Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, -  Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 15 Mey 1755: Rapport en resolutie van den toestand der  Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Terschelling, en wat nog verder vereischt word om deselve in een compleete staat te brengen. Overgenoomen.15 Mey 1755.

Title: Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 15 Mey 1755: Rapport en resolutie van den toestand der Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Terschelling, en wat nog verder vereischt word om deselve in een compleete staat te brengen. Overgenoomen.15 Mey 1755.
Description: Z.p., 1755. Folio. (I)+11 pp. + 3 blanco + titel op achterzijde. Met uitvouwbaar "Profil van de grond, en beloop der grlooyinge van een te maaken steen-hooft, t'zeewaarts, en uitwysende het Preekhuis Wierhooft". Zonder omslag. (Verticale vouw door het midden; achterblad wat roestvl.). Goed ex.

Keywords: pamphlets pamfletten Waterstaatkundige werken dijken dammen. Topografie Noord west vriesland 1755

Price: EUR 65.00 = appr. US$ 70.65 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 60102

See more books from our catalog: F. Dutch topography