Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


WATTS, ISAAK [ISAAC], -  Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte van regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene voorrede ter aanpryzinge door (...) Petrus Nieuwland, Predikant in 's Hage.

Title: Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte van regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene voorrede ter aanpryzinge door (...) Petrus Nieuwland, Predikant in 's Hage.
Description: 's-Gravenhage, Johannes Thierry, 1761. VIII+420+(4) pp. Gebonden. Perkament uit de tijd. (Randen l. besch.). Goed ex.

Keywords: Philosophy. Filosofie. Nederland Netherlands Holland Dutch 1761

Price: EUR 135.00 = appr. US$ 146.72 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 59447

See more books from our catalog: S. Science, medicine