Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, -  Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 26 February 1755: Missive van Commissarissen tot de Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Ter-Schelling, met twee rapporten raakende den toestand der selve werken, en waarom geen finaal rapport heeft konnen worden uitgebragt. Notificatie. (Almkerk, den 31 December 1754. Was geteekent, Hendrik Donkersloot).

Title: Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 26 February 1755: Missive van Commissarissen tot de Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Ter-Schelling, met twee rapporten raakende den toestand der selve werken, en waarom geen finaal rapport heeft konnen worden uitgebragt. Notificatie. (Almkerk, den 31 December 1754. Was geteekent, Hendrik Donkersloot).
Description: Z.p., 1755. Folio. (I)+22 pp. + 3 blanco + titel op achterzijde. Zonder omslag. (Verticale vouw door het midden; voorblad wat vlekkig). Goed ex.

Keywords: pamphlets pamfletten Waterstaatkundige dijken dammen. Wadden Topografie Noord west vriesland 1755

Price: EUR 65.00 = appr. US$ 70.65 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 60101

See more books from our catalog: F. Dutch topography