Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, -  Extract uyt de resolutien van de  Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslant, in haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Donderdagh den 5 January 1690. (Propositie Dordrecht, rakende het aanstellen van den Raadsheer [Cornelis Teresteyn van] Halewijn, als Oudtraedt der selver Stadt).

Title: Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslant, in haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Donderdagh den 5 January 1690. (Propositie Dordrecht, rakende het aanstellen van den Raadsheer [Cornelis Teresteyn van] Halewijn, als Oudtraedt der selver Stadt).
Description: Z.p., (1690). Klein 4to. 8 pp. Zonder omslag. (Rug overgeplakt met strook blauw papier). Goed ex. Knuttel 13429; Tiele 9036. - Protest van de stad Amsterdam tegen de dubbelfunktie van Halewijn als raadsheer in het Hof van Holland en oud-raad van Dordrecht.

Keywords: pamphlets pamfletten West Nederland Holland. Amsterdam algemeen west vrieslandt halewyn 1690

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 60010