Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Resolutien ende Verbael van 't gebesoigneerde van den Ed. Heere Cornelis de Witt, Ruart van den lande van Putten, regeernde borgermeester der stadt Dordrecht, als gedeputeerde ende gevolmachtighde van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, tot d'expeditie ende over 't employ van 's landts vlote. Mitsgaders meer andere resolutien en missiven ter materie dienende.
Description: Z.pl., z.n., 1668. 4to. [iv], 318 pp. Bijgebonden: 't VERHEERLICKT NEDERLANDT, door de wapenen van de [...] Staten Generael [...] onder't opper-beleyt van [...] Cornelis de Witt [...]. ende de voortreffelicke ege, soo op de reviere van Londen en Rochester, als andere Engelsche kusten verkregen, waer op den Vrede met den koningh van Groot-Brittanjen gevolght is. Vytgebeelt door verscheyde rym-oeffeningen door geestighste poten. Z.pl, z.n., 1668. 48 (recte 56) pp. + CONSIDERATIEN over den toestant der tegenwoordige staats-zaken van Nederlandt, door een liefhebber van 't gemeene best. (...) Wegens de werving van 16000 man. (Met copye van brieven, enz. & Missive van een regent - Caspar Fagel - enz. Z.pl. z.n. 1684. [viii], 80, 96, 144 pp. Tesamen in een contemporaine leren band. (het eerste deel hier en daar wat watervlekkig, gaatje in n blad met verlies van een paar woorden; band iets gesleten) Ad 2: De geestighste poten zijn: J.Turcq, A.Colvius, Caspar Staphorst, Otho de Vooght, J.Westerbaen, Vondel, K.vander Staey-Kolybrant, V.ab Oosterwyck, W.de Beveren, W.van Heemskerk, L.van de Roer, J. Antonides, A.van Overbeke, L.van Bos, Matthijs Baalen, J.Oudaan, Henr.Francken e.v.a.

Keywords:

Price: EUR 480.00 = appr. US$ 521.69 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 136731

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis