Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 21 [O.a. Roosendaal als Legerplaats gedurende de Belgische omwenteling 1830-1832 (R. van Hasselt); Rond de Kerstening van het Noord-westelijk deel van Brabant (en Zeeland) (L. Merkelbach van Enkhuizen); De Armenzorg te Roosendaal en Nispen in het verleden ( A.J.G. Buysen); De Gastelse toren in gevaar ( J. Theunisse); Het Kerkgebouw der hervomde gemeente te Standdaarbuiten (C. Lohmann); De Kapel van Sinte Geretruda aan de Schelde (C. Slootmans); Palnnen tot restauratie der Middeleeuwse kerk van Sint Jan te Roosendaal in 1790-1793 (B. Stolte); De Ooievaarshof (Overhof) onder Nispen (P.C. Boeren); Sint Servatius in West-Noord-Brabant ( P.C. Boeren)].
Description: 1961 (ZB, stofomsl., 138 pag., geb.)  geļllustreerd.

Keywords: Baronie van Breda

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Duthmala
- Book number: 1338