Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STATEN VAN ZEELAND, -  Missive, geschreven uyt Middelburg, in dato 23 Martii 1684. Mitsgaders een placaet, tot voortsettinge van de negotie in die provintie.

Title: Missive, geschreven uyt Middelburg, in dato 23 Martii 1684. Mitsgaders een placaet, tot voortsettinge van de negotie in die provintie.
Description: Z.p., (1684). Klein 4to. (10) pp. Ingenaaid. Later omslag. (Bibl. sticker op omslag). Goed ex. Knuttel 12033; Tiele 7964. - Beschrijving door een particulier van het bezoek van de Prins van Oranje aan Middelburg om de burgers over te halen in te stemmen met het voornemen tot een extra troepenmacht van 16.000 manschappen om Franse aanvallen tegen te gaan in de Zuidelijke Nederlanden + Proclamatie van 7 maart 1684 van de Provinciale Staten van Zeeland om lokale ambachten zoals veehouderij, leerlooierijen, bierbrouwerijen en de productie van textiel, meubels en wapens te beschermen.

Keywords: pamphlets pamfletten Nederlandse geschiedenis Militair oorlogen krijgsgeschiedenis. reglementen ordonnanties keuren Nederland Netherlands Holland Belgium Belgie general Spain algemeen 1684

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 59968

See more books from our catalog: G. Dutch history