Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


AB VAN DER TORRE;EVERT POMMER - Definitief Advies Over Het Wmo-Budget Huishoudelijke Hulp Voor 2010

Title: Definitief Advies Over Het Wmo-Budget Huishoudelijke Hulp Voor 2010
Description: , Porto 4,50 euro NL, ISBN 9789037704495, als nieuw, Paperback.Ā Het SCP brengt als onafhankelijke derde jaarlijks advies uit over de hoogte van het benodigde macrobudget voor de huishoudelijke hulp. Dit is het tweede definitieve advies, dat betrekking heeft op het jaar 2010. Geadviseerd wordt om een deel van het in 2009 gerealiseerde overschot in te zetten om de financiss«le gevolgen te compenseren van een meer kostendekkende prijszetting in de markt voor huishoudelijke hulp en de introductie van de financiss«le vergoeding ter vervanging van de alfahulp per 1 januari 2010. Het andere deel van het overschot behouden de gemeenten om de gevolgen van de pakketmaatregelen in de Awbz te compenseren. Dit betreft met name de lichtere vormen van ondersteunende en activerende begeleiding.

Keywords:

Price: EUR 2.00 = appr. US$ 2.17 Seller: Boek2 Antiquariaat
- Book number: D155Q/80523

See more books from our catalog: Diversen