Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgegeven op last der Maetschappy tot Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde. Met gegraveerde titel en 73 (6 gekleurde) platen.
Description: Gent, F.& E.Gyselynck, 1837-1846. In 10 delen. Halflinnen. (bibl.stempels, 3 delen en enkele platen wat watervlekkig, één deel zeer watervlekkig, hoekje uit één blad met wat verlies; lijst van intekenaren ontbreekt; overigens een goede complete set)

Keywords:

Price: EUR 360.00 = appr. US$ 391.26 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 111591

See more books from our catalog: Nederlands: Oude drukken