Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Nagelatene pozy. Met gegraveerde titel.
Description: Den Haag, Wed. J. Allart, 1821. viii, 194 pp. Bibliotheekband. (titel iets (water-)vlekkig, bibl.stempels op de titels) A.J.Zubli (1751-1820), koopman te Amsterdam, in 1796 lid van de Nationale Vergadering, steunde het voorstel om de heerschappij van de herv.kerk af te schaffen, en was voorstander van de toelating van de joden als burgers en kiezers. (NNBW IX, 1317-1318.) Het voorbericht door I.de Jongh beschrijft de persoon Zubli: "Hij had in 't laatst van zijn leven het godvruchtig besluit genomen, om het smartelijk lijden en stervn van onzen Zaligmaker in eenige afdeelingen te bezingen: vlijtig bearbeidde hij, als inleiding, daartoe van tijd tot tijd de eerste zangen, als: De opwekking van Lazarus en deszelfs gevolgen; Jezus plegtig intrede binnen Jeruzalem; en zijn laatste reize derwaarts. Hij brandde van begeerte om dit aangevangen werk te voltooijen; dan, door hevige pijnen aangetast, waarmede hij eenen geruimen tijd te worstelen had, werd hij hierdoor in deze zijne zoo zeer geliefde onderneming gestoord; ..

Keywords:

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 125642

See more books from our catalog: Nederlands: Oude drukken