Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


WAGENAAR, JAN, -  Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.

Title: Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
Description: Alphen ad Rijn/Asd., Repro-Holland/Buijten & Schipperheijn, 1971-1972. (Facs.herdruk van de uitg. Asd., 1760/94). 4 dln. 4to. XXIV+743;551;567;608 pp. Met ca.95 reprod.van grav. Reg. Gebonden. Ongebruikt ex., als nieuw. Bijgevoegd: Jan Wagenaar, 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner Doorlugtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen (...). Facsimile van de uitg. van 1768. (In soortgelijke band).

Keywords: Topografie algemeen j. 1760 1794

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: Charbo's Antiquariaat
- Book number: 3549

See more books from our catalog: F. Dutch topography