Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Jaarboek Oranjeboom. Deel XII..
Description: 1959 (HB, in orig. band, 165 pag..) Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom. Ge´llustreerd.

Keywords: Baronie van Breda

Price: EUR 17.50 = appr. US$ 19.02 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 20121