Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, -  Al-hoe-wel dat by het placcaet van den 25. Januarij lest-leden, wy in den naeme van Syne Majesteyt verleent hebben termynvan drie maenden ... aen alle soldaten soo van cavallerie als van infanterie, die hun vertrocken, ende afgebleven hebben van den dienst van Syne Majesteyt, om te mogen wederkeeren onder de vendelen ende standaerden die sy souden kiesen.

Title: Al-hoe-wel dat by het placcaet van den 25. Januarij lest-leden, wy in den naeme van Syne Majesteyt verleent hebben termynvan drie maenden ... aen alle soldaten soo van cavallerie als van infanterie, die hun vertrocken, ende afgebleven hebben van den dienst van Syne Majesteyt, om te mogen wederkeeren onder de vendelen ende standaerden die sy souden kiesen.
Description: Brussel, Marcel Anthoon Velpius, 1672. 42 xx 33 cm. Plakkaat. Met wapenschild. (Horizontale vouw door het midden, vouw op achterzijde wat stofvlekkig en aan uiteinden iets ingescheurd). Goed ex. Â Don Juan Domingo van Z˙˝iga ende Fonseca, Grave van Monte-Rey ende van Fuentes, Marck-grave van Tarrašona, Edelman vande Camere van den Koninck onsen Heere, Stadt-houder, Gouverneur ende Capiteyn generael van de (Spaensche) Nederlanden, ende van Burgundien, &c. - Ex. met inscriptie uit de tijd in de linkerbovenhoek.

Keywords: pamphlets pamfletten history wars warfare. Vlaanderen Belgie 1672

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 60054

See more books from our catalog: K. Military, war