Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


TIRION, ISAAK (UITG.) & WAGENAAR, J., -  Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren (...). Xde deel behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.

Title: Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren (...). Xde deel behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
Description: Asd., Tirion, 1738. (VI)+562+(12) pp. + (VIII) pp. tussen pp. 494 en 495. Met frontisp., portret (Aartshertogin Maria Elisabeth), 4 uitsl. kaarten (17 Provinciën; Hertogdom Luxemburg & Graafschap Namen; Brabant, Limburg & Opper Gelder; Graafschap Vlaanderen, Artois & Henegouwen), 7 uitsl. plattegronden (Gent, Brugge, Oostende, Yperen, Ryssel, Brussel, Antwerpen), 3 uitsl. platen (gezicht op Charleroi, stad Gelder, ommegang Scherpenheuvel). Register. Gebonden. Gespikkeld kalfsleer uit de tijd, met vergulde randen en rug, 2 titelschildjes op de rug. (De algemene titelpagina en de inhoudsopgave bevinden zich tussen het 5e en 6e (laatste) "stukje" (tussen pag. 494 en 495). De zes stukjes (of hoofdstukken) hebben alle een eigen subtitelpagina. Enkele pagina's zijn iets verbruind). Fraai ex. ¶ Er bestaan twee edities uit hetzelfde jaar die in twee opzichten verschillen: één editie met 562 tekstpagina's en 7 plattegronden (dit exemplaar), de andere met 548 pagina's en 8 plattegronden (de boven genoemde + Doornik). Van deze laatste editie zijn ook exemplaren bekend waarvan op de titelpagina het jaartal 1738 is veranderd (overgedrukt of -gestempeld) in 1748.

Keywords: Noord Brabant Topografie Limburg description country people Zuidelijk Nederland alg. Belgium Belgie general Northwest Nord Arras Lille France . 1738

Price: EUR 600.00 = appr. US$ 652.11 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 58091

See more books from our catalog: F. Dutch topography