Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


FRUIN, J.A. (UITGEVER) - De Nederlandsche Wetboeken zoals zij tot op 1 Januari 1936 zijn gewijzigd en aangevuld benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijziging naar de tot elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen

Title: De Nederlandsche Wetboeken zoals zij tot op 1 Januari 1936 zijn gewijzigd en aangevuld benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijziging naar de tot elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen
Description: Den Haag, Martinus Nijhoff, 1936, (1e druk), Porto 6,00 euro NL, Linnen. Dikke hardback in goede staat. Dundruk. Naam op franse titelpagina. Enkele vouwtjes aan paginaranden. Met brochure met aanvullingen en verbeteringen ..

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Boek2 Antiquariaat
- Book number: H24P353/176515

See more books from our catalog: Recht