Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Folio Broadside, folded twice: 'Blyde Inkomst, / Van Den / Weleedelen Groot Achtbaaren Heere / Mr. Egbert de Vry Temminck, / als Burgemeester van Amsteldam, / den 2den van Sprokkelmaand, Ao 1783./
Description: Amsterdam, By J. Verlem, Boekverkoper. No date [1783]. Large folio broadside, folded twice. Meas. appr. 44.5 x 53 cm., containing fifteen 6 line verses in Dutch written by J. Voorman, welcoming De Vry Temminck as Burgomaster of Amsterdam. Paper without watermarks or countermark. (Verso libr. stamp 's Ryks Archief'). On de Vry Temminck, see Nijhoff's Geschiedenislexicon, p. 559: 'Egbert de Vrij [1700 - 1785]. Schepen te Amsterdam (1727); 1733 tot zijn dood lid van de vroedschap; 1783 bewindhebber van de WIC, 1742 van de VOC; 1745 - 47 lid van de Raad van State; 1748 - 1785 drieŽntwintig [!!!!] maal Burgemeester van Amsterdam. Heftig staatsgezind, voerde hij oppositie tegen het Stadhouderlijk bewind. Was een van de Vaderlandse Regenten. ...': J.F.L. de Balbian Verster, Burgemeesters van Amsterdam uit de 17 en 18e eeuw: NNBW vol. V, c. 895 - 897:

Keywords: broad sides Entries mayors Republic patriottentijd History

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 10220