Roosendaal en Nispen in oude Ansichten.
74271: ZANDBERGEN, M., - Inventarissen van het Archieven van de provinciale Kerkvergadering van Utrecht 1590 - 1976 en van het Archief van het provinciaal Kollege van Toezicht op het Beheer van de kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Utrecht 1823 - 1935..
78517: ZANDEN, J.L. VAN, - De economische Ontwikkeling van de Nederlandse Landbouw in de negentiende Eeuw, 1800-1914..
18022: ZANDEN, P.J.A. VAN DE EN MARTIEN COPPENS, - Het Hart van de Peel.
112131: ZANDEN, H. VAN DER HOOFD DER R.K. LAGERE LANDBOUWSCHOOL TE EERSEL, - Grondonderzoek in Kempenland.
19700: ZANDEN, SJEF VAN DE E.A., - Geschiedenis van Leende.
197001: ZANDEN, SJEF VAN DE E.A., - Geschiedenis van Leende.
76836: ZANDSTRA, EVERT EN WIM K. STEFFEN, - Kastelen en Huizen op de Veluwe.
25900: ZANDSTRA, EVERT, - VCS. Gedenkboek bij het Tienjarig Bestaan van de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen.
43083: ZANDSTRA, EVERT, - Shell Toergids langs oude Dorpskerken.
69042: ZANDSTRA, EVERT, - Shell Boerderijengids.
69988: ZANDVLIET, K., - Inventaris van de Domeinkaarten afkomstig van het Minsterie van Financien 1813-1935..
170011: ZANTEN, GERTH VAN, - Vught. Het Kamp en de Mensen.
17001: ZANTEN, GERTH VAN, - Vught. Het Kamp en de Mensen.
42049: ZARNECKI, GEORGE, - Monniksleven in de Middeleeuwen.
29182: ZEELAND, A.L.M. VAN, - Inventaris van het Archief van de Textielververijen De Koningshoeven N.V. te Tilburg 1918-1985..
23091: ZEELAND, ADRIAAN VAN E.A., - De Doonheide tussen Keske en Kapelleke.
64850: ZEEMAN, DR. J., - Geschiedenis van de Cholera gedurende 1859 in Nederland.
22225: ZEEUW, J.W. DE & JAN DE VRIES, - Adempauze in Ravenstein.
76807: ZEEUW, DICK DE E.A., - Naar een Aartse Landbouw. Plattelandsontwikkeling en duurzame Landbouw in een Tijd van Globalisering.
170748: ZEEUW, WOUTJE DE (RED.), - De VAT samengevat. Karakteristiek van 10 Jaar Verkeersakademie Tilburg.
78602: ZEEUW, J.W. DE & JAN DE VRIES, - A.A.G. Bijdragen 21..
28290: ZEEUWE, TONY EN NIK DE VRIES, - Hemelbestormers.
65683: ZEEUWE, A.J.M., - Inventaris van het Archief van het Rijkslandbouwschap voor Noord-Limburg 1951-1969..
18645: ZEEUWEN, JAN, - Cocktail.
18043: ZEEUWEN, JAN, - Un stukske Meierij.
18732: ZEEUWEN, JAN, - Poesie-Mauw.
18734: ZEEUWEN, JAN, - Tusse Sluis Zeuve en Sluis Acht.
18759: ZEEUWEN, JAN, - Stam aan de Boorden van de Aa.
18797: ZEEUWEN, JAN, - Helmond, Kasteel tussen Kemieke.
38446: ZEEUWEN, JAN, - Cocktail.
35598: ZEEUWEN, JAN, - Rond ut Speulheuske.
18770: ZEEUWEN, JAN, - Intermezzo.
35546: ZEEUWEN, JAN, - Dageraad.
74402: ZEGERS VEECKENS, MR. L., - Eenige Mededeelingen over het Bedrijf der Banken van Leening.
36083: COMPOSITIE: JEF PENDERS; TEKSTEN: TON VAN ZEIJST, - Brabant Suite. Een Land in Bloei.
69859: ZELISSEN, PETRUS GUILLAUME JACOBUS ; GEBOREN TE LAGE-ZWALUWE, - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinischen-Maasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer Mittelripuarischen Grammatik.
78252: ZELLER, PROF. DR. Z. W., - Economisch-historische Opstellen.
67591: ZENDER, DR. M. E.A., - Patroonheiligen en Plaatsnamen.
26985: ZEYP, J. VAN DER, - Gedenkboek O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans Wilrijk-Kiel 1906-1956..
67289: ZHANG, X.L., - De Vrouw in het Riet.
75914: ZIEGLER, OSWALD L., - The Australian Merino.
78032: ZIGLER, JOANNA E, - Sculpture of Compassion: the Pietà and the Beguines in the Southern Low Countries, c.1300-c.1600..
260611: ZIJLMANS, BAS E.A., - In de Hollantsche Tuyn III. Van Klooster tot Prinsenhof. Een archeologisch Bodemonderzoek in Hollands oudste Stad.
256764: ZIJLMANS, BAS, - Geertruidenberg. De Sleutel van Holland. Wandeling door een oude Vestingstad.
26061: ZIJLMANS, BAS E.A., - In de Hollantsche Tuyn III. Van Klooster tot Prinsenhof. Een archeologisch Bodemonderzoek in Hollands oudste Stad.
71444: ZIJLSTRA, MR. DR. H.J., - Inleiding tot het Handelsrecht.
70185: ZIJLSTRA, JACOBUS SIKKO ARNOLDUS ; GEBOREN TE HELMOND, - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' Regering.
66178: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en Tachtigste Deel.
65825: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en Tachtigste Deel.
65835: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en Tachtigste Deel.
65822: ZILLESEN, DRS. H. DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Tachtigste Deel.
68957: ZILLINGER MOLENAAR, J.J.H., - Grenslanderijen onder het Regime van het Tractaat van Maastricht.
44128: ZILVERENBERG, DR. S.B.J., - Ketters in de Middeleeuwen.
67471: ZIMMERMAN, JOSEF, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1980. Landschaft verwandelt misshandelt. Menschen und Umwelt in nordrheinischen Ballungszentren.
43791: ZINK, JÖRG, - Vijf Broden en Twee Vissen.
50: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat Land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch..
51: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat Land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch..
511: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

4/6