Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STAATEN VAN HOLLANDT EN WEST-VRIESLANDT, -  Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 13 Mei 1734. Resolutie raakende het testeeren van persoonen van de soo genaamde Pausselijke Weereldsche Ordres: item voortaan geen Paapsche notarissen te admitteeren. (Was geteekent, Willem Buys).

Title: Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 13 Mei 1734. Resolutie raakende het testeeren van persoonen van de soo genaamde Pausselijke Weereldsche Ordres: item voortaan geen Paapsche notarissen te admitteeren. (Was geteekent, Willem Buys).
Description: Z.p., 1734. Folio. 2 pp. + 2 blanco; titel op achterzijde. Zonder omslag. (Horizontale vouw door het midden; randen wat verbruind). Goed ex.

Keywords: pamphlets pamfletten Notariaat. West Nederland Holland. west vrieslandt 1734

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 60099

See more books from our catalog: M. Law, legal history