Antiquariaat Colombine
Valeriusstraat 56H, 1071 ML Amsterdam, Nederland. Tel.: +310622953433            Email: JB@colombine.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10762: KAPPEN, FRANKLIN VAN EN ANDRÉE VAN ES: - De volgende oorlog, over de toekomst van de interventiepolitiek,
13360: KAPUSCINSKI, RYSZARD - Mes voyages avec Hérodote
13306: KAUTSKY KARL - Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program
13203: WEULE DR KARL - Vom Kerbstock zum Alphabet , Urformen der Schrift
11251: KARS, THEO: - De laatste jaren van Casanova,
13249: GERITZ-KOSTER EN LIZELOT KARSEBOOM - Dorp in de mediene - De geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haaksbergen
6050: KASTEIN, JOSEPH: - Een geschiedenis der Joden, vertaling J.H.Snethlage,
9132: KÄSTNER, ERICH: - Gesang zwischen den Stühlen, EA,
12789: DITTRICH KATHINKA - Ernst Lubitsch retrospectief 26/9- 1/11/84
2455: KATONA, JÓZSEF: - Bánk-bán, drama öt felvonásban, negyedik kiadás,
10820: KATZ, MOLLY: - Jewish as a second language,
12282: KAUP, J: DR.MED: - Beiträge zur Turn- und Sportwissenschaft, herausgegeben von Carl Diem, Heft 4: Biologisch-hygienische Bedeutung der Leibesübungen, Vortrag: gehalten in der Festsitzung des Kuratoriums(..)
2469: KAUTSKY, LUISE -- - Luise Kautsky zum Gedenken, Nachrufe von Friedrich Adler und Oda Lerda-Olberg, Berichte und Briefe,
10764: KAWABATA, YASUNARI: - The master of Go, translated from the Japanese by Edward G. Seidensticker,
10248: KAYSERLING, M: - Biblioteca espanola-portugueza-judaica, dictionnaire bibliographique, reprint,
12701: KAZNELSON, SIEGMUND - Jüdisches Schicksal in deutschen Gedichten
12554: HARTMANS KEES - Het grafisch museum orgaan van het nederlandsch verbond van boekenvrienden
12607: TUKKER KEES - De voedselcommissaris
13066: BEIJNUM KEES VAN - 23 seconden
12857: STIP KEES - Vijf variaties op een misverstand
13096: FENS KEES - Kees Fens in gesprek, in Raster, driemaandelijkse uitgave
10647: KEMP, MARTIN: - The science of art, optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat,
12541: GRAHAME KENNETH - De wind in de wilgen
13743: DR H.J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ ET A.O. VAN KERKWIJK - Choix de monnaies et médailles du Cabinet royal de la Haye décrites par Dr H.J. de Dompierre de Chaufepié et A.O. van Kerkwijk
2624: KERNAN, THOMAS: - Report on France,
11657: KERR, ALFRED: - Die Allgier, Trieb nach Allgier ...
12664: KERR, ALFRED - Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt 1895-1900
12105: KERSNACHT -- - O Kersnacht, schooner dan de daegen, een bundel Kerstverzen uitgeschreven en verlucht door Fons Montens,
13574: KERTÉSZ, IMRE - Dossier K. - een onderzoek
2838: KESSEL, JOSEPH - Mary de Cork, avec un portrait de l'auteur par JEAN COCTEAU, grave sur bois par G.AUBERT,
13055: FRERIKS KESTER - Ogenzwart
12938: FRERIKS KESTER - Tempo doeloe, een omhelzing
13399: KEULS, H.A. - Het Londensche tooneel in oorlogstijd
9251: BRAND KEURE: - Brand keure der stadt Leyden ofte Verzamelingh en Verbeteringh der ordre tot voorkoming en blussing der Brandt: mitsgaders de onderhouding en bezorging der Brand-weeren of Brand-gereedschappen,
9721: KHADDURI, MAJID(TRANSLATED BY): - The islamic law of nations Shaybani' s Siyar,
11674: RENE KIEFFER - Portraits d'écrivains, Edmond Rostand, Maurice Barrès, Alphonse Daudet, Anatole France, Charles Baudelaire, Theophile Gautier, LECONTE De Lisle, Gustave Flaubert, Emile Zola, Frederic Mistral, Paul Verlaine
12419: KINGSTON, REBECCA AND LEONARD FRY - Bringing the passions back in
11780: KIRCHHOFF, BODO: - Wedervaring
13660: KISCH, EGON ERWIN - Geschichten aus sieben Ghettos, Einband und Zeichnungen P.L.Urban
10752: KITCHIN, LAURENCE: - Mid-century drama
9653: KLEDERDRACHTEN -- - Nederlandse klederdrachten/, National costumes of the Netherlands, Les costumes nationaux de Hollande,
9326: KLEEREKOPER, A.B: - Oproerige krabbels, verzameld en ingeleid door Joh.Winkler,
13361: KLEIST, HEINRICH VON - Kate van Heilbronn of de vuurproef
10390: KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER: - Leerdam glas 1878-1930,
4509: KLIJSSEN, WIL: - De drie treden,
10739: KLOEK, ELS: - 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis,
4308: KLÖNNE, B.H: - Amstelodamensia,
12108: KLOSE, H: - Saxophoon methode voor Nederland bewerkt door W.G. De Buijzer jr, deel 1
12019: KLUGE, FRIEDRICH: - Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte, 2. Auflage,
12002: KNISPEL, UDO: - Faustfeuerwaffen,
12167: KNOBLOCH, HEINZ: - Herr Moses in Berlin, auf den Spuren eines Menschenfreundes,
12343: KNOPPER, HELEN: - Een onfatsoenlijk afscheid,
10378: KOBAL, JOHN: - Film-star portraits of the fifties, 163 glamor photos,
11698: KOCH, HERMAN: - De greppel
7238: KOEMAN-POEL, GEESKE S: - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde, een herinnering,
12468: HILBERDINK KOEN - J.B.W.P. het leven van Johan Polak
13078: PROF.DR J.KOK - Bericht uit de werkplaatsen voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap
12020: KOK, JOH.B: - Populaire gitaar- en luitschool voor zelfonderricht en ten dienste van het onderwijs,
12193: KOLK, WESSEL VAN DER: - The body keeps the score,
10499: KOMRIJ, GERRIT: - Morgen heten we allemaal Ali, vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest,
11159: KOMRIJ, GERRIT: - De buitenkant, een abecedarium,
7245: KONGO - MÜLLER -- HEYNOWSKI, WALTER UND GERHARD SCHEUMANN: - Der lachende Mann, Bekenntnisse eines Mörders
11908: KONRÁD, GYÖRGY - Melinda en Dragomán
13500: KONRÁD, GYÖRGY - De bezoeker
13092: KONRÁD, GYÖRGY - Nalatenschap
9466: KOOGER, HANS: - Joods leven in Doesburg,
13088: KOOIJMAN, G.F: - Spiegel van bekende Friezen
13398: KOOPMANS J. - P.C.Hooft's Baeto - oft oorsprong der Hollanderen - treurspel
12812: KOOT, TON - Houtsnede Gemeentemuseum In de S. Antonieswaag
11061: KOPLAND, RUTGER: - Twee ambachten, over psychiatrie en poëzie
11722: KOPLAND, RUTGER: - Over het verlangen naar een sigaret,
10858: KÖPPEN, FEDOR VON: - Preussens Heer in Bild und Wort, von der Gründung des Brandenburgischen Heeres bis zum Aufbau der Kriegsmacht des Deutschen Reiches 1619-1889, mit 36 Farbendruckbildern und 35 Vignetten von Richard Knötel, 2.Auflage,
13483: KOSSMANN, ALFRED / BOON, LOUIS PAUL / VROMAN, LEO, ARY LANGBROEK, E.A. - Jong gedaan, kinderwerk en beginnerswerk van 28 auteurs
11730: KOUSBROEK, RUDY: - De vrolijke wanhoop, anathema's 8, autobiografische essays waaarin opgenomen een interview met Lien Heyting,
10981: KRABBÉ, TIM: - Wij zijn maar wij zijn niet geschift, de schietpartij van Colombine,
9375: KRAIJENHOFF VAN DE LEUR, A.R.: - Een Schema van de landsverdediging, Nederland bij een oorlog tegen Pruisen in 1877, met 5 schetsen, en Studiën over oorlogsvoering op Nederlandschen bodem,
9180: KRAKERSBEWEGING -- - Primavera drukkerij, voorbeeld van ons kunnen, 20,4cm x19,6cm
3219: KRAPP, GEORGE PHILIP (ED): - The Vercelli book, the Anglo-Saxon poetic records II,
7265: KRAUS, KARL: - Sittlichkeit und Kriminalität, 3.-7.Tsd,
10436: KRAUSS, NICOLE: - De geschiedenis van de liefde
7266: KREBS, WOLFGANG: - Jüdisches Leben in Kleve, Ausstellungskatalog 16.5-11.7.2004,
3878: KREMOS, HELENE: - Höflichkeitsformeln in der französischen Sprache, Aufforderungs-und Bittformeln, Dankesbezeugungen, mit historischem Rückblick bis ins 16.Jahrhundert, Dissertation,
11210: KRESSMANN TAYLOR, KATHRINE: - Adres onbekend
11781: KRIELAARS, MICHEL: GEKOZEN EN INGELEID DOOR: - Een onbekende vriend, het mooiste uit de Russische Bibliotheek
11653: KRIELAARS, MICHEL: - Het brilletje van Tsjechov - reizen door Rusland
11654: KRIELAARS, MICHEL: - Alles voor het Moederland, de Stalinterreur ten tijde van Isaak Babel en Vasili Grossman,
10309: KRIKHAAR, NOOR: - Industrieel erfgoed,
13416: KRINKELS L - Vade-Mecum voor den Tooneelspeler - Liefhebber
8923: KRISTEL, CONNY(RED): - Binnenskamers, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, besluitvorming/ Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, regionale verschillen, 2 delen samen,
10572: KRISTEL, CONNIE: - De repatriering van de Nederlandse overlevenden uit de koncentratiekampen, doktoraal-skriptie vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis prof.dr.J.C.H Blom,
13599: KRLEZA, MIROSLAV - Raster nr. 73 - Miroslav Krleza
10048: KUBIZEK, AUGUST: - Adolf Hitler, mein Jugendfreund, ungekürzte Sonderausgabe,
10714: KÜHN, HERBERT: - Die Grundlagen des Stilwandels in der modernen Kunst,
9650: KUIJK, JAN: - Het gaat nu eenmaal niet zonder erotiek, over de rijmprent van P.C.Boutens bij het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard,
12364: KUIPER, PROFESSOR DR. P.C: - Neurosenleer
13358: KUIPER C.J. - Uit het rijk van den arbeid, ontstaan, groei en werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederland van 1909 - 1924
10681: KÜLPE, OSWALD: - Outlines of Psychology based upon the results of experimental investigation, reprint of the 1895 edition,
11697: KUNDERA, MILAN: - Risibles amours,
12152: KUNERT, GÜNTER: - Verspätete Monologe,
13539: KUNZE, REINER - Geweldige jaren
13434: KUNZE, IRENE - Beschreibendes Verzeichnis der Gemälde im Kaiser- Friedrich-Museum und deutschen Museum
10847: KUNZRU, HARI: - De poseur (The impressionist)
11617: KURZEM, MARK: - Maskottchen, wie ein jüdischer Junge den Holocaust überlebte (The Mascot),
12382: SCHMIDT- KÜSTER - Het Nederlandsche boek 1938
12366: SCHMIDT- KÜSTER - J.H.W. Dietz
4461: KUSTERS, WIEL: - Ik graaf, jij graaft, aantekeningen over poëzie
13504: KWEKKEBOOM, WILLEM - Wonen in Oost-Europa van Sofia tot Tallinn
11608: LAARSE, ROB VD EA: - De hang naar zuiverheid - De cultuur van het moderne Europa
5488: LACRETELLE, JACQUES DE: - La mort d'Hippolyte, avec un portrait en lithographie par MARIE LAURENCIN,
12009: LAGERWEIJ, H: - Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten, ter bevordering van wereldkennis en aangenaam onderhoud, met platen, nr 12 Een togtje naar Arnhems omstreken (Briefgewijze medegedeeld), 1ste brief.
3508: LAKOFF, GEORGE /OETTINGER, ANTHONY G.: - On the nature of syntactic irregularity, mathematical linguistics and automatic translation, UNDERGROUND EDITION,
2191: LAMARTINE, A. DE: - Le manuscrit de ma mère avec commentaires, prologue et épilogue, EO, préface L.de Ronchaud,
13386: LANCELOTTA, VICTORIA - Here in the world - 13 stories
11766: LANDMANN, SALCIA: - Der jüdische Witz, Soziologie und Sammlung,
13009: H.C. ROBBINS LANDON - -1791 - Mozarts letztes Jahr
13385: LANDSHOFF F.H. EA - Die Sammlung, een bloemlezing
9814: LANDWEHR, JOHN: - Romeyn de Hooghe the etcher, comtemporary portrayal of Europe 1662-1707,
2453: LANG - Die Internationale -- heute hat meine Frau Geburtstag, Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefängnis im Winter 1942-43, Vorwort Ed Hoornik,
9801: LANGE, DANIEL DE EN G. KALFF: - Nederlandsch volksliederenboek, kleine eenstemmige uitgaaf, 84 liederen voor zang in noten- en cijferschrift, 15e-20e duizendtal,
11672: LANGENBACH, LAURIE: - Brieven, dagboeken en een geheime liefde,
2984: LANGENSCHEIDT -- - Sprachkunde, Zeitschrift zur Pflege und Förderung des Sprachstudiums, Jahrgang 1937 nr 2 - 1943 nr 3/4,
9598: LARBAUD, VALÉRY: - Journal 1912-1935, préface et notes de Robert Mallet,
13008: LAROUI, FOUAD - Het tragische einde van Philomène Tralala
13655: VAN GALEN LAST H. - Nederland voor de storm, politiek en literatuur in de jaren '30
9621: LATZKO, ANDREAS: - Brieven uit een herlevend land, overgedrukt uit het dagblad "Het volk",
2056: LAWRENCE, D.H.: - The first Lady Chatterley, 1st edition thus,
12621: DASBERG LEA - History and educational Utopia: an Israeli experience
4306: LEAMINGTON -- - Guide to Leamington Spa, Warwick, Kenilworth, Stratford-upon-Avon, and Shakespeare's Warwickshire, 16th edition,
12399: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen
11156: LÉAUTAUD, PAUL: - Particulier dagboek 1925-1950
12695: LÉAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921
9084: LÉAUTAUD, PAUL: - Particulier dagboek 1933
8900: LÉAUTAUD, PAUL: - Propos d'un jour, édition originale,
10370: LEAVITT, DAVID: - De twee Hotel Francforts
11685: LEBEAU, M: - Parallele curieux en vers latins avec La Fontaine et tous les poetes latins qui ont traité les memes fables , exemplaire portant le nom du propriétaire, le professeur L.A. Delaunay
12972: LEBRUN, ED: - Théatre de la GAITÉ, programme officiel
10140: LEECH, JOHN: - Humorous masterpieces nr 1, pictures by John Leech, first series, 2nd printing,
10766: LEERDAM, JOHN EA: - Onverwerkt verleden ... 5 jaar theatrale verbeelding door Stichting Julius Leeft!
1933: LEEST, J: - Duitsche invloed op het Nederlandsch der protestantsche theologen sedert het begin der XIXe eeuw, dissertatie,
12619: BRAET CAROLINE EN KARLA VAN LEEUWEN - Werkboekje voor dikke kinderen
12169: LEFKOWITZ, MARY: - Not out of Africa, how Afrocentrism became an excuse to teach Myth as History, revised edition
6345: LEHNERT: - Tourist map of Cairo,
13642: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgelede
11532: LEIJNSE, ELISABETH: - Cécile en Elsa, strijdbare freules, een biografie
11626: LEIP, HANS: - Miss Lind und der Matrose, ein kleiner Roman, EA,
13266: LEMOISNE - Degas et son oeuvre
11610: LEMPP, R.G.E. - Kinder für Anfänger, mit Zeichnungen von Loriot,
13438: LENDON J.E. - Song of Wrath, the Peloponnesian War begins
9897: LENNON, JOHN: - In his own write
12153: LENZ, SIEGFRIED: - Der Verlust, Roman,
13212: LENZ ,SIEGFRIED - Een dure grap, verhalen uit Bollerup en andere dorpse verhalen
13101: VROMAN LEO - Mrs Kennedy ea titels
13135: WINTER LEON DE - Het recht op terugkeer
13482: LEOPOLD, J.H. / HULSKER, JAN (SAMENSTELLER) - Leopold J.H. - Schrijvers Prentenboek - deel 15
11320: LEROY, FRÉDÉRIC: - Lucifer en het grote belang (van kleine rituelen), gedichten,
12178: LESSING, G.E: - Hamburgische Dramaturgie
1899: LESSING, THEODOR: - Der jüdische Selbsthass, EA
2202: LESSING, G.E: - Der Eremit, Dichtung, 1.-5.Tsd,
10495: LESTRE, STEPHEN: - London's Good Girl guide,
7349: LETTRE -- - Lettre de quelques membres du gouvernement de la République des Provinces unies aux ministres de la Grande Bretagne,
10728: LEUPEN, BERNARD EA: - Ontwerp en analyse,
3525: LEUSDEN, JOHANNE; HOOGHT, EVERARDO VAN DER; D'ALLEMAND, JUDAH: - Biblia Hebraica, secundum ultimam editionem Jos. Athiae,
12262: LEUSINK, ANDRIES: - Op hechte fundamenten, geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond,
12893: DIECKHOFF ALAIN ET RÉMY LEVEAU - Israéliens et Palestiniens: la guerre en partage , voix et regards
4774: LEVERSTEIN-VAN HALL, MAURINE A: - The growing problem of drug resistant bacteria, the role of horizontal gene transfer, thesis, Het toenemende probleem van antibiotica resistente bacteriën, de rol van horizintale gen overdracht, proefschrift
13280: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano - Autobiografische verhalen
11041: LÉVI, ELIPHAS (PS DE L'ABBÉ ALPHONSE LOUIS CONSTANT): - La clef des grands mystères suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste et Salomon,
7352: LEVI, CARLO: - Christus kam nur bis Eboli
8796: LEVINAS, EMMANUEL: - Les imprévus de l'histoire, EO
10660: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE: - Amsterdam op de helling, de strijd om stadsvernieuwing.
13227: MICHEÁL MAC LIAMMÓIR - The importance of being Oscar
13259: LICHTENSTEIN, HEINER - Warum Auschwitz nicht bombardiert wurde
8934: LIGNES NO 33 -- DOBBELS, D, F. MARMANDE ET M. SURYA(RÉD): - Avec Dionys Mascolo, du manifeste des 121 à Mai 68, Lignes no 33,
8634: LIGTHART, JAN EN H.SCHEEPSTRA: - Het boek van Piet van Dam, uitgave voor de huiskamer van "Dicht bij huis",
11580: LINDGREN, ASTRID EN MARIT TÖRNQVIST: - Verhalenreis, inclusief cd
10720: LIPPS, THEODOR: - Raumästhetik, Nachdruck,
11962: LISCANO, CARLOS: - Limpunité des bourreaux, l'affaire Gelman, suivi d'un entretien avec Pierre Boncenne
9507: LITWINSKI, LEON & SAMUEL SCHWARZ: - Anti-semitismo, conferencias,
11183: LLOYD WRIGHT -- DE LONG, DAVID G. DE (ED): - Frank Lloyd Wright and the living city, exhibition catalogue,
11189: LLOYD WRIGHT, FRANK -- MADDEX, DIANE(ED): - 50 favourite rooms by Frank Lloyd Wright,
13481: LOBATO, ALEXANDRE - Histo?ria da fundac?a?o de Lourenc?o Marques
13540: LOBATO, ALEXANDRE - Colonização senhorial da Zambézia - e outros estudos
7388: LOBKOWICZ, P.F: - Die Legende der Freimaurer,
10685: LÖCHER, KURT(RED): - Der Traum vom Raum, gemalte Architektur aus 7 Jahrhunderten,
11948: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk,
13446: LODGE, OLIVER J - Het leven na den dood - Met voorbeelden welke getuigen dat herinnering en genegenheid na den dood voortleven
13614: A.BRESTER / JZ ET DR T. VAN LOHUIZEN - Le soleil, ses phénomènes les plus importants, leur littérature et leur explication
10299: LOISEAU, BERNARD -- CHELMINSKI, RUDOLPH: - De perfectionist, leven en dood in de Franse keuken,
7395: LONDON -- - London in colour-photography, 50 pictures with descriptive notes, foreword by Geo.R.Sims,
11918: LONSDALE, MICHAEL - Visites,
2298: LOO, HENRIËTTE VAN: - De Fransche hofpers van 1789,
12027: LOOS, J.C. VAN DER: - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam,
13786: LOOSJES MR.A. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels tgv het 125- jarig bestaan van 1915 - 1940
10697: LOPES, DOMINIC MCIVER: - Sight and sensibility, evaluating pictures,
13281: JOSE ALVARES LOPEZ - El Enigma de las piramides
13693: LOUFRIE, J. - Het berekenen, teekenen, uitslaan en bouwen van Kano's en booten door amateurs
13018: AFANASSIEV LOURI - Ma Russie fatale, révélations d'un historien engagé
2869: LOUWERSE, P.: - Geillustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes, 1e druk,
2115: LOUWERSE, P: - Lachen en leeren, vertellingen uit het leeven der viervoetige dieren, tweede verbeterde druk,
9370: LOUWERSE, P: - Kleine vertellingen, rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje, Voor de kinderkamer, jg XXII, 1e half jaar(?),
9301: LOUYS, PIERRE/ KRIS DE ROOVER: - Koning Gonzales en de twaalf prinsesjes (Histoire du roi Gonzalve et des douze princesses), vertaling Huybrecht Leynbyter, Het eiland Java no 1,
7402: LOW, JAMES, TEACHER OF THE ENGLISH LANGUAGE IN UTRECHT: - The winter evening or a collection of English prose and verse chiefly intended for the advantage of such, as are willing to apply themselves to the learning of this useful language, volume I (only volume published)
13147: LÖWENSTEYN, FRIED - De gouden rand , novelle
13376: LUCKERHOF, ROB - de wereld van Italo Svevo - Schrijver en zakenman
13380: ROSENTHAL LUDWIG - Heinrich Heine als Jude
13625: LUGT, FRITS - Le dessin francais dans les collections holandaises
10519: LUIF, MARJAN EN CASPER VERBRUGGE: - Mevrouw ten Kate met tekeningen van Peter van Straaten,
12983: PIRANDELLO LUIGI - Novelle per un anno,
13628: R. VAN LUTTERVELT (RED.) - Bourgondische pracht: van Philips de Stoute tot Philips de Schone
11589: LUYENDIJK, JORIS: - Het zijn net mensen, beelden uit het Midden-Oosten,
11946: LUZ, GEORG - Der Tod des Leibes und das Fortleben der Seele
12678: MINATOYA LYDIA - De bevreemding van de schoonheid drie generaties samoeraivrouwen in Japan
11235: LYNTON, LINDA: - The sari, styles, patterns, history, techniques,
13004: LUCCIONI MAARTJE - Het dubbele gelijk
12417: MAAS, NOP: - Gerard Reve 2, kroniek van een schuldig leven, de rampjaren
12974: MAC LIAMMÓIR, MICHEÁL - Theater in Ireland
13240: MACAULAY, THOMAS BABINGTON - Critical & historical essays vols IV & V
9781: MACCARTHY, PETER A.D: - English pronunciation, a practical handbook for the foreign learner,
10425: MACCARTHY, DESMOND AND MOLLY -- CECIL, HUGH AND MIRABEL: - Clever hearts, Desmond & Molly MacCarthy, a biography,
11042: MACK, MAYNARD: - King Lear in our time,
2443: MADACH, IMRE: - Az ember tragédiája, drámai költemény, harmadik népies kiadás,
12149: MAGLI, DOTT. EZZELINO: - Un viaggio in Australia,
11323: MAHFOEZ, NAGIEB: - In een roes op de Nijl
9352: MAHLER, GUSTAV: - Lieder und Gesänge Heft I tief/ Lieder und Gesänge III tief/ Sieben Lieder aus letzter Zeit, mittlere Stimme/ Lieder eines fahrenden Gesellen high voice, 4 Partituren,
7434: MALAPARTE, CURZIO: - Technique du coup d'état, traduit de l'italien par Juliette Bertrand, nouvelle édition revue et corrigée,
11002: MANDELSTAM, OSIP: - Laatste brieven 1936-1938, vertaling Yolanda Bloemen,
4318: MANDELSTAM, OSIP; CELAN, PAUL: - Gedichte, deutsch von Paul Celan,
7444: MANEN, TEUN VAN: - Zelfcontrole, een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag,
13644: SPERBER MANÈS - Die Wasserträger Gottes, All das Vergangene...
13118: MANN-BOUWMEESTER THEO, MMV A.M.DE JONG - Mijn leven 1850-1930
9369: MANN, KLAUS: - Vergittertes Fenster, Novelle um den Tod des Königs Ludwig II. Von Bayern, EA,
10871: MANN, VIKTOR: - We waren met z'n vijven, portret van de familie Mann, vertaling Elly Schippers,
5266: MANTEGAZZA, P: - La physionomie et l'expression des sentiments, 2e éd,
9297: MANVELL, ROGER (ED): - The Penguin film review nrs 1-9 (lacks nr 6, nr 5 double)/ Film, revised and enlarged ed/ The film and the public/ New cinema in Europe, 12 items sold together,
13514: MÁRAI ,SÁNDOR - De gravin van Parma
13037: REICH-RANICKI MARCEL - Mein Leben
12474: PROUST MARCEL - Un amour de Swann
13123: PAGNOL MARCEL - De gloriedagen van mijn vader, herinneringen aan mijn kindertijd
11523: EMANTS MARCELLUS: - Frisse lucht, reizen rond de Middellandse Zee,
13081: EMANTS MARCELLUS - Hij. dramatisch tafreel
12758: CAETANO PROF DOUTOR MARCELO - Tradicoes principios e metodos da colonizacao Portuguesa
13676: PIET MARÉE - Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's AVRO kinderkoor ilustratie en verzorging
12878: MINCO MARGA - Na de sterren
11492: MARGALIT, AVISHAI: - Compromissen en rotte compromissen,
12272: MARGUERITE D'AUTRICHE, DUCHESSE DE PARME: - Correspondance avec Philippe II, tome III de 1566 jusqu'au 7 février 1568 avec les pièces justificatives éditées par H.A. van Gelder,
13068: HÖWELER MARIJKE - Van geluk gesproken
13597: MATHIJSEN MARITA - Waanzinnig Truken en andere verhalen
9355: MARMONTEL, JEAN-FRANCOIS: - Memoires d'un père pour servir a l'instruction de ses enfants, oeuvres posthumes de Marmontel, historiographe de France, ed or.
13355: MAROWITZ, CHARLES (SELECTED BY): HERBERT JOHN, BURGESS JOHN, MCGOUGH - Open space plays - Selected by Charles Marowitz
11003: MAROWITZ, CHARLES: - Wilde West,
12753: GELLHORN MARTHA - The face of war
12980: LEOPOLD MARTHA - Zwischengrammatik mit Übungen und Übersetzungen revidiert
13175: SCHOUTEN MARTIN - Het Blues Museum
13236: AMERONGEN MARTIN VAN - Don Juan hield niet van vrouwen - Controversen en contrasten
12506: BOSSENBROEK MARTIN - Holland op zijn breedst Indie en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900
12954: DORNA MARY - Laten we vader eruitgooien, voorwoord van Simon Carmiggelt
13344: MASEFIELD, JOHN - Goede Vrijdag - een spel in verzen
12211: MATA HARI -- SORGI, RENATO: - Mata-Hari, histoires vécues du temps présent,
4549: MATHIJS ACKET, J: - Over de navolging Christi, 2e druk,
13501: VELDHUIZEN MATIN VAN - Affaire B, naar 'Eenzaam avontuur' van Anna Blaman
13130: BASH? MATSUO - Reisverslag van een verweerd skelet
10626: MATTHIJSEN, J.W: - Anti-semitisme in Na-Oorlogstijd, ervaringen en beschouwingen van een, die partij is bij het pro en contra,
12749: MAUGHAM, W SOMERSET - Altogether: being the collected stories
9772: MAURIAC, CLAUDE: - L'amour du cinéma, EO,
12679: BARRÈS MAURICE - Huit jours chez M.Renan suivi de M.Renan au Purgatoire 7e édition
13443: PALÉOLOGUE MAURICE - Am Zarenhof während des Weltkrieges ,französischer Botschafter in Petersburg Band 1
12571: MOK MAURITS - Het dorp
12964: MOK MAURITS - Bruiloftslied en andere gedichten
10379: MAURITSHUIS -- - Dutch painting of the Golden Age from the Royal Picture Gallery Mauritshuis,
11194: MAURITSHUIS -- BRENNINKMEYER-DE ROOIJ, BEATRIJS EA: - Mauritshuis in bloei, boeketten uit de Gouden Eeuw/ The Mauritshuis in bloom, bouquets from the Golden Age,
9845: MAURRAS, CHARLES; PUJO, MAURICE: - L'affaire Demulier, un factum de propagande allemande, encouragé par l'autorité ecclesiastique,
12977: MAUVE, THIJS - Lidkaart 1949 vd Exlibriskring der WB-Vereniging
13023: ONGARO MAX - Le palais des Doges de Venise guide historique artistique illustré
13571: MAXIMOV, WLADIMIR - In quarantaine
10288: MAYES, FRANCES: - Toscane in huis - heerlijkheden uit het hart van Italië
4089: MAZRUI, ALI A.; MAZRUI, ALAMIN M.: - Swahili state and society, the political economy of an African language,
2231: MAZZINI -- BRÉVAL, M. JULES DE: - Mazzini jugé par lui-même et par les siens
12904: MC CULLERS, CARSON - Het hart is een eenzame jager
13474: MCADAM, JOHN LOUDON - Chapters in the history of Highways
11173: MCBRIDE, EIMEAR: - Een meisje is maar half af
10373: MCCARTHY, TOM: - C, vertaling Auke Leistra,
7472: MCCAY, WINSOR: - Kleine Nemo in Dromenland, vertaling Martin Beumer, inl August Derleth
11866: MCCULLERS, CARSON: - De ballade van het trieste café, vertaling Jo Fiedeldijdop, prima staat
8641: MCCULLERS, CARSON - The member of the wedding, a play
12166: MCLEOD, CYNTHIA: - Hoe duur was de suiker?
12190: MECHANICUS, PHILIP: - In Dépôt, dagboek uit Westerbork,
11178: MEECH, JULIA: - The Matsukata collection of Ukiyo-E prints, masterpieces from the Tokyo National Museum,
13015: MEERDERE - Dat was nog eens lezen! (2) 29 auteurs van Querido over boeken in hun jeugd
13669: MEERDEREN - In het spoor van de raaf - 17 dichters over een gedicht
12289: MEERUM TERWOGT, H.A. EA: - Nationaal Sport Gedenkboek,
7475: MEESTERS, J.H: - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat, diss,
2946: MEHRING, WALTER: - In Menschenhaut, aus Menschenhaut, um Menschenhaut herum, Phantastika, originale Erstausgabe, KEIN REPRINT !
12379: MONIQUE VAN DER MEIJ - Oma weet raad!
13290: VOOLEN EDWARD VAN EN PAUL MEIJER - Synagogen van Nederland
10237: MEIJER, BERTHE: - De joodse keuken nieuwe stijl,
10293: MEIJSING, GEERTEN: - De grachtengordel, roman,
11270: MEINDERTS, AAD EA(RED): - Vier lichte letterheren, Kees van Kooten, Kees Stip, S.Carmiggelt, Godfried Bomans, Schrijversprentenboek 44,
13070: KOIZUMI MEIRO - Stories of a beautiful country
12154: MEISL, KARL: - Othellerl, der Mohr von Wien oder die geheilte Eifersucht, parodisierende Posse in 3 Aufzügen,
10081: MELCHERS EA: - Onverklaarbaar gelukkig, over de natuur in Amsterdam en de rest van Nederland, 2e dr,
9860: MEMBRECHT, STEVEN: - De zwakke partij, teksten,
13427: MENDÈS FRANCE, PIERRE - Liberté Liberté chérie (1940-1942)
12250: MENGER, TRUUS: - Toen niet nu niet nooit
11229: MENZIES, GAVIN: - 1434: het jaar waarin China de Italiaanse renaissance deed ontbranden
12669: RODOREDA MERCÈ - gebroken spiegel
10357: MERCIER, PASCAL: - Nachttrein naar Lissabon
10503: MERRILL, JAMES: - The (Diblos) notebook, a novel,
10551: MERSBERGEN, JAN VAN: - De laatste ontsnapping, roman
12281: MERVENNÉE, DR. C.J. VAN: - De noodzakelijkheid van Medische Sportkeuring met een voorwoord van Prof.Dr.F.J.J. Buytendijk, waarnemend Voorzitter der Federatie van Bureaux voor Medische Sportkeuring in Nederland,
10680: MESDAG -- POORT, JOHAN: - Hendrik Willem Mesdag, leven en werk,
10747: MESSERLI, BARBARA E: - Seide, zur Geschichte eines edlen Gewebes,
10052: METRO-KUNST -- CROO, HERMAN DE (INLEIDING): - Kunst in de metro Brussel/ Kunst in de metro, addendum, 2 delen
10053: METRO-KUNST -- STRÖM, MARIANNE: - Metro-kunst in de metro-polen,
13114: L.A.V.M. METZEMAEKERS, BERT VOETEN, IQBAL MOEHAMMAD - De roep van de Karavaan - Moehammad Iqbal, dichter van Pakistan
5544: MEULEN, R. VAN DER: - Het boek in onze dagen
11149: MEULENKAMP, WIM: - Follies, bizarre bouwwerken in Nederland en België, -Idylle -,
7496: MEYER, ERNST UA: - Europa und der Kolonialismus,
2648: MEYER, HANS: - Der richtige Berliner in Wörtern und Redensarten, 5. Auflage,
12739: MARISSEN MICHAEL - Lutheranism, Anti-Judaism, and Bach's St John Passion
13013: SEBASTIAN MICHAIL - Dagboek 1935-1944 De alom gerespecteerde banaliteit van het kwaad
12711: ALBIN MICHEL - Un livre animé de la National Geographic Society
12843: TOURNIER MICHEL - De gouden druppel
13379: RIQUET MICHEL - Le journal de Anne Frank , du souvenir à l'amour
13432: ESPAGNE MICHEL - Les juifs allemands de Paris à l'époque de Heine, la translation ashkénaze
13235: ANTONIONI MICHELANGELO - Chung Kuo Cina
10627: MICHMAN, JOZEPH: - Dutch Jewry during the Emanipation period, gothic turrets on a Corinthian building, 1787 - 1815,
9311: MICHMAN, JOZEPH EA: - Pinkas, geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland,
12089: MICKIEWCZ, ADAM:-- N.VAN WIJK: - De nationale dichter der Polen (1798-1855) in: De Gids van 1 januari 1917
8450: MIDGLEY, W. AND A.E.V.LILLEY: - A book of studies in plant form with some suggestions for their application to design, enlarged edition
3660: MIERS, SUZANNE; KOPYTOFF, IGOR: - Slavery in Africa, historical and anthropological perspectives,
7501: MIJERS, M.M: - Tafereelen uit den Bijbel voor de Israelietische jeugd (..), de geschiedenis vanaf de schepping tot op de terugkomst der Israëlieten uit de Babijlonische gevangenschap,
13418: MIJNSSEN, FRANS - Over tooneel. Deel I: Tooneelkunst. Deel II: Nederlandsche Tooneelspelen
10973: MIKVÉ ISRAEL EMMANUEL, SISTERHOOD BOARD: - Recipes from the jewish kitchens of Curaçao
7504: MILLER, ARTHUR: - Focus, 1st Ace Book edition,
2445: MILLER, HENRY: - The rosy crucifixion book one: Sexus, 2nd printing
12351: MILNER, CHANAH: - Het jiddische hart zingt
10306: MINCO -- VOETEN, JESSICA: - Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987, een kleine documentatie, nieuwjaarsgeschenk 1987/'88,
10300: MINCO, MARGA: - Een leeg huis
12751: RODRIGUES DE MIRANDA S - Pro domo verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Frans Heddema en Geert Mak
4251: MIRANDA, F. DE: - Mendes da Costa, Jessurun de Mesquita, Nederlandse beeldende kunstenaars, joden in de verstrooiing,
2200: MISSIONSGESCHICHTE -- - Missions-Atlas der Brüdergemeine, sechzehn Karten mit Text,
12628: DEKKER P EN F MOBACH - Schoolgymnastiek voor de eerste leerkring 2e druk
12774: MODDERMAN B - Het grafisch museum orgaan van het nederlandsch verbond van boekenvrienden 5e jaargang nrs 3 en 4
13637: VAN MOERKERKEN, P.H. VAN - Achter het Mombakkes
13677: MOERKERKEN, P.H. VAN - Achter het Mombakkes
11662: MOFOLO, THOMAS - Chaka der Zulu
13189: WILSON EDWARD M AND DUNCAN MOIR - A literary history of Spain, the Golden Age drama 1492-1700
4303: MOK, MAURITS: - Aan de vermoorden uit Israël en In memoriam Sororis,
13547: MOLIÈRE - Le Tartuffe ou l'imposteur
13494: TIRSO DE MOLINA - El condenado por desconfiado, teatro español
13201: TIRSO DE MOLINA - Marta, la piadosa - edicion por Eduardo Julia Martinez
9846: MOLINARI, M.G. DE: - Les clubs rouges pendant de siege de Paris,
13773: MOLL DR W (RED): - Die Haghe, jaarboek 1931
9379: MÖLLER, MAX VADER EN ZOON: - Italiaansche vioolbouw, van Gaspar da Salo tot Pressenda, beknopt overzicht van ontstaan en ontwikkeling der vioolbouwkunst in Italië,
13176: MOLTZER, M.J.A & BANNING, W & VAN DER HEIDE, A. & VAN VEEN, G & HORREUS DE HAAS - Vijf religieus-socialistische voordrachten
12148: MONNIER, PHILIPPE: - Le quattrocento, essai sur l'histoire littéraire du Xve siecle italien, tome premier
10880: MONTAIGNE -- FRAMPTON, SAUL: - When I am playing with my cat, how do I know she is not playing with me? Montaigne and being in touch with life,
3064: MONTEVERDE, CESARE: - I demagoghi o i misteri di Livorno, 4 parte in 1 vol,
2840: MONTFORT, EUGENE: - Petite bouillabaisse,
11787: MOOIJ, ANNET: - De eeuw van Gisèle, mythe en werkelijkheid van een kunstenares,
13592: MORREN, TH. - Die Haghe. - Bijdragen en mededeelingen
9367: MORRIËN, ADRIAAN: - Antiquarische sonnetten met aquarellen van Erni Kwast,
12687: MORRIËN, ADRIAAN: - Plantage Muidergracht
7594: MORRIS, BENNY - Victimes: histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, trad. de l'anglais par A.Dufour & J.M.Goffinet.
7539: MORRISON, JACK G - Ravensbrück, das Leben in einem Konzentrationslager für Frauen 1939-1945, a.d. Amerikanischen von Susanne Klockmann,
12223: MOTION POCKETS, 11 STUKS VAN VERSCHILLENDE: SCHRIJVERS - Over mijn boeken en 10 andere titels,
13719: MOUSSON H, PRÉSIDENT D'ETAT À ZÜRICH - Musée national suisse à Zürich - XXXIIIe rapport annuel - 1924
10148: MUDDE, JOH: - Letters, harde woorden en prikkelende opmerkingen over het misbruik van de lettervormen met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan
9862: MULDER, BART: - The godmother, de criminele carrière van Thea Moear, mede-oprichter van de Bruinsma-groep,
13395: MEJ.ING. J.H MULDER - Het Amsterdamse Bos met bijgevoegde plattegrond ing m omslag 144p m foto's 13x20 cm
3055: MULDER, I: - Handleiding voor eerstbeginnenden tot het leeren vertalen der Heilige Schrift, eerste en tweede stukje,
4911: MULDER, S.I, VERTAALD DOOR: - Het boek der Psalmen, opnieuw in het Nederduitsch vertaald door dr S.I. Mulder, in leven Inspecteur der Nederl. Godsd. Israel. Scholen enz, met kerkelijke goedkeuring, 2e druk,
13733: MULLER, SALO - Het gevecht met de Nederlandse Spoorwegen, de eenzame strijd van een Holocaust-overlevende
9991: MÜLLER, KLAUS-JÜRGEN: - The army, politics and society in Germany 1933-45, studies in the army's relation to Nazism,
10312: MÜLLER, HERTA: - Ademschommel
7560: MULTATULI -- DU PERRON, E: - Multatuli's portretten, artikel in Elsevier's Maandschrift Dl 99, april 1940,
10038: MURAKAMI, HARUKI: - 1q84 boek een, april-juni, 4e druk,
10286: MURAKAMI, HARUKI: - The wind-up Bird Chronicle, translated from the japanese by Jay Rubin,
13464: MUSSET, ALFRED DE - Comédies et Proverbes - Tome I
2159: MUSSET, ALFRED DE: - Een deur moet open zijn of dicht, naar het fransch door Jan Prins,
12663: MUSSO J C - Dépots rituels des sanctuaires ruraux de la grande Kabylie
5163: MUSSOLINI: - Le fascisme, doctrine, institutions, 7e édition,
12165: MUZIEK -- PROKOVIEV, SERGEI: - Opus 78: Alexander Newski, kantata met koor en symphonisch orkest op klavier, opus 78 (1938) getiteld Rusland onder het mongoolse juk,
11036: NABOKOV, VLADIMIR: - Nikolai Gogol
9589: NABOKOV, VLADIMIR: - De kunst van het lezen, Tsjechov,
10262: NABOKOV, VLADIMIR: - Lolita, volume one
11691: NABUCO, JOAQUIM --- VICTOR TAPIÉ: - Grands anniversaires 1894- 1910,
10943: NADAS, PETER: - Het boek der herinneringen, vertaling Henry Kammer,
11767: NAIPAUL, V.S - The enigma of arrival
13112: VAN DER ZEE NANDA - Om erger te voorkomen
11683: NAPOLEON I -- - Lettres inédites de Napoléon I à Marie-Louise écrites de 1810 à 1814, introduction et notes par Louis Madelin,
9604: NATONEK, HANS: - Der Schlemihl, ein Roman vom Leben des Adelbert von Chamisso, EA,
9865: NAZAR, H.EA: - Kamus Indonesia-Belanda,
12587: COATES TA - NEHISI - We waren acht jaar aan de macht een Amerikaanse Tragedie
9114: NERCIAT, ANDRÉA DE: - Félicia ou mes fredaines, avant-propos de Pierre JOSSERAND,
10872: NERUDA, PABLO: - Ik beken, ik heb geleefd, herinneringen 1 en 2, vertaling met noten van Robert Lemm,
3776: NERUDA, JAN: - Letni vzpominky, malostransky feuilleton,
9158: NERVAL -- PICHOIS, CLAUDE ET M.BRIX: - Gérard de Nerval,
2278: NERVAL, GERARD DE: - Aventures burlesques et fantasques, avec des gravures sur bois de Constant le Breton,
12518: NESBIT E - Spoorweg-kinderen naar het Engelsch van G.W.Elberts 2e druk
3331: NESCIO: - Boven het dal en andere verhalen, 2e dr
9730: NEUMANN, ROBERT: - Jagd auf Menschen und Gespenster, EA,
13566: DE NÈVE, ED (= PSEUDONIEM VAN JEAN LENGLET) - Muziek voorop
10073: NEWTON, HELMUT: - Work
13346: NICHOLSON, NORMAN - De profeet uit de bergen
13328: MATSIER NICOLAAS - Gesloten huis: zelfportret met ouders
13381: KRAUSS NICOLE - Donker woud
10758: NIE, RENÉ VAN: - The heart of San Nicolas,
13784: NIEHAUS, KASPER - Levende Nederlandsche Kunst
2179: NIETZSCHE -- ROSENTHAL-V.GROTTHUSS, ALFRED: - Nietzsches Kernsprüche plastisch aufgebaut unter Erlauterung des typischen Gehalts,
13772: DOMELA NIEUWENHUIS F - De geschiedenis van het socialisme met portretten 3e deel
9443: NIEUWENKAMP, W.O.J: - Zwerftochten op Bali, 1e dr
7615: NIJINSKY -- - Catalogue de l 'exposition Nijinsky 1989/1990,
7617: NIJMEIJER, PETER (GUEST EDITOR): - Poet, an international monthly, dutch number,
12566: SACHAROFF SHANTA NIMBARK - Indiase kookkunst vegetarische recepten uit de hindoese keuken
12741: WEBSTER NOAH - Webster's Home School and office dictionary
12046: NOGALES DE MUNIZ, MARIA ANTONIA: - Irradacion de Rosalia de Castro, palabra viva, tradicional y precursora,
11243: NOLENS, LEONARD: - Hart tegen hart, gedichten 1975-1990,
9392: NOLTE, TITUS EN ALEX DE VRIES(RED): - Alti Novri, jaargang 1 nr 1/ jaargang 2, nr 1, alles wat verschenen is,
12203: NOMBERG, HERSH DOVID: - Warsaw stories,
13268: SCHNEIDER NORBERT - Portretschilderkunst
3777: NORDEN, HANS VAN: - Lobelia, of: Alleen de kunst kan ons redden/ Hans van Norden, 505050 Bildpornographie,
12841: FINKELSTEIN NORMAN - De Holocaust-industrie, bespiegelingen over de exploitatie van het joodse lijden
12730: COHN NORMAN - Cosmos Chaos et le monde qui vient, du mythe du combat à l'escatologie
11973: NUIS, AAD: - Boeken, veertig besprekingen
3063: NUYENS, A.: - Dizionario Italiano-Olandese e Olandese-Italiano,
12951: NUYENS A - Dizionario Italiano-Olandese
13173: PAZ OCTAVIO - El Laberinto de la Soledad
13172: PAZ OCTAVIO - Aguila o sol?
12952: TOUITOU ODETTE - Die Küche meiner Mutter Tunesien mit 66 Rezepten
12219: ODOJEWSKI, WLODZIMIERZ: - Een zomer in Venetië,
10879: OË, KENZABURO: - A personal matter, translation John Nathan,
12381: OETS, PIM: - Het lulligste uit Hitweek
9390: OFFEL, R VAN - 100 zangen voor het volk
4246: BELGIAN INFORMATION OFFICE: - Twice in a lifetime, Belgium 1914-1940,
13640: OLINK, HANS - In strijd met de waarheid, de koude burgeroorlog in Amsterdam in 1956
9354: OLINTO, ANTONIO: - O dia da ira
12469: SACKS OLIVER - Musicophilia La musique le cerveau et nous
13531: POLAK OLIVER - Ich darf das, ich bin Jude
12440: ONBEKEND - Feestprogramma voor de stad Amsterdam op 26, 27 en 28 juni 1945
12646: SINKE ONNO - Loyaliteit in verdrukking - de technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting
3964: ANTISEMITISCHE OORLOGSPROPAGANDA -- - Waarom oorlog met Stalin? Het Roodboek der Anti-Komintern,
6621: ENGELSE OORLOGSPROPAGANDA -- - Eva in overall, Eva in khaki,
12035: OORSCHOT, A.CH. VAN (HOOFDRED) - Maandschrift van de Vereeniging van officieren vd Nederlandsche Landmacht, 4e jaargang, no.1
12298: D'ORNELLAS, AYRES: - Racas e linguas indigenas em Mocambique,
3717: OSMIN, H.(ED): - Musik und Musiker im Lichte des Humors und der Satire, Vers und Prosa ausgewählt von -, 2.Auflage,
13557: OSTROVSKY A.H. - Werken
12654: SPENGLER OSWALD - Der Mensch und die Technik Beitrag zu einer Philosophie des Lebens
12579: BOGATOVA G AND OTHERS - Practical russian
13783: MEISTER ALBERT Y OTROS - Comunidades ãno V Enero-Abril 1970
11273: OTTEN, WILLEM JAN: - Het was missen op het eerste gezicht, een keuze uit eigen werk,
11633: OTTERSPEER, WILLEM: - Huizinga voor de afgrond, het incident-Von Leers aan de Leidse universiteit in 1933,
12746: TUSSENBROEK OTTO VAN - Nieuwe nijverheidskunst
13475: OUDEMANS - Leerboek der plantenkunde I Hoofddeel III Physiologie XIIp + 812p gebonden
9067: OUSBY - Occupation
10310: OUSPENSKY, P.D: - Op zoek naar het wonderbaarlijke, fragmenten van een onbekende leer, 4e dr,
11956: OZ, AMOS: - A tale of love and darkness
11985: PAAP, WOUTER EA: - Mens en melodie jaargang 1949,
12270: PAAP, WOUTER :DONEMUS -- - Tien jaar Donemus, 1947-1957, programma's der herdenkingsconcerten* Overzicht vd activiteiten van Donemus *
10668: PÄCHT, OTTO: - Buchmalerei des Mittelalters, eine Einführung
3172: PAGE, R.B. LE: - Proceedings of the national conference on creole language studies,
12099: PAKISTAN -- - Road map of W. Pakistan
9454: PALESTIJNSE OPSTAND -- BOOGAARD, R. VD EN R. V BROEKHOVEN/ LOHUIZEN, K. VAN: - De Palestijnen, brochure n.a.v. de radioserie october 1979/ Leven in verzet, de Palestijnse volksopstand, 2 titels samen,
10562: PAM, MAX: - De armen van de inktvis - een keuze uit het journalistieke werk, samengesteld door DAP Hartmann,
10826: PAMUK, ORHAN: - Het Museum van de onschuld
10409: PANGE, COMTESSE JEAN DE: - Madame de Staël et François de Pange, lettres et documents inédits avec un portrait,
2381: ASSOCIATION MEMOIRE JUIVE DE PARIS: - L'immigration juive et son integration dans la nation 1880-1948, catalogue de l' exposition photographique du 14 fevrier au 1er mars 1992,
11655: MOSQUÉE DE PARIS - 10 photos par Yvon enveloppe de carton,
3041: PARISOT, HENRI: - Les Quatre Vents 9,
3040: PARISOT, HENRI: - Les Quatre Vents 3,
3039: PARISOT, HENRI: - Les Quatre Vents 1,
10721: PARK, ROBERT E. AO: - The city
1890: PARLEY, PETER: - Gilbert the adventurer, or: Travels in distant countries,
2536: PARRISH, ANNE AND DILLWYN: - Knee-high to a grasshopper,
10418: PARTRIDGE, FRANCES: - Memories,
13555: PARVILAHTI - Beria's Gardens, ten years' captivity in Russia and Siberia
2214: PASCAL, PIERRE - Mon journal de Russie à la mission militaire Française, 1916-1918,
9145: PASOLINI, PIER PAOLO: - Storie della città di Dio, racconti e cronache roame 1950-1966,
9143: PASOLINI, PIER PAOLO: - Il caos, italian text,
12416: PASOLINI, PIER PAOLO: - Theorema
10868: PASOLINI, PIER PAOLO: - Meedogenloos bestaan, roman, vertaling Graziella Rais, 2e dr,
12868: RODEGAST PAT - Voices of truth
12592: HIGHSMITH PATRICIA - The price of salt
13102: MODIANO PATRICK - Villa triste
12451: VAN OSTAIJEN PAUL - De feesten van angst en pijn gedichten
12793: SARTRE JEAN-PAUL - Réflexions sur la question juive
13437: RODENKO PAUL - Over Hans Lodeizen verzamelde essays en kritieken I
13502: FENNIS PAUL - Oud-Zuid, Concertgebouwbuurt en Apollobuurt, 100 jaar verandering in beeld
11240: PAVESE, CESARE: - Ballingen
13638: PAVESE, CESARE - De maan en het vuur
11257: PAVESE, CESARE EN BIANCA GARUFI: - Het grote vuur
11302: PAVESE, CESARE: - Ballingen en andere verhalen
11247: PAVESE, CESARE: - Jouw land
11248: PAVESE, CESARE: - De duivel op de heuvels
13601: PAXÃO, BRAGA - Educação política e Política da Educacão - tres ãnos em Mocambique
5056: PELCKMANS, PAUL: - De ambitie van Werther, een wandeling langs de tederheidscultuur,
13727: PENNING, MR. J.H. - Voor en achter het voetlicht
10362: PEPER, RASCHA: - Fantoompoezen
13283: PEREC, GEORGES - Wat voor brommertje met verschroomd stuur achter op de binnenplaats ?
9486: DU PERRON, E: - Cahiers van een lezer, reprint, inleiding Jaap Goedegebuure,
13298: E.DU PERRON - Tirade 230: o.a. E.Du Perron - Brieven deel 1
10732: PERRY, GEORGE (EDITED BY): - New York in the sixties,
12967: BEELS C.H EN J.TH. A.PESKENS (= VAN OORSCHOT) - Heraldiek in het Exlibris
9383: PESTALOZZI: - Pestalozzi's sämmtliche Werke, gesichtet, vervollständigt und mit erläuternden Einleitungen versehen von L.W.Seyffarth, 4 Bde,
12653: VOS PETER - Scheppingsverhaal getekend voor een meisje
13778: BOIJENS JAN PETER - Mr Carel Vosmaer, dissertatie
3033: PETIT, PAUL: - Résistance spirituelle 1940-1942, avec un poème de Paul Claudel,
13463: PETROWA, S - Die Ermitage, Führer
12273: PEYREFITTE, ALAIN: - Quand la Chine s'éveillera ... le monde tremblera,
12844: ROTH PHILIP - Les in anatomie
12913: BLASBAND PHILIPPE - Le livre des Rabinovitch
5492: PHILIPPE, CHARLES-LOUIS: - Lettres a sa mère, avec un portrait de l'auteur par CHARLES GUERIN, grave sur bois par G.AUBERT,
10057: PHILIPS, MARIANNE: - De doolhof
11388: PHILIPS, FANNY: - Brieven van Fanny Philips 1942-1943 aan Ans Schreurs,
11656: PHOTOGRAPHY -- BERNARD, BRUCE (EDITED AND CONCEIVED BY) - Century: One Hundred Years of Human Progress, Regression, Suffering and Hope
12946: KRONHAUSEN EBERHARD UND PHYLLIS - Erotische Ex Libris mit 200 pikante Miniaturen
10336: PIANOBOUW -- - Pianobouw, 5e druk,
1981: PICARD, LEO: - Het einde van het Vlaamse nationalisme en de bevrijding van de Flamingant,
13704: TAJAN ADER PICARD - Objets d'art d 'éxtrême- Orient
11772: PIDDE, ERNST VON (PSEUDONYM DES) JÖRG VON UTHMANN) - Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen" im Lichte des deutschen Strafrechts,
12374: PIEKEN, GORCH/ CORNELIA KRUSE - Das Haushaltsbuch der Elsa Chotzen
10493: PIERRE, JOSÉ (SAMENSTELLING EN INLEIDING): - Seksuele obsessies, surrealistische séances 1928-1932
12880: DUBOIS PIERRE H - Het binnenste buiten, aspekten van het moderne teater
13052: VANDERMEERSCH PIERRE EA - Catalogue illustré d' antiquaires, décorateurs, joailliers et orfèvres
13435: PIETERSE, J. - Heemkennis Amsterdam deel XIII - XVIII - Amsterdam's stedeschoon
9361: PINI, GIORGIO - VERTALING MARY ROBBERS, - Benito Mussolini
11028: PINTER, HAROLD: - Landscape and silence,
13631: PIRES DE LIMA, AMÉRICO - Explorações em Moçambique
10323: PLATO -- STALLBAUM, GODOFREDUS(HRSG) : - Tomus V: Libros de Republica continens,
13559: PLAUTI, M. ACCII / C.H. WEISIL - Comoediae - Nova editio stereotypa - Tom I. - Amphitruo. Asinaria. Aulularia. - Bacchides. Capteivel.
6820: PLETSCHACHER, GERHARD: - Die Zeit - Geschichts-Manipulation, die Reichstagsbrandkabalen der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit ,
7676: PLIMPTON, GEORGE(ED): - Writers at work, the Paris Review interviews seventh series,
13546: LUIS MIRANDA PODADERA - Análisis gramatical de la lengua española
13512: POEL, DIRK VAN DER - Leekenspel
12311: POESJKIN, ALEXANDER: - Het sprookje van Tsaar Saltaan en van zijn zoon, de beroemde en machtige prins Guido Saltanowitsch en van de schone Zwane Prinses,
13113: POESJKIN A.S. - Verzamelde werken 1: Proza en dramatische werken 5e dr
11216: POËZIE -- - Stad in poëzie, zeven gedichten voor Jan Eijkelboom,
11435: POINTL, FRANS: - Rijke mensen hebben moeilijke maten, verhalen,
11436: POINTL, FRANS: - De aanraking,
11671: POINTL, FRANS - De Heer slaapt met watjes in zijn oren
5135: POLAK, G.I: - Gebeden der Israelieten voor het geheele jaar, 6e druk,
13000: LIGTENBERG LUCAS EN BOB POLAK - Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990
2823: POLIAKOV, LÉON(RÉD): - Histoire de l'antisémitisme 1945-1993,
10383: POLKE -- - Sigmar Polke, (Cat. Stedelijk Museum 770)
13629: DR VASCO NUNES DA PONTE - Cinco Años do Ministério do Ultramar de 2 de Agosto de 1950 a 7 de Julho de 1955
13589: POS, D.R W. PH. - De toneelkunstenaar August Defresne, toneelschrijver, regisseur, toneelleider
12770: POS W PH - Openbare les gehouden bij de opening van zijn colleges als privaat-docent in de dramaturgie aan de universiteit van Amsterdam op 13 oct 1953
13397: POTGIETER E.J. - Het Rijksmuseum met een voorwoord van Albert Verwey
12745: PRAAG PH VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
9003: PRAAG, S.E. VAN: - De leerares, een joodsch verhaal, eerste deel, overdruk in: Leven en werken, maandblad voor meisjes & vrouwen o.l.v. E.C.Knappert et Annie Salomons, jaargang IX no 6,
10433: PRAAG, MARGA VAN EN AD VAN LIEMPT: - Jaap & Max, het verhaal van de broers van Praag,
13222: PRAAG, PH VAN - Joodse symboliek op Nederlandse Exlibris
4482: PRECAN, VILÉM: - Acta Creationis, Unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei 1969-1980, Independent historiography in Czechoslovakia 1969-1980,
12074: PREMSELA, B: - Geillustreerd sportgedenkboek,
7750: PREMSELA, B: - Ter wille van het kind, aan de ouders en hen, die het willen worden, posthuum uitgegeven door zijn zoons Benno en Robert,
13762: PREMSELA BENNO, EA - International gay and lesbian Film festival Holland - catalogus 1986
11665: DIE PRESSESCHAU - Der deutsche Nachrichtenbrief März 1952, bis Dezember Jahrgang 6,
12709: PRIESTLEY J B - Home is Tomorrow a play in two Acts 1st edition
9216: PRIJSCOURANT -- - Prijscourant kantoorartikelen De Bock & Co. N.V. Amsterdam,
13091: LEVI PRIMO - De zesde dag, verhalen
12922: LEVI PRIMO - The monkey's wrench
13194: LEVI PRIMO - Is dit een mens
13299: LEVI PRIMO - Liefde en Meccano, autobiografische verhalen
12955: LEVI PRIMO - Alle verhalen
7752: PRINS, RABBIJN A: - Chanoeka lichtenfeest, aan onze jonge Joodse vrienden,
13190: PRINZLER, HANS HELMUT - Lubitsch
10831: PRONK, IRIS: - Schrijven doe je zo, mmv Wim de Bie, Erwin Mortier ea,
12935: PRZYBYLSKI - Esej o poezji Osipa Mandelstama
9278: PSCHICHARI, ERNEST: - Les voix qui crient dans le désert, souvenirs d'Afrique, préface du général Mangin, 64e édition/ Terres de soleil et de sommeil, préface de Mgr A.Le Roy, nouvelle édition, 2 titres ensemble,
9213: PUTTEN, HENDRI VAN DER: - It's only on bags and T-shirts,
13750: DISTRITO DE QUELIMANE - Relatorio do Governador 1914-1915 2 volumes en 1
12049: RAALTE, C. VAN: - Sport en opvoeding, over de waarden van sportbeoefening door de jeugd,
10804: RABKIN, YAKOV M: - In naam van de Thora, de geschiedenis van de antizionistische joden, vertaling Hans Keizer,
13348: RACINE, JEAN - Bérénice, vertaling Laurens Spoor
8859: RADIUM -- - Iets over radium en Radiumtherapie,
12919: SELIGMANN RAFAEL - Der Milchmann
11242: RAINE, CRAIG: - Het profetische boek, gedichten
11214: RAINE, CRAIG: - De ui, herinnering, gedichten
13191: MENÉNDEZ PIDAL RAMON - Poema de mio Cid
5154: RANDWIJK-LEZING --THIJN, E. V/ SOETENDOR, A./ NIEHAUS, C./SCHUYT, K./DETIEGE, L - Solidariteit als norm/ Onderwijs in mededogen/ Een soort droom/ Naar de vermenselijking/Stap naar gelijkwaardigheid, nrs 1 t/m 5
11986: RAVEL, MAURICE: - L'heure espagnole, comédie musicale en un acte, poème de Franc-Nohain, Musique de Maurice Ravel, Partition pour chant et piano transcrite par l'auteur,
12413: RAY, MAN: - Belicht geheugen,
13309: CHARLES WILSON & WILLIAM READER - Men and Machines, a history of D.Napier & Son, Engineers 1808-1958
10318: REBLITZ, ARTHUR: - Player piano servicing and rebuilding - A treatise on how player pianos function, and how to get them back into top playing condition if they don't work,
12288: GESCHIEDENIS VAN DE RECLAME: - United States Express Compy. New York Stukgoederen en pakketten,
13159: REES, PHILIP - Biographical dictionary of the Extreme Right since 1890
10777: REGENHARDT, J.W. MMV C.GROOT: - Om nooit te vergeten ... passages uit het verzet van de Palestina-pioniers en hun Nederlandse kameraden,
12668: GRÜTER REGINA - Een fantast schrijft geschiedenis de affaires rond Friedrich Weinreb
11426: REICH, WILHELM -- WILSON, COLIN: - The quest for Wilhelm Reich,
13326: THE NETHERLANDS INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS - Delta, a review of arts life and thought in The Netherlands - vol.1 nr.1
12069: REMBRANDT -- - De Kroniek van het Rembrandthuis nrs 1969,1, 2, 4, / 1970 1,2, 3(2x)/ 1971, 2, 3,4
13387: RENAN ERNEST(1823 -1892) - HENRIETTE RENAN (1811- 1861) - Lettres intimes 1842- 1845 précédées de ma soeur Henriette par Ernest Renan
12802: SCHICKELE RENÉ - Liebe und Ärgernis des D H Lawrence
4114: RENNER, HANS (HRSG): - Reclams Konzertführer, Orkestermusik, 13.Auflage,
9188: REPELLIN, REMY: - L'instruction du cavalier,
13726: REVE, GERARD CORNELIS VAN HET - Tirade 78/79 - Brief uit schrijversland (Modern Toerisme)
11937: REVE, GERARD - Archief Reve, 1931-1960, 1961-1980
9866: REVE, GERARD: - Terugkeer, gedichten
11550: REVE, G.K. VAN HET: - Nader tot U,
11758: REVE, KAREL VAN HET: - Met twee potten pindakaas naar Moskou,
8840: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET: - Tien vrolijke verhalen
8843: REVE, GERARD: - De Avonden, een winterverhaal
13164: REVE, KAREL VAN HET - Rusland voor beginners
13639: REVE, KAREL VAN HET - Eenvoudig Russisch leerboek naar G.Thier
9584: RIBEMONT-DESSAIGNES, GEORGES ET MAX ERNST: - La ballade du soldat, 34 lithographies de Max Ernst ex non signé ni numéroté,
12897: RASCHKE RICHARD - Ontsnapping uit Sobibor
13124: BEVIS RICHARD W - 18th Century Drama: Afterpieces
10865: RICHTER, GERHARD -- KRUSZYNSKI, ANNETTE(RED): - Gerhard Richter, Ausstellungskatalog m einem Essay von Armin Zweite und dem Werkverzeichnis 1993-2004,
10722: RIEGL, ALOÏS: - Historical grammar of the visual arts,
9304: RIES, L.A -- HEIDE, A. VAN DER/ BOUMAN, H.J: - De zaak tegen Mr. L.A. Ries, thesaurier-generaal bij het Departement van Financiën, eenige beschouwingen en kritische opmerkingen/Nota van Mr.H.J.Bouman betreffende de vervolging/Tweede Nota, 3 boeken samen
2580: RIESEN, G.N.H. VAN: - Geillustreerd handboek over paardenkennis, fokkerij, dressuur, hoefbeslag, het paardrijden en rijden van den bok, ziekten, paardenhandel, enz,
13139: RIETBERGEN, PIETER - Europa's India - Tussen fascinatie en cultureel imperialisme, 1750-2000
11182: RIETVELD -- MULDER, BERTUS EA: - Rietveld Schröder Huis 1925-1975,
12066: RIJSDORP. DR K: - Sport als jong-menselijke activiteit,
10491: RIMBAUD -- ROBB, GRAHAM: - Rimbaud,
10485: RIMBAUD, ARTHUR: - Illuminations and other prose poems
10490: RIMBAUD, ARTHUR: - Sämtliche Werke, französisch und deutsch, übertragen von Sigmar Löffler und Dieter Tauchmann,
11717: RIMBAUD, ARTHUR: - Oeuvres, texte intégral, les clés de l'oeuvre, collection classiques,
10487: RIMBAUD, ARTHUR: - Gedichten, Een seizoen in de hel, Illuminations
10486: RIMBAUD -- SOLLERS, PHILIPPE: - Illuminations, à travers les textes sacrés,
13552: RINGEL, PIERRE - Molière en Afrique noire ou le journal de 4 comédiens
10380: RITCHIE, MATTHEW WITH B.ARANDA AND C. LASCH: - The Morning Line
13330: RITTER P.H.JR - Lustrumspel gedichten 1932 uitgevoerd en vervaardigd door de leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht
12757: NIEUWENHUYS ROB - De mythe van Lebak
12828: SCHNEIDER ROBERT - Das politische Wirken der Freimaurerei von 1870 bis heute, Leopold zur Treue unter Berücksichtigung der verschiedenen internationalen Freimaurereikonferenzen, Heft 2
11605: MUSIL. ROBERT - Nachlass zu Lebzeiten
13297: MUSIL ROBERT - Der Mann ohne Eigenschaften Roman
12483: NEUMANN ROBERT - Der Tatbestand
12827: SCHNEIDER ROBERT - Das Wesen und Wirken der Freimaurerei
10523: ROBINSON, RICHARD AND ANDY ZWERLING: - The Rock scene
13117: MARILYNNE ROBINSON - Jack
13525: ROBIQUET, JEAN - Les chefs-d'oeuvre du musée de Grenoble
13529: MUSÉE RODIN - Catalogue sommaire des oeuvres d'Auguste Rodin et des autres oeuvres d'art de la donation Rodin
13623: ROËLL D.C: - Het franse landschap van Poussin tot Cézanne
13618: ROËLL, D.C: - De triomf van het maniërisme van Michelangelo tot El Greco
12176: ROEVER, MR. N.DE: - Onze oude Amstelstad, vierde en laatste bundel met een levensschets door D.C.Meijer jr,
13421: MR N.DE ROEVER - Uit onze oude Amstelstad, schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der Veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners, derde bundel
12015: ROFF, WILLIAM R: - Bibliography of Malay and Arabic periodicals published in the straits sttlements and peninsular Malay states 1876-1941
10326: ROGERS, CARL -- KIRSCHENBAUM AND HENDERSON (ED): - The Carl Rogers reader, selections from the lifetime work of America's preeminent psychologist,
12981: ROLAND HOLST VD SCHALK, HENRIETTE - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst
10521: ROLIN, OLIVIER: - De leeuwenjager en Manet
12650: ROMASZKAN G DE - Guide du cavalier
12390: ROODUIJN, TOM - Jan Vrijman, Journaille
12316: ROOY, P. DE: - Kroniek, lijst van de voornaamste in 2000 verschenen boeken en artikelen op het gebied van de Nederlandse geschiedenis,
10278: ROOY, PIET DE EA(RED): - Waakzaam in Amsterdam, hoofdstad en politie vanaf 1275,
12177: ROP, A.L. DE: - Vaders verjaardag, kindercantate voor soli, koor en piano, muziek van S. van Milligen, partituur met begeleiding,
12330: ROP, ANTON L. DE : - De sprookjes van Moeder de Gans, versierd met ongeveer 40 Gravuren naar teekeningen van Gustave Doré, 5e druk,
9081: ROS, MARTIN: - Bloednacht Mayerling 1889-1945 / Liefde en ouderdom, 2 boeken samen,
2052: ROSENBERG, ARTHUR: - Geschichte der deutschen Republik,
12271: ROSENBOOM, THOMAS: - De nieuwe man, roman,
2986: ROSENFELD, MORRIS: - Lieder des Ghetto, 3. Auflage,
13003: STEENBEEK ROSITA - Terug in Rome
11394: ROSSANT, COLETTE: - New kosher cooking,
11397: ROSSANT, COLETTE: - Terug naar Parijs, culinaire herinneringen aan Frankrijk, vertaling Henja Schneider,
10479: ROTH, HENRY -- KELLMAN, STEVEN G: - Redemption, the life of Henry Roth,
9595: ROTH, JOSEPH: - De geschiedenis van de 1002e nacht
11636: ROTH, JOSEPH: - Die Kapuzinergruft, Roman,
9864: ROTH, JOSEPH - Giobbe, romanzo di un uomo semplice, traduzione di Terreni,
12111: ERASMUS VAN ROTTERDAM: - Nieuwe Verhandeling van de Hoofsche Welgemanierdheyt, reprint,
13231: ROVAART M.C. VAN DER - Rembrandt als mensch en kunstenaar
13439: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE - Herinneringen
13433: CRAFTON ALLEN AND JESSICA ROYER - The complete acted play from script to final curtain
12648: SMET RUDY - Jodendom in China Jews in China Colloquium
12391: RUEBSAMEN, HELGA - De dansende kater, verhalen
12499: ZAFON CARLOS RUIZ - De schaduw van de wind
9900: RUKEYSER, M. -- LEVI, JAN HELLER(ED): - A Muriel Rukeyser reader,
12991: KOPLAND RUTGER - Wat water achterliet
12387: RYLANDS, PHILIP - The story of a museum collection
13516: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - Clásicos Castellanos 27 - Cervantes IX - Novelas ejemplares I
13573: SACHAROV, A /???????, ?????? ?????????? - B Bopbe za Mir
1968: SACHS, MAURICE: - Tableau des moeurs de ce temps,
9840: SACHS, MAURICE: - Le Sabbat, souvenirs d'une jeunesse orageuse,
9838: SACHS, MAURICE: - Abracadabra
1970: SACHS, MAURICE: - Derriere cinq barreaux, cinquième édition,
13220: MAURICE SACHS - Au temps du boeuf sur le toit
13221: MAURICE SACHS - Chronique Joyeuse & Scandaleuse
2451: SICK SACK (=PS VAN BERTUS AAFJES): - Warenhuis wankelt,
5514: SACY, M. DE (TRAD): - Le livre de l'ecclésiaste,
12933: SHIELDS DAVID EN SHANE SALERMO - Salinger
10527: SALINGER, MARGARET A: - Dream catcher, a memoir,
11057: SALINGER, J.D: - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie
13270: SALINGER J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie
13684: SALINGER J.D. - Nine stories
12934: SALINGER J.D. - The Catcher in the Rye
5484: SALMON, ANDRE: - L'age de l'humanité, avec un portrait de l'auteur en lithographie par MARIE LAURENCIN,
12373: SALOMONS, ANNIE: - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend, volledige geillustreerde uitgave,
11999: SALSA -- - La discoteca del Siglo, Historia musical de la Salsa en el siglo XX, volumines 1, 2,3,4,5, 7, 8 , 9
10252: SALTER, JAMES: - Solo faces, with an introduction by Andy Cave,
10030: SALTYKOW, M.E: - De familie Golowljow
13157: HASSELT BRAM A VAN EN J.M.HEMELRIJK SAMEN - Hinkstapsprong tot in Heideggers Sein und Zeit
11122: SAND, GEORGE EN ALFRED DE MUSSET: - Een moeilijke liefde - De correspondentie tussen George Sand en Alfred de Musset en een keuze uit het dagboek van George Sand
10687: SAND, GEORGE: - Metella
9976: SANDBERG, HENRI: - Dolle dinsdag was niet nodig! Herinneringen aan de jaren 1941-1945, met een antwoord van Lou de Jong,
10666: SANDBY -- BONEHILL, JOHN(ED): - Paul Sandby (1731-1809): picturing Britain, exhibition catalogue,
11537: SANDERS, EWOUD: - De handel en wandel van de boekenjood, over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren,
11881: SANDERS, EWOUD: - Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen
12961: MÁRAI SÁNDOR - De opstandigen
13177: BUSSUM SANI VAN - Het joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen
11935: SANTEN, SAL - Jullie is jodenvolk
12393: AL-SAQUINDI - Elogio del islam español
8727: SARPHATI -- BOTTENHEIM, S: - Dr Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam,
12291: SARTRE, J-P: - Altona, adapted by Justin O'Brien, programme,
9336: SARTRE, JEAN-PAUL: - Réflexions sur la question juive
10843: SAUNDERS, GEORGE: - Tien december
13178: EGGERS DAVE & GEORGE SAUNDERS - Tien december
5148: SCHAAP, S.; WAGENAAR, L.: - Orach Tefilah, handleiding voor de Israëlitische jeugd tot het leeren vertalen der gebeden, 1ste stukje,
10745: SCHAAP, ROBERT -- - Graphic designer, collector, curator and scholar of Japanese art, essays in honour of Robert Schaap,
10644: SCHACTER, DANIEL L: - De kunst van het geheugen, de herinnering, de hersenen en de geest,
13602: S.BOSGRA EN K. SCHAEPMAN - Angola: bezet,bevrijd, bedreigd
13582: SCHÄFFER, PROF.DR C. - Pflanzen- und Tierkunde - Erster Teil
11551: SCHAGEN, J.C.VAN: - Wat dit blijfsel overbleef, gedichten,
11961: SCHAIBLE, KARL HEINRICH: - Die Frau im Altertum, ein kulturgeschichliches Bild, zwei populäre Vorträge, gehalten im Deutschen Verein für Kunst und Wissenschaft in London,
10658: SCHAMA, SIMON: - Landscape and memory
10659: SCHAMA, SIMON: - Overvloed en onbehagen, de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw,
8728: SCHEPP, S.M: - Honderd gezegden en verhalen onzer Rabbijnen, opgedragen aan de Israëlietische jeugd door S.M.Schepp te Maastricht, 2e druk,
9972: SCHETSKAART -- - Schetskaart van de Italiaansch-Turksche oorlog (1911-1912) 65,5 x 84cm
12290: SCHEURLEER, G.J: - Hoofd- Hart-Hand (tempo en tactiek) met een voorwoord van Prof. R. Casimir, Tennisbibliotheek deel III,
12562: SCHIFF, STACY - Vera, Mevrouw Vladimir Nabokov portret van een huwelijk
3005: SCHIM, JAN EN REITZ, WILH. OTTO: - Aanmerkingen over den loop van Merkurius/ De berekening van kunsttallen
7876: SCHLEIDEN DR. M.J. - Die Pflanze und ihr Leben
12318: SCHLINK, BERNHARD: - Olga, roman
11741: SCHMIDT, ANNA -- ZIJL, ANNEJET VAN DER: - Anna, het leven van Annie M.G. Schmidt,
9899: SCHNACKENBERG, GJERTRUD: - The throne of Labdacus,
13079: DR PAUL SCHNEIDERS - 't Kan Dordt zomin zonder haar leeszaal denken
11602: SCHNITZLER, ARTHUR: - Arthur Schnitzler 1862-1931, Materialien zur Ausstellung der Wiener Festwochen 1981, 10.Mai -28.Juni,
7891: SCHNITZLER, ARTHUR: - Reigen, Komödie in 10 Dialogen mit 10 Illustrationen von Kurt Löb,
4841: SCHNITZLER, ARTHUR - Reigen
2062: SCHNITZLER, ARTHUR: - Flucht in die Finsternis und andere Erzählungen
12798: SCHNITZLER, ARTHUR - Spiel im Morgengrauen EA
12344: SCHNITZLER, ARTHUR: - Der Weg ins Freie
12333: SCHOLTE, ROB: - Tartufo-Tartuffe, comédie gastronomique,
12978: SCHÖNFELD, DR.ING. J.C: - Tussen waterbouw- en wiskunde, promotierede
12284: SCHOOTS, HANS: - Van Amerongen, letterknecht,
8750: SCHOPENHAUER, ARTHUR: - Metaphysik der Geschlechtsliebe/ Über die Weiber, Exilausgabe,
9527: SCHOR, RALPH: - L'antisémitisme en France pendant les années trente, prélude à Vichy,
2496: SCHOSSBURG, GABRIEL BEN JOSUA -- XAVIER KORCZAK-BRANICKI (INTRODUIT PAR): - La porte de la Pénitence, élégie historique, ouvrage imprimé à Amsterdam en 1651 par Emmanuel Benveniste et traduit de l'hébreu par le Grandrabbin L.Wogue,
9332: SCHOTEL, B.A.: - Het bloed der aarde zingt in Hitlerland,
13005: SCHOUTEN ROB, SAMENGESTELD DOOR - Cinema Literair, film in de Nederlandse literatuur
12033: DE SCHOUW, 1E JG NRS 3+10, 2E JG NRS 1+10 - Drinkwatervoorziening in Nederland 1913-1938; Kultuurkamer; drinkwatervoorziening; Germaansche mensch;
11276: SCHRIJVERSPRENTENBOEK -- NAP, JAN EA(RED): - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd - Over leven en werk van P.C.Boutens
12975: SCHRÖDER DR P.H. - De Vrijheid Vlagt, openluchtspel in 4 taferelen
13404: SCHUBART, PROF. WALTER - Dostojewski en Nietzsche: De symboliek van hun leven
9172: SCHUKRY, KAMIL UND R. HUMBERDROTZ: - Langenscheidts Taschenwörterbuch der Arabischen und Deutschen Sprache, 2.Teil: Deutsch-Arabisch,
3374: SCHULBERG, BUDD: - What makes Sammy run? 1st British edition,
2518: SCHULZE, AUGUST: - Lähm up! wat de Trängsaldote Mattigges Pappsoffel dei met synem Pasteoer im Fransseosenlanne wiäsen is anplatz Köster, vam grauten Kryge to vertellen weit : Erlebnisse im Feldzuge 1870 bis 1871, im Paderborner Dialekt
13507: SCHUTTE, J.A. - Spreekwijzen voor het meerendeel aan het dagelijksch leven ontleend
10347: SCHWALBE, WILL: - De leesclub voor het einde van het leven(The End Of Your Life Book Club) , vertaling O. Biersma en L.Dorresteyn,
12217: SCHWARZ, EGON: - Hofmannsthal und Calderon, Harvard germanic studies III,
10698: SCRUTON, ROGER: - The aesthetics of architecture
12084: SEABROOK, W.B: - Geheimnisvolles Haiti, Rätsel und Symbolik des Wodu-Kultes, deutsche Übertragung, 1.- bis 6. Auflage
12472: SEBALD, W.G: - Unheimliche Heimat, Essays zur österreichischen Literatur
12407: SEBALD, W.G: - De emigrés, vier geïllustreerde verhalen,
12683: SEBALD, W.G: - Schwindel Gefühle Beyle oder das merckwürdige Faktum der Liebe
12047: SECHER, K: - Sport en gezondheid,
5395: SEGUN, MABEL: - Friends, Nigerians, Countrymen,
10693: SEIDLER RAMIREZ, JAN(ED): - Painting the town, cityscapes of New York, paintings from the Museum of the City of New York,
4788: SEILER, STEFAN - Das Delikt als Handlungselement in Richard Wagners Ring des Nibelungen,
13587: SEKERS, SIMONE - Effortless entertaining
13367: MARRIOTT J.W: SELECTED BY - One-act plays of to-day : first series
13335: MARRIOTT J.W: SELECTED BY - One-act plays of to-day : fourth series
2586: SEMMELINK, J.: - Geschiedenis der Cholera in Oost-Indië vòòr 1817, met eene kaart,
10727: SENNET, RICHARD: - The conscience of the eye - The design and social life of cities
9735: SERRAO DE CRASTO, ANTONIO [1613-CA1685] - Os ratos da Inquisiçao, do Judeu Port. Pref. C. Castelo Branco. Actualiz.ortogr. e notas M. Joao Gomes.
12012: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J: - Haagsch Jaarboekje voor 1897, negende jaargang, orgaan der vereniging : "Die HAGHE"
10511: SERVER, LEE: - Screenwriter, words become pictures,
11347: SEUSS, DR (= THEODOR SEUSS GEISEL): - Di Kats der Payats, (The cat in the hat in Yiddish)
12283: SHAW, GEORGE BERNARD: - Helden, Komödie in drei Akten, deutsch von Wolfgang Hildesheimer,
10799: SHEPHARD, BEN: - Na zonsopgang, de bevrijding van kamp Bergen-Belsen, 1945,
9727: SHIRON -- - Anachnu sharim lach, shiron federazyah shel ze'irim yehudim be-Holland,
11414: SHMULIK: - Shmulik's jewish kitchen
11696: SIEBELINK, JAN: - De buurjongen, roman,
12945: LENZ SIEGFRIED - Der Verlust, roman
12535: BAKKER SIEM - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden
13305: FREUD SIGMUND - Escritos sobre judaísmo y antisemitismo
10675: SILLEVIS, JOHN: - Hollandse aquarellen uit de 19e eeuw uit het Prentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam,
13716: SIMENON, GEORGE - Les dossiers de l'agence ''O"
11208: SIMENON, GEORGES: - Toen ik oud was (Quand j'étais vieux)
13125: SIMENON, GEORGE - Mémoires intimes suivis du livre de Marie-Jo
11996: SIMON, CLAUDE: - Bilder des Erzählens, Zeitschrift DU, Januar 1999, Heft nr 1
12776: BERNFELD DR SIMON - Juden und Judentum im neunzehnten Jahrhundert
11292: SIMONIS, FERRY(RED): - Dichter aan huis, bundel tgv poëziefestival 2003 compleet met routekaart van den Haag met namen van dichters en 5 toegangsbewijzen,
12437: SIMONS, L: - Feestcatalogus tgv het 20jarig bestaan vd Wereldbibliotheek
11926: SIMONS, IDA: - Een dwaze maagd,
1923: SINGER, ERICH (HRSG): - Bänkelbuch, neue deutsche Chansons
11509: SINGER, ISAAC BASHEVIS: - The golem
3730: SINGER, IRVING - Mozart & Beethoven, the concept of love in their operas,
13515: SIR WALTER SCOTT, BART. - Quentin Durward
9208: SJETSJKOWA, L.S: - Beknopte Nederlands-Russische tolk, 3e dr/ Russisch-Nederlandse tolk, 2 titels samen
12929: SJETSJKOWA L.S: - Russisch-Nederlandse tolk
11547: SLAUERHOFF, J: - Brieven aan Hans Feriz,
11138: SLAUERHOFF, J: - Verzameld proza 1 & 2,
12865: SLEESWIJK, J.A - Sleeswijk's atlas van Nederland voor wandelaars wielrijders en automobilisten
12261: SLEESWIJK, PROF.DR: - Sportief, maar met verstand! Moderne medische reeks,
13099: ARMANDO EN HANS SLEUTELAAR - De SS'ers, Nederlandse vrijwilligers in de tweede wereldoorlog
2581: SLOB, W: - Leidraad voor de landelijke rijvereenigingen,
9441: SLUIJS, D.E. EN JACOB HOOFIEN: - Handboek voor de geschiedenis der Joden,
9448: SLUYSER, MEYER: - Niemand die het antwoord weet,
10768: SMET, RUDY (RED): - Jodendom in China/ Jews in China, colloquium dd 28/29.11, 1981,
12150: SMETS, AUG. - Livre de lecture, d'orthographie & d'élocution, illustrations d'Alfred Ronner, 2e livre de l'élève,
12160: SMIT, GABRIËL: - Il cantico al Sole di Santo Francesco intitolato del sole ( Het zonnelied van St Franciscus)
13718: SMIT-KLEINE, F (ONDER REDACTIE VAN) - Den Gulden Winckel
10394: SMITH, ZADIE: - Over schoonheid
10431: SMITH, DODIE -- GROVE, VALERIE: - Dear Dodie, the life of Dodie Smith,
10393: SMITH, ZADIE: - NW
9442: SMITH, RONALD: - Van den Congo tot Zanzibar, of Stanley in Tropisch Afrika, naar de tweede engelsche uitgave van Ronald Smith en andere gegevens bewerkt door H. Poutsma, Leeraar H.B.School te Almelo,
10392: SMITH, ZADIE: - Het boek van andere mensen,
2414: SMITH-DORRIEN, HORACE: - Memories of forty-eight years service,
8696: SNELLEN, H.A(RED): - A disorder of the breast, collection of original texts on ischaemic heart disease,
10510: SNIJDERS, A.L: - De taal is een hond, Heimelijke vreugde,
9434: SNITKE, WILLEM: - Een etmaal voor een boek van klasse !
9435: SNITKER, WILLEM: - To Miles ( Davis),
12740: SNOWDEN PH - Arbeid en nieuwe wereld (Labour and the New world)
9325: SOETENDORP, J. EN R.A.LEVISSON: - Hagadah voor Pesach,
10830: SOMERSET, ANNE: - Queen Anne, the politics of passion, a biography,
10590: SON, SALOMON VAN: - Ik zeg nu, nu, 430 jaar wel en wee van een Nederlandse Joodse familie,
10437: SONTAG, SUSAN: - Herboren: dagboeken en aantekeningen 1947-1963, nagelaten werk deel II,
13107: KIERKEGAARD SOREN - Dagboeken
13303: SÖTEMANN, A.L - Vier opstellen over J.C.Bloem
11196: SOUVEREYNS, ROGER: - Kruiden op Scholteshof,
13654: D'SOUZA, DINESH - The end of racism: principles for a multiracial society
4644: SPALDING, WILIAM F.: - Eastern exchange currency and finance, 3rd edition,
11254: SPALDING, FRANCES: - Stevie Smith, a biography,
13535: SPANJAARD-VAN ESSO, IMA - Autobiografische schetsen van Ima Spanjaard-Van Esso
2039: SPEYER, WILHELM: - Der Hof der schönen Mädchen, roman aus dem Jahre 1805,
13490: SPIER, JO - Bij 't scheiden van de markt, 26 juni 1975
9412: SPIER, JO: - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne,
13414: LUGER JOHAN EN JO SPIER - De Amsterdammer zwart op wit
10343: SPORCK, JO: - Uit de doeken, uit de kleren, over de essentie van muziek,
11995: SPORT -- VRIESINGA, TH.J: - Hockey en hockey training, handleiding voor spelers en leiders, voorwoord Jhr L.J.Quarles van Ufford:
11994: SPORT -- LIJKE, J.M.VAN DER: - De beteekenis van gymnastiek, sport, spel en dans voor de sociale opvoeding, uitgave van het "Jan Luiting fonds" nr 6,
11993: SPORT -- HERXHEIMER, PROF.DR H: - Grundriss der Sportmedizin für Ärzte und Studierende,
12274: SPORTÄRZTETAGUNG: - Sportärztetagung 1925 des Deutschen Ärtztebundes zur Förderung der Leibesübungen,
7981: SPRINGER, RALPH: - Om de macht,
13260: SPRINGER F - Kandy - een terugtocht
12206: SPRINGER, OTTO: - Langenscheidt's Enzyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache,
3583: STACEY, NICHOLAS A.H.: - Living in an alibi society, a catalogue of pretensions,
12884: GIBBONS STANLEY - Priced posted stamp catalogue part 3: America Asia and Africa
11588: STAPEL, DIEDERIK: - Zuchten,
12054: STARKE, H: - Wie ich den Buchhandel erlernte. Ein Versuch, das Technische wie das Geistige im Buchhandel auf unterhaltende Art anschaulich zu machen. Aus dem Leben und der vielseitigen Praxis eines Fachgenossen, siebente, völlig umg
11395: STAVROULAKIS, NICHOLAS: - Cookbook of the Jews of Greece,
12218: STEENHUIS, AAFKE: - In de cakewalk, schrijvers over de twintigste eeuw,
12509: SEILER STEFAN - Das Delikt als Handlungselement in Richard Wagners Ring des Nibelungen
10329: STEFFELAAR, WOUTER: - Muzikale stijlgeschiedenis, de evolutie van stijlkenmerken in de westerse klassieke muziek,
10740: STEFFEN, PETER EN HANS EVERS: - Scheuren in het kleed, het joods-katholieke gezin Löb 1881-1945,
7989: STEINBECK, JOHN: - Tortilla flat, 1st copyright edition,
13033: SCHUURMANS STEKHOVEN DR J.H. - Wormen, de wereld van dieren en planten
7991: STENDHAL; MARTINEAU, HENRI (ED): - Le rouge et le noir,
9591: STENDHAL: - Histoire de la peinture en Italie, autour de Léonard de Vinci, texte intégral,
9335: STENDHAL: - Correspondance inédite précédée d'une introduction par Prosper Mérimee,
11603: STERN, JESSICA: - Denial, a memoir, a memoir of terror,
2476: STIELER, JOH. F.: - Amsterdam's eer en opkomen door de hervorming, ter gedachtenis van het 300-jarig eeuwfeest der hervorming van Amsterdam, 1578-26 mei-1878
10797: STIGTER, JAAP: - Levie de Lange's dagboek,
13296: 20 KUNSTENAARS EN 20 SCHRIJVERS AKV STJOOST - De Gids 1812- 2012
2524: STOEDER -- - Geschiedenis der pharmacie in Nederland, 1e druk,
12513: STOEDER W - Geschiedenis der Pharmacie in Nederland
4907: STOLS, A.A.M. -- - Ere-tentoonstelling A.A.M. Stols
10359: STOLTE-MAAS, LOUKI (RED): - Zest!g, verhalen
10665: STOLWIJK, CHRIS: - Uit de schilderswereld - Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw,
13578: STRAATEN, PETER VAN - Boekenweektest - Peter van Straaten tekent de liefde
9295: STRASSER, OTTO - Mein Kampf, eine politische Autobiographie, mit einem Vorwort von Gerhard Zwerenz,
13282: VAN STRATEN, HANS - Opmars der plagiatoren - handleiding voor de praktijk - De nieuwe Engelbewaarder, Jaargang 1, nummer 3
8009: STREEFLAND, E.A: - Volk in de verstrooiing, overdruk uit "Surinamezending", zendingsblad vd Evangelische Broedergemeente in Suriname
3102: STUMME, HANS: - Tripolitanisch-Tunesische Beduinenlieder,
2013: SUARÈS, ANDRÉ: - Cressida, avec de nombreuses gravures sur cuivre de Hermine David,
2345: SUIKER -- - De suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis,
12936: SONTAG SUSAN - The volcano lover, a romance
8023: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno, vertaling Jenny Tuin/ Nieuwe bekentenissen van Zeno,
8513: SVEVO, ITALO - Nieuwe bekentenissen van Zeno, vertaling Jenny Tuin,
8815: SWARTZ, OMAR(ED): - Social justice and communication scholarship,
13789: VAN SWIGGHEM P.J. - Libraries and documentation centres in the Netherlands
12170: SZCZYPIORSKI, ANDRZEJ: - Een mis voor de stad Atrecht, vertaald uit het Pools door Gerard Rasch,
4809: TABORI, G: - Weisman und Rotgesicht/ Babylon-Blues, 2 Hefte zusammen
12228: TAIR, M.A. EN MR. H. VAN DER TAS: - Kamus Belanda - Indonesia/ Indonesia - Belanda,
8369: TANGO -- - Los mejores tangos de Gardel y Buenos Aires,
2028: TARTAKOWER, XAVIER: - Bréviaire des échecs,
12086: TAS, S: - Analyse van een charme,
3054: TASSO, TORQUATO: - La Gerusalemme liberata, 2 tomes,
13748: TDR - Tulane drama review volume 10 nr 4
12821: WILLIAMS TENNESSEE - Sweet bird of youth, a play
13121: EL HAKIM TEWFIK: - Théâtre de notre temps: demain mort ou amour, j'ai choisi
12184: THEIMER, WALTER: - Lexikon der Politik, politische Begriffe, Namen, Systeme, Gedanken und Probleme aller Länder,
13384: THYSSEN THEO - Het taaie ongerief
13776: VERBEIJ THEO - Typografie heden en morgen
13769: GÜSTEN THEO - Heute hat meine Frau Geburtstag, Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefängnis im Winter 1942-'43 Gestaposchutzhaftnr 3699/42, Zelle 29
13080: GEIGER THEODOR - Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft
13424: CONNEAU THEOPHILUS - Logboek van een slavenhaler
13585: THERBORN, GÖRAN - Kritiek en revolutie, een essay over de Frankfurter Schule
12666: COHEN- MUSHLIN ALIZA UND HARMEN THIES - Synagogenarchitektur in Deutschland vom Barock zum 'Neuen Bauen'
12714: THIJN ED VAN - Blessuretijd dilemma's van een Joods politicus
13622: THIJSSE, DR JAC.P. - Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland
12578: HEIMANS E EN JAC P THIJSSE - Hei en Dennen
12109: THOENY,ED: - Der Leutnant, Album,
10141: THOMALLA, ANDREA U J.RÄUBER: - Kinder-und Jugendliteratur im Exil 1933-1950, eine Ausstellung der Sammlung Exil-Literatur der Deutschen Bücherei Leipzig, mit einem Anhang Jüdische Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1933-1938,
12863: ASSELIJN THOMAS - Jan Klaaszn kraambed of kandeelmaal van Zaartje Jans, de stiefmoeder
13106: MANN THOMAS - Duitsland heeft me nooit met rust gelaten, Amerikaans dagboek 1940-1948
11517: THOREAU, HENRY DAVID: - Walden,
12302: THYSSE, JAC.P: - Een tweede jaar in Thysse's hof, lente, zomer, herfst, winter,
12303: THYSSE, JAC.P: - Een jaar in Thysse's hof, deel 1,
4812: TIRADE -- WIJNBERG, N.(ILL) - Nrs 2, 3, 5, 6, 7-8, 17, 29, 30, 31-32, 9 nrs waarvan 2 dubbelnrs samen,
12544: DE LEUR TITIA - De Bezige Bij bibliografie 1945 - 1971
9779: TITMARSH, MR: - The Paris sketch book,
12405: TOERGENJEV, I.S: - Herinneringen
10034: TOLSTOÏ, COUNT LYOF: - The Cossacks, a tale of the Caucasus in the year 1852
10027: TOLSTOJ, L.N: - Verzamelde werken deel 2: Verhalen en novellen
10472: TOLSTOY, LEO: - Master and man and other parables and tales,
12805: TONELLI G - Heinrich Heines politische Philosophie (1830-1845)
12052: TOONEEL -- BETLEM JR, (ALIAS FREDDY HAGEN) - Vrouwen en Wereld, aangeboden door Swelheim's Linnenindustrie
11760: TOORN, WILLEM VAN (REDACTIE): - Querido's letterkundige reisgids van Nederland,
2188: TOPOGRAFIE -- STORK, A.W.(BEWERKT DOOR): - Kaart van de rijwielpaden van Gooi & Eemland, Utrecht m. Omstr., West.Veluwe,
11356: TOPOR, ROLAND: - Het mooiste stel tieten ter wereld (La plus belle pare de seins du monde), vertaling Martine Vosmaer en Karina van Santen,
8084: TORRANCE, JOHN: - Karl Marx's theory of ideas, studies in Marxism and social theory,
3850: TORY, AVRAHAM: - Surviving the Holocaust: The Kovno Ghetto Diary,
13478: TOULET, P. J. - Béhanzigue: contes
13337: TOURNEUR, CYRIL - Wraaak ! toneelspel bewerking Hugo Claus
10335: TRANSPORT -- - Transport - Handleiding voor transport over kleine afstanden
12910: MENGER TRUUS - Op het netvlies van mijn denken
11941: TSCHECHOV, A.P: - Dama S Sobac?ko (De dame met een hondje en andere verhalen) leesboek met commentaar en woordenlijst, russisch en nederlands, , Moskou, Uitgeverij Russische taal, 1977, 237p, 16,7 cm x
13575: TSJECHOV, A.P. / ?????, ?. ?. - One-act plays, plays and stories / ?????????? ????? ? ????????
11352: TSJECHOV, A.P: - Duizend- en- één verschrikkingen, de eerstelingen uit de jaren 1880 en 1881, vertaling G.C.Zilverschoon,
10024: TSJECHOW, ANTON: - Verzamelde werken deel 7: Notities en brieven, vertaling Tom Eekman,
11233: TUDOR, LINDA: - Embroidered purses, design & techniques,
9215: TUINDER, A.: - Voor de leerplicht-commissie,
13702: TULDER, ROLAND VAN - Voor sjiek en sjofel
9849: TUTUOLA, AMOS: - L' ivrogne dans la brousse - traduit de l'anglais par Raymond Queneau
9334: TWAIN, MARK: - My autobiography, "Chapters" from the North American Review
13428: WAL F.VD EN TAL VAN MEDEWERKERS ALG. NED. TYPOGRAFENBOND - Ons technisch Maandblad 7e en 8e jaargang
12584: EITINGER LEO HAIM DASBERG HANS KEILSON UA - Dachauer Hefte Heft 8, überleben und Spätfolgen
10667: CRIVELLO UA: - Das Godescalc Evangelistar, eine Prachthandschrift für Karl den Grossen,
10532: UHLMAN, FRED: - Ondanks alles - Autobiografie
13673: UNGER, HELLMUTH - Palette oder Ein Held dieser Zeit. Tragikomödie in fünf Akten.
12465: UNMENTIONED - The port of Amsterdam 1914
3498: VACHEK, JOSEF: - Dictionnaire de linguistique de l'école de Prague,
10324: VALENTI, FERNANDO: - A performer's guide to the keyboard partitas of J.S.Bach,
2463: VALERY, PAUL: - De avond met den heer Teste, derde druk,
11411: VALK, MARISSA VAN DER: - Jofel Jiddisj, van achenebbisj tot zwansen
3062: VAUDEVILLE -- LAQUEYRIE; HUBERT, E.A.: - Collection de 10 Vaudeville pieces d 'opéra comique: La somnambule; Petites Danaides; Marie; Pourceaugnac; Bucheron de Salerne; Cure Merveilleuse; Manie des proverbs; Mariage manqué; Mme Sorbet,
9787: VEDDER, A. EN GOUDSMIT, N,N: - De Joodsch-ritueele voorschriften omtrent het slachten en het daarbij behoorend onderzoek,
13694: VEEN, BART VAN - Lezen is leven, de geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij
11969: VEEN, SYTZE VAN DER: - 325 jaar uitgeven voor de wetenschap
12658: TEUNISSE A EN A M VAN DER VELDEN - De nuttige handwerken voor meisjes methodisch bewerkt ten dienste van de lagere school
9770: VELTMAN, MARTIN: - De voetganger, vier wandelingen op rijm door de Amsterdamse binnenstad,
13276: MARJAN LUIF UND CASPER VERBRUGGE - Europa über Alles!
8549: VERCHEVAL, HENRI: - Dictionnaire du violoniste, suivi d'une liste des Violonistes célèbres et des Luthiers les plus connus depuis l'origine du Violon jusqu'à la fin du XIXe siècle, préface et portrait d'Eugène Ysaÿe,
13699: VERDENIUS, MARTIE EN POLA, ALEXANDER - Vergeef het hun ... (zij weten niet wat WE doen)
13763: TEKST: ARRIGO BOÏTO/ MUZIEK: GUISEPPE VERDI - Holland Festival Opera Falstaff
10342: VERGILIUS -- ELLIS,R(ED): - Appendix Vergiliana sive carmina minora Vergilio adtributa,
13468: VERHAEREN, ÉMILE - Rembrandt
12210: VERHOEVEN, BERNARD: - Spiegel der mensheid, de goddelijke Orpheus,
4588: VERKADE, IWAN: - Sprekend gehoor, opstellen over muziek,
11692: VERLAINE, PAUL: - Jadis et naguère, nouvelle édition,
8131: VERLAINE -- BEVER, AD VAN ET MAURICE MONDA: - Bibliographie et iconographie de Paul Verlaine publiées d' après des documents inédits,
11693: VERLAINE, PAUL: - Mes hopitaux, chroniques de l'hopital,
13666: VERMAZEN, ANNE-MARIE -- ZWEMMER, JAN - Helpt hen! Het zijn wezen! De hulpverleners na de Watersnood van 1953
12101: VERNE, HENRI: - Le Musée du Louvre présenté par ses conservateurs, 12 itinéraires, 15 plans, 180 reproductions,
13729: CHATEAU DE VERSAILLES - Marie-Antoinette archiduchesse, dauphine et reine
12295: VERWEY, STEFAN: - Waar zit de pijn precies ?
4039: VESTDIJK, S EN W.PIJPER: - Merlijn, het ontstaan van een opera in brieven en documenten, verzorgd door Arthur van Dijk en Mieke Vestdijk,
13408: VESTDIJK S. - Gustav Mahler: Over de structuur van zijn symfonisch oeuvre
13444: VETH, JAN - Rembrandt's leven en kunst
2432: VIANA, JESUS ENCISO; GONZALEZ, ANGEL: - El libro de los Salmos, historia de su formación, edición preparada por Angel González,
13350: DRAGE C.L. AND W.N.VICKERY - An XVIIIth century Russian reader
12715: BAUM VICKI - Helene Willfüer stüd.chem
12297: VIDAL, FREDERICO GAVAZZO PERRY: - Um original do Beato Joao de Brito, conservado inedito na Biblioteca da Ajuda, agora dado à estampa e seguido da publicacão de outras especies a este Missionario-Martir,
10055: VIDAL, GORE: - Duluth
13472: VIE?TOR, WILHELM - Elemente der Phonetik des deutschen, englischen und französischen
11541: VIERHOUT, CHRISTIEN EN MAURITS WAGENVOORT: - Tegen het leven is niet te strijden briefwisseling 1889-1910,
12586: FRANKL VIKTOR - The doctor and the soul
12612: WOOLF VIRGINIA - Hoe lees je een boek? en andere essays over literatuur
10257: VIRILIO, PAUL: - La bombe informatique
12459: NABOKOV VLADIMIR - Masjenka
12561: NABOKOV VLADIMIR - Verzamelde verhalen 1
12563: NABOKOV VLADIMIR - Bastaards
12456: NABOKOV VLADIMIR - De kleine biografie door Guus Luijters
10750: VOGEL, ALBERT: - Voordrachtskunst, theoretische en practische beschouwingen,
11658: VOGEL, HANS - Wacht maar tot ik dood ben, Annie M.G.Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv,
10341: VOLKERS, KEES: - Spoorzoeken, langs de littekens van een tijdperk,
12368: DE GEALLIEERDE VOORLICHTINGSDIENSTEN - Na 1940 documentaire photographieën
13584: VORRINK, KOOS - Grote democraten : Walter Rathenau
13617: RABBIJN I.VORST - Hagada met fonetische tekst van Rabbijn I.Vorst
12031: VOS, DR H. DE: - Inleiding tot de ethiek, derde herziene en uitgebreide druk,
11733: VOSKUIL, J.J: - Bij nader inzien,
8349: VREDESBAZUIN -- - De vredesbazuin, algemeen maandblad tot verbreiding van de vredesgedachte, 6e jaargang nrs 1 t/m 12
12279: VREDESGEDACHTE: - De vredesbazuin, maandblad, juni 1938, 6e jaargang nr 1,
13620: VREEDE, MR G.W: - Mr Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800) vierde deel
12079: DE VREEDE, MISCHA: - Selamat Merdeka,
13643: DE VRIES JR R.W.P - Nederlandsche grafische kunstenaars
12014: VRIES, LOUIS DE -- WOLF, N.H DE: - Louis de Vries (1901 - 1926) met medewerking van het Jubileum - Komité,
9439: VRIEZE, E. EN W.H.WAANDERS: - Stijl- en steloefeningen ten dienste van het lager en het uitgebreid lager onderwijs, zevende leerjaar, 3e druk,
12308: WAAGMEESTER, KLAAS EN MEVR. G.C. VAN VLIET: - Maar mijn koningin krijgt u nooit,
5209: WAGNER, OTTO -- GERETSEGGER, HEINZ; PEINTNER, MAX: - Otto Wagner 1841-1918, the expanding city and the beginning of modern architecture,
13429: WALLER, ROBERT JAMES - The bridges of Madison County
13518: WALPOLE, HORACE - Anecdotes of painting in England; with some account of the principal artists - Volumes I & III
11345: WALSCHAP -- BREMS, ELKE: - Alles is leugen, de vroege romans van Gerard Walsschap,
12522: VON DYCK WALTER - Amtlicher Führer von meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik durch die Sammlungen 2. Auflage 1928
8206: WALTER, BRUNO: - Thema und Variationen, Erinnerungen und Gedanken von Bruno Walter,
9902: WAND-TETLEY, T.H., CAPTAIN: - Practische gids voor amateur-boksers( A guide to practical instruction in boxing), vertaling D.J.Ruyter,
13062: REISEL WANDA - Plattegrond van een jeugd
13279: GRONIGER MUSEUM - BEN WARNER - Schoonheid is van alle tijden
13489: WASSERMANN, JAKOB - Joseph Kerkhovens dritte Existenz
10711: WATSON, JAMES D: - De dubbele helix - Hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Noblprijs won, 2e dr,

Next 1000 books from Antiquariaat Colombine[an error occurred while processing this directive]

6/28