Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, -  Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Vrydag 13 April 1781. Qualificatie op Gecommitteerden tot 's Lands zeeweeringen aan de Helder tot het werkstellig maaken van voorgeslage werken, en daar toe f 94570-0-0 uit 's Lands kas te mogen besteeden.

Title: Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Vrydag 13 April 1781. Qualificatie op Gecommitteerden tot 's Lands zeeweeringen aan de Helder tot het werkstellig maaken van voorgeslage werken, en daar toe f 94570-0-0 uit 's Lands kas te mogen besteeden.
Description: Z.p., 1781. Folio. 8 pp. + 3 blanco + titel op achterzijde. Zonder omslag. (Verticale vouw door het midden). Goed ex.

Keywords: Topografie Noord pamphlets pamfletten Waterstaatkundige dijken dammen. Den west vriesland 1781

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 60112

See more books from our catalog: F. Dutch topography