Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Beschryving der Stadt en Lande van Breda: Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelf eerste Bewoonderen, ende oude Gestalte, met een historisch Verhaal van het Leven der Graven van Strijen, en daar op gevolgde Heeren van Breda; Mistgaders de Opkomst en eerste Beginselen der Stadt BREDA, deszelfs Benaming, eerste Omwalling, en verdere Vergrootingen en Versterckingen, met de voornaemste, zoo Wereldlijck als Geestelycke Gebouwen de wijze van Regeeringe, Hoogheden, Voorrechten , enz. Als mede eene naeukeurige en beknopte Beschrijving van het Landt van Breda, deszelfs Dorpen, Vryheden, en Heerlijkheden met derzelver Oudheden, Regeeringen, Aanhangzelen en Gemeene Gebouwen: Uyt veele oude en nieuwe Schrijvers bijeenverzameld en met een aenmerckelijk Getal van tans noch onuitgegevene Stukken, Brieven etc. bevestigt.
Description: 1744 [HB, eerste en enige druk,  folioformaat, XXVIII pag.; 545 pag.; 1 pag., geb., gebruikssp., goed ex.] s'Gravenhage, Jac. Van Den Kieboom.  Met Koopere platen door o.a. Swart en Immink. Vele illustraties. Uitsl kaarten e.d. ontbreken. Uitslaande tabellen zijn aanwezig.

Keywords: Baronie van Breda

Price: EUR 425.00 = appr. US$ 461.91 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 24079