Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Cort begryp van de verantwoordinghe Iohannis Arnoldi, kercken-dienaer tot Hoorn, teghen die beschuldiginghen der afghegane ouderlingen ende onbedachte condemnatie van haren patronen, tot Enchuysen ghepractiseert.
Description: Z.pl., z.n., 1616. 4to. 28 pp. (Los, later omslag) Daerinne: I. Extracten van de beschuldiginghen die van den Classe zijn ghemaeckt, met weygheringhe van copye des origineels; II. Origineele beschuldiginghen der Ouderlingen om Iohannem Arnol te overtuyghen dat hy een valsch leeraer zy; III. Cort begrijp van de Antwoorde op de beschuldiginghe; IIII. Acte van Condemnatie Knuttel 2261. Betreft conflict tussen remonstranten en contraremonstranten te Hoorn. Johannes Arnoldus Rodingenus werd, omdat hij remonstrants was, uiteindelijk afgezet als predikant in 1618.

Keywords:

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 136285

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis