Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, -  Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 15 December 1756. Rapport hoedanig een reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie vast te stellen. Overgenoomen. 15 Decemb. 1756.

Title: Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 15 December 1756. Rapport hoedanig een reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie vast te stellen. Overgenoomen. 15 Decemb. 1756.
Description: Z.p., 1756. Folio. 3 pp. + titel op achterzijde. Zonder omslag. (Verticale vouw door het midden). Goed ex. Bijgevoegd: Missive van de Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier om voor dykgraaf en dyksregenten van de Westvriesche dykage een reglement van gegoedheid in landerijen te maaken, geschikt na de jegenwoordige constitutie. Commiss. 21 October 1756. (2 pp. + 1 blanco + titel op achterzijde).

Keywords: pamphlets pamfletten Waterstaat Topografie Noord West Friesland west vriesland 1756

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 60106

See more books from our catalog: F. Dutch topography