Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, -  Edele Mogende Heeren, bysondere goede vrunden, nae-gebueren ende bontgenoten, Met wat yver de provintie van Hollandt ende West-Vrieslant vanden beginne vande tegenwoordige Regieringe, ende vervolgens altijts heeft behertight de behoudenisse verseeckerheyt, vermeerdering, eń welvaren van het Lichaem vande Unie in het gemeen, ende vande leden van dien in het particulier, heeft daer uyt kunnen blijcken, dat niet-tegen-staende by het eeuwigh Verbondt tusschen de provintien inden jare 1579 gemaeckt ...

Title: Edele Mogende Heeren, bysondere goede vrunden, nae-gebueren ende bontgenoten, Met wat yver de provintie van Hollandt ende West-Vrieslant vanden beginne vande tegenwoordige Regieringe, ende vervolgens altijts heeft behertight de behoudenisse verseeckerheyt, vermeerdering, eń welvaren van het Lichaem vande Unie in het gemeen, ende vande leden van dien in het particulier, heeft daer uyt kunnen blijcken, dat niet-tegen-staende by het eeuwigh Verbondt tusschen de provintien inden jare 1579 gemaeckt ...
Description: In den Hage, By de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, 1650 (herdruk ca. 1700). Klein 4to. (8) pp. Zonder omslag. (Oude aantek. op achterzijde). Goed ex. ¶ Heruitgave uit een convoluut (ca. 1700). - Knuttel 6680; Tiele 3647 (beide 1e druk).

Keywords: pamphlets pamfletten Politieke geschiedenis. Nederland Netherlands Holland west vrieslandt 1650

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 59878

See more books from our catalog: G. Dutch history